One For All URC-8350 Instrukcja obsługi

Kategoria
Zdalne sterowanie
Typ
Instrukcja obsługi

Ten podręcznik jest również odpowiedni dla

2 WWW.ONEFORALL.COM
1
2
1
7
5
8
11
3
4
6
9
15
10
13
20/21
17
12
14
16
18
19
URC_8350_V_1_19feb08.qxd:Ofa5_Digital_URC7555_EURO_10_Talen 20-02-2008 16:07 Pagina 2
WWW.ONEFOR ALL.COM 15
1
2
1
7
5
8
11
3
4
6
9
15
10
13
20/21
17
12
14
16
18
19
URC_8350_V_1_19feb08.qxd:Ofa5_Digital_URC7555_EURO_10_Talen 20-02-2008 16:07 Pagina 15
28 WWW.ONEFOR ALL.COM
1
2
1
7
5
8
11
3
4
6
9
15
10
13
20/21
17
12
14
16
18
19
URC_8350_V_1_19feb08.qxd:Ofa5_Digital_URC7555_EURO_10_Talen 20-02-2008 16:07 Pagina 28
WWW.ONEFOR ALL.COM 41
1
2
1
7
5
8
11
3
4
6
9
15
10
13
20/21
17
12
14
16
18
19
URC_8350_V_1_19feb08.qxd:Ofa5_Digital_URC7555_EURO_10_Talen 20-02-2008 16:07 Pagina 41
54 WWW.ONEFOR ALL.COM
1
2
1
7
5
8
11
3
4
6
9
15
10
13
20/21
17
12
14
16
18
19
URC_8350_V_1_19feb08.qxd:Ofa5_Digital_URC7555_EURO_10_Talen 20-02-2008 16:08 Pagina 54
WWW.ONEFOR ALL.COM 67
1
2
1
7
5
8
11
3
4
6
9
15
10
13
20/21
17
12
14
16
18
19
URC_8350_V_1_19feb08.qxd:Ofa5_Digital_URC7555_EURO_10_Talen 20-02-2008 16:08 Pagina 67
80 WWW.ONEFOR ALL.COM
1
2
1
7
5
8
11
3
4
6
9
15
10
13
20/21
17
12
14
16
18
19
URC_8350_V_1_19feb08.qxd:Ofa5_Digital_URC7555_EURO_10_Talen 20-02-2008 16:08 Pagina 80
WWW.ONEFOR ALL.COM 93
1
2
1
7
5
8
11
3
4
6
9
15
10
13
20/21
17
12
14
16
18
19
URC_8350_V_1_19feb08.qxd:Ofa5_Digital_URC7555_EURO_10_Talen 20-02-2008 16:08 Pagina 93
WWW.ONEFOR ALL.COM 105
I
LUSTRACJA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA URC8350
1
06
KLAWIATURA
107
K
ONFIGURACJA URC8350
J
ak skonfigurować pilota URC-8350, aby sterował Twoimi urządzeniami
109
METODA WYSZUKIWANIA
110
KODY
TV : Telewizor /LCD / Plazma /Projektor/ Projektor telewizyjny
131
V
CR : Magnetowid / TV/VCR combo / DVD /VCR combo/PVR
1
40
SAT : Odbiornik satelitarny / Urządzenie STB/ DVB-S / DVB-T /
Darmowa platforma (Freeview)(UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) /.SAT/HDD
142
C
BL : Konwerter kablowy / Set-Top-Box (urządzenie STB)/ tuner DVB-C
1
45
V
AC : Akcesoria wideo, jak Media Centres / Akcesoria AV /Selektory AV
1
46
CD : Odtwarzacz CD / CD-R / MD
146
MIS : Audio / Mieszane Audio
146
A
MP : Audio / Wzmacniacz / System Aktywnych Głośników
1
46
TUN : Audio / Odbiornik Audio /Tuner/Wzmacniacz / (DVD) Kino domowe
146
DVD : Odtwarzacz DVD / DVD-R / Kino domowe DVD / DVD combo / DVD/HDD
148
NAUKA
(Jak skopiować funkcje z twojego oryginalnego pilota do URC -8350)
111
FUNKCJE DODATKOWE
Wybór regulacji głośności 112
Makra (Kolejność poleceń w poszczególnych trybach) 113
Technologia aktualizacji kodu 114
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
115
CENTRUM OBUGI KLIENTA
115
KORZYSTANIE Z PRZYCISKU OSZCDZANIA ENERGII
116
Spis treści
URC-8350 wymaga baterii alkalicznych 2 AAA/LR03.
1. Zdejmij pokrywę znajdującą się z tyłu URC-8350 przez naciśnięcie na klapkę.
2. Włóż baterie zgodnie z oznaczeniami biegunów „+” i „–” znajdującymi się na
obudowie baterii i włóż baterie.
3. Załóż pokrywę baterii na miejsce.
Ważne uwagi:
- Nie stosuj baterii wielokrotnego ładowania.
- Przy zmianie baterii kody i zaawansowane funkcje programowania zostaną
zachowane.
Instalacja baterii
Pols
ki
URC_8350_V_1_19feb08.qxd:Ofa5_Digital_URC7555_EURO_10_Talen 20-02-2008 16:08 Pagina 105
106 WWW.ONEFOR ALL.COM
1
2
1
7
5
8
11
3
4
6
9
15
10
13
20/21
17
12
14
16
18
19
URC_8350_V_1_19feb08.qxd:Ofa5_Digital_URC7555_EURO_10_Talen 20-02-2008 16:08 Pagina 106
WWW.ONEFOR ALL.COM 107
1. Przyciski urządzeń
Przyciski TV, DVD, AUDIO i STB wybierają urządzenia, które mają być sterowane.
P
rzyciski urządzeń mogą być również zaprogramowane przy pomocy makra
(
zobacz na stronie 113).
2. Dioda LED (światło czerwone)
W trakcie pracy URC-8350 dioda zapali się, wskazując na wysyłanie podczerwieni.
3. POWER (ZASILANIE)
Przycisk POWER steruje samą funkcją co w przypadku oryginalnego pilota.
4
. Przyciski numeryczne (0 9 i litery -/- -, AV)
P
rzyciski numeryczne (0-9, -/- - (AV)) spełniają takie same funkcje jak w przypadku
oryginalnego pilota, czyli np. bezpośredni dostęp do programu/kanału.
J
eśli oryginalny pilot obsługiwał przełączanie wejściowe jedno/dwucyfrowe
(
symbol -/- -), ta funkcja może być obsługiwana za pomocą przycisku -/- -. Jeśli twój
oryginalny pilot posiada 10 przycisków, funkcję obsługuje także przycisk -/- -. Jeśli
twój oryginalny pilot posiada 20 przycisków, funkcję obsługuje także przycisk AV.
W
trybie AUDIO przyciski numeryczne mogą obsługiwać wybór źródła (sygnału
w
ejściowego).
5. Przycisk AV
W
trybie TV dostępna będzie funkcja AV / Wejście. W trybie AUDIO ten przycisk może
obsługiwać funkcję Wejście / Źródło. W trybie DVD ten przycisk może obsługiwać
funkcję TV/DVD.
6. Przycisk Replay
Naciśnij Replay, aby twój odbiornik PVR natychmiast odtworzył ostatnie 7 sekund
programu, który oglądasz.
7. Przycisk oszczędzania energii
Przycisk ten pozwala przełączyć na tryb oszczędzania energii. Więcej informacji
znajduje się na stronach 116 117.
8. Przycisk przewijania
Naciśnij Advance, aby powrócić do funkcji przewijania Advance/Quick Skip.
9. Przewodnik
W trybie TV i/lub STB dostępna będzie funkcja „Przewodnik”, jeśli dostępna jest na
twoim oryginalnym pilocie. W trybie AUDIO dostępna będzie funkcja DSP.
10. Przycisk MENU
Przycisk MENU obsługuje samą funkcję co w przypadku twojego oryginalnego
pilota.
11. WYJŚCIE (EXIT)
W trybie TV i/lub STB dostępna będzie funkcja „Menu Exit”, jeśli dostępna jest ona na
twoim oryginalnym pilocie.
12. Info
W trybie TV i/lub STB dostępna będą funkcje „Display”, „OSD” lub „Info”, jeśli dostępne
one na twoim oryginalnym pilocie.
13. Przyciski kierunkowe
Jeśli dostępne na twoim oryginalnym pilocie, przyciski te pozwolą na poruszanie
się w trybie menu twojego urządzenia.
14. OK
Przycisk OK potwierdza twój wybór operacji wykonywanych w menu i w trybie
programowania.
Klawiatura
URC_8350_V_1_19feb08.qxd:Ofa5_Digital_URC7555_EURO_10_Talen 20-02-2008 16:08 Pagina 107
108 WWW.ONEFOR ALL.COM
1
5. Przyciski Głośność (Volume) +/-
P
rzyciski te działają w taki sam sposób, jak przyciski na twoim oryginalnym pilocie.
Jeśli na twoim urządzeniu nie jest dostępna funkcja głośności, uzyskasz regulację
g
łośności urządzenia, dla którego zaprogramowany jest przycisk AUDIO.
1
6. Przyciski Kanał (Channel) +/-
Przyciski te działają w taki sam sposób, jak przyciski na twoim oryginalnym pilocie.
1
7. Przycisk wyciszenia (MUTE):
P
rzycisk wyciszenia (Mute) steruje samą funkcją jak w przypadku oryginalnego
pilota.
Jeśli na twoim urządzeniu nie jest dostępna funkcja wyciszenia, uzyskasz regulację
g
łośności urządzenia, dla którego zaprogramowany jest przycisk AUDIO.
18. Przycisk LAST
Ten przycisk obsługuje funkcję „LAST” (ostatni) (lub też ponowny wybór programu
a
lbo poprzedni program) (jeśli jest dostępna na twoim oryginalnym pilocie).
19. czerwone, zielone, żółte, niebieskie
P
o przyciśnięciu klawisza TV i wejściu do trybu tekstowego, przyciski oznaczone kolo-
r
em czerwonym, zielonym, żółtym i niebieskim, dadzą dostęp do funkcji Fastext, two-
jego telewizora. Jeśli na twoim oryginalnym pilocie, te przyciski służyły do poruszania
się w Menu, przyciski Fastext ONE FOR ALL mogą działać w ten sam sposób.
20. Przyciski przesuwania
Przyciski te obsługują funkcje transportowe (PLAY, FF, REW etc.) twojego urządzenia.
Aby zapobiec przypadkowemu zapisowi, przycisk RECORD musi być wciśnięty dwu-
krotnie, aby rozpocząć zapisywanie.
21. Przyciski Teletekstu
Po wciśnięciu klawisza TV, przyciski transportowe (REW, PLAY, PAUSE, FF)
obsługują główne funkcje Teletekstu. Symbole pod przyciskami dotyczą Teletekstu.
Przyciski tekstowe dają dostęp do funkcji Teletekstu twojego
telewizora. Oczywiście, twój telewizor musi obsługiwać Teletekst.
TEXT ON: Włącza tryb Teletekstu telewizora.
TEXT OFF: Przełącza telewizor z powrotem do normalnego trybu
oglądania. W przypadku niektórych telewizorów, można to wykonać
przyciskając kilka razy klawisz, TEXT ON.
EXPAND: Pokazuje górną część strony Teletekstu większą czcionką. Przyciskając
ponownie, możesz zobaczyć powiększoną, dolną część strony Teletekstu. Aby
powrócić do normalnego trybu przeglądania Teletekstu, wciśnij ponownie kla
wisz EXPAND, lub wciśnij przycisk TEXT ON, w zależności od telewizora.
HOLD/STOP: Zatrzymuje przewijanie stron.
MIX: Wyświetla teletekst i obraz telewizyjny równocześnie. Możesz również uży-
wać tego klawisza do napisów. W przypadku niektórych telewizorów, funkcja ta
dostępna jest po dwukrotnym przyciśnięciu klawisza text.
function is accessed by pressing the text key twice.
16:9: Przycisk ten ustawia funkcję widoku szerokiego ekranu (16:9), jeśli
jest dostępna na oryginalnym pilocie.
Klawiatura
URC_8350_V_1_19feb08.qxd:Ofa5_Digital_URC7555_EURO_10_Talen 20-02-2008 16:08 Pagina 108
WWW.ONEFOR ALL.COM 109
P
rzykład: Aby skonfigurować URC-8350 dla Twojego telewizora
(pod przyciskiem TV):
1
. Znajdź kod dla twojego urządzenia na Liście kodów. Kody
w
ymienione według typu urządzenia i marki. Najbardziej
popularny kod zamieszczony jest jako pierwszy.
Upewnij się, że twoje urządzenie jest włączone (nie w trybie
c
zuwania).
2. Naciśnij i zwolnij przycisk TV na URC-8350.
3. Naciśnij i przytrzymaj równocześnie REWIND + FASTFORWARD
do momentu dwukrotnego mignięcia czerwonej diody pilota
U
RC-8350 (czerwona dioda błyśnie raz, a następnie dwa razy).
4
. Wprowadź twój pięciocyfrowy kod za pomocą przycisków
n
umerycznych.
Czerwona dioda LED błyśnie dwukrotnie.
5. Teraz skieruj pilota URC-8350 na urządzenie i naciśnij przycisk
ZASILANIE (POWER). Jeżeli urządzenie wyłączy się, pilot
URC-8350 jest gotowy do obsługi danego urządzenia.
6. Włącz ponownie swoje urządzenie i wypróbuj wszystkie funkcje, aby upewnić się,
że poprawnie działają. Jeśli funkcje nie działają poprawnie, powtórz kroki 1-5,
stosując kolejny kod z listy dla urządzenia tej marki.
7. Jeśli twoje urządzenie nie odpowiada, wykonaj kroki 1-5, używając każdego
kodu podanego dla posiadanej przez ciebie marki urządzenia. Jeśli żaden z
kodów podanych dla tej marki nie działa lub jeśli twoja marka nie jest
wymieniona na liście, spróbuj metody wyszukiwania opisanej na stronie 110.
- Większość telewizorów nie włącza się przez przyciśnięcie przycisku ZASILANIE (POWER).
Spróbuj włączyć swój telewizor, przyciskając przyciski “numeryczne” lub przycisk
“TV-text-off”.
- Jeśli twój oryginalny pilot nie posiada przycisku POWER, ustawiając urządzenie,
wciśnij zamiast niego przycisk PLAY.
- Niektóre kody bardzo podobne. Jeśli twoje urządzenie nie odpowiada lub nie działa
poprawnie z jednym z kodów, spróbuj kolejnego kodu podanego przy nazwie twojej
marki.
- Aby sprawdzić kod dla innych urządzeń, wykonaj powyższe instrukcje, naciskając jedynie
odpowiedni przycisk urządzenia w kroku 2.
- Pamiętaj, aby przycisnąć przycisk właściwego urządzenia, zanim zaczniesz z niego
korzystać.
Przyciski TV, STB i AUDIO działają w zależności od trybu. Możliwe jest więc skonfigurowanie
drugiego telewizora dla przycisku STB (jeśli nie masz Set Top Box) lub drugiego odbiornika
satelitarnego, np. pod przyciskiem AUDIO.
Konfiguracja URC 8350
Jak skonfigurować pilota URC 8350, aby sterował Twoimi urządzeniami
ON
E
F
OR
A
A
c
u
r
a
A
d
m
i
r
a
l
A
d
y
s
o
n
A
g
a
z
i
A
G
B
A
g
e
f
A
i
k
o
0
0
0
9
0
0
8
7
,
0
0
9
3
,
0
3
6
3
,
0
4
1
0
2
1
7
,
0
2
1
6
0
2
6
4
0
5
1
6
0
0
8
7
0
2
1
6
,
0
0
0
9
,
0
0
3
7
,
0
0
3
7
,
0
2
7
4
0
3
6
1
,
0
2
0
8
,
0
3
7
1
_ _ _ _ _
URC_8350_V_1_19feb08.qxd:Ofa5_Digital_URC7555_EURO_10_Talen 20-02-2008 16:08 Pagina 109
110 WWW.ONEFOR ALL.COM
Konfiguracja URC 8350
Metoda wyszukiwania
--> Jeśli Twoje urządzenie nie reaguje na URC-8350 po wypróbowaniu wszystkich
k
odów z listy przypisanych do tej marki.
-
-> Jeśli twojej marki w ogóle nie ma na liście.
Metoda wyszukiwania umożliwi Ci przeskanowanie wszystkich kodów zapisanych w
pamięci URC-8350.
P
rzykład: Aby wyszukać kod twojego telewizora (przycisk TV):
1. Włącz telewizor (nie w trybie czuwania) i skieruj URC-8350 w stronę twojego TV.
2
. Przyciśnij i zwolnij przycisk TV.
3
. Naciśnij i przytrzymaj równocześnie REWIND + FASTFORWARD
d
o momentu dwukrotnego mignięcia czerwonej diody pilota
U
RC-8350 (czerwona dioda błyśnie raz, a następnie dwa razy).
4. Przyciśnij 9 9 1. Czerwona dioda LED błyśnie dwukrotnie.
5. Naciśnij 1, aby przeskanować wszystkie kody TV. *
6. Następnie przyciśnij ZASILANIE (POWER).
7. Skieruj URC-8350 stronę telewizora. Teraz przyciskaj GÓRA, twój
telewizor wyłączy się (za każdym razem, kiedy przyciskasz przycisk
GÓRE, URC-8350 wyśle sygnał POWER z następnego kodu
zapisanego w pamięci).
Może okazać się konieczne wielokrotne naciśnięcie tego przycisku
(nawet do 150 razy), bądź więc cierpliwy. Jeśli ominiesz jakiś kod,
możesz powrócić do poprzedniego kodu(ów), przyciskając przycisk
DÓŁ. Pamiętaj, aby URC-8350 był cały czas skierowany na telewizor,
kiedy przyciskasz ten przycisk.
8. Jak tylko twój telewizor się wyłączy, przyciśnij przycisk OK,
aby zapisać kod.
(*) aby przeskanować inne typy urządzeń:
- Większość telewizorów nie włącza się przez przyciśnięcie przycisku ZASILANIE (POWER).
Spróbuj włączyć swój telewizor, przyciskając przyciski “numeryczne” lub przycisk
“TV-text-off”.
- Jeśli nie możesz poprawnie sterować telewizorem, należy kontynuować metodę
wyszukiwania, ponieważ prawdopodobnie używasz złego kodu.
- Aby wyszukać kod dla innego urządzenia, postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami,
przyciśnij tylko przycisk odpowiedniego urządzenia zamiast przycisku TV w kroku 2 oraz
odpowiedni numer w kroku 5.
Naciśnij: aby przeskanować kody dla:
Telewizor / LCD / Plazma
Odtwarzacz/nagrywarka DVD lub PVR
CD lub Wzmacniacz lub amplituner lub różne
Set-Top-Box, odbiornik satelitarny lub konwerter kablowy
URC_8350_V_1_19feb08.qxd:Ofa5_Digital_URC7555_EURO_10_Talen 20-02-2008 16:08 Pagina 110
WWW.ONEFOR ALL.COM 111
URC-8350 jest wyposażony w kompletną bibliotekę wcześniej zaprogramowanych kodów.
P
o dostosowaniu URC-8350 do swojego urządzenia możesz odkryć, że na oryginalnym
p
ilocie miałeś funkcje, których nie umieściłeś na klawiaturze URC-8350.
D
la wygody URC-8350 oferuje specjalną funkcję uczenia, która umożliwia skopiowanie
prawie każdej funkcji z oryginalnego pilota na klawiaturę URC-8350.
Z
anim rozpoczniesz:
- Upewnij się, że twój oryginalny pilot działa poprawnie.
- Upewnij się, że URC-8350 ani twój oryginalny pilot nie skierowane w stronę
u
rządzenia.
Przykład: Aby skopiować funkcję “mono/stereo” z twojego oryginalnego pilota TV do
przycisku „LAST” twojego URC-8350.
1. Umieść oba piloty (URC-8350 i twój oryginalny pilot) na płaskiej powierzchni.
Upewnij się, że końce, które normalnie kierujesz w stronę urządzenia,
teraz skierowane naprzeciw siebie. Zachowaj odległość pomiędzy
p
ilotami od 2 do 5 cm.
2. Naciśnij i przytrzymaj równocześnie REWIND + FASTFORWARD
do momentu dwukrotnego mignięcia czerwonej diody pilota
URC-8350 (czerwona dioda błyśnie raz, a następnie dwa razy).
3. Przyciśnij 9 7 5 (czerwona dioda LED błyśnie dwukrotnie).
4. Przyciśnij przycisk urządzenia (na pilocie URC-8350), aby
wybrać tryb, do jakiego chcesz skopiować nauczoną funkcję
(Przykład: przycisk TV).
5. Przyciśnij przycisk (na pilocie URC-8350) tam, gdzie chcesz
przypisać wyuczoną funkcję (Przykład: przycisk LAST).
Czerwona dioda LED będzie szybko migać.
6. Przyciśnij i przytrzymaj przycisk (na twoim oryginalnym
pilocie), który chcesz skopiować, do momentu, kiedy dioda
URC-8350 zabłyśnie dwukrotnie (Przykład: przycisk
“mono/stereo”).
7. Jeśli chcesz skopiować inne funkcje do tego samego trybu, po prostu powtórz kroki 5
i 6, przyciskając następny przycisk, który chcesz skopiować przez uczenie.
Jeśli chcesz skopiować inne funkcje w innym trybie, powtórz kroki, rozpoczynając od 4
i naciśnij przycisk odpowiedniego trybu.
8. Aby wyjść z trybu uczenia, przyciśnij i przytrzymaj przycisk OK,
czerwona dioda LED zabłyśnie dwukrotnie.
9. Uczenie zależne jest od trybu. Aby wejść do nauczonej funkcji, przyciśnij najpierw
przycisk odpowiedniego urządzenia.
- Pilot URC-8350 może nauczyć się około 25 - 40 funkcji (w zależności od funkcji, która ma
być nauczona). Zapełnienie pamięci będzie zasygnalizowane przez dwa długie błyśnięcia.
- Możesz wymieniać nauczone funkcje, umieszczając kolejną funkcję na górze listy.
- Przy zmianie baterii nauczone funkcje zostaną zachowane.
Funkcja uczenia
(
Jak skopiować funkcje z twojego oryginalnego,
d
ziałającego pilota do URC-8350)
URC_8350_V_1_19feb08.qxd:Ofa5_Digital_URC7555_EURO_10_Talen 20-02-2008 16:08 Pagina 111
112 WWW.ONEFOR ALL.COM
Funkcje dodatkowe
J
eśli na twoim urządzeniu nie jest dostępna funkcja głośności, uzyskasz regulację
głośności urządzenia, dla którego zaprogramowany jest przycisk AUDIO.
Wybór regulacji głośności pozwala na korzystanie z głośności innego trybu bez
k
onieczności jego wyboru. Np. sterowanie głośnością twojego telewizora w trakcie
p
racy w trybie STB.
Aby dokonać regulacji głośności telewizora w trybie STB lub AUDIO:
1
. Naciśnij i przytrzymaj równocześnie REWIND + FASTFORWARD
do momentu dwukrotnego mignięcia czerwonej diody pilota
URC-8350 (czerwona dioda błyśnie raz, a następnie dwa razy).
2. Przyciśnij 9 9 3. Czerwona dioda LED błyśnie dwukrotnie.
3. Następnie naciśnij przycisk TV, czerwona dioda zamiga dwa razy.
A
by anulować “Wybór regulacji głośności” dla trybu:
(
Przykład: aby anulować “Wybór regulacji głośności” dla trybu STB).
1
. Naciśnij raz STB.
2. Naciśnij i przytrzymaj równocześnie REWIND + FASTFORWARD
do momentu dwukrotnego mignięcia czerwonej diody pilota
URC-8350 (czerwona dioda błyśnie raz, a następnie dwa razy).
3. Przyciśnij 9 9 3. Czerwona dioda LED błyśnie dwukrotnie.
4. Następnie naciśnij przycisk Głośność (-) (Volume (-)), czerwona
dioda zamiga cztery razy.
Wynik: w trybie STB możesz sterować funkcjami VOL+/- lub MUTE swojego STB (pod
warunkiem, że ma możliwość sterowania głośnością).
Aby anulować “Wybór regulacji głośności” we wszystkich trybach:
1. Naciśnij i przytrzymaj równocześnie REWIND + FASTFORWARD
do momentu dwukrotnego mignięcia czerwonej diody pilota
URC-8350 (czerwona dioda błyśnie raz, a następnie dwa razy).
2. Przyciśnij 9 9 3. Czerwona dioda LED błyśnie dwukrotnie.
3. Naciśnij przycisk Głośność (+) (Volume (+)), czerwona dioda
zamiga cztery razy.
Wynik: wszystkie urządzenia będą ponownie obsługiwać swoje funkcje głośności (pod
warunkiem, że obecne).
Wybór regulacji głośności
URC_8350_V_1_19feb08.qxd:Ofa5_Digital_URC7555_EURO_10_Talen 20-02-2008 16:08 Pagina 112
WWW.ONEFOR ALL.COM 113
W
pewnym trybie urządzenia możesz zaprogramować swój pilot URC -8350,
aby wydawał sekwencję poleceń naciskając jeden przycisk.
P
rzykład: Aby zaprogramować makro aktywowane przyciskiem LAST, przejdź
d
o trybu „AV” (w trybie TV), następnie ustaw kanał 801 swojego tunera Set Top Box.
1. Naciśnij i zwolnij przycisk TV, aby wybrać tryb, w którym chcesz
w
ykonać makro.
2. Naciśnij i przytrzymaj równocześnie REWIND + FASTFORWARD
do momentu dwukrotnego mignięcia czerwonej diody pilota
U
RC-8350 (czerwona dioda błyśnie raz, a następnie dwa razy).
3. Przyciśnij 9 9 5. Czerwona dioda LED błyśnie dwukrotnie.
4
. Następnie naciśnij przycisk LAST (do którego będzie przypisane
m
akro).
5
. Dalej naciśnij TV, a potem AV i STB oraz 8 0 1, aby wybrać żądany
k
anał na SetTop Box.
6
. Aby zapisać makro, przyciśnij i przytrzymaj przycisk OK,
czerwona dioda LED zabłyśnie dwukrotnie.
Wynik: W trybie TV, kiedy naciśniesz i przytrzymasz przycisk LAST, pilot URC-8350 wyśle
polecenia, które mają być aktywne w trybie „AV” i przejdź do trybu STB i ustaw
kanał 801 twojego Set Top Box.
- Jeśli chcesz dodać pewną zwłokę czasową do sekwencji, użyj odpowiedniego przycisku
trybu urządzenia (np. przycisku STB w powyższym przykładzie). Możesz przyciskać ten
przycisk kilka razy, aby ustawić większą zwłokę czasową.
- Każde MAKRO może składać się z maksymalnie 32 naciśnięć przycisku.
- Upewnij się, że programujesz makro, używając zapasowego przycisku, ponieważ makro
nadpisze funkcje wstępnie zaprogramowane w trybie, w którym to makro jest zapisywane.
- Jeśli przytrzymałeś przycisk na kilka sekund na oryginalnym pilocie, funkcja może nie
działać w makro na pilocie URC-8350.
Usuwanie makra
Przykład: Aby wykasować makro z przycisku LAST w trybie STB, naciśnij:
1. Naciśnij i zwolnij przycisk urządzenia (np. przycisk STB),
aby wybrać tryb, w którym makro będzie zapisane.
2. Naciśnij i przytrzymaj równocześnie REWIND + FASTFORWARD
do momentu dwukrotnego mignięcia czerwonej diody pilota
URC-8350 (czerwona dioda błyśnie raz, a następnie dwa razy).
3. Przyciśnij 9 9 5. Czerwona dioda LED błyśnie dwukrotnie.
4. Naciśnij przycisk LAST (z którego chcesz skasować makro).
5. Aby skasować makro, przyciśnij i przytrzymaj przycisk OK,
czerwona dioda LED zabłyśnie dwukrotnie.
Funkcje dodatkowe
Makra (Kolejność poleceń w poszczególnych trybach)
URC_8350_V_1_19feb08.qxd:Ofa5_Digital_URC7555_EURO_10_Talen 20-02-2008 16:08 Pagina 113
114 WWW.ONEFOR ALL.COM
Funkcje dodatkowe
T
wój URC-8350 posiada unikalną funkcję, która umożliwia dodanie nowego kodu
bezpośrednio z telefonu. W ciągu kilku sekund nasza technologia sprzęgania
magnetycznego szybko i niezawodnie przeniesie informacje do URC-8350 bez wtyczek,
a
dapterów i innych urządzeń.
O
znacza to, że jeśli kupisz nowy produkt, URC-8350 nigdy nie będzie przestarzały.
Pobieranie z Internetu
(
Aktualizuj pilot URC-8350 …przez swój
komputer)
1
. Odwiedź naszą stronę internetową
www.oneforall.com”.
2. Wybierz swój region.
3
. Wybierz “Support”.
4. Wybierz “Download center”.
5
. Wybierz “Universal Remote Controls”.
6. Wybierz pilot ONE FOR ALL, który chcesz uaktualnić: Pilot zdalnego sterowania
URC-8350.
7. Wybierz “DWNLD”.
Teraz wszedłeś do naszej specjalnej sekcji pobierania online.
Od tego miejsca wykonuj instrukcje na ekranie, dzięki którym w łatwy sposób
zaktualizujesz swojego pilota.
Aktualizacja
przez telefon
(Aktualizuj pilot URC-8350 …przez swój
telefon). Możesz również zadzwonić na
naszą linię konsumenta i jeden z naszych
konsultantów pomoże Ci w przejściu procesu
aktualizacji pilota URC-8350. Aby zapewnić
bezproblemowe przeprowadzenie procedury,
podajemy tu kilka kroków, które należy
wykonać:
1. Zanim zadzwonisz, zapisz nazwę modelu i numer modelu swoich urządzeń
(zobacz tabela na stronie na stronie obsługi klienta).
2. Zadzwoń do naszego konsultanta i wyjaśnij, jakie urządzenia chciałbyś dodać do
URC-8350.
3. Po zapisaniu przez przedstawiciela nazwy marki i numeru modelu Twoich urządzeń,
poprowadzi Cię on przez procedurę konfiguracyjną, a następnie poprosi o przyłożenie
URC-8350 do głośnika telefonu (patrz schemat poniżej) W ten sposób potrzebna
informacja jest przesyłana do URC-8350 przez telefon w ciągu kilku sekund.
WAŻNE: Pamiętaj, że nie zalecane telefony bezprzewodowe, głośnomówiące i
telefony komórkowe.
4. Po zakończeniu aktualizacji URC-8350 przez telefon nie rozłączaj się. Nasz konsultant
upewni się, że Twój URC-8350 działa prawidłowo z twoimi urządzeniami i odpowie na
twoje ewentualne pytania.
Technologia aktualizacji kodu
URC_8350_V_1_19feb08.qxd:Ofa5_Digital_URC7555_EURO_10_Talen 20-02-2008 16:08 Pagina 114
WWW.ONEFOR ALL.COM 115
P
roblem:
Twoja marka nie jest wymieniona
n
a liście kodów?
U
RC-8350 nie działa z twoim
urządzeniem(ami)?
U
RC-8350 nie wykonuje komend
p
rawidłowo?
Problemy ze zmianą kanałów?
URC-8350 nie reaguje po
przyciśnięciu przycisku?
Dioda LED nie miga po
przyciśnięciu przycisku?
R
ozwiązanie:
Spróbuj metody wyszukiwania na str. 110.
A
) Spróbuj wszystkich kodów dla twojej marki.
B) Spróbuj metody wyszukiwania na str. 110.
M
oże używasz nieprawidłowego kodu. Spróbuj
p
owtórzyć ustawianie bezpośrednie, korzystając
z innego kodu podanego na liście przy nazwie
twojej marki lub uruchamiaj metodę
w
yszukiwania tak długo, wyszukasz kod.
Wprowadź numer kanału dokładnie tak, jak
zrobiłbyś to na swoim oryginalnym pilocie.
Upewnij się, że masz nowe baterie i czy
skierowałeś URC-8350 w stronę twojego
u
rządzenia.
Wymień baterie na dwie nowe alkaliczne
“AAA/LR03”.
Wykrywanie i usuwanie usterek
Centrum obsługi klienta
Jeżeli masz pytania dotyczące działania uniwersalnego pilota ONE FOR ALL i nie możesz
znaleźć na nie odpowiedzi w sekcji Wykrywanie i usuwanie usterek, możesz skontaktować
się z centrum obsługi klienta.
Polski Ukraine
Fax : 0616 523800 Fax : +38 044 4890187
Tel. : 0801 801108 / 0048 616543520 Tel. : +38 044 4890188
Web. : www.oneforall.pl Web. : www.oneforall.com.ua
Slovakia Croatia
Fax : +421 55 611 8111 Fax : +385 1 48 16 807
Tel. : +421 55 611 8131 Fax : +385 1 48 16 806
Web. : www.dsi.sk Web. : www.tehnocentar.hr
URC_8350_V_1_19feb08.qxd:Ofa5_Digital_URC7555_EURO_10_Talen 20-02-2008 16:08 Pagina 115
116 WWW.ONEFOR ALL.COM
W
połączeniu z załączoną wtyczką zasilania On/Off Power Plug (HC-8000), pilot One For All
U
RC 8350 może służyć jako wygodne urządzenie do całkowitego wyłączania urządzeń
audio/video i oszczędzanie więcej energii niż w trybie ich gotowości. Optymalnym
s
posobem, aby to zrobić jest podłączenie wszystkich urządzeń do jednej listwy zasilającej
l
ub przedłużacza (patrz ilustracja poniżej) i podłączenie go do wtyczki zasilającej One For
A
ll Power Plug.
Teraz można wyłączać zasilanie wszystkich urządzeń przy pomocy URC 8350. Aby to zrobić
na początku należy wejść do trybu oszczędzania energii przez naciśnięcia przycisku Energy
Saver Key. Teraz należy wybrać, którą wtyczką zasilania chcesz sterować. Każda wtyczka
ma przypisany numer a wtyczka znajdująca się w tym zestawie domyślnie ma numer
1, tak więc naciśnij ten numer. Teraz można całkowicie wyłączyć zasilanie naciskając
następujące przyciski:
Włączenie zasilania naciśnij kanał (+)
Wyłączenie zasilania naciśnij kanał (-)
Pilot zapamięta ostatnią sterowaną wtyczkę tak, więc jeżeli przełączysz z trybu I oszczędza-
nia energii na tryb TV a następnie z powrotem, wówczas można sterować samą wtyczką,
bez konieczności jej wybierania przez naciśnięcie cyfry 1.
Korzystanie z przycisku oszczędzania energii
URC_8350_V_1_19feb08.qxd:Ofa5_Digital_URC7555_EURO_10_Talen 20-02-2008 16:08 Pagina 116
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152

One For All URC-8350 Instrukcja obsługi

Kategoria
Zdalne sterowanie
Typ
Instrukcja obsługi
Ten podręcznik jest również odpowiedni dla