ONEFORALL urc 8308 kameleon 8 Instrukcja obsługi

Marka
ONEFORALL
Kategoria
zdalne sterowanie
Model
urc 8308 kameleon 8
Typ
Instrukcja obsługi
6 WWW.ONEFORALL.COM
The Keypad
TV
SAT
DVD
VCR
PVR
CD
AUD
L
IGHT
IR Indicator
Kameleon_8_Euro_10_TALEN:Kameleon_8_nieuw_2006_Euro 12-03-2007 15:08 Pagina 6
32 WWW.ONEFORALL.COM
Das Tastenfeld
TV
SAT
DVD
VCR
PVR
CD
AUD
L
IGHT
IR Indicator
Kameleon_8_Euro_10_TALEN:Kameleon_8_nieuw_2006_Euro 12-03-2007 15:08 Pagina 32
58 WWW.ONEFORALL.COM
Le Clavier
TV
SAT
DVD
VCR
PVR
CD
AUD
L
IGHT
IR Indicator
Kameleon_8_Euro_10_TALEN:Kameleon_8_nieuw_2006_Euro 12-03-2007 15:09 Pagina 58
84 WWW.ONEFORALL.COM
El Teclado
TV
SAT
DVD
VCR
PVR
CD
AUD
L
IGHT
IR Indicator
Kameleon_8_Euro_10_TALEN:Kameleon_8_nieuw_2006_Euro 12-03-2007 15:09 Pagina 84
110 WWW.ONEFORALL.COM
Teclado
TV
SAT
DVD
VCR
PVR
CD
AUD
L
IGHT
IR Indicator
Kameleon_8_Euro_10_TALEN:Kameleon_8_nieuw_2006_Euro 12-03-2007 15:10 Pagina 110
136 WWW.ONEFORALL.COM
La Tastiera
TV
SAT
DVD
VCR
PVR
CD
AUD
L
IGHT
IR Indicator
Kameleon_8_Euro_10_TALEN:Kameleon_8_nieuw_2006_Euro 12-03-2007 15:11 Pagina 136
162 WWW.ONEFORALL.COM
De toetsen
TV
S
AT
DVD
V
CR
PVR
C
D
AUD
LIGHT
IR Indicator
Kameleon_8_Euro_10_TALEN:Kameleon_8_nieuw_2006_Euro 12-03-2007 15:11 Pagina 162
188 WWW.ONEFORALL.COM
A billentyűzet
TV
SAT
DVD
VCR
PVR
CD
AUD
L
IGHT
infrajelző
Kameleon_8_Euro_10_TALEN:Kameleon_8_nieuw_2006_Euro 12-03-2007 15:12 Pagina 188
WWW.ON E FORALL.COM 209
O TWOIM
KAMELEON 8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
B
ATERIE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
11
K
LAWIATURA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
12 - 219
KONFIGURACJA
KAMELEON 8
. . . . . . . . . . . . . . . . . Strona 220
(Jak ustawić pilota KAMELEON 8, aby sterował Twoimi urządzeniami)
Sposób wyszukiwania
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
21
KODY USTAWIEŃ
TV : Telewizor /LCD / Plazma /Projektor/ Projektor telewizyjny
. . . . . . . . . .
261
V
CR : Magnetowid / TV/VCR Combi / PVR
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
72
S
AT : Odbiornik satelitarny / Urządzenie STB/ DVB-S / DVB-T /
D
armowa platforma (Freeview)(UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) /
DTT (I) / TDT (E) SAT/HDD
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
275
C
BL : Konwerter kablowy / Set-Top-Box (urządzenie STB)/ tuner DVB-C
. . . . .
2
79
VAC : Akcesoria wideo, jak Media Centres / Akcesoria AV /Selektory AV
. . . . . .
280
CD : Odtwarzacz CD / CD-R / MD
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
280
P
HO : Gramofon
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
80
MIS : Audio / Mieszane Audio
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
281
DOM : Automatyka domu (np. sterowane podczerwienią zasłony /
sterowane podczerwienią włączniki świateł itp.)
. . . . . . . . . . . . . . . . .
281
AMP : Audio / Wzmacniacz / System Aktywnych Głośników.
. . . . . . . . . . . . . .
281
TUN : Audio / Odbiornik Audio /Tuner/Wzmacniacz / (DVD) Kino domowe
. . .
281
KAS : Odtwarzacz kasetowy (magnetofon)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
282
LDP : Odtwarzacz płyt kompaktowych / Video CD
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
283
DAT : Cyfrowa Taśma Audio / DCC
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
283
DVD : Odtwarzacz DVD / DVD-R / Kino domowe DVD / DVD combo /
DVD/HDD / DVD/PVR / DVD/VCR Combo
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
283
PVR : Magnetowid
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
288
ABY SPRAWDZIĆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
(który kod jest obecnie zaprogramowany)
SZYBKI WYBÓR KODU
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
NAUKA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
(Jak skopiować funkcje z twojego oryginalnego pilota do KAMELEON 8)
ZEROWANIE FUNKCJI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
FUNKJE DODATKOWE
Przycisk Magic® (Jak zaprogramować brakujące funkcje)
. . . . . . . . . . . . . . . . 226
Ponowne przypisywanie trybu
(Jak ustawić dwa takie same urządzenia na KAMELEON 8)
. . . . . . . . . . . . . . . 227
Wybór regulacji głośności
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Automatyczne wyłączenie urządzenia (Sleeptimer)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
KAMELEON 8 - Timer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Makra (Kolejność poleceń)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Technologia aktualizacji kodu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Kolor i jasność
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Problem i rozwiązanie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Obsługa klienta
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
SPIS TREŚCI
Po
l
ski
Użyj kreatora sieci OneForAll, aby ustawić swojego pilota za pomocą Internetu. Ten
kreator powie, jak zainstalować różne urządzenia bez czytania całej instrukcji obsługi.
Aby skorzystać z tego prostego narzędzia, prosimy odwiedzić stronę internetową
www.oneforallwebwizard.com.
Kameleon_8_Euro_10_TALEN:Kameleon_8_nieuw_2006_Euro 12-03-2007 15:12 Pagina 209
210 WWW.ONEFORALL.COM
O Twoim
KAMELEON
8
Łatwy w użyciu, unikalny wyświetlacz „EL”
Wybierając uniwersalny pilot zdalnego sterowania ONE FOR ALL KAMELEON 8, wybierasz
ł
atwość użytkowania. Twój KAMELEON 8 ma unikalny, przyjazny użytkownikowi
p
odświetlany wyświetlacz, który zapewni łatwy dostęp do wszystkich potrzebnych
przycisków. Wykonany z najwyższą jakością gwarantuje zadowolenie przez długi czas.
Podczas wkładania baterii, KAMELEON 8 będzie w ”trybie demo” i będzie pokazywał kilka
ekranów. “Tryb demo” zostanie anulowany przez konfigurację pilota (naciśnij i przytrzymaj
M
AGIC przez ok.3 sekundy, a następnie naciśnij ESC).
Po wymianie baterii, najpierw będziesz musiał nacisnąć jakikolwiek przycisk, zanim ekran
podświetli się. Od tego momentu pilot będzie się automatycznie podświetlał za każdym
podniesieniem (jednoczesnym dotknięciem ekranu i pilota).
M
ożliwa jest również zmiana trybu aktywacji na włączanie przez naciśnięcie przycisku. Aby
u
stawić aktywację wyświetlacza ”EL” przez naciśnięcie przycisku, patrz strona 212, rozdział:
Ustawienie aktywacji ekranu “EL”.
M
oże sterować 8 urządzeniami
Twój pilot KAMELEON 8 służy do sterowania sprzętem Video i Audio; każdym urządzeniem,
które może sterowane za pomocą podczerwieni.
T
wój KAMELEON 8 ma dwa szerokopasmowe przekaźniki 2 IR (podczerwień) zapewniające
m
aksymalny zasięg i pracuje na wysokiej częstotliwości osiągającej do 450 kHz. Możesz
wybrać dowolną kombinację 8 urządzeń, którymi chcesz sterować za pomocą pilota.
TV Telewizor / LCD / Plazma / Projektor/ Projektor telewizyjny
SAT odbiornik satelitarny, konwerter kablowy, DSS / DVB-T, akcesoria video (np.
Media Centres)
DVD Odtwarzacz DVD / DVD-R / Kino domowe DVD / DVD combo / DVD/HDD /
Odtwarzacz płyt kompaktowych
VCR Magnetofon / TV/VCR Combo / DVD/VCR Combo / Odtwarzacz kasetowy (Tape
Deck) / Digital Audio Tape / DCC
PVR Personal Video Recorder, Hard Disc Recorder
CD Odtwarzacz CD / CD-R / MD / Gramofon / Automatyka domu (np. Zasłony ste-
rowane podczerwienią itp.
AUD Audio / Odbiornik Audio /Tuner/Wzmacniacz / (DVD) Kino domowe
LIGHT Włączniki świateł sterowane LIGHT IR - KAMELEON 8 ma również funkcję
“LIGHT”, służącą do zdalnego sterowania modułami zasilania zastosowanymi
w Light Control™ w dedykowanym protokole 433,92 MHz. Ten tryb będzie
wysyłał komendy podczerwieni do dostępnych starterów “ONE FOR ALL Light
Control™ - HC-8300”, które konwertują komendy IR na częstotliwość radiową
(RF), która będzie odbierana przez moduły zasilania do przyciemniania i
włączania świateł.
Aby uruchomić Light Control™ na swoim
KAMELEON 8
musisz kupić
zestaw startowy „ONE FOR ALL Light Control™ - HC-8300“.
Kameleon_8_Euro_10_TALEN:Kameleon_8_nieuw_2006_Euro 12-03-2007 15:12 Pagina 210
WWW.ON E FORALL.COM 211
Funkcja uczenia
KAMELEON 8 jest wyposażony w unikalną “funkcję uczenia” co oznacza, że możesz
s
kopiować prawie każdą funkcję (maks. ± 50) ze swojego oryginalnego (działającego)
p
ilota zdalnego sterowania na nowy KAMELEON 8 (Patrz “Funkcja uczenia” na stronie 233).
Możesz to zrobić ręcznie, gdy po ustawieniu pilota KAMELEON 8 odkryjesz, że niektórych
funkcji z oryginalnego pilota brakuje na klawiaturze KAMELEON 8.
M
akra (sekwencje poleceń)
Twój KAMELEON 8 jest wyposażony w łatwą w użyciu funkcję makra, umożliwiającą
wysyłanie kilku komend przez naciśnięcie jednego przycisku (na przykład włączanie
i wyłączanie kilku urządzeń).
D
la tej funkcji możesz na przykład użyć przycisków specjalnych (I, II, III, IV).
P
o zaprogramowania makra na tych przyciskach, sekwencja będzie powtarzana we
wszystkich trybach.
T
echnologia aktualizacji kodu
Twój pilot KAMELEON 8 oferuje również technologie aktualizacji kodu.
Ta technologia umożliwia dodanie kodów do pamięci. Jeśli Twoje urządzenie wykorzystuje
o
kreślony kod, którego nie ma w pamięci KAMELEON 8 (za pomocą “Bezpośredniego
u
stawiania kodu” na stronie 220 lub “Sposób wyszukiwania” na stronie 221) możesz
wykorzystać “Technologię aktualizacji kodu” (patrz strona 232). Dzięki tej technologii Twój
pilot KAMELEON 8 nigdy nie będzie przestarzały.
Uwaga: podczas wkładania baterii,
KAMELEON 8
będzie w trybie demo (pokazuje
kilka ekranów).
KAMELEON 8
wyjdzie z trybu demo automatycznie.
KAMELEON 8 wymaga baterii alkalicznych 4 AAA/LR03.
1. Odkręć pokrywę komory baterii za pomocą monety.
2. Włóż baterie stroną dodatnią (+) do góry.
3. Umieść pokrywę na swoim miejscu.
Wskaźnik niskiego napięcia
KAMELEON 8 będzie pokazywał zużycie baterii.
Wskaźnik IR zamruga 5 razy za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk i nie uzyskasz
dostępu do trybu programowania.
Proszę upewnić się, że wymieniłeś baterie na nowe 4 baterie alkaliczne AAA/LR03.
O Twoim
KAMELEON
8
Baterie
Kameleon_8_Euro_10_TALEN:Kameleon_8_nieuw_2006_Euro 12-03-2007 15:12 Pagina 211
212 WWW.ONEFORALL.COM
Ustawienie aktywacji ekranu “EL”
Aby zwiększyć lub zmniejszyć jasność ekranu „EL”:
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk MAGIC przez około 3 sekundy.
Ekran zmienia się na ekran konfiguracji.
2. Naciśnij BRIGHT (JASNOŚĆ).
3. > Aby zwiększyć jasność ekranu “EL”, naciśnij i przytrzymaj
NEXT
> Aby zmniejszyć jasność ekranu “EL”, naciśnij i przytrzymaj
PREVIOUS.
4. Naciśnij ENTER, aby zachować ustawienie jasności i powrócić
do ekranu konfiguracji LUB naciśnij ESC, aby powrócić do
poprzednio ustawionego poziomu jasności.
- Zwiększenie jasności panelu “EL” KAMELEON “EL” może skrócić żywotność baterii.
Żywotność baterii wynosi 3 - 12 miesięcy (w zależności od ustawienia jasności i
częstotliwości używania).
Ten produkt jest wyposażony w panel „EL" (technologia elektroluminescencji), który
aktywuje się przez dotknięcie ekranu i naciśnięcie przycisku. Podczas zwykłego używania,
w
celu przedłużenia żywotności baterii, ekran „EL” podświetla się przez 8 sekund.
Jednym z przycisków funkcyjnych KAMELEON 8 jest wyświetlacz “EL”, który przełącza
sterowane urządzenia. Schemat na stronie 214 pokazuje możliwe funkcje.
Regulacja jasności ekranu “EL”
K
AMELEON 8 ma panel “EL”, który jest aktywowany przez dotknięcie ekranu i pilota
j
ednocześni lub przez naciśnięcie przycisku.
M
ożliwe jest zablokowanie KAMELEON 8 na jednym ustawieniu aktywacji:
1
.
N
aciśnij i przytrzymaj przycisk MAGIC przez około 3 sekundy.
E
kran zmienia się na ekran konfiguracji.
2
.
Naciśnij OTHER (INNE).
3. T
eraz naciśnij 9 8 9. Wskaźnik IR zamruga dwukrotnie
(lub czterokrotnie).
-> Jeśli animowany wskaźnik IR zamruga dwukrotnie, panel “EL” uruchomi się tylko
przez jednoczesne dotknięcie ekranu i pilota.
-> Jeśli wskaźnik IR zamruga czterokrotnie, panel "EL" uruchomi się tylko przez
naciśnięcie przycisku.
Wykonaj te czynności, aby zablokować
KAMELEON 8
na wybrane ustawienie
aktywacji.
Klawiatura
Kameleon_8_Euro_10_TALEN:Kameleon_8_nieuw_2006_Euro 12-03-2007 15:12 Pagina 212
WWW.ON E FORALL.COM 213
Klawiatura
Ustawianie czasu podświetlenia „EL”
Aby zmienić czas (domyślny: 8 sek.), przez który ekran „EL” będzie włączony po każdym
n
aciśnięciu przycisku podczas używania pilota (tryb nieprogramowalny):
1
. Naciśnij i przytrzymaj przycisk MAGIC przez około 3 sekundy.
Ekran zmienia się na ekran konfiguracji.
2
. Naciśnij OTHER (INNE).
3
. Naciśnij 9 7 8. Wskaźnik IR zamruga dwukrotnie.
4. Naciśnij 1, 2, 3, 4 lub 5 (np. 1 = 4 sekundy), w zależności od
wyboru; patrz poniższa tabela. Wskaźnik IR zamruga dwukrotnie.
N
aciśnij ENTER, aby zachować nowe ustawienie czasu
p
odświetlenia EL oraz powrócić do ekranu konfiguracji LUB
naciśnij ESC, aby powrócić do poprzedniego ustawienia czasu
podświetlenia.
Wybór czasu podświetlenia „EL”
1 4 sekundy
2 5 sekund (domyślne)
3 12 sekund
4 16 sekund
5 20 sekund
Kameleon_8_Euro_10_TALEN:Kameleon_8_nieuw_2006_Euro 12-03-2007 15:12 Pagina 213
214 WWW.ONEFORALL.COM
Klawiatura
TV
SAT
DVD
VCR
PVR
CD
AUD
L
IGHT
Wskaźnik IR
Kameleon_8_Euro_10_TALEN:Kameleon_8_nieuw_2006_Euro 12-03-2007 15:12 Pagina 214
WWW.ON E FORALL.COM 215
1. Wskaźnik IR (podczerwień)
Wskaźnik IR włącza się, gdy IR jest „wysyłana” lub „odbierana”.
W
skaźnik IR KAMELEON 8 IR pokaże “wychodzące IR” za każdym
n
aciśnięciem przycisku funkcyjnego.
Jeśli korzystasz z „Procedury uczenia” lub „Procedury aktualizacji
kodu, wskaźnik IR pokaże „przychodzący IR”. Wychodzący sygnał
IR będzie wskazywany przez animację „z zewnątrz do wewnątrz”.
P
rzychodzący sygnał IR będzie wskazywany przez animację „z
wewnątrz do zewnątrz”. Wskaźnik IR wyda informację zwrotną,
gdy przyciski zostaną naciśnięte podczas normalnego
użytkowania i w trybie programowania (środkowy segment
w
skaźnika zamruga).
2
. Przyciski do urządzeń
Przyciski TV, SAT, DVD, VCR, PVR, CD, AUD i LIGHT służą do sterowania urządzeniami.
Na przykład naciśnięcie przycisku TV umożliwia zdalne sterowanie funkcjami Twojego
t
elewizora, po naciśnięciu przycisku VCR możesz sterować magnetowidem, po
n
aciśnięciu przycisku SAT możesz obsługiwać odbiornik satelitarny lub konwerter
kablowy itp. (aby uzyskać więcej szczegółów, patrz strona 210). Po naciśnięciu przyci-
sku urządzenia na KAMELEON 8 pojawi się odpowiednia ikona urządzenia, pokazująca
a
ktywowany tryb. Naciśnięcie przycisku urządzenie pozwoli na powrót do głównego
ekranu (tryby TV, SAT, AUD). KAMELEON 8 ma również funkcję “LIGHT”. Wraz z osobno
dostępnym zestawem startowym „ONE FOR ALL Light Control™ - HC-8300” umożliwia
przyciemnianie i włączanie/wyłączanie w całym domu.
3. MAGIC (w trybie ”przesunięcia” lub ”programowania”)
Przycisk MAGIC jest używany do konfiguracji Twojego pilota
KAMELEON 8 i umożliwia dostęp do funkcji specjalnych.
Jeśli szybko naciśniesz ten przycisk, ekran przejdzie w tryb
„przesunięcia” (na 10 sekund), który otwiera dostęp do niektórych
funkcji drugorzędnych takich jak kolor, jasność i "usypiacz”.
Tryb programowania
Jeśli naciśniesz przycisk MAGIC na dłużej (ok. 3 sekundy),
KAMELEON 8 wejdzie w tryb programowania. Ekran zmienia się
na „ekran konfiguracji”.
Klawiatura
DEV SET
SEARCH
MODE
KEY MAGIC
MACRO
BRIGHT
LEARN
IR DELETE
VOLUME
INNE
• Tryb konfiguracji urządzenia
• Metoda wyszukiwania
• Ponowne przypisywanie trybu
• Do programowania brakujących funkcji
• Do ustawiania przycisków (I, II, III, IV) z sekwencjami poleceń
• Do regulacji jasności ekranu “EL”
• Do kopiowania funkcji z twojego oryginalnego pilota do
KAMELEON 8
• Usuwanie zapamiętanych funkcji przycisku Magic
• Do regulowania głośności w różnych funkcjach
• Ustawianie czasu podświetlenia ekranu
(4 sek, 8 sek, 12 sek, 16 sek, 20 sek) • Resetowanie funkcji
KAMELEON 8 - Timer
• Ustawienie aktywacji ekranu “EL”.
• Weryfikacja kodu
• Aktualizacja modemu
Kameleon_8_Euro_10_TALEN:Kameleon_8_nieuw_2006_Euro 12-03-2007 15:12 Pagina 215
216 WWW.ONEFORALL.COM
4. SCROLL
Przycisk SCROLL daje możliwość poruszania się między różnymi
e
kranami w określonym trybie podczas normalnego użytkowania
i
w trybie programowania. Dotyczy to tylko trybów TV, SAT i AUD.
5
. ENTER
Przycisk ENTER pozwala na zatwierdzenie wyboru w trybie
programowania.
6. POWER (w trybie przesunięcia; Sleeptimer)
P
rzycisk POWER obsługuje tą samą funkcję, jak w przypadku twoje-
g
o oryginalnego pilota.
7
. PP / TIMER / RAND.
W trybie TV i SAT ten przycisk może pełnić funkcję „Ostatni kanał”,
„Poprzedni program” lub „Ponowny wybór” ( w zależności od
p
ilota). W trybie VCR i DVD możesz uzyskać funkcję TIMER
RECORD lub TIMER ON/OFF. W trybie CD i AUD możesz uzyskać
funkcję RANDOM (lub shuffle).
8. PRESET / BACK
W trybie AUD przycisk PRESET zmieni ekran PRESET/MENU
umożliwiając dostęp do USTAWIEŃ 1 - 9, 0 i +10 na przyciskach
numerycznych. W trybie PVR i SAT możesz używać przycisku
“back”, aby przejść do poprzedniego ekranu menu.
9. 16:9 / PROG.
W trybie TV dostępna będzie funkcja 16:9 (format ekranu). W trybie
VCR, DVD, AUD (główny ekran) i trybie CD obsługuje funkcję PROG
(programowanie).
10. TV/VCR / TV/SAT / TV/DVD
W trybie VCR dostępna będzie funkcja TV/VCR Wejście. W trybie
SAT dostępna będzie funkcja TV/SAT. W trybie DVD dostępna
będzie funkcja TV/DVD.
11. AUDIO / TUNE -
W trybie DVD, SAT, PVR i AUD (główny ekran) obsługuje funkcję
„Audio”. W trybie AUD obsługuje funkcję “TUNE -” na ekranie
preset/Menu.
12. INFO / CLEAR
W trybie SAT i PVR możesz wybrać funkcję “info”. W trybie CD,
AUD (główny ekran) i DVD obsługuje funkcję „clear”.
Klawiatura
Kameleon_8_Euro_10_TALEN:Kameleon_8_nieuw_2006_Euro 12-03-2007 15:13 Pagina 216
WWW.ON E FORALL.COM 217
Klawiatura
1
3. FAV / EDIT / SP/LP
W
trybie SAT i PVR obsługuje funkcje FAV (ulubione). W trybie
D
VD, CD i AUD obsługuje funkcję EDIT, służącą do edytowania
informacji. W trybie VCR obsługuje funkcję SP/LP (prędkość
t
aśmy).
1
4. SUBT. / TUNE +
W
trybie SAT, PVR, DVD i AUD obsługuje funkcję SUBTITLE.
W
trybie AUD obsługuje funkcję “TUNE +” na ekranie
preset/Menu.
15. MENU
N
aciśnięcie tego przycisku umożliwi obsługę menu, a w trybie TV
i
AUD zmieni ekran na tryb menu. Przycisk MENU steruje tą samą
funkcją, jak w przypadku oryginalnego pilota.
16. EXIT
P
rzycisk EXIT obsługuje tą samą funkcję, jak w przypadku twojego
oryginalnego pilota. Aby powrócić do głównego ekranu (tryb TV,
SAT i AUD) , naciśnij przycisk urządzenia lub użyj przycisku
SCROLL.
17. DSP / GUIDE
Jeśli dostępne na oryginalnym pilocie, w trybie AUD obsługuje
funkcję „DSP”. W trybie TV, SAT, DVD, VCR i PVR przycisk “GUIDE”
umożliwi funkcję “przewodnika”, jeśli była ona dostępna na
oryginalnym pilocie. W trybie TV przycisk “GUIDE” zmieni ekran na
“ekran trybu menu”.
18. Wyciszenie
Przycisk Mute steruje tą samą funkcją, jak w przypadku
oryginalnego pilota.
19. CH +/- (w trybie przesunięcia; jasność +/-)
Te przyciski działają tak jak na oryginalnym pilocie. W trybie
przesunięcia (dostępnym przez krótkie naciśnięcie MAGIC) te
przyciski mogą obsługiwać funkcję „jasność +/-“.
20. Przyciski kierunkowe (góra, dół, lewo, prawo)
Jeśli dostępne są na twoim oryginalnym pilocie, przyciski te
pozwolą na poruszanie się w trybie menu twojego urządzenia.
W niektórych telewizorach być może będziesz musiał naciskać
przyciski CH+/- i VOL+/- LUB przyciski kolorowe (czerwony,
zielony, żółty, niebieski), aby poruszać się po menu, w zależności
od modelu. W głównym trybie AUD te przyciski (jeśli dostępne na
oryginalnym pilocie) pozwolą na wyregulowanie poziomów
CENTRALNYCH i TYLNYCH Twoich głośników. W trybie menu
AUD te przyciski (jeśli dostępne na oryginalnym pilocie)
umożliwią poruszanie się po ekranie menu.
Kameleon_8_Euro_10_TALEN:Kameleon_8_nieuw_2006_Euro 12-03-2007 15:13 Pagina 217
218 WWW.ONEFORALL.COM
21. OK / SURROUND
W trybie menu ten przycisk potwierdzi Twój wybór. W niektórych
u
rządzeniach możesz potwierdzić opcję menu po prostu
n
aciskając przycisk MENU. W głównym trybie AUD ten przycisk
umożliwi dostęp do trybu „surround” Twojego urządzenia
(jeśli jest dostępny na oryginalnym pilocie).
22. VOL +/- (w trybie przesunięcia; kolor +/-)
Przyciski głośności działają tak jak na oryginalnym pilocie.
W
trybie przesunięcia (dostępnym przez krótkie naciśnięcie
M
AGIC) te przyciski mogą obsługiwać funkcję „kolor +/-“.
23. Przyciski numeryczne / WEJŚCIE ( w prog. tryb; funkcje
konfiguracji)
P
rzyciski numeryczne (1 – 9, 0) obsługują funkcje takie jak na
o
ryginalnym pilocie. W trybie AUD przyciski numeryczne
(1 – 9, 0, -/—) mogą obsługiwać (jeśli dostępne na oryginalnym
pilocie) funkcję WEJŚCIA (TUNER, CD itp.). Jeśli twój oryginalny
p
ilot posiadał możliwość “wyboru funkcji” lub “wybór urządzenia
wejściowego”, funkcje te obsługuje przycisk AV. W trybie
programowania, przyciski numeryczne wyświetlą różne
funkcje konfiguracji.
24. -/-- / PPV
Jeśli oryginalny pilot obsługiwał przełączanie wejściowe
jedno/dwucyfrowe (symbol -/--), ta funkcja może być obsługiwana
za pomocą przycisku -/--. W trybie SAT (główny ekran) i PVR,
możesz obsługiwać funkcję PPV.
25. AV / HELP
Przycisk AV steruje tą samą funkcją, jak w przypadku oryginalnego
pilota. Jeśli Twój oryginalny pilot do telewizora lub magnetowidu
używa 20 przycisków, tą funkcję możesz odnaleźć przez
naciśnięcie przycisku AV. Jeśli Twój oryginalny pilot satelity lub
PVR ma funkcję „pomoc”, możesz ją uzyskać po naciśnięciu
przycisku HELP. W trybie AUD dostępna będzie funkcja „źródło
wejściowe”.
26. ESC
Ten przycisk pojawia się tylko w trybie programowania i jest
wykorzystywana do powrotu do ekranu konfiguracji lub do
zamknięcia trybu programowania.
27. Przyciski transportowe (PLAY, STOP itp.)
Gdy w trybie VCR, DVD, SAT (ekran menu), PVR, CD lub AUD; te
przyciski obsługują funkcje transportowe takie jak PLAY, FF, REW,
SKIP+/- (TRACK+/-) itp. Aby zapobiec przypadkowemu zapisowi,
przycisk RECORD musi być wciśnięty dwukrotnie, aby rozpocząć
zapisywanie.
Klawiatura
Kameleon_8_Euro_10_TALEN:Kameleon_8_nieuw_2006_Euro 12-03-2007 15:13 Pagina 218
WWW.ON E FORALL.COM 219
28. Przyciski Teletekstu
Te przyciski są stosowane do obsługi głównych funkcji teletekstu.
O
czywiście, twój telewizor musi obsługiwać Teletekst. Bardziej
s
zczegółowe informacje wyjaśniające funkcje Teletekstu i Fastextu,
znajdziesz w instrukcji twojego telewizora.
Pamiętaj, różne telewizory obsługują funkcje Teletekstu i Fastextu,
w różny sposób. Zauważ, że nie wszystkie funkcje Teletekstu mogą
b
yć dostępne dla twojego konkretnego modelu.
E
XPAND: Pokazuje górną część strony Teletekstu większą czcionką.
P
rzyciskając ponownie, możesz zobaczyć powiększoną, dolną część strony
Teletekstu. Aby powrócić do normalnego trybu przeglądania Teletekstu,
w
ciśnij ponownie klawisz EXPAND, lub wciśnij przycisk TEXT ON, w zależności
o
d telewizora.
TEXT ON: W trybie TV: jednokrotne w trybie tekstowym, naciśnięcie tego
p
rzycisku może przełączy na MIX lub wyłączyć tekst, w zależności od
t
elewizora.
Ta funkcja jest również dostępna w trybie SAT.
H
OLD/STOP: Zatrzymuje przewijanie stron.
MIX: Pokazuje zarówno tekst jak i obraz TV.
TEXT OFF: W trybie TV: przełącza telewizor z powrotem do normalnego
trybu oglądania. W przypadku niektórych telewizorów, można to wykonać
przyciskając kilka razy klawisz, TEXT ON. Ta funkcja jest również dostępna w
trybie SAT.
TEXT INDEX: Ten przycisk umożliwi dostęp do funkcji indeksu w trybie
tekstowym.
29. Przyciski specjalne (I, II, III, IV)
Przyciski specjalne są wolnymi przyciskami, które dają możliwość
dostosowania KAMELEON 8 zgodnie z oryginalnym pilotem za
pomocą “funkcji uczenia” (patrz strona 233) lub “przycisku Magic®
(patrz strona 226). Te przyciski są również idealne do stosowania
jako „przyciski makro” (patrz strona 230).
30. Czerwony / Zielony / Żółty / Niebieski
Po wejściu do trybu tekstowego, przyciski oznaczone kolorem
czerwonym, zielonym, żółtym i niebieskim, dadzą dostęp do
funkcji Fastext, twojego telewizora. Jeśli na twoim oryginalnym
pilocie, te przyciski służyły do poruszania się w Menu, przyciski
Fastext KAMELEON 8 mogą działać w ten sam sposób.
Klawiatura
Kameleon_8_Euro_10_TALEN:Kameleon_8_nieuw_2006_Euro 12-03-2007 15:13 Pagina 219
220 WWW.ONEFORALL.COM
U
waga: podczas wkładania baterii,
K
AMELEON 8
b
ędzie w trybie demo (pokazuje
k
ilka ekranów). Wykonaj poniższe kroki i
K
AMELEON 8
w
yjdzie z trybu demo
automatycznie.
P
rzykład: Aby skonfigurować
K
AMELEON 8
d
o telewizora:
1
. Upewnij się, że twoje urządzenie jest włączone (nie w trybie czuwania).
2. Znajdź kod swojego urządzenia na liście kodów (strony 261 - 288). Kody
w
ymienione są według typu urządzenia i marki. Najbardziej popularny kod
z
amieszczony jest jako pierwszy. Jeśli Twojej marki nie ma na liście, spróbuj
metody wyszukiwania na stronie 221.
3
. Naciśnij i przytrzymaj przycisk MAGIC przez około 3 sekundy.
E
kran zmienia się na ekran konfiguracji.
4
. Naciśnij przycisk DEV SET.
5. Naciśnij i zwolnij przycisk TV, aby wybrać typ urządzenia, które chcesz
skonfigurować.
6. Wprowadź pierwszy czterocyfrowy kod (patrz lista kodów
261 - 288) za pomocą przycisków numerycznych. Wskaźnik IR
zamruga dwukrotnie.
7. Teraz skieruj
KAMELEON 8
w stronę telewizora i sprawdź, czy
poniższe przyciski na KAMELEON 8 działają na urządzeniu;
CHANNEL +, CHANNEL-
VOLUME +, VOLUME -
MUTE
POWER
MENU
8. Jeśli Twoje urządzenie odpowiada naciśnij ENTER, aby zachować kod.
Jeśli Twoje urządzenie nie odpowiada, wprowadź kolejny kod z listy.
Jeśli żaden z kodów nie działa, spróbuj metody wyszukiwania opisanej
na stronie 221.
9. Naciśnij i przytrzymaj ESC przez ok. 3 sekundy, aby powrócić do
trybu użytkownika (wszystkie przyciski dla urządzenie wyświetlają
się), LUB naciśnij przycisk urządzenia, które chcesz skonfigurować.
- Większość telewizorów nie włącza się ponownie po naciśnięciu przycisku POWER, proszę
spróbować włączyć telewizor za pomocą przycisku “CHANNEL+”.
- Niektóre kody są bardzo podobne. Jeśli twoje urządzenie nie odpowiada, lub nie działa
poprawnie z jednym z kodów, spróbuj kolejnego kodu podanego przy nazwie twojej
marki.
- Aby sprawdzić kod dla innych urządzeń, wykonaj powyższe instrukcje, naciskając jedynie
odpowiedni przycisk urządzenia w kroku 5.
- Pamiętaj, aby przycisnąć klawisz właściwego urządzenia zanim zaczniesz z niego
korzystać. Tylko jedno urządzenie może być przypisane do przycisku urządzenia.
Aby skonfigurować drugi TV, VCR, SAT, PVR, CD, AUD lub DVD (patrz strona 227).
K
onfiguracja
K
AMELEON 8
(
Jak ustawić pilota
K
AMELEON 8
,
aby sterował Twoimi urządzeniami)
_ _ _ _
Kameleon_8_Euro_10_TALEN:Kameleon_8_nieuw_2006_Euro 12-03-2007 15:13 Pagina 220
/

Ta instrukcja jest również odpowiednia