ONEFORALL urc 8308 kameleon 8 Instrukcja obsługi

Kategoria
Zdalne sterowanie
Typ
Instrukcja obsługi

Ten podręcznik jest również odpowiedni dla

6 WWW.ONEFORALL.COM
The Keypad
TV
SAT
DVD
VCR
PVR
CD
AUD
L
IGHT
IR Indicator
Kameleon_8_Euro_10_TALEN:Kameleon_8_nieuw_2006_Euro 12-03-2007 15:08 Pagina 6
32 WWW.ONEFORALL.COM
Das Tastenfeld
TV
SAT
DVD
VCR
PVR
CD
AUD
L
IGHT
IR Indicator
Kameleon_8_Euro_10_TALEN:Kameleon_8_nieuw_2006_Euro 12-03-2007 15:08 Pagina 32
58 WWW.ONEFORALL.COM
Le Clavier
TV
SAT
DVD
VCR
PVR
CD
AUD
L
IGHT
IR Indicator
Kameleon_8_Euro_10_TALEN:Kameleon_8_nieuw_2006_Euro 12-03-2007 15:09 Pagina 58
84 WWW.ONEFORALL.COM
El Teclado
TV
SAT
DVD
VCR
PVR
CD
AUD
L
IGHT
IR Indicator
Kameleon_8_Euro_10_TALEN:Kameleon_8_nieuw_2006_Euro 12-03-2007 15:09 Pagina 84
110 WWW.ONEFORALL.COM
Teclado
TV
SAT
DVD
VCR
PVR
CD
AUD
L
IGHT
IR Indicator
Kameleon_8_Euro_10_TALEN:Kameleon_8_nieuw_2006_Euro 12-03-2007 15:10 Pagina 110
136 WWW.ONEFORALL.COM
La Tastiera
TV
SAT
DVD
VCR
PVR
CD
AUD
L
IGHT
IR Indicator
Kameleon_8_Euro_10_TALEN:Kameleon_8_nieuw_2006_Euro 12-03-2007 15:11 Pagina 136
162 WWW.ONEFORALL.COM
De toetsen
TV
S
AT
DVD
V
CR
PVR
C
D
AUD
LIGHT
IR Indicator
Kameleon_8_Euro_10_TALEN:Kameleon_8_nieuw_2006_Euro 12-03-2007 15:11 Pagina 162
188 WWW.ONEFORALL.COM
A billentyűzet
TV
SAT
DVD
VCR
PVR
CD
AUD
L
IGHT
infrajelző
Kameleon_8_Euro_10_TALEN:Kameleon_8_nieuw_2006_Euro 12-03-2007 15:12 Pagina 188
WWW.ON E FORALL.COM 209
O TWOIM
KAMELEON 8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
B
ATERIE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
11
K
LAWIATURA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
12 - 219
KONFIGURACJA
KAMELEON 8
. . . . . . . . . . . . . . . . . Strona 220
(Jak ustawić pilota KAMELEON 8, aby sterował Twoimi urządzeniami)
Sposób wyszukiwania
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
21
KODY USTAWIEŃ
TV : Telewizor /LCD / Plazma /Projektor/ Projektor telewizyjny
. . . . . . . . . .
261
V
CR : Magnetowid / TV/VCR Combi / PVR
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
72
S
AT : Odbiornik satelitarny / Urządzenie STB/ DVB-S / DVB-T /
D
armowa platforma (Freeview)(UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) /
DTT (I) / TDT (E) SAT/HDD
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
275
C
BL : Konwerter kablowy / Set-Top-Box (urządzenie STB)/ tuner DVB-C
. . . . .
2
79
VAC : Akcesoria wideo, jak Media Centres / Akcesoria AV /Selektory AV
. . . . . .
280
CD : Odtwarzacz CD / CD-R / MD
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
280
P
HO : Gramofon
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
80
MIS : Audio / Mieszane Audio
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
281
DOM : Automatyka domu (np. sterowane podczerwienią zasłony /
sterowane podczerwienią włączniki świateł itp.)
. . . . . . . . . . . . . . . . .
281
AMP : Audio / Wzmacniacz / System Aktywnych Głośników.
. . . . . . . . . . . . . .
281
TUN : Audio / Odbiornik Audio /Tuner/Wzmacniacz / (DVD) Kino domowe
. . .
281
KAS : Odtwarzacz kasetowy (magnetofon)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
282
LDP : Odtwarzacz płyt kompaktowych / Video CD
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
283
DAT : Cyfrowa Taśma Audio / DCC
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
283
DVD : Odtwarzacz DVD / DVD-R / Kino domowe DVD / DVD combo /
DVD/HDD / DVD/PVR / DVD/VCR Combo
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
283
PVR : Magnetowid
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
288
ABY SPRAWDZIĆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
(który kod jest obecnie zaprogramowany)
SZYBKI WYBÓR KODU
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
NAUKA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
(Jak skopiować funkcje z twojego oryginalnego pilota do KAMELEON 8)
ZEROWANIE FUNKCJI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
FUNKJE DODATKOWE
Przycisk Magic® (Jak zaprogramować brakujące funkcje)
. . . . . . . . . . . . . . . . 226
Ponowne przypisywanie trybu
(Jak ustawić dwa takie same urządzenia na KAMELEON 8)
. . . . . . . . . . . . . . . 227
Wybór regulacji głośności
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Automatyczne wyłączenie urządzenia (Sleeptimer)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
KAMELEON 8 - Timer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Makra (Kolejność poleceń)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Technologia aktualizacji kodu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Kolor i jasność
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Problem i rozwiązanie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Obsługa klienta
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
SPIS TREŚCI
Po
l
ski
Użyj kreatora sieci OneForAll, aby ustawić swojego pilota za pomocą Internetu. Ten
kreator powie, jak zainstalować różne urządzenia bez czytania całej instrukcji obsługi.
Aby skorzystać z tego prostego narzędzia, prosimy odwiedzić stronę internetową
www.oneforallwebwizard.com.
Kameleon_8_Euro_10_TALEN:Kameleon_8_nieuw_2006_Euro 12-03-2007 15:12 Pagina 209
210 WWW.ONEFORALL.COM
O Twoim
KAMELEON
8
Łatwy w użyciu, unikalny wyświetlacz „EL”
Wybierając uniwersalny pilot zdalnego sterowania ONE FOR ALL KAMELEON 8, wybierasz
ł
atwość użytkowania. Twój KAMELEON 8 ma unikalny, przyjazny użytkownikowi
p
odświetlany wyświetlacz, który zapewni łatwy dostęp do wszystkich potrzebnych
przycisków. Wykonany z najwyższą jakością gwarantuje zadowolenie przez długi czas.
Podczas wkładania baterii, KAMELEON 8 będzie w ”trybie demo” i będzie pokazywał kilka
ekranów. “Tryb demo” zostanie anulowany przez konfigurację pilota (naciśnij i przytrzymaj
M
AGIC przez ok.3 sekundy, a następnie naciśnij ESC).
Po wymianie baterii, najpierw będziesz musiał nacisnąć jakikolwiek przycisk, zanim ekran
podświetli się. Od tego momentu pilot będzie się automatycznie podświetlał za każdym
podniesieniem (jednoczesnym dotknięciem ekranu i pilota).
M
ożliwa jest również zmiana trybu aktywacji na włączanie przez naciśnięcie przycisku. Aby
u
stawić aktywację wyświetlacza ”EL” przez naciśnięcie przycisku, patrz strona 212, rozdział:
Ustawienie aktywacji ekranu “EL”.
M
oże sterować 8 urządzeniami
Twój pilot KAMELEON 8 służy do sterowania sprzętem Video i Audio; każdym urządzeniem,
które może sterowane za pomocą podczerwieni.
T
wój KAMELEON 8 ma dwa szerokopasmowe przekaźniki 2 IR (podczerwień) zapewniające
m
aksymalny zasięg i pracuje na wysokiej częstotliwości osiągającej do 450 kHz. Możesz
wybrać dowolną kombinację 8 urządzeń, którymi chcesz sterować za pomocą pilota.
TV Telewizor / LCD / Plazma / Projektor/ Projektor telewizyjny
SAT odbiornik satelitarny, konwerter kablowy, DSS / DVB-T, akcesoria video (np.
Media Centres)
DVD Odtwarzacz DVD / DVD-R / Kino domowe DVD / DVD combo / DVD/HDD /
Odtwarzacz płyt kompaktowych
VCR Magnetofon / TV/VCR Combo / DVD/VCR Combo / Odtwarzacz kasetowy (Tape
Deck) / Digital Audio Tape / DCC
PVR Personal Video Recorder, Hard Disc Recorder
CD Odtwarzacz CD / CD-R / MD / Gramofon / Automatyka domu (np. Zasłony ste-
rowane podczerwienią itp.
AUD Audio / Odbiornik Audio /Tuner/Wzmacniacz / (DVD) Kino domowe
LIGHT Włączniki świateł sterowane LIGHT IR - KAMELEON 8 ma również funkcję
“LIGHT”, służącą do zdalnego sterowania modułami zasilania zastosowanymi
w Light Control™ w dedykowanym protokole 433,92 MHz. Ten tryb będzie
wysyłał komendy podczerwieni do dostępnych starterów “ONE FOR ALL Light
Control™ - HC-8300”, które konwertują komendy IR na częstotliwość radiową
(RF), która będzie odbierana przez moduły zasilania do przyciemniania i
włączania świateł.
Aby uruchomić Light Control™ na swoim
KAMELEON 8
musisz kupić
zestaw startowy „ONE FOR ALL Light Control™ - HC-8300“.
Kameleon_8_Euro_10_TALEN:Kameleon_8_nieuw_2006_Euro 12-03-2007 15:12 Pagina 210
WWW.ON E FORALL.COM 211
Funkcja uczenia
KAMELEON 8 jest wyposażony w unikalną “funkcję uczenia” co oznacza, że możesz
s
kopiować prawie każdą funkcję (maks. ± 50) ze swojego oryginalnego (działającego)
p
ilota zdalnego sterowania na nowy KAMELEON 8 (Patrz “Funkcja uczenia” na stronie 233).
Możesz to zrobić ręcznie, gdy po ustawieniu pilota KAMELEON 8 odkryjesz, że niektórych
funkcji z oryginalnego pilota brakuje na klawiaturze KAMELEON 8.
M
akra (sekwencje poleceń)
Twój KAMELEON 8 jest wyposażony w łatwą w użyciu funkcję makra, umożliwiającą
wysyłanie kilku komend przez naciśnięcie jednego przycisku (na przykład włączanie
i wyłączanie kilku urządzeń).
D
la tej funkcji możesz na przykład użyć przycisków specjalnych (I, II, III, IV).
P
o zaprogramowania makra na tych przyciskach, sekwencja będzie powtarzana we
wszystkich trybach.
T
echnologia aktualizacji kodu
Twój pilot KAMELEON 8 oferuje również technologie aktualizacji kodu.
Ta technologia umożliwia dodanie kodów do pamięci. Jeśli Twoje urządzenie wykorzystuje
o
kreślony kod, którego nie ma w pamięci KAMELEON 8 (za pomocą “Bezpośredniego
u
stawiania kodu” na stronie 220 lub “Sposób wyszukiwania” na stronie 221) możesz
wykorzystać “Technologię aktualizacji kodu” (patrz strona 232). Dzięki tej technologii Twój
pilot KAMELEON 8 nigdy nie będzie przestarzały.
Uwaga: podczas wkładania baterii,
KAMELEON 8
będzie w trybie demo (pokazuje
kilka ekranów).
KAMELEON 8
wyjdzie z trybu demo automatycznie.
KAMELEON 8 wymaga baterii alkalicznych 4 AAA/LR03.
1. Odkręć pokrywę komory baterii za pomocą monety.
2. Włóż baterie stroną dodatnią (+) do góry.
3. Umieść pokrywę na swoim miejscu.
Wskaźnik niskiego napięcia
KAMELEON 8 będzie pokazywał zużycie baterii.
Wskaźnik IR zamruga 5 razy za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk i nie uzyskasz
dostępu do trybu programowania.
Proszę upewnić się, że wymieniłeś baterie na nowe 4 baterie alkaliczne AAA/LR03.
O Twoim
KAMELEON
8
Baterie
Kameleon_8_Euro_10_TALEN:Kameleon_8_nieuw_2006_Euro 12-03-2007 15:12 Pagina 211
212 WWW.ONEFORALL.COM
Ustawienie aktywacji ekranu “EL”
Aby zwiększyć lub zmniejszyć jasność ekranu „EL”:
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk MAGIC przez około 3 sekundy.
Ekran zmienia się na ekran konfiguracji.
2. Naciśnij BRIGHT (JASNOŚĆ).
3. > Aby zwiększyć jasność ekranu “EL”, naciśnij i przytrzymaj
NEXT
> Aby zmniejszyć jasność ekranu “EL”, naciśnij i przytrzymaj
PREVIOUS.
4. Naciśnij ENTER, aby zachować ustawienie jasności i powrócić
do ekranu konfiguracji LUB naciśnij ESC, aby powrócić do
poprzednio ustawionego poziomu jasności.
- Zwiększenie jasności panelu “EL” KAMELEON “EL” może skrócić żywotność baterii.
Żywotność baterii wynosi 3 - 12 miesięcy (w zależności od ustawienia jasności i
częstotliwości używania).
Ten produkt jest wyposażony w panel „EL" (technologia elektroluminescencji), który
aktywuje się przez dotknięcie ekranu i naciśnięcie przycisku. Podczas zwykłego używania,
w
celu przedłużenia żywotności baterii, ekran „EL” podświetla się przez 8 sekund.
Jednym z przycisków funkcyjnych KAMELEON 8 jest wyświetlacz “EL”, który przełącza
sterowane urządzenia. Schemat na stronie 214 pokazuje możliwe funkcje.
Regulacja jasności ekranu “EL”
K
AMELEON 8 ma panel “EL”, który jest aktywowany przez dotknięcie ekranu i pilota
j
ednocześni lub przez naciśnięcie przycisku.
M
ożliwe jest zablokowanie KAMELEON 8 na jednym ustawieniu aktywacji:
1
.
N
aciśnij i przytrzymaj przycisk MAGIC przez około 3 sekundy.
E
kran zmienia się na ekran konfiguracji.
2
.
Naciśnij OTHER (INNE).
3. T
eraz naciśnij 9 8 9. Wskaźnik IR zamruga dwukrotnie
(lub czterokrotnie).
-> Jeśli animowany wskaźnik IR zamruga dwukrotnie, panel “EL” uruchomi się tylko
przez jednoczesne dotknięcie ekranu i pilota.
-> Jeśli wskaźnik IR zamruga czterokrotnie, panel "EL" uruchomi się tylko przez
naciśnięcie przycisku.
Wykonaj te czynności, aby zablokować
KAMELEON 8
na wybrane ustawienie
aktywacji.
Klawiatura
Kameleon_8_Euro_10_TALEN:Kameleon_8_nieuw_2006_Euro 12-03-2007 15:12 Pagina 212
WWW.ON E FORALL.COM 213
Klawiatura
Ustawianie czasu podświetlenia „EL”
Aby zmienić czas (domyślny: 8 sek.), przez który ekran „EL” będzie włączony po każdym
n
aciśnięciu przycisku podczas używania pilota (tryb nieprogramowalny):
1
. Naciśnij i przytrzymaj przycisk MAGIC przez około 3 sekundy.
Ekran zmienia się na ekran konfiguracji.
2
. Naciśnij OTHER (INNE).
3
. Naciśnij 9 7 8. Wskaźnik IR zamruga dwukrotnie.
4. Naciśnij 1, 2, 3, 4 lub 5 (np. 1 = 4 sekundy), w zależności od
wyboru; patrz poniższa tabela. Wskaźnik IR zamruga dwukrotnie.
N
aciśnij ENTER, aby zachować nowe ustawienie czasu
p
odświetlenia EL oraz powrócić do ekranu konfiguracji LUB
naciśnij ESC, aby powrócić do poprzedniego ustawienia czasu
podświetlenia.
Wybór czasu podświetlenia „EL”
1 4 sekundy
2 5 sekund (domyślne)
3 12 sekund
4 16 sekund
5 20 sekund
Kameleon_8_Euro_10_TALEN:Kameleon_8_nieuw_2006_Euro 12-03-2007 15:12 Pagina 213
214 WWW.ONEFORALL.COM
Klawiatura
TV
SAT
DVD
VCR
PVR
CD
AUD
L
IGHT
Wskaźnik IR
Kameleon_8_Euro_10_TALEN:Kameleon_8_nieuw_2006_Euro 12-03-2007 15:12 Pagina 214
WWW.ON E FORALL.COM 215
1. Wskaźnik IR (podczerwień)
Wskaźnik IR włącza się, gdy IR jest „wysyłana” lub „odbierana”.
W
skaźnik IR KAMELEON 8 IR pokaże “wychodzące IR” za każdym
n
aciśnięciem przycisku funkcyjnego.
Jeśli korzystasz z „Procedury uczenia” lub „Procedury aktualizacji
kodu, wskaźnik IR pokaże „przychodzący IR”. Wychodzący sygnał
IR będzie wskazywany przez animację „z zewnątrz do wewnątrz”.
P
rzychodzący sygnał IR będzie wskazywany przez animację „z
wewnątrz do zewnątrz”. Wskaźnik IR wyda informację zwrotną,
gdy przyciski zostaną naciśnięte podczas normalnego
użytkowania i w trybie programowania (środkowy segment
w
skaźnika zamruga).
2
. Przyciski do urządzeń
Przyciski TV, SAT, DVD, VCR, PVR, CD, AUD i LIGHT służą do sterowania urządzeniami.
Na przykład naciśnięcie przycisku TV umożliwia zdalne sterowanie funkcjami Twojego
t
elewizora, po naciśnięciu przycisku VCR możesz sterować magnetowidem, po
n
aciśnięciu przycisku SAT możesz obsługiwać odbiornik satelitarny lub konwerter
kablowy itp. (aby uzyskać więcej szczegółów, patrz strona 210). Po naciśnięciu przyci-
sku urządzenia na KAMELEON 8 pojawi się odpowiednia ikona urządzenia, pokazująca
a
ktywowany tryb. Naciśnięcie przycisku urządzenie pozwoli na powrót do głównego
ekranu (tryby TV, SAT, AUD). KAMELEON 8 ma również funkcję “LIGHT”. Wraz z osobno
dostępnym zestawem startowym „ONE FOR ALL Light Control™ - HC-8300” umożliwia
przyciemnianie i włączanie/wyłączanie w całym domu.
3. MAGIC (w trybie ”przesunięcia” lub ”programowania”)
Przycisk MAGIC jest używany do konfiguracji Twojego pilota
KAMELEON 8 i umożliwia dostęp do funkcji specjalnych.
Jeśli szybko naciśniesz ten przycisk, ekran przejdzie w tryb
„przesunięcia” (na 10 sekund), który otwiera dostęp do niektórych
funkcji drugorzędnych takich jak kolor, jasność i "usypiacz”.
Tryb programowania
Jeśli naciśniesz przycisk MAGIC na dłużej (ok. 3 sekundy),
KAMELEON 8 wejdzie w tryb programowania. Ekran zmienia się
na „ekran konfiguracji”.
Klawiatura
DEV SET
SEARCH
MODE
KEY MAGIC
MACRO
BRIGHT
LEARN
IR DELETE
VOLUME
INNE
• Tryb konfiguracji urządzenia
• Metoda wyszukiwania
• Ponowne przypisywanie trybu
• Do programowania brakujących funkcji
• Do ustawiania przycisków (I, II, III, IV) z sekwencjami poleceń
• Do regulacji jasności ekranu “EL”
• Do kopiowania funkcji z twojego oryginalnego pilota do
KAMELEON 8
• Usuwanie zapamiętanych funkcji przycisku Magic
• Do regulowania głośności w różnych funkcjach
• Ustawianie czasu podświetlenia ekranu
(4 sek, 8 sek, 12 sek, 16 sek, 20 sek) • Resetowanie funkcji
KAMELEON 8 - Timer
• Ustawienie aktywacji ekranu “EL”.
• Weryfikacja kodu
• Aktualizacja modemu
Kameleon_8_Euro_10_TALEN:Kameleon_8_nieuw_2006_Euro 12-03-2007 15:12 Pagina 215
216 WWW.ONEFORALL.COM
4. SCROLL
Przycisk SCROLL daje możliwość poruszania się między różnymi
e
kranami w określonym trybie podczas normalnego użytkowania
i
w trybie programowania. Dotyczy to tylko trybów TV, SAT i AUD.
5
. ENTER
Przycisk ENTER pozwala na zatwierdzenie wyboru w trybie
programowania.
6. POWER (w trybie przesunięcia; Sleeptimer)
P
rzycisk POWER obsługuje tą samą funkcję, jak w przypadku twoje-
g
o oryginalnego pilota.
7
. PP / TIMER / RAND.
W trybie TV i SAT ten przycisk może pełnić funkcję „Ostatni kanał”,
„Poprzedni program” lub „Ponowny wybór” ( w zależności od
p
ilota). W trybie VCR i DVD możesz uzyskać funkcję TIMER
RECORD lub TIMER ON/OFF. W trybie CD i AUD możesz uzyskać
funkcję RANDOM (lub shuffle).
8. PRESET / BACK
W trybie AUD przycisk PRESET zmieni ekran PRESET/MENU
umożliwiając dostęp do USTAWIEŃ 1 - 9, 0 i +10 na przyciskach
numerycznych. W trybie PVR i SAT możesz używać przycisku
“back”, aby przejść do poprzedniego ekranu menu.
9. 16:9 / PROG.
W trybie TV dostępna będzie funkcja 16:9 (format ekranu). W trybie
VCR, DVD, AUD (główny ekran) i trybie CD obsługuje funkcję PROG
(programowanie).
10. TV/VCR / TV/SAT / TV/DVD
W trybie VCR dostępna będzie funkcja TV/VCR Wejście. W trybie
SAT dostępna będzie funkcja TV/SAT. W trybie DVD dostępna
będzie funkcja TV/DVD.
11. AUDIO / TUNE -
W trybie DVD, SAT, PVR i AUD (główny ekran) obsługuje funkcję
„Audio”. W trybie AUD obsługuje funkcję “TUNE -” na ekranie
preset/Menu.
12. INFO / CLEAR
W trybie SAT i PVR możesz wybrać funkcję “info”. W trybie CD,
AUD (główny ekran) i DVD obsługuje funkcję „clear”.
Klawiatura
Kameleon_8_Euro_10_TALEN:Kameleon_8_nieuw_2006_Euro 12-03-2007 15:13 Pagina 216
WWW.ON E FORALL.COM 217
Klawiatura
1
3. FAV / EDIT / SP/LP
W
trybie SAT i PVR obsługuje funkcje FAV (ulubione). W trybie
D
VD, CD i AUD obsługuje funkcję EDIT, służącą do edytowania
informacji. W trybie VCR obsługuje funkcję SP/LP (prędkość
t
aśmy).
1
4. SUBT. / TUNE +
W
trybie SAT, PVR, DVD i AUD obsługuje funkcję SUBTITLE.
W
trybie AUD obsługuje funkcję “TUNE +” na ekranie
preset/Menu.
15. MENU
N
aciśnięcie tego przycisku umożliwi obsługę menu, a w trybie TV
i
AUD zmieni ekran na tryb menu. Przycisk MENU steruje tą samą
funkcją, jak w przypadku oryginalnego pilota.
16. EXIT
P
rzycisk EXIT obsługuje tą samą funkcję, jak w przypadku twojego
oryginalnego pilota. Aby powrócić do głównego ekranu (tryb TV,
SAT i AUD) , naciśnij przycisk urządzenia lub użyj przycisku
SCROLL.
17. DSP / GUIDE
Jeśli dostępne na oryginalnym pilocie, w trybie AUD obsługuje
funkcję „DSP”. W trybie TV, SAT, DVD, VCR i PVR przycisk “GUIDE”
umożliwi funkcję “przewodnika”, jeśli była ona dostępna na
oryginalnym pilocie. W trybie TV przycisk “GUIDE” zmieni ekran na
“ekran trybu menu”.
18. Wyciszenie
Przycisk Mute steruje tą samą funkcją, jak w przypadku
oryginalnego pilota.
19. CH +/- (w trybie przesunięcia; jasność +/-)
Te przyciski działają tak jak na oryginalnym pilocie. W trybie
przesunięcia (dostępnym przez krótkie naciśnięcie MAGIC) te
przyciski mogą obsługiwać funkcję „jasność +/-“.
20. Przyciski kierunkowe (góra, dół, lewo, prawo)
Jeśli dostępne są na twoim oryginalnym pilocie, przyciski te
pozwolą na poruszanie się w trybie menu twojego urządzenia.
W niektórych telewizorach być może będziesz musiał naciskać
przyciski CH+/- i VOL+/- LUB przyciski kolorowe (czerwony,
zielony, żółty, niebieski), aby poruszać się po menu, w zależności
od modelu. W głównym trybie AUD te przyciski (jeśli dostępne na
oryginalnym pilocie) pozwolą na wyregulowanie poziomów
CENTRALNYCH i TYLNYCH Twoich głośników. W trybie menu
AUD te przyciski (jeśli dostępne na oryginalnym pilocie)
umożliwią poruszanie się po ekranie menu.
Kameleon_8_Euro_10_TALEN:Kameleon_8_nieuw_2006_Euro 12-03-2007 15:13 Pagina 217
218 WWW.ONEFORALL.COM
21. OK / SURROUND
W trybie menu ten przycisk potwierdzi Twój wybór. W niektórych
u
rządzeniach możesz potwierdzić opcję menu po prostu
n
aciskając przycisk MENU. W głównym trybie AUD ten przycisk
umożliwi dostęp do trybu „surround” Twojego urządzenia
(jeśli jest dostępny na oryginalnym pilocie).
22. VOL +/- (w trybie przesunięcia; kolor +/-)
Przyciski głośności działają tak jak na oryginalnym pilocie.
W
trybie przesunięcia (dostępnym przez krótkie naciśnięcie
M
AGIC) te przyciski mogą obsługiwać funkcję „kolor +/-“.
23. Przyciski numeryczne / WEJŚCIE ( w prog. tryb; funkcje
konfiguracji)
P
rzyciski numeryczne (1 – 9, 0) obsługują funkcje takie jak na
o
ryginalnym pilocie. W trybie AUD przyciski numeryczne
(1 – 9, 0, -/—) mogą obsługiwać (jeśli dostępne na oryginalnym
pilocie) funkcję WEJŚCIA (TUNER, CD itp.). Jeśli twój oryginalny
p
ilot posiadał możliwość “wyboru funkcji” lub “wybór urządzenia
wejściowego”, funkcje te obsługuje przycisk AV. W trybie
programowania, przyciski numeryczne wyświetlą różne
funkcje konfiguracji.
24. -/-- / PPV
Jeśli oryginalny pilot obsługiwał przełączanie wejściowe
jedno/dwucyfrowe (symbol -/--), ta funkcja może być obsługiwana
za pomocą przycisku -/--. W trybie SAT (główny ekran) i PVR,
możesz obsługiwać funkcję PPV.
25. AV / HELP
Przycisk AV steruje tą samą funkcją, jak w przypadku oryginalnego
pilota. Jeśli Twój oryginalny pilot do telewizora lub magnetowidu
używa 20 przycisków, tą funkcję możesz odnaleźć przez
naciśnięcie przycisku AV. Jeśli Twój oryginalny pilot satelity lub
PVR ma funkcję „pomoc”, możesz ją uzyskać po naciśnięciu
przycisku HELP. W trybie AUD dostępna będzie funkcja „źródło
wejściowe”.
26. ESC
Ten przycisk pojawia się tylko w trybie programowania i jest
wykorzystywana do powrotu do ekranu konfiguracji lub do
zamknięcia trybu programowania.
27. Przyciski transportowe (PLAY, STOP itp.)
Gdy w trybie VCR, DVD, SAT (ekran menu), PVR, CD lub AUD; te
przyciski obsługują funkcje transportowe takie jak PLAY, FF, REW,
SKIP+/- (TRACK+/-) itp. Aby zapobiec przypadkowemu zapisowi,
przycisk RECORD musi być wciśnięty dwukrotnie, aby rozpocząć
zapisywanie.
Klawiatura
Kameleon_8_Euro_10_TALEN:Kameleon_8_nieuw_2006_Euro 12-03-2007 15:13 Pagina 218
WWW.ON E FORALL.COM 219
28. Przyciski Teletekstu
Te przyciski są stosowane do obsługi głównych funkcji teletekstu.
O
czywiście, twój telewizor musi obsługiwać Teletekst. Bardziej
s
zczegółowe informacje wyjaśniające funkcje Teletekstu i Fastextu,
znajdziesz w instrukcji twojego telewizora.
Pamiętaj, różne telewizory obsługują funkcje Teletekstu i Fastextu,
w różny sposób. Zauważ, że nie wszystkie funkcje Teletekstu mogą
b
yć dostępne dla twojego konkretnego modelu.
E
XPAND: Pokazuje górną część strony Teletekstu większą czcionką.
P
rzyciskając ponownie, możesz zobaczyć powiększoną, dolną część strony
Teletekstu. Aby powrócić do normalnego trybu przeglądania Teletekstu,
w
ciśnij ponownie klawisz EXPAND, lub wciśnij przycisk TEXT ON, w zależności
o
d telewizora.
TEXT ON: W trybie TV: jednokrotne w trybie tekstowym, naciśnięcie tego
p
rzycisku może przełączy na MIX lub wyłączyć tekst, w zależności od
t
elewizora.
Ta funkcja jest również dostępna w trybie SAT.
H
OLD/STOP: Zatrzymuje przewijanie stron.
MIX: Pokazuje zarówno tekst jak i obraz TV.
TEXT OFF: W trybie TV: przełącza telewizor z powrotem do normalnego
trybu oglądania. W przypadku niektórych telewizorów, można to wykonać
przyciskając kilka razy klawisz, TEXT ON. Ta funkcja jest również dostępna w
trybie SAT.
TEXT INDEX: Ten przycisk umożliwi dostęp do funkcji indeksu w trybie
tekstowym.
29. Przyciski specjalne (I, II, III, IV)
Przyciski specjalne są wolnymi przyciskami, które dają możliwość
dostosowania KAMELEON 8 zgodnie z oryginalnym pilotem za
pomocą “funkcji uczenia” (patrz strona 233) lub “przycisku Magic®
(patrz strona 226). Te przyciski są również idealne do stosowania
jako „przyciski makro” (patrz strona 230).
30. Czerwony / Zielony / Żółty / Niebieski
Po wejściu do trybu tekstowego, przyciski oznaczone kolorem
czerwonym, zielonym, żółtym i niebieskim, dadzą dostęp do
funkcji Fastext, twojego telewizora. Jeśli na twoim oryginalnym
pilocie, te przyciski służyły do poruszania się w Menu, przyciski
Fastext KAMELEON 8 mogą działać w ten sam sposób.
Klawiatura
Kameleon_8_Euro_10_TALEN:Kameleon_8_nieuw_2006_Euro 12-03-2007 15:13 Pagina 219
220 WWW.ONEFORALL.COM
U
waga: podczas wkładania baterii,
K
AMELEON 8
b
ędzie w trybie demo (pokazuje
k
ilka ekranów). Wykonaj poniższe kroki i
K
AMELEON 8
w
yjdzie z trybu demo
automatycznie.
P
rzykład: Aby skonfigurować
K
AMELEON 8
d
o telewizora:
1
. Upewnij się, że twoje urządzenie jest włączone (nie w trybie czuwania).
2. Znajdź kod swojego urządzenia na liście kodów (strony 261 - 288). Kody
w
ymienione są według typu urządzenia i marki. Najbardziej popularny kod
z
amieszczony jest jako pierwszy. Jeśli Twojej marki nie ma na liście, spróbuj
metody wyszukiwania na stronie 221.
3
. Naciśnij i przytrzymaj przycisk MAGIC przez około 3 sekundy.
E
kran zmienia się na ekran konfiguracji.
4
. Naciśnij przycisk DEV SET.
5. Naciśnij i zwolnij przycisk TV, aby wybrać typ urządzenia, które chcesz
skonfigurować.
6. Wprowadź pierwszy czterocyfrowy kod (patrz lista kodów
261 - 288) za pomocą przycisków numerycznych. Wskaźnik IR
zamruga dwukrotnie.
7. Teraz skieruj
KAMELEON 8
w stronę telewizora i sprawdź, czy
poniższe przyciski na KAMELEON 8 działają na urządzeniu;
CHANNEL +, CHANNEL-
VOLUME +, VOLUME -
MUTE
POWER
MENU
8. Jeśli Twoje urządzenie odpowiada naciśnij ENTER, aby zachować kod.
Jeśli Twoje urządzenie nie odpowiada, wprowadź kolejny kod z listy.
Jeśli żaden z kodów nie działa, spróbuj metody wyszukiwania opisanej
na stronie 221.
9. Naciśnij i przytrzymaj ESC przez ok. 3 sekundy, aby powrócić do
trybu użytkownika (wszystkie przyciski dla urządzenie wyświetlają
się), LUB naciśnij przycisk urządzenia, które chcesz skonfigurować.
- Większość telewizorów nie włącza się ponownie po naciśnięciu przycisku POWER, proszę
spróbować włączyć telewizor za pomocą przycisku “CHANNEL+”.
- Niektóre kody są bardzo podobne. Jeśli twoje urządzenie nie odpowiada, lub nie działa
poprawnie z jednym z kodów, spróbuj kolejnego kodu podanego przy nazwie twojej
marki.
- Aby sprawdzić kod dla innych urządzeń, wykonaj powyższe instrukcje, naciskając jedynie
odpowiedni przycisk urządzenia w kroku 5.
- Pamiętaj, aby przycisnąć klawisz właściwego urządzenia zanim zaczniesz z niego
korzystać. Tylko jedno urządzenie może być przypisane do przycisku urządzenia.
Aby skonfigurować drugi TV, VCR, SAT, PVR, CD, AUD lub DVD (patrz strona 227).
K
onfiguracja
K
AMELEON 8
(
Jak ustawić pilota
K
AMELEON 8
,
aby sterował Twoimi urządzeniami)
_ _ _ _
Kameleon_8_Euro_10_TALEN:Kameleon_8_nieuw_2006_Euro 12-03-2007 15:13 Pagina 220
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215
 • Page 216 216
 • Page 217 217
 • Page 218 218
 • Page 219 219
 • Page 220 220
 • Page 221 221
 • Page 222 222
 • Page 223 223
 • Page 224 224
 • Page 225 225
 • Page 226 226
 • Page 227 227
 • Page 228 228
 • Page 229 229
 • Page 230 230
 • Page 231 231
 • Page 232 232
 • Page 233 233
 • Page 234 234
 • Page 235 235
 • Page 236 236
 • Page 237 237
 • Page 238 238
 • Page 239 239
 • Page 240 240
 • Page 241 241
 • Page 242 242
 • Page 243 243
 • Page 244 244
 • Page 245 245
 • Page 246 246
 • Page 247 247
 • Page 248 248
 • Page 249 249
 • Page 250 250
 • Page 251 251
 • Page 252 252
 • Page 253 253
 • Page 254 254
 • Page 255 255
 • Page 256 256
 • Page 257 257
 • Page 258 258
 • Page 259 259
 • Page 260 260
 • Page 261 261
 • Page 262 262
 • Page 263 263
 • Page 264 264
 • Page 265 265
 • Page 266 266
 • Page 267 267
 • Page 268 268
 • Page 269 269
 • Page 270 270
 • Page 271 271
 • Page 272 272
 • Page 273 273
 • Page 274 274
 • Page 275 275
 • Page 276 276
 • Page 277 277
 • Page 278 278
 • Page 279 279
 • Page 280 280
 • Page 281 281
 • Page 282 282
 • Page 283 283
 • Page 284 284
 • Page 285 285
 • Page 286 286
 • Page 287 287
 • Page 288 288
 • Page 289 289
 • Page 290 290
 • Page 291 291
 • Page 292 292
 • Page 293 293

ONEFORALL urc 8308 kameleon 8 Instrukcja obsługi

Kategoria
Zdalne sterowanie
Typ
Instrukcja obsługi
Ten podręcznik jest również odpowiedni dla