Tefal P4410770 Instrukcja obsługi

Marka
Tefal
Model
P4410770
Rodzaj
Instrukcja obsługi
july 2019 - Réf. : 1520008148 - Realization : Espace Graphique
PRESSURE COOKER
CLIPSO
®
+ Precision
max
2/3
1/2
1/3
max
2/3
1/2
1/3
F
a
c
e
c
ô
t
é
c
o
u
v
e
r
c
l
e
N
M
A
H
I
G
C
D
E
F
J*
B
K*
L*
www.tefal.com
www.tefal.com
TEFAL S.A.S. - 21260 Selongey
FRANCE
HU p. 2
PL p. 22
SK p. 42
CS p. 62
* a modelltől függően - *w zależnci od modelu - *v závislosti od modelu - *podle typu
Haszlati útmutató - Instrukcja obsługi
Používateľs príručka - Návod k poití
HU
PL
SK
CS
TE-CLIPSO-PLUS-PRECISION_CORTEN_1520008148.qxp_4138083 30/04/2019 13:25 PageC1
Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4
Fig. 5 Fig. 6 Fig. 8Fig. 7
mini 25cl
max
2/3
1/3
Fig. 9 Fig. 10 Fig. 12Fig. 11
2
1
Fig. 13 Fig. 14 Fig. 16Fig. 15
Fig. 17 Fig. 18 Fig. 19 Fig. 20
A minden egyes használat előtt elvégzen fontos ellenőrzések
Az üzemi szelep ellenőrzése
Ellenőrizze, hogy az üzemi szelep zkieresztő szelepe nincs-e eltömődve. (lásd
„Az üzemi szelep elvolísa és behelyezése bekezst).
A biztonsági szelep ellenőrzése
Ellenőrizze, hogy a biztonsági szelep golyója mozog-e (használjon egy pálcikát).
Sprawkoniecznie przed każdym użyciem
Sprawdzanie zaworu roboczego
Sprawdź, czy otwór odprowadzania pary w zaworze roboczym nie jest zatkany
(patrz punkt „Zdejmowanie i zakładanie zaworu roboczego”).
Sprawdzanie zaworu bezpieczeństwa
Sprawdź, czy kulka zaworu bezpieczeństwa jest ruchoma (użyj patyczka).
HU
PL
TE-CLIPSO-PLUS-PRECISION_CORTEN_1520008148.qxp_4138083 30/04/2019 13:25 PageC4
1
SK
CS
Nevyhnut kontroly pred kažm použitím
Kontrola prevádzkového ventilu
Skontrolujte, či otvor na vypustenie predzkoho ventilu nie je zanesený (pozri
odsek Vybratie a nasadenie prevádzkového ventilu“).
Skontrolujte bezpečnostný ventil
Skontrolujte, či je guľôčka bezpnostného ventilu pohyblivá (použite paličku).
Nezbytně nut kontroly ed kažm použitím
Kontrola pracovního ventilu
Zkontrolujte, zda nedošlo k zablokování vypoho otvoru pracovního ventilu
(viz odstavec „Demontáž a montáž pracovního ventilu“).
Kontrola bezpečnostního ventilu
Zkontrolujte, zda se kulička bezpnost pojistky že pohybovat (použijte tyčku).
TE-CLIPSO-PLUS-PRECISION_CORTEN_1520008148.qxp_4138083 30/04/2019 13:25 Page1
2
* a modelltől függően
Fontos óvintézkedések
Az Ön biztonsága érdekében a készülék megfelel a hatályban lévő szabványoknak
és előírásoknak:
- Nyomás alatti készülékek irányelv
- Élelmiszerekkel érintkező anyagok
- Környezetvédelem
A készülék kizárólag házi használatra alkalmas.
Olvassa el az összes utasítást, és mindig tájékozódjon a „Használati útmutatóból”.
Mint minden főzőberendezés esetén, gondosan ügyeljen a készülék működésére,
különösen ha a kuktát gyerekek közelében használja.
A kuktát forró sütőbe tenni tilos.
A nyomás alatt lévő kukta mozgatását a legnagyobb elővigyázatossággal végezze.
Ne érintse meg a forró felületeket (különösen a fém részeket). Használja a
fogantyúkat és gombokat. Szükség esetén használjon kesztyűt.
Ellenőrizze rendszeresen, hogy a fazék fogantyúi megfelelően vannak-e rögzítve.
Szükség esetén csavarozza be őket újra.
Ne használja a kuktát a rendeltetésétől eltérő célokra.
A kukta nyomás alatt főz. A nem megfelelő használat forrázásos égési sérüléseket
okozhat. Üzembe helyezés előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a készüléket
megfelelően lezárta. Lásd a “Lezárás” c. fejezetet.
A kukta felnyitása előtt győződjön meg la, hogy a vezérlőgomb kiengedett
állásban van, és a nyomásmutató alacsony nyomásszintet mutat.
Soha ne próbálja erőltetve kinyitni a kuktát. Bizonyosodjon meg arról, hogy belső
nyomás a normál szintre csökkent. Lásd a “Biztonság” c. fejezetet.
A kuktát soha ne használja folyadék nélkül, mert az súlyosan károsítja a készüléket.
Ügyeljen arra, hogy a kukában főzés közben.mindig legyen elegendő folyadék.
Csak a készülékkel kompatibilis, a használati utasításban megadott hőforrásokat
használjon.
Soha ne készítsen el tej alapú recepteket a kuktakészülékkel.
Ne használjon a kuktában darabos sót, a főzés végén adjon az ételhez finomsót.
A kuktát csak a felső szélétől számított 2/3 részig töltse meg (maximális feltöltési
szint jelzés).
Maximum 1/3 (MAX 1) a főzés során kitáguló vagy felhabzó pépes élelmiszerek,
például rizs, hüvelyesek, szárított zöldségek, vagy kompótok, óriástök, cukkini,
sárgarépa, burgonya, halfilé stb. esetében. Bizonyos levesek esetében (melyek
tökből, cukkiniből stb. készülnek), hagyja a kuktát néhány percig hűlni, majd hideg
vízzel hűtse le.
A nyomás hatására esetleg felfújódó, felső bőrréteggel borított húsok (pl.:
marhanyelv stb.) főzése után ne szurkálja meg a húst addig, amíg nézésre
megduzzadtnak látszik; ellenkező esetben forrázási sérüléseket szenvedhet. Főzés
előtt szurkálja meg a húst.
Pépes állagú élelmiszerek esetén (borsópüré, rebarbara stb.) a kuktát felnyitás előtt
kissé fel kell rázni, hogy a benne lévő forró étel ne fröcsköljön ki belőle.
Minden használat előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a szelepek nincsenek
eltömődve. Ld. a "Főzés előtt" c. fejezetet.
Ne használja a kuktát nyomás alatt történő olajban sütésre.
Ne hagyja a kuktát felügyelet nélkül, amikor olajat vagy zsírt melegít benne. Ha
füstölgő olajat hevít, az károsíthatja a készüléket, valamint akár olyan mértékben
is megemelkedhet az olaj hőmérséklete, hogy az lángra kaphat.
A kuktát ne használja rendeltetésének nem megfelelő célokra.
A kuktát tilos forró sütőbe tenni.
TE-CLIPSO-PLUS-PRECISION_CORTEN_1520008148.qxp_4138083 30/04/2019 13:25 Page2
3
HU
* a modelltől függően
A
E
D
F
C
A
O
R
D
P
Q
A. zelvezető cső
B. Automatikus levegőelvezető
rendszer
C. Idő
D. Nyosjel
E. Nyi/záró l
F. Választókapcsoló
G. Tömís
H. Pároló kosár
I. Lábazat
J. Kioldógomb*
K. Lehajtható fakfogantyúk*
L. Rögtett fazékfogantyúk*
M. Maximális felltési szintjelző
N. Fazék
O. A gőzelvezető cső víz
se
P. Üzemi szelep
Q. Biztonsági szelep
R. A vezérlőmodul rög tengelye
Vezérlőmodul
Leírás
Felülnézet
Alulnézet
Az előírt tisztítási és karbantartási veleteken vül ne végezzen semmilyen
beavatkozást a biztonsági rendszeren.
Kizárólag az adott készülékmodellnek megfele eredeti TEFAL alkatrészeket
használjon.
Az alkoholgőzök gyúlékonyak. A fedő felhelyezése előtt az alkoholtartalmú ételt
forralja kb. 2 percig. Alkoholt tartalmazó receptek elkészítésekor ne hagyja a kuktát
felügyelet nélkül.
Ne használja a kuktát savas vagy sós élelmiszerek elkészítés előtti vagy utáni
tárolására, mert azok károsíthatják a fazekat.
Soha ne helyezze a kuktát lehajtott fogantyúval* semmilyen hőforrásra.
Őrizze meg ezeket az utasításokat
TE-CLIPSO-PLUS-PRECISION_CORTEN_1520008148.qxp_4138083 30/04/2019 13:25 Page3
4
Tulajdonságok
A kukta aljának átmérője - referenciák
Normatív információk:
Üzemi nyomás felső értéke: 85 kPa
Maximális biztonsági nyomás: 120 kPa
Kompatibilis hőforrások
Kuktája minden típusú melegítési móddal
használható, az indukciós főzőlapot is beleértve.
Elektromos főzőlapok esetén használjon a fazék
aljának átmérőjével egyenlő vagy annál kisebb
átmérőjű lapot.
Üvegkerámia főzőlapok esetén ügyeljen arra,
hogy a fazék alja tiszta legyen.
Gáztűzhely esetén a láng nem csapódhat ki a
fazék szélén.
Valamennyi melegítési mód mellett ügyeljen arra,
hogy a kukta középen helyezkedjen el.
Űrtartalom Fazék Ø Alj Ø
Rögzített
fogan-
tyúk*
Lehajtható
fogantyúk*
A fazék és a
fedő anyaga
4,5 L 22 cm 18 cm P44006 -
Rozsdamentes
acél
Set 4,5L+6L 22 cm 18 cm P44420
6 L 22 cm 18 cm - P44107
8 L 25 cm 20 cm - P44114
10 L 25 cm 20 cm - P44115
GÁZTÛZHELY
ELEKTROMOS
FÕZÕLAP
SUGÁRZÓ
HALOGÉN
ÜVEGKERÁMIA
FÕZÕLAP
INDUKCIÓS
FÕZÕLAP
FÛTÕSPIRÁLOS
ELEKTROMOS
FÕZÕLAP
F
Ne melegítse a fa-
zekat üres állapot-
ban, mert az
súlyosan károsí-
thatja a készüléket.
* a modelltől függően
TE-CLIPSO-PLUS-PRECISION_CORTEN_1520008148.qxp_4138083 30/04/2019 13:25 Page4
5
HU
TEFAL tartozékok
Kuktája kereskedelmi forgalomban kapha
tartozékai:
A pótalkatrészek cseréje vagy bármilyen javítás
ügyében forduljon hivatalos TEFAL
Szervizközponthoz.
Kizárólag az adott szülékmodellnek megfelelő
eredeti TEFAL alkatrészeket használjon.
Nyitás
Ügyeljen arra, hogy a választókapcsoló (F)
helyzetben legyen, és a nyomásjelző (D) alacsony
nyomásszintet mutasson.
Tolja a nyitó/záró fület (E) vízszintes helyzetből
fügleges helyzetbe (a rög pántok szétnyílnak)
- 1. ábra.
Emelje fel a fedőt.
Zárás
Győződjön meg arról, hogy a l függőleges
helyzetben van, és a rögzípántok nyitva vannak.
Helyezze a fedőt függőlegesen a fazékra,
meggyőződve arról, hogy megfelelően
helyezkedik el.
Tolja a nyitó-/záró fület függőleges helyzetből
vízszintes helyzetbe - 2. ábra
A legvégén fejtsen ki némi erőt, hogy működésbe
hozza a zárószerkezetet.
Normális jelenség, hogy rt helyzetben a fedő
szabadon tud forogni a fazékon.
Tartozékok Referencia
Tömítés
4,5/6L X1010004
8/10L X1010003
Pároló kosár 4,5/6L 792185
Lábazat X1030007
Időzítő X1060005
A fedőrög
pántoknak
illeszkedniük kell a
fazék shez.
A nyitási/zárási
műveletek csak
akkor végezhek
el, ha a modul a
fen, a helyén van.
TE-CLIPSO-PLUS-PRECISION_CORTEN_1520008148.qxp_4138083 30/04/2019 13:25 Page5
Ha nem tudja lezárni a fedőt:
Ellenőrizze, hogy a nyitó/záró fül valóban függőleges
helyzetben van-e.
Ellenőrizze, hogy a rögzítő pántok nyitva vannak-e.
Ellenőrizze, hogy a tömítés valóban a helyén van-e.
Vezérlőmodul
A vezérlőmodulban találhaaz összes olyan elem,
amely működteti a kuktát. Amint a vezérlőmodult
a fedőre rögzíti, a kukta normál üzemmódban
használható.
Az időzítő, a vezérlőmodul és a tömítés eltávolítása
után a fedő és a fazék mosogatógépben
elmosogatható.
A leválasztható vezérlőmodul célja a kukta
könnyebb tisztíthatósága.
A fedőmodul eltávolítása:
Fordítsa el a fedőt.
Egy pénzérmével csavarja ki a modult rögzítő
anyacsavart, miközben a sik kezével tartja a
modult.
Fordítsa el a fedőt és távolítsa el a modult.
A vezérlőmodul rögzítése a fedőre:
Helyezze a modult a fedőre úgy, hogy a fogantyúk
lehajtott helyzetben vannak.
Fordítsa el a teljes egységet úgy, hogy közben a
modult a fedőn tartja, és egy pénzérme
segítségével csavarja be a rögzítő anyacsavart.
A vezérlőmodul csak egy irányban helyezhe fel.
Minimális és maximális töltési szint
Minimum 25 cl (2 pohár) - 3. ábra.
Maximum a fazék magasságának 2/3-a (M) - 4. ábra
Egyes ételek esetében:
Olyan pépes élelmiszerek esetében, amelyek főzés
során megduzzadnak, mint például rizs, velyesek,
szárított zöldségek, kompótok, óriástök, cukkini,
sárgarépa, burgonya, halfilé stb., a kuktát csak
űrtartalmának 1/3-áig (MAX 1) ltse meg. Hagyja a
kuktát néhány percig hűlni, majd hideg vízben végezze
el a lehűtését. Minden kinyitás előtt ellenőrizze, hogy a
biztonsági szár leereszkedett, majd könnyedén rázza
6
TE-CLIPSO-PLUS-PRECISION_CORTEN_1520008148.qxp_4138083 30/04/2019 13:25 Page6
7
HU
meg a kuktát, hogy ne rjenek fel esetleg égési
sérülést okozó gőzbuborékok. Ez a művelet különösen
fontos a gőz gyors kiengedésekor, vagy hideg vízben
történő hűtéstvetően. Javasoljuk, hogy levesek
készítésekor hideg zben gezzen gyors
nyomáscsökkentést (lásd „A főzés befejezése
automatikus főzés módban című bekezdést).
A pároló kosár használata
Töltsön 75 cl vizet a fazék (N) aljába.
Illessze a lábazatot (I) a pároló kosár aljához (H) -
5. és 6. ábra.
Helyezze az egész egységet a fazék aljára - 7.
ábra.
A választókapcsoló használata
A választókapcsoló a következőket teszi lehetővé:
A nyomás alatt lévő kukta lezárása és kinyitásának megakadályozása.
A kukta kinyitása, ha már nincs nyomás alatt.
A főzés befejezésekor a párolókosár felszabadítása a választókapcsolónak (F)
a piktogrammal egy vonalba állításával
- 8. ábra
A főzési pozíció kiválasztása:
Kényesebb ételek és zöldségek főzése:
Állítsa a választókapcsolót (F) a piktogrammal szembe
- 10. ábra
Húsok, halfélék és fagyasztott ételek főzése:
Állítsa a választókapcsolót (F) a piktogrammal szembe
- 11. ábra
Időzítő
A kukta időzítője automatikusan visszaszámolja a főzési időt, amint a készülék
eléri a kiválasztott
vagy
főzési pozíciónak megfelelő hőmérsékletet.
Az időzítő csatlakoztatása és eltávolítása:
Az időzítő (C) csatlakoztatása: először illessze
a hátsó részt a vezérlőmodulba, majd
pattintsa be az elülső részt
- 9. ábra
Az időzítő (C) eltávolítása: emelje fel az elülső
részt. és távolítsa el az időzítőt.
A párolókosárba
helyezett
élelmiszerek soha
nem érhetnek
hozzá a kukta
fedőjéhez.
Elülső rész
Hátsó rész
TE-CLIPSO-PLUS-PRECISION_CORTEN_1520008148.qxp_4138083 30/04/2019 13:25 Page7
8
Az időzítő használata
Az időzítő rendeltetése, hogy elősegítse a főzés garantált eredményességét a
leggazdaságosabb energiafogyasztás mellett.
Az időzítő bekapcsolása: nyomja meg a + vagy
a - gombot.
Programozza be a főzési időt.
12. ábra
Kapcsolja a hőforrást maximális
teljesítményre.
A zési időt a + vagy a -.gomb megnyomásával
bármikor módosíthatja.
Amint a kukta eléri a főzési hőmérsékletet, az
időzítő hangjelzést ad, és megkezdődik az idő
visszaszámolása.
Csökkentse a hőforrás teljesítményét.
A főzési idő leteltekor az időzíhangjelzést
ad.
Az időzí hangjelzésének kikapcsolása:
nyomja meg a + vagy a - gombot.
Kapcsolja ki a hőforrást.
A szülék működtetésének kezdetekor a pisákoló
lángok jelzik, hogy célszerű a főzést a maximális tel-
jesítményre kapcsolt hőforráson elkezdeni.
A főzési idő visszaszámolásának kezdetekor ez a jel-
zés arra utal, hogy a hőforrás teljesítményét körülbe-
lül a harmadával kell csökkenteni.
Lezárom a
kuktát.
a kukta eléri a szükségesrsékletet
Beprogramozom a
főzési időt.
A hőforrást maximális teljesít-
ményűre kapcsolom.
0
MAXI
Behelyezem a
hozzávalókat
1
2
4
3
Beprogramozott idő
Az időzítő csak a
modulra rögzítve
működik.
Főzés során el-
lenőrizze, hogy a
szelep egyenletes
zsugarat bocsát-e
ki. Ha a gőz mennyi-
sége nem elegendő,
kisvelje, ellen-
kező esetben csök-
kentse a hőfors
teljesítményét.
Kiválasztom a -t
vagy a -t.
TE-CLIPSO-PLUS-PRECISION_CORTEN_1520008148.qxp_4138083 30/04/2019 13:25 Page8
9
HU
Elemcsere
Az elem élettartama az időzítő használatának
gyakoriságától függ. Ugyanakkor, ha az
időzítő nem mutatja vagy csak szben
mutatja az értéket, akkor az elemet ki kell
cserélni.
csökkentem a
hőforrás
teljesítményét.
0
MAXI
A főzés
befejeződött:
az időzítő
hangjelzést
ad
A választógombot
a megfelelő
állásba fordítom
7
8
Csökkentem a hőforrás
teljesítményét.
0
MAXI
A gőz távozik:
az időzítő
hangjelzéssel
jelzi a főzés
kezdetét.
Megkezdődik a
visszaszámolás
5
A kukta optimális használata és a gazdaságos energiafelhasználás
érdekében csökkentse a hőforrás teljesítményét.
FON TOS
FO NTOS
F
a
c
e
c
ô
t
é
c
o
u
v
e
r
c
l
e
A fedő tisztításakor ne
felejtse el eltávolítani az
időzítőt, a tömítést és a
vezérlőmodult
A + vagy a –
gomb meg-
nyomásával
kikapcsolom
az időzítő
hangjelzését.
6
TE-CLIPSO-PLUS-PRECISION_CORTEN_1520008148.qxp_4138083 30/04/2019 13:26 Page9
10
* a modelltől függően
A környezet delme érdekében távolítsa el a
használt elemet. Ne kezelje együtt a háztartási
hulladékkal, hanem juttassa el a külön erre a
lra szolgáló gjtőhelyekre. Az i eleme
CR2032 lítium-mangán gombelem. Az elem
megfelel az európai előísoknak.
Az időzítő elemének eltávolításához nyissa ki az
elemtartót. Ne használjon éles eszközöket és
tartsa szárazon a ket.
Cserélje ki az elemet.
Helyezze vissza a tömítést a helyére (ha a
tömítés deformálódott, akkor az ujjai között
görgetve állítsa vissza az eredeti alakját).
Helyezze az elemtartó félholdját az időzítő
félholdjával szembe.
Fordítsa el a lholdat. Az ívelt rész alul legyen.
Óvatosan, kis nyomás alkalmazásával zárja
vissza az elemtartót úgy, hogy az elemtartó
lholdja egy vonalba kerüljön az időzítő
félholdjával.
Az elemtar vízszintes helyzetbe kerülése
érdekében ügyeljen arra, hogy a művelet
elvégzése után a munkaterület sima legyen.
Visszazárás közben ne fejtsen ki nagy erőt az
elemtartóra. Ne nyomja az illesztési szint alá.
Az elveszett időzítő helyett rmelyik hivatalos
TEFAL Szervizközpontban vásárolhat újat.
Lehajtható fogantyúk*
Ügyeljen arra, hogy használat előtt eltávolítsa a
fogantyúkon található címkéket.
Ne próbálja meg lehajtani a fogantyúkat a
kireteszelő gombok megnyomása nélkül.
A fogantyúk lehajtása:
A fogantyúk
felhajtása, készen
a használatra.
KLIKK
Soha ne helyezze a
kuktát lehajtott fo-
gantyúval semmi-
lyen forrásra.
Az időzítőt soha ne
merítse víz alá, és ne
mossa el mosogató-
gépben.
TE-CLIPSO-PLUS-PRECISION_CORTEN_1520008148.qxp_4138083 30/04/2019 13:26 Page10
11
HU
Az első használat
Illessze a lábazatot (I) a pároló kosár aljához (H) -
5. és 6. ábra.
Helyezze a párolókosarat (H) a fazék (N) aljára - 7.
ábra.
Töltse meg vízzel a fazekat (M) űrtartalmának 2/3-
áig
- 4. ábra.
Zárja le a kuktát - 2. ábra.
Állítsa a választógombot állásba.- 11. ábra
Állítsa az időzítőt 20 percre. Helyezze a kuktát egy
hőforrásra, majd állítsa maximálisra a hőforrás
teljesítményét.
Amikor a szelepen keresztül gőz kezd el távozni és
az időzítő hangjelzést ad, csökkentse a hőforrás
teljesítményét.
A 20 perc elteltével a + vagy a gomb
megnyomásával kapcsolja ki az időzítő
hangjelzését. Ezután kapcsolja ki a hőforrást.
Állítsa a választógombot állásba.
- 8. ábra
A nyomásjelző (D) szintjének lecsökkenése azt
jelzi, hogy a kukta már nincs nyomás alatt.
Nyissa ki a kuktát
- 1. ábra.
Tisztítsa meg.
Használat
Főzés előtt
Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a
vezérlőmodul rögzítése megfelelő-e (erre alkalmas
segédeszköz egy pénzérme), tobbá vizsgálja meg a
fedő belsejében lévő üzemi szelep (P)
mozgathatóságát. Ehhez állítsa a választógombot
állásba és az ujjával nyomja meg.
Nappal szemben, szemrevételezéssel ellenőrizze,
hogy a gőzelvezető cső (A) nincs-e eltömődve - 14.
ábra.
Azt is ellenőrizze, hogy a biztonsági szelep (Q)
mozgatható-e. - 16. ábra, "Tisztítás és karbantartás"
fejezet.
Harozza meg a főshez szükséges víz mennyiségét,
„Minimális és maximális feltöltési szint” fejezet.
üzemi szelep
Helyezze el a kuktát
úgy, hogy a
választógomb Ön
felé nézzen.
Ne erőltesse a
kukta kinyitását,
ügyeljen arra, hogy
a nyomásjelző (D)
alacsony
nyomásszintet
mutasson.
TE-CLIPSO-PLUS-PRECISION_CORTEN_1520008148.qxp_4138083 30/04/2019 13:26 Page11
12
Zárja le a kuktát.
Állítsa a választógombot a kiválasztott vagy
zési pozícióra. -10. vagy 11. ábra
Programozza be az időzítőn a kíntzési időt - 12.
ábra
Üzembe helyezés előtt bizonyosodjon meg arról, hogy
a kuktát megfelelően lezárta - 2. ábra.
Helyezze a kuktát a hőforrásra, és a hőforrás
teljesítményét állítsa maximálisra. Lásd a „Lezárás”
fejezetet.
Főzés közben
Amikor az elvezető csövön keresztül
folyamatosan gőz távozik, és közben
folyamatos hang (sistergés) hallatszik,
hangjelzés kíséretében automatikusan
megkezdődik a főzési idő
visszaszámolása.
A főzés során ellenőrizze, hogy a szelep
egyenletes gőzsugarat bocsát-e ki. Ha
a gőz mennyisége nem elegendő, kissé
növelje, ellenkező esetben csökkentse
a hőforrás teljesítményét.
Főzés vége
A főzés befejezését az időzítő
hangjelzéssel jelzi.
Kapcsolja ki a hőforrást.
Szabadítsa fel a pároló kosarat a
választókapcsoló (F) és a piktogram
egy vonalba állításával
- 8. ábra
Gyors nyomascsokkentes: Eresszen
hideg vizet a mosogatóba, helyezze bele
a kuktát úgy, hogy az alját érje a víz, és
hagyja a vízben, amíg a biztonsági szár le
nem ereszkedik - 20. ábra.
Ellenőrizze, hogy a nyomásjel (D)
alacsony nyomást jelez-e.
Nyissa ki a kuktát.
A kuktát a fazék fogantyúil fogva
mozgassa.
Helyezze el a kuktát
úgy, hogy a
választógomb Ön
felé nézzen.
A nyomásjelző (D)
megakadályozza, hogy a nem
megfelelően lezárt kukta
nyos alá kerüln.
Mint minden főzőberendezés
esetén, gondosan ügyeljen a
szülékködésére,
különösen ha a kukt gyerekek
zelében használja.
A gőz nagyon for, amikor a
zelvezető csövön keresztül
vozik.
A nyomásjelző (D) megakadá-
lyozza a még nyomás alatt lévő
kukta kinyitását.
Ügyeljen a gőzsugárra.
Ha a nyomáscsökkentés son
rendellenes kivelseket ta-
pasztal, állitsa a választógom-
bot a kilasztott vagy
főzési pozícba , várjon
néhány percig, majd megbizo-
nyosodva arl, hogy a kivel-
lések megszűntek, ismét
csökkentse a nyost.
TE-CLIPSO-PLUS-PRECISION_CORTEN_1520008148.qxp_4138083 30/04/2019 13:26 Page12
13
HU
Tisztítás és karbantartás
A készülék megfelelő működése érdekében minden
használat után tartsa be ezeket a tisztítási és
karbantartási ajánlásokat.
Minden használat után mossa meg a kuktát
mosogatószeres vízzel. A párolókosár esetében
ugyanígy járjon el.
Soha ne használjon hipót vagy klórtartal
szereket, amelyek ros hatással lehetnek a
rozsdamentes acél minőségére.
Soha ne hevítse fel a fazekat üres állapotban.
A fazék belsejének tisztítása
A fazék belsejét szivaccsal és mosogatószerrel
tisztítsa.
Tisztítsa meg ecettel a rozsdamentes acél fazekat,
ha a belsején szivárványszínű visszaverődést vagy
fehér pöttyöket tapasztal.
A fazék mosogatógépben elmosható.
A fazék külsejének tisztítása
A fazék külsejét szivaccsal és mosogatószerrel
tisztítsa.
A fedő tisztítása
Távolítsa el az időzítőt.
Minden használat után távolítsa el a modult,
majd tisztítsa meg szivaccsal és
mosogatószerrel.
Az időzítő, a tömítés és modul eltávolítása
után a fedél mosogatógépben elmosható.
Ha letlenül eltávolítja a levegőelvezető
automatikus rendszer alapját, akkor annak
egyidejű nyomásával és forgatásával illessze
vissza a helyére
Ne hagyjon
élelmiszereket a
kuktában.
A fazék és a kosár
tisztítható moso-
gatógépben.
A hosszú használat
után megjelenő
elfeketedett
részeknek és
karcolásoknak
nincs semmilyen
negatív hatásuk.
Az időzítőt soha ne
merítse víz alá, és
ne mossa el
mosogatógépben.
A levegőelvezető
automatikus rendszer alapja
TE-CLIPSO-PLUS-PRECISION_CORTEN_1520008148.qxp_4138083 30/04/2019 13:26 Page13
14
A fedő tömítésének tisztítása
Minden főzés után tisztítsa meg
a tömítést (G) és annak helyét.
A tömítést szivaccsal és
mosogatószerrel tisztítsa.
A tömítés a 13. ábra szerint
helyezze vissza, és ügyeljen arra,
hogy a « face côté couvercle »
felirat a fedő felé nézzen.
A vezérlőmodul és a szelepek tisztítása
Távolítsa el a fedő vezérlőmodulját: Vezérlőmodul”
bekezdés.
Mosogatószerrel tisztítsa meg a modult, majd
folyó vízzel öblítse le.
Nappal szemben, szemrevételezéssel ellenőrizze,
hogy a gőzelvezető cső (A) nincs-e eltödve - 14.
ábra. Ha el van tömődve, akkor vízzel öblítse le.
Ellenőrizze a modul belsejében lévő üzemi szelep
(P) mozgathatóságát. Ehhez állítsa a
választógombot állásba és az ujjával nyomja
meg - 15. ábra
Ez a szelep folyó vízzel tisztítható.
Ellenőrizze továbbá, hogy megfelelően működik-e
a biztonsági szelep (Q). Egy vattapálca
segítségével a vezeték középső szébe-erősen
benyomva a szelepnek mozognia kell
- 16. ábra.
Ez a szelep folyó vízzel tisztítható.
Ellenőrizze, hogy a modul vízzáró tömítése (O) a
helyén van-e. Ha ez a tömítés hiányzik vagy sérült,
akkor a kukta működése során a modul alján
szivárgás jelentkezhet. A mítés olyan formájú,
amelynek vetkeztében egyszerűen eltávolítható
és visszahelyezhető. Szükség esetén az alkatrész a
hivatalos TEFAL szervizközpontokban
megvásárolható.
Ellenőrizze, hogy a nyomásjelző (D) tiszta-e. A
nyomásjelző folyó vízzel tisztítható.
Soha ne mossa el a tömítést
mosogatógépben.
Soha ne nyissa ki a
vezérlőegységet.
Ne felejtse el
eltávolítani az
időzítőt.
A vezérlőegységet
soha ne mossa el
mosogatógépben.
Ne használjon éles
vagy hegyes
tárgyat a művelet
elvégzéséhez.
TE-CLIPSO-PLUS-PRECISION_CORTEN_1520008148.qxp_4138083 30/04/2019 13:26 Page14
15
HU
* a modelltől függően
Az időzítő tisztítása
A tisztítást tiszta, száraz ronggyal végezze.
Ne használjon oldószert.
Az időzítőt soha ne merítse víz alá, és ne
mossa el mosogatógépben.
A kukta tárolása
Csavarja vissza a fedőt a fazékra - 17. ábra.
Ha a kuktája lehajtható fogantyúkkal*
rendelkezik:
Nyomja meg a fogantyúk kireteszelő gombjait
(J). Lásd a “Lehajtható fogantyúk” c. fejezetet.
A kukta tömítésének cseréje
Évente egyszer cserélje ki a tömítést.
Cserélje ki a tömítést, ha sérülést tapasztal rajta.
Mindig a készülékmodellnek megfelelő eredeti
TEFAL tömítést használjon.
Biztonság
A kukta több biztonsági berendezéssel van felszerelve:
Biztonsági zárrendszer:
A rögzítő pántoknak illeszkedniük kell a fazék
széléhez (N). Ellenkező esetben a nyomásjelző
szintjén mutatkozó gőzszivárgás miatt a kuktában
a nyomás nem tud megfelelő szintre emelkedni
(lásd a „Lezárás című fejezetet).
Ne próbálja meg le-
hajtani a fogantyú-
kat* a kiretesze
gombok megnyo-
mása lkül.
10 év használat
után kötelezően
vizsgáltassa át a
kukt egy
hivatalosTEFAL
Szervizközpontban.
TE-CLIPSO-PLUS-PRECISION_CORTEN_1520008148.qxp_4138083 30/04/2019 13:26 Page15
16
Biztonsági nyitórendszer:
Ha a kukta nyomás alatt van, akkor a nyitó/záró fül
(E) nem ködtethető, mert a nyomásjel
blokkolja a zárszerkezetet.
Soha ne próbálja erőltetve kinyitni a kuktát.
Semmilyen beavatkozást ne végezzen a
nyomásjelzőn (D).
Bizonyosodjon meg arról, hogy belső nyomás a
normál szintre csökkent.
Nem nyitható ki a még nyomás alatt lévő kukta, ha
a nyitó/záró let (E) függőleges helyzetbe
állította.
Ügyeljen arra, hogy a választókapcsoló (F)
helyzetben legyen, és a nyomásjelző (D) alacsony
nyomásszintet mutasson.
Kétféle biztonság a túlnyomás ellen:
Első rendszer : a biztonsági szelep (Q) kiengedi a
nyomást, és a gőz a vezérlőmodul alatt távozik -
18. ábra
Második rendszer a tömís kiereszti a gőzt a
fedő és a fak között - 19. ábra
Ha a lnyomás elleni biztonsági berendezések
egyike bekapcsol:
Kapcsolja ki a hőforrást.
Hagyja teljesen lehűlni a kuktát.
Nyissa ki a kuktát.
Ellenőrizze és tisztítsa meg az üzemi szelepet
(P), a gőzelvezető csövet (A), a biztonsági
szelepet (Q) és a tömítést (G).
Ha a fenti ellenőrzések és tisztítás után a
készülék szivárgást mutat vagy nem ködik,
vigye el egy hivatalos TEFAL szervizközpontba.
TE-CLIPSO-PLUS-PRECISION_CORTEN_1520008148.qxp_4138083 30/04/2019 13:26 Page16
17
HU
Használati javaslatok
1 - Az üzemi szelepen keresztül távozó gőz
rendkívül forró.
2 - Ne erőltesse a kukta kinyitását, ügyeljen arra,
hogy a nyomásjelző (D) alacsony nyomásszintet
mutasson.
3 - Mint minden főzőberendezés esetén,
semmiképpen se hagyja felügyelet nélkül a
kuktát, ha gyerekek közelében használja.
4 - Ügyeljen a gőzsugárra.
5 - A kuktát a fazék két fogantyújánál fogva
mozgassa.
6 - Ne hagyjon élelmiszereket a kuktában.
7 - Soha ne használjon hipót vagy klórtartalmú
szereket, amelyek káros hatással lehetnek a
rozsdamentes acél minőségére.
8 - Ne hagyja ázni a fedőt a vízben.
9 - Cserélje ki a tömítést évente vagy ha sérülést
tapasztal rajta.
10 - Tisztításkor a kukának minden esetben kihűlt és
kiürített állapotban kell lennie.
11 - A készüléket 10 év használat után kötelezően
vizsgáltassa át valamely hivatalos TEFAL
szervizközpontban.
12 - Soha ne mozgassa a kuktát a nyitó/záfülnél
fogva.
Garancia
A használati utasításnak megfele használat
esetén az új TEFAL kukta fazekára a gyártó 10
éves garanciát vállal:
- A fazék fémszerkezetének összes hibájára,
- Az alap mjének minden korai
elhasználódására.
A többi alkatrészre, a cserealkatrészre és a
szerelésre a garancia 1 év (kivéve az egyes
országok külön rvényi előírásait), mindenfajta
gyártási hibára és rendellenességre
TE-CLIPSO-PLUS-PRECISION_CORTEN_1520008148.qxp_4138083 30/04/2019 13:26 Page17
18
A szerződéses garancia a vásárlás időpontjáról
szóló nztárbizonylat, illetve számla
felmutatásával érvényesíthető.
A garancia nem terjed ki a következőkre:
A fontos elővigyázatossági intézkedések be nem
tartásából és a gondatlan használatból származó
meghibásodásokra, különösen a következőkre:
- ütések,
- leesés,
- sütőbe helyezés, ...
A garancia kizárólag hivatalos TEFAL
szervizközpontokban érvényesíthető.
Az Önhöz legközelebb eső TEFAL Szervizközpont
megtalálásához kérjük, hívja kék számunkat.
Törvényben előírt jelzések
Jelzés Elhelyezés
A gyártó vagy a kereskedelmi
márka azonosítása
A fedőn
Gyártási év széria
Modellhivatkozás
Maximális biztonsági nyomás (PS)
Üzemi nyomás felső értéke (PF)
A fedő felső részének szélén, amely
"nyitott" állásban válik láthatóvá.
Űrtartalom A fazék külső részének alján
TE-CLIPSO-PLUS-PRECISION_CORTEN_1520008148.qxp_4138083 30/04/2019 13:26 Page18
/

w innych językach