Tesla SlowCook S300 Instrukcja obsługi

Marka
Tesla
Model
SlowCook S300
Rodzaj
Instrukcja obsługi
TESLA SlowCook S300
Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste si vybral TESLA SlowCook S300.
Před použitím elektrického pomalého hrnce si prosím důkladně pročtěte pravidla
bezpečného používání a dodržujte všechna běžná bezpečnostní pravidla.
tento uživatelský návod si uschovejte
správné používání přístroje výrazně prodlouží jeho životnost
dodržujte pravidla uvedená v tomto návodu, pro snížení rizika poškoze
elektrického pomalého hrnce nebo pro případ vašeho zranění
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTÍ UPOZORNĚNÍ
TENTO VÝROBEK JE URČENÝ POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI.
Tento přístroj je složité elektromechanické zařízení, věnujte prosím pozornost těmto pokynům:
Přečtěte si všechny pokyny. Nesprávné použití může mít za následek tělesné zranění nebo
poškození majetku.
Před čištěním odpojte kabel ze zásuvky a nechte zařízení vychladnout.
Při sundávání poklice používejte kuchyňské rukavice nebo utěrku a dávejte pozor na unikající
páru.
Pokud v důsledku pádu zpozorujete únik vody ze zařízení nebo poškození zařízení, přestaňte
zařízení používat.
Nikdy nenechávejte napájecí kabel viset z kuchyňské linky, dotýkat se horkých povrchů ani ho
nenechávejte zamotaný, přiskřípnutý nebo stlačený.
Nepoužívejte zařízení s poškozenou šňůrou, v případě pokud pomalý hrnec nefunguje správně
nebo byl poškozen jakýmkoli způsobem. Vraťte pomalý hrnec servisnímu oddělení TESLA pro
kontrolu, opravu nebo pro elektrické a mechanické nastavení.
Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, vařte pouze v dodávané vnitřní odnímatelné nádobě
na vaření.
POZOR! V průběhu vaření a při otevření horního víka může dojít k vertikálnímu úniku horké páry.
Plášť, nádoba a kovové části přístroje se při jeho chodu zahřívají! Buďte opatrní!
Nepokládejte pomalý hrnec na povrchy, které by se mohly vlivem vysokých teplot poškodit.
Doporučujeme, abyste pod zařízení umístili izolační podložku nebo stojánek a předešli tak
případnému poškození povrchu.
Použití přídavných příslušenství, které výrobce spotřebiče nedoporučuje, může způsobit zranění.
Při přemísťování pomalého hrnce postupujte opatrně z důvodů velmi horké kapaliny. Nedotýkejte
se horkých povrchů. Vždy používejte rukojeti hrnce.
Při použití pomalého hrnce v blízkosti dětí je nutná důkladná kontrola.
Nedoporučuje se, aby děti samostatně používaly pomalý hrnec.
Nepoužívejte toto zařízení k jinému než určenému použití.
Nepoužívejte tento spotřebič k fritování.
Nepoužívejte venku.
Nepoužívejte pomalý hrnec v příliš teplém, prašném nebo vlhkém prostředí.
CZ
Poklice pomalého hrnce je vyrobena z tvrzeného skla. Vždy zkontrolujte, zda poklice není prasklá
nebo jinak poškozená. Jestliže je skleněná poklice poškozená, nepoužívejte ji, mohla by se
roztříštit.
Nedotýkejte se částí, které jsou připojeny do elektrické sítě, pokud máte mokré ruce.
Neopravujte pomalý hrnec, vystavujete se tak nebezpečí poranění elektrickým proudem a ztrátě
záruky.
Uchovávejte jej z dosahu hořlavých a těkavých látek.
Výrobce a dovozce do Evropské Unie neodpovídá za škody způsobené provozem přístroje jako
např. poranění, opaření, požár, zranění, znehodnocení dalších věcí apod.
DŮLEŽITÉ INFORMACE O NAPÁJECÍM KABELU
Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, nepokoušejte se upravovat konektor kabelu žádným
způsobem. Délka napájecího kabelu snižuje riziko zapletení nebo zakopnutí o napájecí kabel. Pokud
zařízení nepoužíváte delší dobu, odpojte jej od sítě.
NEPOUŽÍVEJTE TOTO ZAŘÍZENÍ S PRODLUŽOVACÍM KABELEM.
Připojte napájecí kabel přímo pouze do elektrické zásuvky na 230 V.
Některé povrchy kuchyňských linek a stolů nejsou uzpůsobeny tomu, aby vydržely delší vystavení
vysokým teplotám vznikajícím při použití zařízení. Nepokládejte zahřáté zařízení na povrchy, které by
se mohly vlivem vysokých teplot poškodit. Během prvního použití zařízení se může objevit mírný kouř
a zápach. Jedná se o běžný stav u všech zahřívajících se zařízení, který po několika použitích vymizí.
POZOR! Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, NIKDY NEVAŘTE BEZ VNITŘNÍ ODNÍMATELNÉ
NÁDOBY NA VAŘENÍ!
Před prvním použitím
1. Opatrně rozbalte programovatelný pomalý hrnec a vyčistěte jej.
2. Vnitřní varnou nádobu a skleněnou pokličku je možné umývat v myčce na nádobí, přesto
doporučujeme tyto části umývat ručně.
3. Ujistěte se, že vnitřek pomalého hrnce není znečištěný a odstraňte případné nečistoty.
První použití
1. Vložte suroviny pro vaření do vnitřní nádoby a přikryjte ji skleněnou pokličkou. Při vaření polévky
nebo zeleniny nechejte dostatečný prostor pod pokličkou.
2. Připojte pomalý hrnec do zásuvky 230 V.
3. Zvolte jeden z režimů „High - Vysoká teplota (98°C, 4 - 5 hodin vaření)“,Low - Nízká teplota
(90°C, 8 - 10 hodin vaření)“ nebo Warm - Udržování teploty, 70°C“ před podáváním jídla,
nepoužívejte k ohřívání potravin).
4. Po dokončení vaření otočte přepínač do polohy „Off - Vypnuto.
UPOZORNĚNÍ: Vnitřní hrnec na vaření pokličkou je bezpečné používat v troubě (bez skleněné
pokličky). Maximální nastavená teplota ohřevu trouby nesmí překročit 180°C.
Při vaření zeleniny a masa, vložte dolů do hrnce nejdříve zeleninu, poté maso a další suroviny.
Při vaření v režimu „High - Vysoká teplotasledujte průběh vaření, protože některé polévky
mohou začít pěnit. Nezapomeňte, že časté zvedání pokličky prodlouží čas vaření.
Před vařením zmrazených potravin vždy přilejte ještě teplou tekutinu.
Po ukončení procesu vaření opatrně lehce nadzvědněte skleněnou pokličku. To umožní, aby pára
unikla před vyjmutím vnitřního varného hrnce z těla pomalého hrnce (základny).
Vyjměte vnitřní hrnec, odpojte síťový napájecí kabel a nechte pomalý hrnec vychladnout.
Po úplném vychladnutí vyčistěte pomalý hrnec, viz „Pokyny pro čištění“.
UPOZORNĚNÍ: Během vaření bude tělo pomalého hrnce (základna) velmi teplá. Při manipulaci s
pomalým hrncem proto používejte rukavice.
Tipy pro pomalé vaření
Vzhledem k povaze pomalého vaření maso nezhnědne, jako kdyby se vařilo na pánvi nebo
v troubě. Před pomalým vaření není nutné maso nebo drůbež osmažit, ale můžete to provést,
pokud vám maso takto více chutná.
Osmažení mletého hovězího masa, slaniny a klobásy před pomalým vařením může být žádoucí,
pokud chcete odstranit přebytečný tuk z masa. Maso by mělo být do vnitřního hrnce vloženo tak,
aby se nedotýkalo skleněné poklice.
Libové maso jako například kuřecí či vepřová panenka se vaří rychleji než vláknité a tučné maso
jako hovězí plecko nebo vepřové ramínko. Vaření masa s kostí prodlouží dobu vaření oproti masu
bez kosti.
Vyvarujte se otevírání pomalého hrnce během vaření, protože to způsobí značné ztráty tepla a
páry. Pokud musíte hrnec přesto otevřít, proveďte to co možná nejrychlejším způsobem.
Nakrájejte maso na menší kousky, pokud ho vaříte společně s předvařenými potravinami, jako
jsou fazole, ovoce či zelenina (houby, na kostičky nakrájená cibule, lilek nebo nadrobno nakrájená
zelenina).
Během pomalého vaření si maso a zelenina zachovají více šťávy než v případě tradičního vaření.
Některé potraviny jako například mrkev, brambory a řepa vyžadují delší vaření než maso, proto je
nakrájejte na menší kousky předtím než je přidáte k masu. Ujistěte se, že jste je položili na spodní
stranu vnitřního hrnce a zalejte je kapalinou.
Nejplnější chuti při pomalém vaření dosáhnete přidáním nedrcených bylinek a koření.
Fazole musí úplně změknout, než je bude možné kombinovat se sladkými nebo kyselými jídly.
Při vaření v pomalém hrnci nezapomeňte, že tekutiny se v něm nevytvářejí stejně, jako je obvyklé
při klasickém vaření. Snižte množství tekutiny v receptu, který není určen pro pomalý hrnec.
Výjimkou z tohoto pravidla jsou polévky a rýže.
Pamatujte, že tekutiny mohou být kdykoli přidány později.
Pokud na dokončení vaření obsahuje jídlo stále příliš tekutin, pokračujte ve vaření dalších 30
minut. Zkontrolujte výsledek každých 15 minut. Po uplynutí 30 - 45 minut se množství kapaliny
sníží.
Čerstvé mléčné výrobky (mléko, kysanou smetanu nebo jogurt) přidávejte až těsně před
servírováním na stůl.
Rýže, nudle a těstoviny se nedoporučují vařit po dlouhou dobu. Uvařte je samostatně a přidejte je
do pomalého hrnce až na posledních 30 minut.
Pokyny pro čištění
Po každém použití:
Odpojte napájecí kabel ze zásuvky ve zdi, poté z pomalého hrnce a nechte jej úplně vychladnout.
Omyjte skleněnou pokličku a vnitřní hrnec v teplé, mýdlové vodě.
Pokud se potraviny přilepí na vnitřní hrnec, nechte je odmočit v teplé vodě.
Vnitřní a vnější část základní jednotky vyčistěte měkkým, mírně navlhčeným hadříkem nebo
houbičkou.
Nikdy nepoužívejte k čištění abrazivní prostředky.
Pokud pomalý hrnec nepoužíváte, uložte jej na suchém místě.
SLEDUJTE NÁS NA INTERNETU
TECHNICKÁ PODPORA
Potřebujete poradit s nastavením a provozem TESLA SlowCook S300?
Kontaktujte nás: www.tesla-electronics.eu
ZÁRUČNÍ OPRAVA
Pro záruční opravu kontaktujte prodejce, u kterého jste TESLA produkt zakoupili.
Záruka se NEVZTAHUJE při:
použití přístroje k jiným účelům
nedodržení „DŮLEŽITÝCH BEZPEČNOSTNÍCH UPOZORNĚNÍuvedených v uživatelském manuálu
elektromechanickém nebo mechanickém poškození způsobeném nevhodným použitím
škodě způsobené přírodními živly jako je voda, oheň, statická elektřina, přepětí, atd.
škodě způsobené neoprávněnou opravou
nečitelném sériovém číslu přístroje
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
My, INTER-SAT LTD, org. složka, prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky
a dalšími příslušnými ustanoveními norem a předpisů relevantních pro daný typ zařízení.
Tento produkt splňuje požadavky Evropské Unie.
Pokud je tento symbol přeškrtnutého koše s kolem připojen k produktu, znamená
to, že na produkt se vztahuje evropská směrnice 2002/96/ES. Informujte se prosím
o místním systému separovaného sběru elektrických a elektronických výrobků.
Postupujte prosím podle místních předpisů a staré výrobky nelikvidujte v běžném
domácím odpadu. Správná likvidace starého produktu pomáhá předejít
potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.
Vzhledem k tomu, že se produkt vyvíjí a vylepšuje, vyhrazujeme si právo na úpravu uživatelského
manuálu. Aktuální verzi tohoto uživatelského manuálu naleznete vždy na www.tesla-electronics.eu.
Design a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění, tiskové chyby vyhrazeny.
Vážený zákazník,
ďakujeme, že ste si vybral TESLA SlowCook S300.
Pred použitím elektrického pomalého hrnca si prosím dôkladne prečítajte pravid
bezpečného používania a dodržiavajte všetky bežné bezpečnostné pravidlá.
tento užívateľský návod si uschovajte
správne používanie prístroja výrazne predĺži jeho životnosť
dodržujte pravidlá uvedené v tomto návode, pre zníženie rizika poškodenia
elektrického pomalého hrnca alebo pre prípad vášho zranenia
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSŤ UPOZORNENIE
TENTO VÝROBOK JE URČENÝ LEN PRE POUŽITIE V DOMÁCNOSTIACH.
Tento prístroj je zložité elektromechanické zariadenie, venujte prosím pozornosť týmto pokynom:
Prečítajte si všetky pokyny. Nesprávne použitie môže mať za následok telesné zranenie alebo
poškodenie majetku.
Pred čistením odpojte kábel zo zásuvky a nechajte zariadenie vychladnúť.
Pri skladaní pokrievka používajte kuchynské rukavice alebo utierku a dávajte pozor na unikajúcu
paru.
Ak v dôsledku pádu spozorujete únik vody zo zariadenia alebo poškodenie zariadenia, prestaňte
zariadenie používať.
Nikdy nenechávajte napájací kábel visieť z kuchynskej linky, dotýkať sa horúcich povrchov ani ho
nenechávajte zamotaný, pomliaždená alebo stlačený.
Nepoužívajte zariadenie s poškodenou šnúrou, v prípade ak pomalý hrniec nefunguje správne
alebo bol poškodený akýmkoľvek spôsobom. Vráťte pomalý hrniec servisnému oddeleniu TESLA
pre kontrolu, opravu alebo pre elektrické a mechanické nastavenie.
Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, varte len v dodávanej vnútorné odnímateľné nádobe
na varenie.
POZOR! V priebehu varenia a pri otvorení horného veka môže dôjsť k vertikálnemu úniku horúcej
pary. Plášť, nádoba a kovové časti prístroja sa pri jeho chode zahrievajú! Buďte opatrní!
Neklaďte pomalý hrniec na povrchy, ktoré by sa mohli vplyvom vysokých teplôt poškodiť.
Odporúčame, aby ste pod zariadenie umiestnili izolačnú podložku alebo stojan a predišli tak
prípadnému poškodeniu povrchu.
Použitie prídavných príslušenstva, ktoré výrobca spotrebiča neodporúča, môže spôsobiť zranenie.
Neumiestňujte pomalý hrniec na plynový horák, elektrický horák alebo do vyhrievanej rúry.
Pri premiestňovaní pomalého hrnca postupujte opatrne z dôvodov veľmi horúce kvapaliny.
Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Vždy používajte rukoväte hrnca.
Pri použití pomalého hrnca v blízkosti detí je nutná dôkladná kontrola.
Neodporúča sa, aby deti samostatne používali pomalý hrniec.
Nepoužívajte toto zariadenie k inému než zamýšľané použitie.
Nepoužívajte tento spotrebič na fritovanie.
Nepoužívajte vonku.
Nepoužívajte pomalý hrniec v príliš teplom, prašnom alebo vlhkom prostredí.
SK
Z
Pokrievka pomalého hrnca je vyrobená z tvrdeného skla. Vždy skontrolujte, či pokrievka nie je
prasknutá alebo inak poškodená. Ak je sklenená pokrievka poškodená, nepoužívajte ju, pri použití
by sa mohla roztrieštiť.
Nedotýkajte sa častí, ktoré sú zapojené do elektrickej siete, ak máte mokré ruky.
Neopravujte pomalý hrniec, vystavujete sa tak nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom a
strate záruky.
Uchovávajte ho z dosahu horľavých a prchavých látok.
Výrobca a dovozca do Európskej Únie nezodpovedá za škody spôsobené prevádzkou prístroja ako
napr. poranenie, obarenie, požiar, zranenie, znehodnotenie ďalších vecí a pod.
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O NAPÁJACOM KÁBLI
Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, nepokúšajte sa upravovať konektor kábla žiadnym
spôsobom. Dĺžka napájacieho kábla znižuje riziko zapletenia alebo zakopnutia o napájací kábel.
NEPOUŽÍVAJTE SPOTREBIČ S PREDLŽOVACÍM KÁBLOM ALEBO NAPÁJACÍM ADAPTÉROM.
Pripojte napájací kábel priamo iba do elektrickej zásuvky na 230 V.
Niektoré povrchy kuchynských liniek a stolov nie sú prispôsobené tomu, aby vydržali dlhšie vystavení
vysokým teplotám vznikajúcim pri použití zariadenia. Neklaďte zahriate zariadenie na povrchy, ktoré by
sa mohli vplyvom vysokých teplôt poškodiť. Počas prvého použitia zariadenia sa môže objaviť mierny
dym a zápach. Ide o bežný stav u všetkých zahrievajúce sa zariadenie, ktorý po niekoľkých použitiach
vymiznú.
POZOR! Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, NIKDY NEVARTE BEZ VNÚTORNEJ
ODNÍMATEĽNEJ NÁDOBY NA VARENIE!
Pred prvým použitím
1. Opatrne rozbaľte programovateľný pomalý hrniec a vyčistite ho.
2. Vnútornú varnú nádobu a sklenenou pokrievku je možné umývať v umývačke riadu, napriek tomu
odporúčame tieto časti umývať ručne.
3. Uistite sa, že vnútro pomalého hrnca nie je znečistený.
Prvé použitie
1. Vložte suroviny pre varenie do vnútornej nádoby a prikryte ju sklenenú pokrievkou. Pri varení
polievky alebo zeleniny nechajte dostatočný priestor pod pokrievkou.
2. Pripojte pomalý hrniec do zásuvky 230 V.
3. Zvoľte jeden z režimov High - Vysoká teplota (4 - 5 hodín varenia)“, Low - Nízka teplota (8 - 10
hodín varenia) alebo "Warm - Udržiavanie teploty pred podávaním jedla, nepoužívajte na
ohrievanie potravín).
4. Po dokončení varenia otočte prepínač do polohy Off - Vypnuté“.
UPOZORNENIE: Vnútorný hrniec na varenie je bezpečné používať v rúre (bez sklenenej pokrievky).
Maximálna nastavená teplota ohrevu rúry nesmie prekročiť 180°C.
Pri varení zeleniny a mäsa, vložte dole do hrnca najskôr zeleninu, potom mäso a ďalšie suroviny.
Pri varení v režime „High - Vysoká teplotasledujte priebeh varenia, pretože niektoré polievky
môžu začať peniť. Nezabudnite, že časté zdvíhanie pokrievky predĺži čas varenia.
Pred varením zmrazených potravín vždy prilejte ešte teplú tekutinu.
Po ukončení procesu varenia opatrne mierne nadvihnite sklenenú pokrievku. To umožní, aby para
unikla pred vybratím vnútorného varného hrnce z tela pomalého hrnca (základne).
Vyberte vnútorné hrniec, odpojte sieťový napájací kábel a nechajte pomalý hrniec vychladnúť.
Po úplnom vychladnutí vyčistite pomalý hrniec, viď „Pokyny pre čistenie“.
UPOZORNENIE: Počas varenia bude telo pomalého hrnca (základňa) veľmi teplá. Pri manipulácii s
pomalým hrncom preto používajte rukavice.
Tipy pre pomalé varenie
Vzhľadom na povahu pomalého varenie mäso nezhnedne, ako keby sa varilo na panvici alebo v
rúre. Pred pomalým varenie nie je nutné mäso alebo hydinu osmažiť, ale môžete to urobiť, ak
vám mäso takto viac chutí.
Opečenie mletého hovädzieho mäsa, slaniny a klobásy pred pomalým varením môže byť žiaduce,
ak chcete odstrániť prebytočný tuk z mäsa. Mäso by malo byť do vnútorného hrnca vložené tak,
aby sa nedotýkalo sklenené pokrievky.
Chudé mäso ako napríklad kuracie či bravčová panenka sa varí rýchlejšie ako vláknité a tučné
mäso ako hovädzie pliecko alebo bravčové ramienko. Varenie mäsa s kosťou predĺži dobu varenia
oproti mäsu bez kosti.
Vyvarujte sa otváraniu pomalého hrnce počas varenia, pretože to spôsobí značné straty tepla a
pary. Ak musíte hrniec napriek tomu otvoriť, urobte to čo možno najrýchlejším spôsobom.
Nakrájajte mäso na menšie kúsky, ak ho varíte spoločne s predvareným potravinami, ako sú
fazuľa, ovocie či zelenina (huby, na kocky nakrájaná cibuľa, baklažán alebo nadrobno nakrájaná
zelenina).
Počas pomalého varenia si mäso a zelenina zachovajú viac šťavy než v prípade tradičného
varenia.
Niektoré potraviny ako napríklad mrkva, zemiaky a repa vyžadujú dlhšie varenie ako mäso, preto
je nakrájajte na menšie kúsky predtým ako ich pridáte k mäsu. Uistite sa, že ste ich položili na
spodnú stranu vnútorného hrnca a zalejte ich kvapalinou.
Najplnšie chuti pri pomalom varení dosiahnete pridaním nedrcených byliniek a korenia.
Fazuľa musí úplne zmäknúť, než ich bude možné kombinovať so sladkými alebo kyslými jedlami.
Pri varení v pomalom hrnci nezabudnite, že tekutiny sa v ňom nevytvárajú rovnako, ako je
obvyklé pri klasickom varení. Znížte množstvo tekutiny v recepte, ktorý nie je určený pre pomalý
hrniec. Výnimkou z tohto pravidla sú polievky a ryže.
Pamätajte, že tekutiny môžu byť pridané kedykoľvek neskôr.
Väčšina receptov, ktoré vyžadujú nevarené mäso a zeleninu, vyžaduje približne varenie 6 - 8
hodín pri nízkej teplote.
Čerstvé mliečne výrobky (mlieko, kyslú smotanu alebo jogurt) pridávajte až tesne pred
servírovaním na stôl.
Ryža, rezance a cestoviny sa neodporúčajú variť po dlhú dobu. Uvarte je samostatne a pridajte
ich do pomalého hrnca až na posledných 30 minút.
Pokyny pre čistenie
Po každom použití:
Odpojte napájací kábel zo zásuvky v stene, potom z pomalého hrnca a nechajte ho úplne
vychladnúť.
Umyte sklenenú pokrievku a vnútorný hrniec v teplej, mydlovej vode.
Ak sa potraviny prilepí na vnútorné hrniec, nechajte ich odmočiť v teplej vode.
Vnútorné a vonkajšiu časť základnej jednotky vyčistite mäkkou, mierne navlhčenou handričkou
alebo hubkou.
Nikdy nepoužívajte na čistenie abrazívne prostriedky.
Ak pomalý hrniec nepoužívate, uložte ho na suchom mieste. Umiestnite vnútornú nádobu do
základne a priklopte pomalý hrniec pokrievkou, ktorú môžete zabaliť do mäkkej handričky.
SLEDUJTE NÁS NA INTERNETE
TECHNICKÁ PODPORA
Potrebujete poradiť s nastavením a prevádzkou TESLA SlowCook S300?
Kontaktujte nás: www.tesla-electronics.eu
ZÁRUČNÁ OPRAVA
Pre záručnú opravu kontaktujte predajcu, u ktorého ste TESLA produkt zakúpili.
Záruka sa NEVZŤAHUJE pri:
použití prístroja na iné účely
nedodržaní „DÔLEŽITÝCH BEZPEČNOSTNÝCH POKYNOV“ uvedených v užívateľskom manuáli
elektromechanickom alebo mechanickom poškodení spôsobenom nevhodným používaním
škode spôsobenej prírodnými živlami, ako sú oheň, voda, statická elektrina, prepätie atď.
škode spôsobenej neoprávnenou opravou
nečitateľnom sériovom čísle prístroja
VYHLÁSENIE O ZHODE
My, INTER-SAT LTD, org. složka, prehlasujeme, že toto zariadenie je v súlade so základnými
požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami noriem a predpisov relevantných pre daný typ
zariadenia.
Tento produkt spĺňa požiadavky Európskej Únie.
Ak je tento symbol prečiarknutého koša s okolo pripojený k produktu,
znamená to, že na produkt sa vzťahuje európska smernica 2002/96/ES.
Informujte sa prosím o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a
elektronických výrobkov. Postupujte prosím podľa miestnych predpisov a
staré výrobky nevyhadzujte v bežnom domácom odpade. Správna likvidácia
starého produktu pomáha predísť potenciálnym negatívnym vplyvom na
životné prostredie a ľudské zdravie.
Vzhľadom k tomu, že sa produkt vyvíja a vylepšuje, vyhradzujeme si právo na úpravu užívateľského
manuálu. Aktuálnu verziu tohto používateľského manuálu nájdete vždy na www.tesla-electronics.eu.
Dizajn a špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia, tlačové chyby vyhradené.
Drogi Kliencie,
Dziękujemy za wybranie TESLA SlowCook S300.
Przed użyciem należy uważnie przeczytać zasady bezpiecznego użytkowania i przestrzegać
wszystkich powszechnych zasad bezpieczeństwa.
Przed użyciem dokładnie przeczytaj całą instrukcję obsługi.
Zachowaj tę instrukcję obsługi.
Właściwe użytkowanie urządzenia znacznie wydłuży jego żywotność.
Przestrzegaj zasad zawartych w niniejszej instrukcji, aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia
elektrycznego wolnowaru lub obrażeń ciała.
WAŻNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
TEN PRODUKT JEST PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU
DOMOWEGO.
To urządzenie jest złożonym urządzeniem elektromechanicznym, należy pamiętać o następujących
kwestiach:
Przeczytaj wszystkie instrukcje. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała lub
uszkodzenie mienia.
Przed czyszczeniem odłącz przewód zasilający i poczekaj, aż urządzenie ostygnie.
Podczas zdejmowania pokrywy używaj rękawiczek kuchennych lub ściereczki, aby uniknąć
wydostawania się pary.
Jeśli zauważysz wyciek wody lub uszkodzenie urządzenia w wyniku upadku, przestań korzystać z
urządzenia.
Nigdy nie pozwól, aby przewód zasilający zwisał z szafki kuchennej, nie dotykał gorących
powierzchni ani nie pozostawiał go splątanego, ściśniętego lub ściśniętego.
Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem, jeśli wolnowar nie działa prawidłowo lub
został w jakikolwiek sposób uszkodzony. Wyślij wolnowar do Działu Serwisu TESLA w celu
kontroli, naprawy lub regulacji elektrycznej i mechanicznej.
Aby uniknąć porażenia prądem, gotuj tylko w dostarczonym wyjmowanym naczyniu do
gotowania.
UWAGA! Podczas gotowania i gdy górna pokrywa jest otwarta, gorąca para może wydostawać
się pionowo. Obudowa, pojemnik i metalowe części urządzenia nagrzewają się podczas pracy!
Nie umieszczaj wolnowaru na powierzchniach, które mogą zostać uszkodzone przez wysokie
temperatury. Zalecamy umieszczenie maty izolacyjnej pod maszyną, aby zapobiec możliwemu
uszkodzeniu powierzchni.
Używanie akcesoriów niezalecanych przez producenta urządzenia może spowodować obrażenia.
Zachowaj ostrożność podczas przenoszenia wolnowaru ze względu na bardzo gorący płyn. Nie
dotykaj gorących powierzchni. Zawsze używaj uchwytów do garnków.
W przypadku używania wolnowaru w pobliżu dzieci wymagana jest dodatkowa ostrożność.
Nie zaleca się, aby dzieci korzystały z wolnowaru samodzielnie.
Nie używaj tego urządzenia do celów innych niż jest przeznaczone.
Nie używaj tego urządzenia do głębokiego smażenia.
PL
Nie używaj na zewnątrz.
Nie używaj wolnowaru w ciepłym, zakurzonym lub wilgotnym otoczeniu.
Pokrywa wolnowaru jest wykonana ze szkła hartowanego. Zawsze sprawdzaj, czy pokrywa nie
jest pęknięta lub uszkodzona. Jeśli szklana pokrywa jest uszkodzona, nie należy jej używać,
ponieważ może cię zranić.
Nie dotykaj części, które są podłączone do sieci, gdy masz mokre ręce.
Nie naprawiaj wolnowaru, ponieważ może to spowodować porażenie prądem i utratę gwarancji.
Nie używaj wolnowaru z mokrymi rękami lub stopami.
Trzymać z dala od łatwopalnych i lotnych substancji.
Producent i importer do Unii Europejskiej nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane
działaniem urządzenia, takie jak obrażenia, oparzenia, pożar, obrażenia, uszkodzenia innych
rzeczy itp.
WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT KABLA ZASILAJĄCEGO
Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie próbuj w żaden sposób modyfikować złącza kabla.
Długość przewodu zasilającego zmniejsza ryzyko zaplątania się lub potknięcia o przewód zasilający.
Odłącz urządzenie, gdy nie jest używane.
NIE UŻYWAJ TEGO URZĄDZENIA Z PRZEWODEM PRZEDŁUŻAJĄCYM.
Podłącz przewód zasilający bezpośrednio do gniazdka elektrycznego 230 V.
Niektóre powierzchnie szafek kuchennych i stołów nie są zaprojektowane tak, aby wytrzymywać
długotrwałe działanie wysokich temperatur generowanych przez użytkowanie sprzętu. Nie stawiaj
gorącego sprzętu na powierzchniach, które mogą zostać uszkodzone przez wysokie
temperatury.Łagodny dym i zapach mogą pojawić się podczas pierwszego użycia urządzenia. Jest to
normalne w przypadku wszystkich urządzeń ogrzewających, które znikają po kilku zastosowaniach.
UWAGA! Aby uniknąć porażenia prądem, nigdy nie gotuj bez wewnętrznego pojemniku do
gotowania!
Przed pierwszym uzyciem
1. Ostrożnie rozpakuj wolnowar i wyczyść go.
2. Wewnętrzny garnek do gotowania i szklaną pokrywkę można myć w zmywarce do naczyń, ale
zaleca się ręczne mycie tych części.
3. Upewnij się, że wnętrze wolnowaru nie jest brudne i usuń wszelkie zabrudzenia.
Pierwsze użycie
1. Umieść składniki do gotowania w wewnętrznym pojemniku i przykryj je szklaną pokrywą.
Pozostaw przestrzeń pod pokrywą podczas gotowania zupy lub warzyw.
2. Podłącz wolnovar do gniazdka 230 V.
3. Wybierz jeden z trybów „High - Wysoka temperatura (4 - 5 godzin gotowania), Low - Niska
temperatura (8 - 10 godzin gotowania) lub Warm - Utrzymywanie temperatury.
4. Po zakończeniu gotowania ustaw przełącznik w pozycji „Off - Wyłączyć“.
UWAGA: Wewnętrzny garnek do gotowania można bezpiecznie używać w piekarniku (bez szklanej
pokrywy). Maksymalna temperatura piekarnika nie może przekraczać 180°C.
Podczas gotowania warzyw i mięsa najpierw włóż warzywa, a następnie mięso i inne składniki do
garnka.
Podczas gotowania w trybie Wysoka temperatura obserwuj postęp gotowania, ponieważ
niektóre zupy mogą zacząć się pienić. Pamiętaj, że częste podnoszenie pokrywki wydłuża czas
gotowania.
Zawsze dodawaj ciepły płyn przed gotowaniem mrożonek.
Po ugotowaniu delikatnie ostrożnie unieś szklaną pokrywę. Umożliwi to wydostawanie się pary
przed wyjęciem wewnętrznego garnka z korpusu wolnowaru (podstawy).
Wyjmij pojemnik wewnętrzny, odłącz przewód zasilający i poczekaj, aż pojemnik ostygnie.
Po schłodzeniu wyczyść wolnowar, patrz „Instrukcja czyszczenia“.
UWAGA: Podczas gotowania korpus wolnowaru (podstawa) będzie bardzo ciepły. Noś rękawice
podczas pracy z wolnowarem.
Wskazówki dotyczące powolnego gotowania:
Ze względu na naturę powolnego gotowania mięso nie robi się brązowe, tak jak gotowane na
patelni lub w piekarniku. Smażenie mięsa lub drobiu przed powolnym gotowaniem nie jest
konieczne, ale możesz to zrobić, jeśli bardziej ci się spodoba.
Pieczenie mielonej wołowiny, boczku i kiełbasy przed wolnym gotowaniem może być pożądane,
jeśli chcesz usunąć nadmiar tłuszczu z mięsa. Mięso należy umieścić w wewnętrznym garnku,
aby nie dotykało szklanej pokrywy.
Chude mięso, takie jak kurczak lub polędwiczka wieprzowa, gotuje się szybciej niż mięso
włókniste i tłuste, takie jak wołowina lub wieprzowina. Gotowanie mięsa z kością wydłuży czas
gotowania.
Unikaj otwierania wolnowaru podczas gotowania, ponieważ spowoduje to znaczne straty ciepła i
pary. Jeśli nadal musisz otworzyć pulę, zrób to tak szybko, jak to możliwe.
Pokrój mięso na mniejsze kawałki po ugotowaniu razem z gotowanymi potrawami, takimi jak
fasola, owoce lub warzywa (grzyby, pokrojona w kostkę cebula, bakłażan lub drobno posiekane
warzywa).
Mięso i warzywa zachowują więcej soku podczas gotowania powolnego niż tradycyjne.
Niektóre potrawy, takie jak marchew, ziemniaki i buraki wymagają dłuższego gotowania niż
mięso, dlatego przed dodaniem do mięsa pokrój je na mniejsze kawałki. Upewnij się, że
umieściłeś je na spodzie wewnętrznego garnka i przykrył płynem.
Aby osiągnąć pełnię smaku podczas powolnego gotowania, dodaj zmiażdżone zioła i przyprawy.
Fasola musi całkowicie zmiękczyć, zanim będzie można ją połączyć ze słodkimi lub kwaśnymi
potrawami.
Podczas gotowania w wolnym naczyniu należy pamiętać, że płyny nie są wytwarzane w taki sam
sposób, jak tradycyjne gotowanie. Zmniejsz ilość płynu w przepisie, który nie jest przeznaczony
dla wolnowaru. Zupy i ryż są wyjątkiem od tej reguły.
Pamiętaj, że płyny można dodawać w dowolnym momencie.
Większość przepisów wymagających niegotowanego mięsa i warzyw wymaga około 6 do 8
godzin gotowania na niska temperatura.
Dodaj świeże produkty mleczne (mleko, śmietana lub jogurt) tuż przed podaniem na stole.
Nie zaleca się gotowania ryżu, i makaronu przez długi czas. Gotuj je osobno i dodaj do
wolnowaru na ostatnie 30 minut.
Instrukcje czyszczenia
Po każdym użyciu:
Odłącz przewód zasilający od gniazdka ściennego, a następnie od wolnowaru i pozwól mu
całkowicie ostygnąć.
Umyj szklaną pokrywkę i pojemnik wewnętrzny w ciepłej wodzie z mydłem.
Jeśli jedzenie przylega do garnka wewnętrznego, namocz go w ciepłej wodzie.
Wyczyść wnętrze i obudowę podstawy miękką, lekko wilgotną ściereczką lub gąbką.
Nigdy nie używaj ściernych środków czyszczących.
Przechowuj wolnowar w suchym miejscu, gdy nie jest używana.
NAPRAWY GWARANCYJNE
W celu naprawy gwarancyjnej skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt TESLA.
Gwarancja NIE OBEJMUJE:
używanie urządzenia do innych celów niż zostało zaprojektowane
nieprzestrzeganie „Ważnych instrukcji bezpieczeństwa“ w instrukcji obsługi
uszkodzenia mechaniczne spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
szkody spowodowane przez naturalne elementy, takie jak ogień, woda, elektryczność statyczna,
przepięcie i tak dalej
szkody spowodowane przez nieautoryzowaną naprawę
uszkodzenie plomby gwarancyjnej lub nieczytelny numer seryjny urządzenia
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
My, INTER-SAT LTD, org. složka, oświadczamy, że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi
wymaganiami i innymi odpowiednimi postanowieniami norm i przepisów dotyczących danego typu
urządzenia.
Ten produkt jest zgodny z wymogami Wspólnoty Europejskiej.
Gdy ten przekreślony symbol pojemnika na śmieci jest dołączony do produktu,
oznacza to, że produkt ten objęty jest dyrektywą europejską 2002/96 / WE.
Proszę zapoznać się z lokalnym systemem selektywnej zbiórki produktów
elektrycznych i elektronicznych. Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami i nie
wyrzucaj starych produktów razem ze zwykłymi odpadami domowymi.
Prawidłowa utylizacja starego produktu pomaga zapobiegać potencjalnym
negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.
W miarę rozwoju i ulepszania produktu zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania instrukcji obsługi.
Zawsze możesz znaleźć aktualną wersję instrukcji na stronie www.tesla-electronics.eu.
Projekt i specyfikacja mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia, błędy w druku zastrzeżone.
Tisztelt Vásárló
!
Köszönjük, hogy a TESLA SlowCook S300 lassú főzőedényt választotta.
A készülék használatba vétele előtt olvassa el és mindig tartsa be a biztonsági
előírásokat.
Mielőtt bekapcsolná a készüléket, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.
Őrizze meg a használati útmutatót későbbi felhasználásra.
A készülék megfelelő használata meghosszabbítja a használati idejét.
A készülék meghibásodásának és a sérülések elkerülésének érdekében mindig
tartsa be a használati útmutatóban leírtakat.
FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
A KÉSZÜLÉK KIZÁRÓLAG OTTHONI FELHASZNÁLÁSRA ALKALMAS
A főző bonyolult elektromechanikus készülék, kérjük mindig tartsa be az alábbi előírásokat:
Olvassa el az összes utasítást. A készülék nem megfelelő használata sérüléshez vagy anyagi
károkozáshoz vezethet.
Tisztítás előtt húzza ki a tápkábelt és hagyja kihűlni a készüléket.
A fedél leemelésekor gőz csapódhat ki, használjon sütőkesztyűt vagy konyharuhát.
Ha a készülék leesett és megsérült vagy ha a belsejéből víz szivárog, ne használja a főzőt.
A hálózati kábelt ne hagyja lelógva, összegabalyodva, becsípődve, összenyomódva és tartsa távol
a forró felületektől.
Ne használja a készüléket ha a tápkábel sérült, ha nem működik megfelelően vagy ha bármilyen
módon sérült. A meghibásodott készüléket vigye vissza a hivatalos TESLA márkaszervízbe
átvizsgálásra, javításra vagy beállításra.
Az áramütés elkerülése érdekében a készüléket ne használja a főzőedény nélkül.
VIGYÁZAT! Használat közben a fedél leemelésekor az edényből forró gőz távozik. A készülékház,
a főzőedény és a fém alkotóelemek átforrósódnak! Legyen óvatos.
Ne használja a készüléket olyan felületen amit a magas hőmérséklet károsíthat. Az ilyen felületet
védje hőálló szigetelőlappal vagy a főzőt tegye állványra.
A gyártó által nem javasolt kiegészítők használata balesetveszélyes lehet.
A főzőedényt óvatosan mozgassa amikor nagyon meleg folyadék van benne.
Ne érintse meg a forró felületeket. Mindig használja a fogantyút.
Járjon el fokozott óvatossággal, ha a készüléket gyerekek közelében használja.
Gyerekek nem használhatják a készüléket felnőtt felügyelete nélkül.
A terméket csak rendeltetésszerűen használja.
A készüléket ne használja olajsütőként.
Ne használja szabadban.
Ne használja a készüléket meleg, poros vagy párás környezetben.
A főző fedője edzett üvegből készült. Használat előtt ellenőrizze, hogy nincs megrepedve, nem
sérült. Sérült fedő használata tilos, mivel az széttörhet.
HU
A hálózatra csatlakoztatott készüléket nedves kézzel megérinteni tilos.
Ne próbálkozzon a készülék javításával, mivel az áramütés veszélyes lehet és a jótállás
elvesztésével jár.
Tartsa távol tűzveszélyes és illékony anyagoktól.
A gyártó és az EU viszonteladó nem felel a berendezés használata miatt keletkezett károkért
(sérülések, megégés, tűz, más tárgyakban okozott károk, stb.).
FONTOS INFORMÁCIÓK A HÁLÓZATI KÁBELRŐL
Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne próbálja meg a kábelcsatlakozót bármilyen módon
módosítani. A rövidebb tápkábel csökkenti a beakadás vagy kihúzás kockázatát. Húzza ki a készüléket a
konnektorból, ha nem használja.
A KÉSZÜLÉKET NE HASZNÁLJA HOSSZABBÍTÓ KÁBELLEL.
Csatlakoztassa a tápkábelt közvetlenül egy 230 V-os dugaszolóaljzatba.
Bizonyos konyhapultok és asztallapok nem állnak ellen huzamosabb ideig a készülékek működése
közben termelődő hőnek. A felhevült készüléket ne tegye olyan felületre amit a magas hőmérséklet
megrongálhat. Az első bekapcsoláskor enyhe füst és égett szag tapasztalható, ez természetes jelenség
hőt termelő készülékek esetében, ami pár használat után megszűnik.
FIGYELEM! Az áramütés elkerülése érdekében SOHA ne használja a főzőkészüléket a kivehető
részek nélkül!
Az első használat előtt
1. Óvatosan csomagolja ki a készüléket és tisztítsa meg.
2. A belső főzőedény és az üvegfedő mosogatógépben is tisztítható, de ajánlott ezeket inkább kézzel
tisztítani.
3. Bizonyosodjon meg, hogy a készülék belseje tiszta, szennyeződés mentes.
Első használat
1. Helyezze a főzési összetevőket a belső tartályba, és fedje le egy üveg fedéllel. Hagyjon elegendő
helyet a fedél alatt a leves vagy zöldségek főzéséhez..
2. Csatlakoztassa a lassú tűzhelyet a 230 V-os aljzathoz.
3. Válassza ki a következők egyikét High - Magas hőmérséklet (98°C, 4 - 5 óra főzés)“,Low -
Alacsony hőmérséklet (90°C, 8 - 10 főzés) “ vagy Warm - Melegen tartás“ (70°C az étkezés
előtt, ne használja az étel melegítéséhez).
4. A főzés után fordítsa a kapcsolót Off - Ki állásba.
FIGYELEM! A belső főzőedényt biztonságosan lehet használni a sütőben (az üvegfedél nélkül). A
sütő maximális hőmérsékleti alapértéke nem haladhatja meg a 180°C-ot.
Zöldségek és hús főzésekor először a zöldségeket tegye a belső edénybe, majd a húst és az
egyéb összetevőket.
HIGH - Magas hőmérséklet üzemmódban néha ellenőrizze a főzés folyamatát, mivel némelyik
levesfajta felhabzik. Ne feledje, hogy a fedél gyakori emelgetése megnöveli a főzési időt.
Fagyasztott ételek főzése előtt az edénybe töltsön meleg folyadékot.
A főzés után óvatosan emelje fel az üvegfedelet és lassan engedje ki a gőzt.
Ezután vegye ki a főzőedényt, húzza ki a tápkábelt és hagyja lehűlni a készüléket.
Miután a készülék teljesen kihűlt, tisztítsa meg a „A készülék tisztításaszerint.
FIGYELEM: főzés közben a készülékház alja nagyon meleg lesz. Használjon sütőkesztyűt, ha a
készülékhez ér.
Tippek a lassú főzéshez
Lassú főzés közben a hús felülete nem barnul meg, úgy mint amikor serpenyőben vagy sütőben
készítik el. A lassú főzés előtt a húsféléket nem szükséges megsütni, de megteheti, ha úgy
kívánja.
Lassú főzés előtt a húsokból egy kis sütéssel el lehet távolítani a felesleges zsírmennyiséget (pl.
darált marhahús, szalonna, kolbász, stb.) A húsokat úgy helyezze a főzőedénybe, hogy azok ne
érjenek az üvegfedélhez.
A sovány húsok, pl. csirke vagy bélszín, stb. gyorsabban főnek meg mint a rostos, zsíros húsok.
A csontos húsok főzési ideje általában hosszabb, mint a csont nélkülieké.
Főzés közben csak szükség esetén nyissa ki a főzőt, mivel ez jelenős hőveszteséget okoz. Ha
mégis szükséges kinyitni, ezt a lehető leggyorsabban tegye.
Szeletelje fel a húst, ha azt együtt készíti már előre kezelt alapanyagokkal pl. bab, gyümölcs,
gomba, szeletelt hagyma, padlizsán, apróra vágott zöldség, stb.
Lassú főzés esetében a húsok és zöldségek több nedvességet tartanak magukban, mint a
hagyományos főzés során.
Egyes alapanyagok, mint pl. a sárgarépa, burgonya, répa elkészítése több időt vesz igénybe, mint
a húsoké, ezért a zöldségeket célszerű felaprítani és a főzőedény aljára tenni, folyadékkal
felönteni.
Az étel ízesítéséhez használjon összezúzott gyógynövényeket és fűszereket.
A babot meg kell főzni, ha más alapanyagokkal együtt készítik.
Lassú főzés során a levek nem úgy képződnek, mint a hagyományos főzés közben. Ezért olyan
receptek esetében amelyek nem lassú főzéshez készültek, a folyadék mennyiségét csökkenteni
kell. Kivétel ez alól a levesek és a rizs.
Főzés közben a folyadék bármikor pótolható.
Ha a folyadékmennyiség túl nagy, növelje a főzési időt 30 perccel és 15 percenként ellenőrizze a
folyamatot. 30-45 perc elteltével a folyadék mennyisége csökken.
A nyers húst és zöldségeket tartalmazó ételek megközelítőleg 6-8 órányi lassú főzést igényelnek
alacsony hőmérsékleten.
Az elkészült ételeket tálalhatja tejjel, tejföllel vagy joghurttal.
A rizst, tésztát, tésztaféléket nem ajánlott hosszú ideig főzni. Javasoljuk, hogy ezeket külön
készítse el, és az utolsó 30 percre tegye be a lassú főzőbe.
A készülék tisztítása
Minden használat után:
Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót, a főzőedényt hagyja teljesen kihűlni.
Mossa le az üvegfedelet és a belső edényt meleg, szappanos vízben.
Ha az étel a belső edénybe tapad, áztassa meleg vízbe.
Puha, enyhén megnedvesített ronggyal vagy szivaccsal tisztítsa meg a készülékházat.
A tisztításhoz soha ne használjon súrolószert.
A megtisztított főzőt tárolja száraz helyen amikor nem használja.
GARANCIÁLIS JAVÍTÁS
A készülék garanciális javításához vegye fel a kapcsolatot a TESLA viszonteladóval, ahol a készüléket
vásárolta.
A jótállás érvényét veszti/nem terjed ki az alábbiak esetén:
a készüléket nem rendeltetésszerűen használták.
természetes kopás, elhasználódás.
nem tartották be a „Fontos biztonsági előírások” fejezetben leírtakat.
nem megfelelő használatból eredő elektromos vagy mechanikai károsodás.
természeti eredetű kár: víz, tűz, statikus elektromosság, túlfeszültség stb.
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
Az INTER-SAT LTD, org. složka, ezennel kijelenti, hogy a készülék megfelel a termék típusra vonatkozó
törvényi szabályozásoknak és előírásoknak.
Ez a termék megfelel az EU előírásoknak.
Egy terméken vagy a csomagolásán található áthúzott szemeteskuka szimbólum
arra figyelmeztet, hogy a termékre a 2002/96/EC előírás vonatkozik. Kérjük vegye
figyelembe az elektronikai termékekre vonatkozó helyi előírásokat és a már
használaton kívüli készülékeket ne háztartási hulladékként kezelje. A régi
készülékek megfelelő elhelyezése elősegíti a természetre és egészségre káros
anyagok megfelelő feldolgozását.
A folyamatos termékfejlesztések miatt a gyártó fenntartja magának a kezelési útmutató módosításának
jogát. Naprakész verziót itt talál www.tesla-electronics.eu.
A készülék külalakja és jellemzői előzetes bejelentés nélkül változhatnak. A szövegben nyomdahibák
előfordulhatnak.
Spoštovani kupec,
zahvaljujemo se Vam, ker ste izbrali izdelek TESLA SlowCook S300.
Pred prvo uporabo električnega lonca natančno preberite pravila varne uporabe in
upoštevajte vse ostale običajne varnostne napotke.
To navodilo shranjujte na varnem.
pravilna uporaba aparata bo znatno podaljšala njegovo življenjsko dobo
upoštevajte pravila navedena v tem priročniku, da zmanjšate tveganje za poškodbe
električnega lonca ali morebitne telesne poškodbe
POMEMBNA VARNOSTNA OPOZORILA
TA IZDELEK JE NAMENJEN ZA UPORABO LE V GOSPODINJSTVU.
Ta izdelek je zapletena elektromehanska naprava. Posvetite prosim več pozornosti tem napotkom:
Preberite vse napotke. Vsaka nepravilna uporaba lahko povzroči resne poškodbe uporabnika ali
škodo na izdelku.
Pred čiščenjem izključite električni kabel in pustite, da se stroj ohladi.
Ko odstranjujete pokrov, uporabite kuhinjske rokavice ali brisačo ter pazite na uhajajočo paro.
Če zaradi padca opazite uhajanje vode ali poškodbo naprave, prenehajte uporabljati aparat.
Nikoli ne puščajte napajalnega kabla, da visi s kuhinjskega elementa. Ne dotikajte se vročih
površin in ga ne puščajte zvitega, stisnjenega ali upognjenega.
Ne uporabljajte naprave s poškodovano vrvico, če počasni lonec ne deluje pravilno ali če ste ga
poprej na kakršenkoli način poškodovali. Vrnite lonec za počasno kuhanje v servisni oddelek
TESLA, da ga pregledajo, popravijo ali pravilno nastavijo.
Da preprečite električni udar, kuhajte samo v priloženi odstranljivi notranji posodi namenjeni za
kuhanje.
POZOR! Med kuhanjem in odpiranjem zgornjega pokrova lahko pride do vertikalnega uhajanja
pare. Ohišje, posoda in kovinski deli aparata med delovanjem postanejo vroči! Ravnajte previdno!
Lonca ne postavljajte na ogrevane površine, ki bi ga lahko poškodovale z visoko temperaturo.
Priporočamo, da pod aparat postavite izolacijsko blazinico ali stojalo in s tem preprečite
morebitne poškodbe površin.
Uporaba dodatkov, ki jih proizvajalec aparata ne priporoča, lahko izdelek poškoduje.
Bodite previdni pri premikanju lonca, saj se v njem lahko nahaja vroča tekočina. Ne dotikajte se
vročih površin. Vedno uporabljajte le ročaje na loncu.
Kadar so prisotni otroci, rokujte z aparatom zelo previdno.
Onemogočite otrokom, da uporabljajo lonec sami.
Ne uporabljajte aparata v namene, katerim ne služi.
Ne uporabljajte aparata za cvrtje.
Ne uporabljajte na prostem.
Ne shranjujte lonca v pretoplem, prašnem ali vlažnem okolju.
Pokrov lonca je izdelan iz kaljenega stekla. Preglejte ali pokrov lonca ni poškodovan, počen ali
preveč obrabljen. Če je stekleni pokrov poškodovan, ga ne uporabljajte, saj se lahko razpade.
SLO
/

w innych językach