EHEIM Classic 2211 Instrukcja obsługi

Marka
EHEIM
Model
Classic 2211
Typ
Instrukcja obsługi
Gratulujemy
nabycia nowego filtra zewnętrznego EHEIM classic. On zapewnia optymalną
wydajność przy najwyższej niezawodności i wysokiej efektywności.
Polski
Megjegyzés: Az tömlőcsatlakozások pontos illeszkedését rendszeresen
ellenőrizze.
Figyelem: a tengelyeknek – és a rájuk erősített szivattyúlapátoknak –
abszolút könnyen kell járniuk a csapágytestben a szivattyú akadálytalan
indulása érdekében.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Przeznaczone do użytkowania jedynie w pomieszczeniach.
Przed podjęciem prac konserwacyjnych lub naprawczych odłączyć od
sieci wszystkie urządzenia elektryczne znajdujące się w wodzie.
Przewodu zasilającego nie da się wymienić. W przypadku uszkodzenia
przewodu urządzenie wycofać z użycia. W takim przypadku należy
zwrócić się do właściwego sklepu specjalistycznego lub do punktu
serwisowego EHEIM.
Urządzenie nie jest przewidziane do obsługiwania przez osoby (włącznie z
dziećmi) o ograniczonych zdolnościach fizycznych i umysłowych, albo nie
posiadających niezbędnego doświadczenia i/lub wiedzy - za wyjątkiem
sytuacji, gdy będą one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za bezpiec-
zeństwo lub zostaną odpowiednio przez nią poinstruowane w zakresie
prawidłowej obsługi tego urządzenia.
Dzieci wymagają nadzorowania, aby upewnić się, że nie bawią się tym
urządzeniem.
Nie wyrzucać tego produktu wraz ze zwykłymi śmieciami domowymi.
Urządzenie oddać do lokalnej zbiornicy odpadów.
Wyrób jest dopuszczony do obrotu na podstawie zgodności z krajowymi
przepisami i odpowiada wytycznym norm UE.
geprüfte
Sicherheit
Filtr zewnętrzny
2213
Funkcja
A
Głowica pompy
Kubełek filtra
Przyłącze węża na stronie
ciśnienia
Przyłącze węża strona ssania
Wkład filtra
Rura
ssania
Kosz filtra
Ssawka z obejmą zaciskową
Rura dyszy.
B
Wyciągnąć wkład filtra chwytając za rękojeść i otworzyć pokrywę
przekręcając ją w lewo.
B1
Wersja wykonania z matami filtracyjnymi: Wszystkie maty filtracyjne
lekko wypłukać pod bieżącą wodą i włożyć je do wkładu filtra zgodnie z
rysunkiem: 5 niebieskich mat piankowych (nr katalogowy 2616131 / 2
szt.), 1 białą włókninę z watą (nr kat. 2616135 / 3 szt.) i 1 czar
włókninę z węglem (nr kat. 2628130 / 3 szt.) nałożyć na samą górę.
b
c
a
Konserwacja i pielęgnacja
H / I
Wyciągnąć wtyczkę sieciową i zdjąć głowicę pompy. Rozłączyć blokadę
przy głowicy pompy i wyciągnąć elementy pompy zgodnie z rysunkiem.
Wkładkę kanału chłodzącego (patrz
I)
podważyć wkrętakiem. Wszystkie
elementy oczyścić szczotką do przeznaczoną do czyszczenia komory
pompy (nr katalogowy 4009550) i następnie złożyć je w tej
samej kolejności.
Wskazówka: W regularnych odstępach czasu sprawdzać wszystkie
połączenia węży pod względem prawidłowego osadzenia.
Uwaga: Oś w korpusie łożyska - wraz z nałożonym wirnikiem skrzydełko-
wym pompy - musi się absolutnie swobodnie poruszać, aby pompa mogła
nienagannie pracować.
Slovensky
Ďakujeme pekne
za kúpu Vášho nového EHEIM classic vonkajšieho filtra. Tento Vám ponúka
optimálny výkon pri najvyššej spoľahlivosti a najväčšej efektivite.
Włóknina węglowa służy do absorbowania ewentualnie uchodzących
środków szkodliwych przy nowej instalacji filtra. Po okresie ok. 2 tygodni
nabierania skuteczności działania usunąć znów wkład węglowy.
B2
Wersja wykonania z mediami filtracyjnymi: Wkład filtra napełnić w
następującej kolejności: 3 - 5 cm EHEIM MECH, 1 niebieską matę
piankową (nr kat. 2616131 / 2 szt.), EHEIM SUBSTRATpro albo SUB-
STRAT, 1 białą włókninę z watą (nr kat. 2616135 / 3 szt.), 1 włókninę
z węglem (nr kat. 2628130 / 3 szt.). Następnie wkład filtracyjny wypłukać
pod bieżącą wodą, w celu usunięcia resztek cząsteczek masy filtracyjnej.
Instalowanie
C
Nałożyć pokrywę na wkład filtra, zablokować go przekręcąc w prawo i
włożyć go do kubełka filtra. Nałożyć głowicę pompy zwracając uwagę, aby
pierścień uszczelniający leżał prawidłowo w swojej prowadnicy. Zamknąć
zatrzaski.
D
Filtr ulokować pod akwarium, a jeśli jest to niemożliwe - przynajmniej
poniżej lustra wody.
E / F
Rurę dyszy zamontować zgodnie z rysunkiem
A
lub
B.
G
Rurę ssania i kosz filtra połączyć wtykowo (patrz rysunek
A),
przymoco-
wać dwiema ssawkami do ścianki akwarium i połączyć z filtrem przy
pomocy węży: stronę ssania przy dolnym króćcu wlotowym, stronę
tłoczną przy głowicy pompy. Zabezpieczyć węże nakrętkami łączącymi
(patrz rysunek
K).
Uruchomienie
Zasysaczem EHEIM (nr kat. 4003540), ZESTAWEM 1 EHEIM do instalo-
wania (patrz
G1
, nr kat. 4004300) lub przez zassanie na stronie ciśnienia
doprowadzić do utworzenia obiegu wody, aż filtr napełni się samoczynnie.
Następnie odłączyć wąż ciśnieniowy przy rurze dyszy i utworzyć znów
obieg wody. (Odgłosy uruchamiana pompy przez ok. 0,5 - 3 sek. są nor-
malne). Korek zatyczkowy przymocować do rury dyszy dopiero wtedy, gdy
w strumieniu wody nie będą znajdować się żadne pęcherzyki powietrza.
b
d
e
c
a
/

Ten podręcznik jest również odpowiedni dla