Evolveo alarmex Instrukcja obsługi

Marka
Evolveo
Model
alarmex
Rodzaj
Instrukcja obsługi
27
Dziękujemy za dokonanie zakupu systemu alarmowego GSM EVOLVEO Alarmex.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z nieniejszą instrukcją obsługi i o postępowanie z zamieszczonymi w niej
wskazówkami dotyczącymi ustawień alarmu.
Nasz produkt korzysta z najnowszych technologii, jednak dla Państwa bezpieczeństwa nie powinno się polegać
wyłącznie na nim. Prosimy o poświęcenie uwagi poniższym punktom. Producent, importer ani sprzedawcy nie ponoszą
jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek straty majątkowe, bezpośrednie i pośrednie, które by mogły
powstać przy użytkowaniu naszego produktu a co za tym idzie nie są oni zobowiązani do jakichkolwiek
zadośćuczynień majątkowych.
produkt jest przeznaczony do używania jako uzupełnienie zabezpieczenia majątku (domu, mieszkania,
działki, garażu, wozu kempingowego itp.)
zawsze należy korzystać z dodatkowego systemu zabezpieczeń oraz/lub ubezpieczenia majątku
produkt nie jest profesionalnym systemem zabezpieczającym a więc nie należy go traktować jako
kompleksowego systemu
w celu zachowania poprawności działania należy przynajmniej raz na kwartał sprawdzić system ( stan baterii,
poprawność działania czujników i pilotów zdalnego sterowania, poprawność wysyłania wiadomości SMS, poprawność
działania centralki itp)
prosimy nie zapominać o poprawnym rozmieszczeniu poszczególnych elementów alarmu; instalację i
podłączenie można zlecić wyspecjalizowanemu technikowi.
Android aplikacja
Przy pomocy aplikacji "EVOLVEO Alarmex" (https://play.google.com) można łatwo obsługiwać cały system poprzez
wydawanie poleceń na wyświetlaczu dotykowym telefonu. Aplikacja dla Android OS jest tylko wygodnym dodatkiem,
głównym elementem sterującym jest pilot zdalnego sterowania.
Spis treści
1. Wstęp
2. Ustawienia centralki i montaż czujników
3. Strefy
4. Ustawienia centralki
5. Tabela instrukcji SMS (kodów) dla jednostki głównej
6. Utrzymanie systemu alarmowego GSM
7. Rozwiązywanie problemów
1. Wstęp
W zestawie
1 szt centrala GSM (jednostka główna)
1 szt bezprzewodowy czujnik z funkcją ochrony i ze zintegrowaną anteną
1 szt bezprzewodowy czujnik otwarcia drzwi z funkcją ochrony i ze zintegrowaną anteną
4 szt - metalowe przywieszki (pilot zdalnego sterowania)
1 szt wewnętrzna syrena mini 110 dB
1 szt zasilacz do jednostki głównej (230 V/12 V, 1 A)
1 szt szczegółowa instrukcja obsługi
Przed pierwszym użytkowaniem należy połączyć wszystkie akcesoria z jednostką główną
EVOLVEO Alarmex. Z powodów bezpieczeństwa nie są one firmowo do niej podłączone.
Jednostką główną systemu jest centralka. Hasłem fabrycznym jest 123456
Z powodów bezpieczeństwa należy je jak najszybciej zmienić, patrz rozdział 4 e – Zmiana hasła.
Centralkę GSM należy umieścić w bezpiecznym miejscu, tak by uniemożliwić jej uszkodzenie w przypadku
wtargnięcia do obiektu intruza. NIE WOLNO jej umieszczać w metalowych skrzyniach ani szafach z racji tego, że
metal zakłóca siłę sygnału radiowego i GSM. Nie należy jej również umieszczać w pobliżu urządzeń wytwarzających
silne pole elektromagnetyczne no silniki, komputery itp. Wszystkie kable muszą być poprawnie podłączone
a jednostka główna nie może być niczym zakryta z powodu prawidłowego odprowadzania ciepła. EVOLVEO Alarmex
służy do korzystania jedynie wewnątrz pomieszczeń.
Jednostka główna jest zasilana akumulatorem, który jest nieustale ładowany zasilaczem sieciowym. W
przypadku wyłączenia zasilania, jednostka poinformuje właściciela o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości sms. W
ten sam sposób poinformuje o ponownym uruchomieniu zasilania. Centralka ma optyczną sygnalizac(patrz. Opis
diod sygnalizacyjnych) a także kontrolę akustyczną, którą można wyłączyć w ustawieniach. Alarm może działać
również bez karty SIM, z różnicą, że w takim przypadku nie będzie informował właściciela wiadomościami SMS
28
o wtargnięciu intruza. Jedynie uruchomi syrenę alarmową.
Centralką się steruje przy pomocy pilota zdalnego sterowania lub poleceniami w wiadomościach SMS.
Jednostkę główną programuje się przy pomocy wiadomości SMS z telefonu komórkowego. Do jednostki głównej
można również podłączyć czujniki przewodowe. Do dypozycji sa również dwa przełączniki do uruchamiania sprzętu
gospodarstwa domowego do 1 A. Wbudowany głośnik umożliwia korzystanie z intercomu. Jednostka główna sprawdza
również siłę sygnału GSM i w przypadku jej spadku wysyła wiadomość informacyjną SMS a w przypadku całkowitego
braku sygnału GSM, uruchomi syrenę alarmową.
2. Ustawianie jednostki głównej i motaż czujników
W zestawie podstawowym jest jednostka centralna, czujnik PIR, czujnik otwarcia drzwi, klawiatura mini i 4
przywieszki, którymi można uruchomić podstawowe zabezpieczenia, powstanie wtedy tzw strefa. Dodanie kolejnych
stref można znaleźć w rozdziale 4 Strefy.
Ustawianie alarmu podstawowe zabezpieczenie obiektu
Przed włożeniem karty SIM do jednostki centralnej należy ją włożyć do telefonu komórkowego i przeprowadzić
następujące operacje:
usunąć PIN
usunąć wszystkie zapisane na niej numery telefonów
upewnić się, że na karcie jest odpowiedni kredyt by alarm mógł wysyłać wiadomości alarmowe i informacyjne
oraz by się mógł alarmowo połączyć głosowo z podanymi numerami.
1. Należy otworzyć pokrywę pośrodku panelu tylnego. W prawo jest slot karty SIM, który należy otworzyć w
kierunku do góry i w prawo a następnie włożyć kartę SIM
2. Należy podłączyć zasilacz 230 V i ączyć go do sieci
3. Należy włączyć urządzenie (patrz Opis)
4. Jednostka główna sygnałem dźwiękowym oznajmi wyszukanie sygnału GSM
5. Rozświeci się dioda Power (czerwona) i dioda Status (zielona)
Podłączanie czujników do bazy
Należy nacisnąć przełącznik K1 z tyłu na obudowie centralki.
Po pierwszym naciśnięciu przycisku K1, rozświeci się kontrolka RF i baza jest gotowa do podłączenia pilotów
zdalnego sterowania i klawiatury
Po drugim naciśnięciu (potwierdzonym sygnałem dźwiękowym) można podłączyć czujniki dla strefy 1
Po trzecim naciśnięciu można podłączyć czujniki dla strefy 2
Po czwartym naciśnięciu można podłączyć czujniki dla strefy 3
Piate naciśnięcie zakończy proces podłączania
Połączenie pilota zdalnego sterowania z bazą
Należy nacisnąć którykolwiek z czterech przycisków na pilocie. Udane podłączenie zostanie oznajmione jednym
piknięciem z bazy. W przypadku ponownej próby podłączonego wcześniej pilota, będzie słychać czterokrotne
piknięcie, które oznacza, że ten pilot jest już podłączony do bazy.
1 piknięcie potwierdzenie podłączenia
4 piknięcia już podłączono
Pilot ma 4 przyciski:
Włączania alarmu: uruchamianie alarmu w sytuacji, kiedy nikogo nie ma w domu. Wszystkie czujniki są włączone a
na bazie powoli miga zielona dioda.
Częściowa aktywacja (strefa/strefy): uruchamianie alarmu w sytuacji, kiedy ktoś jest w domu. Czujniki wewnętrzne
C. Wyłączanie alarmu
D. Przycisk SOS
B. Częściowe
uruchomienie
(strefa/strefy)
A. Włączanie
alarmu
29
pozostają wyłaczone a uruchomione są jedynie czujniki zewnętrzne. Osoby w pomieszczeniach mogą się poruszać bez
obaw, że uruchomią alarm, ale każda próba przedostania się do środka obiektu wywoła alarm.
Wyłączenie alarmu: Wyłącza wszystkie czujniki i bazę, na której będzie jednocześnie migać co sekundę zielona
dioda
Przycisk SOS: uruchamia natychmiastowy alarm, na przykład w sytuacji wtargnięcia intruza przy wyłączonym alarmie.
Na jednostce głownej będzie migać zielona dioda, alarm zostanie uruchomiony i na podane numery zostaną wysłane
wiadomości alarmowe i próby połączeń głosowych.
Podłaczanie czujnika PIR do bazy
Należy poruszyć ręką przed czujnikiem PIR, tak aby na nim rozświeciła się kontrolka na niebiesko. Wtedy dojdzie do
połaczenia z bazą. Niebieskie światło sygnalizacyjne oznacza ruch w pomieszczeniu, czerwona dioda oznacza niskie
naładowanie baterii, które należy wymienić (2 szt, typ baterii: CR123A). Po poprawnym połączeniu będzie słychać
pojedyncze piknięcie. Teraz czujnik PIR należy umieścić w takim miejscu, aby ruch nie wywołał przypadkowego
alarmu.
Czujnik PIR działa na podczerwień wykrywając ruch w swojej okolicy. Dlatego ważne jest by w danym pomieszczeniu
nie poruszały się zwierzęta domowe. Czujnik należy umieścić w takim miejscu by nie padało na niego bezpośrednie
światło słoneczne ani by nie znajdował się w pobliżu źródeł ciepła. Najlepiej umieścić go pod sufitem na wysokości ok
2 metrów, aby uniemożliwić ewentualną niedozwoloną manipulację z nim. Czujnik PIR ma zasięg ok 5 - 12 metrów,
szerokość kąta ujęcia to poziomo 110° a pionowo 60°.
Połączenie czujnika otwarcia z bazą
Połaczenia należy dokonać w ten sposób, że należy oddzielić od siebie dwie części czujnika, dioda sygnalizacyjna na
magnesie rozświeci się na czerwono, czujnik połaczy się z bazą co zostanie potwierdzone pojedynczym piknięciem.
Główną część czujnika należy umieścić nanieruchomą część okna/drzwi np framugę a mniejszą część czujnika na
ruchomą część. Zasilany jest 2 bateriami, typ: CR2032.
Wszystkie dodatkowe czujniki EVOLVEO podłacza się do bazy w podobny sposób, opisany powyżej. Informacje
znajdują się również na opakowaniach czujników.
3. Strefy
Ustawianie alarmu rozbudowane zabezpieczenie obiektu
Najpierw należy określić, które pomieszczenia mają być chronione. EVOLVEO Alarmex może zabezpieczać aż strefy
np garaż, piwnicę itp. W każdej strefie może być rozmieszczonych aż 32 czujników.
Do zabezpieczenia 2 i 3 strefy należy podłączyć do bazy kolejne czujniki, które nie są w zestawie. Należy
skontaktować się ze sprzedawcą EVOLVEO Alarmex. Listę wszystkich dostępnych czujników można również znaleźć na
www.evolveo.eu
Przykładowe rozbudowanie systemu alarmowego poprzez dodanie strefy 2 i 3
1. strefa: pomieszczenia mieszkalne
+
2. strefa: garaż, będzie pilnowany, strefa mieszkalna nie będzie zabezpieczona, użyty czujniki PIR
3. strefa: piwnica, będzie pilnowana, strefa mieszkalna nie będzie zabezpieczona, użyty czujniki otwarcia
1. Utworzenie strefy pierwszej
rozdział 2, Ustawienie alarmu podstawowe zabezpieczenie obiektu
2. Utworzenie strefy drugiej (gar)
a. należy nacisnąć przycisk K1, 3 razy po sobie
b. należy podłaczyć do bazy czujnik PIR, patrz rozdział 2
c. należy nacisnąć przycisk K1, 2 razy po sobie
d. należy wysłać wiadomość SMS na kartę będącą w jednostce głównej o treści 123456#38#02#2#1# (hasło
bazy#baza#numer strefy#typ ochrony#
3. Utworzenie strefy trzeciej (piwnica)
a. należy nacisnąć przycisk K1, 4 razy po sobie
b. należy podłaczyć do bazy czujnik otwarcia, patrz rozdział 2
c. należy nacisnąć przycisk K1, 1 raz
d. należy wysłać wiadomość SMS na kartę będącą w jednostce głównej o treści 123456#38#03#1#1# (hasło
bazy#baza#numer strefy#typ ochrony#
Kod (instrukcja) dla bazy do ustawienia strefy jest #38#
Ce polecenie do ustawienia strefy to 123456#38#AA#B#C#.
AA to numer strefy (01-03)
30
B typ ochrony
1 natychmiastowa (zabezpieczenie 24 godzin)
2 wspólna (chroni jednocześnie wszystkie strefy przy właczeniu alarmu, po zakodowaniu strefy ( na pilocie
przycisk B) chroniona jest tylko dana strefa
3. opóźniona (nastawienie opóźnionego włączenia/wyłączenia, polecenie 44/45)
C uruchomienie strefy
0 wyłączenie czujników w strefie
1 włączenie czujników w strefie
Strefa 1 to przestrzeń mieszkalna nie trzeba wysyłać SMS. Zawsze będzie aktywna przy kodowaniu.
Strefę 2 można ustawić dla garażu z ciągła ochroną. Należy wysłać SMS w postaci 123456#38#02#1#1#
Strefę 3 można ustawić dla piwnicy, gdy ochrona jest włączana według potrzeb (np. Wieczorem poruszamy się po
strefie 1 a w strefie 3 włączamy ochronę) 123456#38#03#2#1#
Włączenie alarmu dla strefy 3 następuje po naciśnięciu przycisku B na przywieszce. Cały alarm włącza się po
naciśnięciu przycisk A na pilocie zdalnego sterowania.
Każdą strefę można dowolnie nazwać, polecenie do nadania nazwy strefie to #39#, zmianę nazwy należy wysłać w
formie polecenia na kartę SIM w bazie w formacie 123456#39#AA#tekst maks.16 znaków#
AA numer strefy, w której ma być zmieniona nazwa (01- 03), tekst nie może zawierać więcej niż 16 znaków.
4. Ustawienia jednostki głównej
Do jednostki głównej wysyłamy polecenia w formie wiadomości SMS z telefonu komórkowego. Wiadomość zawsze
musi być w formie podanej w tabeli kodów, patrz Tabela kodów, rozdział 5. Jednostka główna potwierdza
przeprowadzenie zmian poprzez odesłanie wiadomości informacyjnej.
Ustawienia numerów telefonów do wysłania wiadomości SMS przy naruszeniu obiektu
Centrala może wysłać wiadomości alarmowe aż na 5 podanych numerów telefonów. Aby je zapisać w pamięci bazy
należy:
Wysłać wiadomość SMS na kartę SIM w jednostce głównej w formacie 123456#61#twój numer telefonu# . Dla
kolejnych numerów należy użyć kodów 62, 63, 64, 65. Aby alarm wysyłał wiadomości SMS o alarmie na numery od
drugiego do piątego, należy wysłać następujące wiadomości SMS na kartę w jednostce głównej:
123456#61#pierwszy numer telefonu# (hasło centrali#centrala#numer telefonu#)
123456#62# drugi numer telefonu #
123456#63# trzeci numer telefonu #
123456#64# czwarty numer telefonu #
123456#65# piąty numer telefonu #
Po każdej zmianie centrala odeśle wiadomość informacyjną o wprowadzonym numerze (SMS phone number 1: numer
telefonu). W przypadku jeśli któryś z numerów ma być usunięty, należy wyslać SMS z kodem danej pozycji i pustym
polem zamiast numeru telefonu.
Przykład:
Jeśli ma być usunięty trzeci numer telefonu to należy wyslać wiadomość w formacie 123456#63##
Jeśli trzeci numer ma być jedynie zmieniony to należy wysłać wiadomość SMS w formacie 123456#63#nowy numer
telefonu#
Ustawienia numerów telefonów do połączeń głosowych przy naruszeniu obiektu
Jednostka główna może łączyć się aż z pięcioma numerami telefonów. Próbuje się połaczyć kolejno z podanymi
numerami o ile na poprzedni numer się nie dodzwoni. Aby wprowadzić numery do połączeń głosowych należy:
Wysłać wiadomość SMS na kartę SIM w bazie w formacie 123456#51#numer telefonu# . Dla kolejnych numerów są
kody 52, 53, 54, 55. Aby alarm dzwonił na numery od drugiego do piątego należy wysłać wiadomości SMS w formacie:
123456#51# pierwszy numer telefonu # (hasło centrali#centrala#numer telefonu#)
123456#52# drugi numer telefonu #
123456#53# trzeci numer telefonu #
123456#54# czwarty numer telefonu #
123456#55# piąty numer telefonu #
Po każdej zmianie centrála odeśle wiadomość informacyjną o wprowadzonym numerze (SMS phone number 1: numer
telefonu). W przypadku jeśli któryś z numerów ma być usunięty, należy wyslać SMS z kodem danej pozycji i pustym
polem zamiast numeru telefonu
31
Przykład:
Jeśli ma być usunięty trzeci numer telefonu to należy wyslać wiadomość w formacie 123456#63##
Jeśli trzeci numer ma być jedynie zmieniony to należy wysłać wiadomość SMS w formacie 123456#63#nowy numer
telefonu#
Po wprowadzeniu numerów telefonu do jednostki głównej można sprawdzić działanie ustawionych parametrów.
Należy właczyć alarm na pilocie zdalnego sterowania, następnie spowodować uruchomienie się alarmu, poczekać 30
sekund i alarm wyłaczyć pilotem zdalnego sterowania. Należy sprawdzić czy zostały wiadomości alarmowe na podane
wcześniej numery telefonów.
Inne ustawienia jednostki głównej
a. Włączanie/wyłączanie wysyłania wiadomości SMS i połączeń
Kod 12#0# wyłączyć wysyłanie SMS
Kod 12#1# Włączyć wysyłanie SMS
Kod 15#0# wyłączyć połączenia głosowe
Kod 15#1# włączyć połączenia głosowe
Przykład: jeśli system nie ma wysyłać wiadomości SMS przy uruchomieniu się alarmu to należy wyslać wiadomość SMS
na kartę w jednostce głównej w formacie 123456#12#0#
b. Kontrola siły i utraty sygnału GSM
Po ustawieniu alarmu i jego umieszczeniu w bezpiecznym miejscu, należy jeszcze sprawdzić sygnał GSM. Należy
wysłać na kartę w jednostce głównej wiadomość SMS w formacie 123456#32##
Baza odeśle wiadomość informacyjną o sile sygnału GSM z numerem od „0“ do „31“.
Jeśli siła sygnału jest wększa niż „11“, to sygnał jest wystarczający do działania powiadomień
Przy spadku siły sygnału poniżej „10“ zostanie wysłana wiadomość „Bad GSM signal“
W przypadku całkowitej utraty sygnału GSM, zostanie uruchomiony alarm
Ustawienia:
Należy wysłać wiadomość SMS na kartę SIM w bazie w formacie 123456#17#1# (włączenie stałego sprawdzania siły
sygnału)
Należy wysłać wiadomość SMS na kartę SIM w bazie w formacie 123456#17#0# (wyłączenie stałego sprawdzania siły
sygnału)
W celu lepszej ochrony zalecamy aby te ustawienia były właczone. W ustawieniach domyślnych są one wyłaczone.
c. Podsłuch (intercom)
Przy zadzwonieniu na numer bazy, połączenie będzie automatycznie odebrane i umożliwi słuchanie tego co się dzieje
w pilnowanym obiekcie poprzez mikrofon zamontowany w jednostce centralnej. W trakcie trwania połączenia,
wprowadź kod na klawiaturze numerycznej 123456#4#1# (umożliwić rozmowę telefoniczną) i kod #93#1# (umożliwić
interkom). Wtedy mozna rozmawiać z osobami w obiekcie poprzez interkom. Kod #93#1# należy wprowadzać powoli,
aby centrala rozpoznała wybieranie tonowe.
d. Wiadomość głosowa
W jednostce głosowej można nagrać 10 sekundową wiadomość głosową, która zostanie wysłana na podane numery
przy uruchomieniu alarmu. Będzie on automatycznie powtórzony trzy razy, w tym momencie można wprowadzić kody
do podsłuchu. Należy nacisnąć przycisk K2 w tylnej części bazy, na panelu przednim rozświeci się kontrolka REC i
można wtedy nagrać wiadomość. Po 10 sekundach nagrywanie się wyłaczy a wiadomość zostanie zapisana w pamięci
alarmu.
e. Zmiana hasła
Ustawionym fabrycznie hasłem jest 123456. To hasło z powodów bezpieczeństwa należy zmienić poprzez wysłanie
wiadomości SMS na kartę SIM w bazie w formacie 123456#31#nowe hasło alarmu#.
f. Zmiana ustawień bazy przy pomocy wiadomości SMS (zdalne sterowanie)
Wiadomość SMS musí zawierać hasło polecenie (kod) wartość kodu.
Przykład: Do odkodowania alarmu należy wyslać SMS na kartę SIM w bazie w formacie 123456#1#0# lub w celu
włączenia przełącznika P2 należy wysłać wiadomość SMS w formacie 123456#94#1#
g. Użycie przełącznika
Przełącznika P2 (OUT2) w centrali można użyć do uruchomienia sprzętu gospodarstwa domowego 1 A/220 V. Zostanie
on właczony po podaniu kodu 94#1#, do wyłączenia należy użyć kodu 94#0#. Przełacznik P1 (OUT1) właczy się
automatycznie po uruchomieniu się alarmu i można go wykorzystać na przykład do oświetlenia obiektu. Podłaczony
prąd nie może być większy niż 1A/220V. Podłaczenie urządzeń o większym zużyciu energii należy podłaczać przy
32
pomocy sopecjalnego reduktora.
Przykład: właczenie przełącznika P2, należy wyslać wiadomość SMS na kartę SIM w bazie w formacie 123456#94#1#
h. Podłaczanie czujników przewodowych
Do bazy można równipodłaczyć czujniki przewodowe. Należy je podłaczać do odpowiednich gniazd (Z1-Z3). Należy
wysłać SMS na kartę SIM w bazie w formacie 123456#95#1# (patrz tabela kodów).
Do podłaczenia czujników przewodowych są trzy gniazda. Wejścia są niezależne i nie są kodowane jako różne strefy.
Po właczeniu czujników, baza wyśle wiadomość informacyjną: Wired Activated (1~3) (czujnik przewodowy
włączony (numer czujnika)).
Czujniki mogą być typu N0 (w stanie normalnym otwarte) lub NC (w stanie normalnym zamknięte). Ustawienia
fabryczne są NC.
Na jednym wejściu może być podłaczonych więcej czujników o ilei ch kontakty bedą do alarmu podłączone
równolegle.
Do alarmu może być podłaczona dowolna ilość czujników przewodowych o ile ich opór całkowity nie przekroczy 220
ohmów. Kody do zmian są w Tabeli kodów (kody od 95 do 97)
1 (SPK+)
Syrena (+)
9 (Z1)
2 (SPK-)
Syrena (-)
10 (Z2)
3 (LB+)
Głośnik zewnętrzny (+)
11 (Z3)
4 (LB-)
Głosnik zewnętrzny (-)
12 (GND)
5 P1
Kontakty przełącznika 1
13 (ON/OFF)
6 P1
Kontakty przełącznika 1
14 K2
7 P2
Kontakty przełącznika 2
15 K1
8 P2
Kontakty przełącznika 2
16 (SIM)
5. Tabela poleceń (kodów dla bazy) i odpowiedzi SMS bazy
Reset centrali GSM
Wyłącz centrale >> naciśnij jednocześnie wyłączać K1 i K2 >> włącz główny przełącznik do pozycji ON i poczekaj 5
sekund na sygnał dźwiękowy, który potwierdza zresetowanie centrali.
Polecenie
Funkcja
Ustawienie
fabryczne
Odpowiedź SMS bazy
(wiadomość SMS “Info” )
1#1#
System właczony
System armed
1#2#
Aktywacja częściowa
(strefa/strefy)
Home armed
1#0#
System wyłączony
System disarmed
4#1#
Umożliwić tel. podsłuch
Wyłączone
4#0#
Zakazać tel. podsłuch
11#1#
Włączenie syrenu przy
alarmie
Włączone
Siren when alarming enabled
11#0#
Wyłączenie syreny przy
alarmie
Siren when alarming disabled
12#1#
Włączenie wysyłania
Włączone
Alarm SMS Enabled
33
wiadomości SMS przy
alarmie
12#0#
Wyłączenie wysyłania
wiadomości SMS przy
alarmie
Alarm SMS Disabled
15#1#
Włączenie połaczeń
głosowych przy alarmie
Włączone
Alarm Phone Call Enabled
15#0#
Wyłączenie połaczeń
głosowych przy alarmie
Alarm Phone Call Disabled
17#1#
Włączenie kontroli sygnału
GSM
GSM Signal Monitor Enabled
17#0#
Wyłączenie kontroli sygnału
GSM
GSM Signal Monitor Disabled
30##
Kontrola stanu bazy
(system aktywny/system
aktywny częściow/ system
nieaktywny
System armed
Home armed
System disarmed
31#888888#
Ustawianie hasła
123456
Password set to: 888888
32##
Natychmiastowa kontrola
siły sygnału GSM
GSM Signal:27
33##
Kontrola numeru IMEI
modułu GSM w bazie
IMEI:358600000000000
35#xx#
Ustawienie długości syreny
w minutach (0-15min
Siren ringing time set to: xx minutes
36#0#
Usunięcie wszystkich
ustawień z wyjątkiem
połączeń czujników
All settings except coding information
deleted
36#1#
Usunąć wszystkie
ustawione strefy
All defense zone deleted
36#2#
Usunąć wszystkie
podłaczone piloty zdalnego
sterowania
All remote controls deleted
38#AA#B#C#
Ustawienie typu strefy
AA: 01-03;
B:1-4
124 hours defense zone
2real-time defense zone
3delay defense zone
C:0-1
0invalid 1valid
Defense Zone Type: delay defense zone
Home Arm Defense Zone: invalid
39#AA#xx#
Zmiana nazwy strefy
AA:01-13
Xx: defined SMS content. Example: zone01
as gas leakage, the SMS command will
be:123456#39#01#gas leakage#
Then SMS reply will be:
User defined sms content zone:01
gas leakage
34
40#1#
Włączenie syreny
bezprzewodowej
Wyłączone
Wireless Transmission Control: ON
40#0#
Wyłączenie syreny
bezprzewodowej
Wireless Transmission Control: OFF
41#XXXX#
Wprowadzenie kodu zmiany
dla syreny bezprzewodowej
FFFF(0000-9999)
Wireless Siren Coding Encryption:xxxx
42#1#
Włączenie wysyłania
wiadomości SMS “Info”
Właczone
SMS reply: ON
42#0#
Włączenie wysyłania
wiadomości SMS “Info”
SMS reply: OFF
43#1#
Włączenie wysyłania
wiadomości SMS “Info” przy
właczeniu/wyłączeniu
alarmu
Wyłaczone
SMS Notification for Arm/disarm: ON
43#0#
Wyłączenie wysyłania
wiadomości SMS “Info” przy
właczeniu/wyłączeniu
alarmu
SMS Notification for Arm/disarm: OFF
44#XX#
Ustawienie opóźnienia
wyjścia (0-99
40 sekund
Arm Delay Time: xx seconds
45#XX#
Ustawienie opóźnienia
wejścia (0-99
60 sekund
Alarm Delay Time: xx seconds
46#1#
Włączenie przewodnika
głosowego przy
włączaniu/wyłączaniu
Włączone
Arm/Disarm Voice Guide Prompt: ON
46#0#
Wyłączenie przewodnika
głosowego przy
włączaniu/wyłączaniu
Arm/Disarm Voice Guide Prompt: OFF
47#1#
Włączenie przewodnika
głosowego
Włączone
Voice guide: ON
47#0#
Wyłączenie przewodnika
głosowego
Voice guide: OFF
48#1#
Włączenie sygnalizacji
dźwiękowej
Włączone
Voice of Buzz: ON
48#0#
Wyłączenie sygnalizacji
dźwiękowej
Voice of Buzz: OFF
50##
Kontrola ustawionych
numerów telefonów do
połaczeń w razie alarmu
Take reference of: Remote SMS inquiry
51#xxxxx#
Ustawienie pierwszego
numeru telefonu do
połaczeń w razie alarmu
Call phone number 1: xxxxx
52#xxxxx#
Ustawienie drugiego
numeru telefonu do
połaczeń w razie alarmu
Call phone number 2: xxxxx
53#xxxxx#
Ustawienie trzeciego
numeru telefonu do
połaczeń w razie alarmu
Call phone number 3: xxxxx
35
54#xxxxx#
Ustawienie czwartego
numeru telefonu do
połaczeń w razie alarmu
Call phone number 4: xxxxx
55#xxxxx#
Ustawienie piątego numeru
telefonu do połaczeń w
razie alarmu
Call phone number 5: xxxxx
51##
Usunięcie pierwszego
numeru telefonu do
połaczeń w razie alarmu
Call phone number 1 deleted
52##
Usunięcie drugiego numeru
telefonu do połaczeń w
razie alarmu
Call phone number 2 deleted
53##
Usunięcie trzeciego numeru
telefonu do połaczeń w
razie alarmu
Call phone number 3 deleted
54##
Usunięcie czwartego
numeru telefonu do
połaczeń w razie alarmu
Call phone number 4 deleted
55##
Usunięcie piątego numeru
telefonu do połaczeń w
razie alarmu
Call phone number 5 deleted
60##
Kontrola ustawionych
numerów telefonów do
wysłania SMS w razie
alarmu
Take reference of: Remote SMS inquiry
61#xxxxx#
Ustawienie pierwszego
numeru do wysłania SMS w
razie alarmu
SMS phone number 1: xxxxx
62#xxxxx#
Ustawienie drugiego
numeru do wysłania SMS w
razie alarmu
SMS phone number 2: xxxxx
63#xxxxx#
Ustawienie trzeciego
numeru do wysłania SMS w
razie alarmu
SMS phone number 3: xxxxx
64#xxxxx#
Ustawienie czwartego
numeru do wysłania SMS w
razie alarmu
SMS phone number 4: xxxxx
65#xxxxx#
Ustawienie piątego numeru
do wysłania SMS w razie
alarmu
SMS phone number 5: xxxxx
61##
Usunięcie pierwszego
numeru do wysłania SMS w
razie alarmu
SMS phone number 1 deleted
62##
Usunięcie drugiego numeru
do wysłania SMS w razie
alarmu
SMS phone number 2 deleted
63##
Usunięcie trzeciego numeru
do wysłania SMS w razie
SMS phone number 3 deleted
36
alarmu
64##
Usunięcie czwartego
numeru do wysłania SMS w
razie alarmu
SMS phone number 4 deleted
65##
Usunięcie piątego numeru
do wysłania SMS w razie
alarmu
SMS phone number 5 deleted
92#1#
Włączenie sygnalizacji
syreny przy
włączaniu/wyłaczaniu bazy
Enable the siren sound when use remote
controller to Arm/Disarm
92#0#
Wyłączenie sygnalizacji
syreny przy
włączaniu/wyłaczaniu bazy
Wyłączone
Disable the siren sound when use remote
controller to Arm/Disarm
93#1#
Włączony interkom
Wyłączone
94#1#
Przełącznik P2 włączony
Relay P2: ON
94#0#
Przełacznik P2 wyłaczony
Relay P2: OFF
95#1#
Ustawienia Z1 97 strefy
przewodowej na: NO
Z1 97 defense zone set to: NO
95#0#
Ustawienia Z1 97 strefy
przewodowej na: NC
Z1 97 defense zone set to: NC
96#1#
Ustawienia Z2 98 strefy
przewodowej na: NO
Z2 98 defense zone set to: NO
96#0#
Ustawienia Z2 98 strefy
przewodowej na: NC
Z2 98 defense zone set to: NC
97#1#
Ustawienia Z3 99 strefy
przewodowej: NO
Z3 99 defense zone set to: NO
97#0#
Ustawienia Z3 99 strefy
przewodowej na: NC
Z3 99 defense zone set to: NC
98#1#
Właczenie funkcji ochrony
na centrali
Wyłączone
Alarm panel tamper switch enabled
98#0#
Wyłaczenie funkcji ochrony
na centrali
Alarm panel tamper switch disabled
99##
Usunięcie nazwy
zabezpiecznego obiektu
Common SMS content deleted
99#xxxxxx#
Nazwa zabezpiecznego
obiektu
Common SMS content set to: xxxxxx
Typ alarmu
Treść wiadomości SMS
Alarm funkcji ochrony (zagrożenie centrali)
Tamper alarm
Alarm SOS włączony pilotem
Remote X SOS alarm! (X to numer pilota zdalnego sterowania)
Czujniki przewodowe i bezprzewodowe
X zone alarm! (X to numer strefy)
Niskie zasilanie czujnika
X zone low power! (X to numer strefy, w której czujnik jest
umieszczony)
Funkcja ochrony czujnika
X zone tamper alarm! (X to numer strefy, w której czujnik jest
umieszczony)
37
Opis wskaźników LED na panelu przednim
Wskaźnik LED
Status
Stan centrali
POWER
Nie świeci się
Nie włączony
Świeci na czerwono
Włączony
Miga na czerwono
Zasilanie baterią
STATUS
Miga powoli na pomarańczowo
Wyszukiwanie sygnału GSM lub karty SIM
Świeci na pomarańczowo
Brak sygnału GSM lub karty SIM
Świeci na zielono
Centrala gotowa do pracy
Miga na zielono co sekundę
Centrala włączona
Szybkie miganie na zielono 2 razy co
sekundę
Centrala jest aktywna (strefy)
Świeci na czerwono
Alarm
Miga na czerwono co sekundę
Opóźnienie alarmu
Miga szybko na czerwono
Aktywny moduł GSM
MON/SPK
Nie świeci się
Nie używany
Świeci się
Podsłuch I mikrofon aktywne
REC
Świeci się
Nagrywanie 10 sekundowej wiadomości
Śzybko miga
Zapisano w pamięci
RF
Nie świeci się
Nie używany/zakończono podłączanie
Świeci się
Podłączanie czujników
ZONE
Nie świeci się
Nie używany
Świeci się
Podłaczanie dla strefy (1-3)
OUT2
Nie świeci się
Nie używany
Świeci się na czerwono
Przełącznik 2 włączony
OUT1
Nie świeci się
Centrala nie jest aktywna a przełącznik 1
wyłączony
Świeci się na czerwono
Centrala aktywna a przełącznik 1 włączony
Wewnętrzny
głośnik
Status
Stan centrali
(może być właczany/wyłączany wiadomością SMS)
Krótkie piknięcie
Połaczenie udane
Aktywacja centrali
Długie piknięcie
Potwierdzenie odebrania wiadomości SMS
Krótkie podwójne piknięcie
Wyłączenie centrali
Krótkie czterokrotne piknięcie
Błąd połaczenia/powtórne podłaczanie tego samego
czujnika
Angielska wiadomość
głosowa centrali
Stan centrli (może być właczany/wyłączany wiadomością
SMS)
System armed
System aktywny
System disarmed
System wyłączony
Coding completed
Udane połączenie
38
Please enter password
Podaj hasło
Wrong password
Złe hasło, podaj ponownie hasło
Delete completed
Usuwanie dokończone
Setting completed
Ustawianie dokończone
Please enter instruction
Podaj proszę polecenie
Specyfikacja
A. Centrala s detektorem sabotażu
Zasilacz: AC = 100V~250 V, DC = 12 V, 1.2 A Wbudowana bateria: 7.4 V, 1000 mA
GSM: 850/900/1800/1900 MHz Moc: 65 mA
Częstotliwość: 433 MHz ±0.5 MHz Odbierany kod: ASK
Temperatura pracy: +10°C ~ +40°C Wilgotność: ≤90%
B. Bezprzewodowy czujnik otwarcia ze zintegrowaną anteną i detektorem sabotażu
Instalacja
Jest przeznaczony do używania wewnątrz pomieszczeń, do montażu na futrynę drzwi lub okien, zgodnie z rysunkiem.
Czujnik składa się z dwóch części, alarm zostanie uruchomiony po oddaleniu się od siebie tych części na więcej niż 2
centymetry. Przy wykrywaniu ruchu świeci się niebieska kontrolka. Przy spadku zasilania baterii poniżej 4.4
V rozświeci się czerwona dioda i należy baterię wymienić.
Podłączanie do centrali
Należy otworzyć tylnę pokrywę, zdjąć folię ochronną kontaktów i podłaczyć czujnik zgodnie z opisem w rozdziale 2.
Przycisk na czujnika nie ma przypisanej funkcji. Czujnik ma funkcję tamper ochrony.
Zasilanie: DC6V (2x CR2032) Częstotliwość pracy: 433 ± 0,5 MHz
Temperatura pracy: +10°C ~ +40°C Wilgotność ≤ 90% rh
C. Bezprzewodowy czujnik ruchu ze zintegrowaną anteną i detektorem sabotażu
Instalacja
Należy usunąć pokrywę przednią i włączyć zasilanie czujnika przełącznikiem „A“ do pozycji ON“. Następnie należy
przymocować uchwyt czujnika do ściany i włożyć do niego czujnik PIR. Zalecana wysokość umocowania czujnika to
około 1,8 ~ 2,5 m, przy czym powinien być ustawiony pod kątem 6° ~ 12° (licząc od ściany na której jest
umieszczony). Należy sprawdzić zasięg czujnika i w razie potrzeby zmienić jego ustawienie.
1. Włączyć/Wyłączyć (On/Off)
2. Największa czułość
3. Średnia czułość
4. Niska czułość
5. Wybór czujnika, 3,3 metra
6. Wybór czujnika, 1,5 metra
7. Ustawienie opóźnienia czujnika (8 sek./50 sek./5 minut)
8. Funkcja ochrony
Aby uniknąć falszywych alarmów i zapewnić standardowe funkcjonowanie czujnika, należy go umieścić odpowiednio
39
daleko od okien, klimatyzacji, wentylatorów, lodówki, piekarnika itp. Te urządzenia mogą powodować nagłe zmiany
temperatur i tym wpływać na pracę czujnika. Nie należy kierować czujnika na źródła ciepła; nie należy go
umieszczać w miejscu przeciągów; nie wolno go instalować na zewnątrz pomieszczeń; należy przymocować go do
ściany o równej powierzchni; należy chronić czujnik przed bezpośrednim słońcem słonecznym. Jeśli czujnik ma być
skierowany w kierunku okna to przed jego uruchomieniem należy zaciągnąć zasłony lub opuścić żaluzje, co zapewni
lepszą pracę czujnika PIR. Aktywna część czujnika nie może być niczym zakryta. Czujnik jest najbardziej wrażliwy na
ruch krzyżowy, dlatego najlepszym sposobem jego umieszczenia jest ten na rysunku 2.
Wykrywanie i wkaźnik słabej baterii
Przy wykrywaniu ruchu świeci się niebieska dioda. Przy spadku zasilania baterii poniżej 4.3 V zaczyna migać czerwona
dioda i baterię należy wymienić.
Specyfikacja
Napięcie zasilania: DC 6 V (2 szt baterii, 3V CR123A) Częstotliwość nadawania: 433 MHz
Temperatura pracy: +10°C +40°C Wilgotność ≤ 90% rh
D. Przywieszka (pilot zdalnego sterowania)
Zasilanie: DC12V (wewnętrzna bateria 12 V) Częstotliwość transferu: 433 ± 0,5 MHz
6. Utrzymanie systemu alarmowego GSM
Należy co trzy miesiące sprawdzać centralę, czy:
Wybiera numery telefonów/wysyła wiadomości SMS dla alrmu bez problemu
Odbiera sygnał z czujników bez problemów
Dodatkowa bateria w centrali pracuje bez problemu
Należy sprawdzić czujniki bezprzewodowe raz na miesiąc
Uruchamiają alarm bez problemu
Baterie w czujnikach mają wystarczającą pojemność
Czujniki wysyłają sygnały do centrali
Należy sprawdzić kartę SIM raz na miesiąc
W miejscu umieszczenia centrali jest dostateczny sygnał GSM
Na karcie jest wystarczający kredyt na dzwonienie/wysyłanie wiadomości SMS
7. Rozwiązywanie problemów
Problem
Przyczyny
Rozwiązanie
Nie można właczyć
alarmu przez telefon
1. Nie jest włączony alarm
2. Od ączenia alarmu nie minęło 30
sekund
3. Ustawiono zły numer telefonu
4. Dwie części alarmu zostały
zainstalowane zbyt daleko od siebie
5. Nie został włączony czujnik PIR
6. Kod nie został sprawdzony
1. Włącz alarm
2. Należy go aktywować 30 sekund po
włączeniu
3. Należy ustawić ponownie poprawnie
numer telefonu zgodnie z instrukcją
4. Należy poprawnie umieścić czujnik
5. Należy właczyć czujnik PIR
6. Należy sprawdzić kod
Alarm nie wysyła
wiadomości SMS
1. Wadliwa karta SIM
2. Karta SIM jest chroniona kodem PIN
3. Brak kredytu na karcie SIM
1. Należy wymienić karSIM
2. Usuń kod PIN
3. Zwiększ kredyt na karcie SIM
Należy używać pilota
zdalnego sterowania
z bliskiej odległości a
kontrolka słabo świeci
1. Bateria w pilocie jest zepsuta
2. Bateria jest słaba
Należy zmienić baterię
Kontrolka czujników
otwarcia i PIR świeci
się na stałe
Bateria jest słaba
Należy wymienić baterię
Wybieranie numerów
jest zbyt powolne
W jednostce głównej są zapisane inne
numery
Należy ponownie wprowadzić numery
telefonów zgodnie z instrukcją
40
Jednostka główna nie
odbiera sygnałów
z czujników
Kod nie został sprawdzony
Należy sprawdzić kod
Gwarancja nie obejmuje:
Używania urządzenia do innych celów niż opisane w instrukcji obsługi
Elektromechaniczne i mechaniczne uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem
Uszkodzeń siłami natury takimi jak ogień, woda, prąd statyczny, spięcie itp.
Uszkodzeń nieautoryzowaną naprawą
Uszkodzeń plomby gwarancyjnej lub nieczytelnego numeru seryjnego urządzenia
Likwidacja
Symbol przekreślonego kontenera na produkcie, dokumentach czy opakowaniu oznacza, że na teritorium Unii
Europejskiej wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne, baterie i akumulatory muszą po zakończeniu swojej
żywotności zostać wyrzucone do specjalnych kontenerów a nie wraz ze śmieciami ogólnymi.
CERTYFIKAT ZGODNOŚCI
Firma ABACUS Electric spol. s r.o. niniejszym oznajmia, że model EVOLVEO Alarmex (EAN: 8594161335702) spełnia
wymagania norm i przepisów odpowiednich dla danego typu urządzeń.
Pełny tekst certyfikatu zgodności jest do dyspozycji na ftp://ftp.evolveo.eu/ce
Copyright © 2014 ABACUS Electric spol. s r.o.
www.evolveo.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wygląd i specyfikacja mogą zostać zmienione bez wcześniejszego ostrzeżenia.
Błędy drukarskie zastrzeżone.
/