BaByliss iPro 230 Instrukcja obsługi

Kategoria
Prostownice do włosów
Typ
Instrukcja obsługi
41
Żelazko I pro 230 Ionic
Ultimate
Wygładzaj i układaj swoją fry-
zurę na całej głębokości! Nie
czekaj aż włosy całkowicie wy-
schną. Dzięki wyjątkowemu
systemowi odparowywania
zastosowanemu w prostownicy
Wet N’Dry, możesz stosować
swoją prostownicę na mokrych
włosach. Dzięki wilgoci zawar-
tej jeszcze we włosach, możesz
pogłębić efekt prostowania i
otrzymać jeszcze delikatniejszą
i bardziej jedwabistą fryzurę,
która wytrzyma o wiele dłużej.
Twoja prostownica wyposażona
jest w automatyczny element
grzejny najnowszej generacji
Advanced Ceramic Techno-
logy, który w sposób elektron-
iczny umożliwia precyzyjne
ustawienie stałej temperatury.
Dzięki ACT, urządzenie bardzo
szybko nagrzewa się do wysokiej
temperatury i utrzymuje ją z
dokładnością bliską jednego
stopnia; urządzenie posiada
również krótki czas reakcji i
dużą zdolność odzyskiwania
ciepła.
Płytki grzejne prostownicy
posiadają nową powłokę z
mikrocząsteczek Ceremiczno-
Tytanowych. Dzięki tej tech-
nologii, płytki są o wiele gładsze
i zapewniają idealne pros-
towanie, przy jeszcze większej
dbałości o Twoje włosy.
Dodatkowo prostownica I pro
230 Ionic Ultimate BaByliss
posiada funkcję jonowania (nie-
bieska kontrolka). Podczas pro-
stowania, urządzenie wytwarza
jony ujemne, które zapobiegają
skręcaniu się i elektryzowaniu
włosów.
CHARAKTERYSTYKA
Profesjonalne płytki z powłoką
Nano Tytanowo Ceramiczną
- Wymiary płytek: 35mm x
120mm
i-Temperature Technology
– szybkie nagrzewanie - Per-
fekcyjne utrzymanie stałej
temperatury
• Funkcja Ionic
• Przycisk On/O
Przełącznik temperatury – 5
ustawień – od 170°C do 230°C
• Wyłącznik automatyczny
Wyjmowany grzebień rozcze-
sujący
• Obrotowy przewód
Solidne etui ze skóry
Usłyszysz również cichy cha-
rakterystyczny dźwięk, zwią-
zany z działaniem wydajnego
generatora jonów.
SPOSÓB UŻYCIA
Wygładzanie włosów
Przygotować włosy do
wygładzania: umyć włosy,
wysuszyć suszarką i rozczesać
grzebieniem o grubych
zębach.
POLSKI
42
Podzielić włosy na części.
Górne kosmyki podnieść
i spiąć spinkami tak, aby
móc modelować kosmyki
znajdujące się pod spodem.
Włączyć żelazko I pro 230
Ionic Ultimate BaByliss do
sieci i nacisnąć przycisk
« » .
Przy pierwszym użyciu może
pojawić się niewielki dym
lub specy czny zapach. Jest
to zjawisko normalne, które
znika przy kolejnych użyciach
aparatu.
Wybierz odpowiednią
temperaturę za pomocą
przełącznika temperatury.
Niska temperatura zale-
cana jest do włosów cien-
kich, rozjaśnianych i/lub
wrażliwych, natomiast wyso-
ka temperatura do włosów
kręconych, gęstych i/lub
trudnych w układaniu. Jeżeli
używasz prostownicy pier-
wszy raz, ustaw temperaturę
w położeniu 1, ponieważ
każdy rodzaj włosów jest inny.
W trakcie kolejnych zabiegów,
można stopniowo zwiększać
temperaturę, w razie potrze-
by. Patrz orientacyjna tabela
poniżej:
Temperatura
Rodzaj
włosów
170°C zielona
LED
185°C żółta
LED
Włosy cienkie,
rozjaśniane
i/lub wrażliwe
185°C żółta
LED
200°C
pomarańczo-
wa LED
Włosy normal-
ne, farbowane
i/lub kręcone
200°C
pomarańczo-
wa LED
215°C
czerwona
LED
230°C
czerwona
LED
Włosy gęste
i/lub mocno
kręcone
Czerwona kontrolka miga: po
krótkim czasie nagrzewania,
prostownica jest gotowa do
użycia. czerwona kontrolka po-
zostaje zapalona,
zielona kon-
trolka sygnalizuje włączenie
funkcji jonowania.
Wybrać kosmyk o grubości 2 -
3 cm i umieścić go pomiędzy
2 płytkami grzewczymi, u na-
sady włosów.
Docisnąć rączki żelazka,
przytrzymać kosmyk i
przesunąć wolno płytki od
nasady po końcówki włosów.
W razie potrzeby, powtórzyć
czynność, a następnie
rozluźnić płytki grzewcze.
Ponownie wydzielić kosmyk
włosów i wykonać czynności
jak wyżej aż do wygładzenia
całej fryzury.
43
Uwaga! Przy każdym
wygładzaniu włosów mogą
pojawić się niewielkie opary.
Może to być związane z ulat-
nianiem się łoju lub resztek
pochodzących ze środków
pielęgnacyjnych do włosów
(balsamów bez spłukiwania,
lakierów, ...) lub też znajdującej
się we włosach wilgoci.
Na końcu, uczesać włosy.
Utrwalić fryzurę niewielką
ilością lakieru lub pianki. Nie
szczotkować.
Po użyciu, nacisnąć przycisk
« » i wyłączyć aparat z sieci.
Pokud uslyšíte v přístroji
lehké praskání, jedná se o zvuk
charakteristický pro iontový
generátor.
Modelowanie włosów
Za pomocą żelazka I pro 230
Ionic Ultimate BaByliss można
również modelować niektóre
części fryzury (grzywka, unosze-
nie i skręcanie kosmyków…).
Aby ułożyć włosy z
podwiniętymi końcówkami,
postępować jak wyżej,
obracając aparat do wewnątrz
(podobnie jak w przypadku
szczotki przy podwijaniu).
Przytrzymać aparat przez kilka
sekund, a następnie otworzyć
płytki.
Aby wywinąć końcówki na
zewnątrz, wykonać czynności
jak wyżej lecz w przeciwnym
kierunku.
KONSERWACJA ŻELAZKA DO
OSÓW
Wyłączyć aparat z sieci elek-
trycznej, pozostawiając do
całkowitego ostygnięcia.
Wyczyścić płytki delikatną,
zwilżoną szmatką, bez deter-
gentu, w celu zachowania ich
optymalnych właściwości. Nie
skrobać powierzchni płytek.
Chować żelazko zawsze ze
złożonymi płytkami w celu ich
ochrony.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53

BaByliss iPro 230 Instrukcja obsługi

Kategoria
Prostownice do włosów
Typ
Instrukcja obsługi