BaByliss iPro 230 Instrukcja obsługi

Kategoria
Prostownice do włosów
Typ
Instrukcja obsługi
NORSK SUOMI
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
MAGYAR POLSKI ČESKY РУССКИЙ
BABYLISS I PRO 230 STEAM + MINI STEAM
For å få mer informasjon om fordelene med produktet, kan
du lese rådene om bruk av produktet og eksperttipsene som
du nner på vårt nettsted på Internett: www.babyliss.com.
Les disse sikkerhetsanvsiningene grundig før apparatet tas i
bruk!
PRODUKTEGENSKAPER
I. I PRO 230 STEAM
1. Av/På-knapp – automatisk stans
2. Temperaturen regulerbar LED-skjermen: 5 nivåerde (170-230°C)
3. Grønn LED – Ionisk funksjon
4. Vannbeholder
5. Knapp for dampfunksjon 3 innstillinger uten damp/
middels styrke/høy styrke
6. Plater (38 X 85mm) med belegg av keramisk titanium
7. Justerbar kam 3 innstillinger uten kam / medium kam
for nt r og mindre hårlokker/ høy kam for tykkere hår
og større hårlokker
8. Roterbar ledning
9. Flerlags varmeresistent og isolerende matte
II. MINISTEAM
1. Av/På-knapp
2. Når temperaturen ultraraskt - 200°C
3. Dampfunksjon - vannbeholder
4. Plater (18 X 72 mm) med belegg av keramisk titanium
5. Avtagbar okekam
6. Indikatorlampe for bruk
7. Dobbelt spenning: 100-240V
Ved førstegangs bruk vil det kunne forekomme litt røyk og en
spesiell lukt: Dette er normalt og vil forsvinne
neste gang apparatet brukes.
FØR RETTETANGEN KOBLES TIL!
Fjern vannbeholderen fra rettetangen og hold samtidig
inne knappen som benner seg rettetangens
overside (g.1).
• Fyll vannbeholderen med destillert vann,
Kontroller at vannbeholderen er korrekt plassert og
lukket,
Kontroller at hender og vannbeholderens utside er
fullstendig tørre.
(Dersom det blir nødvendig å fylle opp vannbeholderen
én gang til under bruk, apparatet kobles fra og
vannbeholderen settes plass straks den er fylt opp.
Unngå å bere de varme platene).
Vent i 2-3 minutter mens vannet varmes opp r
dampfunksjonen brukes. Unnenhver kontakt mellom
de varme atene og ansikt eller nakke. Diriger ikke
dampen mot ansiktet eller nakken.
BRUK : I PRO 230 STEAM
Koble rettetangen i pro 230 steam fra BaByliss til
stikkontakten og trykk på PÅ/AV-knappen (1). Vent noen
minutter til rettetangen har oppdd riktig temperatur.
Du vil og merke en freselyd i apparatet. Dette er en
karakteristisk lyd som kommer av genereringen av ioner.
En grønn LED tennes, og indikerer den laveste temperaturen.
Grønn LED (3) er en indikator for den ioniske funksjonen til
apparatet.
Velg ønsket temperatur ved hjelp av funksjonen for
temperaturinnstilling (2). Generelt sett anbefales det å velge
en lavere temperatur for nt hår, farget og/eller ømntlig
hår, og en høyere temperatur for kruset, tykt og/eller hår
som er vanskelig å style. Alle hårtypene er forskjellige, og
vi anbefaler deg derfor å bruke innstilling 1 (Grønn LED) ved
førstegangs bruk. Ved følgende bruk kan du gradvis øke
innstillingen etter behov. Se tabell for informasjon : LED-en
for temperatur blinker helt til temperaturen er oppnådd.
Den lyser under hele brukstiden.
BRUK MED DAMP : koble inn dampfunksjonen ved hjelp av
knappen (5). Velg den innstillingen som passer til din type
hår. Bruk kammen (7) som gjør det mulig å forme jevne
hårlokker og gre ut oker i ret på en enkel måte. Velg
ønsket høyde kammen forhånd. Ved førstegangs
bruk, eller dersom produktet ikke har vært i bruk over lenger
tid, dampfunksjonen settes i gang ved å lukke og åpne
apparatet 7-8 ganger (pumping).
BRUK UTEN DAMP : rettetangen kan godt brukes uten damp.
Det er bare å velge innstillingen «uten damp», eller bruke
apparatet med tom vannbeholder.
BRUK : MINISTEAM
Koble til rettetangen Ministeam fra BaByliss og skyv O/I-
knappen til ”I”-posisjon. En d indikatorlampe tennes
og indikerer at rettetangen er . Vent et par minutter til
rettetangen har nådd riktig temperatur.
BRUK MED DAMP : ved første gangs bruk, og dersom
apparatet ikke har vært brukt lenge, skal dampfunksjonen
aktiveres ved å åpne og lukke apparatet 7 til 8 ganger
(pumpefunksjon). Rett hårlokken fra rot til tupp. En retting
er nok!
VEDLIKEHOLD
• Koble fra apparatet og la det kle seg helt ned.
• Sørg for å tømme vannbeholderen etter hver bruk.
Rengjør platene med en myk, fuktig klut uten
rengjøringsmiddel, slik at platene bevarer optimal kvalitet.
Unngå å ripe platene.
Rydd bort rettetangen med platene samlet slik at de
beskyttes.
Bruk fortrinnsvis destillert vann til å fylle opp
vannbeholderen. Dersom destillert vann ikke brukes, må
apparatet avkalkes med jevne mellomrom.
BABYLISS I PRO 230 STEAM + MINI STEAM
Katso lisätietoja tuotteen eduista, yttöohjeista ja
asiantuntijoiden vinkeistä nettisivultamme: www.babyliss.com.
Lue huolellisesti turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttöä!
TUOTTEEN OMINAISUUDET
I. I PRO 230 STEAM
1. Käynti/pysäytys-katkaisin – Automaattinen pysäytys
2. Säädeltävä lämpötila LED-näytössä: 5 tasoa (170 - 23C)
3. Vihreä LED – Ionic-toiminto
4. Vesisäil
5. Höyrytoimintokatkaisin 3 asentoa höyryn/ normaali
teho/täysi teho
6. Levyt (38 X 85mm) Keramiikka-titaani-pinnoituksella
7. Siänvetäytyvä erottelukampa 3 asentoa kammaton/
väliporraskampa ohuille hiuksille ja ohuille suortuville /
korkea kampa paksummille hiuksille ja suortuville
8. Pyörivä johto
9. Eristävä kuumuutta kestävä monikerroksinen matto
II. MINISTEAM
1. Käynti/pysäytys-katkaisin
2. Eritin nopea lämpötilan nousu - 200 °C
3. Höyrytoiminto - vesisäiliö
4. Levyt (18 X 72 mm) Keramiikka-titaani-pinnoituksella
5. Irrotettava selvityskampa
6. Käytön ilmaiseva merkkivalo
7. Tuplajännite: 100–240 V
Ensimmäisen ytön yhteydessä saatat aistia kevyttä savun
hajua : se on yleistä ja häviää seuraavan käytön yhteydessä.
ENNEN KUIN KYTKET HIUSTENSUORISTIMEN PÄÄLLE!
Irrota hiustensuoristimen vesisäiliö painamalla
suoristimen päällä olevaa painiketta (kuva 1).
• Täytä vesiiliö tislatulla vedellä,
Tarkista, etvesisäiliö on laitettu oikein paikoilleen ja
suljettu,
Tarkista, etkätesi ja vesiiliön ulkokuori ovat täysin
kuivat.
(Jos sinun tulee täyttää vesisäiliö toisen kerran, kytke
suoristin irti verkkovirrasta ja laita vesisäilpaikoilleen
heti täytön jälkeen. ltä koskemasta kuumia levyjä).
Anna laitteen lämmetä 2-3 minuutin ajan ennen
höyrytoiminnon käyttöä. Vältä koskemasta kuumilla
levyillä kaulaa tai kasvoja. Älä suuntaa höyryä kaulaan
tai kasvoihin.
KÄYTTÖ : I PRO 230 STEAM
Kytke BaByliss i pro 230 steam verkkovirtaan ja paina ON/
OFF (1) -nappulaa. Odota muutama minuutti suoristimen
kuumenemista. Voit myös havaita laitteen rätisevän hiukan.
Se johtuu huipputehoisen ionigeneraattorin tyypillisestä
toimintaäänestä.
Vihreä LED syttyy alhaisimman lämpötilan merkiksi, vihreä
LED (3) on merkkinä suoristimen Ionic- toiminnosta.
Valitse haluamasi lämpötila valitsimien avulla (2). Yleisesti
ottaen on suositeltavaa valita alhaisempi lämpötila
ohuille, vaalennetuille ja/tai hauraille hiuksille, ja
korkeampi lämpötila härille, paksuille ja/tai vaikeasti
kammattaville hiuksille. Koska jokainen hiustyyppi on
erilainen, suosittelemme asennon 1 (vihreä LED) käyttöä
ensimmäisellä kerralla. Seuraavilla käytkerroilla voit
nostaa säätöä asteittain tarpeen mukaan.Katso ohjeellinen
taulukko: valittua lämpötilaa vastaava LED-valo vilkkuu,
kunnes lämpötila on saavutettu. Valo sammuu vasta, kun
laitteen käyttö lopetetaan.
HÖYRYTYKSEN KÄYT : kytke höyrytoiminto päälle
katkaisimesta (5). Valitse hiustyyppiisi sopiva teho.
Käytä myös erottelevaa kampaa (7) jolla on helppo jakaa
suortuva kamman piikkien väleihin ja erotella hiukset
toisistaan. Valitse ensin haluamasi korkeus. Ensimmäisellä
käytkerralla tai jos laitetta ei ole käytetty pitkään aikaan,
käynnistä höyrytoiminto 7-8 kertaa peräkkäin kytkemällä
laite päälle ja sulkemalla se (pumppaamalla).
KÄYTILMAN HÖYRYÄ : suoristinta voidaan käytä myös
yhtä hyvin ilman höyryä. Katkaisin asetetaan silloin ilman
höyryä ” -asentoon tai laitetta käytetään tyhjällä säiliöllä.
KÄYTTÖ : MINISTEAM
Kytke BaByliss ministeam straightener verkkovirtaan ja paina
virtakatkaisin «I»-asentoon. Punainen merkkivalo syttyy
ja ilmoittaa suoristimen olevan päällä. Odota muutama
minuutti, jotta suoristin lämpenee haluttuun lämpötilaan.
HÖYRYTOIMINNON KÄYT: Jos kyseessä on ensimmäinen
käytkerta tai jos laitetta ei ole käytetty pitkään aikaan,
käynnistä höyrytoiminto avaamalla ja sulkemalla laite 7-8
kertaa (pumppaustoiminto). Suorista hiustupsu juurista
latvoihin. Riittää kun liu’utat hiustupsun yhden kerran
levyjen välissä!
HUOLTO
Kytke laite irti verkkovirrasta ja anna sen jäähtyä kunnolla.
• Tyhjennä vesisäiliö jokaisen käyttökerran jälkeen.
Puhdista levyt kostealla ja pehmeällä liinalla, ilman
pesuainetta, säilyttääksesi levyjen optimaalisen laadun. Älä
raaputa levyjä.
Säilytä suoristinta levyt tiukasti kiinni toisissaan suojellaksesi
niitä.
Käytä vesisäiliös mieluiten tislattua vet. Muussa
tapauksessa muista poistaa kalkki laitteesta säännöllisesti.
BABYLISS I PRO 230 STEAM + MINI STEAM
Για περισσότερες πληροφορίες για τα πλεονεκτήματα του προϊόντος,
τις οδηγίες χρήσης και τις συμβουλές των ειδικών, μπορείτε να
επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας στο διαδίκτυο: www.babyliss.com.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΝΑ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ!
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
I. I PRO 230 STEAM
1. Διακόπτης έναρξης/διακοπής λειτουργίας (ON/OFF) Αυτόματη
διακοπή
2. Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία με οθόνη υγρών κρυστάλλων (LED):
5 βαθμίδες (170 - 230°C)
3. Πράσινο LED – Λειτουργία Ionic
4. Δοχείο νερού
5. Διακόπτης λειτουργίας ατμού 3 θέσεις χωρίς ατμό/κανονική
παροχή/υψηλή παροχή
6. Πλάκες (38 X 85mm) με επίστρωση Ceramic Titanium
7. Αποσπώμενη χτένα 3 θέσεις χωρίς χτένα/μεσαία χτένα για
λεπτά μαλλιά και λεπτές τούφες /μεγάλη χτένα για πιο χοντρά
μαλλιά και μεγαλύτερες τούφες
8. Περιστρεφόμενο καλώδιο
9. Θερμομονωτικός τάπητας πολλαπλών στρωμάτων
II. MINISTEAM
1. Διακόπτης έναρξης/διακοπής λειτουργίας (ON/OFF)
2. Υπερ-ταχεία άνοδος της θερμοκρασίας - 200°C.
3. Λειτουργία ατμού.
4. Πλάκες (18 X 72mm) με επίστρωση Ceramic Titanium
5. Αποσπώμενη χτένα.
6. Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας.
7. Διπλή τάση: 100-240V.
Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τον ισιωτή, είναι πιθανόν να
παρατηρήσετε μία ελαφριά εκπομπή καπνού και μία ιδιαίτερη οσμή
:κάτι τέτοιο είναι συνηθισμένο και θα εξαφανισθεί με την επόμενη
χρήση.
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΙΣΙΩΤΗ ΜΕ ΤΟ ΡΕΥΜΑ!
Βγάζετε το δοχείο νερού του ισιωτή πατώντας συνεχώς το
κουμπί που βρίσκεται πάνω από τον ισιωτή (εικ. 1).
• γεμίζετε το δοχείο με απεσταγμένο νερό,
βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει και έχετε κλείσει καλά το
δοχείο,
βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας και το εξωτερικό του δοχείου
είναι στεγνά.
άν πρέπει να γεμίσετε το δοχείο για δεύτερη φορά, βγάζετε τη
συσκευή από την πρίζα και αφού γεμίσετε το δοχείο, το βάζετε
αμέσως στη θέση του, αποφεύγοντας να αγγίξετε τις θερμές
πλάκες).
Περιμένετε 2-3 λεπτά για να θερμανθεί η συσκευή προτού
να κάνετε χρήση της λειτουργίας του ατμού. Αποφεύγετε
κάθε επαφή των θερμών επιφανειών με το πρόσωπο και το
λαιμό. Προσέχετε ώστε να μην κατευθύνετε τον ατμό προς το
πρόσωπο και το λαιμό.
ΧΡΗΣΗ : I PRO 230 STEAM
Βάζετε τον ισιωτή i pro 230 steam της BaByliss στην πρίζα και πατάτε
το κουμπί έναρξης/διακοπής λειτουργίας (ON/OFF) (1). Περιμένετε
για λίγα λεπτά μέχρι να θερμανθεί. Επίσης, θα διαπιστώσετε ένα
ελαφρύ “βράσιμο” της συσκευής: πρόκειται για το χαρακτηριστικό
θόρυβο της γεννήτριας υψηλής παροχής ιόντων.
Θα ανάψει ένα πράσινο LED, μια φωτεινή ένδειξη της πιο χαμηλής
θερμοκρασίας, και το πράσινο LED (3) δείχνει την Ιοντική
λειτουργία του ισιωτή σας.
Ρυθμίζετε τη θερμοκρασία που επιθυμείτε από τα κουμπιά ρύθμισης
της θερμοκρασίας (2). Γενικά, σας συνιστούμε να επιλέγετε μία πιο
χαμηλή θερμοκρασία για μαλλιά λεπτά, αποχρωματισμένα και/ή
ευαίσθητα, και μία υψηλότερη θερμοκρασία για μαλλιά κατσαρά,
χοντρά καιδύσκολα στο χτένισμα. Επειδή κάθε τύπος μαλλιών
είναι διαφορετικός, σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τη θέση
1 (πράσινο LED) την πρώτη φορά της χρήσης. Στις επόμενες
χρήσεις, εάν χρειάζεται, μπορείτε να αυξάνετε τη θερμοκρασία
προοδευτικά. Δείτε τον ενδεικτικό πίνακα : Το LED που αντιστοιχεί
στη θερμοκρασία που έχει επιλεγεί αναβοσβήνει έως ότου η
συσκευή να φτάσει στην επιλεγμένη θερμοκρασία και ύστερα
παραμένει αναμμένο για όλη τη διάρκεια χρήσης.
ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΑΤΜΟ : Θέτετε σε λειτουργία τον ατμό πατώντας το
διακόπτη (5). Ανάλογα με τον τύπο των μαλλιών σας, επιλέγετε την
παροχή αέρα που επιθυμείτε. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε
τη χτένα (7) με την οποία θα ξεχωρίσετε ομοιόμορφα τα μαλλιά
σας σε τούφες ανάμεσα στα δόντια τής χτένας και θα ξεμπλέξετε
τα μαλλιά σας πανεύκολα. Προηγουμένως ρυθμίστε το ύψος που
επιθυμείτε. Την πρώτη φορά της χρήσης ή εάν το προϊόν δεν έχει
χρησιμοποιηθεί για αρκετό καιρό, θέτετε σε λειτουργία τον ατμό
κλείνοντας και ανοίγοντας τη συσκευή 7 έως 8 φορές (άντληση).
ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΤΜΟ : Ο ισιωτής μπορεί εξίσου να χρησιμοποιηθεί
και χωρίς ατμό, αρκεί το κουμπί να βρίσκεται στη θέση με την
ένδειξη « χωρίς ατμό » (“no steam”) ή με άδειο το δοχείο του
νερού.
ΧΡΗΣΗ : MINISTEAM
Συνδέετε τον ministeam straightener της BaByliss με το ρεύμα
και φέρνετε το κουμπί O/I στη θέση «I». Μια κόκκινη φωτεινή
ένδειξη ανάβει κι έτσι σας δείχνει ότι ο ισιωτής σας βρίσκεται σε
λειτουργία. Περιμένετε για μερικά λεπτά μέχρι ο ισιωτής φθάσει
στη σωστή θερμοκρασία.
ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΑΤΜΟ : Κατά την πρώτη χρήση ή εάν η συσκευή δεν έχει
χρησιμοποιηθεί για αρκετό καιρό, θέτετε σε λειτουργία τον ατμό
ανοιγοκλείνοντας τη συσκευή 7 έως 8 φορές. Ισιώνετε τις τούφες
σας από τη ρίζα μέχρι τις άκρες. Ένα μόνο πέρασμα είναι αρκετό!
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Βγάζετε τη συσκευή από την πρίζα και την αφήνετε να κρυώσει
εντελώς.
Φροντίζετε ώστε να αδειάζετε το δοχείο του νερού μετά από κάθε
χρήση.
Καθαρίζετε τις πλάκες με ένα υγρό και μαλακό πανί, χωρίς
απορρυπαντικό, έτσι ώστε να διατηρήσετε την άριστη ποιότητα
των πλακών. Μην ξύνετε τις πλάκες.
Τακτοποιείτε τον ισιωτή με τις πλάκες κλειστές για να τις
προστατεύετε.
Χρησιμοποιείτε κατά προτίμηση απεσταγμένο νερό για να γεμίζετε
το δοχείο. Επίσης, φροντίζετε έτσι ώστε να αφαιρείτε τα άλατα της
συσκευής τακτικά.
BABYLISS I PRO 230 STEAM + MINI STEAM
A termék előnyeivel kapcsolatos további tájékoztatásokat,
használati tanácsokat és szakmai fogásokat internetes
honlapunkon találhat: www.babyliss.com.
Olvassa el gyelmesen a biztosági utasításokat, mielőtt a
készüléket használná!
A TERMÉK JELLEMZŐI
I. I PRO 230 STEAM
1. Indító/leállító kapcsoló- Önműködő leállás
2.Állítható hőmérséklet LED kijelzővel: 5 fokozat (170 - 23C)
3. Zöld LED – Ioniló funkc
4. Víztartály
5. Gőz működte kapcsoló 3 állás gőz nélkül / normál
mennyiség /nagy gőzmennyiség
6. Lapok (38 X 85mm) kerámia titán bevonattal
7. Kihúzható bontófésű 3 helyzet fésű nélkül / közepes fésű
vékony hajhoz és nomabb tincsekhez / felső fésű a sűrűbb
hajhoz és nagyobb tincsekhez
8. Forgó tápvezeték
9. Több rétegből álló hőálló szigetelő szőnyeg
II. MINISTEAM
1. Indító/leállító kapcsoló
2. Ultra gyors felfűtés - 200 C°
3. Gőz funkc
4. Lapok (18 X 72mm) kerámia titán bevonattal
5. Kihúzható bontófé
6. Működést jelző lámpa
7. Két feszültségtartony: 100-240V
Első használatnál előfordulhat, hogy enyhe füstöt és jellegzetes
szagot érez: ez gyakran előfordul és megszűnik a vetke
használat után.
MIELŐTT A HAJSIMÍTÓT BEDUGNÁ A KONNEKTORBA!
A víztartályt a hajsimítóból a hajsimító alsó részén lévő
gomb megnyomásával vegye ki (1. ábra).
• Töltse fel a tartályt desztillt vízzel,
Ellerizze, hogy a tartály megfelelő helyzetben legyen és
be legyen zárva,
Ellenőrizze, hogy a kezei és a tartály külső sze teljesen
száraz legyen.
(Ha sodszorra is fel kell ltenie a tarlyt, zza ki a
hálózatból a készülék vezekét, a felltés után tegye
vissza a tartályt azonnal, ügyelve arra, hogy ne érjen hozzá
a meleg lapokhoz).
Vegyen gyelembe 2-3 perc melegedési időt a gőzfunkció
haszlata előtt. Kelje a meleg felületek érintét, ne
érjenek az archoz vagy a nyakhoz. Ügyeljen arra, hogy ne
irányítsa a gőzt az arc vagy a nyak felé.
HASZNÁLATA : I PRO 230 STEAM
Dugja be a BaByliss i pro 230 steam hajsimítót a hálózati
csatlakozóba és nyomja meg az ON/OFF (1) gombot. Várjon
néhány percig, amíg a hajsimító eléri a megfelelő hőmérkletet.
Nagyon halk sercest is tapasztal, amely a nagy teljesítményű
iongenerátor által kibocsátott jellegzetes zaj.
A zöld LED kigyulladása a legalacsonyabb rsékletet jelzi,
a zöld LED (3) pedig azt mutatja, hogy hajsimítójának ionizáló
funkciója működik.
Válassza ki a kívánt hőmérsékletet a hőmérsékletkapcsolók
segítségével (2). Általában alacsonyabb hőmérséklet kiválasztását
ajánljuk a nom, színtelen illetve érzékeny hajhoz, és magasabb
hőmérsékletet a göndör, erős szálú, illetve nehezen kifésülhető
hajhoz. Mivel minden hajtípus különböző, azt javasoljuk, hogy
használja az 1 helyzetet (zöld LED) az első használat alkalmával.
A későbbi használt során fokozatosan növelheti a beállítást, ha
szükges. Lásd a tájékoztató jellegű tábzatot : A kiválasztott
hőmérsékletnek megfelelő LED addig villog, ameddig a
hőmérkletet el nem érte, majd tovább vilát a használat teljes
időtartama alatt.
HASZNÁLAT GŐZZEL : Indítsa el a gőzfunkciót a kapcsoló
segítségével (5). Hajának természetétől függően válassza ki
a vánt teljesítményt. Használja a bontófésűt is (7), amelylyel
egyenletesen eloszlathatja a hajtincset a fésű fogai között és
könnyen kibonthatja haját. Először lassza ki a fésű megfelelő
magasságát. Az első használatnál, vagy ha a készüléket hosszú
ideig nem használták, működtesse a gőz funkciót úgy, hogy 7-8
alkalommal kinyitja majd bezárja a készüléket (pumpálás).
HASZNÁLAT GŐZ NÉLKÜL : A hajsimító tökéletesen használható
gőz lkül is, eg ehhez a kapcsolót a «gőz lküállásba
helyezni vagy üres víztarllyal működtetni.
HASZNÁLATA : MINISTEAM
Kapcsolja be a Babyliss ministeam straightener hajsimítót
a lózatra és állítsa az O/I gombot az «helyzetbe. Piros
jelzőlámpa gyullad ki és jelzi, hogy a hajsimító működésben
van. Várjon néhány percig, amíg a hajsimító eléri a megfele
hőmérsékletet.
HASZNÁLAT GŐZZEL : Az első használatnál, vagy ha a készüléket
hosszú ideig nem használták, működtesse a gőz funkciót
úgy, hogy 7-8 alkalommal kinyitja majd bezárja a késléket
(pumpálás). Simítsa végig hajtincseit a tövektől a hajvégekig.
Egyetlen hús elég!
KARBANTARTÁS
• Húzza ki a készüléket a konnektorból és hagyja teljesen lehűlni.
Ügyeljen arra, hogy minden használat után ürítse ki a
víztartályt.
A lapokat egy nedves és puha ronggyal tisztítsa, tisztítószer
nélkül, hogy a lapok megőrizk optimális minőgüket. Ne
karcolja össze a lapokat.
• A hajsimítót összeszorított lapokkal tegye el, hogy óvja őket.
Lehetőleg desztillált vizet használjon a tartály feltöltéséhez. Ennek
hiányában rendszeresen távolítsa el a vízkövet a készülékből.
BABYLISS I PRO 230 STEAM + MINI STEAM
Szczegółowe informacje na temat właściwości produktu, porady
dotycząceytkowania oraz wskazówki ekspertów znajdu się
na naszej stronie internetowej: www.babyliss.com.
Przed użyciem urządzenia, dokładnie przeczytać poniższe
przepisy bezpieczeństwa!
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
I. I PRO 230 STEAM
1. Przełącznik włącz/wącz – Wączanie automatyczne
2. Regulowana temperatura na wwietlaczu LED: 5 poziomów
(170 - 230°C)
3. Zielona dioda LED - Funkcja Ionic
4. Zbiornik na wodę
5. Przełącznik funkcji pary - 3 ustawienia - bez pary / natężenie
normalne / duże natężenie
6. ytki (38 X 85mm) z powłoką ceramiczno tytanową
7. Składany grzebień do rozczesywania - 3 ustawienia - bez
grzebienia / grzebień średni dla włosów delikatnych i cienkich
kosmyków / grzebiwysoki dla włosów gęstych i grubych
kosmyków
8. Kabel obrotowy
9. Wielowarstwowa podkładka izolacyjna odporna na wysoką
temperaturę
II. MINISTEAM
1. Przełącznik włącz/wącz
2. Bardzo szybkie nagrzewanie - 200°C
3. Funkcja pary - zbiornik na wodę
4. Płytki (18 X 72mm) z powłoką ceramiczno tytanową
5. Zdejmowany grzebień rozczesujący
6. Kontrolka pracy
7. Podwójne napcie: 100-240V
Przy pierwszym yciu, z prostownicy może wydobywać się
niewielka ilość dymu i specyczny zapach: jest to częste zjawisko
i zniknie przy kolejnym użyciu.
PRZED PODŁĄCZENIEM PROSTOWNICY!
Wyciągnąć zbiornik na wodę z prostownicy naciskając
przycisk znajdujący się na górze prostownicy (rys.1).
• Napełnić zbiornik wodą destylowa,
Sprawdzić, czy zbiornik jest prawidłowo ustawiony i
zamknięty,
Upewnić się czy ręce i zewnętrzna cść zbiornika są
zupełnie suche.
(Jeżeli musisz napełnić zbiornik po raz 2, wyłącz urządzenie
i zaraz po napełnieniu załóż zbiornik, uważając przy tym,
aby nie dotknąć gorących płytek).
Przed użyciem funkcji pary, należy odczekać 2-3 minuty
na nagrzanie urządzenia. Unikać kontaktu gorących
powierzchni ze skórą twarzy i szyi. Nie kierować strumienia
pary na twarz i szyję.
OBSŁUGA : I PRO 230 STEAM
Podłącz prostowni i pro 230 steam marki BaByliss i nacisnąć
przycisk ON/OFF (1). Poczekkilka minut do nagrzania się
prostownicy. Usłyszysz również cichy charakterystyczny
więk, związany z działaniem wydajnego generatora jonów.
Zapali się zielona dioda LED, kontrolka najniższej temperatury,
zielona dioda LED (3) potwierdza włączenie funkcji Ionic.
Wybierz odpowiednią temperaturę za pomocą przełącznika
temperatury (2). Niska temperatura zalecana jest do włosów
cienkich, rozjaśnianych i/lub wrażliwych, natomiast wysoka
temperatura do włosów kręconych, gęstych i/lub trudnych w
układaniu. Jeli ywasz prostownicy pierwszy raz, ustaw
temperatuw położeniu 1 (zielona dioda LED), poniew
każdy rodzaj włosów jest inny. W trakcie kolejnych zabiegów,
można stopniowo zwiększtemperaturę, w razie potrzeby.
Patrz orientacyjna tabela poniżej: Dioda LED odpowiadająca
ustawionej temperaturze miga do momentu uzyskania
żądanej temperatury i pozostaje zapalona przez cały czas
użytkowania.
UŻYWANIE FUNKCJI PARY: Włączfunkcpary za pomo
przełącznika (5). W zalności od rodzaju włosów, wybrać
odpowiednie natężenie. Użyć grzebienia rozczesującego (7)
umożliwiającego równomierne rozprowadzenie kosmyka
między zębami grzebienia i łatwe rozczesanie osów.
Najpierw ustawić odpowiednią wysokość. Przy pierwszym
yciu lub jeli urządzenie nie było długo ywane, naly
włączyć funkcję pary i 7-8 razy otworz i zamknąć urządzenie
(pompowanie).
UŻYWANIE BEZ FUNKCJI PARY Prostownica może być również
ywana bez funkcji pary, wystarczy ustawprzącznik w
położeniu «bez pary» lub nie napełniać zbiornika.
OBSŁUGA : MINISTEAM
Podłączyć prostownicę ministeam straightener marki BaByliss
i ustawić przełącznik O/I w położeniu „I”. Zapali się czerwona
kontrolka sygnalizując, że prostownica działa. Poczekać kilka
minut do nagrzania się prostownicy.
UŻYWANIE FUNKCJI PARY : Przy pierwszym użyciu lub jeżeli
urządzenie nie bo długo używane, należyączyć funkcję
pary i 7-8 razy otworzyć i zamknąć urządzenie (pompowanie).
Od nasady po końcówki, prostuj osy. Wystarczy jedno
pociągnięcie!
KONSERWACJA
Wyłączurządzenie z prądu i pozostawdo całkowitego
ostygnięcia.
• Po każdym użyciu, opróżnić zbiornik.
W celu utrzymania wysokiej jakości płytek, czyścić je za pomocą
delikatnej wilgotnej szmatki, bez środka czyszczącego. Nie
drapać płytek.
Przed schowaniem prostownicy, zacisnąć płytki dla ich
zabezpieczenia.
Do napełniania zbiornika zaleca s stosować wodę
destylowaną. Jeżeli stosowana jest normalna woda, należy
okresowo odkamieniać urządzenie.
BABYLISS I PRO 230 STEAM + MINI STEAM
Pro více informací týkajících se výhod tohoto výrobku, pokynů
k používání a tipů expertů použijte naše webové stránky
www.babyliss.com.
Před použitím přístroje si pečlivě přte bezpečnostní pokyny!
VLASTNOSTI VÝROBKU
I. I PRO 230 STEAM
1. Spínač zapnuto/vypnuto - Automatické zastave
2. Nastavitelná teplota na LED obrazovce: 5 úrovní (170 - 23C)
3. Zelená světelná kontrolka LED - Iontová funkce
4. Vodní nádka
5. SpínParfunkce - 3 stup- bez ry / normální výkon /
vysoký výkon
6. Destičky (38 X 85 mm) s keramickou a titanovou povrchovou
úpravou
7. Zatahovací hřeben - 3 stupně - bez hřebene / střední hřeben
pro jemné vlasy a menší prameny / vysoký hřeben pro hus
vlasy a větší prameny
8. Otočná šňůra
9. Tepelně odolná, izolační, vícevrstvá podložka
II. MINISTEAM
1. Vypínač zapnuto/vypnuto
2. Velmi rychlé zahřátí - 20C
3. Funkce pára - vodní nádka
4. Destičky (18 X 72 mm) s keramickou a titanovou povrchovou
úpravou
5. Odnímatelný hřeben na rozčesává
6. Provozní světelná kontrolka
7. Bi-voltáž 100-240V
Při prvním použití že dojít k malému úniku kouře a ke vzniku
specického zápachu. Je to zcela žné a při dalším použití se již
neobjeví.
PŘED ZAPOJEM ŽEHLIČKY!
Stiskněte tlačítko na horní části žehličky a odlejte
nádržku na vodu (obr. 1).
• Naplňte nádku destilovanou vodou.
Zkontrolujte, zda je držka správ umísna a
uzavřena.
Zkontrolujte, zda je vnější část nádky dokonale suchá a
zda máte suché ruce.
(Pokud musíte nádržku znovu naplnit, odpojte přístroj ze sítě
a nádržku znovu nasaďte okamžitě po tom, co jste ji naplnili.
Dejte pozor, abyste se nedotýkali teplých destiček).
Před použitím parní funkce dodržte dobu zahřívání, která
je 2-3 minuty. Zabraňte jakémukoliv kontaktu teplých
ploch přístroje s pokožkou obleje nebo krku. Dbejte na
to, abyste páru nesrovali na oblej nebo na krk.
POUŽITÍ : I PRO 230 STEAM
Zapojte vyhlazovací žehličku i pro 230 steam BaByliss do sítě
a stiskněte tlačítko ON/OFF (1). Počkejte několik minut, než se
žehlička zahřeje. Pokud uslyšíte v přístroji lehké praskání, jedná
se o zvuk charakteristický pro iontový generátor.
Rozsvítí se zelená světelná kontrolka LED, která signalizuje
nejnižší teplotu. Zelená světelná kontrolka LED (3) signalizuje
iontovou funkci žehličky.
Pomocí spínačů teploty (2) zvolte požadovanou teplotu. Pro
jemné, barvené a/nebo narušené vlasy doporučujeme zvolit
nižší teplotu. Pro tvrdé, zkadeřené a/nebo nepoddajné vlasy
doporučujeme zvolit vyšší teplotu. Vzhledem k tomu, že každý
typ vlasů je jiný, doporučujeme zvolit při prvním poití stupeň
1 (zelená kontrolka). Při dalších použitích můžete postupně
zvýšit nastavení, je-li to třeba. Viz informativ tabulka:
Kontrolka LED odpovídající zvolené teploblido doby,
než je dosažena požadovaná teplota. Potom zůstává po celou
dobu použití rozsvícena.
POUŽIS PÁROU : Pomocí spínače (5) zapněte funkci páry.
Podle typu vlasů zvolte požadovavýkon. Použijte také
hřeben (7), který umožní rovnoměrné rozdělení pramene
mezi zuby hřebene a jejich snadné rozčesání. Předem si zvolte
požadovanou výšku. Před prvním použitím nebo když nebyl
přístroj delší dobu používán, aktivujte funkci páry tím, že
přístroj 7 až 8 kt zavřete a otevřete (efekt pumpy).
POUŽITÍ BEZ PÁRY : Vlasovou žehličku lez také použít bez páry.
Stačí jen přepnout spínač do polohy bez párynebo použít
přístroj s prázdnou nádkou.
POUŽITÍ : MINISTEAM
Zapojte vlasovou žehličku ministeam straightener BaByliss
do sítě a zatlte tlačítko O/I do polohy „I”. Rozstí se červená
světelná kontrolka, což znamená, že žehlička je zapnuta.
Počkejte několik minut, než se žehlička zahřeje.
POUŽITÍ S PÁROU : Před prvním použitím nebo když nebyl
přístroj deí dobu používán, aktivujte funkci páry tím, že přístroj
7 až 8 krát zavřete a otevřete (efekt pumpy). Vyhlaďte pramen
od kořínků ke konkům vlasů. Stačí jen jedna aplikace!
ÚDRŽBA
• Přístroj odpojte ze sítě a nechte ho zcela vychladnout.
• Po každém použití nezapomeňte vyprázdnit nádržku.
Očistěte destičky pomocí jemného vlhkého hadříku, bez
saponátu, aby byla zachována jejich optimální kvalita. Destičky
neseškrabávejte.
Žehličku ulte s destičkami stlačenými k sobě, aby tak byly
chráněny.
Do nádržky dávejte pokud možno destilovanou vodu. Pokud to
neděláte, je nutno přístroj pravidelně zbavit usazenin vodního
kamene.
BABYLISS I PRO 230 STEAM + MINI STEAM
Более полную информацию о преимуществах этого товара, советы
о том, как пользоваться аппаратом, а также мастерские приемы
экспертов вы найдете на нашем сайте: www.babyliss.com.
ДО ТОГО, КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ АППАРАТОМ, СЛЕДУЕТ
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧЕСТЬ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ!
ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТА
I. I PRO 230 STEAM
1. Переключатель вкл./выкл. – Автоматическая остановка
2. Регулируемая температура со светодиодным экраном LED :
5 уровней (170 - 23C)
3. зеленый световой индикатор – Функция ионизации Ionic
4. Резервуар для воды
5. Выключатель функции пара 3 позиции без пара/средняя
интенсивность/ высокая интенсивность
6. Пластины (38 X 85мм) с керамико-титановым покрытием
7. Расческа для распутывания волос со втягиваемыми зубьями
3 позиции без расчески/средняя позиция для тонких волос и
тонких прядей/ сильно выступающие зубья для густых волос и
толстых прядей
8. Вращающийся шнур
9. Изолирующий многослойный термоустойчивый коврик
II. MINISTEAM
1. Переключатель вкл./выкл.
2. Сверхбыстрый нагрев - 200°C
3. Функция пара - Резервуар для воды
4. Пластины (18 X 72мм) с керамико-титановым покрытием
5. Съемная расческа
6. Световой датчик функционирования
7. Двойное напряжение: 100-240V
При первом использовании вы, возможно, заметите небольшое
выделение дыма и специфический запах: это частое явление,
исчезающее при последующем применении.
ПЕРЕД ТЕМ, КАК ВКЛЮЧИТЬ В
СЕТЬ АППАРАТ ДЛЯ РАЗГЛАЖИВАНИЯ ВОЛОС!
Снимите резервуар для воды, нажав на кнопку,
расположенную сверху аппарата для разглаживания волос.
Заполните резервуар дистиллированной водой (рис. 1).
Убедитесь в том, что резервуар правильно установлен на
аппарат и закрыт.
Убедитесь в том, что ваши руки и внешняя часть резервуара
сухие.
(Если вы хотите второй раз наполнить резервуар, отключите
аппарат от сети и установите на него резервуар сразу же
после наполнения; избегайте прикосновения к нагретым
пластинам аппарата).
Подождите 2-3 минуты, необходимые для подогрева,
перед тем, как воспользоваться функцией пара. Избегайте
прикосновения нагретых поверхностей к лицу или шее.
П р ос л е д и те з а т е м , чт о б ы п а р н е б ы л н а п р а в ле н на л иц о ил и ше ю .
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ : I PRO 230 STEAM
Подк лючите аппарат i pro 230 steam фирмы BaByliss к сети и на жмите
на кнопку ON/OFF (1). Подождите несколько минут, пока аппарат
нагреется. Вы заметите также легкое потрескивание аппарата: это
характерный шум мощного генератора отрицательных ионов.
Загорится зеленый световой индикатор – это световой датчик
самой низкой температуры; зеленый световой индикатор (3)
свидетельствует о функционировании ионизации.
С помощью регуляторов температуры (2) выберете желаемый
температурный режим. В принципе для тонких, обесцвеченных или
хрупких волос рекомендуется самая низкая температура; высокая
– для курчавых, густых или непослушных волос. Каждый тип волос
имеет свои особенности; при первом пользовании аппаратом мы
рекомендуем вам воспользоваться положением регулятора 1
(зеленый световой индикатор). При последующем применении
вы можете поднять температуру, если в этом есть необходимость.
Смотрите таблицу, приведенную в качестве ориентира : Световой
диод, соответствующий выбранной температуре, мигает до тех
пор, пока аппарат не нагреется до заданной температуры; затем
он продолжает гореть непрерывно на протяжении всего времени
пользования аппаратом.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТА С ПАРОМ : С помощью переключателя
(5) включите функцию «пар». В зависимости от природы ваших волос
выберите подходящую интенсивность. Воспользуйтесь расческой
(7), которая позволяет равномерно распределить прядь между
зубцами и с легкостью расчесать ваши волосы. Предварительно
выберите высоту зубцов. При первом применении аппарата, либо
после долгого перерыва, включите и отключите функцию «пар» 7-8
раз (принцип накачки).
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТА БЕЗ ПАРА : Аппарат для разглаживания
волос можно, конечно же, использовать и без пара. Для этого
достаточно поставить переключатель в положение «без пара»
или не заполнять резервуар водой.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ : MINISTEAM
Включите в сеть аппарат для разглаживания волос ministeam straightener
фирмы BaByliss и передвиньте переключатель O/I в положение «I».
Загорится красный световой датчик, указывающий на то, что ваш
аппарат включен. Подождите несколько минут, пока он нагреется.
ПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТОМ С ПАРОМ: При первом применении,
либо если аппаратом долго не пользовались, активируйте функцию
пара, закрыв и открыв аппарат 7-8 раз (действие насоса). Разгладьте
прядь волос от корней до кончиков. Достаточно одного прохода!
УХОД
• Отключите аппарат от сети и дайте ему полностью остыть.
После каждого применения обязательно выливайте воду,
оставшуюся в резервуаре.
Протрите пластины мягкой влажной тряпочкой, чтобы предохранить
оптимальное их качество. Не следует скрести пластины.
Храните аппарат с закрытыми пластинами, это способствует их
защите.
Для заполнения резервуара предпочтительно использовать
дистиллированную воду. В противном случае аппарат следует
регулярно очищать от накипи.
TÜRKÇE
BABYLISS I PRO 230 STEAM + MINI STEAM
Ürünün avantajları konusunda daha fazla bilgi ve uzmanların
önerileri için, internet sitemize şu adresten ulaşabilirsiniz :
www.babyliss.com.
Cihazı kullanmadan önce güvenlik talimatlarını dikkatlice
okuyunuz!
ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ
I. I PRO 230 STEAM
1. Açma/kapama düğmesi –Otomatik kapanma
2. LED ekranla ayarlanabilir sıcaklık: 5 seviye (170 - 230°C)
3. Yeşil LED –Ionic fonksiyon
4. Su haznesi
5. Buhar fonksiyonu düğmesi 3 pozisyon buharsız / normal
debi /yüksek debi
6. Seramik Titanyum kaplamalı plakalar (38 X 85mm)
7. Geri çekilebilir tarak – 3 pozisyon – tarakz /ince telli saçlar ve
ince saç tutamları için ara tarak /daha kalın saç telleri ve daha
geniş saç tutamları için yüksek tarak
8. Döner kablo
9. Çok tabakalı ısıya dayanıklı yalıtkan halı
II. MINISTEAM
1. Açma /kapama düğmesi
2. Son derece hızlı sıcaklık kıvamına gelir - 200°C
3. Buhar işlevi - su haznesi
4. Seramik Titanyum kaplamalı plakalar (18 X 72mm)
5. Hareketli, saç çözücü tarak
6. Işıklı çalışma göstergesi
İlk kullanımda, özel bir koku ve duman hissetmeniz mümkündür:
bu sıkça olur ve bir dahaki kullanımda kaybolur.
DÜZLEŞRME ALENİ PRİZE TAKMADAN ÖNCE !
zleştirme aletinin üzerindeki düğmeye parmınızla
bastırarak, su haznesini çıkarın
(şekil 1)
.
• Hazneyi saf su ile doldurunuz.
Hazinenin düzgün şekilde yerleştirilip, kapaldığından
emin olun.
Haznenin tutamaç ve dışının tam olarak kuru oldundan
emin olun.
( E ğ e r, h a z n e y i 2 . b i r k e z d a h a d o l d u r m a n ı z g e r e k i y o r s a , c i h a z ı
prizden çekin ve sıcak plakalara dokunmamaya çalışarak,
doldurur, doldurmaz hazneyi derhal yerine yerltirin).
Buhar işlevini kullanmadan önce, 2-3 dakika ısınması için
bekleyiniz. Sıcak zeylerin yüz ve boynunuza asla temas
etmemesini sağlayınız. Buharı yüz veya boyuna doğru
yöneltmemeye dikkat ediniz.
KULLANIMI : I PRO 230 STEAM
BaByliss i pro 230 steam saç düzltiricinin şini prize tan ve
ON/OFF düğmesine (1) basın. Saç düzleştiricinin arzu edilen
sıcaklığa ulaşmaiçin birkdakika bekleyin. Cihazda çok
haf bir cızırdama da tespit edebilirsiniz bu, yüksek debili iyon
üreticisinin özel sesidir.
Yeşil bir LED yanar, en düşük sıcaklık ışığı, yeşil LED (3) saç
düzleştiricinizin Ionic fonksiyonunu belirtir.
Sıcaklık seçme düğmeleri ile arzu edilen sıcaklığı seçin (2). Genel
olarak, ince, rengi açılmış ve/veya hassaslaşmış saçlar için daha
düşük bir sıcaklık ve kıvırcık, kalın ve/veya zor şekillenen saçlar
için daha yüksek bir sıcaklık seçilmesini öneriyoruz. Her saç
tipi farklı olduğundan, ilk kullanımda pozisyon 1 (yeşil LED)’I
kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Daha sonraki kullanımlarda,
gerekirse ayarı yavaş yavaş yükseltebilirsiniz. Bilgi için tabloya
bakınız : Silen sıcaklığa tekabül eden LED (ışık) cakğa
ulaşılana kadar yanıp söner, ardından tüm kullanım süresi
boyunca yanık kalır.
BUHARLI KULLANIM : Açma düğmesi (5) yardımıyla buhar
fonksiyonunu başlatın. Saçlarınızın türüne göre, arzu edilen
debiyi seçin. Ayrıca saç tutamının tarak dişleri arasına
düzgün bir şekilde dağılmasını ve saçlarınızın karışıklığının
açılmasını sağlayan tarağı (7) da kullanın. İlk önce, arzu
edilen yüksekliği seçin. İlk kullanımda veya er cihaz uzun
süredir kullanılmıyorsa, cihazı 7-8 kere kapatıp açarak buhar
fonksiyonunu harekete geçirin (pompalama hareketleri).
BUHARSIZ KULLANIM : Saç düzleştirici kusursuz bir şekilde
buharsız da kullanılabilir, bunun için sadece açma düğmesini
«buharsız» pozisyona getirmek veya cihahazne bolarak
kullanmak yeterlidir.
KULLANIMI : MINISTEAM
BaByliss ministream düzleştirme aletini prize takınız ve O/I
düğmesini «I» konumuna getiriniz. Kırmızı ışıklı bir gösterge
yanar ve cihazınızın çalışmakta olduğunu size hatırlatır. Cihazın
gerekli sıcakğa ulaşması için birkaç dakika bekleyiniz.
BUHARLA KULLANMA : İlk kullanımda veya ürünü uzun süre
kullanmadıysanız, cihazı 7 ila 8 kez kapatıp, açarak ( pompa
hareketi) buhar işlevini harekete geçiriniz. Saç tutamınızı
köklerden uçlara doğru düzleştiriniz. Bir geçiş yeter !
BAKIM
• Cihazı prizden çekiniz ve tamamen soğumasını bekleyiniz.
• Her kullanımdan sonra hazneyi baltmaya dikkat ediniz.
Plakalaları yumuşak ve nemli bir bezle, deterjan kullanmadan
temizleyiniz ki, plakalardaki optimal kalite korunsun. Plakaları
kazımayınız.
Plakaları korumak için düzleştirme aletini plakalarını sıkılmış
halde yerleştiriniz.
Hazneyi doldurmak için tercihen distile su kullanınız. Aksi
takdirde, belli aralıklarla cihazı her türlü tortudan arındırınız.
SVENSKA
BABYLISS I PRO 230 STEAM + MINI STEAM
Mer information om produktens fördelar, råd vid
användningen och tips från pros hittar du på vår webbplats:
www.babyliss.com.
Läs noggrant dessa säkerhetsföreskrifter innan du använder
apparaten!
PRODUKTEGENSKAPER
I. I PRO 230 STEAM
1. Strömbrytare start/stopp – Automatiskt stopp
2. Temperaturen kan regleras i 5 nivåer på en LED-srm (170-230°C)
3. Grönt LED – Jonfunktion
4. Vattenreservoar
5. Strömbrytare för ångfunktion – 3 nivåer – utan ånga/normal
styrka/ökad styrka
6. Plattor (38 X 85mm) med Keramik/Titan beläggning
7. Infällbar utkamningskam 3 nivåer utan kam/
mellanliggande kam för nt hår och tunnare hårslingor/
fullständigt utfälld kam för tjockt r och bredare
hårslingor
8. Roterande sladd
9. Isolerande, värmebeständig matta bestående av era lager
II. MINISTEAM
1. Strömbrytare start/stopp
2. Mycket snabb uppvärmning - 20C
3. Ångfunktion - vattenreservoar
4. Plattor (18 X 72mm) med Keramik/Titan beläggning
5. Borttagbar utredningskam
6. Ljusindikator
7. Dubbel voltstyrka: 100-240V
Vid första användningen är det möjligt att det utvecklas en lätt
rök med en speciell lukt: detta förekommer ofta men rsvinner
vid nästa användning.
INNAN PLATTÅNGEN SLUTS TILL ELNÄTET!
Ta ut vattenreservoaren ur plattången genom att trycka
på knappen på tångens översida (g.1).
• Fyll reservoaren med destillerat vatten,
Kontrollera att reservoaren är korrekt placerad och
stängd,
Se till att händerna och reservoarens utsida är
fullständigt torra.
(Om reservoaren måste fyllas en 2e gång skall apparaten
kopplas från elnätet. Sätt tillbaka reservoaren direkt efter
det att den har blivit fylld. Undvik all kontakt med de
varma plattorna).
Vänta i 2-3 minuter tills vattnet fått rätt temperatur innan
du använder ångfunktionen nytt. Undvik all kontakt
mellan de varma ytorna och ansiktet eller nacken
ANVÄNDNING : I PRO 230 STEAM
Slut BaByliss plattång med ånga i pro 230 steam till nätet
och tryck knappen ON/OFF (1). Vänta några minuter tills
tången tt rätt temperatur. Du kan också rka att det
knastrar litet i apparaten. Detta är ett karakteristiskt ljud från
jongeneratorn.
Ett grönt LED ljus nds. Detta är lampan r den lägsta
temperaturen, det grönt LED ljuset (3) visar att tångens
jonfunktion är i gång.
Välj önskad temperatur med hjälp av temperaturväljaren (2).
Som allmän regel rekommenderar vi att man väljer den lägsta
temperaturen för tunt, blekt och/eller ömtåligt hår, och en
gre temperatur för lockigt, tjockt och/eller hår som är svårt
att lägga. Alla typer av hår är olika, vi rekommenderar ni1
(grön LED) vid första användningen. Vid följande användningar
kan man öka styrkan progressivt om nödvändigt. Se
tabellen för information : LED (lysdioden) motsvarande vald
temperatur blinkar ända tills man fått önskad temperatur,
den förblir tänd under hela användningen.
ANVÄNDNING MED ÅNGA : sätt igång ångfunktionen med
strömbrytaren (5). Välj ångstyrka passande för ditt hår.
Använd ockutkamningskammen (7) som gör det möjligt
att jämt sprida hårlocken mellan kammens taggar och
med tthet kamma ut håret. Kammens höjd bör väljas
förhand. Vid första användningen eller om apparaten inte har
använts på en längre tid r man tta igång ångfunktionen
genom att xlande sätta och av den en 7 till 8 gånger
(pumpning).
ANVÄNDNING UTAN ÅNGA : platngen kan också perfekt
användas utan ånga. r detta behöver man bara sätta
strömbrytaren i läget ”utan ånga” eller använda ngen med
tom reservoar.
ANVÄNDNING : MINISTEAM
Slut BaByliss’ ”ministeam” platng till elnätet och tryck på
knappen O/I i position « I ». En d varningslampa tänds och
visar att din plattång har satt igång. Vänta några minuter tills
plattången fått önskad temperatur
ANVÄNDNING MED ÅNGA : vid fösta användningen eller
om apparaten inte används under en längre tid skall
ångfunktionen sättas igång genom att öppna och stänga
tången 7 till 8 gånger (pumpning). Platta din lock fn tterna
till topparna. Ett enda drag genom locken är tillräckligt!
UNDERHÅLL
• Koppla apparaten från elnätet och låt den kallna fullsndigt.
• Se till så att reservoaren töms efter varje användning.
Renr plattorna med en mjuk, fuktad duk utan
rengöringsmedel för att bevara plattornas optimala kvalitet.
Plattorna får inte skrapas!
Ställ undan plattången med plattorna slutna för att skydda
dem.
Använd helst destillerat vatten för att fylla reservoaren. Om
detta inte är möjligt måste apparaten avkalkas regelbundet.
  • Page 1 1
  • Page 2 2

BaByliss iPro 230 Instrukcja obsługi

Kategoria
Prostownice do włosów
Typ
Instrukcja obsługi