BaByliss ST389E Instrukcja obsługi

Kategoria
Prostownice do włosów
Typ
Instrukcja obsługi
NORSK SUOMI
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
MAGYAR POLSKI ČESKY РУССКИЙ TÜRKÇE
SVENSKA
Rådfråga först säkerhetsinformationen.
Tack för att du köpte vår produkt. BaByliss Diamond Ceramic är en
keramisk ytbeläggning med hög densitet för professionellt bruk.
Det utmärkta glidet och den höga värmeöverföringskapaciteten
skyddar håret medan det blir mjukt och glansigt. ST389E har
följande tekniska egenskaper:
BaByliss Diamond Ceramic-plattor för professionellt bruk: 35
mm x 120 mm (1)
Knapp ON/OFF - Automatiskt stopp (2)
• Knappen Intense (intensiv): 2 lägen (3)
• Knappen Protect (skydd): 4 lägen (4)
Vridbar sladd (5)
Borttagbar utkamningskam (6)
Flytande plattor: förbättrar glidet och hanteringen av
tången genom att ge ett konstant tryck på håret utan att
skada det (7)
Temperaturen kan regleras i 6 nivåer på en LED-skärm (140
- 160 - 180 - 200 - 220 - 235 °C)
Temperatur Hårtyp
140°C grön LED
160°C grön LED
Tunt, blekt och/eller känsligt
hår
160°C grön LED
180°C gul LED
Normalt, färgat och/eller
vågigt hår
200°C orange LED
220°C röd LED
235°C röd LED
Tjockt eller/och lockigt hår
i-Temperatur Teknologi– Omedelbar temperaturhöjning –
Perfekt stabil temperatur
Jonfunktion : Negativa joner sprids över hela håret när
plattjärnet används, vilket ger mindre trassel och statisk
elektricitet.
Wet & Dry: särskilt utformad för användning på både torrt
och fuktigt hår
Låsningsmekanismen för plattorna ger optimala skydds- och
förvaringsmöjligheter.
Isolerande, värmebeständig matta
BRUKSANVISNING
r så här för att få rakt hår:
Anslut apparaten till
vägguttaget, sätt igång den och låt den bli varm. Den förinsllda
temperaturen är 200 °C.
Om du vill platta håret på ett skonsamt sätt trycker du en gång
på knappen Protect för att ändra plattångens temperatur till 180
°C, två gånger för 160 °C, tre gånger för 140 °C och fyra gånger för
200 °C. Om du trycker en gång till på knappen återgår plattången
till 180 °C.
För extra intensiv plattning trycker du en gång på knappen
Intense för att ändra plattångens temperatur till 220 °C och t
gånger för 235 °C. Om du trycker en gång till på knappen återgår
plattången till 220 °C.
Lampan som motsvarar den valda temperaturnivån blinkar tills
temperaturen har uppnåtts.
Borsta håret och hårslingorna ordentligt. Starta med de
undre hårslingorna. Ta en slinga på ungefär 5 cm och placera
den mellan de 2 heta armarna med apparaten nära rötterna.
Var försiktig så att du inte rör vid apparatens heta yta med
händerna. Håll fast håret ordentligt med plattången och för
den långsamt från rötterna till topparna. Låt håret svalna
innan du kammar igenom det.
Stäng av apparaten och dra ur
väggkontakten efter användning. Låt apparaten svalna innan
du ställer undan den.
r så här för att styla ditt hår: Du kan få till en perfekt bob
genom att använda apparaten som ovan, men vrida apparaten
inåt vid hårtopparna (precis som med en borste) och hålla på
plats i några sekunder. Släpp sedan. Om du vill att håret ska
böjas utåt följer du samma anvisningar, men vinklar apparaten
utåt vid hårtopparna i stället.
Obs:
Vid första användningen är det möjligt att du upptäcker en
viss rökutveckling och en speciell lukt: detta är helt normalt
och försvinner vid följande användning. Observera! När du
håller på med plattningen kan du se litet ånga. Du behöver
inte vara orolig. Detta kan bero på att hårtalg, rester av
hårvårdsprodukter (hårspray, balsam etc.) eller överflödigt
vatten avdunstar från håret.
Jongeneratorn inuti apparaten frigör joner vars antistatiska
effekt gör håret mjukt och glansigt. Anmärkning: Det är
normalt att höra ett lätt fräsande ljud, det är ljudet från
jongeneratorn.
• Använd på torrt hår.
Du kan använda en värmeskyddsspray för optimalt skydd av
håret.
Om håret inte plattas tillräckligt effektivt stänger du
plattorna fastare kring hårslingan och låter apparaten glida
långsammare längs den.
UNDERHÅLL
Dra ur sladden och låt tången svalna helt.
Torka av plattorna med en mjuk fuktad trasa utan
rengöringsmedel för att bibehålla plattorna i gott skick.
Skrapa inte plattorna.
Se till att tången är sngd (med plattorna ihop) när du
lägger undan den.
Les først sikkerhetsanvisningene.
Takk for at du kjøpte vårt produkt. BaByliss Diamond Ceramic
har et keramisk belegg med høy tetthet til profesjonell bruk.
Den sterke glideevnen og varmeoverføringen gir mykhet,
glans og beskyttelse til håret. ST389E har følgende tekniske
spesifikasjoner:
Profesjonelle plater BaByliss Diamond Ceramic:
35 mm x 120 mm (1)
• ON/OFF-bryter - Automatisk slukking (2)
• Knapp for intens varme (Intense): 2 posisjoner (3)
• Beskyttelsesknapp (Protect): 4 posisjoner (4)
Roterende ledning (5)
Utskiftbar kam (6)
Flytende plater: de muliggjør glatting og håndtering av
tangen ved å utøve et konstant trykk på håret uten å skade
det (7)
Temperaturen regulerbar på LED-skjermen: 6 nivåer (140 -
160 - 180 - 200 - 220 - 235 °C)
Temperatur Hårtype
140°C grønn LED
160°C grønn LED
Tynt, bleket og/eller skadet hår
160°C grønn LED
180°C gul LED
Normalt, farget og/eller bølget
hår
200°C oransje LED
220°C rød LED
235°C rød LED
Tykt og/eller kllet hår
i-Temperature Technology - Går umiddelbart opp i
temperatur - Temperaturen holdes jevn
Ionisk funksjon : Negative ioner spres i håret under
glattingen for å unngå krusing og statisk elektrisitet.
Wet & Dry: spesielt utformet til bruk på tørt eller fuktig hår
Låsing av platene for beskyttelse og optimal oppbevaring.
• Isolerende varmeresistent matte
BRUKSINSTRUKSER
Glatting:
Koble til apparatet, slå det på og la det varme opp.
Som standard er temperaturen innstilt til 200 °C.
For en skånsom glatting, trykk 1 gang på knappen Protect, og
apparatet vil oppnå 180°C, trykk 2 ganger og apparatet vil opp
160 °C, trykk 3 ganger og apparatet vil oppnå 140 °C, trykk 4
ganger og apparatet vil oppnå 200 °C. Trykk igjen på knappen
og tangen vil gå tilbake til 180 °C.
For en intens glatting, trykk 1 gang på knappen Intense, og
apparatet vil oppnå 220 °C, trykk 2 ganger og apparatet vil oppnå
235 °C. Trykk igjen på knappen og tangen vil gå tilbake til 220 °C.
Indikatorlyset tilsvarer den valgte temperaturen og blinker inntil
temperaturen er nådd.
Børst håret grundig og del det. Start med den nederste delen
av håret. Ta en hårlokk som er ca. 5 cm bred og legg den
mellom de to varme platene mens du holder apparatet nært
hårrøttene. Vær forsiktig så du ikke rører den varme overflaten
med hånden. Hold håret fast med apparatet og skyv det sakte
fra hårrøttene til hårtuppene. Vent til håret er avkjølt før du
grer det.
Etter bruk, slå av apparatet og dra ut ledningen. La det
kjøles ned før du setter det bort.
Forming: For å få håret til å bøye innover gr du som
beskrevet ovenfor, men holder du apparatet slik at det vender
inn (på samme måte som med en hårbørste). Hold det slik et
par sekunder før du løsner platene. For hårvipper som bøyer
utover holder du apparatet slik at det vender ut.
Merknader:
Ved førstegangs bruk vil det kunne forekomme litt røyk og
en spesiell lukt: Dette er normalt og vil forsvinne neste gang
apparatet brukes. Merk! Når du glatter kan det hende du
ser litt damp. Dette kan være på grunn av damp fra sebum,
rester av hårpleieprodukter (hårspray, etc.) eller overflødig
vann fra håret.
Iongeneratoren som er plassert inne i apparatet frigjører
ioner som har en antistatisk effekt for å gjøre håret mykt og
skinnende. Merk: Det er helt normalt å høre en svak lyd som
kan minne om spraking: det er den karakteristiske lyden for
iongeneratorer.
• Bruk apparatet på tørt hår.
Det er mulig å bruke en beskyttelsesspray mot varme for en
optimal beskyttelse av håret.
Hvis glattingen ikke er effektiv nok, stram platene mer mot
hårlokkene, og la apparatet gli saktere over dem.
VEDLIKEHOLD
Trekk ut kontakten og la apparatet avkjøles skikkelig.
For å bevare kvaliteten på platene rengjøres de ved hjelp av
en fuktig myk klut uten rengjøringsmiddel. Ikke skrap på
platene.
Oppbevar rettetangen med platene sammenpresset for
best mulig beskyttelse.
Tutustu turvaohjeisiin ennen laitteen käyttöä.
Kiitos, kun ostit tämän tuotteen. BaByliss Diamond Ceramic
on ammattimaiseen käyttöön tarkoitettu korkeatiheyksinen
keramiikkapinnoite. Sen korkea liukuteho ja lämmönsiirto
tarjoavat hiuksillesi pehmeyttä, kiiltoa ja suojaa. ST389E on
varustettu seuraavilla teknisillä ominaisuuksilla:
Ammattimaiset BaByliss Diamond Ceramic -levyt:
35 mm x 120 mm (1)
• Virtakatkaisin - Automaattinen sammutus (2)
• Intense-painike: 2 asentoa (3)
• Protect-painike: 4 asentoa (4)
Pyörivä johto (5)
Irrotettava erottelukampa (6)
Liikkuvat levyt: ne helpottavat raudan liukumista
ja käsittelyä tuottamalla jatkuvan paineen hiuksilla
vahingoittamatta niitä (7)
Säädeltävä lämpötila LED-näytössä: 6 tasoa (140 - 160 -
180 - 200 - 220 - 235 °C)
Lämpötila Hiustyyppi
140°C vihreä LED
160°C vihreä LED
Ohuet, vaalennetut ja/tai
haurastuneet hiukset
160°C vihreä LED
180°C keltainen LED
Normaalit, värjätyt ja/tai
aaltoilevat hiukset
200°C oranssi LED
220°C punainen LED
235°C punainen LED
Paksut ja/tai kiharat hiukset
i-Temperature Technology – Nopea lämmitys – Täydellisen
tasainen lämpötila
Ionic-toiminto : Hiustensuoristinta käytettäessä toiminto
siirtää hiuksiin negatiivisia ioneja, mikä vähentää hiusten
kahnaantumista ja staattista sähköä.
Wet & Dry: kehitetty erityisesti käytettäväksi kuivissa ja
kosteissa hiuksissa
• Kiinnitetyt levyt on helpompi säilyttää ja suojata.
• Lämpöä eristävä suojamatto
KÄYTTÖ
Suoristaminen:
Kytke laite sähköverkkoon, käynnistä laite ja
anna sen lämmetä. Oletuslämpötila on 200 °C.
Hiusten hellävaraiseksi suoristamiseksi paina kerran Protect-
painiketta ja suoristusrauta lämpenee 180 °C asteeseen; kun
painat painiketta kahdesti, se lämpenee 160 °C; painamalla
kolme kertaa se lämpenee 140 °C; ja painamalla neljä kertaa laite
saavuttaa 200 °C lämpötilan. Painamalla painiketta vielä kerran
suoristusraudan lämpötila palautuu 180 °C.
Hiusten tehokkaammaksi suoristamiseksi paina kerran Intense-
painiketta ja suoristusrauta lämpenee 220 °C. Painamalla
painiketta kahdesti laite lämpenee 235 °C. Painamalla painiketta
vielä kerran suoristusraudan lämpötila palautuu 220 °C.
Valittua lämpötilaa vastaava merkkivalo vilkkuu, kunnes
lämpötila on saavutettu.
Selvitä hiukset huolellisesti ja jaa ne suortuviin. Aloita
alimmaisista hiuksista. Ota noin 5 cm:n suuruinen
suortuva ja aseta se lämpölaattojen väliin niin, että laite
on mahdollisimman lähellä hiusjuuria. Varo koskemasta
laattoja käsillä. Sulje suoristaja ja purista sitä, jotta suortuva
pysyy paikoillaan, ja anna laitteen liukua hitaasti hiusjuurista
latvoja kohden. Anna hiusten jäähtyä, ennen kuin viimeistelet
kampaamalla.
Käytön jälkeen sammuta ja kytke laite irti
sähköverkosta. Anna laitteen jäähtyä ennen säilyttämistä.
Muotoilu: Jos muotoillessasi haluat taivuttaa hiusten latvat
sisäänpäin, aseta hiukset edellä kuvatulla tavalla ja käännä
laitetta sisäänpäin (tavanomaisen hiusharjan tavoin). Pidä
paikoillaan joitakin sekunteja ja päästä sitten hiukset irti. Jos
haluat taivuttaa latvat ulospäin, tee sama liike mutta toiseen
suuntaan.
Huomautukset:
Ensimmäisen käyn yhteydessä on mahdollista, että
huomaat laitteesta tulevan hiukan savua ja savunhajun:
se on yleistä ja häviää seuraavalla käytkerralla. Huomio!
Jokaisen suoristuskerran aikana laitteesta saattaa päästä
kevyttä savua. Se voi johtua talin tai hiustenhoitotuotteiden
(joita ei huuhdota pois, hiuslakat jne) jäänteiden
haihtumisesta tai hiusten kosteudesta.
Laitteeseen sijoitettu ionigeneraattori vapauttaa ioneita,
joiden antistaattinen vaikutus tekee hiuksista pehmeät
ja kiiltävät. Huomio: Laitteesta saattaa kuulua hienoista
ritisevää ääntä. Tämä on täysin normaalia: ääni on ominaista
ionigeneraattorille.
• Hiukset suoristetaan kuivina.
Voit suojata hiuksia suojaavalla suihkeella laitteen
kuumuutta vastaan.
Jos hiukset eivät suoristu tarpeeksi tehokkaasti, kiris
levyjä tiukemmin hiustupsua vasten ja liu’uta laitetta
hitaammin hiuksia pitkin.
HUOLTO
Katkaise virta laitteesta ja anna sen jäähtyä kunnolla.
Puhdista levyt pehmeän ja kostean rievun avulla, ilman
pesuainetta, jotta levyt säilyisivät optimilaatuisina. Älä
raaputa levyjä.
Säilytä suoristusrautaa levyt yhteenpuristettuina niiden
suojaamiseksi vaurioilta.
Συμβουλευτείτε πρώτα τις οδηγίες ασφαλείας.
Σας ευχαριστούμε για την αγορά που κάνατε. Η συσκευή
BaByliss Diamond Ceramic έχει κεραμική επίστρωση υψηλής
πυκνότητας και προορίζεται για επαγγελματική χρήση. Η μεγάλη
ισχύς της στο γλίστρημα και στη μετάδοση της θερμότητας έχει
ως αποτέλεσμα να κάνει τα μαλλιά απαλά, λαμπερά και να τα
προστατεύει. Η συσκευή ST389E διαθέτει τα παρακάτω τεχνικά
χαρακτηριστικά:
Επαγγελματικές πλάκες BaByliss Diamond Ceramic:
35 mm x 120 mm (1)
Κουμπί έναρξης/διακοπής λειτουργίας - αυτόματη
διακοπή (2)
• Κουμπί Intense: 2 θέσεις (3)
• Κουμπί Protect: 4 θέσεις (4)
Περιστρεφόμενο καλώδιο (5)
Αποσπώμενη χτένα (6)
Κυματοειδείς πλάκες: διευκολύνουν το γλίστρημα και τον
χειρισμό του ψαλιδιού ασκώντας σταθερή πίεση στα μαλλιά
χωρίς να τα καταστρέφουν (7)
Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία με οθόνη υγρών κρυστάλλων
(LED): 6 βαθμίδες (140 - 160 - 180 - 200 - 220 - 235 °C)
Θερμοκρασία Τύπος μαλλιών
140°C LED πράσινο
160°C LED πράσινο
Μαλλιά λεπτά, ξεβαμμένα, και/ή
ευαίσθητα
160°C LED πράσινο
180°C LED κίτρινο
Μαλλιά κανονικά, βαμμένα, και
σπαστά
200°C LED πορτοκαλί
220°C LED κόκκινο
235°C LED κόκκινο
Μαλλιά χοντρά και/ή κατσαρά
i-Temperature Technology – Άμεση επίτευξη της
θερμοκρασίας - Θερμοκρασία απολύτως σταθερή
Iοντική λειτουργία : Τα αρνητικά ιόντα διαχέονται σ’όλα τα
μαλλιά κατά τη στιγμή του ισιώματος ώστε να μειώνουν το
κατσάρωμα και το στατικό ηλεκτρισμό.
Wet & Dry: ειδικός σχεδιασμός για μαλλιά υγρά ή στεγνά
Ασφάλιση των πλακών για προστασία και καλύτερη
αποθήκευση.
• Θερμομονωτικό επίστρωμα
ΧΡΗΣΗ
Ίσιωμα : Συνδέστε τη συσκευή με το ρεύμα, ανάψτε τη και
περιμένετε να ζεσταθεί. Η αρχική επιλογή επίτευξης της
θερμοκρασίας είναι 200°C.
Για απαλό ίσιωμα, πατήστε 1x το κουμπί Protect και ο ισιωτής
θα φθάσει στους 180°C· 2x και ο ισιωτής θα φθάσει στους 160°C·
3x και ο ισιωτής θα φθάσει στους 140°C· τέλος, 4x και ο ισιωτής
θα φθάσει στους 20C. Πατήστε πάλι το κουμπί και ο ισιωτής
θα επανέλθει στους 180°C.
Για έντονο ίσιωμα, πατήστε 1x το κουμπί Intense και ο ισιωτής
θα φθάσει στους 220°C, 2x και ο ισιωτής θα φθάσει στους
235°C. Πατήστε πάλι το κουμπί και ο ισιωτής θα επανέλθει
στους 220°C.
Η φωτεινή ένδειξη που αντιστοιχεί στο επιλεγμένο
επίπεδο θερμοκρασίας αναβοσβήνει μέχρι να επιτευχθεί η
θερμοκρασία.
Ξεμπερδεύετε προσεκτικά τα μαλλιά και τα χωρίζετε σε τούφες.
Αρχίζετε με τις τούφες από τη βάση του κεφαλιού. Πιάνετε μια
τούφα πλάτους 5 εκ. περίπου και την τοποθετείτε ανάμεσα στις
2 θερμαινόμενες πλάκες και κοντά στις ρίζες, φροντίζοντας
να μην αγγίζετε τις πλάκες με τα χέρια. Κλείνετε τις πλάκες,
τις σφίγγετε για να συγκρατήσετε την τούφα και γλιστράτε τη
συσκευή απαλά από τις ρίζες προς τις άκρες. Αφήνετε τα μαλλιά
να κρυώσουν και κάνετε ένα τελευταίο χτένισμα.
Ύστερα από
τη χρήση, σβήστε και βγάλτε τη συσκευή από το ρεύμα. Αφήστε
να κρυώσει πριν την αποθηκεύσετε.
Φορμάρισμα : Για να φορμάρετε τα μαλλιά γυρίζοντας
τις άκρες προς τα μέσα, χρησιμοποιείτε τη συσκευή όπως
περιγράφεται παραπάνω και τη γυρίζετε προς τα μέσα (όπως
μια κανονική βούρτσα). Κρατάτε στη θέση αυτή για μερικά
δευτερόλεπτα και κατόπιν αφήνετε. Για να γυρίσετε τις
άκρες προς τα έξω, κάνετε το ίδιο αλλά προς την αντίθετη
κατεύθυνση.
Σημειώσεις:
Την πρώτη φορά της χρήσης, είναι πιθανόν να παρατηρήσετε
μια ελαφρά απελευθέρωση καπνού και μια ιδιαίτερη
οσμή: κάτι τέτοιο είναι συχνό και θα εξαφανιστεί με την
επόμενη χρήση. Προσοχή! Σε κάθε χρήση είναι πιθανόν να
διαπιστώσετε μια ελαφριά εκπομπή καπνού. Κάτι τέτοιο
μπορεί να οφείλεται στην εξάτμιση του σμήγματος ή στα
υπολείμματα των προϊόντων περιποίησης των μαλλιών
(περιποίηση σε στεγνά μαλλιά, λακ, ...) ή στην υγρασία των
μαλλιών.
Η γεννήτρια ιόντων που βρίσκεται στο εσωτερικό της
συσκευής απελευθερώνει ιόντα τα οποία εμποδίζουν τη
δημιουργία στατικού ηλεκτρισμού και κάνουν τα μαλλιά
απαλά και λαμπερά. Σημείωση: αν ακούσετε έναν ελαφρύ
ήχο που μοιάζει με βούισμα, είναι απολύτως φυσιολογικό:
είναι ο χαρακτηριστικός ήχος της γεννήτριας ιόντων.
• Χρησιμοποιείτε σε στεγνά μαλλιά.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο σπρέι προστασίας
κατά της θερμότητας για άριστη προστασία των μαλλιών.
Αν το ίσιωμα δεν είναι αρκετά αποτελεσματικό, πιέστε πιο
πολύ τις πλάκες προς την τούφα και γλιστρήστε τη συσκευή
πιο αργά.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Βγάζετε τη συσκευή από την πρίζα και την αφήνετε να
κρυώσει εντελώς.
Καθαρίζετε τις πλάκες με ένα υγρό και μαλακό πανί, χωρίς
απορρυπαντικό, ώστε να διατηρήσετε την άριστη ποιότητα
των πλακών. Μην ξύνετε τις πλάκες.
Αποθηκεύετε τον ισιωτή έχοντας τις πλάκες κλειστές για να
τις προστατέψετε.
Kérjük olvassa el először a biztonsági útmutatót.
Köszönjük a vásárlását. A BaByliss Diamond Ceramic nagy
sűrűségű kerámia bevonat, professzionális használatra. Nagy
csúszási és hőátadási képessége lágyságot, csillogást és
védelmet kölcsönöz a hajnak. Az ST389E az alábbi műszaki
tulajdonságokkal rendelkezik:
Professzionális BaByliss Diamond Ceramic simítólapok: 35
mm x 120 mm (1)
• ON/OFF gomb - önműködő leállás (2)
• Intenzív gomb: 2 helyzet (3)
• Protect (védelem) gomb: 4 helyzet (4)
• Forgó tápvezeték (5)
Kihúzható bontófésű
(6)
Lebegő simítólapok: megkönnyítik a hajsimí
csúszását és kezelését altal, hogy folyamatos nyomást
gyakorolnak a hajra anélkül, hogy tönkretennék (7)
Állítható hőrséklet LED kijelzővel: 6 fokozat (140 - 160 -
180 - 200 - 220 - 235 °C)
Hőmérséklet: Hajtípus
140°C zöld LED
160°C zöld LED
Vékony szálú, szőkített illetve
érzékeny haj
160°C zöld LED
180°C sárga LED
Normál, festett illetve dauerolt
haj
200°C narancssárga LED
220°C piros LED
235°C piros LED
Erős szálú illetve göndör haj
i-Temperature Technology – Azonnali felfűtés – Rendkívül
stabil hőmérséklet
Ionizáló funkció : Hajsimításkor negatív ionokat juttat
a hajra, ezzel ckkenti a göndörödést és a statikus
elektromosságot.
Wet & Dry: külön száraz vagy nedves hajon tör
használatra készült
A lapok zárása védelmet és optimális tárolást tesz
lehetővé.
• Hőálló szigetelő szőnyeg
HASZNÁLAT
A simítás:
Dugja be a konnektorba a készüléket, kapcsolja be
és hagyja felmelegedni. Az alapbeállítás szerinti hőmérséklet
200 °C-ra.
A finom simítás érdekében nyomja meg 1x egyszer a Protect
(védelem) gombot, és a hajsimító 180°C-ra melegszik; 2x és
a hajsimító 160 °C-ra melegszik; 3x és a hajsimító 140 °C-ra
melegszik; 4x és a hajsimító 200 °C-ra melegszik. Nyomja meg
ismét a gombot, és a hajsimító visszatér 180 C°-ra.
Az intenv hajsimításhoz nyomja meg 1x az Intense (intenzív)
gombot, és a hajsrító 220 °C-ra melegszik, 2x és a hajsimí
235 °C-ra melegszik. Nyomja meg ismét a gombot, és a hajsimító
visszatér 220 °C-ra.
A kiválasztott hőfokhoz tartozó vilátó kijelző mindaddig villog,
amíg a hőmérséklet el nem éri a megadott értéket.
Először fésülje ki gondosan a hajat, majd ossza fel tincsekre.
Kezdje először az alsó tincsekkel. Válasszon ki egy kb. 5 cm
széles tincset és helyezze be a melegítő lapok közé a hajszálak
gyökerének közelében, ügyelve arra, hogy ujjaival ne érintse
meg a melegítő lapokat. Zárja be a simító lapokat és tartsa
beszorítva őket a hajtincs megtarsára, majd csúsztassa
el lassan a hajslak vének az irányába. Hagyja lehűlni
a hajat, majd fejezze be a simítást egy fésüléssel.
Használat
után kapcsolja ki és húzza ki a konnektorból a készüléket. Mielőtt
elteszi, hagyja kihűlni.
A modellezés: Ha a hajszálak végeit befele akarjuk fordítani,
használja a fentebb leírt módon és fordítsa a késléket befe
(mint egy normális hajket). Tartsa így egy pár másodpercig,
majd engedje fel. Ha a hajslak végeit kifele akarja fordítani,
végezze a mozdulatot a másik irányba.
Megjegyzések:
Első használatnál előfordulhat, hogy enyhe füstöt és
jellegzetes szagot érez: ez gyakran előfordul és megszűnik
a következő használat után. Figyelem! Minden simítás
alkalmával enyhe füstképződés előfordulhat. Ez keletkezhet
a faggyú (sebum) elrolgása vagy hajápolószer-maradvány
(öblítés nélküli hajpakolás, lakk stb.), vagy a haj nedvessége
következtében.
Laitteeseen sijoitettu ionigeneraattori vapauttaa ioneita,
joiden antistaattinen vaikutus tekee hiuksista pehmeät
ja kiiltävät. Huomio: Laitteesta saattaa kuulua hienoista
ritisevää ääntä. Tämä on täysin normaalia: ääni on ominaista
ionigeneraattorille.
• Használja a készüléket sraz hajon.
Használhat a hővel szemben ellenálló védő spray-t, a haj
optimális védelme érdekében.
Ha a lapok csúszása nem eg hatékony, erősebben szotsa
rá a hajtincsre a simítólapokat, és lassabban csúsztassa a
készüléket.
KARBANTARTÁS
Húzza ki a készüket a csatlakozóból, és várja meg, míg
teljesen lehűl.
Puha, nedves, tisztószer nélküli ruhával tisztsa a
lemezeket, hogy megtartsák optimális minőgüket. Ne
dörzsölje a lemezeket.
Megóvása érdekében a hajkisimítót összezárt lemezekkel
kell tárolni.
Przed użyciem przeczytać zasady bezpieczeństwa.
Gratulujemy udanego zakupu. BaByliss Diamond Ceramic to
powłoka ceramiczna o wysokiej gęstości przeznaczona do
zastosowań profesjonalnych. Wyjątkowa zdolność poślizgu
oraz przekazywania ciepła zapewnia delikatność, połysk i chroni
włosy. ST389E posiada następujące parametry techniczne:
Profesjonalne płytki BaByliss Diamond Ceramic:
35 mm x 120 mm (1)
• Przycisk ON/OFF - Wyłączanie automatyczne (2)
• Przycisk Intense: 2 położenia (3)
• Przycisk Protect: 4 pożenia (4)
Obrotowy przewód (5)
Wyjmowany grzebień rozczesujący (6)
Ruchome płytki: ułatwiają przeciąganie pasm i obsłu
prostownicy, wywierając stały nacisk na włosy, jednak nie
uszkadzając ich przy tym (7)
Regulowana temperatura na wwietlaczu LED: 6
poziomów (140 - 160 - 180 - 200 - 220 - 235 °C)
Temperatura Rodzaj włosów
140°C zielona LED
160°C zielona LED
Włosy cienkie, rozjaśniane i/lub
wrażliwe
160°C zielona LED
180°C żółta LED
Włosy normalne, farbowane i/
lub kcone
200°C pomarańczowa LED
220°C czerwona LED
235°C czerwona LED
Włosy gęste i/lub mocno
kręcone
i-Temperature Technology – szybkie nagrzewanie -
Perfekcyjne utrzymanie stałej temperatury
Funkcja Ionic : Podczas prostowania, urządzenie wytwarza
jony ujemne, które zapobiegają skręcaniu się i elektryzowaniu
włosów.
Wet & Dry: specjalnie przystosowana do włosów suchych
lub wilgotnych
Blokowanie płytek zabezpiecza je i ułatwia
przechowywanie. urządzenia.
• Podkładka termoizolacyjna
ZASTOSOWANIE
Prostowanie włosów:
Podłączyć urządzenie do prądu, włącz
je i poczekać na nagrzanie. Temperatura domyślna to 200 °C.
Aby delikatnie prostować włosy, naly nacisnąć 1x przycisk
Protect - prostownica nagrzeje się do 180 °C; 2x - prostownica
nagrzeje się do 160 °C, 3x - prostownica nagrzeje się do 140 °C
lub 4x - prostownica nagrzeje się do 200 °C. Ponownie wcisnąć
przycisk, temperatura prostownicy wróci do 180 °C.
Aby intensywnie prostować włosy, naly nacisnąć 1x przycisk
Intense - prostownica nagrzeje się do 220 °C; 2x - prostownica
nagrzeje się do 235 °C. Ponownie wcisnąć przycisk, temperatura
prostownicy wci do 220 °C.
Lampka kontrolna odpowiadająca wybranemu poziomowi
temperatury migocze, dopóki urządzenie się nie nagrzeje.
Delikatnie rozczesać włosy, dzieląc je na kosmyki. Rozpocząć
od kosmyków na dole. Chwycić kosmyk o szerokości mniej
więcej 5 cm i umieścić pomiędzy 2 nagrzanymi płytkami,
przysuwając aparat w pobliże nasady włosów i uważając
jednocześnie, aby nie dotknąć płytek palcami. Zamkć
prostownicę, docisnąć w celu podtrzymania kosmyku, a
następnie przesunąć powoli aparat w kierunku od nasady
do końcówek włosów. Pozostawić włosy do scodzenia,
przeczesując po krótkiej chwili grzebieniem.
Po użyciu
wączyć urdzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
Pozostawić do wystygnięcia przed schowaniem.
Modelowanie wlosów: Aby ułożyć włosy końcówkami pod
spód, stosować aparat zgodnie z opisem powyżej, obracając
go do wewnątrz (jak zwykłą szczotkę). Trzymać w danej pozycji
przez kilka sekund, a następnie pcić włosy. Aby ułyć włosy
końcówkami w górę, wykonać czynności opisane powyżej, lecz
w odwrotnym kierunku.
Uwagi:
Przy pierwszym użyciu, z prostownicy może wydobywać
się niewielka ilość dymu i specyficzny zapach: jest to częste
zjawisko i zniknie przy kolejnym użyciu. Uwaga! W trakcie
każdego prostowania, może wydobywać się delikatny dym.
Spowodowane jest to parowaniem sebum lub pozostałości
produktu do pielęgnacji włosów (oywka bez spłukiwania,
lakier, ...) lub resztek wilgoci zawartej we włosie.
Generator jonów znajdujący się wewnątrz urządzenia
wytwarza jony, dzięki krym włosy nie elektryzują się
oraz nabierają gładkości i blasku. Uwaga: Delikatny odgłos
przypominający chrszczenie jest całkowicie normalny, to
dźwięk pracy generatora jonów.
• Stosować na włosy suche.
Można użyć sprayu zabezpieczającego przed wyso
temperaturą dla optymalnej ochrony włosów.
Jeżeli prostowanie nie jest wystarczająco skuteczne, należy
mocniej ścisnąć płytki na kosmyku i wolniej przesuw
urządzenie.
KONSERWACJA
Wyłączyć aparat z sieci elektrycznej, pozostawiając do
całkowitego ostygnięcia.
Wyczcić płytki delikatną, zwilżoną szmatką, bez
detergentu, w celu zachowania ich optymalnych
aściwości. Nie skrobać powierzchni płytek.
Chować żelazko zawsze ze złożonymi płytkami w celu ich
ochrony.
Před použitím si přečtěte bezpečnostní pokyny.
Děkujeme vám za koupi našeho výrobku. BaByliss Diamond
Ceramic je keramický povlak o vysoké hustotě pro profesionální
použití. Jeho výborné schopnosti z hlediska skluzu a přenosu
tepla dodávají vlasům jemnost, lesk a chrání je. Přístroj ST389E
má následující technické charakteristiky:
Profesionální keramické destičky BaByliss Diamond Ceramic:
35 mm x 120 mm (1)
• Tlačítko ON/OFF - Automatické zastavení (2)
• Tlačítko „Intenzivní“ (Intense): 2 polohy (3)
• Tlačítko „Ochrana“ (Protect): 4 polohy (4)
Otočná šňůra (5)
Odnímatelný rozčesávací hřeben (6)
Plovoucí destičky: usnadňují skluz a manipulaci se žehličkou,
neboť vyvíjejí slý tlak na vlasy, aniž by je poškozovaly (7)
Nastavitelná teplota na LED obrazovce: 6 úrovní ( 140 - 160
- 180 - 200 - 220 - 235 °C)
Teplota Typ vlasů
140°C zelená kontrolka
160°C zelená kontrolka
Jemné, odbarvené a/nebo
citlivé vlasy
160°C zelená kontrolka
180°C žlutá kontrolka
Normální, barvené a/nebo
ondulované vlasy
200°C oranžová kontrolka
220°C červená kontrolka
235°C červená kontrolka
Husté a/nebo kudrnaté vlasy
Technologie i-Temperature Technologie - Okamžité zahřátí
- Dokonale stabilní teplota
Funkce Ionic : Záporné ionty jsou rozptýleny na vlasech v
okamžiku vyhlazování, aby došlo ke snížení zkadeření a
statické elekiny.
Wet & Dry : funkce určená speciálně pro žehlení suchých
nebo vlhkých vlasů
Mechanismus blokování destiček umožňuje optimální
ochranu a uložení přístroje po použití.
• Izolační podložka odolná vůči teplu
POUŽITÍ
Narovnávání: Zapojte přístroj do sítě, zapněte jej a nechte
zahřát. Přednastavená teplota činí 200°C.
Pro šetrné narovnání vlasů stiskněte jednou tlačítko „Protect
a žehlička se zahřeje na 180°C; stiskte dvakrát toto tlačítko
a žehlička se zahřeje na 160°C; stiskněte jej třikrát a žehlička
se zahřeje na 140°C; po čtyřech stisknutích se žehlička zahřeje
na 20C. Po opětovm stisknutí tlačítka se teplota žehličky
vrátí na 180°C.
Pro intenzivní narovnání vlasů stiskněte jednou tlačítko
„Intense“ a žehlička se zahřeje na 220°C, po dvojím stisknutí
tohoto tlačítka se žehlička zahřeje na 235°C. Po opětovném
stisknutí tlačítka se teplota žehličky vrátí na 220°C.
Světelná kontrolka s odpovídající zvolenou teplotou bliká,
dokud není dosaženo požadované teploty.
Vlasy pečlivě rozčešte a oddělte je. Začněte na nejníže
položených kadeřích. Uchopte pramen o šířce asi 5 cm a
umístěte jej mezi 2 topné pláty u kořínků. Dbejte na to, abyste
se rukama nedotýkali plátů. Kleště zavřete, stiskněte tak, aby
pramen vlasů zůstal mezi pláty a pomalu táhte od kořín
směrem ke konečkům vlasů. Nechte vlasy vychladnout a
dotvarujte hřebenem.
Po použití přístroj vypněte a odpojte od
elektrické sítě. Před uložením jej nechte vychladnout.
Tvarování: Při tvarování vlasů konečky směrem dovnitř,
postupujte, jak je uvedeno výše a nattepřístroj směrem
dovnitř (jako při práci běžným kartáčem). Podržte v da
poloze několik vteřin a potom uvolněte. Při tvarování konečků
směrem ven postupujte podobně, ovšem opačným směrem.
Poznámky :
Při prvním použití se může stát, že se uvolní trochu kouře
a specifický zápach: je to zcela běžné a při dalším použití
jev vymizí. Poznámka! Při narovnávání můžete pozorovat
páru. Nemusíte se však znepokojovat, může docházet k
vypařování kožního mazu, zbytků vlasových příprav
(vlasové péče, laku na vlasy, atd.)nebo zbytkové vody, která
se vypařuje z vašich vlasů.
Generátor iontů umístěný v přístroji uvolňuje ionty, díky
jejichž antistatickému působení budou vlasy vláčné a lesklé.
Upozornění: Zcela běžným jevem je slabý zvuk praskání; je
to charakteristický zvuk pro generátor iontů.
• Používejte na suché vlasy.
Pro optimální ochranu vlasů lze používat ochranný sprej proti
teplu.
Pokud není žehlení dosti účinné, přitiskněte destičky na
pramen vlasů pevněji a přístrojem klouzejte pomaleji.
ÚDRŽBA
ístroj odpojte ze sítě a nechte ho zcela vychladnout.
Očistěte destičky pomocí jemného vlhkého hadříku bez
saponátu, aby byla zachována jejich optimální kvalita.
Destičky neseškrabávejte.
Při uklizení kleští dbejte na to, aby byly destičky u sebe. Jsou
tak chráněny.
Ознакомьтесь предварительно с инструкциями по
безопасности.
Благодарим вас за покупку. BaByliss Diamond Ceramic - это
керамическое покрытие высокой плотности, предназначенное
для профессионального применения. Благодаря своим
характеристикам, обеспечивающим скольжение и
теплопроводность на высоком уровне, данное покрытие
способствует приданию блеска и мягкости волосам при
бережном отношении к ним. Технические характеристики
аппарата ST389E:
Профессиональные пластины BaByliss Diamond Ceramic :
35
mm x 120 mm (1)
• Кнопка вкл/выкл - автоматическая остановка (2)
• Кнопка Intense: 2 позиции (3)
• Кнопка Protect: 4 позиции (4)
Вращающийся шнур (5)
• Съемная расческа для распутывания волос (6)
Плавающие пластины: облегчают скольжение и
управление аппаратом для разглаживания волос,
обеспечивают постоянное давление на волосы, не
повреждая их (7)
Регулируемая температура со светодиодным экраном
LED : 6 уровней (140 - 160 - 180 - 200 - 220 - 235 °C)
Температура Тип волос
140°C индикатор зеленый
160°C индикатор зеленый
Тонкие, обесцвеченные и/
или ломкие волосы
160°C индикатор зеленый
180°C индикатор желтый
Нормальные, крашеные и/
или волнистые волосы
200°C индикатор оранжевый
220°C индикатор красный
235°C индикатор красный
Густые и/или вьющиеся во-
лосы
Технология i-Temperature Technology – Мгновенный
нагрев – Температура безупречно стабильная
Функция ионизации Ionic : Отрицательные ионы
проникают в волосяной покров в процессе разглаживания
волос, что уменьшает волнистость волос и статическое
электричество.
Wet & Dry: специально разработанная система для
использования аппарата на сухих или влажных волосах
Блокировка пластин обеспечивает их защиту и оптимальные
условия хранения.
• Изолирующий теплостойкий коврик
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
Выпрямление волос: Подключите аппарат к сети, включите
его и дайте нагреться. Стандартная настройка нагрева
аппарата - 20C.
Чтобы мягко разгладить волосы, нажмите один раз на кнопку
Protect: аппарат нагреется до 180°C; если вы нажмете на кнопку
2 раза, аппарат нагреется до 160°C, 3 раза – до 140°C, 4 раза – до
200°C. Еще раз нажмите на кнопку, и аппарат вернется в режим
нагрева до 180°C.
Для интенсивного разглаживания волос нажмите 1 раз на
кнопку Intense, и аппарат нагреется до 220°C; если вы нажмете
на кнопку 2 раза, аппарат нагреется до 235°C. Еще раз нажмите
на кнопку, и аппарат вернется в режим нагрева до 220°C.
Световой сигнал, соответствующий выбранному уровню
температуры, мигает до тех пор, пока не будет достигнута
установленная температура.
Тщательно расчешите волосы и разделите их на пряди.
Начинайте укладку снизу. Возьмите прядь волос, шириной 5 см,
захватите ее у корней и поместите между горячими пластинами.
Действуйте осторожно, стараясь избегать соприкосновения
с горячей поверхностью прибора. Продвигайте щипцы с
плотно сжатыми пластинами от корней к кончикам волос.
Дайте волосам остыть, прежде чем расчесывать их. Закончив
пользоваться аппаратом, выключите его и отключите от сети.
Дайте аппарату остыть перед тем, как убрать на хранение.
Укладка волос: Для создания причесок с безупречной
формой в стиле «боб» действуйте, как описано выше, но слегка
подкручивайте распрямителями кончики волос (как если бы
это была щетка), прижимая их 2-3 секунды. Для причесок в
стиле «flick-ups» выполните ту же процедуру, но подкручивайте
кончики волоснаружу.
Примечание:
Возможно, что при самом первом использовании вы заметите
легкий дымок и специфический запах: это довольно частое
явление, которое исчезает при последующем использовании
аппарата. Внимание! При каждом разглаживании возможно
появление небольшого количества дыма. Это может
быть вызвано испарением кожного жира или остатков
препаратов для ухода за волосами (средство для ухода без
ополаскивания, лак, …), либо влаги, которая содержится в
волосах.
Расположенный внутри аппарата генератор ионов
высвобождает ионы, антистатическое действие
которых делает волосы мягкими и блестящими. Важно:
Совершенно нормальным является легкий шум, похожий на
потрескивание, это - характерный звук генератора ионов.
• Используйте только на сухих волосах.
Чтоб ы опт има льно з ащит ить в олос ы во вре мя р азгла жив ания ,
воспользуйтесь специальным теплозащитным спреем.
Если разглаживание волос оказалось недостаточно
эффективным, сильнее зажмите прядь волос между
пластинами и медленнее передвигайте аппарат скользящим
движением.
УХОД
Отключите аппарат от сети и дайте ему полностью
остыть.
Почистите пластины с помощью влажной мягкой
тряпочки, без моющих средств, чтобы предохранить
оптимальное качество пластин. Пластины не следует
скрести.
Храните аппарат с закрытыми пластинами, это
предохраняет их от повреждений.
Kullanmadan önce güvenlik talimatlarını okuyunuz.
Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz. BaByliss Diamond
Ceramic profesyonel kullanıma yönelik yüksek yoğunlukta
seramik bir kaplamadır. Yüksek kayganlık ve ısı iletme gücü
sayesinde saçlarınız yumuşaklık, parlaklık kazanır ve korunur.
ST389E aşağıdaki teknik özelliklere sahiptir:
Profesyonel BaByliss Diamond Ceramic plakalar:
35 mm x 120 mm (1)
• ON/OFF düğmesi - Otomatik olarak durur (2)
• Intense Düğmesi: 2 pozisyon (3)
• Protect Düğmesi: 4 pozisyon (4)
ner kablo (5
)
Çıkarılabilir tarak (6)
Yüzer plakalar: saçları yıpratmadan üzerlerine sürekli
bir baskı uygulayarak maşanın kaymasını ve kullanımını
kolaylaştırırlar (7)
LED ekranla ayarlanabilir sıcaklık: 6 seviye (140 - 160 - 180
- 200 - 220 - 235 °C)
Sıcaklık Saç tipi
140°C yeşil LED
160°C yeşil LED
İnce, rengi açılmış ve/veya
hassaslaşmış saçlar
160°C yeşil LED
180°C sarı LED
Normal, boyalı ve/veya dalgalı
saçlar
200°C turuncu LED
220°C kırmızı LED
235°C kırmızı LED
Kalın ve/veya kıvırcık slar
i-Temperature Technology – Anında ısınma – Kusursuz bir
şekilde sabit bir sıcaklık. Bu teknoloji nemli veya kuru slar
üzerinde kullanım imkanı sağlamaktadır.
Ionic fonksiyonu : Negatif iyonlar, uçuşmaları ve statik
elektriği önlemek için, düzleştirme esnasında saçlar üzerine
yayılır.
Wet & Dry: kuru veya nemli slar üzerinde kullanım için özel
olarak tasarlanmıştır
Koruma ve kaldırma kolaylığı sağlayan plakaların
kilitlenmesi.
• Isıya dayanıklı yalıtkan halı
DÜZLEŞTIRICI
Saçlarınızı düzleştirmek için:
Cihazın fişini elektrik prizine
takın ve çalıştırın ve ısınmasını bekleyin. Varsayılan sıcaklık
200°C’dir.
Yumuşak bir düzleştirme için, 1 kere Protect düğmesi üzerine
basın ve saç düzleştirici 180°C’ye ulaşacaktır; 2 kere basıldığında
düzleştirici 160°C’ye ulaşır; 3x kere basıldığında düzleştirici
140°C’ye ulaşır ve 4 kere basılğında düzleştirici 200°C’ye ulaşır.
Düğmeye yeniden basın, düzleştirici tekrar 180°C’ye dönecektir.
Yun bir düzleştirme için Intense düğmesi üzerine 1 kere
basın ve düzleştirici 220°C’ye ulaşacaktır, 2 kere basıldığında
düzleştirici 235°C’ye ulaşır. Düğmeye yeniden basın, düzleştirici
tekrar 220°C’ye dönecektir.
Seçilen sıcaklık düzeyine karşılık gelen gösterge ışığı sıcakğa
ulaşılana kadar yanıp söner.
Saçınızı fırçalayın, öncelikle ensenizdeki saç tutamlarından
başlayıp önlere doğru geliniz. 5cm’lik bir tutam alınız ve
plakaların arasına yerletiriniz, cihazınız sıcak olduğundan
cildinize değdirmemeye özen gösteriniz. Saçınızı uçlarından
aşağıya doğru gergin tutun. Köklerden başlayarak düzleştiriciyi
yerleştirin ve aşağıya doğru kaydırın. Saçınızı fırçalamadan
önce soğumasını bekleyin.
Kullanım sonrasında cihazı kapatın
ve fişini elektrik prizinden çekin. Kaldırmadan önce soğuması
bekleyin.
Saçlarınızı şekillendirmek için : Saç uçlarınızda içeri doğru
kıvrım yaratmak için sanki bir fırçayla şekillendirir gibicihazı
saç uçundayken içeri kıvırın ve birkaç saniye böyle bekleyin.
Saç uçlarınızı dışarı kıvırmak için yukarıdaki işlemin tersini
uygulayın.
Uyarılar:
İlk kullanımda, hafif bir duman ve özel bir kokunun çıkabilir:
bu sıkça olur ve bir sonraki kullanımdan itibaren kaybolur.
Dikkat! Her düzleştirme esnasında, hafif bir duman çıkabilir.
Bu saçlardaki yağların ve saç bakım ürünlerinin (durulamasız
bakım ürünleri, briyantin, …) buharlaşmasına veya saçın
hala nemli olmasına bağlı olabilir.
Cihazın içine yerleştirilen iyon jeneratörü, antistatik
hareketin saçları yumuşak ve parlak kıldığı iyonları yayar.
Not: Bir cızırtıya benzeyen hafif bir gürültü duyulması son
derece normaldir: bu, iyon jeneratörünün kendine özgü
gürültüsüdür.
• Kuru sta kullanınız
Saçın en iyi şekilde korunması için ısıya karşı koruma spreyi
kullanılabilir.
er düzleştirme işlemi yeterince etkili dilse plakaları s
üzerinde daha fazla sıkın ve cihazı daha yavaş kaydırın.
BAKIM
Cihazın fişini çekin ve tamamen soğumasını bekleyin.
Plakaların kalitesinin en iyi şekilde korunması için plakaları
nemli, çok yumuşak ve deterjansız bir bez yardımı ile
temizleyin. Plakaları kazımayın.
Plakaları korumak için saç düzleştiriciyi plakalar sıkıştırılmış
olarak kaldırın.
Щипцы для укладки волос
Производитель: BaByliss
99 Авеню Аристид Бриан
92120, Монруж, Франция
Факс 33 (0) 1 46 56 47 52
Сделано в Китае
Дата производства (неделя, год): см. на товаре
16_ST389E.indd 2 11/08/16 11:25
  • Page 1 1
  • Page 2 2

BaByliss ST389E Instrukcja obsługi

Kategoria
Prostownice do włosów
Typ
Instrukcja obsługi