BaByliss ipro 230 Elegance Instrukcja obsługi

Kategoria
Prostownice do włosów
Typ
Instrukcja obsługi
28
Żelazko i pro 230 ionic
Prostownica i pro 230 ionic
titanium marki BaByliss została
specjalnie opracowana do
doskonałego wygładzania i
modelowania włosów jednym
pociągnięciem. Wyjątkowy rozmi-
ar prostownicy (120mm długości
i 24mm szerokości) sprawia, że
nadaje się do dowolnie długich
włosów.
Płytki grzejne prostownicy
posiadają nową powłokę z
mikrocząsteczek Ceremiczno-
Tytanowych. Dzięki tej tech-
nologii, płytki o wiele gładsze
i zapewniają idealne prostowanie,
przy jeszcze większej dbałości o
Twoje włosy.
Funkcja i Temperature Technology
zapewnia perfekcyjne prostowa-
nie po jednym przeciągnięciu,
a jednocześnie zapewnia odpo-
wiednią ochronę włosów.
Dodatkowo prostownica i pro
230 ionic BaByliss posiada funkcję
jonowania (niebieska kontrolka).
Podczas prostowania, urządzenie
wytwarza jony ujemne, które
zapobiegają skręcaniu się i elekt-
ryzowaniu włosów.
CHARAKTERYSTYKA
Profesjonalne płytki z powłoką
Tytanowo Ceramiczną - Wymiary
płytek: 24mm x 120mm
i-Temperature Technology szyb-
kie nagrzewanie - Perfekcyjne
utrzymanie stałej temperatury
• Funkcja Ionic
• Przycisk On/O
Przełącznik temperatury – 5 usta-
wień – od 130°C do 230°C
• Wyłącznik automatyczny
• Obrotowy przewód
Wielowarstwowa podkładka
izolacyjna odporna na wysoką
temperaturę
SPOSÓB UŻYCIA
Wygładzanie włosów
Przygotować włosy do
wygładzania: umyć włosy,
wysuszyć suszarką i rozczesać gr-
zebieniem o grubych zębach.
Podzielić włosy na części. Górne
kosmyki podnieść i spiąć spinka-
mi tak, aby móc modelować
kosmyki znajdujące się pod spo-
dem.
Włączyć żelazko i pro 230 ionic
BaByliss do sieci i nacisnąć przy-
cisk « » .
Przy pierwszym użyciu może
pojawić się niewielki dym lub specy-
czny zapach. Jest to zjawisko nor-
malne, które znika przy kolejnych
użyciach aparatu.
Usłyszysz również cichy charaktery-
styczny więk, związany z działa-
niem wydajnego generatora jonów.
Wybierz odpowiednią
temperaturę za pomocą
przełącznika temperatury. Ni-
ska temperatura zalecana jest do
włosów cienkich, rozjaśnianych
i/lub wrażliwych, natomi-
ast wysoka temperatura do
włosów kręconych, gęstych i/
lub trudnych w układaniu. Jeżeli
używasz prostownicy pier-
wszy raz, ustaw temperaturę w
położeniu 1, ponieważ każdy
rodzaj włosów jest inny. W trakcie
kolejnych zabiegów, można sto-
pniowo zwiększać temperaturę,
w razie potrzeby. Patrz orienta-
POLSKI
29
cyjna tabela poniżej:
Temperatura
Rodzaj
włosów
130°C
zielona LED
155°C
żółta LED
Włosy cienkie,
rozjaśniane
i/lub wrażliwe
155°C
żółta LED
180°C
pomarańczo-
wa LED
Włosy normal-
ne, farbowane
i/lub kręcone
180°C
pomarańczo-
wa LED
205°C
czerwona
LED
230°C
czerwona
LED
Włosy gęste
i/lub mocno
kręcone
Czerwona kontrolka miga: po
krótkim czasie nagrzewania,
prostownica jest gotowa do
użycia. czerwona kontrolka
pozostaje zapalona, zielona
kontrolka sygnalizuje włączenie
funkcji jonowania.
Wybrać kosmyk o grubości 2 - 3
cm i umieścić go pomiędzy 2
płytkami grzewczymi, u nasady
włosów.
Docisnąć rączki żelazka,
przytrzymać kosmyk i przesunąć
wolno płytki od nasady po
końcówki włosów. W razie
potrzeby, powtórzyć czynność,
a następnie rozluźnić płytki grze-
wcze.
Ponownie wydzielić kosmyk
włosów i wykonać czynności jak
wyżej do wygładzenia całej
fryzury.
Uwaga! Przy każdym wygładzaniu
włosów mogą pojawić się niewiel-
kie opary. Może to być związane
z ulatnianiem się łoju lub resz-
tek pochodzących ze środków
pielęgnacyjnych do włosów
(balsamów bez spłukiwania, laki-
erów, ...) lub też znajdującej się we
włosach wilgoci.
Na końcu, uczesać włosy. Utrwalić
fryzurę niewielką ilością lakieru
lub pianki. Nie szczotkować.
Po użyciu, nacisnąć przycisk
« » i wyłączyć aparat z sieci.
Modelowanie włosów
Za pomocą żelazka i pro 230
ionic BaByliss można również
modelować niektóre części fryzury
(grzywka, unoszenie i skręcanie
kosmyków…).
Aby ułożyć włosy z podwiniętymi
końcówkami, postępować jak
wyżej, obracając aparat do
wewnątrz (podobnie jak w przy-
padku szczotki przy podwijaniu).
Przytrzymać aparat przez kilka
sekund, a następnie otworz
płytki.
Aby wywinąć końcówki na
zewnątrz, wykonać czynności
jak wej lecz w przeciwnym ki-
erunku.
KONSERWACJA ŻELAZKA DO
WŁOSÓW
Wyłączyć aparat z sieci elek-
trycznej, pozostawiając do
całkowitego ostygnięcia.
Wyczyścić płytki delikatną,
zwilżoną szmatką, bez deter-
gentu, w celu zachowania ich
optymalnych właściwości. Nie
skrobać powierzchni płytek.
Chować żelazko zawsze ze
złożonymi płytkami w celu ich
ochrony.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35

BaByliss ipro 230 Elegance Instrukcja obsługi

Kategoria
Prostownice do włosów
Typ
Instrukcja obsługi