One For All URC 7781 Instrukcja obsługi

Marka
One For All
Kategoria
fitness, gimnastyka
Model
URC 7781
Typ
Instrukcja obsługi
WWW.ONEF ORALL .COM 241
Spis treści
P
o
l
s
ki
R
YSUNEK PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA URC7781
. . . . . . . . . . . . .
2
42
O TWOIM URC 7781 .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
242
K
LAWIATURA
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
43
I
NSTALACJA BATERII
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
45
USTAWIANIE ZYKA, DATY I CZASU .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
245
K
ONFIGURACJA URC7781
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
(
Jak skonfigurować pilota URC-7781, aby sterował Twoimi urządzeniami)
KODY
TV : Telewizor /LCD / Plazma /Projektor/ Projektor telewizyjny
.
. . . . . . . . . . . . . .
301
V
CR : Magnetowid / TV/VCR combo / DVD /VCR combo/PVR
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
06
S
AT : Odbiornik satelitarny / Urządzenie STB/ DVB-S / DVB-T / Darmowa platforma
(
Freeview)(UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) /.SAT/HDD
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
08
CBL : Konwerter kablowy / Set-Top-Box (urządzenie STB)/ tuner DVB-C
. . . . . . . . . . .
310
VAC : Akcesoria wideo, jak Media Centres / Akcesoria AV /Selektory AV
. . . . . . . . . . .
310
C
D : Odtwarzacz CD / CD-R / MD
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
10
P
HO : Gramofon
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
11
MIS : Audio / Mieszane Audio
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
311
HOM : Automatyka domu (np. sterowane podczerwienią zasłony / sterowane
p
odczerwienią włączniki świateł itp.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
11
A
MP : Audio / Wzmacniacz / System Aktywnych Głośników
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
11
RCV : Audio / Odbiornik Audio /Tuner/Wzmacniacz / (DVD) Kino domowe
.
. . . . . . . .
311
CAS : Odtwarzacz kasetowy (magnetofon)
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
312
L
DP : Odtwarzacz płyt kompaktowych / Video CD
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
12
DAT : Cyfrowa Taśma Audio / DCC
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
312
DVD : Odtwarzacz DVD / DVD-R / Kino domowe DVD / DVD combo / DVD/HDD
.
. . . .
312
P
ODGLĄD BIEŻĄCEGO KODU
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
48
SZYBKI WYBÓR KODU .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
248
WYMIANA URZĄDZENIA .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
248
Z
MIANA KODU URZĄDZENIA
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
49
PRZENOSZENIE URDZENIA .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
USUWANIE URZĄDZENIA .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
FUNKCJA UCZENIA .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
251
(Jak skopiować funkcje z twojego oryginalnego pilota do URC -7781)
ZEROWANIE FUNKCJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
254
FUNKCJE DODATKOWE
Kolor, jasność i tryb nocny
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
254
Zmiana etykiety urządzenia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
255
Blokada głośności
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
256
Makro (Kolejność poleceń)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
258
Kino domowe
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
262
Technologia aktualizacji kodu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
264
Key Magic® (Jak zaprogramować brakujące funkcje)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
265
Usuwanie funkcji uczenia i przycisku Magic
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
267
ONE FOR ALL Sterowanie oświetleniem
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
270
ROZWIĄZYWANIE PROBLEW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
268
CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
269
706159_7781_E_10t:12_Device_7780_Euro_10_Talen 18-07-2007 11:09 Pagina 241
242 WWW.ONEF ORALL.COM
Rysunek URC-7781
Twój URC -7781 wymaga 4 nowych baterii alkalicznych 4 AAA/LR03.
URC -7781 może sterować 12 urządzeniami:
TV : Telewizor / LCD / Plazma / Projektor/ Projektor telewizyjny
VCR : Magnetowid / TV/VCR combo / DVD /VCR combo/PVR
SAT : Odbiornik satelitarny / Urządzenie STB/ DVB-S / DVB-T / Darmowa platforma
(Freeview)(UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) /.SAT/HDD
CBL : Konwerter kablowy / Set-Top-Box (urządzenie STB)/ DVB-C
VAC : Akcesoria wideo, jak Media Centres / Akcesoria AV /Selektory AV
CD : Odtwarzacz CD / CD-R / MD
PHO : Gramofon
MIS : Audio / Mieszane Audio
HOM : Automatyka domu (np. sterowane podczerwienią zasłony /
sterowane podczerwienią włączniki świateł itp.)
AMP : Audio / Wzmacniacz / System Aktywnych Głośników
RCV : Audio / Odbiornik Audio /Tuner/Wzmacniacz / (DVD) Kino domowe
CAS : Odtwarzacz kasetowy (magnetofon)
LDP : Odtwarzacz płyt kompaktowych / Video CD
DAT : Cyfrowa Taśma Audio / DCC
DVD : Odtwarzacz DVD / DVD-R / Kino domowe DVD / DVD combo / DVD/HDD
Pilot zdalnego sterowania URC-7781 ma wbudowany modem, który umożliwia pobieranie kodów,
które mogą nie być zapisane w pamięci. Oznacza to, że pilot URC-7781 nigdy nie będzie przestarzały.
Również funkcja uczenia sprawia, że pilot URC-7781 jest unikalny. Funkcja ta umożliwia przeniesienie
funkcji specjalnych ze starego pilota na klawiaturę nowego pilota URC-7781. Na poniższych stronach
opisano, w jaki sposób dostosować URC-7781 od swoich urządzeń.
O Twoim URC -7781
11
1
2
4
6
8
5
10
1
3
1
4
17/18
9
2
1
19
15
7
16
3
706159_7781_E_10t:12_Device_7780_Euro_10_Talen 18-07-2007 11:09 Pagina 242
WW W.ONEFORALL.COM 243
Klawiatura
Patrz rysunek pilota URC-7781 na stronie 242.
1 MAGIC Key
Przycisk MAGIC używany jest do konfiguracji pilota URC-7781.
2 Dioda zasilania
Przycisk POWER steruje samą funkcją, jak w przypadku oryginalnego pilota.
Po naciśnięciu przycisku MAGIC, a następnie POWER uruchomisz funkcje trybu
nocnego. Jeśli naciśniesz i przytrzymasz przycisk MAGIC, LED pod przyciskiem
POWER zaświeci się dwukrotnie i wejdziesz do trybu programowania.
3 Przycisk LIGHT (ESC)
Przycisk LIGHT podświetla ekran LCD i klawiaturę pilota URC-7781.
Ten przycisk służy również do powracania do poprzedniego ekrany w trybie
programowania. Jeśli chcesz zamknąć tryb programowania i powrócić do trybu
użytkownika, naciśnij i przytrzymaj przycisk LIGHT.
4 Ekran LCD
Pilota URC-7781 można w prosty sposób zaprogramować za pomocą
wskazówek na ekranie LCD. Podczas konfiguracji URC-7781 wyświetli 12
możliwych grup urządzeń. Aktywne urządzenie jest pokazane na środku
ekranu oznaczone: .
TV : (T) - Telewizor / LCD / Plazma / Projektor/ Projektor telewizyjny
VCR : (V) - Magnetowid / TV/VCR combo / DVD /VCR combo/PVR
SAT : (S) - Odbiornik satelitarny / Set-Top-Box / tuner DVB-S / tuner DVB-T /
Freeview(UK)/TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD
CBL : (C) - Konwerter kablowy / Set-Top-Box (urządzenie STB)/ DVB-C
VAC : (N) - Akcesoria wideo, jak Media Centres / Akcesoria AV /Selektory AV
CD : (D) - Odtwarzacz CD / CD-R / MD
PHO : (P) - Gramofon
MIS : (M) - Audio / Mieszane Audio
HOM : (H) - Automatyka domu (np. sterowane podczerwienią zasłony / sterowane
podczerwienią włączniki świateł itp.)
AMP : (A) - Audio / Wzmacniacz / System Aktywnych Głośników
RCV : (R) - Audio / Odbiornik Audio /Tuner/Wzmacniacz / (DVD) Kino domowe
CAS : (K) - Odtwarzacz kasetowy (magnetofon)
LDP : (L) - Odtwarzacz płyt kompaktowych / Video CD
DAT : (J) - Cyfrowa Taśma Audio / DCC
DVD : (Y) - Odtwarzacz DVD / DVD-R / Kino domowe DVD / DVD combo / DVD/HDD
Typ kodu jest wskazywany w nawiasach, np. (T). Podczas konfigurowania swojego urządzenie, |
kod urządzenia będzie wyświetlany jako np. T0556.
T - wskazuje typ urządzenia (kod TV)
0556 - wskazuje czterocyfrowy kod pod Philipsem.
Możliwa jest również zmiana nazwy/zamiana etykiety urządzenia, używając maks. 4 znaków
(patrz strona 225).
5 Left / ENTER / Right
Te przyciski umożliwiają poruszanie się i potwierdzanie wyborów w „Menu
programowania” pilota zdalnego sterowania. Podczas zmiany etykiety
urządzenia możesz przemieszczać się pomiędzy „alfabetem", „cyframi” i
"znakami specjalnymi ((. _ ^<) naciskając przycisk ENTER, aby wybrać żądaną
literę, cyfrę lub symbol.
6 Przyciski numeryczne (0 -9, -/- -, AV)
Przyciski numeryczne (0-9, -/-- (AV)) spełniają takie same funkcje, jak w
przypadku oryginalnego pilota, czyli np. bezpośredni dostęp do programu/
kanału. Jeśli oryginalny pilot obsługiwał przełączanie wejściowe jedno/
dwucyfrowe (symbol -/--), ta funkcja może być obsługiwana za pomocą
przycisku -/--. Jeśli twój oryginalny pilot posiada 10 przycisków, funkcję
obsługuje także przycisk -/--. Jeśli twój oryginalny pilot posiada 20 przycisków,
funkcję obsługuje także przycisk AV. W trybie Audio (PCV, AMP, MIS)
przyciski numeryczne mogą obsługiwać wybór źródła (sygnału wejściowego).
7 Przycisk AV
W trybie TV dostępna będzie funkcja AV / Wejście. W trybie VAC dostępna będzie
funkcja “AV”, jeśli dostępna jest na twoim oryginalnym pilocie. W trybie Audio
(PCV, AMP, MIS) uzyskasz dostęp do funkcji sygnału wejściowego/ źródłowego.
W trybie DVD dostępna będzie funkcja “TV/DVD”, jeśli dostępna jest na twoim
oryginalnym pilocie. W trybie SAT uzyskasz dostęp do funkcji “TV/SAT” lub
“TV/DTV, jeśli dostępna jest na twoim oryginalnym pilocie.
8 Przyciski Kanał (Channel) +/-
Te przyciski sterują samą funkcją, co oryginalny pilot. W trybie TV te przyciski
umożliwiają zmianę jasności (+/-) po naciśnięciu przycisku MAGIC, a następnie
CH +/-. W trybie Audio (PCV, AMP, MIS), te przyciski umożliwią zmianę
ustawionych stacji.
9 Klawisz wyciszenia (MUTE):
Przycisk wyciszenie (Mute) steruje samą funkcją, jak w przypadku oryginalnego
pilota.
706159_7781_E_10t:12_Device_7780_Euro_10_Talen 18-07-2007 11:09 Pagina 243
244 WWW. ONEFORALL.COM
Klawiatura
10 Przycisk MENU
Przycisk MENU obsługuje samą funkcję jak w przypadku twojego oryginalnego
pilota.
11 Przyciski Głośność (Volume) +/-
Te przyciski sterują samą funkcją, co oryginalny pilot. W trybie TV te przyciski
umożliwiają zmianę koloru (+/-) po naciśnięciu przycisku MAGIC, a następnie
VOL +/-.
12 Przyciski kierunkowe
Jeśli dostępne na twoim oryginalnym pilocie, przyciski te pozwolą na
poruszanie się w trybie menu twojego urządzenia.
13 OK
Przycisk OK potwierdza twój wybór operacji urządzenia wykonywanych w menu.
14 Przewodnik
W trybie TV i/lub SAT uzyskasz funkcję “Przewodnik” lub „Poprzedni program”,
jeśli one dostępne na twoim oryginalnym pilocie. W trybie VCR dostępne
będą funkcje “TV/VCR” lub „Eject”, jeśli one dostępne na twoim oryginalnym
pilocie. W trybie AMP, RCV lub MIS dostępne będą funkcje “Przewodnik” lub
„Dostrajanie”, jeśli one dostępne na twoim oryginalnym pilocie). W trybie CD
dostępne będą funkcje “Eject” lub “Otwórz/Zamknij”, jeśli znajdowały się one na
twoim oryginalnym pilocie.
15 Zamknij
W wszystkich trybach dostępna będzie funkcja “Menu Exit”[„Zamknij menu”],
jeśli znajdowała się ona na twoim oryginalnym pilocie. W trybie SAT możesz
używać przycisku “back”, aby przejść do poprzedniego ekranu menu.
16 16:9
W trybie TV, przycisk ten ustawia funkcję widoku szerokiego ekranu (16:9), jeśli
jest dostępna na oryginalnym pilocie. W trybie SAT dostępna będzie funkcja
“Favourite” [Ulubione] lub “Info”, jeśli dostępna jest na twoim oryginalnym
pilocie. W trybie DVD dostępne funkcje “Zoom” lub “Random” [“przybliżenie”
lub “losowo”]. W trybie VCR dostępna jest funkcja "SP/LP". W trybach AMP, PCV
lub MIS możliwe jest dostrajanie.
17 Przyciski przesuwania
Przyciski te obsługują funkcje transportowe (PLAY, FF, REW etc.) twojego
urządzenia. Aby zapobiec przypadkowemu zapisowi, przycisk NAGRYWANIE
(RECORD) musi być wciśnięty dwukrotnie, aby rozpocząć zapisywanie.
18 Przyciski Teletekstu
Przyciski przesuwania (REW, STOP, REC, FF) służą do obsługi funkcji głównego
teletekstu. Symbole pod przyciskami dotyczą telegazety. Przyciski tekstowe
umożliwiają dostęp do funkcji telegazety twojego urządzenia. Oczywiście twój
telewizor musi obsługiwać telegazetę.
WŁĄCZ TELEGAZETĘ (TEXT ON): Przełącza urządzenie (TV i/lub SAT) w tryb telegazety.
WSTRZYMAJ/STOP (HOLD/STOP): Zatrzymuje przewijanie stron.
ROZWIŃ (EXPAND): Pokazuje górną część strony telegazety większą czcionką.
Przyciskając ponownie, możesz zobaczyć powiększoną, dolną część strony telegazety.
Aby powrócić do normalnego trybu przeglądania telegazety, wciśnij ponownie klawisz
EXPAND, lub wciśnij przycisk TEXT ON, w zależności od telewizora.
WYŁĄCZ TELEGAZETĘ (TEXT OFF): Przełącza urządzenie (TV i/lub SAT) z powrotem do
normalnego trybu.
W przypadku niektórych urządzeń, można to wykonać przyciskając kilka razy klawisz
TEXT ON.
Po wejściu do trybu tekstowego, przyciski oznaczone kolorem czerwonym, zielonym, żółtym i
niebieskim, umożliwią dostęp do funkcji Fastext telewizora. Jeśli na twoim oryginalnym pilocie te
przyciski służyły do poruszania się w Menu, przyciski telegazety URC-7781 mogą działać w ten sam
sposób.
19 Przyciski specjalne (A, B, C, D)
Przyciski specjalne oddzielnymi przyciskami umożliwiającymi
zaprogramowanie pilota zdalnego sterowania URC -7781 za pomocą funkcji
„uczenia” oraz przycisku Magic® (strona 251 i 265). Te przyciski służą również do
programowania Makr (patrz stron 258).
706159_7781_E_10t:12_Device_7780_Euro_10_Talen 18-07-2007 11:09 Pagina 244
SET DAY
SUN MON TUE
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
WW W.ONEFORALL.COM
245
Instalacja baterii
Ustawianie języka, daty i czasu
Twój URC -7781 wymaga 4 nowych baterii alkalicznych 4 AAA/LR03.
1 Zdejmij pokrywę znajdującą się z tyłu URC -7781.
2 Włóż baterie zgodnie z oznaczeniami biegunów + i –, znajdującymi się w obudowie baterii i
włóż baterie.
3 Załóż pokrywę baterii na jej miejsce.
Ważne uwagi:
- Nie stosuj baterii wielokrotnego ładowania.
- Przy zmianie baterii, kody i zaawansowane funkcje programowania zostaną zachowane.
1. Po założeniu baterii, na ekranie pojawi się ... .
Naciśnij ENTER, aby potwierdzić.
2. Ustaw język na ENGLISH, NIEMIECKI
(DEUTSCH) lub FRANCUSKI (FRANÇAIS),
za pomocą przycisków ARROW (strzałki).
Naciśnij ENTER, aby potwierdzić wybrany
język (np. ANGIELSKI).
LED pod przyciskiem POWER zaświeci się
dwukrotnie. Od teraz, wszystkie funkcje
programowania będą wyświetlać się w
wybranym języku.
3. Na ekranie pojawi się “SET DAY” [“USTAW
DATĘ"].
Naciśnij ENTER, aby potwierdzić.
4. Wybierz odpowiednią datę za pomocą
przycisków ARROW (“strzałki”) i potwierdź
naciskając ENTER. LED pod przyciskiem
POWER zaświeci się dwukrotnie.
5. Na ekranie pojawi się “SET TIME”
[“USTAW CZAS"].
Naciśnij „ENTER”, aby potwierdzić.
6. Wprowadź odpowiedni czas za pomocą
przycisków numerycznych i potwierdź
naciskając ENTER. LED pod przyciskiem
POWER zaświeci się dwukrotnie.
Na ekranie pojawi się “ADD DEVICE”
[“DODAJ URZĄDZENIE"].
Przejdź d strony 216, aby ustawić pilota URC-7781 tak, aby sterował Twoimi urządzeniami.
Uwaga: Po zakończeniu programowania, aby ponownie zmienić język, datę lub czas będziesz
musiał wejść do trybu programowania. Aby to zrobić naciśnij i przytrzymaj przycisk
MAGIC, dopóki na ekranie nie pojawi się „INITIAL SETUP” (“USTAWIENIA POCZĄTKOWE”)
Następnie naciśnij ENTER i na ekranie pojawi się “DEVICE” (”URZĄDZENIE”). Następnie za
pomocą przycisków ARROW przemieszczaj się pomiędzy “LANGUAGE” lub “DAY/TIME”,
w zależności od żądanej zmiany.
LANGUAGE
SET DAY
SET TIME
SET TIME
00:00
ADD DEVICE
SET LANGUAGE
ENGLISH
ENTER
706159_7781_E_10t:12_Device_7780_Euro_10_Talen 18-07-2007 11:09 Pagina 245
ADD DEVICE
PHO TV VCR
TV
T0556
246 WWW. ONEFORALL.COM
Konfiguracja URC -7781
Jak skonfigurować pilota URC-7781, aby sterował Twoimi urządzeniami
Przykład: Aby skonfigurować URC -7781 do telewizora:
Najpierw znajdź kod dla twojego urządzenia na Liście kodów (str. 301 - 315). Kody
wymienione według typu urządzenia i marki. Najbardziej popularny kod zamieszczony
jest jako pierwszy. Upewnij się, że twoje urządzenie jest włączone (nie w trybie czuwania).
Jeśli marki Twojego urządzenia nie ma na liście, URC-7781 umożliwia przeszukanie wszystkich
kodów w pamięci urządzenia (W takim przypadku, jak wyjaśniono w korku 4, użyj przycisków
ARROW Left / Right , zamiast przycisków numerycznych).
Na wyświetlaczu pojawi się...
Naciśnij ENTER.
Wybierz urządzenie, które chcesz
skonfigurować za pomocą przycisków
ARROW left/right i potwierdź wybór
naciskając ENTER. Teraz zobaczysz
CODE SET UP. Naciśnij ponownie ENTER.
Użyj przycisków numerycznych, aby
wprowadzić pierwszy czterocyfrowy kod
urządzenia, odpowiadający marce
wymienionej na liście kodów (strony 301 - 315).
LED pod przyciskiem POWER zaświeci się
dwukrotnie.
Teraz skieruj pilota URC-7781 na urządzenie i naciśnij przycisk POWER
(ZASILANIE).
Aby wyszukać: za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk ARROW Left of Right (“strzałka w
prawo lub w lewo"), wyświetli się poprzedni lub następny kod w pamięci i
wysyła się sygnał tego kodu.
—> JEŚLI twoje urządzenie wyłączy się, włącz je ponownie (np. naciśnij CH+, aby włączyć
telewizor) i wypróbuj wszystkie funkcje pilota zdalnego sterowania, aby upewnić,
że urządzenie działa prawidłowo.
—> JEŚLI niektóre funkcje nie działają prawidłowo lub twoje urządzenie nie odpowiada na
wszystkie komendy, proszę spróbować kolejnego czterocyfrowego kodu
wymienionego pod marką (strony 301 - 315).
- Nie używaj cyfr do sprawdzania, czy kod działa ponieważ zmieni to bieżący tryb.
- Jeśli twoje urządzenie nie reaguje na URC-7781 po wypróbowaniu wszystkich kodów
wymienionych pod marką (strony 301 - 315) ………lub…….jeśli marka nie jest w ogóle
wymieniona…….naciśnij przycisk “ARROW right”, aby przejść do kolejnego kodu
znajdującego się w pamięci (dla określonego urządzenia).
Jeśli wszystkie funkcje działają prawidłowo, naciśnij ENTER, aby zapisać ten
kod.
Na stronie 248 upewnij się, że zapisałeś swój kod.
—> W przypadku konfiguracji po raz pierwszy, najpierw proszę wykonać kroki 1 6.
—> Jeśli pilot już jest w trybie użytkownika, musisz wykonać kolejne kroki...
a Naciśnij i przytrzymaj przycisk MAGIC
na ok. 3 sekundy, a na ekranie
pojawi się ... .
b Naciśnij dwukrotnie ENTER
i na ekranie pojawi się ... .
ENTER
ADD DEVICE
ENTER
ENTER
ENTER
INITIAL
SETUP
ADD DEVICE
ENTER
1
2
3
4
5
6
x2
706159_7781_E_10t:12_Device_7780_Euro_10_Talen 18-07-2007 11:09 Pagina 246
WWW.ONEF ORALL .COM 247
Konfiguracja URC -7781
URC-7781 wyświetli kod jako np. T0556.
T = Wskaźnik typu urządzenia
0556 = czterocyfrowy kod
-
Za pomocą przycisku LIGHT (ESC), przejdź do poprzedniego ekranu.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk LIGHT (ESC), aby zamknąć tryb programowania i powrócić
do trybu użytkownika.
-
Jeśli twój oryginalny pilot nie posiada przycisku POWER, ustawiając urządzenie,
w
ciśnij zamiast niego przycisk PLAY.
- Pamiętaj, aby wybrać przycisk właściwego urządzenia, zanim zaczniesz z niego korzystać.
D
la wygody użytkownika możliwa jest zmiana nazwy etykiety urządzenia (maks. 4 znaki) -
p
atrz str. 255.
Etykieta
urządzenia
T
V
VCR
S
AT
CBL
VAC
CD
PHO
MIS
HOM
AMP
RCV
CAS
LDP
DAT
DVD
Typ
wskaźnika
urządzenia
T
V
S
C
N
D
P
M
H
A
R
K
L
J
Y
Obsługiwane urządzenia
T
elewizor / LCD / Plazma / Projektor/ Projektor telewizyjny
M
agnetowid / TV/VCR combo / DVD /VCR combo/PVR
O
dbiornik satelitarny / Urządzenie STB/ DVB-S / DVB-T /
Darmowa platforma (Freeview)(UK) / TNT (F) / Digitenne (NL)
/
.SAT/HDD
Konwerter kablowy / Set-Top-Box (urządzenie STB)/ DVB-C
A
kcesoria wideo, jak Media Centres / Akcesoria AV /
Selektory AV
O
dtwarzacz CD / CD-R / MD
G
ramofon
Audio / Mieszane Audio
Automatyka domu (np. sterowane podczerwienią zasłony /
sterowane podczerwienią włączniki świateł itp.)
Audio / Wzmacniacz / System Aktywnych Głośników
Audio / Odbiornik Audio /Tuner/Wzmacniacz / (DVD) Kino
domowe
Odtwarzacz kasetowy (magnetofon)
Odtwarzacz płyt kompaktowych / Video CD
Cyfrowa Taśma Audio / DCC
Odtwarzacz DVD / DVD-R / Kino domowe DVD / DVD combo
/ DVD/HDD
706159_7781_E_10t:12_Device_7780_Euro_10_Talen 18-07-2007 11:09 Pagina 247
ENTER
TV
T0556
DEV TO REPLACE
PHO TV VCR
REPLACE WITH
PHO TV VCR
INITIAL
SETUP
ADD DEVICE
VIEW CODE
INITIAL
SETUP
ADD DEVICE
REPLACE DEVICE
248 WWW. ONEFORALL.COM
Podgląd bieżącego trybu
Szybki kod
Wymiana urządzenia
Jeśli skonfigurowałeś już pilota URC-7781, możesz wyświetlić zapisany KOD K
ONFIGURACYJNY dla jego zapamiętania.
Przykład: Aby uzyskać podgląd zapisanego trybu dla telewizora:
1 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk MAGIC na
ok. 3 sekundy, a na ekranie pojawi się ... .
2 2 Naciśnij dwukrotnie ENTER i na ekranie
pojawi się ... .
3 3 Naciśnij dwukrotnie ARROW Left
i na ekranie pojawi się ... .
4 Naciśnij ENTER i wyświetli się kod dla
bieżącego urządzenia. Naciśnij przyciski
ARROW LEFT/RIGHT, aby zobaczyć kody
dla innych urządzeń. Zapisz swoje kody
w poniższych okienkach.
Aby zabezpieczyć przed posiadaniem zaprogramowanego urządzenia, którego już nie będziesz
używał możliwe jest zamienienie go, np jeśli kupiłeś nowy telewizor i odtwarzacz DVD/nagrywarkę,
nie musisz mieć cały czas zaprogramowanego starego sprzętu.
1 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk
MAGIC na ok. 3 sekundy, a na ekranie
pojawi się ... .
2 2 Naciśnij dwukrotnie ENTER
i na ekranie pojawi się ... .
3 2 Naciśnij dwukrotnie ARROW Right
i na ekranie pojawi się ... .
4 Naciśnij dwukrotnie ENTER
i na ekranie pojawi się ... .
Wybierz “urządzenie, które chciałbyś
zastąpić” za pomocą przycisków
ARROW left/right.
5 Naciśnij dwukrotnie ENTER
i na ekranie pojawi się ... .
Wybierz „urządzenie, którym chcesz
zastąpić” za pomocą przycisków
ARROW left/right i potwierdź wybór
naciskając ENTER. Teraz zobaczysz
‘CODE SET UP”. Naciśnij ENTER.
Teraz wprowadź kody odpowiadające „typowi urządzenia” i „marce” nowego urządzenia, jak opisano
na stronie 246.
Urządzenie Funkcji Kod
1. _____________
2. _____________
3. _____________
4. _____________
5. _____________
6. _____________
Urządzenie Funkcji Kod
7. _____________
8. _____________
9. _____________
10. _____________
11. _____________
12. _____________
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
x2
x2
x2
706159_7781_E_10t:12_Device_7780_Euro_10_Talen 18-07-2007 11:09 Pagina 248
WW W.ONEFORALL.COM 249
CHANGE DEV CODE
DVD TV SAT
TV
T0556
INITIAL
SETUP
ADD DEVICE
CHANGE DEVICE
CODE
Zmiana kodu urządzenia
Poniższy przykład wyjaśnia, w jaki sposób zamienić stary kod urządzenia na nowy kod,
bez „dodawania” nowego urządzenia.
Przykład: Właśnie kupiłeś nowy telewizor do swojego salonu. Ten telewizor może używać
innego kodu, niż poprzedni telewizor. Wykonaj poniższe kroki, aby zmienić bieżący
zaprogramowany kod urządzenia.
Uwaga: Podczas zmiany kodu urządzania, wszystkie ustawienia bieżącego urządzenia
(magiczny przycisk, uczenie) zostaną zachowane.
1 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk MAGIC
na ok. 3 sekundy, a na ekranie pojawi się ... .
2 Naciśnij dwukrotnie ENTER
i na ekranie pojawi się ... .
3 Naciśnij dwukrotnie ”PRAWĄ STRZAŁKĘ”
i na ekranie pojawi się ... .
4 Naciśnij dwukrotnie ENTER
i na ekranie pojawi się ... .
5 Wybierz tryb, dla którego chcesz zmienić kod
konfiguracji za pomocą przycisków ARROW
left/right i potwierdź naciskając ENTER.
pojawi się na ekranie.
Naciśnij ENTER, aby potwierdzić.
Następnie przejdź do strony 246 i
wykonaj instrukcje od kroku 4.
ENTER
x2
ENTER
ENTER
CODE SETUP
x2
706159_7781_E_10t:12_Device_7780_Euro_10_Talen 18-07-2007 11:09 Pagina 249
250 WWW. ONEFORALL.COM
INITIAL
SETUP
ADD DEVICE
MOVE DEVICE
Przenoszenie urządzenia
Jeśli zaprogramowałeś kilka urządzeń, możliwe jest określenie kolejności pojawiania się etykiet
urządzeń.
Przykład: Jeśli zaprogramowałeś telewizor, odtwarzacz DVD, nagrywarkę i odbiornik satelitarny,
kolejność pojawiania się może być następująca TV, DVD, VCR, SAT. Możesz zmienić kolejność
pojawiania się na TV, VCR, DVD, SAT.
1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk MAGIC
na ok. 3 sekundy, a na ekranie pojawi się ... .
2 Naciśnij dwukrotnie ENTER
i na ekranie pojawi się ... .
3 Naciśnij trzykrotnie ARROW Right
i na ekranie pojawi się ... .
4 Naciśnij dwukrotnie ENTER
i na ekranie pojawi się ... .
5 Wybierz urządzenie, dla którego
chcesz wybrać inną lokalizację za
pomocą przycisków ARROW left/right
i potwierdź wybór naciskając ENTER.
6 pojawi się na ekranie.
Użyj przycisków ARROW left/right,
aby przenieść odpowiadające
urządzenie i potwierdź naciskając ENTER.
LED pod przyciskiem POWER zaświeci się dwukrotnie i powrócisz do PRZENOSZENIA URZĄDZENIA.
ENTER
x2
ENTER
ENTER
ENTER
Usuwanie urządzenia
Aby usunąć określone urządzenie, proszę wykonać poniższe kroki.
1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk MAGIC
na ok. 3 sekundy, a na ekranie pojawi się ... .
2 Naciśnij dwukrotnie ENTER i na ekranie
pojawi się ... .
3 Naciśnij jednokrotnie ”PRAWĄ STRZAŁKĘ
i na ekranie pojawi się ... .
4 Naciśnij dwukrotnie ENTER
i na ekranie pojawi się ... .
5 Wybierz urządzenie, które chcesz usunąć
za pomocą przycisków ARROW left/right
i potwierdź wybór naciskając ENTER.
LED pod przyciskiem POWER zaświeci się dwukrotnie i powrócisz do USUWANIA URZĄDZENIA.
Wynik: Wybrane urządzenie zostało usunięte.
x3
INITIAL
SETUP
ADD DEVICE
DELETE DEVICE
ENTER
x2
ENTER
ENTER
DELETE DEVICE
MOVE TO
TV VCR DVD
TV
T0556
DEV TO MOVE
DVD VCR SAT
706159_7781_E_10t:12_Device_7780_Euro_10_Talen 18-07-2007 11:09 Pagina 250
WW W.ONEFORALL.COM 251
INITIAL
SETUP
ADVANCED
SETUP
LEARNING NOW!
PRESS ORIG.KEY
Funkcja uczenia
URC -7781 jest wyposażony w kompletną bibliotekę wcześniej zaprogramowanych kodów.
Po dostosowaniu URC-7781 do swojego urządzenia możesz odkryć, że na oryginalnym pilocie
miałeś funkcje, których nie umieściłeś na klawiaturze URC-7781.
Dla wygody URC-7781 oferuje specjalną funkcję uczenia, która umożliwia skopiowanie
prawie każdej funkcji z oryginalnego pilota, na klawiaturę URC-7781.
Zanim rozpoczniesz:
- Upewnij się, że twój oryginalny pilot działa poprawnie.
- Upewnij się, że URC-7781, ani twój oryginalny pilot nie skierowane w stronę urządzenia.
Uczenie
Przykład: Aby skopiować funkcję “mono/stereo” z twojego oryginalnego pilota TV do
przycisku “A” twojego URC-7781.
1 Umieść oba piloty (URC-7781 i twój oryginalny pilot) na płaskiej powierzchni.
Upewnij się, że końce, które normalnie kierujesz w stronę urządzenia teraz
skierowane naprzeciw siebie. Zachowaj odległość pomiędzy pilotami od 2 do 5 cm.
2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk MAGIC
na ok. 3 sekundy, a na ekranie pojawi
się ... .
3 Naciśnij ARROW Right i na ekranie
pojawi się ... .
4 Naciśnij czterokrotnie ENTER i na ekranie
pojawi się ... .
Za pomocą przycisków ARROW przejdź
do trybu urządzenia, w których chcesz
umieścić “nauczoną” funkcję (np. TV).
5 Przyciśnij klawisz (na pilocie URC-7781)
tam, gdzie chcesz przypisać wyuczoną
funkcję (Przykład: przycisk A). LED pod
przyciskiem POWER zamruga szybko, i na
ekranie pojawi się ... .
6 Naciśnij przycisk (na swoim oryginalnym pilocie), który chcesz skopiować na URC-7781.
(Przykład: przycisk mono/stereo”). LED pod przyciskiem POWER zamruga dwukrotnie,
aby potwierdzić, że funkcja “mono/stereo” została przypisana do przycisku A.
UWAGA: Jeśli chcesz skopiować inne funkcje do tego samego trybu, po prostu powtórz kroki
5 i 6 przyciskając następny klawisz, który chcesz skopiować przez uczenie.
UWAGA: Jeśli chcesz skopiować inne funkcje w innym trybie urządzenia, w kroku 4 wybierz inny
tryb urządzenia za pomocą przycisków ARROW Left / Right i kontynuuj kroki 5 i 6.
UWAGA: Jeśli na wyświetlaczu pojawi się LEARNING FAILED [PRZYPISYWANIE NIE UDAŁO SIĘ],
naciśnij ENTER, aby rozpocząć od ”ADD LEARNING” [“DODAJ PRZYPISANIE”] i naciśnij
ENTER, aby kontynuować od kroku 4.
UWAGA: Jeśli na wyświetlaczu pojawi się MEMORY FULL [PEŁNA PAMIĘĆ], będziesz musiał ustalić
funkcje priorytetowe.
7 Jednokrotnie naciśnij LIGHT, aby powrócić do ADD LEARNING [DODAJ
PRZYPISANIE]….lub…. naciśnij i przytrzymaj LIGHT, aby zamknąć tryb
programowania.
ENTER
x4
SELECT MODE & KEY
RCV TV DVD
706159_7781_E_10t:12_Device_7780_Euro_10_Talen 18-07-2007 11:09 Pagina 251
252 WWW.ONEF ORALL.COM
Funkcja uczenia
-
Uczenie zależne jest od trybu. Aby uzyskać dostęp na „nauczonej” funkcji, musisz przejść do
o
dpowiedniego urządzenia.
- Nauczona funkcja może być przypisana do wszystkich przycisków, oprócz ENTER, LIGHT (ESC),
ARROW Left/Right i przycisku MAGIC .
-
Jeśli nie naciśniesz żądanego przycisku, URC-7781 przez 30 sekund pozostanie w trybie
p
rogramowania.
- Po kroku 5 będziesz miał 15 sekund na naciśnięcie odpowiedniego przycisku na swoim
oryginalnym pilocie.
-
Jeśli zapamiętujesz funkcję na innym przycisku niż „przyciski specjalne”, oryginalna funkcja
U
RC -7781 automatycznie przesuwa się. Możesz nacisnąć przycisk MAGIC, a następnie przycisk
dostępu (z wyłączeniem przycisków POWER, głośności, kanałów i numerycznych naciśnij
MAGIC dwukrotnie, a następnie cyfrę).
-
Jeśli przesunięta funkcja uczenia zostanie umieszczona na przyciskach POWER, kanału lub
g
łośności, funkcje koloru i jasności zostaną dezaktywowane.
- Funkcja uczenia jest określona dla trybu. Możesz umieścić jedną “nauczoną” funkcję w trybie
na tym samym przycisku.
-
VPilot URC-7781 może “nauczyć się” 50 funkcji (w zależności od oryginalnego pilota).
-
Możesz zastąpić jedną funkcję inną funkcją wyuczoną za pomocą „Usuwania funkcji uczenia z
jednego przycisku”, „Usuwania funkcji uczenia z jednego trybu”, „Usuwania funkcji uczenia ze
wszystkich trybów”.
-
Procedury uczenia nie należy przeprowadzać przy bezpośrednim działaniu promieni
s
łonecznych lub przy rażącym świetle.
-
Zanim przystąpisz do wykonywania instrukcji uczenia upewnij się, że używasz nowych baterii.
- Przy zmianie baterii, nauczone funkcje zostaną zachowane.
-
Nie jest możliwe zaprogramowanie funkcji uczenia w trybie kina domowego.
J
ednakże, jeśli zaprogramowałeś przycisk w oryginalnym trybie urządzenia za pomocą
„nauczyciela”, ta funkcja będzie obsługiwana w trybie kina domowego.
Uczenie przesunięte
M
ożesz również przypisać funkcje na przycisku URC 7781 bez poświęcania oryginalnych funkcji
U
RC-7781. „Przyciski specjalne” idealne. Funkcja przesuniętego uczenia może być umieszczona
na każdym klawiszu z wyjątkiem następujących: Przycisk MAGIC, ARROW Left / Right, Enter i LIGHT
(
ESC). Aby zainstalować funkcję przesuniętego uczenia, po prostu przejdź przez kroki 1-7 na
poprzedniej stronie. W kroku 5, naciśnij jednokrotnie MAGIC raz, zanim naciśniesz klawisz gdzie
u
mieszczasz uczoną funkcję. Aby mieć dostęp do przesuniętej funkcji, naciśnij MAGIC, a następnie
p
rzycisk, który uczyłeś. Aby uzyskać dostęp do funkcji przesuniętych na przycisku numerycznym,
n
aciśnij dwukrotnie MAGIC, a następnie odpowiednią cyfrę.
706159_7781_E_10t:12_Device_7780_Euro_10_Talen 18-07-2007 11:09 Pagina 252
SELECT MODE &KEY
RCV TV
SELECT MODE &KEY
RCV TV
WW W.ONEFORALL.COM
253
Funkcja uczenia
Usuwanie „nauczonych” funkcji
Możliwe jest ...
- usunięcie nauczonej funkcji z określonego przycisku w określonym trybie urządzenia.
- usunięcie wszystkich nauczonych funkcji w danym trybie.
- usunięcie wszystkich nauczonych funkcji we wszystkich trybach.
Przykład: aby usunąć skopiowaną funkcję mono/stereo z przycisku A w trybie telewizora:
1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk
MAGIC na ok. 3 sekundy,
a na ekranie pojawi się ... .
2 Naciśnij ARROW Right
i na ekranie pojawi się ... .
3 Naciśnij dwukrotnie ENTER
i na ekranie pojawi się ... .
4 Naciśnij ARROW Right i na
ekranie pojawi się ... .
5 Naciśnij ENTER i na ekranie
pojawi się ... .
6 Naciśnij ENTER i na ekranie
pojawi się ... .
7 Naciśnij ENTER i na ekranie
pojawi się ... .
8 Wybierz odpowiedni tryb urządzenia (Przykład: tryb TV), z którego chcesz
usunąć nauczoną funkcję za pomocą przycisków ARROW left / right i
naciśnij przycisk * , który chcesz usunąć (Przykład: przycisk A). LED
zamruga dwukrotnie i ekran powróci do “DELETE LEARNING” [“USUŃ
WYUCZONE FUNKCJE”].
9 Jeśli jest jeszcze inna wyuczona funkcja, którą chcesz skasować, powtórz kroki 6 - -8.
Wynik: Oryginalna funkcja na przycisku A w trybie TV zostanie przywrócona.
* Aby skasować funkcję przesuniętego uczenia, naciśnij MAGIC zanim naciśniesz klawisz z
wyuczoną funkcją, która ma być usunięta.
6 Zobaczysz... Naciśnij ENTER.
7 Wybierz odpowiedni tryb
urządzenia, z którego chcesz
usunąć wszystkie wyuczone
funkcje za pomocą przycisków
ARROW left / right i naciśnij ENTER.
LED pod przyciskiem POWER zaświeci się dwukrotnie i ekran powróci
do „USUWANIA URZĄDZENIA”. Wszystkie wyuczone funkcje zostały
usunięte z wybranego trybu urządzenia.
6 Zobaczysz...
7 Naciśnij ENTER. LED pod przyciskiem POWER zaświeci się dwukrotnie
i ekran powróci do „USUWANIA URZĄDZENIA”. Wszystkie wyuczone
funkcje zostały usunięte ze wszystkich trybów urządzeń.
- Za pomocą przycisku LIGHT, przejdź do poprzedniego ekranu.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk LIGHT, aby powrócić do trybu
użytkownika.
INITIAL
SETUP
ADVANCED
SETUP
ADD
FUNCTION
DELETE
FUNCTION
DELETE LEARNING
DELETE LEARNING
FROM ONE KEY
DELETE LEARNING
FROM ONE MODE
DELETE LEARNING
FROM ALL MODES
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
x2
ENTER
706159_7781_E_10t:12_Device_7780_Euro_10_Talen 18-07-2007 11:09 Pagina 253
254 WWW. ONEFORALL.COM
Zerowanie funkcji
Funkcje dodatkowe
Zerowanie funkcji usunie wszystkie wyuczone funkcje ze wszystkich trybów i niektóre inne
zaprogramowane funkcje jak język, blokadę głośności, przycisk Magic, makropolecenia na dany
czas, przycisk makropolecenia, kino domowe i etykiety urządzeń.
1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk MAGIC
na ok. 3 sekundy, a na ekranie
pojawi się ... .
2 Naciśnij ARROW Right i na
ekranie pojawi się ... .
3 Naciśnij ENTER i na ekranie
pojawi się ... .
4 Naciśnij ARROW Left i na
ekranie pojawi się ... .
5 Naciśnij ENTER i na ekranie
pojawi się ... .
6 Naciśnij ENTER.
LED pod przyciskiem POWER
zamruga czterokrotnie, i na ekranie pojawi się ... .
Wszystkie urządzenia nadal skonfigurowane, ale wszystkie funkcje jak język, blokada głośności,
przycisk Magic, przycisk makropoleceń, kino domowe i etykieta urządzeń zostały przywrócone do
ustawień fabrycznych lub wyczyszczone. Aby usunąć jedynie funkcje uczenia i przycisk Magic, użyj
funkcji „Usuń funkcje wyuczone i przycisk Magic", jak opisano na stronie 267.
INITIAL
SETUP
ADVANCED
SETUP
FUNCTION
RESET
USER
RESET
RESET
ENTER
ENTER
ENTER
W zależności od funkcji na oryginalnym pilocie zdalnego sterowania, URC-7781 może obsługiwać
następujące funkcje twojego telewizora oraz tryb nocny dla urządzeń, które mają funkcję na
oryginalnym pilocie.
Kolor (+) = Naciśnij i zwolnij przycisk MAGIC, następnie przytrzymaj Głośność (-) (Volume (-))
Kolor (-) = Naciśnij i zwolnij przycisk MAGIC, następnie przytrzymaj Głośność (-) (Volume (-))
Jasność (+) = Naciśnij i zwolnij przycisk MAGIC, następnie przytrzymaj Kanał (+)
Jasność (-) = Naciśnij i zwolnij przycisk MAGIC, następnie przytrzymaj Kanał (-)
WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE trybu nocnego = Naciśnij MAGIC, a następnie POWER, dopóki zegar
trybu nocnego nie osiągnie żądanej ilości minut (lub
nie zniknie z ekranu urządzenia).
Uwaga: w zależności od oryginalnego pilota zdalnego sterowania , możesz obsługiwać funkcję na
różne sposoby.
Kolor, jasność i tryb nocny
706159_7781_E_10t:12_Device_7780_Euro_10_Talen 18-07-2007 11:09 Pagina 254
NEW LABEL
RCV TV
WW W.ONEFORALL.COM
255
Funkcje dodatkowe
Zmiana etykiety urządzenia
Możliwa jest zmiana etykiety urządzenia, które skonfigurowałeś używając maksymalnie 4 znaków
(lub cyfr) dla każdej etykiety.
1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk
MAGIC na ok. 3 sekundy, a na
ekranie pojawi się ... .
2 Naciśnij ARROW Right i na
ekranie pojawi się ... .
3 Naciśnij ENTER i na ekranie
pojawi się ... .
4 Naciśnij dwukrotnie ARROW
Left i na ekranie pojawi się ... .
5 Naciśnij ENTER i na ekranie pojawi
się ... .
6 Naciśnij ENTER.
Wybierz odpowiedni tryb
urządzenia, na którym chcesz
zmienić etykietę za pomocą
przycisków ARROW left / right
i potwierdź naciskając ENTER.
7 Zobaczysz...
Pierwszy znak wybranej etykiety
urządzenia zacznie mrugać.
Za pomocą przycisków ARROW
LEFT/RIGHT zmień etykietę wprowadzając maks. 4 znaki i naciśnij ENTER,
aby zapamiętać każdy wybrany znak. Po wprowadzeniu czwartego znaku,
wyświetlacz powróci do „ZMIEŃ ETYKIETĘ URZĄDZENIA”.
5 Zobaczysz... Naciśnij ENTER.
6 Wybierz odpowiednią etykietę
urządzenia, którą chcesz wyzerować
za pomocą przycisków ARROW
left / right i naciśnij ENTER.
Zobaczysz, że wybrana etykieta urządzenia powróciła do etykiety
domyślnej. LED pod przyciskiem POWER zaświeci się dwukrotnie i
wyświetlacz powróci do „WYZERUJ ETYKIETĘ URZĄDZENIA”.
5 Zobaczysz...
Aby wyzerować WSZYSTKIE
ETYKIRTY URZĄDZEŃ...
6 Naciśnij ENTER. LED pod przyciskiem POWER zaświeci się dwukrotnie.
Wszystkie etykiety urządzeń zostały przywrócone do ustawień
fabrycznych, a wyświetlacz powróci do „ETYKIETY URZĄDZEŃ".
INITIAL
SETUP
ADVANCED
SETUP
FUNCTION
DEVICE LABEL
CHANGE
DEVICE LABEL
RESET DEVICE
LABEL
RESET ALL
DEVICE LABELS
SELECT MODE
RCV TV
SELECT MODE
RCV TV
_ np. TV 1 (spacja pomiędzy dwoma znakami/cyframi)
< Aby powrócić do poprzedniego znaku i wyzerować poprzedni znak do A.
^ Aby zapisać etykietę, która ma mniej niż 4 znaki.
. (kropka) np. TV.1
Możliwa jest również zmiana jednego z symboli:
ENTER
ENTER
x2
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
706159_7781_E_10t:12_Device_7780_Euro_10_Talen 18-07-2007 11:09 Pagina 255
RCV TV VCR
UL
REMOVE VOL LOCK
RCV TV VCR
256 WWW. ONEFORALL.COM
Funkcje dodatkowe
Ustaw blokadę głośności
Przykład: Możliwe jest zablokowanie głośności na jednym określonym trybie, np. TV.
Wynikiem tego jest, że niezależnie od trybu w jakim się znajdujesz, przyciski głośności +/- i
wyciszenia zawsze będą regulowały głośność w trybie TV.
1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk MAGIC
na ok. 3 sekundy, a na ekranie
pojawi się ... .
2 Naciśnij ENTER, i na ekranie
pojawi się ... .
3 Naciśnij dwukrotnie ”ARROW Right”
i na ekranie pojawi się ... .
4 Naciśnij dwukrotnie ENTER i na ekranie
pojawi się ... .
Za pomocą przycisków ARROW left/right
wybierz urządzenie, dla którego chcesz
zablokować głośność (np. TV).
5 Naciśnij ENTER, aby wybrać wyświetlane urządzenie jako SRC (źródło).
LED pod przyciskiem POWER zaświeci się dwukrotnie i wyświetlacz
powróci do „BLOKADA GŁOŚNOŚCI”.
Wynik: W powyższym przykładzie, tryb TV będzie źródłem głośności dla wszystkich innych
zainstalowanych urządzeń. W każdym trybie naciśnięcie głośności +/- lub wyciszenia
będzie funkcją głośności trybu TV.
Usuń blokadę głośności z urządzenia
Przykład: Jeśli chcesz usunąć blokadę głośności z jednego urządzenia tak, że nie będzie ono
wysyłało głośności źródła.
1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk MAGIC
na ok. 3 sekundy, a na ekranie
pojawi się ... .
2 Naciśnij ENTER, i na ekranie
pojawi się ... .
3 Naciśnij dwukrotnie ”ARROW Right”
i na ekranie pojawi się ... .
4 Naciśnij ENTER, i na ekranie
pojawi się ... .
5 Naciśnij ARROW Right i na ekranie
pojawi się ... .
6 Naciśnij ENTER, i na ekranie pojawi się ... .
Za pomocą przycisków ARROW left/right
wybierz urządzenie, dla którego chcesz
usunąć blokadę głośności (np. TV).
7 Naciśnij ENTER, aby usunąć wyświetlane urządzenie z blokady głośności.
LED pod przyciskiem POWER zaświeci się czterokrotnie.
Wyświetlacz powróci do „BLOKADY GŁOŚNOŚCI”.
Wynik: urządzenie, które wybrałeś będzie wysyłało swoje własne sygnały głośności +/-, wyciszenia
(poza głośnością z urządzenia źródłowego).
INITIAL
SETUP
INITIAL
SETUP
DEVICE
VOLUME LOCK
SET VOLUME LOCK
REMOVE DEVICE
FROM VOLUME LOCK
DEVICE
VOLUME LOCK
Blokada głośności
L: Blokada (Lock)
UL: Odblokowane
SRC: Źródło
ENTER
ENTER
x2
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
x2
x2
706159_7781_E_10t:12_Device_7780_Euro_10_Talen 18-07-2007 11:09 Pagina 256
ADD TO VOL LOCK
RCV TV VCR
WW W.ONEFORALL.COM
257
INITIAL
SETUP
DEVICE
VOLUME LOCK
SET VOLUME LOCK
ADD DEVICE
TO VOLUME LOCK
Funkcje dodatkowe
Dodaj urządzenie do blokady głośności
Przykład: Możliwe jest dodanie urządzenia do zainstalowanej blokady głośności (SRC). Możesz
zechcieć tego dokonać dla urządzeń, które dodałeś po zainstalowaniu blokady głośności lub jeśli
usunąłeś urządzenie z blokady.
1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk
MAGIC na ok. 3 sekundy, a na
ekranie pojawi się ... .
2 Naciśnij ENTER , i na ekranie
pojawi się ... .
3 Naciśnij dwukrotnie ”ARROW Right”
i na ekranie pojawi się ... .
4 Naciśnij ENTER , i na ekranie
pojawi się ... .
5 Naciśnij dwukrotnie ”ARROW Right”
i na ekranie pojawi się ... .
6 Naciśnij ENTER , i na ekranie
pojawi się ... .
Wybierz urządzenie (np. TV), które chcesz dodać do blokady głośności za pomocą przycisków
ARROW Left / Right.
7 Naciśnij ENTER, aby dodać wyświetlane urządzenie do blokady głośności.
LED pod przyciskiem POWER zaświeci się dwukrotnie i wyświetlacz powróci
do BLOKADY GŁOŚNOŚCI.
Wynik: Wybrane urządzenie będzie wysyłało sygnał głośności +/-, wyciszenia urządzenia SRC.
Wyzeruj wszystkie funkcje sterowania głośnością
Przykład: Możesz wyzerować funkcje sterowania głośnością do ustawień fabrycznych tak,
że urządzenia będą wysyłały swój własny sygnał głośności.
1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk MAGIC
na ok. 3 sekundy, a na ekranie
pojawi się ... .
2 Naciśnij ENTER , i na ekranie
pojawi się ... .
3 Naciśnij dwukrotnie ”ARROW Right”
i na ekranie pojawi się ... .
4 Naciśnij ENTER , i na ekranie
pojawi się ... .
5 Naciśnij ARROW Left i na ekranie
pojawi się ... .
6 Naciśnij ENTER, aby wyzerować wszystkie funkcje sterowania głośnością.
LED pod przyciskiem POWER zaświeci się czterokrotnie i wyświetlacz
powróci do BLOKADY GŁOŚNOŚCI.
Wynik: Wszystkie urządzenia będą ponownie wysłać swoje własne sygnały głośności.
INITIAL
SETUP
DEVICE
VOLUME LOCK
SET VOLUME LOCK
RESET ALL
VOLUME CONTROLS
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
x2
x2
x2
706159_7781_E_10t:12_Device_7780_Euro_10_Talen 18-07-2007 11:10 Pagina 257
PROG SEQ & ENTER
TV VCR RCV
DAILY
TIMED MACRO
WEEKLY
TIMED MACRO
SEL MACRO DAY
TUE WED THU
258 WWW. ONEFORALL.COM
SEL MACRO TIME
20:45
INITIAL
SETUP
ADVANCED
SETUP
FUNCTION
MACRO
ADD
TIMED MACRO
ONCE
TIMED MACRO
Funkcje dodatkowe
Dodaj makropolecenie na godzinę
Funkcja makro umożliwia zdefiniowanie sekwencji poleceń, które mają być wykonane w określonym
czasie.
Możesz zaprogramować 3 typy makropoleceń:
- makropolecenie jednokrotne
- makropolecenie dzienne
- makropolecenie tygodniowe
Przykład: Aby NAGRAĆ mecz za pomocą URC-7781.
1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk
MAGIC na ok. 3 sekundy, a na
ekranie pojawi się ... .
2 Naciśnij ARROW Right i na ekranie
pojawi się ... .
3 Naciśnij ENTER i na ekranie pojawi
się ... .
4 Naciśnij ARROW Right i na ekranie
pojawi się ... .
5 Naciśnij dwukrotnie ENTER i na
ekranie pojawi się ... .
6 Naciśnij ENTER i na ekranie pojawi
się ... .
Możliwe jest również ustawienie makropoleceń dziennych lub
tygodniowych. Użyj przycisków ARROW [STRZAŁKI].
7 Naciśnij ENTER i na ekranie pojawi
się ... .
Za pomocą przycisków ARROW
wybierz dzień, w którym ma uruchomić
się makropolecenie.
8 Naciśnij ENTER i na ekranie
pojawi się ... .
Za pomocą przycisków numerycznych wybierz godzinę, o której
ma uruchomić się makropolecenie (aby rozpocząć NAGRYWANIE).
9 Naciśnij ENTER i na ekranie pojawi
się ... . Teraz musisz wgrać naciśnięcie
przycisków w trybach urządzenia tak,
jak robiłbyś to ręcznie z nagrywarki
video.
Wybierz odpowiedni klucz urządzenia (za pomocą przycisków ARROW).
W naszym przykładzie przejdź do trybu VCR.
10 Naciśnij odpowiedni przycisk (przyciski), które chcesz wysłać do makro-
polecenia czasowego (w naszym przykładzie dwukrotnie naciśnij RECORD).
11 Naciśnij ENTER i na
ekranie pojawi się ... .
Wynik: zaprogramowałeś makropolecenie, które rozpocznie nagrywanie dziś, we środę
o godzinie 20:45. Teraz musisz zaprogramować kolejne makropolecenie, aby wyłączyć nagrywanie
we środę np. o godzinie 22:35 tak, że URC-7781 wyśle sygnał do nagrywarki o 22:35 i WYŁĄCZY JĄ.
Uwaga: Upewnij się, że umieściłeś pilota URC-7781n w kierunku nagrywarki oraz że nie ma
pomiędzy nimi przeszkód.
Możliwe jest również ustawienie makropolecenie
dziennego ...
Możliwe jest również ustawienie makropolecenie
tygodniowego...
Makra (Kolejność poleceń)
ADD
TIMED MACRO
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
x2
x2
706159_7781_E_10t:12_Device_7780_Euro_10_Talen 18-07-2007 11:10 Pagina 258
WW W.ONEFORALL.COM 259
INITIAL
SETUP
ADVANCED
SETUP
FUNCTION
MACRO
ADD
MACRO
DELETE
MACRO
DEL TIMED MACRO
O WED 20:45
DELETE
TIMED MACRO
DELETE
TIMED MACRO
DEL TIMED MACRO
O WED 22:35
DELETE
TIMED MACRO
Przykład: Aby usunąć makropolecenie na daną godzinę ze strony 258:
1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk MAGIC
na ok. 3 sekundy, a na ekranie pojawi się ... .
2 Naciśnij ARROW Right i na ekranie
pojawi się ... .
3 Naciśnij ENTER i na ekranie pojawi się ... .
4 Naciśnij ARROW Right i na ekranie
pojawi się ... .
5 Naciśnij ENTER i na ekranie pojawi się ... .
6 Naciśnij ARROW Right i na ekranie
pojawi się ... .
7 Naciśnij ENTER i na ekranie pojawi się ... .
8 Naciśnij ENTER.
Teraz zobaczysz makropolecenia
zaprogramowane na daną godzinę na
wyświetlaczu. Obok O, D, lub W zobaczysz
makropolecenie na dzień (w przypadku jednokrotnego lub
programowanego tygodniowo makropolecenia.
Obok wyświetli się godzina makropolecenia.
Za pomocą przycisków ARROW LEFT / RIGHT możesz poruszać się
pomiędzy zaprogramowanymi makropoleceniami na daną godzinę.
O : Makropolecenie programowane jednokrotnie
D : Makropolecenie programowane na dzień
W : Makropolecenie programowane na tydzień
9 Naciśnij ENTER , aby usunąć wyświetlane
czasy makropoleceń. LED pod przyciskiem
POWER zamruga dwukrotnie, i na ekranie
pojawi się ... .
10 Jeśli chcesz usunąć inne zaprogramowane
makropolecenie, naciśnij ENTER i na ekranie
pojawi się ... .
11 Naciśnij ENTER , aby usunąć wyświetlane
czasy makropoleceń.
LED pod przyciskiem POWER zamruga
dwukrotnie, i na ekranie pojawi się ... .
Wynik: Zaprogramowane na stronie 258 makropolecenie zostały usunięte.
Poznámky:
- Ilość naciśnięć przycisków w makropoleceniach na daną godzinę oraz ilość tych
makropoleceń jest ograniczona przez dostępne miejsce w pamięci.
- „MAKROPOLECENIE ZAPROGRAMOWANE RAZ” uruchomi się jednokrotnie.
Po uruchomieniu tego makro, zostanie ono automatycznie usunięte z pamięci pilota.
- „MAKRO ZAPROGRAMOWANE NA DZIEŃ” będzie uruchamiało się każdego dnia o tej
samej poprzez, dopóki nie zostanie usunięte z pamięci.
- „MAKRO ZAPROGRAMOWANE NA TYDZIEŃ” będzie uruchamiało się co tydzień tego
samego dnia o tej samej porze, dopóki nie zostanie usunięte z pamięci.
- Oznaczeniem, że makropolecenie na daną godzinę zostało zaprogramowane, jest ikona
a* na wyświetlaczu po lewej stronie od godziny w trybie użytkownika.
- Jeśli umieścisz funkcję nagrywania na przycisku makropolecenia na daną godzinę,
musisz dwukrotnie naciskać przycisk nagrywania.
Usuwanie makropolecenia na daną godzinę
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
Funkcje dodatkowe
Makra (Kolejność poleceń)
706159_7781_E_10t:12_Device_7780_Euro_10_Talen 18-07-2007 11:10 Pagina 259
260 WWW. ONEFORALL.COM
INITIAL
SETUP
ADVANCED
SETUP
FUNCTION
MACRO
ADD
TIMED MACRO
PRESS
MACRO KEY
ADD
KEY MACRO
ADD
KEY MACRO
Dodaj przycisk makro
Możesz zaprogramować URC -7781 na sekwencję poleceń i naciskać jeden przycisk. NA przykład
możesz chcieć wyłączyć telewizor, VCR i satelitę w tym samym momencie. Dla Twojej wygody
sekwencja poleceń, których regularnie używasz może być zredukowana do jednego przycisku.
Przycisk makro może zawierać do 15 przycisków.
Zalecamy programowanie makro na jednym z przycisków specjalnych (A, B, C, D), a makropolecenie
zostanie nadpisane nad oryginalną funkcją przycisku. Oryginalna funkcja na przycisku zostanie
przesunięta na górny poziom i będzie dostępna tylko po naciśnięciu MAGIC i odpowiedniego
przycisku.
Przykład: Aby ustawić makropolecenie do wyłączenie telewizora, nagrywarki i odbiornika
satelitarnego na przycisku oznaczonym A:
1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk MAGIC
na ok. 3 sekundy, a na ekranie
pojawi się ... .
2 Naciśnij ARROW Right i na ekranie
pojawi się ... .
3 Naciśnij ENTER i na ekranie pojawi
się ... .
4 Naciśnij ARROW Right i na ekranie
pojawi się ... .
5 Naciśnij dwukrotnie ENTER i na ekranie
pojawi się ... .
6 Naciśnij ARROW Right i na ekranie
pojawi się ... .
7 Naciśnij ENTER i na ekranie pojawi się ... .
Następnie naciśnij przycisk, na którym
chcesz ustawić makropolecenie
(np. przycisk A).
8 Teraz na ekranie pojawi się ... . Teraz naciśnij
przyciski z trybów za pomocą przycisków
ARROW left / right , tak, jakbyś ręcznie
ustawiał wyłączanie telewizora, VCR i SAT.
Za pomocą przycisków ARROW Left/Right
wybierz tryb telewizora, następnie naciśnij
POWER, wybierz VCR, naciśnij POWER,
naciśnij SAT i naciśnij POWER.
9 Naciśnij ENTER, aby zapisać ustawienie.
LED pod przyciskiem POWER zaświeci się
dwukrotnie i wyświetlacz powróci do
„DODAJ PRZYCISK MAKROPOLECENIA”
Wynik: Za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk “A”, URC -7781 wyłączy Twój telewizor,
VCR i odbiornik satelitarny
Funkcje dodatkowe
Makra (Kolejność poleceń)
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
x2
PROG SEQ & ENTER
VCR TV SAT
706159_7781_E_10t:12_Device_7780_Euro_10_Talen 18-07-2007 11:10 Pagina 260
/

Ta instrukcja jest również odpowiednia