One For All URC 7962 Instrukcja obsługi

Marka
One For All
Model
URC 7962
Typ
Instrukcja obsługi
P
ol
s
k
i
Dodatkowe funkcje
+
np. z
oryginalnego
pilota, którysię
ZGUBIŁ
lub
ZEPSUŁ.
• Key Magic®
Umożliwia zaprogramowanie
funkcji oryginalnego pilota, nawet
jeśli się ZGUBIŁ lub ZEPSUŁ.
Zmiana trybu
Jak ustawić dwa (lub więcej)
urządzenia tego samego typu..
strony 2
K
e
y
M
a
gic
®
Brak funkcji po proce-
durze konfiguracji
Philips
Sony
TV1
TV2
Brakujące funkcje możesz uzyskać kontak-
tując się z działem Obsługi klienta, którego
pracownicy podadzą Ci 5-cyfrowy kod
funkcji Key Magic®.
Następnie wystarczy wykonać instrukcje ze
strony 3.
strony
3
4
5
N
aciśnij i puść
p
rzycisk magic
6
Gratulacje! Udało Ci się zmienić tryb „stb” na drugi tryb „tv”.
Wystarczy teraz użyć trybów pilota ONE FOR ALL – „Szybkie ustawianie, „Kon-
figuracja za pomocą kodu” lub Wyszukiwanie, aby skonfigurować odbiornik
satelitarny w trybie stb.
Jak przywrócić oryginalny tryb pilota?
1) Naciśnij i przytrzymaj przycisk magic przez 3 sek. --> Wszystkie światła zaświecą
się 2 razy.
2) Naciśnij przyciski 9 9 2.
3) Wybierz tryb, którego oryginalne ustawienia chcesz przywrócić (np. wybierz stb).
4) Naciśnij dwukrotnie przycisk magic. Wszystkie światła zaświecą się 2 razy.
Naciśnij i puść przycisk magic . --> Wszystkie światła zaświecą się 2 razy.
Wybierz urządzenie
docelowe, np. stb.
< select >
1
Naciśnij i przytrzymaj przycisk magic przez 3 sek. --> Niebieski pierścień zaświeci
dwukrotnie.
Naciśnij przyciski 9 9 2. --> Wszystkie światła zaświecą się 2 razy.
2
x2
Ta funkcja umożliwia ustawienie 2 (lub więcej) urządzeń tego samego typu na pilocie ONE FOR ALL (np. dwóch telewizorów). W poniższym przykładzie dodamy jeszcze jeden
t
elewizor. W tym przypadku musisz zmienić np. tryb „stb” na tryb „tv”.
Przykład. Jak zmienić tryb „stb” na tryb „tv”:
Philips
Sony
TV1
TV2
+
3 sec.
x2
2
3
Wybierz urządzenie
źródłowe, np. tv.
< select >
Zmiana trybu
x2
Key Magic®
3
2
3
Jak zresetować przycisk do oryginalnej funkcji?
1) Wybierz odpowiedni tryb urządzenia, (np. tv).
2) Naciśnij i przytrzymaj przycisk magic przez 3 sek. --> Wszystkie światła za-
świecą się 2 razy.
3) Naciśnij przyciski 9 9 4.
4) Naciśnij dwukrotnie dany przycisk.
Gratulacje! Udało się uzyskać funkcję „I/II (mono/stereo)” z oryginalnego pilota
do pilota ONE FOR ALL. TERAZ po każdym naciśnięciu „czerwonego przycisku” w
trybie tv zadziała funkcja „I/II (mono/stereo)”.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk magic przez 3 sek. --> Wszystkie światła zaświecą się 2 razy.
Naciśnij przyciski 9 9 4.
-
-> Wszystkie światła zaświecą się 2 razy.
4
Naciśnij i puść
przycisk magic .
5
Wprowadź5-cyfrowy kod funkcji otrzymany od działu Obsługi
klienta. (np. 00123)
--> Wszystkie światła zaświecą się 2
razy
6
Naciśnij przycisk, do którego chcesz
przypisać funkcję (np. czerwony przycisk).
P
rzykład: Jak uzyskać funkcję „I/II (mono/stereo)” z oryginalnego pilota na „czerwony
przycisk” pilota ONE FOR ALL
K
e
y
M
a
gic®
np. z oryginalnego
pilota, którysię
ZGUBIŁ
lub
ZEPSUŁ.
Wybierz
odpowiednie
urządzenie, np. tv.
< select >
1
3 sec.
x
2
x2
x2
K
eyMagic® to funkcja spotykana tylko w pilocie ONE FOR ALL. Pilot ONE FOR ALL umożliwia sterowanie funkcjami jak z oryginalnego pilota nawet wtedy, gdy dla danej funkcji nie ma przy-
c
isku na klawiaturze pilota ONE FOR ALL. Często używane funkcje mogą zostać przypisane dowolnemu przyciskowi pilota ONE FOR ALL dzięki funkcji KeyMagic®. Aby zaprogramować daną
funkcję za pomocą KeyMagic®, musisz znać odpowiedni kod funkcji. Ponieważ kody są różne dla różnych typów urządzeń, nie są one zawarte w instrukcji. Możesz zamówić kody funkcji kon-
t
aktując się z działem Obsługi klienta telefonicznie, listowo, za pomocą faksu lub poczty e-mail.
P
odczas kontaktu, należy podać następujące informacje:
Typ, markę i numer modelu urządzenia.
Numer modelu oryginalnego pilota, który się ZGUBIŁ lub ZEPSUŁ.
Sposób, w jaki dana funkcja została opisana na tym pilocie.
następnie;
d
ział Obsługi klienta poda Ci:
• Kod funkcji (5-cyfrowy) dla każdej żądanej funkcji.
Po otrzymaniu kodów od działu Obsługi klienta, programowanie kodu jest bardzo
ł
atwe:
/