SKODA Citigo (2014/05) Instrukcja obsługi

Marka
SKODA
Model
Citigo (2014/05)
Rodzaj
Instrukcja obsługi
SIMPLY CLEVER
ŠKODA Citigo
Instrukcja obsługi
Układ tej instrukcji obsługi (objaśnienia)
Niniejsza instrukcja została opracowana według określonych reguł, aby ułatwić
wyszukiwanie i uzyskiwanie potrzebnych informacji.
Rozdział, spis treści i indeks haseł
Tekst niniejszej instrukcji obsługi jest podzielony na stosunkowo krótkie frag-
menty, ujęte w przejrzyste rozdziały. Aktualny rozdział jest zawsze zaznaczony
na pasku u dołu prawej strony.
Podzielony na rozdziały spis treści oraz obszerny indeks haseł na końcu in-
strukcji obsługi pomogą Państwu szybko znaleźć potrzebną informację.
Informacje o kierunku
Wszelkie informacje o kierunku, jak „z lewej“, „z prawej“, „z przodu“, „z tyłu“ są
podane względem kierunku jazdy samochodu.
Jednostki
Wartości są podawane w jednostkach metrycznych.
Objaśnienia symboli
Oznacza odsyłacz do podrozdziału zawierającego ważne informacje i
zasady bezpieczeństwa w danym rozdziale.
Oznacza kontynuację podrozdziału na następnej stronie.
Oznacza sytuacje, w których należy jak najszybciej zatrzymać samo-
chód.
® Oznacza zarejestrowany znak towarowy.
Wskazówki
UWAGA
Najważniejsze wskazówki są oznaczone tytułem UWAGA. UWAGA wskazuje
na grożące niebezpieczeństwo wypadku lub zranienia.
OSTROŻNIE
Wskazówka Ostrożnie zwraca uwagę na możliwość uszkodzenia samochodu
(np. uszkodzenia skrzyni biegów) lub ryzyko spowodowania wypadku.
Informacja dotycząca środowiska
Wskazówka Środowisko zwraca uwagę na sprawy ekologii. Zawiera ona np. po-
rady, jak osiągnąć mniejsze zużycie paliwa.
Informacja
Zwykła Wskazówka zwraca uwagę na ważne informacje na temat użytkowania
samochodu.

1ST012711AG
Wstęp
Dziękujemy za okazane zaufanie i wybór samochodu marki ŠKODA.
Nabyli Państwo samochód z najnowocześniejszą techniką i bogatym wyposażeniem. Zapraszamy do
uważnego przeczytania tej instrukcji obsługi, ponieważ postępowanie zgodne z instrukcją jest warun-
kiem prawidłowego korzystania z pojazdu.
Podczas jazdy należy przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju.
W razie pytań dotyczących pojazdu należy zwrócić się do partnera handlowego ŠKODA.
Życzymy Państwu zadowolenia z samochodu marki ŠKODA i szerokiej drogi.
Państwa ŠKODA AUTO a.s. (dalej nazywana ŠKODA lub producentem)

1ST012711AG
Zastosowane pojęcia
W dokumentacji samochodu zastosowano następujące pojęcia, dotyczące wy-
konywania prac serwisowych w pojeździe.
- warsztat, który wykonuje specjalistyczne
prace serwisowe dla samochodów marki ŠKODA Specjalistyczna stacja
obsługi może być zarówno partnerem handlowym ŠKODA, partnerem
serwisowym ŠKODA, jak i niezależnym warsztatem.
- stacja obsługi autoryzowana na podstawie
umowy przez producenta ŠKODA AUTO a.s. lub jego dystrybutora do wy-
konywania prac serwisowych samochodów marki ŠKODA oraz do sprze-
daży oryginalnych części ŠKODA.
- przedsiębiorstwo autoryzowane przez producen-
ta ŠKODA AUTO a.s. lub jego dystrybutorów do sprzedaży nowych samo-
chodów marki ŠKODA i, o ile dotyczy, obsługi serwisowej z zastosowa-
niem oryginalnych części ŠKODA oraz do sprzedaży oryginalnych części
ŠKODA.
Instrukcja obsługi
Niniejsza instrukcja dotyczy wszystkich wariantów nadwozia pojazdu oraz
wszystkich wariantów modeli.
W niniejszej instrukcji obsługi zostały opisane wszystkie dostępne wersje wy-
posażenia samochodu, nie są jednak opisane jako wyposażenie specjalne, wa-
riant modelu lub wyposażenie przeznaczone na określony rynek.
Dlatego w samochodzie mogą nie występować wszystkie elementy wyposa-
żenia opisane w tej instrukcji obsługi.
Zakres wyposażenia pojazdu zależy od zawartej umowy kupna samochodu.
Szczegółowe informacje można otrzymać u partnera handlowego ŠKODA, u
którego nabyli Państwo samochód.
Ilustracje mogą w pewnych szczegółach wyglądać inaczej niż w przypadku
Państwa samochodu - mają one wyłącznie ogólne znaczenie informacyjne.
Informacje uzupełniające (obowiązuje w Rosji)
Pełny numer legalizacyjny pojazdu podany jest w dokumentacji samochodu.
„Specjalistyczna stacja obsługi“
„Partner serwisowy ŠKODA“
„Partner handlowy ŠKODA“
Spis treści
Zastosowane skróty
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo bierne 6
Wskazówki ogólne 6
Właściwa i bezpieczna pozycja siedząca 7
Pasy bezpieczeństwa 10
Używanie pasów bezpieczeństwa 10
Zwijacze i napinacze pasów 12
Układ poduszek powietrznych
13
Opis układu poduszek bezpieczeństwa 13
Przegląd poduszek powietrznych 15
Wyłączanie poduszek powietrznych 17
Bezpieczne przewożenie dzieci 19
Fotelik dziecięcy 19
Systemy mocowania 21
Obsługa
Kokpit
25
Przegląd
24
Wskaźniki i lampki kontrolne
26
Tablica rozdzielcza
26
Komputer pokładowy (MFA)
29
Lampki kontrolne
32
Odryglowanie i otwieranie
38
Odryglowanie i zaryglowanie
38
Pokrywa bagażnika
42
Elektryczne podnośniki szyb
43
Panoramiczny dach przesuwno-uchylny
44
Światła i widoczność
46
Światła
46
Lampki wewnątrz pojazdu
49
Widoczność 50
Wycieraczki i spryskiwacze szyb 50
Lusterko wsteczne 52
Fotele i zagłówki 53
Ustawianie foteli i zagłówków 53
Funkcje foteli 55
Transport i wyposażenie praktyczne 57
Wyposażenie praktyczne 57
Bagażnik 62
Bagażnik dachowy 65
Ogrzewanie i klimatyzacja 67
Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja 67
Komunikacja i multimedia 70
Telefon i Move & fun 70
Jazda
Przygotowanie do jazdy i jazda 73
Uruchamianie i wyłączanie silnika 73
Hamowanie i parkowanie 74
Ręczna zmiana biegów i pedały 76
Zautomatyzowana skrzynia biegów 77
Docieranie i jazda ekonomiczna 79
Przejeżdżanie przez wodę i jazda po
nieutwardzonych drogach 80
Układy wspomagające 82
Systemy hamowania i stabilizacji 82
System czujników parkowania 83
Tempomat 85
START-STOP 86
City Safe Drive 87
Wskazówki eksploatacyjne
Pielęgnacja i konserwacja 90
Prace serwisowe, dostosowania i zmiany
techniczne 90
Mycie pojazdu 93
Pielęgnacja samochodu z zewnątrz 94
Pielęgnacja wnętrza 98
Sprawdzanie i dolewanie płynów 100
Paliwo 100
Pojazdy z instalacją gazową (skompresowany
gaz ziemny) 102
Komora silnika 105
Olej silnikowy 108
Płyn chłodzący 109
Płyn hamulcowy 111
Akumulator 112
Koła 115
Obręcze kół i opony 115
Wskaźnik ciśnienia w oponach 118
Koło zapasowe i dojazdowe 119
Eksploatacja zimą 120
Samodzielne naprawy
Wyposażenie awaryjne i samodzielne
naprawy
122
Wyposażenie awaryjne 122
Wymiana koła 123
Naprawa opon 127
Rozruch awaryjny 129
Holowanie samochodu 131
Pilot zdalnego sterowania 132
3
Spis treści
Odryglowanie / zaryglowanie awaryjne 133
Wymiana piór wycieraczek 134
Bezpieczniki i żarówki 135
Bezpieczniki 135
Żarówki 138
Dane techniczne
Dane techniczne 142
Dane samochodu 142
Spis treści
4
Spis treści
Zastosowane skróty
Skrót Znaczenie
obr./min. Obroty silnika na minutę
ABS Układ przeciwpoślizgowy hamulców
AGM Typ akumulatora
ASG Półautomatyczna skrzynia biegów
CNG skompresowany gaz ziemny
CO
2
w g/km ilość tlenku węgla w gramach na przejechany kilometr
EDS Elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
ECE Europejska Komisja Gospodarcza
EPC Kontrola sterowania silnika
ESC Układ stabilizacji toru jazdy
UE Unia Europejska
G-TEC
Nazwa silnika w pojazdach napędzanych skompresowanym
gazem ziemnym
HBA Wspomaganie nagłego hamowania
HHC Wspomaganie podjazdu pod górę
kW Kilowatt, jednostka mocy silnika
MG Ręczna skrzynia biegów
MFA Komputer pokładowy
MPI Silnik benzynowy z wielopunktowym wtryskiem paliwa
N1
skrzynia przeznaczona do wyłącznego lub przeważającego
transportu ładunków
Nm Newtonmetr, jednostka momentu obrotowego silnika
OPS optyczny układ parkowania
TC Kontrola trakcji
TMC Służy do przekazywania kierowcy informacji.
5
Zastosowane skróty
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo bierne
Wskazówki ogólne
Wprowadzenie do tematu
W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących te-
matów:
Przed każdą jazdą
6
Bezpieczeństwo jazdy 6
Wyposażenie związane z bezpieczeństwem 7
W tym rozdziale podano ważne informacje, porady i wskazówki związane z za-
gadnieniem bezpieczeństwa biernego w Państwa samochodzie.
Zebraliśmy tu wszystko, co trzeba wiedzieć o pasach bezpieczeństwa i pod-
uszkach powietrznych, fotelikach dziecięcych, bezpieczeństwie dzieci i innych
sprawach.
UWAGA
Ten rozdział zawiera ważne informacje dla kierowcy i pasażerów na temat
obsługi samochodu.
Dalsze informacje na temat bezpieczeństwa, dotyczące kierowcy i pasa-
żerów, znajdują się również w kolejnych rozdziałach tej instrukcji obsługi.
Kompletna dokumentacja samochodu powinna zawsze znajdować się w
samochodzie. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy samochód jest pożyczany
lub sprzedawany.
Przed każdą jazdą
Przeczytać i przestrzegać najpierw na stronie 6.
Dla bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów należy przed każdą jazdą przestrze-
gać poniższych wskazówek.
Upewnić się, że prawidłowo działają światła i kierunkowskazy.
Upewnić się, że wycieraczki działają prawidłowo, a pióra wycieraczek są w
dobrym stanie.
Upewnić się, że wszystkie szyby zapewniają dobrą widoczność.
Ustawić lusterko wsteczne tak, by zapewnić widoczność z tyłu.
Upewnić się, że lusterka nie są zasłonięte.
Sprawdzić ciśnienie w oponach.
Sprawdzić poziom oleju silnikowego, płynu hamulcowego i chłodzącego.
Bezpiecznie umocować przewożony bagaż.
Nie przekraczać dopuszczalnego nacisku na osie i dopuszczalnej masy cał-
kowitej pojazdu.
Zamknąć wszystkie drzwi, jak również pokrywę komory silnika i pokrywę
bagażnika.
Upewnić się, że żadne przedmioty nie będą przeszkadzać w operowaniu
pedałami.
Zabezpieczyć dzieci za pomocą odpowiednich fotelików dziecięcych i pra-
widłowo założonych pasów bezpieczeństwa » strona 19, Bezpieczne
przewożenie dzieci.
Przyjąć właściwą pozycję siedzącą » strona 7, Właściwa i bezpieczna
pozycja siedząca. Zwrócić uwagę, czy pasażerowie usiedli we właściwej
pozycji.
Bezpieczeństwo jazdy
Przeczytać i przestrzegać najpierw na stronie 6.
Kierowca ponosi odpowiedzialność za siebie i pasażerów. Gdy kierowca naru-
sza bezpieczeństwo jazdy, zagraża nie tylko sobie, lecz także innym uczestni-
kom ruchu drogowego.
Dlatego należy przestrzegać następujących wskazówek.
Nie pozwalać sobie na odwrócenie uwagi od obserwowania sytuacji w ru-
chu drogowym, np. przez pasażerów lub rozmowę telefoniczną.
Nigdy nie kierować pojazdem, gdy Państwa zdolność prowadzenia samo-
chodu jest ograniczona, np. przez leki, alkohol lub narkotyki.
Stosować się do zasad ruchu drogowego i dopuszczalnej prędkości jazdy.
Prędkość jazdy zawsze dostosowywać do stanu nawierzchni, warunków
ruchu drogowego i pogodowych.
Podczas długotrwałej jazdy regularnie robić przerwy - co najmniej co dwie
godziny.
6
Bezpieczeństwo
Wyposażenie związane z bezpieczeństwem
Przeczytać i przestrzegać najpierw na stronie 6.
Poniższa lista zawiera tylko część wyposażenia związanego z bezpieczeń-
stwem w Państwa samochodzie.
Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa przy wszystkich siedzeniach.
Ograniczniki siły napięcia pasów przy fotelach przednich.
Napinacze pasów przy fotelach przednich.
Czołowa poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera.
Head-thorax - boczna poduszka powietrzna kierowcy i pasażera z funkcją
ochrony głowy.
Punkty mocowania fotelików dziecięcych z systemem ISOFIX.
Punkty mocowania fotelików dziecięcych z systemem TOP TETHER.
Zagłówki z regulacją wysokości z tyłu.
Kierownica z regulacją wysokości.
Wymienione elementy wyposażenia związanego z bezpieczeństwem współ-
działają ze sobą, by w razie wypadku zapewnić kierowcy i pasażerom jak naj-
większe bezpieczeństwo.
Wyposażenie związane z bezpieczeństwem nie zapewni bezpieczeństwa, jeśli
osoby jadące samochodem przyjmą niewłaściwą pozycję siedzącą bądź ele-
menty tego wyposażenia będą niewłaściwie ustawione lub użyte.
W razie wypadku nieprawidłowe zapięcie pasów bezpieczeństwa grozi obraże-
niami ze strony rozwijającej się poduszki powietrznej.
Właściwa i bezpieczna pozycja siedząca
Wprowadzenie do tematu
W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących te-
matów:
Właściwa pozycja siedząca kierowcy 7
Regulacja położenia kierownicy
8
Właściwa pozycja siedząca pasażera
8
Właściwa pozycja siedząca pasażerów na tylnej kanapie
9
Przykłady niewłaściwej pozycji siedzącej
9
UWAGA
Fotele przednie oraz wszystkie zagłówki zawsze muszą być ustawione
odpowiednio do wzrostu osoby siedzącej, zaś pasy bezpieczeństwa prawid-
łowo założone, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo osób jadących
pojazdem.
Każda osoba jadąca samochodem musi mieć prawidłowo założony pas
bezpieczeństwa, należący do odpowiedniego miejsca. Dzieci muszą być
bezpiecznie przewożone w odpowiednim foteliku dziecięcym » strona 19,
Bezpieczne przewożenie dzieci.
Przyjmując niewłaściwą pozycję siedzącą jadący samochodem naraża się
na obrażenia zagrażające życiu, gdyż poduszka powietrzna może go trafić
podczas wyzwalania.
Jeśli pasażerowie na kanapie tylnej siedzą nieprawidłowo, wskutek nie-
właściwego przebiegu taśmy pasa bezpieczeństwa zwiększa się ryzyko ob-
rażeń.
Podczas jazdy oparcia foteli nie powinny być zbyt mocno odchylone do ty-
łu, ponieważ pogarsza się wtedy działanie ochronne pasów bezpieczeń-
stwa i poduszek powietrznych - ryzyko obrażeń!
Właściwa pozycja siedząca kierowcy
Rys. 1
Właściwa pozycja siedząca kie-
rowcy
Przeczytać i przestrzegać najpierw na stronie 7.
Dla własnego bezpieczeństwa i dla zmniejszenia ryzyka obrażeń w razie wy-
padku przestrzegać następujących wskazówek.
Fotel kierowcy powinien być tak ustawiony w płaszczyźnie przesuwu tył /
przód, aby po całkowitym wciśnięciu pedałów nogi pozostawały lekko
zgięte w kolanach.
Oparcie fotela ustawić tak, aby kierownicę można było uchwycić w najwyż-
szym jej punkcie lekko zgiętymi rękoma.
7
Bezpieczeństwo bierne
Kierownicę ustawić tak, aby odstęp
A
między nią a mostkiem wynosił co
najmniej 25 cm » rys. 1.
Prawidłowo założyć i zapiąć pas bezpieczeństwa » strona 12.
Ustawianie fotela kierowcy » strona 53, Ręczne ustawianie foteli przednich.
UWAGA
Przed rozpoczęciem jazdy przyjąć właściwą pozycję siedzącą i nie zmie-
niać jej podczas jazdy. Zwrócić uwagę pasażerom, aby usiedli we właściwej
pozycji i pozycji tej nie zmieniali podczas jazdy.
Zachowywać odległość co najmniej 25 cm od kierownicy. Jeżeli ten mini-
malny odstęp nie zostanie zachowany, poduszki powietrzne nie spełnią
swojej funkcji ochronnej - zagrożenie życia!
Podczas jazdy kierownicę pewnie trzymać obiema dłońmi po bokach, na
jej zewnętrznym obwodzie, w pozycji dłoni na godzinach „dziewiątej“ i
„trzeciej“. W żadnym razie nie trzymać kierownicy w pozycji rąk na godzinie
„dwunastej“ czy w inny sposób (np. za jej środek lub na wewnętrznym ob-
wodzie). W przypadku wyzwolenia poduszek powietrznych kierowcy, przy
niewłaściwym ułożeniu dłoni na kierownicy, kierowca mógłby doznać cięż-
kich obrażeń dłoni, rąk i głowy.
Należy dopilnować, aby pod nogami nie leżały żadne przedmioty, które na
skutek gwałtownego manewru lub hamowania mogłyby wpaść pod pedały.
W takim przypadku nie dałoby się wcisnąć pedału sprzęgła, zahamować czy
dodać gazu.
Regulacja położenia kierownicy
Rys. 2
Regulacja położenia kierownicy
Przeczytać i przestrzegać najpierw na stronie 7.
Można regulować wysokość kierownicy.
Odchylić w dół dźwignię pod kierownicą » rys. 2.
Ustawić odpowiednią wysokość kierownicy.
Dźwignię nacisnąć w górę do oporu.
UWAGA
Dźwignia ustawiania kierownicy musi być podczas jazdy zablokowana, tak
aby nie zmieniła nieoczekiwanie swojego położenia podczas jazdy - niebez-
pieczeństwo wypadku!
Nigdy nie ustawiać kierownicy w czasie jazdy, ustawiać ją tylko podczas
postoju!
Właściwa pozycja siedząca pasażera
Przeczytać i przestrzegać najpierw na stronie 7.
Dla bezpieczeństwa pasażera i zmniejszenia ryzyka obrażeń w razie wypadku
należy przestrzegać następujących wskazówek.
Fotel pasażera przesunąć jak najdalej w tył. Aby zapewnić jak największe
bezpieczeństwo w przypadku wyzwolenia poduszki powietrznej, pasażer
nie może znajdować się w odległości mniejszej niż 25 cm od deski rozdziel-
czej.
Prawidłowo założyć i zapiąć pas bezpieczeństwa » strona 12.
Ustawianie fotela pasażera » strona 53, Ręczne ustawianie foteli przednich.
W wyjątkowych przypadkach poduszkę powietrzną pasażera można wyłą-
czyć » strona 17, Wyłączanie poduszek powietrznych.
UWAGA
Zachować odległość co najmniej 25 cm od deski rozdzielczej. Jeżeli ten mi-
nimalny odstęp nie zostanie zachowany, poduszki powietrzne nie spełnią
swojej funkcji ochronnej - zagrożenie życia!
Podczas jazdy stopy zawsze trzymać na podłodze - nie wolno ich opierać
o deskę rozdzielczą, trzymać na siedzeniu czy wystawiać przez okno. Nie-
prawidłowa pozycja zwiększa ryzyko obrażeń w razie gwałtownego hamo-
wania lub wypadku. Gdy nastąpi wyzwolenie poduszek powietrznych,
wskutek niewłaściwej pozycji siedzącej można doznać śmiertelnych obra-
żeń!
8
Bezpieczeństwo
Właściwa pozycja siedząca pasażerów na tylnej kanapie
Przeczytać i przestrzegać najpierw na stronie 7.
Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń w przypadku gwałtownego manewru hamowa-
nia albo podczas wypadku, pasażerowie na siedzeniach z tyłu muszą prze-
strzegać następujących zasad.
Zagłówek tak ustawić, aby jego górna krawędź znajdowała się możliwie na
tej samej wysokości, co górna część głowy.
Prawidłowo założyć i zapiąć pas bezpieczeństwa » strona 12.
Jeśli samochodem przewożone jest dziecko, zastosować odpowiedni fote-
lik dziecięcy » strona 19, Bezpieczne przewożenie dzieci.
Odpowiednio ustawić zagłówki » strona 54.
Przykłady niewłaściwej pozycji siedzącej
Przeczytać i przestrzegać najpierw
na stronie 7.
Maksymalne działanie ochronne pasów zapewniają tylko prawidłowo założone
i zapięte pasy bezpieczeństwa.
Nieprawidłowa pozycja siedząca znacznie zmniejsza ochronne działanie pasów
bezpieczeństwa i zwiększa ryzyko obrażeń wskutek niewłaściwego przebiegu
taśmy pasa.
Kierowca ponosi odpowiedzialność za siebie i za jadące z nim osoby, a zwła-
szcza za przewożone dzieci. Nie pozwalać, by pasażerowie podczas jazdy przy-
jmowali niewłaściwą pozycję siedzącą.
Poniższa lista zawiera wskazówki, których nieprzestrzeganie może spowodo-
wać ciężkie obrażenia, a nawet prowadzić do śmierci. Lista ta jest niepełna,
chcielibyśmy jednak uwrażliwić Państwa na kwestie bezpieczeństwa.
Podczas jazdy należy uwzględnić następujące wskazówki.
Nie stać.
Nie stać na siedzeniach.
Nie klęczeć na siedzeniach.
Oparcia nie pochylać za mocno do tyłu.
Nie opierać się o deskę rozdzielczą.
Nie leżeć na siedzeniach kanapy.
Nie siedzieć tylko na przedniej części siedzenia.
Nie siedzieć, będąc skierowanym w bok.
Nie wychylać się przez okno.
Nie wystawiać nóg przez okno.
Nie kłaść nóg na desce rozdzielczej.
Nie kłaść nóg na siedzeniach.
Nie siedzieć na podłodze.
Nie jeździć bez zapiętych pasów bezpieczeństwa.
Nie przebywać w bagażniku.
9
Bezpieczeństwo bierne
Pasy bezpieczeństwa
Używanie pasów bezpieczeństwa
Wprowadzenie do tematu
Rys. 3
Kierowca przypięty pasem
W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących te-
matów:
Zjawiska fizyczne, zachodzące podczas zderzenia czołowego 11
Zapinanie i odpinanie pasów bezpieczeństwa 12
Prawidłowo założone pasy bezpieczeństwa zapewniają dobrą ochronę pod-
czas wypadku. Zmniejszają ryzyko obrażeń i zwiększają szansę przeżycia groź-
nego wypadku.
Prawidłowo zapięty pas utrzymuje jadącą osobę we właściwej pozycji siedzą-
cej » rys. 3.
Pasy bezpieczeństwa w znacznym stopniu pochłaniają energię kinetyczną. Po-
nadto zapobiegają niekontrolowanemu przemieszczaniu się ciała, co znacznie
zmniejsza ryzyko poważnych obrażeń.
Dla osób jadących samochodem prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa oz-
naczają optymalne wytłumienie energii kinetycznej.
Również budowa przedniej części nadwozia i inne cechy bezpieczeństwa bier-
nego samochodu, np. poduszki powietrzne, przyczyniają się do optymalnego
pochłonięcia energii kinetycznej. Powstająca energia zostaje wytłumiona i ry-
zyko obrażeń jest mniejsze.
Przewożenie dzieci wymaga dodatkowych środków bezpieczeństwa » stro-
na 19, Bezpieczne przewożenie dzieci.
UWAGA
Pasy bezpieczeństwa należy zakładać przed każdą jazdą, nawet w mieś-
cie! Dotyczy to również pasażerów siedzących z tyłu - ryzyko obrażeń!
Również kobiety w ciąży powinny zawsze używać pasów bezpieczeń-
stwa. Tyko wtedy nienarodzone dziecko ma zapewnioną najlepszą ochro-
» strona 12.
Właściwa pozycja siedząca jest niezbędna dla maksymalnego działania
ochronnego pasów » strona 7, Właściwa i bezpieczna pozycja siedząca.
Oparcia foteli przednich nie powinny być odchylone za daleko do tyłu, bo-
wiem wówczas pasy bezpieczeństwa mogą utracić skuteczność ochrony.
UWAGA
Wskazówki dotyczące właściwego ułożenia pasa
Należy zawsze zwracać uwagę na prawidłowe ułożenie pasa bezpieczeń-
stwa. Źle założone pasy bezpieczeństwa mogą spowodować obrażenia na-
wet podczas lekkiego wypadku.
Zbyt luźno założony pas bezpieczeństwa może prowadzić do obrażeń, po-
nieważ podczas wypadku ciało pod wpływem energii kinetycznej przemie-
szcza się dalej do przodu, po czym jest gwałtownie zatrzymywane przez
pas.
Pas nie może przyciskać do ciała żadnych twardych lub kruchych przed-
miotów (np. okularów, długopisu, pęku kluczy itp.), ponieważ mogą one
spowodować obrażenia.
UWAGA
Wskazówki dotyczące obsługi pasów bezpieczeństwa
Taśma pasa nie może być zaklinowana, skręcona ani ocierać się o ostre
krawędzie.
Zwrócić uwagę na to, aby podczas zamykania drzwi nie przytrzasnąć pasa
bezpieczeństwa.
UWAGA
Wskazówki dotyczące prawidłowego stosowania pasów bezpieczeństwa
Jednym pasem bezpieczeństwa nie wolno przypinać dwóch osób (w tym
dzieci), pasem bezpieczeństwa nie wolno także przypinać dziecka przewo-
żonego na kolanach pasażera.
10
Bezpieczeństwo
UWAGA (ciąg dalszy)
Pas bezpieczeństwa należy zapinać tylko w zamek należący do danego
siedzenia. Nieprawidłowe założenie pasa bezpieczeństwa zmniejsza działa-
nie ochronne pasa i zwiększa ryzyko obrażeń.
Gniazdo zamka pasa nie może być zatkane, ponieważ wówczas zaczep
pasa nie zaskoczy.
Noszenie wielu warstw odzieży i luźne ubranie (np. jazda w płaszczu i ma-
rynarce) utrudnia siedzenie w prawidłowej pozycji i ogranicza skuteczność
pasów bezpieczeństwa.
Używanie dodatkowych sprzączek albo innych przedmiotów do regulacji
pasa bezpieczeństwa (np. do skracania pasa dla osób niskiego wzrostu) jest
zabronione.
Pasy bezpieczeństwa na tylnej kanapie mogą prawidłowo spełniać swoją
funkcję tylko wtedy, gdy oparcia kanapy zostaną właściwie zablokowa-
ne » strona 56, Oparcia foteli tylnych.
UWAGA
Wskazówki dotyczące pielęgnacji pasów bezpieczeństwa
Taśmę pasa trzeba utrzymywać w czystości. Brudna taśma może zakłócać
działanie zwijacza pasa » strona 100, Pasy bezpieczeństwa.
Pasów bezpieczeństwa nie wolno wymontowywać ani zmieniać w jakikol-
wiek inny sposób. Nie próbować samodzielnie naprawiać pasa.
Regularnie sprawdzać stan pasów bezpieczeństwa. W przypadku stwier-
dzenia uszkodzenia tkaniny lub połączeń pasa, automatycznego zwijacza
lub części z zamkiem, należy zlecić specjalistycznej stacji obsługi wymianę
odpowiedniego pasa bezpieczeństwa.
Pasy bezpieczeństwa uszkodzone podczas wypadku (rozciągnięte), mu-
szą zostać wymienione na nowe - najlepiej w specjalistycznej stacji obsługi.
Dodatkowo należy sprawdzić punkty mocowania pasów.
Informacja
Podczas użytkowania pasów bezpieczeństwa należy przestrzegać obowiązują-
cych w danym kraju przepisów.
Zjawiska fizyczne, zachodzące podczas zderzenia czołowego
Rys. 4 Kierowca nieprzypięty pasem / pasażer nieprzypięty pasem na tyl-
nej kanapie
Przeczytać i przestrzegać najpierw na stronie 10.
Gdy samochód znajduje się w ruchu, zarówno on sam jak i jadące nim osoby
posiadają pewną energię ruchu, zwaną energią kinetyczną.
Wielkość energii kinetycznej zależy od prędkości jazdy oraz od masy samocho-
du i masy jadących nim osób. Większa prędkość jazdy lub większa masa ozna-
cza więcej energii, która podczas wypadku musi zostać pochłonięta.
Najważniejszym czynnikiem jest prędkość jazdy. Dwukrotne zwiększenie pręd-
kości - np. z 25 km/h do 50 km/h - powoduje czterokrotny wzrost energii kine-
tycznej.
Przekonanie, że podczas lekkiego wypadku można utrzymać ciało rękoma, jest
błędne. Już podczas zderzenia z niewielką prędkością na ciało działają siły, któ-
rym ręce nie mogą się przeciwstawić.
Nawet podczas uderzenia z prędkością 30–50 km/h siły działające na ciało mo-
gą łatwo przekroczyć jedną tonę (1000 kg).
Np. masa osoby wynosząca 80 kg „rośnie“ przy prędkości 50 km/h do 4,8 tony
(4800 kg).
Podczas zderzenia czołowego osoby nieprzypięte pasami są wyrzucane w
przód i bezwładnie uderzają w różne części samochodu jak np. kierownicę, de-
skę rozdzielczą lub szybę czołową » rys. 4 -
. Osoby jadące samochodem mo-
gą nawet zostać wyrzucone z samochodu, co grozi poważnymi, a nawet śmier-
telnymi obrażeniami.
11
Pasy bezpieczeństwa
Zapinanie pasów bezpieczeństwa jest ważne także dla pasażerów siedzących
z tyłu, ponieważ podczas wypadku mogą oni zostać bezwładnie wyrzuceni do
przodu.
Osoba na tylnym siedzeniu, nieprzypięta pasem, zagraża więc nie tylko sobie
samej, ale i siedzącym z przodu » rys. 4 -
.
Zapinanie i odpinanie pasów bezpieczeństwa
Rys. 5 Zapinanie / odpinanie pasów bezpieczeństwa
Rys. 6 Ułożenie części piersiowej i biodrowej pasa / ułożenie pasa bezpie-
czeństwa u kobiet w ciąży
Przeczytać i przestrzegać najpierw na stronie 10.
Zakładanie
Przed zapięciem pasa należy prawidłowo ustawić fotel » strona 7, Właściwa i
bezpieczna pozycja siedząca.
Pas równomiernie i niezbyt szybko przeciągnąć za zaczep przez klatkę pier-
siową i biodra.
Klamrę pasa włożyć do zamka należącego do danego miejsca » rys. 5 - , tak
aby zapadka słyszalnie zaskoczyła.
Pociągnięciem za pas sprawdzić pewność zapięcia klamry.
Plastikowy ogranicznik na taśmie pasa utrzymuje klamrę pasa na takiej wyso-
kości, aby łatwo było ją chwycić.
Sposób zapięcia pasów bezpieczeństwa ma ogromny wpływ na skuteczność
ich działania.
Piersiowa część pasa nie może opinać szyi, lecz musi przebiegać przez środek
barku i dobrze przylegać do klatki piersiowej. Natomiast część biodrowa pasa
musi przebiegać przez biodra, a nie przez brzuch; powinna też być zawsze do-
brze (ciasno) zaciągnięta » rys. 6 -
.
Również kobiety w ciąży powinny zawsze używać pasów bezpieczeństwa. Ty-
ko wtedy nienarodzone dziecko ma zapewnioną najlepszą ochronę.
U kobiet ciężarnych część biodrowa pasa powinna przebiegać jak najniżej
przez biodra, tak aby nie uciskała podbrzusza » rys. 6 -
.
Odpinanie
Pas bezpieczeństwa odpinać dopiero po zatrzymaniu samochodu.
Nacisnąć czerwony przycisk w zamku pasa » rys. 5 -
, klamra pasa wysko-
czy.
Pas poprowadzić ręką, tak aby taśma pasa łatwiej całkowicie się zwinęła i nie
skręciła się.
OSTROŻNIE
Przy odpinaniu pasa bezpieczeństwa zwrócić uwagę na to, aby klamra pasa nie
uszkodziła okładziny drzwi ani innych części wnętrza samochodu.
Zwijacze i napinacze pasów
Wprowadzenie do tematu
W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących te-
matów:
Zwijacze pasów 12
Napinacze pasów bezpieczeństwa
13
Zwijacze pasów
Każdy pas bezpieczeństwa jest pasem bezwładnościowym (ze zwijaczem).
12
Bezpieczeństwo
Przy wolnym pociągnięciu pas bezpieczeństwa przesuwa się całkowicie swo-
bodnie. Gwałtownie pociągnięcie pasa powoduje zablokowanie go przez zwi-
jacz.
Zwijacz blokuje się też podczas pełnego hamowania, przyspieszania oraz jazdy
stromą drogą lub na zakrętach.
UWAGA
Jeżeli pas bezpieczeństwa nie blokuje się po gwałtownym pociągnięciu, na-
leży niezwłocznie zlecić jego sprawdzenie specjalistycznej stacji obsługi.
Napinacze pasów bezpieczeństwa
Napinacze w zwijaczach przednich pasów bezpieczeństwa zwiększają bezpie-
czeństwo kierowcy i pasażera siedzącego z przodu, o ile mają oni zapięte pasy.
Podczas zderzenia czołowego, którego energia przekroczyła pewną wartość,
pasy bezpieczeństwa są automatycznie napinane. Napinacze pasów bezpie-
czeństwa mogą zostać wyzwolone także, gdy pasy te nie są założone.
Podczas zderzenia bocznego, którego energia przekroczyła pewną wartość,
pasy bezpieczeństwa napinają się automatycznie po stronie zderzenia.
Wyzwolenie napinaczy pasów nie następuje przy lekkich zderzeniach czoło-
wych, przy zderzeniach bocznych i od tyłu, podczas wywrotki ani podczas in-
nych kolizji, podczas których siły działające od przodu nie przekroczą pewnej
granicy.
UWAGA
Wszelkie prace związane z napinaczami pasów, jak również wymontowa-
nie i zamontowanie ich elementów podczas innych napraw, mogą wykony-
wać wyłącznie specjalistyczne stacje obsługi.
Napinacze pasów zapewniają ochronę tylko w czasie jednego wypadku.
Gdy nastąpi wyzwolenie napinacza, cały układ należy wymienić.
Informacja
Podczas wyzwolenia napinaczy pasów pojawia się dym. Nie oznacza to jed-
nak, że w samochodzie wybuchł pożar.
W razie złomowania samochodu lub poszczególnych części napinaczy pasów
koniecznie należy przestrzegać obowiązujących przepisów. Partnerzy serwiso-
wi ŠKODA znają te przepisy i u nich można zasięgnąć szczegółowych informa-
cji.
Układ poduszek powietrznych
Opis układu poduszek bezpieczeństwa
Wprowadzenie do tematu
W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących te-
matów:
Opis układu 14
Wyzwalanie poduszek powietrznych 14
UWAGA
Najlepsze działanie ochronne układu poduszek powietrznych uzyskuje
się tylko wtedy, gdy pasy bezpieczeństwa są zapięte.
Poduszki nie zastępują pasów bezpieczeństwa, lecz są częścią systemu
bezpieczeństwa biernego samochodu.
Aby wyzwolone poduszki powietrzne zapewniały jak najskuteczniejszą
ochronę, fotele muszą być ustawione odpowiednio do wzrostu osób jadą-
cych » strona 7, Właściwa i bezpieczna pozycja siedząca.
Jeśli ktoś jedzie nieprzypięty pasem bezpieczeństwa, pochyla się za dale-
ko do przodu lub siedzi w innej niewłaściwej pozycji, naraża się na poważ-
niejsze urazy w razie wypadku.
UWAGA
Wskazówki dotyczące obsługi układu poduszek powietrznych
Jeżeli występuje usterka, układ poduszek powietrznych należy niezwłocz-
nie sprawdzić w specjalistycznej stacji obsługi. W przeciwnym razie istnieje
ryzyko, że poduszki powietrzne nie zostaną wyzwolone w czasie wypadku.
W układzie poduszek powietrznych i jego elementach nie wolno dokony-
wać żadnych zmian.
Wszelkie prace związane z układem poduszek powietrznych, jak też wy-
montowanie i zamontowanie elementów tego układu podczas innych na-
praw (np. wymontowanie kierownicy) mogą wykonywać wyłącznie specja-
listyczne stacje obsługi.
Nie dokonywać żadnych zmian przedniego zderzaka ani nadwozia.
Zabrania się manipulacji jakimikolwiek częściami układu poduszek po-
wietrznych, ponieważ mogłoby dojść do wyzwolenia poduszek.
Poduszki powietrzne zapewniają ochronę tylko w czasie jednego wypad-
ku. Po wyzwoleniu poduszki powietrznej układ poduszek powietrznych na-
leży wymienić.
13
Układ poduszek powietrznych
Opis układu
Przeczytać i przestrzegać najpierw na stronie 13.
Stan funkcjonowania układu poduszek powietrznych jest sygnalizowany zapa-
leniem się lampki kontrolnej
na tablicy rozdzielczej » strona 36.
W momencie wyzwolenia poduszki powietrzne napełniają się gazem i rozwija-
ją.
Podczas wyzwolenia poduszek powietrznych pojawia się szarobiały lub czer-
wony nieszkodliwy gaz. Jest to całkowicie normalne i nie świadczy o pożarze w
samochodzie.
Układ poduszek powietrznych (w zależności od wyposażenia samochodu)
składa się z następujących modułów.
Sterownik elektroniczny.
Czołowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera » strona 15.
Boczne poduszki Head-thorax » strona 16.
Lampka kontrolna poduszek powietrznych na tablicy rozdzielczej » stro-
na 36,
Układ poduszek powietrznych.
Wyłącznik kluczykowy czołowej poduszki powietrznej pasażera » strona 18.
Lampka kontrolna włączonych / wyłączonych czołowych poduszek powietrz-
nych pasażera w środkowej części deski rozdzielczej » strona 18.
Informacja
Układ poduszek powietrznych jest bezobsługowy przez cały okres swojej
trwałości.
W przypadku sprzedaży samochodu prosimy przekazać nabywcy komplet do-
kumentów samochodu. Prosimy pamiętać, że do tego kompletu należy także
informacja o wyłączonej poduszce powietrznej pasażera (o ile dotyczy)!
W razie złomowania samochodu lub elementów układu poduszek powietrz-
nych koniecznie należy przestrzegać obowiązujących przepisów.
Wyzwalanie poduszek powietrznych
Przeczytać i przestrzegać najpierw
na stronie 13.
Napełnienie poduszki powietrznej odbywa się w ułamku sekundy i z dużą
prędkością, tak aby w czasie zderzenia mogła ona zapewnić dodatkową ochro-
nę.
Układ poduszek powietrznych działa tylko przy włączonym zapłonie.
W wyjątkowych zdarzeniach wypadkowych może dojść do jednoczesnego wy-
zwolenia kilku poduszek powietrznych.
Podczas zderzenia czołowego lub bocznego o niewielkiej energii, zderzenia od
tyłu lub wywrócenia albo dachowania samochodu nie następuje wyzwolenie
poduszek powietrznych.
Warunki wyzwolenia
Nie można szczegółowo określić warunków wyzwolenia układu poduszek po-
wietrznych w każdej sytuacji. Ważną rolę odgrywają na przykład takie czynniki,
jak właściwości obiektów, z którymi się zderza samochód (obiekty twarde lub
miękkie), kąt zderzenia, prędkość jazdy itp.
Decydujące znaczenie dla wyzwolenia poduszek powietrznych ma przebieg
opóźnienia. Sterownik analizuje charakter kolizji i uaktywnia odpowiedni ele-
ment układu bezpieczeństwa jadących.
Jeśli zmierzone opóźnienie ruchu samochodu w czasie zderzenia nie przekra-
cza wartości progowej zaprogramowanej w sterowniku, nie następuje wyzwo-
lenie poduszek powietrznych, chociaż samochód może zostać bardzo mocno
uszkodzony.
Przy silnych zderzeniach czołowych następuje wyzwolenie następujących
poduszek powietrznych:
czołowej poduszki powietrznej kierowcy;
czołowej poduszki powietrznej pasażera.
Przy silnych zderzeniach bocznych następuje wyzwolenie następującej
poduszki powietrznej:
bocznej poduszki bezpieczeństwa Head-thorax po stronie wypadku.
Gdy podczas wypadku dojdzie do wyzwolenia poduszek powietrznych:
świeci lampka oświetlenia wnętrza (jeśli włącznik jest w położeniu sterowa-
nia włącznikiem drzwi);
włączają się światła awaryjne;
wszystkie drzwi zostają odryglowane;
następuje przerwanie dopływu paliwa do silnika.
14
Bezpieczeństwo
Przegląd poduszek powietrznych
Wprowadzenie do tematu
W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących te-
matów:
Czołowe poduszki powietrzne
15
Boczne poduszki powietrzneHead-thorax 16
Czołowe poduszki powietrzne
Rys. 7 Czołowa poduszka powietrzna kierowcy w kierownicy / pasażera w
desce rozdzielczej
Rys. 8
Właściwy odstęp od kierownicy / poduszki powietrzne napełnione
gazem
Czołowe poduszki powietrzne zapewniają dodatkową ochronę głowy i górnej
części tułowia kierowcy i pasażera w czasie poważniejszego zderzenia czoło-
wego.
Czołowa poduszka powietrzna kierowcy jest umieszczona w kierownicy » rys. 7
- .
Czołowa poduszka powietrzna pasażera znajduje się w desce rozdzielczej nad
schowkiem » rys. 7 -
.
Wyzwolenie poduszek powietrznych powoduje rozwinięcie ich przed kierowcą
i pasażerem » rys. 8 -
. Przez zanurzanie się kierowcy i pasażera w całkowicie
napełnione poduszki następuje łagodne wyhamowanie ich ruchu do przodu, co
zmniejsza ryzyko urazu głowy i górnej części tułowia.
UWAGA
Wskazówki dotyczące właściwej pozycji siedzącej
Dla kierowcy i pasażera ważne jest, aby zachować odstęp co najmniej 25
cm od kierownicy lub od deski rozdzielczej
A
» rys. 8. Jeżeli ten minimalny
odstęp nie zostanie zachowany, poduszki powietrzne nie spełnią swojej
funkcji ochronnej - zagrożenie życia! Ponadto fotele muszą być zawsze us-
tawione odpowiednio do wzrostu siedzącej osoby.
Podczas napełniania poduszek powietrznych działają duże siły i w przy-
padku niewłaściwej pozycji siedzącej lub złego ustawienia fotela może
dojść do obrażeń ciała.
Między osobami jadącymi z przodu a poduszkami powietrznymi nie mogą
się znajdować żadne inne osoby, zwierzęta czy przedmioty.
UWAGA
Czołowa poduszka powietrzna a przewożenie dzieci
W żadnym wypadku na przednim fotelu samochodu nie wolno przewozić
niezabezpieczonych dzieci. Gdyby wskutek wypadku nastąpiło wyzwolenie
poduszki powietrznej, dziecko mogłoby doznać poważnych, a nawet śmier-
telnych obrażeń!
Jeżeli na fotelu pasażera ma być zamocowany fotelik dziecięcy, w którym
dziecko jest przewożone tyłem do kierunku jazdy, należy koniecznie wyłą-
czyć czołową poduszkę powietrzną po stronie pasażera » strona 18, Wyłą-
czanie czołowej poduszki powietrznej pasażera. Jeśli się tego nie uczyni,
wyzwolenie czołowej poduszki powietrznej pasażera może spowodować u
dziecka poważne obrażenia, a nawet śmierć. Dzieci należy przewozić na fo-
telu pasażera zgodnie z przepisami danego kraju, dotyczącymi używania fo-
telików dziecięcych.
15
Układ poduszek powietrznych
UWAGA
Wskazówki ogólne
Kierownicy i osłony poduszki powietrznej w desce rozdzielczej po stronie
pasażera nie wolno oklejać, osłaniać ani w inny sposób modyfikować. Częś-
ci te można czyścić tylko suchą szmatką lub szmatką lekko zwilżoną wodą.
Na pokrywach poduszek powietrznych lub w ich bezpośredniej bliskości nie
wolno montować żadnych dodatkowych elementów, takich jak uchwyty na
kubki, uchwyty do telefonu itp.
Nigdy nie kłaść żadnych przedmiotów na powierzchni modułu poduszki
powietrznej w desce rozdzielczej po stronie pasażera.
Boczne poduszki powietrzneHead-thorax
Rys. 9
Lokalizacja bocznej poduszki powietrznej / zasięg rozwijania bocz-
nej poduszki powietrznej
Boczne poduszki powietrzne Head-thorax zapewniają pasażerom dodatkową
ochronę górnej części tułowia (klatki piersiowej, brzucha, miednicy) w czasie
silnego zderzenia bocznego.
Boczne poduszki powietrzne są wbudowane w tapicerkę oparć foteli przed-
nich » rys. 9 -
.
Przy wyzwoleniu bocznych poduszek powietrznych » rys. 9 -
po właściwej
stronie następuje również wyzwolenie napinaczy pasów.
Podczas zanurzania się w całkowicie napełnioną poduszkę powietrzną nastę-
puje wytłumienie ruchu w bok osoby jadącej samochodem i zmniejsza się ryzy-
ko urazów głowy i górnej części tułowia (klatki piersiowej, brzucha i miednicy)
od strony drzwi.
UWAGA
Wskazówki dotyczące właściwej pozycji siedzącej
Głowa osoby jadącej nigdy nie powinna się znajdować w zasięgu działania
bocznej poduszki powietrznej. W przeciwnym razie w czasie wypadku mog-
łoby dojść do ciężkich obrażeń. Dotyczy to zwłaszcza dzieci, przewożonych
bez odpowiedniego fotelika dziecięcego » strona 20, Bezpieczeństwo
dziecka a boczna poduszka powietrzna.
Między osobami jadącymi a poduszkami powietrznymi nie mogą się znaj-
dować żadne inne osoby, zwierzęta czy przedmioty. Na drzwiach nie mogą
być założone żadne akcesoria, takie jak np. uchwyty na napoje.
Jeśli w czasie jazdy dzieci siedzą w niewłaściwej pozycji, w razie wypadku
są narażone na zwiększone ryzyko obrażeń. Może to mieć poważne kon-
sekwencje » strona 19, Fotelik dziecięcy.
UWAGA
Sterownik poduszek powietrznych pracuje, wykorzystując sygnały czujni-
ków ciśnienia umieszczonych w drzwiach przednich. Z tego powodu zarów-
no w drzwiach jak i w obudowie drzwi nie wolno dokonywać żadnych zmian
(np. nie montować dodatkowych głośników). Wprowadzone zmiany mogły-
by mieć niekorzystny wpływ na działanie układu poduszek powietrznych.
Wszelkie prace związane z przednimi drzwiami i ich obudową powinny być
wykonywane przez specjalistyczną stację obsługi. Dlatego należy prze-
strzegać następujących wskazówek.
W żadnym wypadku nie jechać ze zdjętą obudową drzwi.
W żadnym wypadku nie jechać, jeśli zostały wymontowane części wew-
nętrznej obudowy drzwi, a otwory po nich nie zostały odpowiednio za-
mknięte.
W żadnym wypadku nie jechać, jeśli z drzwi zostały wymontowane głośni-
ki, a otwory po nich nie zostały odpowiednio zamknięte.
Jeśli w wewnętrznej obudowie drzwi zostały zamontowane dodatkowe
głośniki lub inne elementy wyposażenia, zawsze się upewnić, że otwory na
nie zostały szczelnie zakryte lub wypełnione.
Tego rodzaju prace zawsze wykonywać u partnera serwisowego ŠKODA
lub w specjalistycznej stacji obsługi.
16
Bezpieczeństwo
UWAGA
W samochodzie na haczykach do ubrań wieszać tylko lekkie elementy
odzieży. W kieszeniach odzieży nie zostawiać ciężkich ani ostrych przed-
miotów.
Na bok oparcia fotela nie wolno wywierać dużej siły (np. uderzać, kopać
itp.), gdyż może to spowodować uszkodzenie poduszek powietrznych. Usz-
kodzona boczna poduszka powietrzna mogłaby nie zadziałać w czasie wy-
padku!
Na fotele kierowcy i pasażera nie wolno zakładać żadnych pokrowców,
które nie mają wyraźnego dopuszczenia firmy ŠKODA. Ponieważ boczna
poduszka powietrzna rozwija się z oparcia fotela, zastosowanie niedopusz-
czonych pokrowców mogłoby znacznie ograniczyć jej skuteczność.
Uszkodzenia oryginalnego obicia fotela w obrębie bocznej poduszki po-
wietrznej powinny zostać niezwłocznie usunięte przez specjalistyczną sta-
cję obsługi.
Moduły poduszek powietrznych w fotelach nie mogą mieć uszkodzeń,
pęknięć ani głębokich rys. Nie wolno ich otwierać na siłę.
Wyłączanie poduszek powietrznych
Wprowadzenie do tematu
W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących te-
matów:
Wyłączanie poduszek powietrznych
17
Wyłączanie czołowej poduszki powietrznej pasażera 18
Wyłączanie poduszek powietrznych
Możliwość wyłączenia poduszek powietrznych jest przewidziana np. w
następujących przypadkach.
Gdy na fotelu pasażera trzeba umieścić fotelik dziecięcy, w którym dziecko
jest przewożone plecami do kierunku jazdy (w niektórych krajach - według
obowiązujących tam przepisów - przodem do kierunku jazdy) » strona 19,
Bezpieczne przewożenie dzieci.
Gdy mimo właściwego ustawienia fotela kierowcy nie można zachować mini-
malnego odstępu 25 cm między środkiem kierownicy a kośćmi mostka kie-
rowcy.
Gdy w przypadku osób niepełnosprawnych niezbędne jest wykonanie prze-
budowy w obszarze kierownicy.
Gdy montuje się inne fotele (np. fotel ortopedyczny bez bocznej poduszki po-
wietrznej).
Czołową poduszkę powietrzną pasażera można wyłączyć wyłącznikiem pod-
uszki powietrznej » strona 18.
W razie potrzeby wyłączenie innych poduszek powietrznych należy zlecić part-
nerowi serwisowemu ŠKODA.
Nadzorowanie układu poduszek powietrznych
Gotowość układu poduszek powietrznych do działania jest nadzorowana elek-
tronicznie także wtedy, gdy jedna z poduszek jest wyłączona.
Poduszka powietrzna wyłączona za pomocą przyrządu diagnostycznego
Lampka kontrolna
świeci po włączeniu zapłonu przez ok. 3 sekundy, po
czym miga przez ok. 12 sekund.
Czołowa poduszka powietrzna pasażera wyłączona za pomocą wyłącznika
poduszki powietrznej na schowku
Lampka kontrolna
świeci przez ok. 3 sekundy po włączeniu zapłonu.
Lampka kontrolna




3
» rys. 10 na stronie 18 włącza się
po włączeniu zapłonu.
Informacja
Przestrzegać krajowych przepisów ustawowych dotyczących wyłączania
poduszek powietrznych.
U partnera serwisowego ŠKODA można uzyskać informację, czy można lub
należy wyłączyć poduszki powietrzne w samochodzie, a jeśli tak, to które.
17
Układ poduszek powietrznych
Wyłączanie czołowej poduszki powietrznej pasażera
Rys. 10 Wyłącznik czołowej poduszki powietrznej pasażera / lampka kon-
trolna wyłączenia / włączenia czołowej poduszki powietrznej pasażera
Tym wyłącznikiem wyłącza się tylko czołową poduszkę powietrzną pasażera.
Wyłączanie
Wyłączyć zapłon.
Otworzyć drzwi pasażera.
Pióro kluczyka z pilotem zdalnego sterowania całkowicie rozłożyć » .
Ostrożnie wsunąć kluczyk w otwór w wyłączniku poduszki powietrznej aż do
oporu.
Za pomocą kluczyka ostrożnie przekręcić wyłącznik poduszki powietrznej do
pozycji
2
» rys. 10 OFF.
Kluczyk wyjąć z wyłącznika poduszki powietrznej » .
Zamknąć drzwi pasażera.
Sprawdzić, czy po włączeniu zapłonu zapala się lampka kontrolna
3




w środkowej część deski rozdzielczej.
Włączanie
Wyłączyć zapłon.
Otworzyć drzwi pasażera.
Pióro kluczyka z pilotem zdalnego sterowania całkowicie rozłożyć » .
Ostrożnie wsunąć kluczyk w otwór w wyłączniku poduszki powietrznej aż do
oporu.
Wyłącznik poduszki powietrznej ostrożnie przekręcić kluczykiem zapłonu do
pozycji
1
» rys. 10 ON.
Kluczyk wyjąć z wyłącznika poduszki powietrznej » .
Zamknąć drzwi pasażera.
Sprawdzić, czy po włączeniu zapłonu nie zapala się lampka kontrolna
3




w środkowej część deski rozdzielczej.
UWAGA
Za wyłączenie i włączenie poduszki powietrznej odpowiada kierowca.
Poduszkę powietrzną wolno wyłączać tylko wtedy, gdy jest wyłączony za-
płon! W przeciwnym razie można spowodować błąd w układzie wyłączania
poduszek powietrznych.
Jeżeli lampka kontrolna




miga, poduszka powietrzna
pasażera nie zostanie wyzwolona w czasie wypadku! Niezwłocznie zlecić
sprawdzenie poduszek powietrznych specjalistycznej stacji obsługi.
Podczas jazdy nie pozostawiać kluczyka w wyłączniku poduszki powietrz-
nej.
W wyniku wstrząsów kluczyk może przekręcić się w szczelinie i włączyć
poduszkę powietrzną!
Podczas wypadku poduszka powietrzna mogłaby zostać niespodziewa-
nie wyzwolona - niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń lub zagrożenie
życia!
OSTROŻNIE
Niecałkowicie rozłożone pióro kluczyka może uszkodzić wyłącznik kluczykowy!
18
Bezpieczeństwo
/