SKODA Citigo (2012/11) Instrukcja obsługi

Marka
SKODA
Model
Citigo (2012/11)
Rodzaj
Instrukcja obsługi
SIMPLY CLEVER
ŠKODA Citigo
Instrukcja obsługi
Układ tej instrukcji obsługi (objaśnienia)
Niniejsza instrukcja została ułożona według określonych reguł, aby ułatwić znajdo-
wanie i uzyskiwanie potrzebnych informacji.
Rozdział, spis treści i indeks haseł
Tekst niniejszej instrukcji obsługi jest podzielony na stosunkowo krótkie odcinki,
ujęte w przejrzyste rozdziały. Aktualny rozdział jest zawsze zaznaczony na pasku u
dołu prawej strony.
Podzielony na rozdziały spis treści oraz obszerny indeks haseł
na końcu instrukcji
obsługi pomogą Państwu szybko znaleźć potrzebną informację.
Informacje o kierunku
Wszelkie informacje o kierunku, jak „z lewej“, „z prawej“, „z przodu“, „z tyłu“ są pod-
ane względem kierunku jazdy samochodu.
Jednostki
Wartości są podawane w jednostkach metrycznych.
Objaśnienia symboli
Oznacza odsyłacz do podrozdziału zawierającego ważne informacje i za-
sady bezpieczeństwa w danym rozdziale.
Oznacza koniec podrozdziału.
Oznacza kontynuację podrozdziału na następnej stronie.
Oznacza sytuacje, w których należy jak najszybciej zatrzymać samochód.
® Oznacza zarejestrowany znak towarowy.
Wskazówki
UWAGA
Najważniejsze wskazówki są oznaczone tytułem UWAGA. UWAGA wskazuje na
grożące niebezpieczeństwo wypadku lub zranienia.
OSTROŻNIE
Wskazówka Ostrożnie zwraca uwagę na możliwość uszkodzenia samochodu (np.
uszkodzenia skrzyni biegów) lub na groźbę spowodowania wypadku.
Informacja dotycząca środowiska
Wskazówka Środowisko zwraca uwagę na sprawy ekologii. Zawiera ona np. pora-
dy, jak osiągnąć mniejsze zużycie paliwa.
Informacja
Zwykła Wskazówka zwraca uwagę na ważne informacje na temat użytkowania sa-
mochodu.
Wstęp
Dziękujemy za okazane zaufanie przy wyborze samochodu marki ŠKODA
.
Nabyli Państwo samochód z najnowocześniejszą techniką i bogatym wyposażeniem. Zapraszamy do uważne-
go przeczytania tej instrukcji obsługi, ponieważ postępowanie zgodne z instrukcją jest warunkiem prawidło-
wego korzystania z pojazdu.
W razie pytań dotyczących pojazdu należy zwrócić się do autoryzowanego partnera handlowego ŠKODY.
Życzymy Państwu zadowolenia z samochodu marki ŠKODA i szerokiej drogi.
Państwa ŠKODA AUTO a.s. (dalej nazywany ŠKODA)
£
Dokumentacja samochodu
W dokumentacji samochodu znajdą Państwo – oprócz tej „Instrukcji obsługi“ –
również „Książkę obsługi“ i broszurę „W drodze“.
Ponadto mogą się tam znaleźć dodatkowe instrukcje obsługi (np. radioodtwarza-
cza), zależnie od wyposażenia samochodu.
W razie stwierdzenia braku któregoś z powyższych dokumentów należy zwrócić
się do partnera handlowego ŠKODY.
Instrukcja obsługi
W niniejszej instrukcji obsługi zostały opisane wszystkie dostępne wersje wypo-
sażenia samochodu, nie są jednak opisane jako wyposażenie specjalne, wariant
modelu lub wyposażenie przeznaczone dla określonego rynku.
Dlatego w samochodzie mogą nie występować wszystkie elementy wyposaże-
nia opisane w tej instrukcji obsługi.
Zakres wyposażenia pojazdu zależy od zawartej umowy kupna pojazdu. Dalsze in-
formacje można otrzymać od właściwego dealera ŠKODA.
Ilustracje mogą w pewnych szczegółach wyglądać inaczej niż w przypadku Pań-
stwa samochodu – mają one wyłącznie ogólne znaczenie informacyjne.
Książka obsługi
Zawiera dane samochodu wraz z informacjami o wykonanych czynnościach ser-
wisowych;
jest przeznaczona na potwierdzenia wykonania przeglądów;
jest przeznaczona na wpisy dotyczące gwarancji mobilności (dotyczy tylko nie-
których krajów);
spełnia funkcję karty gwarancyjnej ze strony partnera handlowego ŠKODY.
Potwierdzenia wykonania przeglądów są jednym z warunków uznania roszczeń
gwarancyjnych.
Dlatego oddając samochód do fachowej stacji obsługi ŠKODA, należy zawsze mieć
ze sobą Książkę obsługi.
W razie zagubienia lub zniszczenia Książki obsługi należy się zwrócić do specjalis-
tycznej stacji obsługi ŠKODA, która wykonywała obsługę techniczną samochodu.
Stacja ta wystawi duplikat, w którym będą potwierdzone wszystkie dotychczaso-
we czynności obsługowe wykonane przez stację obsługi ŠKODY.
Broszura „W drodze”
Zawiera ważne numery alarmowe i numery telefonów oraz adresy i numery tele-
fonów partnerów handlowych ŠKODA w poszczególnych krajach.
Indeks
Zastosowane skróty
Obsługa
Kokpit 7
Przegląd 6
Wskaźniki i lampki kontrolne 8
Zestaw wskaźników 8
Komputer pokładowy 11
Lampki kontrolne 14
Odryglowanie i zaryglowanie 20
Kluczyk samochodu 20
Centralne ryglowanie 21
Pilot zdalnego sterowania 23
Pokrywa bagażnika 25
Elektryczne podnośniki szyb 26
Tylne okna 27
Elektryczny panoramiczny dach przesuwno-
uchylny 27
Światła i widoczność 29
Światła 29
Oświetlenie wnętrza 32
Widoczność 33
Wycieraczki i spryskiwacze 34
Lusterko wsteczne 36
Siedzenia i schowki 38
Fotele przednie 38
Zagłówki 40
Siedzenie tylne 40
Bagażnik 41
Bagażnik dachowy 44
Uchwyt na napoje 45
Popielniczka 45
Zapalniczka, gniazdo 12 V 46
Schowki 47
Haczyk do ubrań 50
Uchwyt na bilet parkingowy 50
Ogrzewanie i klimatyzacja 51
Ogrzewanie i klimatyzacja 51
Kratki nawiewu powietrza 52
Ogrzewanie 52
Klimatyzacja 53
Przygotowanie do jazdy i jazda 56
Uruchamianie i wyłączanie silnika 56
Hamowanie i układy wspomagania hamowania 58
Zmiana biegów (ręczna skrzynia biegów) 61
Pedały 62
Układ pomocy w parkowaniu 62
Optyczny układ parkowania 63
Tempomat (GRA) 64
Układ START-STOP 65
Układ City Safe Drive 66
Automatyczna skrzynia biegów 70
Automatyczna skrzynia biegów ASG 70
Komunikacja 74
Telefony komórkowe i radiotelefony 74
Urządzenie wielofunkcyjne Move & Fun 74
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo bierne 76
Informacje ogólne 76
Właściwa pozycja siedząca 77
Pasy bezpieczeństwa 80
Pasy bezpieczeństwa 80
Układ poduszek bezpieczeństwa 84
Opis układu poduszek bezpieczeństwa 84
Czołowe poduszki bezpieczeństwa 85
Boczne poduszki bezpieczeństwaHead-Thorax 86
Wyłączanie poduszek bezpieczeństwa 87
Bezpieczne przewożenie dzieci 89
fotelik dziecięcy 89
Wskazówki na temat jazdy
Jazda a ochrona środowiska 93
Pierwsze 1 500 kilometrów 93
Katalizator 93
Ekonomiczna i ekologiczna jazda 94
Nieszkodliwość dla środowiska 96
Podróże zagraniczne 97
Unikanie uszkodzeń samochodu 97
Przejeżdżanie przez wodę na drodze 98
Wskazówki eksploatacyjne
Pielęgnacja i konserwacja samochodu 99
konserwacja samochodu 99
Sprawdzanie i dolewanie 106
Paliwo 106
Pojazdy z trybem CNG (sprężony gaz ziemny) 108
Komora silnika 110
Akumulator 117
Koła i opony 121
Koła 121
Akcesoria, zmiany i wymiana części 127
Wprowadzenie 127
Zmiany i pogorszenie działania układu poduszek
bezpieczeństwa 127
Jazda z przyczepą 128
3
Indeks
Samodzielne naprawy
Samodzielne naprawy 129
Apteczka i trójkąt ostrzegawczy 129
Gaśnica 129
Zestaw narzędzi 129
Wymiana koła 130
Zestaw awaryjny 134
Rozruch awaryjny 136
Holowanie samochodu 138
Bezpieczniki i żarówki 140
Bezpieczniki 140
Żarówki 143
Dane techniczne
Dane techniczne 147
Wprowadzenie 147
Dane na tabliczce znamionowej i tabliczce
identyfikacyjnej 147
Wymiary 148
Specyfikacja i objętość silnika 148
Dane specyficzne dla pojazdu w zależności od
typu silnika 149
Spis treści
4
Indeks
Zastosowane skróty
Skrót Znaczenie
obr./min. Obroty silnika na minutę
ABS Układ przeciwpoślizgowy hamulców
ASG Automatyczna skrzynia biegów
CNG Sprężony gaz ziemny
CO
2
w g/km Ilość tlenku węgla w gramach na przejechany kilometr
EDS Elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
EPC kontrola sterowania silnika
ESC Układ stabilizacji toru jazdy
kW Kilowatt, jednostka mocy silnika
MG Ręczna skrzynia biegów
MFD Komputer pokładowy
Nm Newtonmetr, jednostka momentu obrotowego silnika
TC Kontrola trakcji
Ð
5
Zastosowane skróty
Rys. 1 Kokpit
6
Obsługa
Obsługa
Kokpit
Przegląd
Elektryczne podnośniki szyb w drzwiach kierowcy 26
Przycisk centralnego ryglowania 23
Elektryczna regulacja położenia lusterek zewnętrznych 36
Kratki nawiewu powietrza 52
Przełącznik wielofunkcyjny:
Kierunkowskazy i światła drogowe, sygnał świetlny 32
Tempomat 64
Kierownica:
z sygnałem dźwiękowym
z czołową poduszką bezpieczeństwa kierowcy 85
Zestaw wskaźników: Wskaźniki i lampki kontrolne 8
Przełącznik wielofunkcyjny:
Komputera pokładowego, 11
wycieraczki i spryskiwacze szyb 34
Pokrętła regulacji ogrzewania lewego fotela 39
W zależności od wyposażenia:
Zespół obsługowy ogrzewania 52
Panel obsługi klimatyzacji 53
Gniazdo na uchwyt urządzenia wielofunkcyjnego Move & Fun 74
Lampka kontrolna wyłączenia czołowej poduszki bezpieczeństwa
pasażera 88
Włącznik świateł awaryjnych 31
Schowek podręczny po stronie pasażera 48
Czołowa poduszka bezpieczeństwa pasażera 85
Kratki nawiewu powietrza 52
Włącznik świateł 29
Dźwignia odryglowania pokrywy komory silnika 110
Pokrętła regulacji zasięgu świateł reflektorów głównych 31
Dźwignia do ustawiania kierownicy 57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Wyłącznik zapłonu 58
Radio
Przycisk układu City Safe Drive 66
W zależności od wyposażenia:
Dźwignia zmiany biegów ręcznej skrzyni biegów 61
Dźwignia sterująca (automatyczna skrzynia biegów) 71
Schowek 49
Pokrętła regulacji ogrzewania prawego fotela 39
Informacja
W samochodach fabrycznie wyposażonych w radioodtwarzacz została dołączo-
na oddzielna instrukcja do obsługi tego urządzenia.
W samochodach z kierownicą z prawej strony rozmieszczenie elementów obsłu-
gi częściowo odbiega od układu pokazanego na ilustracji » rys. 1. Symbole po-
szczególnych elementów obsługi są jednak takie same.
Ð
21
22
23
24
25
26
7
Kokpit
Wskaźniki i lampki kontrolne
Zestaw wskaźników
ä Wprowadzenie do tematu
W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących tema-
tów:
Przegląd zestawu wskaźników 8
Prędkościomierz 9
Wskaźnik ilości paliwa 9
Obrotomierz 9
Liczniki przebiegu samochodu 10
Wskaźnik okresów międzyobsługowych 10
Zalecenia dotyczące zmiany biegów 10
UWAGA
Koncentruj się przede wszystkim na kierowaniu samochodem! Kierowca po-
nosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z pojazdu.
Nigdy nie naciskać elementów obsługowych zestawu wskaźników, tylko
przy zatrzymanym samochodzie!
Ð
Przegląd zestawu wskaźników
Rys. 2 Zestaw wskaźników — wariant 1
Rys. 3 Zestaw wskaźników — wariant 2
Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa na stronie 8.
Prędkościomierz » Strona 9
Wyświetlacz:
z licznikiem przebiegu samochodu » Strona 10
ze wskaźnikiem temperatury zewnętrznej » Strona 12
£
ä
1
2
8
Obsługa
ze wskaźnikiem okresów międzyobsługowych » Strona 10
z komputerem pokładowym » Strona 11
Przycisk kasowania wskaźnika licznika przebiegu dziennego (trip) » Stro-
na 10
Wskaźnik ilości paliwa » Strona 9
Obrotomierz » Strona 9
Przycisk ustawiania zegara » Strona 12
Ð
Prędkościomierz
Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa na stronie 8.
W zależności od pojazdu prędkość jest wskazywana w km/h lub w mph i km/h.
Ð
Wskaźnik ilości paliwa
Rys. 4 Wskaźnik ilości paliwa
Rys. 5
Wskaźnik ilości paliwa - CNG
3
4
5
6
ä
Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa na stronie 8.
Pojazdy z trybem spalania benzyny
Wskaźnik ilości paliwa » rys. 4 działa tylko, gdy jest włączony zapłon.
Pojemność zbiornika paliwa wynosi około 35 litry. Gdy ilość paliwa w zbiorniku
spadnie do poziomu rezerwy, na wyświetlaczu zestawu wskaźników pojawia się
symbol ostrzegawczy » rys. 4 - lub przez 10 sekund miga symbol równo-
cześnie z pozostałymi segmentami na wyświetlaczu zestawu wskaźników » rys. 4
- . Wtedy w zbiorniku paliwa jest jeszcze około 4 litrów paliwa. Symbol ten przy-
pomina kierowcy o konieczności zatankowania.
Dodatkowo słychać pojedynczy sygnał ostrzegawczy.
Pojazdy z trybem CNG (sprężony gaz ziemny)
Wskaźnik ilości paliwa » rys. 5 działa tylko, gdy jest włączony zapłon.
Jeżeli pojazd jeździ w trybie spalania benzyny, wskaźnik ilości paliwa znajduje się
w obszarze
1
» rys. 5. Jeżeli pojazd jeździ w trybie CNG, wskaźnik ilości paliwa
znajduje się w obszarze
2
Jeżeli ilość paliwa w zbiorniku benzyny spadnie do poziomu rezerwy, w zestawie
wskaźników pojawi się symbol ostrzegawczy . Wskaźnik znajduje się w czerwo-
nym obszarze wskaźnika
1
» rys. 5. Wtedy w zbiorniku paliwa jest jeszcze około
5 litrów paliwa.
Jeżeli ilość paliwa w zbiorniku CNG spadnie do poziomu rezerwy, w zestawie
wskaźników pojawi się symbol ostrzegawczy . Wskaźnik znajduje się w czerwo-
nym obszarze wskaźnika
2
» rys. 5. Wtedy w zbiorniku paliwa jest jeszcze około
1,5 kg paliwa.
Ð
Obrotomierz
Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa na stronie 8.
Czerwony obszar na podziałce obrotomierza
5
» rys. 3 na stronie 8 oznacza ob-
szar, w którym sterownik rozpoczyna ograniczanie prędkości obrotowej silnika.
Sterownik silnika ogranicza prędkość obrotową do bezpiecznej wartości granicz-
nej.
Przed osiągnięciem czerwonego pola na obrotomierzu zmienić na wyższy bieg.
W celu zachowania optymalnej prędkości obrotowej silnika należy uwzględnić za-
lecenia dotyczące zmiany biegów » Strona 10.
£
ä
ä
9
Wskaźniki i lampki kontrolne
Unikać wystąpienia zbyt wysokiej prędkości obrotowej silnika w okresie dociera-
nia, a także na początku każdej jazdy, zanim silnik osiągnie temperaturę roboczą.
Informacja dotycząca środowiska
Wcześniejsza zmiana na wyższy bieg pomaga zaoszczędzić paliwo, zmniejsza ha-
łas i oszczędza środowisko, a także wydłuża trwałość i niezawodność silnika.
Ð
Liczniki przebiegu samochodu
Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa na stronie 8.
Informacja o przebytej odległości jest podawana w kilometrach (km). W niektórych
krajach jednostką miary jest „mila“.
Przycisk kasowania
Aby przełączyć się między licznikiem przebiegu łącznego a licznikiem przebiegu
dziennego, krótko nacisnąć przycisk
3
» rys. 2 na stronie 8 lub » rys. 3 na stro-
nie 8.
W celu skasowania wskaźnika licznika przebiegu dziennego wcisnąć na dłużej
przycisk
3
.
Licznik przebiegu dziennego (trip)
Licznik przebiegu dziennego pokazuje odległość, która została pokonana od os-
tatniego wyzerowania licznika – z dokładnością do 100 m lub do 1/10 mili.
Licznik przebiegu łącznego
Licznik przebiegu łącznego wskazuje całkowity przebieg samochodu w kilome-
trach lub w milach.
Ð
Wskaźnik okresów międzyobsługowych
Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa na stronie 8.
Przed osiągnięciem terminu wizyty w serwisie zawsze po włączeniu zapłonu na
wyświetlaczu pojawia się na kilka sekund napis  lub również wskaźnik pozos-
tałych kilometrów.
Jeżeli termin wizyty w serwisie został osiągnięty, po włączeniu zapłonu włącza
się sygnał akustyczny i na kilka sekund pojawia się napis .
ä
ä
Kasowanie wskaźnika okresów międzyobsługowych
Fachowa stacja obsługi ŠKODA:
po wykonaniu odpowiedniej obsługi serwisowej kasuje wskaźnik;
wpisuje wykonane czynności do Książki obsługi;
z boku tablicy rozdzielczej po stronie kierowcy nalepia naklejkę, na której jest
podany termin kolejnej obsługi serwisowej.
Informacja
Po odłączeniu akumulatora wartości wskaźnika okresów międzyobsługowych
pozostają zachowane.
Gdy po zakończeniu naprawy nastąpi wymiana zestawu wskaźników, w liczniku
wskaźnika okresów międzyobsługowych należy wprowadzić prawidłowe wartości.
Wykona to na Państwa zlecenie fachowa stacja obsługi
ŠKODA.
Dalsze informacje na temat okresów obsługowych » Książka obsługi.
Ð
Zalecenia dotyczące zmiany biegów
Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa na stronie 8.
Na wyświetlaczu zestawu wskaźników wyświetla się informacja o włączonym
biegu.
W celu jak najmniejszego zużycia paliwa w czasie jazdy, na wyświetlaczu wy-
świetla się wskazanie optymalnej zmiany biegów.
widok Znaczenie
Optymalny bieg.
Zalecenie zmiany biegu na wyższy.
Zalecenie zmiany biegu na niższy.
OSTROŻNIE
Odpowiedzialność za wybór prawidłowego biegu w różnych sytuacjach drogo-
wych, na przykład podczas wyprzedzania, ponosi kierowca.
Ð
ä
10
Obsługa
Komputer pokładowy
ä Wprowadzenie do tematu
W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących tema-
tów:
Pamięć 11
Obsługa 12
Zegar cyfrowy 12
Dane wyświetlane przez komputer pokładowy 12
Ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości jazdy 13
Wyświetlacz wielofunkcyjny można włączyć tylko przy włączonym zapłonie. Po
włączeniu zapłonu wyświetla się ta funkcja, która była wybrana przed jego wyłą-
czeniem.
Funkcje komputera pokładowego wyświetlają się na wyświetlaczu » rys. 6 na
stronie 11.
UWAGA
Koncentruj się przede wszystkim na kierowaniu samochodem! Kierowca po-
nosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z pojazdu.
Nigdy nie polegać wyłącznie na wskazaniach temperatury zewnętrznej, że
jezdnia na pewno nie jest oblodzona. Także w temperaturze około +4 °C może
wystąpić oblodzenie drogi – ostrzeżenie przed możliwością gołoledzi!
Informacja
W pewnych wersjach eksportowych wartości wyświetlają się w miarach angiel-
skich.
Ð
Pamięć
Rys. 6
Komputer pokładowy
Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa na stronie 11.
Komputer pokładowy ma dwa różne rodzaje pamięci. Wybrana pamięć jest wy-
świetlana na wyświetlaczu » rys. 6.
Dane pamięci pojedynczej jazdy (pamięć nr 1) są pokazywane, gdy na wyświetla-
czu jest widoczne 1. Gdy wyświetla się 2, dostępne są dane pamięci wszystkich
jazd (pamięć nr 2).
Przełączenie między rodzajami pamięci następuje przez naciśnięcie przycisku
B
» rys. 7 na stronie 12 w dźwigni włącznika wycieraczek.
Pamięć pojedynczej jazdy (pamięć 1)
Pamięć pojedynczej jazdy zbiera informacje o jeździe trwającej od włączenia do
wyłączenia zapłonu. Jeśli jazda będzie kontynuowana w ciągu 2 godzin od wyłą-
czenia zapłonu, nowo nadchodzące informacje zaktualizują dane dotychczasowej
jazdy. Gdy przerwa w jeździe jest dłuższa niż 2 godziny, pamięć jest automatycz-
nie zerowana.
Pamięć wszystkich jazd (pamięć 2)
Pamięć wszystkich jazd zbiera informacje o dowolnej liczbie pojedynczych jazd o
łącznym czasie trwania do 19 godzin i 59 minut lub przebiegu do 1 999 km. Gdy
następuje przekroczenie jednej z podanych wartości, pamięć jest zerowana i obli-
czenia zaczynają się od nowa.
Pamięć wszystkich jazd, inaczej niż pamięć pojedynczej jazdy, nie jest automa-
tycznie kasowana po przerwie dłuższej niż 2 godziny.
£
ä
11
Wskaźniki i lampki kontrolne
Informacja
Odłączenie akumulatora powoduje wyzerowanie wszystkich wartości pamięci 1 i
2.
Ð
Obsługa
Rys. 7
Komputer pokładowy: elementy
obsługowe
Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa na stronie 11.
Przycisk kołyskowy
A
i przycisk
B
są umieszczone w dźwigni włącznika wyciera-
czek » rys. 7.
Wybieranie pamięci
Dotknąć przycisku
B
» rys. 7.
Wybieranie funkcji
Nacisnąć krótko górną lub dolną krawędź przycisku
A
» rys. 7. Spowoduje to
wyświetlenie kolejno poszczególnych funkcji komputera pokładowego.
Kasowanie
Wybrać żądaną pamięć.
Nacisnąć przycisk
B
» rys. 7 na dłużej.
Przyciskiem
B
zeruje się następujące wartości wybranej pamięci:
średnie zużycie paliwa;
przebyta odległość;
średnia prędkość jazdy;
czas jazdy.
Ð
ä
Zegar cyfrowy
Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa na stronie 11.
Czas ustawia się w następujący sposób.
Przestawić przycisk kołyskowy
A
» rys. 7 na stronie 12 w górę lub w dół w celu
przejścia do wyświetlania godziny.
Nacisnąć przycisk
6
» rys. 3 na stronie 8 w celu zaznaczenia wskaźnika godzin,
tak aby zaczął migać.
W celu dalszego ustawiania wcisnąć przycisk
3
. W celu szybkiego przewinię-
cia przytrzymać przycisk wciśnięty.
Nacisnąć przycisk
6
w celu zaznaczenia wskaźnika minut, tak aby zaczął mi-
gać.
W celu dalszego ustawiania wcisnąć przycisk
3
. W celu szybkiego przewinię-
cia przytrzymać przycisk wciśnięty.
Potwierdzić ustawioną wartość przez ponowne wciśnięcie przycisku
6
lub za-
czekać ok. 5 sekund. Ustawienie zostanie zapisane automatycznie (wartość
przestaje migać).
Ð
Dane wyświetlane przez komputer pokładowy
Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa na stronie 11.
Temperatura zewnętrzna
Na wyświetlaczu jest wskazywana aktualna temperatura zewnętrzna.
W temperaturze poniżej +4 °C pojawia się wskazanie temperatury zewnętrznej i
symbol płatka śniegu (ostrzeżenie przed gołoledzią), który miga najpierw przez
kilka sekund, a następnie wyświetla się razem ze wskazaniem temperatury zew-
nętrznej.
Czas jazdy
Na wyświetlaczu pokazywany jest czas jazdy, jaki upłynął od ostatniego wyzero-
wania pamięci » Strona 11. Aby zmierzyć czas jazdy od określonego momentu, na-
leży w tym momencie wyzerować pamięć przez naciśnięcie przycisku
B
» rys. 7
na stronie 12.
Maksymalna wyświetlana wartość dla obu rodzajów pamięci wynosi 19 godzin i 59
minut. Po przekroczeniu tej wartości ponownie wyświetla się zero.
£
ä
ä
12
Obsługa
Chwilowe zużycie paliwa
Na wyświetlaczu wyświetla się chwilowe zużycie paliwa w l/100 km
1)
. Na podsta-
wie tej wartości można dopasować sposób jazdy do zakładanego zużycia paliwa.
Gdy samochód stoi lub jedzie wolno, wartość podawana jest w l/h
2)
.
Średnie zużycie paliwa
Na wyświetlaczu wyświetla się średnie zużycie paliwa w l/100 km,
1 )
liczone od
czasu ostatniego wyzerowania pamięci » Strona 11. Na podstawie tej wartości
można dopasować sposób jazdy do zakładanego zużycia paliwa.
Aby ustalić średnie zużycie paliwa w określonym czasie, na początku nowego ok-
resu pomiarowego trzeba wyzerować pamięć przyciskiem
B
» rys. 7 na stronie 12.
Po wyzerowaniu na wyświetlaczu przez pierwsze ok. 300 metrów wyświetlają się
tylko kreski.
Podczas jazdy podawana wartość jest regularnie aktualizowana.
Zasięg jazdy
Na wyświetlaczu jest podawany szacunkowy zasięg jazdy w kilometrach. Wartość
ta mówi, jaką odległość można jeszcze przebyć samochodem przy obecnej ilości
paliwa w zbiorniku i dotychczasowym sposobie jazdy.
Wyświetlana wartość się zmienia skokowo co 10 km. Po zapaleniu się lampki kon-
trolnej rezerwy paliwa wskazanie będzie się zmieniało co 5 km.
Podstawą obliczenia zasięgu jazdy jest zużycie paliwa, jakie występowało w ciągu
ostatnich 50 km. Dzięki oszczędnemu jeżdżeniu zasięg jazdy wzrasta.
Odległość
Na wyświetlaczu wyświetla się odległość, jaka została przebyta od ostatniego
wyzerowania pamięci » Strona 11. Aby zmierzyć odległość pokonaną od określone-
go momentu, należy w tym momencie wyzerować pamięć przez naciśnięcie przy-
cisku
B
» rys. 7 na stronie 12.
Maksymalna wartość dla obu rodzajów pamięci wynosi 1 999 km. Po przekrocze-
niu tej wartości ponownie wyświetla się zero.
Średnia prędkość jazdy
Na wyświetlaczu wyświetla się średnia prędkość jazdy w km/h, liczona od czasu
ostatniego wyzerowania pamięci » Strona 11. Aby zmierzyć średnią prędkość w
określonym przedziale czasu, należy na początku pomiaru wyzerować pamięć za
pomocą przycisku
B
» rys. 7 na stronie 12.
Po wyzerowaniu na wyświetlaczu przez pierwsze ok. 300 metrów nie wyświetla
się żadna wartość.
Podczas jazdy podawana wartość jest regularnie aktualizowana.
Bieżąca prędkość
Na wyświetlaczu wyświetla się bieżąca prędkość, która jest taka sama, jak pręd-
kość pokazywana na prędkościomierzu
1
» rys. 3 na stronie 8.
Temperatura płynu chłodzącego
Na wyświetlaczu jest wskazywana aktualna temperatura płynu chłodzącego.
Ð
Ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości jazdy
Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa na stronie 11.
Ustawianie limitu prędkości przy stojącym pojeździe
Przy użyciu przycisku
A
» rys. 7 na stronie 12 wybrać pozycję menu Ostrzeże-
nie o przekroczeniu prędkości jazdy.
Włączyć ustawianie limitu prędkości przez wciśnięcie przycisku
B
(wartość mi-
ga).
Przy użyciu przycisku
A
ustawić wybrany limit prędkości, np 50 km/h.
Przy użyciu przycisku
B
potwierdzić wybrany limit prędkości lub zaczekać ok. 5
sekund, aż ustawienie zostanie zapisane automatycznie (wartość przestaje mi-
gać).
W ten sposób można ustawiać limit w odstępach co 5 km/h.
Ustawianie limitu prędkości przy jadącym pojeździe
Przy użyciu przycisku
A
» rys. 7 na stronie 12 wybrać pozycję menu Ostrzeże-
nie o przekroczeniu prędkości jazdy.
Jechać z określoną prędkością, np. 50 km/h.
Przez wciśnięcie przycisku
B
przejąć aktualną prędkość jako limit prędkości
(wartość miga).
Limit prędkości można zmieniać w odstępach co 5 km/h (np. przejęta prędkość
47 km/h zostaje zwiększona do 50 km/h lub spada do 45 km/h).
£
ä
1)
W modelach przeznaczonych dla niektórych krajów zużycie paliwa jest wskazywane w km/l.
2)
W modelach przeznaczonych dla niektórych krajów przy stojącym pojeździe jest wyświetlane wska-
zanie --,- km/l.
13
Wskaźniki i lampki kontrolne
Ponownie naciskając przycisk
B
, potwierdzić wybrany limit prędkości lub za-
czekać ok. 5 sekund, aż ustawienie zostanie zapisane automatycznie (wartość
przestaje migać).
Zmienianie i zerowanie limitu prędkości
Przy użyciu przycisku
A
» rys. 7 na stronie 12 wybrać pozycję menu Ostrzeże-
nie o przekroczeniu prędkości jazdy.
Naciskając przycisk
B
, można skasować limit prędkości.
Ponownie naciskając przycisk
B
, można włączyć ustawianie limitu prędkości.
Przy przekroczeniu ustawionej prędkości włącza się sygnał dźwiękowy. Jedno-
cześnie na wyświetlaczu pojawia się komunikat Ostrzeżenie o przekroczeniu
prędkości jazdy z ustawioną wartością graniczną.
Ustawiona granica prędkości pozostanie zapisana także po wyłączeniu zapłonu.
Ð
Lampki kontrolne
Przegląd
Lampki kontrolne sygnalizują określone funkcje lub zakłócenia i może im towarzy-
szyć pojawienie się sygnału akustycznego.
Lampki kontrolne na zestawie wskaźników
Hamulec ręczny » Strona 15
Układ hamulcowy » Strona 15
Lampka niezapiętego pasa bezpieczeństwa » Strona 15
Alternator » Strona 15
Ciśnienie oleju silnikowego » Strona 16
Temperatura silnika i poziom płynu chłodzą-
cego
» Strona 16
Elektromechaniczny układ wspomagania
kierownicy
» Strona 16
Układ stabilizacji toru jazdy (ESC) » Strona 17
Kontrola trakcji (TC) » Strona 17
Układ przeciwpoślizgowy hamulców (układ
ABS)
» Strona 17
Tylne światło przeciwmgłowe » Strona 17
system kontroli spalin » Strona 17

Kontrola sterownika silnika (silniki benzyno-
we)
» Strona 18
Rezerwa paliwa » Strona 9
Układ poduszek bezpieczeństwa » Strona 18
Automatyczna skrzynia biegów » Strona 18
Kierunkowskaz (lewy/prawy) » Strona 18
Tempomat » Strona 19
Światła drogowe » Strona 19
Lampki kontrolne na wyświetlaczu zestawu wskaźników
Zapięty pas bezpieczeństwa – tylne siedze-
nie
» Strona 19
Nie zapięty pas bezpieczeństwa – tylne sie-
dzenie
Układ City Safe Drive » Strona 19
£
14
Obsługa
Układ START-STOP » Strona 19
Wskaźnik ilości paliwa i wskaźnik rezerwy
paliwa
» Strona 9
UWAGA
W przypadku braku reakcji na włączenie się lampki kontrolnej oraz ignoro-
wania odpowiednich opisów i wskazówek ostrzegawczych może dojść do po-
ważnych obrażeń ciała lub uszkodzeń samochodu.
Komora silnika samochodu jest obszarem niebezpiecznym. Podczas prac w
komorze silnika, np. sprawdzania i dolewania płynów, można się skaleczyć lub
oparzyć; występuje też niebezpieczeństwo wypadku lub pożaru. Koniecznie
stosować się do ostrzeżeń »
strona 110, Komora silnika.
Ð
hamulec ręczny
Lampka kontrolna włącza się, gdy jest zaciągnięty hamulec ręczny. Dodatkowo
rozlegnie się sygnał ostrzegawczy, jeżeli przez co najmniej 3 sekundy samochód
będzie jechał z prędkością większą niż 6 km/h.
Ð
Układ hamulcowy
Lampka kontrolna włącza się, gdy jest za niski poziom płynu hamulcowego lub
wystąpiła usterka układu ABS.
Zatrzymać pojazd, wyłączyć silnik i sprawdzić poziom płynu hamulcowego » Stro-
na 116.
Dalsze informacje » strona 58, Hamowanie i układy wspomagania hamowania.
UWAGA
Jeśli konieczne jest zatrzymanie się z powodów technicznych, wówczas sa-
mochód należy ustawić w bezpiecznej odległości od ruchu ulicznego, wyłączyć
silnik i włączyć światła awaryjne » Strona 31.
Otwierając pokrywę komory silnika i sprawdzając poziomu płynu hamulco-
wego, należy przestrzegać następujących wskazówek » strona
110, Komora
silnika.
Jeżeli lampka kontrolna zaświeci się razem z lampką kontrolną » stro-
na 17, Układ przeciwpoślizgowy hamulców (ABS) , nie wolno kontynuo-
wać jazdy! Skorzystać z pomocy fachowej stacji obsługi ŠKODA.
Usterka układu hamulcowego może wydłużać drogę hamowania pojazdu!
Ð
Niezapięty pas bezpieczeństwa
Lampka kontrolna włącza się po włączeniu zapłonu, przypominając kierowcy i
pasażerowi i obowiązku zapięcia pasów bezpieczeństwa. Lampka kontrolna zgaś-
nie dopiero wtedy, gdy kierowca wzgl. pasażer zapnie pas.
Jeśli kierowca wzgl. pasażer przed rozpoczęciem jazdy nie zapnie pasa bezpie-
czeństwa, po przekroczeniu prędkości 25 km/h włącza się ciągły sygnał ostrzega-
wczy i miga lampka kontrolna .
Jeśli kierowca lub pasażer w czasie kolejnych 90 sekund nie zapnie pasa, sygnał
ostrzegawczy wyłącza się, ale lampka kontrolna pozostaje nadal zapalona.
Dalsze informacje » strona 80, Pasy bezpieczeństwa.
Ð
Ładowanie akumulatora
Jeżeli lampka kontrolna świeci przy uruchomionym silniku, oznacza to, że aku-
mulator pojazdu nie jest ładowany.
Skorzystać z pomocy fachowej stacji obsługi ŠKODA. Zlecić sprawdzenie instalacji
elektrycznej.
UWAGA
Jeśli konieczne jest zatrzymanie się z powodów technicznych, wówczas samo-
chód należy ustawić w bezpiecznej odległości od ruchu ulicznego, wyłączyć
silnik i włączyć światła awaryjne » Strona 31.
£
15
Wskaźniki i lampki kontrolne
OSTROŻNIE
Jeżeli podczas jazdy oprócz lampki kontrolnej na wyświetlaczu włączy się rów-
nież lampka kontrolna (usterka w układzie chłodzenia), należy natychmiast za-
trzymać pojazd i wyłączyć silnik – niebezpieczeństwo uszkodzenia silnika!
Ð
Ciśnienie oleju silnikowego
Lampka kontrolna włącza się na kilka sekund po włączeniu zapłonu.
Jeżeli lampka kontrolna nie zgaśnie po uruchomieniu silnika lub zaczyna migać
podczas jazdy, należy zatrzymać samochód i wyłączyć silnik. Sprawdzić poziom
oleju w silniku i w razie potrzeby dolać oleju » strona
113, Sprawdzanie poziomu
oleju silnikowego.
Dodatkowo słychać pojedynczy sygnał ostrzegawczy.
Jeżeli z jakichś przyczyn nie można dolać oleju, nie wolno jechać dalej. Może dojść
do poważnych uszkodzeń silnika, dlatego należy wyłączyć silnik i zwrócić się po
pomoc do specjalistycznej stacji obsługi ŠKODA.
Gdy lampka kontrolna miga, nie wolno jechać dalej, nawet jeśli poziom oleju
jest prawidłowy. Silnik nie może pracować nawet na biegu jałowym.
Skorzystać z pomocy fachowej stacji obsługi ŠKODA.
UWAGA
Jeśli konieczne jest zatrzymanie się z powodów technicznych, wówczas samo-
chód należy ustawić w bezpiecznej odległości od ruchu ulicznego, wyłączyć
silnik i włączyć światła awaryjne » strona
31, Włącznik świateł awaryjnych.
OSTROŻNIE
Czerwona lampka kontrolna ciśnienia oleju nie sygnalizuje niskiego poziomu
oleju! Dlatego poziom oleju trzeba regularnie sprawdzać, najlepiej przy każdym
tankowaniu.
Ð
Temperatura silnika i poziom płynu chłodzącego
Lampka kontrolna
włącza się na kilka sekund po włączeniu zapłonu.
Jeżeli zacznie świecić lub migać lampka kontrolna , oznacza to, że temperatura
silnika jest za wysoka lub poziom płynu chłodzącego za niski.
Słychać pojedynczy sygnał ostrzegawczy.
W takim przypadku należy zatrzymać samochód, wyłączyć silnik» Strona 114 i
sprawdzić poziom płynu chłodzącego, w razie potrzeby uzupełnić» Strona 115.
Jeżeli z jakichś przyczyn nie można dolać płynu, nie wolno jechać dalej. Może
dojść do poważnych uszkodzeń silnika, dlatego należy wyłączyć silnik i zwrócić
się po pomoc do specjalistycznej stacji obsługi ŠKODA.
Jeżeli poziom płynu chłodzącego jest prawidłowy, podwyższenie temperatury mo-
że być spowodowane usterką w obwodzie wentylatora chłodnicy. Sprawdzić bez-
piecznik wentylatora chłodnicy i w razie potrzeby wymienić » strona 142, Bez-
pieczniki w komorze silnika.
Jeżeli lampka kontrolna świeci się mimo prawidłowego poziomu płynu chłodzą-
cego i prawidłowego stanu bezpiecznika wentylatora, nie wolno kontynuować
jazdy!
Skorzystać z pomocy fachowej stacji obsługi ŠKODA.
UWAGA
Jeśli konieczne jest zatrzymanie się z powodów technicznych, wówczas samo-
chód należy ustawić w bezpiecznej odległości od ruchu ulicznego, wyłączyć
silnik i włączyć światła awaryjne » Strona 31.
Ð
Elektromechaniczne wspomaganie kierownicy
Lampka kontrolna włącza się na kilka sekund po włączeniu zapłonu.
Jeżeli lampka kontrolna nie zgaśnie po 2 sekundach od włączenia zapłonu lub za-
świeci się podczas jazdy, w elektromechanicznym układzie wspomagania kierow-
nicy jest usterka.
Gdy świeci żółta lampka kontrolna , oznacza to, że doszło do częściowej us-
terki układu wspomagania – siła potrzebna do kierowania może być większa.
Gdy świeci czerwona lampka kontrolna , oznacza to, że doszło do całkowitego
uszkodzenia układu – brak wspomagania, siła potrzebna do kierowania jest
znacznie większa.
Dalsze informacje » Strona 57.
£
16
Obsługa
Informacja
Jeśli po ponownym uruchomieniu silnika i krótkiej jeździe żółta lampka kontrol-
na wyłączy się, nie trzeba jechać do stacji obsługi
ŠKODA.
Jeżeli akumulator był odłączany i ponownie podłączany, po włączeniu zapłonu
włącza się żółta lampka kontrolna . Po przejechaniu krótkiego odcinka lampka
kontrolna musi się wyłączyć.
Ð
Układ stabilizacji toru jazdy (ESC)
Jeżeli miga lampka kontrolna , oznacza to, że trwa ingerencja układu ESC.
Jeżeli świeci lampka kontrolna , oznacza to usterkę w układzie ESC.
Ponieważ układ ESC współpracuje z układem ABS, lampka kontrolna ESC włącza
się również przy uszkodzeniu układu ABS.
Jeżeli lampka kontrolna świeci od razu po uruchomieniu silnika, układ ESC może
być wyłączony z przyczyn technicznych. W tym przypadku ESC można ponownie
włączyć, wyłączając i włączając zapłon. Gdy lampka kontrolna zgaśnie, układ ESC
jest znowu w pełni gotowy do pracy.
Dalsze informacje »
strona 60, Układ stabilizacji kontroli jazdy (ESC).
Informacja
Jeżeli akumulator był odłączany i ponownie podłączany, po włączeniu zapłonu
włącza się lampka kontrolna . Po przejechaniu krótkiego odcinka lampka kon-
trolna musi się wyłączyć.
Ð
Kontrola trakcji (TC)
Lampka kontrolna
włącza się na kilka sekund po włączeniu zapłonu.
Lampka miga, gdy w czasie jazdy odbywa się regulacja.
Gdy w układzie TC pojawi się błąd, lampka kontrolna włączy się na stałe.
Ponieważ układ TC współpracuje z układem ABS, lampka kontrolna TC włącza się
również przy uszkodzeniu układu ABS.
Jeżeli lampka kontrolna świeci od razu po uruchomieniu silnika, układ TC może
być wyłączony z przyczyn technicznych. W tym przypadku TC można ponownie
włączyć, wyłączając i włączając zapłon. Gdy lampka kontrolna zgaśnie, układ TC
jest znowu w pełni gotowy do pracy.
Dalsze informacje » strona 61, Kontrola trakcji (TC).
Informacja
Jeżeli akumulator był odłączany i ponownie podłączany, po włączeniu zapłonu
włącza się lampka kontrolna . Po przejechaniu krótkiego odcinka lampka kon-
trolna musi się wyłączyć.
Ð
Układ przeciwpoślizgowy hamulców (ABS)
Jeżeli świeci lampka kontrolna , oznacza to usterkę w układzie ABS.
Samochód można zahamować tylko przy użyciu hamulców bez układu ABS.
Skorzystać z pomocy fachowej stacji obsługi
ŠKODA.
Dalsze informacje » strona 61, Układ przeciwpoślizgowy hamulców (ABS).
UWAGA
Jeśli konieczne jest zatrzymanie się z powodów technicznych, wówczas sa-
mochód należy ustawić w bezpiecznej odległości od ruchu ulicznego, wyłączyć
silnik i włączyć światła awaryjne » Strona 31.
Jeżeli lampka kontrolna » Strona 15 zaczyna świecić razem z lampką kon-
trolną ABS , nie kontynuować jazdy! Skorzystać z pomocy fachowej stacji
obsługi ŠKODA.
Otwierając pokrywę komory silnika i sprawdzając poziomu płynu hamulco-
wego, należy przestrzegać następujących wskazówek »
strona 110, Komora
silnika.
Ð
Tylne światło przeciwmgłowe
Lampka kontrolna włącza się, gdy jest włączone tylne światło przeciwmgło-
we » Strona 30.
Ð
System kontroli spalin
Jeżeli świeci lampka kontrolna , oznacza to usterkę w systemie kontroli spalin.
Sterownik silnika umożliwia jazdę w trybie awaryjnym.
Skorzystać z pomocy fachowej stacji obsługi ŠKODA.
Ð
17
Wskaźniki i lampki kontrolne
Kontrola sterowania silnika 
Jeżeli świeci lampka kontrolna , oznacza to usterkę w sterowniku silnika. Ste-
rownik silnika umożliwia jazdę w trybie awaryjnym.
Skorzystać z pomocy fachowej stacji obsługi ŠKODA.
Ð
Układ poduszek bezpieczeństwa
Nadzorowanie układu poduszek bezpieczeństwa
Lampka kontrolna włącza się na kilka sekund po włączeniu zapłonu.
Jeśli lampka kontrolna nie wyłączy się albo włączy się lub zacznie migać podczas
jazdy, w układzie jest usterka » . Dotyczy to także przypadku, gdy po włączeniu
zapłonu lampka kontrolna w ogóle się nie włącza.
Gotowość poduszek bezpieczeństwa do działania jest nadzorowana elektronicz-
nie także wtedy, gdy któraś z poduszek jest wyłączona.
Poduszka bezpieczeństwa czołowa lub boczna lub napinacze pasów wyłączone
za pomocą testera samochodowego:
Lampka kontrolna świeci po włączeniu zapłonu przez ok. 4 sekundy, po czym
miga jeszcze przez około 12 sekund w interwałach 2-sekundowych.
Po wyłączeniu poduszek bezpieczeństwa za pomocą wyłącznika kluczykowego
poduszek bezpieczeństwa umieszczonego w schowku podręcznym po stronie
pasażera:
Lampka kontrolna włącza się na kilka sekund po włączeniu zapłonu.
Wyłączenie poduszki bezpieczeństwa jest sygnalizowane włączeniem lampki
kontrolnej     w środkowej części tablicy rozdzielczej » stro-
na 88, Wyłącznik kluczykowy czołowej poduszki bezpieczeństwa pasażera.
UWAGA
Jeżeli występuje usterka, układ poduszek bezpieczeństwa należy sprawdzić w
fachowej stacji obsługi
ŠKODA. W przeciwnym razie istnieje możliwość, że
poduszki bezpieczeństwa nie zostaną uaktywnione w czasie wypadku.
Ð
Automatyczna skrzynia biegów
lampka kontrolna
Jeżeli lampka kontrolna świeci i włączy się sygnał dźwiękowy, należy zaprzes-
tać jazdy. Wyłączyć silnik i zwrócić się o pomoc do specjalistycznej stacji obsługi
ŠKODA.
lampka kontrolna
Jeżeli lampka kontrolna świeci i nie można włączyć żadnego biegu, wyłączyć
zapłon i ponownie go włączyć. Jeżeli lampka kontrolna nie zgaśnie po włączeniu
zapłonu, zwrócić się o pomoc do fachowej stacji obsługi ŠKODA.
Jeżeli świeci lampka kontrolna lub również lampka kontrolna i włączy się
sygnał dźwiękowy, automatyczna skrzynie biegów jest przegrzana. Zatrzymać się
i zaczekać, aż skrzynia biegów się schłodzi, lub jechać z prędkością ponad 20 km/
h (12 mph).
Jeżeli lampka kontrolna nadal świeci, zatrzymać samochód, wyłączyć silnik i za-
czekać, aż skrzynia biegów się schłodzi.
lampka kontrolna
Gdy włączy się zielona lampka kontrolna , nacisnąć pedał hamulca.
lampka kontrolna
Gdy włączy się lampka kontrolna , zaciągnąć hamulec ręczny.
Dalsze informacje » strona 70, Automatyczna skrzynia biegów ASG.
UWAGA
Jeśli konieczne jest zatrzymanie się z powodów technicznych, wówczas samo-
chód należy ustawić w bezpiecznej odległości od ruchu ulicznego, wyłączyć
silnik i włączyć światła awaryjne » Strona 31.
Ð
Kierunkowskazy
W zależności od położenia dźwigni kierunkowskazów miga lewa lub prawa
lampka kontrolna.
W razie uszkodzenia kierunkowskazu lampka kontrolna miga mniej więcej dwa
razy szybciej.
Po włączeniu świateł awaryjnych migają równocześnie wszystkie kierunkowskazy
i obie lampki kontrolne.
£
18
Obsługa
/