SKODA Citigo (2012/03) Instrukcja obsługi

Marka
SKODA
Model
Citigo (2012/03)
Rodzaj
Instrukcja obsługi
SIMPLY CLEVER
ŠKODA Citigo
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Wstęp
Dziękujemy za okazane zaufanie przy wyborze samochodu marki ŠKODA.
Kupując nowy samochód marki ŠKODA, nabyli Państwo samochód z najnowocześniejszą techniką i bogatym
wyposażeniem, z którego z pewnością będą Państwo chcieli w pełni korzystać. Dlatego też zachęcamy Pań-
stwa do uważnego przeczytania tej instrukcji obsługi, co pozwoli szybko i dokładnie poznać samochód.
W razie dalszych pytań lub wątpliwości należy zwrócić się do specjalistycznej stacji obsługi lub do importera.
Tam zawsze są mile widziane pytania, propozycje i krytyka.
Odmienne przepisy prawne, obowiązujące w odpowiednim kraju, mają pierwszeństwo przed informacjami
podanymi w tej instrukcji obsługi.
Życzymy Państwu zadowolenia z samochodu marki
ŠKODA i szerokiej drogi.
Państwa ŠKODA AUTO a.s. (dalej zwana tylko ŠKODA)
£
Dokumentacja samochodu
W dokumentacji samochodu znajdą Państwo – oprócz tej „Instrukcji ob-
sługi“ – również „Książkę obsługi“ i broszurę
W drodze“. Ponadto mo-
gą się tam znaleźć dodatkowe instrukcje obsługi (np. radioodtwarza-
cza), zależnie od wyposażenia samochodu.
W razie stwierdzenia braku któregoś z powyższych dokumentów prosi-
my natychmiast zwrócić się do autoryzowanego partnera handlowego
ŠKODA, który chętnie Państwu pomoże.
Należy pamiętać, że dane w dokumentacji technicznej samochodu za-
wsze mają pierwszeństwo przed informacjami podanymi w tej instruk-
cji obsługi.
Instrukcja obsługi
W niniejszej instrukcji obsługi zostały opisane wszystkie dostępne wer-
sje wyposażenia samochodu, nie są jednak opisane jako wyposażenie
specjalne, wariant modelu lub wyposażenie przeznaczone dla określo-
nego rynku.
Dlatego w samochodzie mogą nie występować wszystkie elementy
wyposażenia, opisane w tej instrukcji obsługi.
Zakres wyposażenia samochodu jest opisany w dokumentach sprzeda-
ży otrzymanych przy jego zakupie. Dalsze informacje można otrzymać
od właściwego dealera ŠKODA.
Ilustracje mogą w pewnych szczegółach wyglądać inaczej niż w przy-
padku Państwa samochodu – mają one wyłącznie ogólne znaczenie in-
formacyjne.
Instrukcja obsługi, poza informacjami na temat obsługi samochodu, za-
wiera także wskazówki na temat pielęgnacji i sposobu eksploatacji,
ważne tak dla Państwa bezpieczeństwa, jak i dla zachowania wartości
samochodu. Zamieszczono tam wiele cennych porad, z którymi warto
się zapoznać. Ponadto można się z niej dowiedzieć, w jaki sposób ko-
rzystać z samochodu, by był bezpieczny, oszczędny i nie szkodził śro-
dowisku.
Dla bezpieczeństwa ważne jest też przestrzeganie uwag na temat ak-
cesoriów, zmian technicznych i wymiany części ⇒ Strona 126.
Również inne rozdziały są ważne, gdyż prawidłowe i umiejętne posługi-
wanie się samochodem – obok regularnej pielęgnacji i obsługi technicz-
nej – pozwala utrzymać jego wartość handlową a ponadto w wielu przy-
padkach jest jednym z warunków uznania roszczeń gwarancyjnych.
Książka obsługi
zawiera:
dane samochodu,
okresy obsługowe,
przegląd czynności obsługowych,
potwierdzenie wykonania przeglądu,
zatwierdzenie gwarancji mobilności (występuje tylko w niektórych
krajach),
ważne informacje na temat gwarancji.
Potwierdzenia wykonanych przeglądów serwisowych są warunkiem
uznania roszczeń gwarancyjnych i wynikających z rękojmi.
Dlatego oddając samochód do autoryzowanego partnera handlowego
ŠKODA, należy zawsze mieć z sobą Książkę obsługi.
W razie zagubienia lub zniszczenia Książki obsługi należy się zwrócić do
autoryzowanego partnera handlowego ŠKODA, który wykonywał obsłu-
gę techniczną samochodu. Stacja ta wystawi duplikat, w którym będą
potwierdzone wszystkie dotychczasowe czynności obsługowe.
Broszura „W drodze”
Zawiera ważne numery telefonów w poszczególnych krajach, jak rów-
nież adresy i numery telefonów importerów ŠKODA.
2 Wstęp
Indeks
Układ niniejszej instrukcji obsługi
(objaśnienia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Obsługa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Kokpit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Przegląd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Wskaźniki i lampki kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Przegląd zestawu wskaźników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Prędkościomierz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Wskaźnik ilości paliwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Obrotomierz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Licznik przebiegu kilometrów samochodu . . . . . . . . . . . 9
Wskaźnik okresów międzyobsługowych . . . . . . . . . . . . . 9
Zalecenia dotyczące zmiany biegów . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Wyświetlacz wielofunkcyjny (komputer pokładowy) . . 10
Lampki kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Odryglowanie i zaryglowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Kluczyk samochodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Centralne ryglowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Pilot zdalnego sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Elektryczne podnośniki szyb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Tylne okna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Panoramiczny dach przesuwny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Światła i widoczność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Światła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Oświetlenie wnętrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Widoczność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Wycieraczki i spryskiwacze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Lusterko wsteczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Siedzenia i schowki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Fotele przednie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Zagłówki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Ogrzewanie foteli przednich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Siedzenie tylne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Bagażnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Bagażnik dachowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Uchwyt na napoje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Popielniczka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Zapalniczka, gniazdo elektryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Schowki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Haczyki do ubrań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Uchwyt na bilet parkingowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Ogrzewanie i klimatyzacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Wprowadzenie do tematu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Kratki nawiewu powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
ogrzewanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Klimatyzacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Przygotowanie do jazdy i jazda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Regulacja położenia kierownicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Wyłącznik zapłonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Uruchamianie silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Zmiana biegów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Pedały . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Hamulec ręczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Układ wspomagający parkowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Tempomat (GRA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
UkładSTART-STOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Układ City Safe Drive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Komunikacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Urządzenie nawigacyjne Move & Fun . . . . . . . . . . . . . . . 68
Bezpieczeństwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Bezpieczeństwo bierne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Wiadomości podstawowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Właściwa pozycja siedząca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Pasy bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Dlaczego pasy bezpieczeństwa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Zjawiska fizyczne, zachodzące podczas zderzenia
czołowego
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Ważne informacje na temat bezpiecznego używania
fotelików dziecięcych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Jak prawidłowo zapiąć pas bezpieczeństwa?
. . . . . . . . 76
Układ poduszek bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Opis układu poduszek bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . 78
Czołowe poduszki bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Boczne poduszki bezpieczeństwaHead-Thorax . . . . . . 81
Wyłączanie poduszek bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . 82
Bezpieczne przewożenie dzieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Co warto wiedzieć o przewożeniu dzieci! . . . . . . . . . . . . 85
Fotelik dziecięcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Mocowanie fotelika dziecięcego z systemem
TOP TETHER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Wskazówki na temat jazdy . . . . . . . . . . . . 90
Inteligentna technika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESP) . . . . . . 90
Elektromechaniczny układ wspomagania kierownicy . 94
Jazda a ochrona środowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Pierwsze 1 500 kilometrów i potem . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Katalizator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Jazda ekonomiczna i przyjazna środowisku . . . . . . . . . . 96
Nieszkodliwość dla środowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Podróże zagraniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Unikanie uszkodzeń samochodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Przejeżdżanie przez wodę na drodze . . . . . . . . . . . . . . . 101
Wskazówki eksploatacyjne . . . . . . . . . . . . 102
Konserwacja i pielęgnacja samochodu . . . . . . . . . . . 102
Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Pielęgnacja samochodu z zewnątrz . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Pielęgnacja wnętrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Paliwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Benzyna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Tankowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
3Indeks
Obsługa Bezpieczeństwo Wskazówki na temat jaz-
dy
Wskazówki eksploatacyj-
ne
Samodzielne naprawy Dane techniczne
Sprawdzanie i dolewanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Komora silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Olej silnikowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Układ chłodzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Płyn hamulcowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Akumulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Układ spryskiwania szyb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Koła i opony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Koła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Okres eksploatacji opon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Wskaźnik zużycia opony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Zamiana kół . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Nowe opony lub koła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Śruby kół . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Opony zimowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Opony kierunkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Łańcuchy zimowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Akcesoria, zmiany i wymiana części . . . . . . . . . . . . . . 126
Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Jazda z przyczepą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Samodzielne naprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Samodzielne naprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Apteczka i trójkąt ostrzegawczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Gaśnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Zestaw narzędzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Koło zapasowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Wymiana kół . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Zestaw awaryjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Rozruch awaryjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Holowanie pojazdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Bezpieczniki i żarówki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Bezpieczniki elektryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Żarówki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Stosowane skróty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Osiągi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Masy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Dane samochodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Zużycie paliwa zgodnie z przepisami ECE i
dyrektywami UE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Specyfikacja oleju silnikowego
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Silnik 1,0 l/44 kW - EU5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Silnik 1,0 l/55 kW - EU5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Spis treści . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
4 Indeks
Układ niniejszej instrukcji obsługi (objaśnienia)
Niniejsza instrukcja została ułożona według określonych reguł, aby ułatwić znaj-
dowanie i uzyskiwanie potrzebnych informacji.
Rozdział, spis treści i indeks haseł
Tekst niniejszej instrukcji obsługi jest podzielony na stosunkowo krótkie odcinki,
ujęte w przejrzyste rozdziały. Aktualny rozdział jest zawsze zaznaczony na pasku
u dołu prawej strony.
Podzielony na rozdziały spis treści oraz obszerny indeks haseł na końcu instrukcji
obsługi pomogą Państwu szybko znaleźć potrzebną informację.
Podrozdziały
Większość podrozdziałów dotyczy wszystkich samochodów.
Ponieważ jednak wyposażenie samochodu może być bardzo rozbudowane, nie da
się uniknąć tego, że w niektórych podrozdziałach może zostać wymienione wypo-
sażenie, którego nie ma w Państwa samochodzie.
Krótka informacja i wprowadzenie
Każdy podrozdział ma swój tytuł.
Pod nim jest podana krótka informacja (kursywą o dużej czcionce), która mówi, o
co chodzi w bieżącym podrozdziale.
Pod ilustracją najczęściej znajduje się
instrukcja (napisana większą czcionką), któ-
ra zwięźle objaśnia obsługę. Czynności, jakie trzeba wykonać, mają postać listy,
której pozycje zaczynają się kreską.
Informacje o kierunku
Wszelkie informacje o kierunku, jak „z lewej“, „z prawej“, „z przodu“, „z tyłu“ są
podane względem kierunku jazdy samochodu.
Objaśnienia symboli
Koniec podrozdziału.
£ Podrozdział jest kontynuowany na następnej stronie.
Wskazówki
Wszystkie cztery rodzaje wskazówek, które występują w tekście, zawsze są wy-
mienione na końcu odpowiedniego podrozdziału.
UWAGA
Najważniejsze wskazówki są oznaczone tytułem UWAGA. UWAGA wskazuje
na grożące niebezpieczeństwo wypadku lub zranienia. W tekście często zna-
leźć można podwójną strzałkę, za którą jest mały trójkąt z wykrzyknikiem.
Symbol ten daje znać o wskazówce UWAGA
na końcu podrozdziału, która ko-
niecznie musi być przestrzegana.
OSTROŻNIE
Wskazówka Ostrożnie zwraca uwagę na możliwość uszkodzenia samochodu (np.
uszkodzenia skrzyni biegów) lub na groźbę spowodowania wypadku.
Informacja dotycząca środowiska
Wskazówka Środowisko zwraca uwagę na sprawy ekologii. Zawiera ona np. pora-
dy, jak osiągnąć mniejsze zużycie paliwa.
Informacja
Zwykła Wskazówka zwraca uwagę na ważne informacje na temat użytkowania
samochodu.
5Układ niniejszej instrukcji obsługi (objaśnienia)
Obsługa Bezpieczeństwo Wskazówki na temat jaz-
dy
Wskazówki eksploatacyj-
ne
Samodzielne naprawy Dane techniczne
Rys. 1 Kokpit
6 Kokpit
Obsługa
Kokpit
Przegląd
Przegląd ten ma na celu pomoc w szybkim zapoznaniu się ze
wskaźnikami i elementami obsługi.
Elektryczne podnośniki szyb w drzwiach kierowcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Przycisk centralnego ryglowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Elektryczna regulacja położenia lusterek zewnętrznych . . . . . . . . . . . . . 37
Kratki nawiewu powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Przełącznik wielofunkcyjny:
Kierunkowskazy i światła drogowe, sygnał świetlny . . . . . . . . . . . . . . 33
Tempomat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Kierownica:
z sygnałem dźwiękowym
z poduszką bezpieczeństwa kierowcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Zestaw wskaźników: Wskaźniki i lampki kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Przełącznik wielofunkcyjny:
Komputer pokładowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Wycieraczki i spryskiwacze szyb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Pokrętła regulacji ogrzewania lewego fotela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
W zależności od wyposażenia:
Zespół obsługowy ogrzewania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Zespół obsługowy klimatyzacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Gniazdo na uchwyt urządzenia nawigacyjnego Move & Fun . . . . . . . . . 68
Lampka kontrolna wyłączenia poduszek bezpieczeństwa pasażera 83
włącznik świateł awaryjnych
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
Schowek po stronie pasażera
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
Poduszka bezpieczeństwa pasażera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Kratki nawiewu powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Włącznik świateł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Dźwignia odryglowania pokrywy komory silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Pokrętła regulacji zasięgu świateł reflektorów głównych . . . . . . . . . . . . 32
Dźwignia do ustawiania kierownicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Zamek zapłonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Radio
Przycisk układu City Safe Drive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Dźwignia zmiany biegów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
schowek podręczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Pokrętła regulacji ogrzewania prawego fotela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Informacja
W samochodach fabrycznie wyposażonych w radioodtwarzacz została dołą-
czona oddzielna instrukcja do obsługi tego urządzenia.
W samochodach z kierownicą z prawej strony rozmieszczenie elementów ob-
sługi częściowo odbiega od układu pokazanego na ilustracji ⇒ rys. 1. Symbole po-
szczególnych elementów obsługi są jednak takie same.
19
20
21
22
23
24
25
26
7Kokpit
Obsługa Bezpieczeństwo Wskazówki na temat jaz-
dy
Wskazówki eksploatacyj-
ne
Samodzielne naprawy Dane techniczne
Wskaźniki i lampki kontrolne
Informacje ogólne
UWAGA
Koncentruj się przede wszystkim na kierowaniu samochodem! Kierowca
ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu.
Nigdy nie naciskać elementów obsługowych zestawu wskaźników, tylko
przy zatrzymanym samochodzie!
Przegląd zestawu wskaźników
Rys. 2 Zestaw wskaźników — wariant 1
Rys. 3 Zestaw wskaźników — wariant 2
Prędkościomierz ⇒ Strona 8
Wyświetlacz
z licznikiem przebiegu samochodu ⇒ Strona 9
ze wskaźnikiem temperatury zewnętrznej ⇒ Strona 12
ze wskaźnikiem okresów międzyobsługowych ⇒ Strona 9
z komputerem pokładowym ⇒ Strona 10
Przycisk kasowania wskaźnika licznika przebiegu dziennego (trip)
⇒ 
Strona 9
Wskaźnik ilości paliwa ⇒ Strona 9
Obrotomierz ⇒ Strona 9
Przycisk ustawiania zegara ⇒ Strona 11
Prędkościomierz
W zależności od pojazdu prędkość jest wskazywana w km/h lub w mph i km/h.
1
2
3
4
5
6
8 Wskaźniki i lampki kontrolne
Wskaźnik ilości paliwa
Rys. 4 Wskaźnik ilości paliwa
Wskaźnik ilości paliwa działa tylko, gdy jest włączony zapłon.
Pojemność zbiornika paliwa wynosi około 35 litry. Gdy ilość paliwa w zbiorniku
spadnie do poziomu rezerwy, na wyświetlaczu zestawu wskaźników pojawia się
symbol ostrzegawczy ⇒ rys. 4 -
lub przez 10 sekund miga symbol równo-
cześnie z pozostałymi segmentami na wyświetlaczu zestawu wskaźników ⇒ rys. 4
- . Wtedy w zbiorniku paliwa jest jeszcze około 4 litrów paliwa. Symbol ten przy-
pomina kierowcy o konieczności zatankowania.
Dodatkowo słychać pojedynczy sygnał ostrzegawczy.
OSTROŻNIE
Nigdy nie dopuścić do całkowitego opróżnienia zbiornika paliwa! Nierównomierne
podawanie paliwa może być przyczyną nierównej pracy silnika. Niespalone paliwo
przedostaje się wtedy do układu wydechowego i może uszkodzić katalizator.
Obrotomierz
Czerwony obszar na podziałce obrotomierza
5
⇒ rys. 3 oznacza obszar, w którym
sterownik rozpoczyna ograniczanie prędkości obrotowej silnika. Sterownik silnika
ogranicza prędkość obrotową do bezpiecznej wartości granicznej.
Przed osiągnięciem czerwonego pola na obrotomierzu zmienić na wyższy bieg.
W celu zachowania optymalnej prędkości obrotowej silnika należy uwzględnić
⇒ strona 10, Zalecenia dotyczące zmiany biegów.
Należy unikać wystąpienia zbyt wysokiej prędkości obrotowej silnika w okresie
docierania, a także na początku każdej jazdy, zanim silnik osiągnie temperaturę
robocza
strona 95, Nowy silnik.
Informacja dotycząca środowiska
Wcześniejsza zmiana na wyższy bieg pomaga zaoszczędzić paliwo, zmniejsza ha-
łas i oszczędza środowisko, a także wydłuża trwałość i niezawodność silnika.
Licznik przebiegu kilometrów samochodu
Informacja o przebytej odległości jest podawana w kilometrach (km). W niektórych
krajach jednostką miary jest „mila“.
Przycisk kasowania
Aby przełączyć się między licznikiem przebiegu łącznego a licznikiem przebiegu
dziennego, krótko nacisnąć przycisk
3
⇒ rys. 2 lub
⇒ rys. 3.
W celu skasowania wskaźnika licznika przebiegu dziennego wcisnąć na dłużej
przycisk
3
.
Licznik przebiegu dziennego (trip)
Licznik przebiegu dziennego pokazuje odległość, która została pokonana od os-
tatniego wyzerowania licznika – z dokładnością do 100 m lub do 1/10 mili.
Licznik przebiegu łącznego
Licznik przebiegu łącznego wskazuje całkowity przebieg samochodu w kilome-
trach lub w milach.
UWAGA
Z powodów bezpieczeństwa licznika przebiegu dziennego nie należy kasować
podczas jazdy!
Wskaźnik okresów międzyobsługowych
Przed osiągnięciem terminu wizyty w serwisie zawsze po włączeniu zapłonu na
wyświetlaczu pojawia się na kilka sekund napis

lub również wskaźnik pozosta-
łych kilometrów.
Jeżeli
termin wizyty w serwisie został osiągnięty, po włączeniu zapłonu włącza się
sygnał akustyczny i na kilka sekund pojawia się napis

.
£
9Wskaźniki i lampki kontrolne
Obsługa Bezpieczeństwo Wskazówki na temat jaz-
dy
Wskazówki eksploatacyj-
ne
Samodzielne naprawy Dane techniczne
Kasowanie wskaźnika okresów międzyobsługowych
Fachowa stacja obsługi:
po wykonaniu odpowiedniej obsługi serwisowej kasuje pamięć wskaźnika,
wpisuje wykonane czynności do Książki obsługi,
z boku tablicy rozdzielczej po stronie kierowcy nalepia naklejkę, na której jest
podany termin kolejnej obsługi serwisowej.
Informacja
Po odłączeniu akumulatora wartości wskaźnika okresów międzyobsługowych
pozostają zachowane.
Gdy po zakończeniu naprawy nastąpi wymiana zestawu wskaźników, w liczni-
ku wskaźnika okresów międzyobsługowych należy wprowadzić prawidłowe war-
tości. Wykona to na Państwa zlecenie fachowa stacja obsługi.
Wyczerpujące informacje na temat okresów międzyobsługowych są podane w
Książce obsługi.
Zalecenia dotyczące zmiany biegów
Na wyświetlaczu zestawu wskaźników wyświetla się informacja o włączonym bie-
gu.
W celu jak najmniejszego zużycia paliwa w czasie jazdy, na wyświetlaczu wyświet-
la się wskazanie optymalnej zmiany biegów.
widok Znaczenie
Optymalny bieg.
Zalecenie zmiany biegu na wyższy.
Zalecenie zmiany biegu na niższy.
Wyświetlacz wielofunkcyjny (komputer pokładowy)
Wprowadzenie do tematu
Funkcje komputera pokładowego wyświetlają się – zależnie od wyposażenia sa-
mochodu – na wyświetlaczu ⇒ rys. 5.
Komputer pokładowy umożliwia uzyskanie wielu przydatnych informacji, takich
jak:
Czas ⇒ Strona 11
Temperatura płynu chłodzącego ⇒ Strona 13
Temperatura zewnętrzna ⇒ Strona 12
Czas jazdy ⇒ Strona 12
Chwilowe zużycie paliwa ⇒ Strona 12
Średnie zużycie paliwa ⇒ Strona 12
Zasięg jazdy ⇒ Strona 12
Odległość ⇒ Strona 12
Średnia prędkość jazdy ⇒ Strona 13
Bieżąca prędkość ⇒ Strona 13
Ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości
jazdy
⇒ Strona 13
Informacja
W pewnych wersjach eksportowych wartości wyświetlają się w miarach angiel-
skich.
Pamięć
Rys. 5 Komputer pokładowy
£
10 Wskaźniki i lampki kontrolne
Komputer pokładowy ma dwa różne rodzaje pamięci. Wybrana pamięć jest wy-
świetlana na wyświetlaczu ⇒ rys. 5.
Dane pamięci pojedynczej jazdy (pamięć nr 1) są pokazywane, gdy na wyświetlaczu
jest widoczne
1. Gdy wyświetla się 2, dostępne są dane pamięci wszystkich jazd
(pamięć nr 2).
Przełączenie między rodzajami pamięci następuje przez naciśnięcie przycisku
B
⇒ rys. 6 w dźwigni włącznika wycieraczek.
Pamięć pojedynczej jazdy (pamięć 1)
Pamięć pojedynczej jazdy zbiera informacje o jeździe trwającej od włączenia do
wyłączenia zapłonu. Jeśli jazda będzie kontynuowana w ciągu 2 godzin od wyłą-
czenia zapłonu, nowo nadchodzące informacje zaktualizują dane dotychczasowej
jazdy. Gdy przerwa w jeździe jest dłuższa niż 2 godziny, pamięć jest automatycz-
nie zerowana.
Pamięć wszystkich jazd (pamięć 2)
Pamięć wszystkich jazd zbiera informacje o dowolnej liczbie pojedynczych jazd o
łącznym czasie trwania do 19 godzin i 59 minut lub przebiegu do 1 999 km. Gdy na-
stępuje przekroczenie jednej z podanych wartości, pamięć jest zerowana i oblicze-
nia zaczynają się od nowa.
Pamięć wszystkich jazd, inaczej niż pamięć pojedynczej jazdy, nie jest automatycz-
nie kasowana po przerwie dłuższej niż 2 godziny.
Informacja
Odłączenie akumulatora powoduje wyzerowanie wszystkich wartości pamięci 1 i 2.
Obsługa
Rys. 6 Komputer pokładowy: elementy
obsługowe
Przycisk kołyskowy
A
i przycisk
B
są umieszczone w dźwigni włącznika wyciera-
czek ⇒ rys. 6.
Wybieranie pamięci
Krótkim naciśnięciem przycisku
B
w dźwigni włącznika wycieraczek wybiera
się wybraną pamięć.
Wybieranie funkcji
Nacisnąć krótko górną lub dolną krawędź przycisku
A
. Spowoduje to wy-
świetlenie kolejno poszczególnych funkcji komputera pokładowego.
Kasowanie
Wybrać właściwy rodzaj pamięci.
Nacisnąć przycisk
B
i trzymać wciśnięty dłużej niż 1 sekundę.
Przyciskiem
B
zeruje się następujące wartości wybranej pamięci:
średnie zużycie paliwa;
przebyta odległość;
średnią prędkość jazdy;
czas jazdy.
Komputer pokładowy można obsługiwać tylko gdy jest włączony zapłon. Po włą-
czeniu zapłonu wyświetla się ta funkcja, która była wybrana przed jego wyłącze-
niem.
Zegar cyfrowy
Czas ustawia się w następujący sposób.
Przestawić przycisk kołyskowy
A
⇒ rys. 6 w górę lub w dół w celu przejścia do
wyświetlania godziny.
Nacisnąć przycisk
6
⇒ rys. 3 w celu zaznaczenia wskaźnika godzin, tak aby za-
czął migać.
W celu dalszego ustawiania wcisnąć przycisk
3
⇒ rys. 3. W celu szybkiego
przewinięcia przytrzymać przycisk wciśnięty.
Nacisnąć przycisk
6
ponownie w celu zaznaczenia wskaźnika minut, tak aby
zaczął migać.
W celu dalszego ustawiania wcisnąć przycisk
3
. W celu szybkiego przewinię-
cia przytrzymać przycisk wciśnięty.
£
11Wskaźniki i lampki kontrolne
Obsługa Bezpieczeństwo Wskazówki na temat jaz-
dy
Wskazówki eksploatacyj-
ne
Samodzielne naprawy Dane techniczne
Potwierdzić ustawioną wartość przez ponowne wciśnięcie przycisku
6
lub za-
czekać ok. 5 sekund. Ustawienie zostanie zapisane automatycznie (wartość
przestaje migać).
Temperatura zewnętrzna
Temperatura zewnętrzna jest pokazywana na wyświetlaczu po włączeniu zapło-
nu.
W temperaturze poniżej +4 °C pojawia się wskazanie temperatury zewnętrznej i
symbol płatka śniegu (ostrzeżenie przed gołoledzią), który miga najpierw przez kil-
ka sekund, a następnie wyświetla się razem ze wskazaniem temperatury zew-
nętrznej.
UWAGA
Nigdy nie polegać wyłącznie na wskazaniach temperatury zewnętrznej, że
jezdnia na pewno nie jest oblodzona. Prosimy pamiętać, że także w tempera-
turze około +4 °C może wystąpić oblodzenie drogi – ostrzeżenie przed możli-
wością gołoledzi!
Czas jazdy
Na wyświetlaczu pokazywany jest czas jazdy, jaki upłynął od ostatniego wyzero-
wania pamięci
⇒ 
strona 10, Pamięć. Aby określić czas jazdy od określonego mo-
mentu, na początku nowego okresu pomiarowego należy wyzerować pamięć przy-
ciskiem
B
⇒ 
rys. 6.
Maksymalna wyświetlana wartość dla obu rodzajów pamięci wynosi 19 godzin i 59
minut. Po przekroczeniu tej wartości ponownie wyświetla się zero.
Chwilowe zużycie paliwa
Na wyświetlaczu wyświetla się chwilowe zużycie paliwa w l/100 km. Na podstawie
tej wartości można dopasować sposób jazdy do zakładanego zużycia paliwa.
Gdy samochód stoi lub jedzie wolno, wartość podawana jest w l/h.
Średnie zużycie paliwa
Na wyświetlaczu wyświetla się średnie zużycie paliwa w l/100 km, liczone od cza-
su ostatniego wyzerowania pamięci ⇒ Strona 10. Na podstawie tej wartości można
dopasować sposób jazdy do zakładanego zużycia paliwa.
Aby ustalić średnie zużycie paliwa w określonym czasie, na początku nowego ok-
resu pomiarowego trzeba wyzerować pamięć przyciskiem
B
⇒ rys. 6 w dźwigni
włącznika wycieraczek. Po wyzerowaniu na wyświetlaczu przez pierwsze ok. 100
metrów wyświetlają się tylko kreski.
Podczas jazdy podawana wartość jest regularnie aktualizowana.
Informacja
Nie wyświetla się całkowita ilość zużytego paliwa.
Zasięg jazdy
Na wyświetlaczu jest podawany szacunkowy zasięg jazdy w kilometrach. Wartość
ta mówi, jaką odległość można jeszcze przebyć samochodem przy obecnej ilości
paliwa w zbiorniku i dotychczasowym sposobie jazdy.
Wyświetlana wartość się zmienia skokowo co 10 km. Po zapaleniu się lampki kon-
trolnej rezerwy paliwa wskazanie będzie się zmieniało co 5 km.
Podstawą obliczenia zasięgu jazdy jest zużycie paliwa, jakie występowało w ciągu
ostatnich 50 km. Gdy się jedzie oszczędnie, zasięg jazdy wzrasta.
Odległość
Na wyświetlaczu wyświetla się odległość, jaka została przebyta od ostatniego wy-
zerowania pamięci ⇒ Strona 10. Aby określić odległość przebytą od określonego
momentu, na początku nowego okresu pomiarowego należy wyzerować pamięć
przyciskiem
B
⇒ rys. 6 w dźwigni włącznika wycieraczek.
Maksymalna wartość dla obu rodzajów pamięci wynosi 1999 km. Po przekroczeniu
tej wartości ponownie wyświetla się zero.
12 Wskaźniki i lampki kontrolne
Średnia prędkość jazdy
Na wyświetlaczu wyświetla się średnia prędkość jazdy w km/h, liczona od czasu
ostatniego wyzerowania pamięci ⇒ Strona 10. Aby określić średnią prędkość jazdy
w określonym czasie, na początku nowego okresu pomiarowego należy wyzero-
wać pamięć przyciskiem
B
⇒ rys. 6 w dźwigni włącznika wycieraczek.
Po wyzerowaniu na wyświetlaczu przez pierwsze ok. 300 metrów wyświetlają się
tylko kreski.
Podczas jazdy podawana wartość jest regularnie aktualizowana.
Bieżąca prędkość
Na wyświetlaczu wyświetla się bieżąca prędkość, która jest taka sama, jak pręd-
kość pokazywana na prędkościomierzu
2
⇒ rys. 3.
Temperatura płynu chłodzącego
Na wyświetlaczu jest wskazywana aktualna temperatura płynu chłodzącego
2
⇒ rys. 3.
Ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości jazdy
Ustawianie limitu prędkości przy stojącym pojeździe
Przy użyciu przycisku
A
w dźwigni włącznika wycieraczek ⇒ rys. 6 wybrać po-
zycję menu
Ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości jazdy.
Włączyć ustawianie limitu prędkości przez wciśnięcie przycisku
B
w dźwigni
włącznika wycieraczek (wartość miga).
Ustawić przy użyciu przycisku
A
w dźwigni włącznika wycieraczek wybrany li-
mit prędkości, na przykład 50 km/h.
Potwierdzić ustawiony limit prędkości przyciskiem
B
w dźwigni włącznika wy-
cieraczek lub zaczekać ok. 5 sekund, aż ustawienie zostanie zapisane automa-
tycznie (wartość przestaje migać).
W ten sposób można ustawiać limit w odstępach co 5 km/h.
Ustawianie limitu prędkości przy jadącym pojeździe
Przy użyciu przycisku
A
w dźwigni włącznika wycieraczek wybrać pozycję me-
nu Ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości jazdy.
Jechać z określoną prędkością, np. 50 km/h.
Przez wciśnięcie przycisku
B
w dźwigni włącznika wycieraczek przejąć aktual-
ną prędkość jako limit prędkości (wartość miga).
Limit prędkości można zmieniać w odstępach co 5 km/h (np. przejęta prędkość 47
km/h zostaje zwiększona do 50 km/h lub spada do 45 km/h).
Potwierdzić limit prędkości przez ponowne naciśnięcie przycisku
B
w dźwigni
włącznika wycieraczek lub zaczekać ok. 5 sekund, aż ustawienie zostanie zapi-
sane automatycznie (wartość przestaje migać).
Zmienianie i zerowanie limitu prędkości
Przy użyciu przycisku
A
w dźwigni włącznika wycieraczek wybrać pozycję me-
nu Ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości jazdy.
Skasować limit prędkości przez naciśnięcie przycisku
B
w dźwigni wyłącznika
wycieraczek.
Przez ponowne wciśnięcie przycisku
B
w dźwigni wyłącznika wycieraczek jest
aktywowana możliwość zmiany limitu prędkości.
Przy przekroczeniu ustawionej prędkości włącza się sygnał dźwiękowy. Jedno-
cześnie na wyświetlaczu pojawia się komunikat Ostrzeżenie o przekroczeniu
prędkości jazdy z ustawionym limitem.
Ustawiony limit prędkości pozostanie zapisany także po wyłączeniu zapłonu.
UWAGA
Koncentruj się przede wszystkim na kierowaniu samochodem! Kierowca pono-
si pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu.
13Wskaźniki i lampki kontrolne
Obsługa Bezpieczeństwo Wskazówki na temat jaz-
dy
Wskazówki eksploatacyj-
ne
Samodzielne naprawy Dane techniczne
Lampki kontrolne
Przegląd
Lampki kontrolne sygnalizują określone funkcje lub zakłócenia i
może im towarzyszyć pojawienie się sygnału akustycznego.
Lampki kontrolne na zestawie wskaźników
kierunkowskaz (lewy) ⇒ Strona 15
kierunkowskaz (prawy) ⇒ Strona 15
Światła drogowe ⇒ Strona 15
Tylne światło przeciwmgłowe ⇒ Strona 15
Tempomat ⇒ Strona 15
Układ poduszek bezpieczeństwa ⇒ Strona 15
Kontrola składu spalin ⇒ Strona 15
Elektromechaniczny układ wspomagania
kierownicy
⇒ Strona 15
Ciśnienie oleju silnikowego ⇒ Strona 16

Kontrola sterownika silnika (silniki benzyno-
we)
⇒ Strona 16
Temperatura silnika i poziom płynu chłodzą-
cego
⇒ Strona 16
Układ stabilizacji toru jazdy (ESP) ⇒ Strona 17
Kontrola trakcji (TC) ⇒ Strona 17
Układ przeciwpoślizgowy hamulców (układ
ABS)
⇒ Strona 17
Lampka niezapiętego pasa bezpieczeństwa ⇒ Strona 18
Układ hamulcowy ⇒ Strona 18
Hamulec ręczny ⇒ Strona 18
Alternator ⇒ Strona 18
Rezerwa paliwa ⇒ Strona 18
Lampki kontrolne na wyświetlaczu zestawu wskaźników
Zapięty pas bezpieczeństwa – tylne siedze-
nie
⇒ Strona 19
Nie zapięty pas bezpieczeństwa – tylne sie-
dzenie
Układ City Safe Drive ⇒ Strona 19
Układ START-STOP ⇒ Strona 19
Wskaźnik ilości paliwa i wskaźnik rezerwy
paliwa
⇒ Strona 9
UWAGA
W przypadku braku reakcji na włączenie się lampki kontrolnej oraz ignoro-
wania odpowiednich opisów i wskazówek ostrzegawczych może dojść do po-
ważnych obrażeń ciała lub uszkodzeń samochodu.
Komora silnika samochodu jest obszarem niebezpiecznym. Podczas prac w
komorze silnika, np. sprawdzania i dolewania płynów, można się skaleczyć lub
oparzyć; występuje też niebezpieczeństwo wypadku lub pożaru. Koniecznie
przestrzegać wskazówek ostrzegawczych ⇒ strona 111
, Prace w komorze sil-
nika.
£
14 Wskaźniki i lampki kontrolne
Informacja
Rozmieszczenie lampek kontrolnych zależy od rodzaju silnika. Symbole przed-
stawione w zamieszczonym dalej opisie funkcji są także symbolami lampek kon-
trolnych w zestawie wskaźników.
Usterki wyświetlają się w zestawie wskaźników jako symbole czerwone (prio-
rytet 1 – niebezpieczeństwo) lub żółte (priorytet 2 – ostrzeżenie).
Kierunkowskazy
W zależności od położenia dźwigni kierunkowskazów miga lewa lub prawa
lampka kontrolna.
W razie uszkodzenia kierunkowskazu lampka kontrolna miga mniej więcej dwa ra-
zy szybciej.
Po włączeniu świateł awaryjnych migają równocześnie wszystkie kierunkowskazy
i obie lampki kontrolne.
Dalsze wskazówki dotyczące kierunkowskazów ⇒ Strona 33.
Światła drogowe
Lampka kontrolna włącza się, gdy są włączone światła drogowe lub sygnał
świetlny.
Dalsze wskazówki dotyczące świateł drogowych ⇒ Strona 30.
Tylne światło przeciwmgłowe
Lampka kontrolna włącza się, gdy jest włączone tylne światło przeciwmgłowe
⇒ Strona 31.
Tempomat
Lampka kontrolna włącza się, jeśli tempomat jest uruchomiony ⇒ Strona 62.
Układ poduszek bezpieczeństwa
Nadzorowanie układu poduszek bezpieczeństwa
Lampka kontrolna włącza się na kilka sekund po włączeniu zapłonu.
Jeśli lampka kontrolna nie wyłączy się albo włączy się lub zacznie migać podczas
jazdy, w układzie jest usterka ⇒  . Dotyczy to także przypadku, gdy po włączeniu
zapłonu lampka kontrolna w ogóle się nie włącza.
Gotowość poduszek bezpieczeństwa do działania jest nadzorowana elektronicz-
nie także wtedy, gdy któraś z poduszek jest wyłączona.
Poduszka bezpieczeństwa czołowa lub boczna lub napinacze pasów wyłączone
za pomocą testera samochodowego:
Lampka kontrolna świeci po włączeniu zapłonu przez 4 sekundy, po czym
miga 6 razy co 2 sekundy.
Po wyłączeniu poduszek bezpieczeństwa za pomocą wyłącznika kluczykowego
poduszek bezpieczeństwa umieszczonego w schowku podręcznym po stronie
pasażera:
Lampka kontrolna włącza się na kilka sekund po włączeniu zapłonu.
Wyłączenie poduszki bezpieczeństwa jest sygnalizowane włączeniem lampki
kontrolnej 
   w środkowej części tablicy rozdzielczej
⇒ strona 83, Wyłącznik kluczykowy czołowej poduszki bezpieczeństwa pasażera.
UWAGA
Jeżeli występuje usterka, układ poduszek bezpieczeństwa należy sprawdzić w
fachowej stacji obsługi. W przeciwnym razie istnieje możliwość, że poduszki
bezpieczeństwa nie zostaną uaktywnione w czasie wypadku.
Kontrola składu spalin
Lampka kontrolna włącza się po włączeniu zapłonu.
Jeżeli lampka kontrolna nie wyłączy się po uruchomieniu silnika lub włączy się
podczas jazdy, w samochodzie jest usterka, mająca wpływ na skład spalin. Wybra-
ny przez układ sterowania silnika program awaryjny umożliwi dojechanie do naj-
bliższej fachowej stacji obsługi z ograniczoną mocą silnika.
Elektromechaniczny układ wspomagania kierownicy
Lampka kontrolna włącza się na kilka sekund po włączeniu zapłonu.
Jeżeli lampka kontrolna nie zgaśnie po 2 sekundach od włączenia zapłonu lub za-
świeci się podczas jazdy, w elektromechanicznym układzie wspomagania kierow-
nicy jest usterka.
£
15Wskaźniki i lampki kontrolne
Obsługa Bezpieczeństwo Wskazówki na temat jaz-
dy
Wskazówki eksploatacyj-
ne
Samodzielne naprawy Dane techniczne
Gdy świeci żółta lampka kontrolna , oznacza to, że doszło do częściowej us-
terki układu wspomagania – siła potrzebna do kierowania może być większa.
Gdy świeci czerwona lampka kontrolna , oznacza to, że doszło do całkowite-
go uszkodzenia układu – brak wspomagania, siła potrzebna do kierowania jest
znacznie większa.
Dalsze informacje ⇒ Strona 94.
OSTROŻNIE
Jeżeli układ wspomagania jest uszkodzony, należy jak najszybciej udać się do fa-
chowej stacji obsługi.
Informacja
Jeśli po ponownym uruchomieniu silnika i krótkiej jeździe żółta lampka kontrol-
na wyłączy się, nie trzeba jechać do stacji obsługi.
Jeżeli akumulator był odłączany i ponownie podłączany, po włączeniu zapłonu
włącza się żółta lampka kontrolna . Po przejechaniu krótkiego odcinka lampka
kontrolna musi się wyłączyć.
Ciśnienie oleju silnikowego
Lampka kontrolna włącza się na kilka sekund po włączeniu zapłonu.
Jeżeli lampka kontrolna nie zgaśnie po uruchomieniu silnika lub zaczyna migać
podczas jazdy, należy zatrzymać samochód i wyłączyć silnik. Sprawdzić poziom
oleju w silniku i w razie potrzeby dolać oleju ⇒ strona 113, Dolewanie oleju silniko-
wego
.
Dodatkowo słychać pojedynczy ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.
Jeżeli z jakichś przyczyn nie można dolać oleju, nie wolno jechać dalej. Należy wy-
łączyć silnik i zwrócić się po pomoc do specjalistycznej stacji obsługi, ponieważ w
przeciwnym razie może dojść do poważnych uszkodzeń silnika.
Gdy lampka kontrolna jest włączona nie wolno jechać dalej, nawet jeśli poziom
oleju jest prawidłowy. Silnik nie może pracować nawet na biegu jałowym. Należy
zwrócić się po pomoc do fachowej stacji obsługi.
UWAGA
Jeśli konieczne jest zatrzymanie się z powodów technicznych, wówczas samo-
chód należy ustawić w bezpiecznej odległości od ruchu ulicznego (od jezdni),
wyłączyć silnik i włączyć światła awaryjne ⇒ strona 32, Włącznik świateł
awaryjnych .
OSTROŻNIE
Czerwona lampka kontrolna ciśnienia oleju nie sygnalizuje niskiego poziomu
oleju! Dlatego poziom oleju trzeba regularnie sprawdzać, najlepiej przy każdym
tankowaniu.
kontrola sterowania silnika 
Lampka kontrolna  (Electronic Power Control) włącza się na kilka sekund po
włączeniu zapłonu.
Jeżeli lampka kontrolna
 nie zgaśnie po 2 sekundach od uruchomienia silnika lub
zacznie świecić podczas jazdy, w układzie sterowania silnika jest usterka. Wybrany
przez układ sterowania silnika program awaryjny umożliwi dojechanie do najbliż-
szej fachowej stacji obsługi z ograniczoną mocą silnika.
Temperatura silnika i poziom płynu chłodzącego
Lampka kontrolna włącza się na kilka sekund po włączeniu zapłonu.
Jeżeli lampka kontrolna nie zgaśnie lub zaczyna migać podczas jazdy, oznacza
to za wysoką temperaturę silnika lub za niski poziom płynu chłodzącego.
Dodatkowo słychać pojedynczy ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.
W takim przypadku należy zatrzymać samochód, wyłączyć silnik i sprawdzić po-
ziom płynu chłodzącego, w razie potrzeby dolać.
Jeżeli z jakichś przyczyn nie można dolać płynu chłodzącego, nie wolno jechać da-
lej. Należy wyłączyć silnik i zwrócić się po pomoc do specjalistycznej stacji obsługi,
ponieważ w przeciwnym razie może dojść do poważnych uszkodzeń silnika.
Jeżeli poziom płynu chłodzącego jest prawidłowy, podwyższenie temperatury mo-
że być spowodowane usterką w obwodzie wentylatora chłodnicy. Bezpiecznik
wentylatora chłodnicy należy sprawdzić i, w razie potrzeby, wymienić
⇒ Strona 140.
Jeżeli lampka kontrolna nie wyłącza się, pomimo że poziom płynu chłodzącego i
bezpiecznik wentylatora są w porządku, nie wolno kontynuować jazdy. Należy
zwrócić się po pomoc do fachowej stacji obsługi.
Prosimy przestrzegać następujących wskazówek ⇒ Strona 114.
£
16 Wskaźniki i lampki kontrolne
UWAGA
Jeśli konieczne jest zatrzymanie się z powodów technicznych, wówczas sa-
mochód należy ustawić w bezpiecznej odległości od ruchu ulicznego (od jezd-
ni), wyłączyć silnik i włączyć światła awaryjne ⇒ Strona 32.
Ostrożnie otworzyć zbiorniczek wyrównawczy układu chłodzenia. Gdy sil-
nik jest gorący, układ chłodzenia znajduje się pod ciśnieniem – występuje nie-
bezpieczeństwo poparzenia. Przed otwarciem zbiorniczka należy poczekać, aż
silnik ostygnie.
Nie dotykać wentylatora chłodnicy. Wentylator chłodnicy może się samo-
czynnie włączyć również wtedy, gdy zapłon jest wyłączony.
Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESP)
Lampka kontrolna włącza się na kilka sekund po włączeniu zapłonu.
W przypadku ingerencji układu ESP i pomocy w stabilizacji toru jazdy samochodu
miga lampka kontrolna w zestawie wskaźników.
Gdy w układzie ESP pojawi się błąd, lampka kontrolna włącza się na stałe.
Ponieważ układ ESP współpracuje z układem ABS, lampka kontrolna ESP włącza
się również przy uszkodzeniu układu ABS.
Jeżeli lampka kontrolna świeci od razu po uruchomieniu silnika, układ ESP może
być wyłączony z przyczyn technicznych. W tym przypadku ESP można ponownie
włączyć, wyłączając i włączając zapłon. Gdy lampka kontrolna zgaśnie, układ ESP
jest znowu w pełni gotowy do pracy.
Dalsze informacje na temat układu ESP ⇒ Strona 90.
Informacja
Jeżeli akumulator był odłączany i ponownie podłączany, po włączeniu zapłonu
włącza się lampka kontrolna . Po przejechaniu krótkiego odcinka lampka kon-
trolna musi się wyłączyć.
Kontrola trakcji (TC)
Lampka kontrolna włącza się na kilka sekund po włączeniu zapłonu.
Lampka miga, gdy w czasie jazdy odbywa się regulacja.
Gdy w układzie TC pojawi się błąd, lampka kontrolna włączy się na stałe.
Ponieważ układ TC współpracuje z układem ABS, lampka kontrolna TC włączy się
również przy uszkodzeniu układu ABS.
Jeżeli lampka kontrolna włącza się od razu po uruchomieniu silnika, układ TC
może być wyłączony z przyczyn technicznych. W tym przypadku TC można ponow-
nie włączyć, wyłączając i włączając zapłon. Gdy lampka kontrolna zgaśnie, układ
TC jest znowu w pełni gotowy do pracy.
Dalsze informacje na temat układu TC ⇒ Strona
91.
Informacja
Jeżeli akumulator był odłączany i ponownie podłączany, po włączeniu zapłonu
włącza się lampka kontrolna . Po przejechaniu krótkiego odcinka lampka kon-
trolna musi się wyłączyć.
Układ przeciwpoślizgowy hamulców (ABS)
Lampka kontrolna sygnalizuje zdolność układu ABS do działania.
Lampka kontrolna włącza się na kilka sekund po włączeniu zapłonu lub podczas
uruchamiania silnika. Lampka wyłącza się gdy zostanie zakończone automatyczne
samosprawdzenie.
Zakłócenia w układzie ABS
Jeśli lampka kontrolna układu ABS nie wyłączy się w ciągu kilku sekund po włą-
czeniu zapłonu lub w ogóle się nie włączy albo włączy się w czasie jazdy, układ
jest niesprawny. Samochód można zahamować, mając do dyspozycji zwykłe dzia-
łanie hamulców. Trzeba jak najszybciej się udać do specjalistycznej stacji obsługi,
jadąc szczególnie ostrożnie, gdyż nie wiadomo, jaki zakres ma uszkodzenie ukła-
du.
Dalsze informacje na temat układu ABS ⇒ Strona 93.
Usterka w całym układzie hamulcowym
Jeżeli włączy się lampka kontrolna układu ABS wraz z lampką kontrolną układu
hamulcowego , uszkodzony jest nie tylko ABS, ale także inna część układu ha-
mulcowego ⇒  .
£
17Wskaźniki i lampki kontrolne
Obsługa Bezpieczeństwo Wskazówki na temat jaz-
dy
Wskazówki eksploatacyj-
ne
Samodzielne naprawy Dane techniczne
UWAGA
Jeżeli lampka kontrolna układu hamulcowego włączy się razem z lampką
kontrolną układu ABS , należy natychmiast zatrzymać samochód i sprawdzić
poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku ⇒ Strona 116. Jeżeli poziom płynu
hamulcowego spadł poniżej oznaczenia MIN, nie wolno kontynuować jazdy –
niebezpieczeństwo wypadku! Należy skorzystać z fachowej pomocy.
Otwierając pokrywę komory silnika i sprawdzając poziomu płynu hamulco-
wego, należy przestrzegać wskazówek ⇒ strona 111, Prace w komorze silnika.
Jeśli poziomu płynu hamulcowego jest w porządku, nastąpiła awaria funk-
cji regulacyjnej układu ABS. Wskutek tego podczas hamowania może bardzo
szybko występować blokowanie tylnych kół. W pewnych okolicznościach może
to powodować zarzucanie tyłu samochodu – niebezpieczeństwo poślizgu! Na-
leży ostrożnie pojechać do najbliższej fachowej stacji obsługi i zlecić usunięcie
usterki.
Niezapięty pas bezpieczeństwa
Lampka kontrolna
włącza się po włączeniu zapłonu, przypominając kierowcy o
obowiązku zapięcia pasów bezpieczeństwa. Lampka kontrolna zgaśnie dopiero
wtedy, gdy kierowca zapnie pas.
Jeśli kierowca przed rozpoczęciem jazdy nie zapnie pasa bezpieczeństwa, po prze-
kroczeniu prędkości 25 km/h włącza się ciągły sygnał ostrzegawczy i miga lampka
kontrolna
.
Jeśli kierowca w czasie kolejnych 90 sekund nadal nie zapnie pasa, sygnał ostrze-
gawczy wyłącza się ale lampka kontrolna
pozostaje nadal zapalona.
Dalsze informacje na temat pasów bezpieczeństwa ⇒ Strona 74.
Układ hamulcowy
Lampka kontrolna
włącza się, gdy jest za niski poziom płynu hamulcowego lub
wystąpiła usterka układu ABS.
Jeżeli włączy się lampka kontrolna
i włączy się sygnał dźwiękowy, należy za-
trzymać samochód i sprawdzić poziom płynu hamulcowego
.
W razie usterki układu ABS, która ma też wpływ na działanie pozostałej części
układu hamulcowego (np. funkcji rozdziału siły hamowania), lampka kontrolna
układu ABS włączy się razem z lampką kontrolną układu hamulcowego .
Należy udać się jak najszybciej do specjalistycznej stacji obsługi, jadąc szczególnie
ostrożnie, ponieważ nie wiadomo, jaki zakres ma uszkodzenie układu.
Dalsze wskazówki dotyczące układu hamulcowego ⇒ Strona 92.
UWAGA
Usterka układu hamulcowego może wydłużać drogę hamowania pojazdu!
Otwierając pokrywę komory silnika i sprawdzając poziomu płynu hamulco-
wego, należy przestrzegać wskazówek ⇒ strona 111, Prace w komorze silnika.
Jeżeli lampka kontrolna układu hamulcowego nie wyłączy się w kilka se-
kund po włączeniu zapłonu lub włączy się podczas jazdy, należy natychmiast
zatrzymać samochód i sprawdzić poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku
⇒ 
Strona 116. Jeżeli poziom płynu hamulcowego spadł poniżej oznaczenia
MIN, nie wolno kontynuować jazdy – niebezpieczeństwo wypadku! Należy
skorzystać z fachowej pomocy.
Hamulec ręczny
Lampka kontrolna
włącza się, gdy jest zaciągnięty hamulec ręczny. Dodatkowo
rozlegnie się sygnał ostrzegawczy, jeżeli przez co najmniej 3 sekundy samochód
będzie jechał z prędkością większą niż 6 km/h.
Alternator
Lampka kontrolna
włącza się po włączeniu zapłonu. Po uruchomieniu silnika
musi ona się wyłączyć.
Jeżeli po uruchomieniu silnika lampka nie wyłączy się lub włączy podczas jazdy,
należy pojechać do najbliższej fachowej stacji obsługi. Ponieważ rozładowuje się
przy tym akumulator, należy wyłączyć wszystkie zbędne odbiorniki elektryczne.
OSTROŻNIE
Jeżeli podczas jazdy oprócz lampki kontrolnej na wyświetlaczu włączy się rów-
nież lampka kontrolna (usterka w układzie chłodzenia), należy się natychmiast
zatrzymać i wyłączyć silnik – niebezpieczeństwo uszkodzenia silnika!
Rezerwa paliwa
Lampka kontrolna włącza się, gdy w zbiorniku jest mniej niż 5 litrów paliwa.
£
18 Wskaźniki i lampki kontrolne
Dodatkowo słychać pojedynczy ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.
Zapięty/niezapięty pas bezpieczeństwa (wskaźnik stanu pasów) -
tylne siedzenie /
Po włączeniu zapłonu na wyświetlaczu zestawu wskaźników na 30 sekund włą-
cza się wskaźnik stanu pasów tylnych siedzeń i informuje o tym, czy pasażerowie
siedzący na tylnych siedzenia mają zapięte pasy bezpieczeństwa. Wskaźnik stanu
pasów włącza się również w sytuacji, gdy pasażer siedzący na tylnym siedzeniu
zapina lub rozpina pasy bezpieczeństwa (przy włączonym zapłonie).
Jeżeli włącza się lampka kontrolna , oznacza to, że pasażer siedzący na danym
siedzeniu ma zapięte pasy bezpieczeństwa.
Jeżeli włącza się lampka kontrolna , oznacza to, że pasażer siedzący na danym
siedzeniu nie ma zapiętych pasów bezpieczeństwa.
Rozpięcie pasów bezpieczeństwa na tylnych siedzeniach przy prędkości większej
niż 25 km/h powoduje włączenie sygnału akustycznego i miganie wskaźnika stanu
pasów tylnych siedzeń przez około 30 sekund.
Dalsze informacje na temat pasów bezpieczeństwa ⇒ Strona 74.
City Safe Drive
W momencie, gdy układ City Safe Drive wyhamowuje automatycznie pojazd, lamp-
ka kontrolna miga szybko.
Jeżeli układ City Safe Drive jest w danym momencie niedostępny lub w układzie
jest usterka, lampka kontrolna miga powoli
.
Układ City Safe Drive można wyłączyć za pomocą przycisku

⇒ Strona 66. Je-
żeli układ City Safe Drive jest wyłączony, to przy prędkości w zakresie od 5 do
30 km/h (3-19 mph) na wyświetlaczu zestawu wskaźników włącza się lampka kon-
trolna
.
Układ City Safe Drive można ponownie wyłączyć za pomocą przycisku

. Na
wyświetlaczu zestawu wskaźników na około 5 sekund włączy się lampka kontrol-
na .
Dalsze informacje na temat układu City Safe Drive ⇒ Strona 65.
START-STOP
Gdy układ START-STOP jest aktywny, włącza się lampka kontrolna .
Jeżeli układ START-STOP jest aktywny, ale automatyczne wyłączania silnika jest
niemożliwe, włącza się lampka kontrolna .
Jeżeli lampka kontrolna
miga, układ START-STOP jest niedostępny.
Dalsze informacje na temat układu START-STOP ⇒ Strona 63.
19Wskaźniki i lampki kontrolne
Obsługa Bezpieczeństwo Wskazówki na temat jaz-
dy
Wskazówki eksploatacyj-
ne
Samodzielne naprawy Dane techniczne
/