GOCLEVER SMART BAND MAXFIT Skrócona instrukcja obsługi

Typ
Skrócona instrukcja obsługi
PL
I.Wymagania systemowe
Android 4.4 i nowsze iOS8.0 i nowsze Bluetooth 4.0
II.Przedstawienie produktu
Charge contact
Sense lightMain button
OLED screen
Przycisk główny - krótkim naciśnięciem przycisku głównego można przełączać się między
funkcjami, naciskając dłużej przycisk główny, można włączyć / wyłączyć opaskę MAXFIT oraz
wyłączyć i wyjść z danej funkcji.
Prawidłowa pozycja do
noszenia opaski
Opaska MAXFIT musi być noszona w odpowiedni sposób, aby uzyskać prawidłowe wyniki,
głównie wyniki ciśnienia krwi, tlenu we krwi i tętna.
III.Ładowanie
Do ładowania należy użyć oryginalnego kabla z pudełka. Należy dołożyć piny kabla do
ładowanie do pinów na opasce MAXFIT tak aby pasowały do siebie i uwolnić klips. Następnie
należy podłączyć kabel do ładowarki. Jeśli opaska jest prawidłowo podłączona do ładowania na
ekranie pojawi się ikonka z baterią.
IV.Włączanie i wyłączanie opaski MAXFIT
Długie naciśnięcie przycisku głównego powoduje włączenie opaski MAXFIT. Aby ją wyłączyć
należy tak długo naciskać przycisk główny, aż pojawi się następujący ekran:
V.Połączenie
1. Please download app „Weart” from Google Playstore or APP Store in iOS.
Second option is download app from below QR code
1.Pobierz aplikację “Weart” z Google Playstore lub APP Store w iOS.
Drugą opcją jest pobranie aplikacji za pomocą kodu QR (poniżej)
2. Naciśnij przycisk główny, aby włączyć opaskę MAXFIT.
3. Włącz BT w telefonie komórkowym.
4. Otwórz aplikację “Weart” w telefonie.
5. Sparuj opaskę MAXFIT z telefonem komórkowym (trzymaj opaskę MAXFIT blisko telefonu
komórkowego podczas parowania). Wykonaj poniższe czynności:
I.Wymagania systemowe
Android 4.4 i nowsze iOS8.0 i nowsze Bluetooth 4.0
II.Przedstawienie produktu
Przycisk główny - krótkim naciśnięciem przycisku głównego można przełączać się między
funkcjami, naciskając dłużej przycisk główny, można włączyć / wyłączyć opaskę MAXFIT oraz
wyłączyć i wyjść z danej funkcji.
Opaska MAXFIT musi być noszona w odpowiedni sposób, aby uzyskać prawidłowe wyniki,
głównie wyniki ciśnienia krwi, tlenu we krwi i tętna.
III.Ładowanie
Do ładowania należy użyć oryginalnego kabla z pudełka. Należy dołożyć piny kabla do
ładowanie do pinów na opasce MAXFIT tak aby pasowały do siebie i uwolnić klips. Następnie
należy podłączyć kabel do ładowarki. Jeśli opaska jest prawidłowo podłączona do ładowania na
ekranie pojawi się ikonka z baterią.
IV.Włączanie i wyłączanie opaski MAXFIT
Długie naciśnięcie przycisku głównego powoduje włączenie opaski MAXFIT. Aby ją wyłączyć
należy tak długo naciskać przycisk główny, aż pojawi się następujący ekran:
V.Połączenie
1. Please download app „Weart” from Google Playstore or APP Store in iOS.
Second option is download app from below QR code
1.Pobierz aplikację “Weart” z Google Playstore lub APP Store w iOS.
Drugą opcją jest pobranie aplikacji za pomocą kodu QR (poniżej)
2. Naciśnij przycisk główny, aby włączyć opaskę MAXFIT.
3. Włącz BT w telefonie komórkowym.
4. Otwórz aplikację “Weart” w telefonie.
5. Sparuj opaskę MAXFIT z telefonem komórkowym (trzymaj opaskę MAXFIT blisko telefonu
komórkowego podczas parowania). Wykonaj poniższe czynności:
lub
6. Po synchronizacji spersonalizuj aplikację wprowadzając dane osobowe. Istnieje możliwość
ustawienia dziennych celów. (informacje o użytkowniku i ustawienia).
VI.Funkcje
Funkcja monitoring snu automatycznie rozpoznaje sen i monitoruje cały proces snu w oparciu
o ruchy w nocy.
Stoper
1. Długie naciśnięcie powoduje przejście do funkcji stopera.
2. Naciśnij ponownie, aby rozpocząć / zatrzymać czas.
3. Naciśnij długo przycisk główny, aby wyjść z funkcji stopera.
Śledzenie telefonu
1. Naciskaj przycisk główny tak długo, aż pojawi się następujący ekran. (poniżej)
2. Przytrzymaj przycisk, aż pojawi się telefon komórkowy.
3. Naciśnij przycisk główny, aby aktywować alarm. Telefon komórkowy zadzwoni. Naciśnij
ponownie przycisk aby zatrzymać alarm.
4. Przytrzymaj przycisk główny, aby wyłączyć tę opcję.
Zdalne robienie zdjęć
Opaską MAXFIT można zrobić zdalnie zdjęcie. Wybierz opcję “shake to take photograph -
potrząśnij, aby zrobić zdjęcie”. Następnie kamera się włączy. Potrząśnij ręką, na której znajduje
się opaska MAXFIT, aby zrobić zdjęcie.camera will turn on.
6. Po synchronizacji spersonalizuj aplikację wprowadzając dane osobowe. Istnieje możliwość
ustawienia dziennych celów. (informacje o użytkowniku i ustawienia).
VI.Funkcje
Funkcja monitoring snu automatycznie rozpoznaje sen i monitoruje cały proces snu w oparciu
o ruchy w nocy.
Stoper
1. Długie naciśnięcie powoduje przejście do funkcji stopera.
2. Naciśnij ponownie, aby rozpocząć / zatrzymać czas.
3. Naciśnij długo przycisk główny, aby wyjść z funkcji stopera.
Śledzenie telefonu
1. Naciskaj przycisk główny tak długo, aż pojawi się następujący ekran. (poniżej)
2. Przytrzymaj przycisk, aż pojawi się telefon komórkowy.
3. Naciśnij przycisk główny, aby aktywować alarm. Telefon komórkowy zadzwoni. Naciśnij
ponownie przycisk aby zatrzymać alarm.
4. Przytrzymaj przycisk główny, aby wyłączyć tę opcję.
Zdalne robienie zdjęć
Opaską MAXFIT można zrobić zdalnie zdjęcie. Wybierz opcję “shake to take photograph -
potrząśnij, aby zrobić zdjęcie”. Następnie kamera się włączy. Potrząśnij ręką, na której znajduje
się opaska MAXFIT, aby zrobić zdjęcie.camera will turn on.
Tryb ćwiczeń
Opaska MAXFIT oblicza kroki, przebyty dystans i zużycie kalorii. Możesz oglądać wyniki w
opasce MAXFIT. Podsumowanie wszystkich ćwiczeń znajduje się w aplikacji. Opaska MAXFIT
zaczyna mierzyć wyniki każdego dnia od początku o północy. Po podłączeniu zegarka do
telefonu komórkowego za pośrednictwem aplikacji, dane będą przechowywane w celu dalszego
monitorowania.
Możesz wybrać w aplikacji typy jednostek miary w funkcji “Informacje o użytkowniku”.
Dystans: km lub mile
Wysokość: stopy lub cm
Waga: funty lub kilogramy
Funkcja biegania
Włącz GPS i lokalizację. Funkcja GPS pozwala zobaczyć przebytą trasę, pokonaną odległość,
czas, średnią prędkość i spalone kalorie.
Pomiary
Opaska MAXFIT mierzy puls, ciśnienie krwi i procent tlenu we krwi.
Wyniki są widoczne w opasce MAXFIT i w aplikacji. Naciśnij przycisk główny, aż pojawi się
wymagany ekran z daną funkcją. Należy pamiętać, że pomiary mogą potrwać około 60 sekund.
Steps Distance Calories
Tryb ćwiczeń
Opaska MAXFIT oblicza kroki, przebyty dystans i zużycie kalorii. Możesz oglądać wyniki w
opasce MAXFIT. Podsumowanie wszystkich ćwiczeń znajduje się w aplikacji. Opaska MAXFIT
zaczyna mierzyć wyniki każdego dnia od początku o północy. Po podłączeniu zegarka do
telefonu komórkowego za pośrednictwem aplikacji, dane będą przechowywane w celu dalszego
monitorowania.
Możesz wybrać w aplikacji typy jednostek miary w funkcji “Informacje o użytkowniku”.
Dystans: km lub mile
Wysokość: stopy lub cm
Waga: funty lub kilogramy
Funkcja biegania
Włącz GPS i lokalizację. Funkcja GPS pozwala zobaczyć przebytą trasę, pokonaną odległość,
czas, średnią prędkość i spalone kalorie.
Pomiary
Opaska MAXFIT mierzy puls, ciśnienie krwi i procent tlenu we krwi.
Wyniki są widoczne w opasce MAXFIT i w aplikacji. Naciśnij przycisk główny, aż pojawi się
wymagany ekran z daną funkcją. Należy pamiętać, że pomiary mogą potrwać około 60 sekund.
Heart Rate Blood Oxigen Blood Pressure
Można robić pomiary automatycznie
co godzinę. Aby włączyć tę funk-
cję, należy wykonać następujące
Można także zmierzyć poziom
zmęczenia.
Powiadomienia
Aby otrzymywać powiadomienia o połączeniach i wiadomościach, należy włączyć “Reminders
- Przypomnienia” w aplikacji. Należy pamiętać, że telefon musi być połączony z opaską MAXFIT.
Ważne:
Warto pamiętać, że aplikacja może zostać zaktualizowana i różnić się wyglądem od wersji przed-
stawionej w tej instrukcji.
WYJAŚNIENIE SYMBOLI
DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI EUROPEJSKIMI
Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom dyrektywy kompatybilności elektro-
magnetycznej EMC (2014/30/EU) i niskonapięciowej LVD (2014/35/EU), dlatego
został na nie naniesiony znak CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja
zgodności z normami europejskimi.
Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami
z gospodarstw domowych. Prawo zabrania pod karą grzywny łączenia zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami. Można
zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i
zdrowia ludzkiego, jakie mogłyby wyniknąć z niewłaściwego postępowania z
odpadami powstałymi ze zużytego sprzętu elektronicznego, jeśli produkt zostanie
zutylizowały w należyty sposób.
Skrócone warunki gwaracji
1. GOCLEVER SP. Z O.O. z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania (62-081 Przeźmierowo) przy ul. Skórzewskiej
35 zwany dalej Gwarantem zapewnia, że urządzenie marki GOCLEVER jest wolne od wad konstrukcyjnych i ma-
teriałowych, które mogłyby naruszyć jego funkcjonalność, o ile przestrzegana była instrukcja obsługi dostarczona
przy zawarciu umowy.
2. Gwarancja obejmuje wyłącznie na terytorium Polski, a okres gwarancji na urządzenia GOCLEVER wynosi 24
miesiące, licząc od daty sprzedaży sprzętu, jednak nie dłużej niż 27 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na
produkcie. Gwarancja na lampę wynosi 12 miesięcy od daty sprzedaży sprzętu.
3. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w możliwie najkrótszym terminie nieprzekraczają-
cym 21 dni roboczych od przyjęcia urządzenia zycznie do serwisu. W przypadku konieczności sprowadzenia części
zamiennych z zagranicy, termin może ulec przedłużeniu o kolejne 30 dni.
4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z winy klienta, ponadto gwarant nie odpowiada za
szkody i straty powstałe w wyniku korzystania z urządzenia będącego w naprawie.
5. Postanowieniami niniejszej gwarancji dalej idące roszczenia odszkodowawcze są wyłączone, chyba że wynikają
one z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Niniejszy tekst jest jedynie skróconym opisem warunków
gwarancji. Pełne warunki gwarancji oraz informacje znajdują się na stronie www.goclever.com.
Powiadomienia
Aby otrzymywać powiadomienia o połączeniach i wiadomościach, należy włączyć “Reminders
- Przypomnienia” w aplikacji. Należy pamiętać, że telefon musi być połączony z opaską MAXFIT.
Ważne:
Warto pamiętać, że aplikacja może zostać zaktualizowana i różnić się wyglądem od wersji przed-
stawionej w tej instrukcji.
WYJAŚNIENIE SYMBOLI
DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI EUROPEJSKIMI
Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom dyrektywy kompatybilności elektro-
magnetycznej EMC (2014/30/EU) i niskonapięciowej LVD (2014/35/EU), dlatego
został na nie naniesiony znak CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja
zgodności z normami europejskimi.
Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami
z gospodarstw domowych. Prawo zabrania pod karą grzywny łączenia zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami. Można
zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i
zdrowia ludzkiego, jakie mogłyby wyniknąć z niewłaściwego postępowania z
odpadami powstałymi ze zużytego sprzętu elektronicznego, jeśli produkt zostanie
zutylizowały w należyty sposób.
Skrócone warunki gwaracji
1. GOCLEVER SP. Z O.O. z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania (62-081 Przeźmierowo) przy ul. Skórzewskiej
35 zwany dalej Gwarantem zapewnia, że urządzenie marki GOCLEVER jest wolne od wad konstrukcyjnych i ma-
teriałowych, które mogłyby naruszyć jego funkcjonalność, o ile przestrzegana była instrukcja obsługi dostarczona
przy zawarciu umowy.
2. Gwarancja obejmuje wyłącznie na terytorium Polski, a okres gwarancji na urządzenia GOCLEVER wynosi 24
miesiące, licząc od daty sprzedaży sprzętu, jednak nie dłużej niż 27 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na
produkcie. Gwarancja na lampę wynosi 12 miesięcy od daty sprzedaży sprzętu.
3. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w możliwie najkrótszym terminie nieprzekraczają-
cym 21 dni roboczych od przyjęcia urządzenia zycznie do serwisu. W przypadku konieczności sprowadzenia części
zamiennych z zagranicy, termin może ulec przedłużeniu o kolejne 30 dni.
4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z winy klienta, ponadto gwarant nie odpowiada za
szkody i straty powstałe w wyniku korzystania z urządzenia będącego w naprawie.
5. Postanowieniami niniejszej gwarancji dalej idące roszczenia odszkodowawcze są wyłączone, chyba że wynikają
one z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Niniejszy tekst jest jedynie skróconym opisem warunków
gwarancji. Pełne warunki gwarancji oraz informacje znajdują się na stronie www.goclever.com.
1 / 1

GOCLEVER SMART BAND MAXFIT Skrócona instrukcja obsługi

Typ
Skrócona instrukcja obsługi