Technaxx TX–37 Instrukcja obsługi

Kategoria
Trackery aktywności
Typ
Instrukcja obsługi
Technaxx
®
Bransoletka Fitness Classic TX–37
Instrukcja obsługi
Zgodności dla tego urządzenia znajduje się pod poniższym linkiem internetowym:
www.technaxx.de/ (w dolnym pasku “Konformitätserklärung”). Przed rozpoczęciem korzystania z
urządzenia po raz pierwszy, należy uważnie przeczytać instrukcję
Bransoletka do monitorowania sprawności fizycznej, snu i faz
aktywności
Cechy
Wyświetla rzeczywiste kroki, przebytą odległość i spalone kalorie
Wyświetla godzinę i datę, posiada funkcję budzika wibracyjnego
Funkcja zapobiegająca zgubieniu
Połączenie poprzez Bluetooth 4.0, obsługa za pomocą aplikacji (APP)
Darmowa aplikacja na iOS i Android
Śledzenie Twojego rytmu snu i ciche budzenie alarmem wibracyjnym
(inteligentna analiza aktywności i snu)
Natychmiastowy dostęp do aktualnych statystyk dzięki wyświetlaczowi OLED
Motywuje do osiągania pożądanych celów i przypomina o potrzebie aktywności
(odporna na zarysowania, ścieranie i wstrząsy)
Pomiar i synchronizacja zużycie kalorie oraz danych dotyczących snu
Współzawodnicz i dziel się swoim sukcesem z przyjaciółmi na Facebooku i Twitterze
Idealny do zawierania przyjaźni z towarzyszami ćwiczeń
FACEBOOK & TWITTER POŁĄCZENIA: Naciśnij ikonę i pojawi się symbol w
prawym rogu urządzenia mobilnego. Nacisnąć ten symbol. Wybierz albo Facebook lub
Twitter (patrz zdjęcie), a następnie można udosteępnić lub opublikować swoje działania z
przyjaciółmi za pośrednictwem Facebook lub Twitter. Gdy jesteś już zalogowany na
Facebook lub Twitter, widać na prawej stronie urządzenia mobilnego
obraz “My Fitness Aktywność”. Teraz można edytować tekst, a
następnie wybierz opcję, akcje lub opublikować. UWAGA: Przed
rozpoczęciem korzystania z Facebook lub Twitter z „My Fitness“,
należy zalogować się do konta na Facebook lub Twitter. Jak
korzysta
ć z Facebook lub Twitter, przeczytaj instrukcję od każdego
przewoźnika i postępuj zgodnie z instrukcjami.
1. Zarządzanie energią i ładowanie
Naładuj bransoletkę przed pierwszym użyciem.
1.1. Aby włączyć bransoletkę, naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk, aż na ekranie
wyświetli się ikonka . Aby wyłączyć bransoletkę, w dowolnym trybie naciśnij
i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk, aż na ekranie wyświetli się ikonka . Aby
ponownie ączyć bransoletkę, znów naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk, aż na
ekranie wyświetli się ikonka , a bransoletka włączy się po raz kolejny.
1.2. Bransoletka posiada wbudowaną (niewyjmowaną) baterię. Naładuj bransoletkę
przed pierwszym użyciem, a następnie zsynchronizuj ją ze swoim urządzeniem
przenośnym. Podczas ładowania, na ekranie bransoletki będzie widoczny symbol
ładowania. Podczas ładowania przycisk na bransoletce nie będzie funkcjonował.
UWAGA: Aby w pełni naładować bransoletkę, potrzeba przynajmniej 3 godzin. 3 godziny
ładowania pozwolą na około 5 – 6 dni użytkowania.
1.3. Ważna uwaga: Aby naładować tę bransoletkę, musisz całkowicie wyjąć wyświetlacz
z jego silikonowej koperty. Po całkowitym naładowaniu, musisz go włożyć z powrotem do
silikonowej koperty, musisz UWAGA: włożyć go w odpowiednią stronę: mały przycisk na
wyświetlaczu musi znajdować się po tej samej stronie, co mała wypukłość na opasce
silikonowej.
2. Instalacja aplikacji
1) iPhone Apple (o wersji iOS 7.0 lub nowszej): pobierz
oprogramowanie sportowe Technaxx My Fitnessz APP
store, a następnie zainstaluj na swoim smartfonie.
2) Telefon z Androidem: pobierz oprogramowanie
sportowe Technaxx My Fitness z Google Play, a
następnie zainstaluj na swoim smartfonie.
Jeśli pobieranie danych nie powiedzie się, spróbuj
ponownie i jeszcze raz zainstaluj aplikację.
Po zakończeniu instalacji, zobaczysz obrazek MY
FITNESS, a następnie obrazek widoczny po prawej
stronie. Spersonalizuj wszystkie wymagania w My
Profile”, Workout Goal i Smart Alarm”. Nast
ępnie
rozpocznij synchronizację bransoletki.
3. Personalizacja bransoletki – 3.1. Rozpocznij od „My Profile”
Kliknij naSetting i wprowadź swoje dane. Po pierwsze, w „My Profile” ważne jest
zapisanie dokładnych danych tak, aby odczyty i wyniki przynosiły korzyści użytkownikowi.
Podajesz tutaj takie informacje, jak: Twoje imię, wzrost i wagę.
3.2. Cel treningu - ustaw swoje codzienne cele treningu
Kliknij Workout Goal”, aby ustawić swoje codzienne
cele treningu. Wybierz swoje codzienne cele
wymienione w opcjach i kliknij „Save” i „Sync”.
Set Goals = Ustaw cele
Steps = Kroki
Sleep = Sen
Keep your focused on improving every day =
Skoncentruj się na robieniu codziennych
postępów
Back = Powrót
Workout Goal = Cel treningu
Save = Zapisz
My Profile = Mój profil
Cel treningu
Smart Alarm =
Inteligentny budzik
About Us = O nas
SETTINGS =
Ustawienia
Name = Imię
Male / Female =
Mężczyzna / Kobieta
Height (cm) =
Wzrost (cm)
Weight (kg) =
Waga (kg)
Back = Powrót
Save = Zapisz
3.3. Inteligentny budzik
WAŻNA UWAGA: Po zmianie jakichkolwiek ustawień, np.: inteligentnego alarmu, celu
treningu itd., musisz ZSYNCHRONIZOWAĆ bransoletkę ponownie, aby zapisać wszystkie
ustawienia. Dopiero po SYNCHRONIZACJI, wszystkie nowe ustawienia zostaną zapisane
w Twojej aplikacji „My Fitness” i na bransoletce.
Alarm Clock: musi być „ON”, gdy potrzeba przypomnienia o wymaganych ćwiczeniach;
jeśli nie, ustaw na „OFF”. Alarm Time: gdy budzik jest na „ON”, musisz również ustawić
czas alarmu, gdy chcesz przypomnienia. Monitoring Period: to okres monitorowania
alarmu. Może zostać ustawiony pomiędzy 1 60 minut. Alarm Clock, Alarm Time i
Monitoring Period mogą zostać również ustawione na konkretny dzień konkretną
godzinę.
4. Ustawienie Przypominania
Kliknij na Smart Alarm”, aby wejść do ustawień
budzika. Po ustawieniu alarmu, bransoletka przypomni
ci cicho (wibruje) zrobić kilka ćwiczén.
Monitoring Period” jest okres czasu, opaska nadal
wibruje przypomnieć, być aktywny.Może zostać
ustawiony pomiędzy 1 60 minut aby opaska wibruje
ciągły.
Kliknij na “Przypominania” aby ustawić kilka
przypomnień aktywności. Bransoletka wibracjami
przypomni Ci o ćwiczeniach i aktywności.
Funkcja ta może byćĄCZONA lub WĄCZONA:
Czas rozpoczęcia i Czas zakończenia jest regulowana
w zakresie od 00 do 24 godzin.
Interwał jest regulowana w zakresie od 1 do 60 minut.
Ustawienia te mog
ą być ustalane na każdy dzień,
5. SYNCHRONIZACJA
UWAGA: Bransoletka musi być synchronizowana z aplikacją co trzy dni, aby
zapobiec utracie przechowywanych na niej danych.
Są dwa sposoby synchronizacji danych na bransoletce z Twoim urządzeniem mobilnym.
Synchronizacji można dokonać albo za pomocą Bluetooth lub wejścia 3,5 mm urządzenia
mobilnego. UWAGA: synchronizacja poprzez wejście 3,5 mm działa wyłącznie dla
urządzeń z Androidem!
ączanie bransoletki: aby ją ączyć, przytrzymaj wciśnięty przez około 5 sekund
przycisk znajdujący się na górze. Synchronizując poprzez Bluetooth, upewnij się, że
ustanowiono połączenie z Twoim urządzeniem przenośnym.
INFORMACJE OGÓLNE: Dla każdego ustawienia bransoletki, musi być ona
połączona z Twoim urządzeniem przenośnym poprzez Bluetooth.
5.1. Synchronizacja poprzez Bluetooth
5.1.1. Naciśnij przycisk 1x aby podświetlić ekran. Teraz są trzy opcje:
(a) Jesteś tuż przy BT-poziomie; bezpośrednio w trybie BT lub można
zobaczyć ikonę kabla 3,5mm jack (w tym naciśnij przycisk aby przejść do
ikony BT).
(b) Nie są bezpośrednio do BT-poziomie; możesz zobaczyć łóżko ikona naciśnij
przycisk 2x szybko to jesteś na BT-poziomie naciśnij przycisk, aż pojawi się ikona BT.
(c) Nie są bezpośrednio do BT-poziomie; widzisz inny symbol, n.p. czas lub stóp naciśnij
przycisk 2x szybko i bezpośrednio ponownie naciśnij przycisk 2x szybko to jesteś na
BT-poziomie naciśnij przycisk, aż pojawi się ikona BT.
5.1.2. Następnie, stuknij ikonkę aplikacji SYNC , aby sparować bransoletkę
bezprzewodowo. Informacja „Połączenie Bluetooth……” pojawi się na ekranie aplikacji.
Aplikacja odszuka bransoletkę w przeciągu około 15 sekund. Gdy ustanowione zostanie
połączenie, pojawi się komunikat jeśli “Synchronizacja zakończona” pojawi się na
urządzeniu przenośnym.
Jeśli synchronizacja powiedzie się, na ekranie aplikacji „My Fitness” na urządzeniu
przenośnym zobaczysz ikonkę zamkniętej kłódki . Oznacza to, że zapisano
połączenie Bluetooth z bransoletką. Jakiekolwiek zmiany w aplikacji My Fitness mogą
zosta
ć zsynchronizowane nawet, gdy widoczna jest ikonka zamkniętej kłódki.
Uwaga: W przypadku, gdy pojawi się NOWA wersja aplikacji MY FITNESS, przed jej
instalacją MUSISZ (!) najpierw odinstalować starą wersję z urządzenia przenośnego!
Aby obniżyć zużycie energii, po każdorazowej synchronizacji, połączenie Bluetooth
pomiędzy bransoletką a urządzeniem przenośnym zostanie automatycznie
wyłączone.
UWAGA: Jeżeli połączenie Bluetooth nie był sukcesem z urządzenia mobilnego,
należy użyć kabla Jack 3,5mm do synchronizacji! Wystarczy podłączyć go do
gniazda słuchawkowe 3,5mm urządzenia mobilnego, a drugi z twojej opasce.
Następnie zsynchronizować ponownie.
5.2. Synchronizacja poprzez wejście 3,5 mm (wyłącznie dla wersji
Android, nie dla wersji iOS)
(a) Naciśnij dwukrotnie przycisk, aby wejść w tryb SYNCHRONIZACJI. Wybierz
SYNCHRONIZACJĘ 3,5 mm .
(b) Włóż dołączoną wtyczkę 3,5 mm do wejścia słuchawkowego telefonu. Aplikacja pokaże
komunikaty „Audio jack jest poączony, zaczynają synchronizować i „Zakończeniu
synchronizacji”. Nie wyciągaj wtyczki 3,5 mm podczas synchronizacji.
(c) Wyciągnij wtyczkę 3,5 mm po zakończonej synchronizacji.
UWAGA: Jeżeli po kilku próbach synchronizacji, klucz ikona nadal jest
odblokowany, musisz powtórzyć kroki 5.1 lub 5.2 !
6. Funkcja zapobiegająca zgubieniu
6.1 Przełącz bransoletkę w tryb Bluetooth.
6.2. W aplikacji stuknij na ikonkęAnti-loss mode”.
6.3. Na krótko wyświetli się słowo SEARCH”; po 10 - 15 sekundach nastąpi połączenie
w tryb „Anit-loss mode”.
Gdy wychodząc zapomnisz zabrać ze sobą swoje urządzenie przenośne (np.: swój
smartfon), połączenie Bluetooth pomiędzy urządzeniem przenośnym a bransoletką
zaczyna słabnąc po około 5 m; po około 20 m bransoletka zacznie alarmująco wibrować,
wskazując na to, że NIE masz ze sobą swojego urządzenia przenośnego.
Tryb „Anti-loss mode” alarmuje wibracją wyłącznie o UTRACIE urządzenia przenośnego,
nie mówi on gdzie to urządzenie zostało zagubione.
6.4. W aplikacji stuknij na ikonkęBack”, aby wyjść z trybu „Anti-loss mode” bransoletka
zawibruje na krótko.
7. Monitorowanie swojej aktywności i snu
Bransoletka ma trzy główne tryby pracy. Na krótko naciśnij dwukrotnie
WŁĄCZNIK/WĄCZNIK, aby przechodzić pomiędzy tymi trzema trybami.
7.1. Tryb synchronizacji: Istnieją dwie metody synchronizacji: poprzez połączenie
Bluetooth lub za pomocą kabla z wtyczką 3,5 mm.
oraz .
7.2. Tryb sportowy: Jest to tryb Aktywności . Musisz wybrać ten tryb, jeśli chcesz
wykonywać ćwiczenia. Może on zmienić się automatycznie z trybu Snu w tryb Aktywności
po 5 minutach po przebudzeniu.
7.3. Tryb snu: Musisz wybrać ten tryb, jeśli chcesz iść spać.
a) Znajdując się w trybie aktywności, naciśnij przycisk dwukrotnie, aby przejść w tryb snu
. Bransoletka wibracją zasygnalizuje przejście w ten tryb i wyświetli ikonkę trybu
snu.
b) Znajdując się w trybie snu, naciśnij przycisk dwukrotnie, aby wyświetlić aktualną godzinę
(miesiąc, datę, godzinę, stan baterii).
c) Po ączeniu w tryb snu i nie poruszać, bransoletka zostanie w tryb snu. W
przypadku przeniesienia w tryb snu, a ruch jest mniej niż 5 minut, bransoletka jakość snu
jak "głęboki snu", "lekki snu" lub "zły snu", według częstotliwości ruchu.
W przpadku przeniesienia przez ponad 5 minut, bransoletka przechodzi z tryb snu do tryb
aktywności .
d) Gdy jesteś w tryb snu i chcesz ręcznie przączyć w try (n.p. rano po
przebudzeniu) naciśnij przycisk 1x widzisz czas naciśnij przycisk 2x szybko i
bezpośrednio ponownie naciśnij przycisk 2x szybko to jesteś teraz w tryb aktywności.
W trybie Aktywności: naciśnij przycisk 1x
5 różnych rodzajów danych
Godzina / Data / Bateria
Krok
Odległość
Kalorie
Cel
e) Zsynchronizuj bransoletkę, aby przeanalizować jakość snu zeszłej nocy; możesz
również przeanalizować wcześniejszą jakość snu w określonym przedziale czasu (jeden
dzień / jeden tydzień / jeden miesiąc / jeden rok).
Po dokonaniu synchronizacji możesz przeanalizować dane dotyczące Twojej aktywności;
możesz również przeanalizować historię swojej aktywności w określonym przedziale czasu
(jeden dzień / jeden tydzień / jeden miesiąc / jeden rok).
Specyfikacje techniczne
Bluetooth wersja 4.0 Twoja wersja sprzętu musi obsługiwać Bluetooth 4.0
Wyświetlacz 0,91" wyświetlacz OLED (2,3 cm)
Bateria
Wbudowana bateria litowa 60mAh do wielokrotnego
ładowania (ładowanie poprzez wejście USB)
Czas ładowania / Tryb oczekiwania
~ 2 godziny / tryb oczekiwania ~ 120 godzin
Waga / Rozmiar 15,5 g / (D) 28,5 x (S) 2,0 x (W) 0,95 cm
Zawartość opakowania
Bransoletka Fitness Classic TX-37, Kabel do ładowania
USB, Kabel z wtyczką 3,5mm, Instrukcja obsługi
Urządzenia Apple iOS: iPhone 4S / 5 / 5S / 5C, iPod Touch 5,
iPad 4, iPad mini / iPad mini z ekranem retina / iPad Air
(Apple iPhone o wersji iOS 7.0 lub nowszej)
Urządzenia Android: Samsung S3 / S4 / S5 / Galaxy Note 2 / Galaxy Note 3
(Wersja Android 4.3 lub nowsza; sprawdź, w którą wersję wyposażony jest Twój smartfon)
Wskazówki dotyczące ochrony środowiska: Materiały opakowania utworzono z
surowców wtórnych imożna poddać je recyklingowi. Nie usuwać starych urządzeń ani
baterii z odpadami gospodarstwa domowego. Czyszczenie: Chronić urządzenie przed
skażeniem i zanieczyszczeniami. Nie używać agresywne materiały, rozpuszczalników lub
żrących środków czyszczących. Dokładnie wytrzeć urządzenie po czyszczeniu. Ważna
uwaga: Jeśli z baterii wycieka płyn, wytrzeć obudowę całkowicie do sucha za pomocą
miękkiej szmatki. Dystrybutor: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105,
60388 Frankfurt a.M., Niemcy
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64

Technaxx TX–37 Instrukcja obsługi

Kategoria
Trackery aktywności
Typ
Instrukcja obsługi