Worx WU433 Karta katalogowa

Kategoria
Piły tarczowe
Typ
Karta katalogowa
CIRCULAR SAW
Circular saw
Циркулярная пила
Ketassaag
Ripzāģis
Diskinis pjūklas
Piła tarczowa
Циркулярен трион
Ferăstrău circular
Kotoučová pila
Cirkulárka
EN 05
RU
14
ET
24
LV
33
LT
42
PL 51
BG
61
RO 71
CZ
81
SK
90
WU433
51
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Lista komponentów
ącznik/wyłącznik bezpieczeństwa
Uchwyt pomocniczy
Przycisk blokady wrzeciona
Skala pochyleniayty podstawowej
Blokada prowadnicy równoległego prowadzenia
Blokada poziomu yty podstawowej
Znacznik linii cięcia
Prowadnica równoległa
Dolna osłona tarczy
yta podstawowa
wignia dolnej osłony
Wyjście dla kurzu
Osłona stała
Wrzeciono (Patrz rys. A)
Kołnierz wewnętrzny (Patrz rys. A)
Tarcza piły (Patrz rys. A)
Kołnierz zewnętrzny (Patrz rys. A)
Śruba tarczy (Patrz rys. A)
Klucz (Patrz rys. A)
Skala głębokości cięcia (Patrz rys. B)
wignia blokady głębokości cięcia(Patrz rys. B)
Adapter odsysacza (Patrz rys. E)
* Nie wszystkie pokazane na ilustracji akcesoria są dostarczane
standardowo.
Dane dotyczące hałasu i
wibracji
Ważone ciśnienie akustyczne 94.4dB(A)
Ważona moc akustyczna 105.4dB(A)
KpA & KwA 3.0dB(A)
Gdy ciśnienie akustyczne przekracza 85dB (A), należy ywać
ochrony słuchu
Typowa wibracja ważona 4.15m/s
2
K=1.5m/s
2
Dane techniczne
Napięcie znamionowe 220V-240V~50Hz/60Hz
Moc znamionowa 1500W
Prędkość znamionowa bez obciążenia 5000/min
Rozmiar tarczy 190mmX24T TCT
Otwór tarczy 30mm
Podwójna izolacja
/II
Zakres cięcia
ębokość cięcia przy 90° 66mm
ębokość cięcia przy 45° 48mm
Cięcie skośne 0-56°
Masa urządzenia 4.3Kg
52
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Dodatkowe zasady
bezpieczeństwa dla py
tarczowej
Zawsze należy nosić maskę ochronną, ochronę słuchu i wzroku.
Używać tylko zalecanych w specyfikacji tarcz.
Podczas pracy z tarczami i szorstkimi materiałami należy zawsze
nosić rękawice. Tam, gdzie się to stosuje, tarcze piły powinny być
przenoszone w pojemniku.
Odwinąć całkowicie przedłużacze z rolki w celu uniknięcia
potencjalnego przegrzewania się.
Jeśli niezbędny jest przedłużacz, należy upewnić się, czy ma on
amperaż właściwy dla tego narzędzia i czy jest w dobrym stanie.
Upewnić się, czy napięcie w gniazdku zasilającym jest takie samo
jak napięcie na tabliczce znamionowej.
Piła tarczowa jest narzędziem ręcznym, nie należy jej
przytwierdzać.
Przed cięciem upewnić się, czy linia cięcia jest wolna od gwoździ,
wkrętów itp.
Nie należy przecinać małych przedmiotów piłą tarczową. Jeśli to
możliwe, należy ywać piły wyrzynarki.
Wykonywać cięcia tylko z kierunkiem tarczy ku dołowi, nigdy ku
górze albo z boku.
Nie używać tarczy, jeśli jej prędkość nominalna nie przekracza
prędkości piły bez obciążenia.
Nigdy nie wolno usuwać systemu osłon. Nigdy nie należy używać
piły, jeśli system osłon nie
działa prawidłowo. Nigdy nie należy blokować w pozycji otwartej
ruchomej osłony. Osłona musi się swobodnie poruszać.
Akcesoria
Tarcza piły (w urządzeniu) 1
Klucz 1
Prowadnica równoległa 1
Adapter odsysacza 1
Zaleca się zakup wszystkich akcesoriów w sklepie, gdzie zaku-
piono narzędzie. Używać dobrej jakości akcesoriów oznaczonych
dobrze znanymi markami. Wybierać wiertła według rodzaju pracy,
która ma być wykonana. Więcej szczegółów można znaleźć w
dodatkowym opakowaniu. Personel sklepu może również udzielić
pomocy i porad.
53
13
14
15
16
17
18
19
a
b
c
d
e
Nigdy nie należy używać tarcz wykonanych ze stali szybkotnącej
(HSS).
Zawsze należy sprawdzać ściany i sufity w celu uniknięcia ukrytych
kabli elektrycznych oraz rur.
Po długich okresach pracy zewnętrzne części metalowe oraz
akcesoria mogą być gorące.
Nie ciąć materiału zawierającego azbest.
Nie używać tarcz to metalu lub kamienia. Używać jedynie tarczy do
drewna.
Nie używać piły tarczowej do cięcia konarów drzew czy kłód.
Nie używać żadnych tarcz ściernych.
Ostrzezenie
Nie zbliżać rąk do obszaru cięcia oraz tarczy.
Trzymać drugą rękę na uchwycie dodatkowym lub
obudowie silnika. Jeśli obie ręce trzymają piłę, piła nie będzie
mogła ich przeciąć.
Nie sięgać pod obrabiany przedmiot. Osłona nie ochrania
od tarczy poniżej obrabianego przedmiotu.
Wyregulować głębokość cięcia według grubości
obrabianego przedmiotu. Pod obrabianym przedmiotem
powinno wystawać mniej niż pełny ząb tarczy zębatej.
Nigdy nie należy przytrzymywać ciętego przedmiotu
rękami ani między nogami. Zabezpieczyć obrabiany
przedmiot na bezpiecznej platformie. Ważne jest, aby
podeprzeć aściwie przedmiot w celu zminimalizowania narażenia
ciała, zgięcia tarczy czy utraty kontroli.
Podczas wykonywania pracy, gdy istnieje możliwość
kontaktu narzędzia z ukrytymi przewodami lub z
kablem zasilającym urządzenie, należy trzymać
narzędzie za izolowane powierzchnie do chwytania.
Kontakt z przewodem pod napięciem spowoduje także przepływ
prądu w odsłoniętych częściach metalowych narzędzia i porazi
operatora prądem.
Podczas cięcia wzdłużnego zawsze należy używać
prowadnicy piły tarczowej lub przymiaru. Poprawia to
dokładność cięcia i zmniejsza możliwość zgięcia tarczy.
Zawsze używać tarcz o właściwym rozmiarze i
kształcie (rombowy przeciw okrągłemu) otworów
oprawki. Tarcze, które nie pasują do osprzętu piły będą działać
mimośrodowo powodując utratę kontroli.
Nigdy nie należy używać uszkodzonych lub
niewłaściwych podkładek lub śrub tarcz. Podkładki
i śruby tarcz zostały specjalnie zaprojektowane dla piły w celu
uzyskania optymalnej wydajności oraz bezpieczeństwa pracy.
Dalsze instrukcje bezpieczeństwa dla wszystkich pił.
Przyczyny oraz zapobieganie szybkim ruchom
powrotnym:
- szybki ruch powrotny jest nagłą reakcją na zablokowaną, zgiętą
lub źle ożoną tarczę, co powoduje niekontrolowane wyskoczenie
piły z obrabianego przedmiotu w kierunku operatora.
- kiedy tarcza zostaje złapana lub mocno zgięta przez zamykające
się przecięcie, tarcza blokuje się a działanie silnika wywołuje nagłe
wyrzucenie urządzenia w kierunku operatora.
- jeśli tarcza pognie się lub źle się ułoży w szczelinie, zęby tylnej
krawędzi tarczy mogą wciąć się w górną powierzchnię drewna
powodując, że tarcza wyskoczy ze szczeliny w kierunku operatora.
f
g
h
54
Szybki ruch powrotny jest wynikiem złego użycia
i/lub niewłaściwych procedur lub warunków pracy,
a można go uniknąć stosując właściwe środki
ostrożności podane poniżej.
Utrzymać pewny chwyt obu dłoni na pile i ustawić
ramiona w sposób umożliwiający zablokowanie siły
odskoku. Ułożyć ciało po jednej ze stron tarczy,
ale nie w jednej linii z tarczą. Nagły ruch powrotny może
spowodować wyskoczenie piły do tyłu, ale siły odskoku mogą być
kontrolowane przez operatora, jeśli zostały podjęte właściwe środki
ostrożności.
Kiedy tarcza się zgina lub podczas przerwania
cięcia z dowolnego powodu, należy zwolnić spust i
zatrzymywać piłę w materiale aż do jej całkowitego
zatrzymania. Nigdy nie należy próbować wyciągać
piły z obrabianego przedmiotu lub wyciągać piły do
tyłu podczas gdy tarcza znajduje się w ruchu lub
może wystąpić szybki ruch powrotny. Zbadać i podjąć
kroki naprawcze w celu wyeliminowania przyczyny zgięcia tarczy.
Podczas powtórnego rozpoczynania cięcia w
przedmiocie obrabianym należy ustawić tarczę
centralnie w szczelinie i sprawdzić, czy zęby piły nie
utkły w materiale. Jeśli tarcza piły się zgina, może się
wysunąć w górę lub nagle wyskoczyć z obrabianego przedmiotu po
ponownym rozruchu piły.
Podpierać duże panele w celu zminimalizowania
zagrożenia blokady tarczy oraz szybkiego ruchu
powrotnego.
Duże panele mają tendencje do uginania się pod własnym
ciężarem. Wsporniki należy umieścić pod panelem po obu
stronach, blisko linii cięcia i blisko krawędzi panelu.
Nie używać tępych lub uszkodzonych tarcz.
Nienaostrzone lub nieaściwie ustawione tarcze tworzą wąskie
przecięcie powodując nadmierne tarcie, zginanie się tarczy oraz
szybki ruch powrotny.
Przed wykonaniem cięcia głębokość tarczy oraz
wignie blokujące regulacji skosu musza być
dokręcone i zabezpieczone. Jeśli regulacja tarczy przesunie
się podczas cięcia, może spowodować zgięcie lub szybki ruch
zwrotny.
Należy szczególnie uważać podczas wykonywania
cięcia w ścianach lub innych osłoniętych miejscach.
Wystająca tarcza może przeciąć przedmioty, które mogą wywoł
szybki ruch zwrotny.
Instrukcje bezpieczeństwa
dotyczące py tarczowej z
wewnętrzną osłowahadło
Przed każdym użyciem sprawdzić dolną osłonę,
czy zamyka się prawidłowo. Nie obsługiwać piły,
jeśli dolna osłona nie porusza się swobodnie i nie
zamyka natychmiastowo. Nigdy nie blokować ani
przywiązywać dolnej osłony w pozycji otwartej.
Przypadkowe upuszczenie piły może spowodować
zgięcie osłony. Podnieść dolną osłonę za pomocą składanego
uchwytu i upewnić się, czy porusza się swobodnie i nie styka się z
tarczą lub innymi częściami przy wszystkich kątach i ębokościach
a
b
c
d
e
f
g
a
55
cięcia.
Sprawdzić działanie sprężyny dolnej osłony. Jeśli
osłona i sprężyna nie działają właściwie, przed
yciem należy je serwisować. Dolna osłona może działać
opornie ze względu na uszkodzone części, lepkie osady lub
akumulację odpadów.
Dolna osłona powinna być ręcznie odciągana tylko
przy wykonywaniu specjalnych cięć, takich jak
„cięcia wgłębne” czy „cięcia złożone”. Unieść dolną
osłonę przy użyciu składanego uchwytu i natychmiast
po wejściu tarczy w materiał zwolnić dolną osłonę.
Podczas innych zastosowań dolna osłona powinna działać
automatycznie.
Zawsze należy obserwować, czy dolna osłona
pokrywa tarczę przed położeniem piły na ławce czy
podłodze. Nieosłonięta, rozpędzona tarcza spowoduje
szarpnięcie piły w tył przecinając wszystko, co
znajdzie się na jej drodze. Należy uważać na czas, który
potrzeba do zatrzymania się tarczy po zwolnieniu przycisku.
b
c
d
Symbole
Przeczytać instrukcję
Podwójna izolacja
Ostrzeżenie
Używać ochrony wzroku
Używać maski przeciwpyłowej
Używać ochronyuchu
Oznaczenie WEEE
56
1
2
Instrukcje obsługi
Uwaga: Przed użyciem narzędzia przeczytuważnie
instrukcję obsługi.
Przeznaczenie:
Urządzenie jest przeznaczone do wzdłużnego i poprzecznego
cięcia drewna wzdłuż prostej linii, oraz do cięcia skośnego pod
kątem do 56°, po pewnym oparciu o obrabiany materiał.
REGULACJA GŁĘBOKOŚCI CIĘCIA (Patrz Rys. B)
Aby zapewnić optymalną jakość cięcia, nie należy zagłębiać tarczy
tnącej w materiał więcej niż 3mm poniżej materiału (maksymalnie).
Zwiększ głębokć wigni blokady cięcia (21) i podnieś korpus
piły na ytę podstawy. Ustaw wymaganą ębokość cięcia,
wykorzystując skalę ębokości cięcia (20). Przekręć dźwignię
blokady (21) w kierunku wskazówek zegara w celu blokady
ębokości cięcia.
REGULACJA KĄTA CIĘCIA (Patrz Rys.C1 i C2)
Obróć blokadę nachyleniayty podstawy (6) w kierunku
przeciwnym do wskazówek zegara w celu poluzowania skali
kątowej. Przechyl płypodstawy od maszyny, aż do uzyskania
na skali kąta wymaganego kąta cięcia (14). Zamocuj blokadę
nachylenia (6) dokręcając ją w kierunku zgodnym ze wskazówkami
zegara.
Uwaga: Urządzenie posiada ogranicznik kąta 45°, umożliwiający
szybkie przestawienia do tego kąta. Urządzenie umożliwia cięcie
pod tym kątem. Aby ustawić większy kąt cięcia należy przesunąć
blokadę nachylenia wzdłuż prowadnicy
2
i dokręcić blokadę.
PROWADNICA CIĘCIA (Patrz Rys. D)
Znacznik linii cięcia (7) zamocowany z przodu płyty podstawy,
uży jako prowadnica cięcia. Należy zawsze przesuwać go wzdł
zaznaczonej na materiale linii cięcia w celu uzyskania dokładnego
cięcia.
Znak cięcia 0° oznacza pozycję tarczy tnącej dla cięcia w pod
kątem w prawo.
Uwaga: Zaleca się wykonanie cięcia próbnego.
ĄCZANIE I WĄCZANIE
Naciśnij przełącznik Wł/Wył (1) w celu uruchomienia piły i zwolnij w
celu zatrzymania.
Ze względów bezpieczeństwa przełącznika Wł/Wył (1)
maszyny nie można blokować; w czasie działania piły
powinien być cały czas naciśnięty.
ZMIANA TARCZY TNĄCEJ (Patrz Rys.A
)
• Przed wykonaniem jakichkolwiek prac w maszynie
należy wyciągnąć z gniazda zasilania wtyczkę.
• W czasie montażu tarczy należy zakładać rękawice
ochronne. Dotknięcie ostrza może spowodować skaleczenie.
• Należy używać wyłącznie tarcz, o odpowiedniej
charakterystyce zgodnej z danymi w instrukcjach
operacji.
• Nie należy w żadnym przypadku używać tarcz
ściernych jako narzędzia tnącego.
W celu wymiany tarczy tnącej, najlepiej jest położyć maszynę na
przedniej części obudowy silnika.
3
4
5
57
WYJMOWANIE
Naciśnij przycisk blokady wału (3) i trzymaj go naciśnięty.
• Przycisk blokady wału (3) może działać wyłącznie przy
unieruchomionej tarczy tnącej.
Poluzuj śrubę tarczy (18) kluczem (19). Zdejmij zewnętrzny kołnierz
(17). Przechyl do tyłu dolną osłonę tarczy (9) i przytrzymaj
mocno dźwignią osłony dolnej (11). Wyjmij tarczę tnącą (16).
MONTAŻ
Oczyść tarczę tnącą i wszystkie montowane części zacisku.
Przychyl do tyłu dolną osłonę tarczy (9) i przytrzymaj ją mocno
dźwignią osłony dolnej (11). Załóż tarczę tnącą na kołnierz
wewnętrzny (15). Załóż kołnierz zewnętrzny (17) i śrubę
mocowania tarczy (18). Użyj klucza (19) do dokręcenia śruby (18)
obracając ją o 1/4 obrotu dalej niż jest to możliwe palcami.
• Należy uważać, aby prawidłowo założyć tarczę na
pozycję montażową kołnierza wewnętrznego (15) i
zewnętrznego (17).
• Podczas montażu: Upewnij się, że jest zgodny
kierunek cięcia zębów (kierunek oznaczony strz
na tarczy) z kierunkiem strzałki obrotów na osłonie
tarczy.
USUWANIE PYŁU/WIÓRÓW (Patrz Rys.E)
Zamocuj adapter podciśnieniowy (22) na wylot pyłu (12), aż do
zaczepienia. Dodatkowo zamocuj adapter podciśnieniowy (22)
do stałej osłony (13) dwiema śrubami. Podłącz bezpośrednio do
adaptera odpowiedni przewód podciśnieniowy.
• Adaptera podciśnienia nie należy montować,
gdy nie został podłączony zewnętrzny system do
6
odprowadzania pyłu. W przeciwnym razie może to
spowodować blokadę systemu odprowadzania.
Adapter podciśnieniowy należy czyścić regularnie w celu
zapewnienia optymalnego odprowadzania pyłu. Urządzenie
podciśnieniowe musi być dopasowane do obrabianego materiału.
58
Porady dotyczące py
tarczowej
Jeśli urządzenie mechaniczne nagrzeje się za bardzo, pozwolić
na 2-3 minutową pracę piły tarczowej bez obciążenia, aby
schłodzić silnik. Unikać przedłużonego użycia przy bardzo niskich
prędkościach.
tarcze tnące należy zabezpieczyć przed uderzeniem i drganiami.
Nadmierne naciskanie znacznie zmniejsza wydajność urządzenia
i zmniejsza żywotność tarczy tnącej. Wydajność i jakość cięcia
zależą w dużym stopniu od stanu zębów tnących tarczy. Dlatego
też, należy używać wyłącznie naostrzonych tarcz tnących,
odpowiednich do ciętego materiału.
PROWADNICA RÓWNOLEGŁA (Patrz Rys.F)
Prowadnica równoległa (8) umożliwia wykonywanie dokładnego
cięcia wzdłuż krawędzi ciętego materiału i umożliwia uzyskanie
ciętych pasków o tych samych wymiarach.
CIĘCIE POD KĄTEM (Patrz Rys.G)
Ustaw wymagany kąt nachylenia w zakresie 0° do 56°. Nie należy
używać skaliębokości, gdy wykonywanie cięcia pod kątem
uniemożliwia zapewnienie dokładności.
WYCINANIE (TYLKO MIĘKKIE MATERIAŁY) (Patrz
Rys. H1 i H2)
Czynność ta wymaga dych umiejętności obchodzenia się z piłą i
może być wykonywana tylko przez kompetentną osobę.
Ostrzeżenie: Zęby piły są odsłonięte podczas tej operacji,
dlatego należy zachować szczególną ostrożność. Oznaczyć
wyraźnie obszar do wycięcia. Ustawić głębokość cięcia na pile.
Umieścić piłę nad oznaczonym obszarem z przednią krawędzią
yty podstawowej na obrabianej powierzchni i prowadnicą
wycinania ustawioną na oznaczonej linii obrabianego przedmiotu.
Upewnić się, czy tarcza nie styka się, ale jest blisko obrabianej
powierzchni. Dolna, ruchoma osłona musi być otwarta za
pomocą wigni .ączyć piłę i łagodnym ruchem wsunąć
tarczę w dół w materiał, ale zachować siłę osiową na przedniej
krawędzi podstawy. Teraz można zwolnić dolną, ruchomą osłonę
przywracając jej normalne funkcjonowanie ochronne.
Konserwacja
Przed dokonywaniem jakichkolwiek regulacji, obsługi
technicznej lub konserwacji należy wyjąć wtyczkę z
gniazdka.
W narzędziu nie ma żadnych części, które wymagałyby
serwisowania przez użytkownika. Nigdy nie należy ywać
wody czy środków czyszczących do czyszczenia narzędzia z
napędem elektrycznym. Czyścić suchą szmatką. Zawsze należy
przechowywać narzędzie w suchym miejscu. Utrzymywać w
czystości otwory wentylacyjne silnika. Utrzymywać wszystkie
urządzenia sterujące w czystości. w czystości. W otworach
wentylacyjnych mogą pojawiać się iskry, jest to normalne i nie
spowoduje uszkodzenia narzędzia.
Jeśli uszkodzony zostanie przewód zasilający, aby uniknąć
niebezpieczeństwa powinien zostać wymieniony przez producenta,
1
2
3
59
przedstawiciela serwisu lub inną wykwalifikowaną osobę.
Ochrona środowiska
Odpady wyrobów elektrycznych nie powinny być
wyrzucane razem z odpadami gospodarstwa domowego.
Należy korzystać z recyklingu, jeśli istnieje odpowiednia
infrastruktura. Porady dotyczące recyklingu można uzyskać u
władz lokalnych lub sprzedawcy detalicznego.
60
Deklaracja zgodności
My,
POSITEC Germany GmbH
Neuer Höltigbaum 6
22143 Hamburg
Deklarujemy, że produkt,
Opis Piła tarczowa WORX
Typ WU433
Jest zgodny z następującymi dyrektywami,
Dyrektywa maszynowa WE 98/37/WE
Dyrektywa niskonapięciowa WE 2006/95/WE
Dyrektywa zgodności elektromagnetycznej WE 2004/108/WE
Normy są zgodne z
EN55014-1 EN55014-2 EN61000-3-2
EN61000-3-3 EN60745-2-5 EN60745-1
EN847-1
2007/09/08
Jacky Zhou
Menedżer jakości POSITEC
1 / 1

Worx WU433 Karta katalogowa

Kategoria
Piły tarczowe
Typ
Karta katalogowa