Ferm TCM1006 Instrukcja obsługi

Marka
Ferm
Kategoria
akcesoria do miksera / robota kuchennego
Model
TCM1006
Rodzaj
Instrukcja obsługi
www.ferm.com 0711-21.2
H Változtatás jogát fenntartjuk
CZ Změny vyhrazeny
SLO Predmet sprememb
PL temat do zmiany
LV Var tikt veiktas izmaiņas
LT Akeitimų objektas
RUS Комлания Ferm постоянно
совершенству ет выпускаему ю
ею проедукцию. Позтому в
техничесие характеристики могут
вноситься без предварительного
уведомления.
UA Компанія FERM постійно
вдосконалює продукцію, що нею
випускається. Тому технічні
характеристики можуть
вноситися без попереднього
повідомлення
GR HÚԇ̠ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ·ÏÏ·ÁÒÓ
Art. no. TCM1006
FTZ-600
www.ferm.com
PL
SLO
CZ
H
LV
LT
RUS
UA
GR
HASZNÁLATI UTASÍTÁS 03
NÁVOD K POUŽITÍ 11
NOVODILAZAUPORABO 18
INSTRUKSJĘ OBSŁUGI 26
EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA 34
LIETOŠANAS PAMĀCĪBA 42
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 49
КЕРІВНИЦТВО 57
O¢∏°π∂™ Ã∏™∂ø™ 65
2
75Ferm
Ferm
Exploded view
4
5
3
2
1
Fig. 2
4
1
3
8
7
5
2
11
13
9
12
10
Fig. 1
Ferm 3
CSEMPEVÁGÓ
Aszövegben levő számok a 2. oldalakon levő ábrákra vonatkoznak.
Asaját és mások biztonsága érdekében a fűrész használata előtt javasoljuk, hogy
olvassa el figyelmesen az alábbi használati útmutatót. Ahasználati útmutatót és a
fűrészhez tartozó dokumentációt a jövőbeni hivatkozás érdekében tartsa meg.
Bevezetés
Acsempevágó különböző csempelapok és padlóburkoló mozaiklapok méretre vágásához lett
kialakítva. Amaximális csempeméret 500 x 500 x 35mm. Agyémánt csiszolókorongot a
felhasználó is kicserélheti. Acsempevágóval csak a fent említett anyagokat szabad vágni.
Tartalom
1. Gépinformáció
2. Biztonsági előírások
3. Összeállítás
4. Működtetés
5. Szerviz és karbantartás
1. GÉP INFORMÁCIÓ
Műszaki adatok
*S2= Maximális működési időszak 600 W kapacitással
Akészlet tartalma
1 Csempevágó
1 Hűtővíztartály
1 Teljes hosszúságában állítható vezetőléc
1 Gérvágó
Feszültség 230 V~
Frekvencia 50 Hz
Teljesítményfelvétel 600W/S2=30 min*, 500W/S1
IPOsztály IP54
Üresjárási fordulatszám 2950/perc
Max. vágómélység 90° 35 mm
Max. vágómélység 45° 20 mm
Vágószög 0 - 45°
Į Vágótárcsa 180 x 22,2 x 2,2mm
Asztalméret 360 x 330 mm
Lpa (hangnyomásszint) 63 dB(A)
Lwa (akusztikai teljesítményszint) 76 dB(A)
Rezgésszint 1,134 m/s
2
H
CZ
SI
PL
LV
LIT
RUS
UA
GR
74
Ferm
Spare parts list
Ref. No. Description Ferm no.
1 Fixed sheet 407101
2 Guide 407102
3 Knob 407455
5 t/m 7 Upper safeguard complete 407103
10 Riving knife 407104
13 Foot 407105
16 Knob 407456
24+25 Lower safeguard with cover 407106
28 Water tank 407107
29 Inner flange 407108
30 Diamant cutting disc 180x22,2x2,2 TCA1004
31 Outer flange 407109
32 Nut 407110
33 Angle guide 407111
34 Switch 407112
Ferm 73
GR
Ferm
1 Használati utasítás
1 Biztonsági előírás
1 Garancialevél
Ellenőrizze, hogy a gép illetve a kiegészítő elemek és a tartozékok nem sérültek-e a szállítás során.
2. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
Ajelölések magyarázatai
Gondosan olvassa el az utasításokat.
Megfelel az Európai Unió biztonsági szabványai előírásainak.
Ajelen használati utasításban leírtak be nem tartása esetén sérülés, életveszély,
és gépsérülés következhet be.
Áramütés veszélye.
Acsatlakozódugót húzza ki a konnektorból.
Használjon védőszemüveget és hallásvédő eszközt.
Ameghibásodott vagy használhatatlanná vált elektromos berendezéseket adja le
újrafeldolgozásra.
Speciáis biztonsági irányelvek
Mielőtt munkához látna, először mindig ellenőrizze, hogy a szerszámgép, és főleg a gyémánt
vágótárcsa, nincs-e megrongálódva. Aszerszámgép szabályos működése érdekében
ügyeljen, hogy minden alkatrész megfelelően legyen csatlakoztatva és megfeleljen az
előírásoknak. Aszerszámgép használata előtt ellenőrizze a védőberendezéseket, illetve a kissé
elhasználódott alkatrészeket, hogy megfelelően működnek-e. Ügyeljen rá, hogy a mozgó
részek, illetve a gyémánt vágótárcsa védőlemeze megfelelően illeszkedjenek, és ne akadjanak.
Ne használjon olyan szerszámgépet, amelyet nem lehet ki/be kapcsolni a kapcsolóval.
Agyémánt vágótárcsa védőlemeze nem akadhat be, és a védőlemezt nem szabad
eltávolítani.
Ha a védőlemez beakad, akkor azonnal ki kell javítani a hibát.
Ahasítókést ne vegye ki.
4
H
Ferm 5
Elektromos biztonság
Villamos gépek használatakor a tűzveszély illetve a személyi sérülések és az áramütés
veszélyének elkerülése érdekében mindig pontosan tartsa be az országában érvényben lévő
biztonsági rendszabályokat! Figyelmesen olvassa el az alábbiakban felsorolt illetve a
kézikönyvhöz csatolt biztonsági utasításokat!
Mindig ellenűrizze, hogy a gépre kapcsolt áram feszültsége megegyezik-e a
géptörzslapon feltüntetett adattal!
Csatlakozás az áramellátáshoz
Ellenőrizze, hogy az áramellátás és a dugasz megfelel a készülék specifikációjának.
Ellenőrizze a csempevágón lévő típusjelző táblát. Bármilyen változtatást szakképzett
személynek kell végeznie.
Akészülék használatakor tanácsoljuk egy legfeljebb 30 mA-es RCD (Residual
Current Device Maradékáram kezelő eszköz) használatát az aljzatnál.
Figyelmeztetés! Akészüléket földelni kell.
Nem megfelelő földelés esetén a készülék áramütést okozhat. Győződjön meg róla, hogy az
aljzat földelt. Bizonytalanság esetén ellenőriztesse szakképzett személlyel.
Figyelmeztetés! Kerülje a dugasz villáival való érintkezést a dugasznak az aljzatba
való behelyezésekor vagy onnan való eltávolításakor. Az érintkezés súlyos
áramütést okoz.
Avezetékek és a dugaszok cseréje
Alecserélt vezetékeket és dugaszokat azonnal dobja el! Nem csatlakoztatott illetve nem
szigetelt végű vezeték dugaszát fali konnektorba dugni rendkívül veszélyes!
Hosszabbítózsinór használata
Kizárólag jóváhagyott és a gép bemenőteljesítményének megfelelő hosszabbítózsinórt használjon!
Aminimális vezetékméret 1,5 mm
2
. Amennyiben kábeldobot használ, mindig teljesen tekerje le.
PRCD
Hordozható túláramvédő berendezés
Vízvezetékre törénő csatlakoztatás
1) Avízvezetékre csatlakoztatott berendezéseknél be kell tartani a vízvezetéki
csatlakoztatásra, a víz felhasználására és a tartozékokra vonatkozó 14.5 pont utasításait,
hogy elkerüljük a víz gépberendezésbe történő bejutását, ellenőrizzük a tömlőket és más
alapvetően fontos alkatrészeket, amelyek meghibásodhatnak, ellenőrizzük továbbá a
csatlakozási víznyomást is.
2) Azon berendezéseknél, amelyeket vízvezetékre kívánunk kapcsolni alapvetően a
következő utasításokat kell betartani a tényleges körülmények szerint:
H
CZ
SI
PL
LV
LIT
RUS
UA
GR
Ferm
¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓ
°È· Ó· ÌËÓ ¿ıÂÈ ˙ËÌÈ¿ ÙÔ Ì˯·Ó‹Ì· ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿, ·Ú·‰›‰ÂÙ·È Ì¤Û· Û ÎÏÂÈÛÙ‹
Û˘Û΢·Û›·. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·ÙÙfi Ù· ˘ÏÈο Û˘Û΢·Û›·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·Î˘ÎψıÔ‡Ó.
¶‹Á·›ÓÂÙ ·˘Ù¿ Ù· ˘ÏÈη ÛÙ· ηٿÏÏËÁ· ÛËÌ›· ·Ó·ÎψÛ˘.
∂Ï·Ùو̷ÙÈο Î·È / ‹ ·ÔÚÚÈÌ̤ӷ ËÏÂÎÙÚÈο ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ú¤ÂÈ
Ó· Û˘ÏϤÁÔÓÙ·È ÛÙȘ ηٿÏÏËϘ ÙÔÔıÂۛ˜ ·Ó·Î˘ÎÏÒÛˆ˜.
∂ÁÁ˘ËÛË
√È fiÚÔÈ ÂÁÁ‡ËÔ˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÛˆÎÏÂÈÌÂÓË Î¿ÚÙ· ÂÁÁ‡ËÛ˘ Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È
ͯˆÚÈÛÙ¿.
CE ¢∏§ø™∏ ™Àªª√ƒºø™∏™ (GR)
¢ËÏÒÓÔ˘Ì Ì ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ Ì·˜ ¢ı‡ÓË, fiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ
FZT-600
ÏËÚÔ› Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÚfiÙ˘· ‹ Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· ÚÔÙ‡ˆÓ:
EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61029-1
∫·Ù¿ ÙÈ˙ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˙ ÙˆÓ ∫·ÓÔÓÈÛÌÒÓ ÙË˙ ∫ÔÈÓ‹˙ ∞ÁÔÚ¿˙:
98/37/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2002/95/EC, 2002/96/EC
∞fi 01-01-2007
ZWOLLE NL
J.A. Bakker - van Ingen J. Lodewijk
CEO Ferm BV Quality Manager Ferm Global
¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë ‰È·Ú΋˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ì·˜ ·ÔÙÂÏ› ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜
Ì·˜, ÂÈÊ˘Ï·ÛÛfiÌÂı· ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ Ó· ÙÚÔÔÔÈԇ̠ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜
¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂȉÔÔ›ËÛË.
Ferm BV ñ Lingenstraat 6 ñ 8028 PM Zwolle ñ √ÏÏ·Ó‰›·
72
H
CZ
SI
PL
LV
LIT
RUS
UA
GR
Ferm 71
5. ™Œƒμπ™∫∞π ™À¡Δ◊ƒ∏™∏
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÌËÓ Â›Ó·È ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÛÙËÓ Ú›˙·, fiÙ·Ó Î¿ÓÂÙ ÂÚÁ·Û›· Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘
ÛÙÔ ÌÔÙ¤Ú.
Δ· ÂÚÁ·Ï›· Ù˘ ¤¯Ô˘Ó ۯ‰ȷÛÙ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï˜ ¯ÚÔÓÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÌÂ
ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. ∏ Û˘Ó¯‹˜ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘Ú›· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙË ÛˆÛÙ‹
Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ Ù·ÎÙÈÎfi ηı¿ÚÈÛÌ·.
∫·ı¿ÚÈÛÌ·
ηı¿Ú›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ Ì ̷ϷÎfi ·Ó›, ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛË ÌÂÙ¿ ·fi
οı ¯Ú‹ÛË. ¢È·ÙËÚ‹ÛÙ ÙȘ Û¯ÈṲ̂˜ ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ·ÓÔȯ٤˜ Î·È Î·ı·Ú¤˜ ·fi ÛÎfiÓË Î·È ‚ÚˆÌÈ¿.
∞Ó Ë ‚ÚˆÌÈ¿ ‰Â ‚Á·›ÓÂÈ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ̷ϷÎfi ·Ó›, ‚ÚÂÁ̤ÓÔ Û ۷Ô˘ÓfiÓÂÚÔ. ¶ÔÙ¤ ÌË
¯ÚËÛÈÌÛÔț٠‰È·Ï˘ÙÈο, fiˆ˜ ‚ÂÓ˙›ÓË, ÔÈÓfiÓÂ˘Ì·, ·Ì̈ӛ· ÎÏ. Δ· ‰È·Ï˘ÙÈο ·˘Ù¿
ÌÔÚ› Ó· ηٷÛÙÚ¤„Ô˘Ó Ù· Ï·ÛÙÈο ̤ÚË.
£· Ú¤ÂÈ Ó· ηı·Ú›˙ÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË:
μÁ¿ÏÙ ÙÔ ÊȘ ·fi ÙËÓ Ú›˙·.
ñ ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙË ÏÂοÓË ÓÂÚÔ‡ ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Î·È ·‰ÂÈ¿ÛÙ ÙÔ ‚ÚfiÌÈÎÔ ÓÂÚfi.
ñ •Â‚ȉÒÛÙÂ Î·È Î·ı·Ú›ÛÙ ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi Î¿Ï˘ÌÌ·.
ñ •ÂÛÊ›ÍÙ ÙÔ ·ÛÙÂÚÔÂȉ¤˜ ÎÔ˘Ì›, ‰ÈÏÒÛÙ ÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÛÎÔ˘›ÛÙÂ
ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·.
ñ ΔÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÏËÚÔ› fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. Δ˘¯fiÓ ÂÈÛ΢¤˜
ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ ·fi ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂Ó˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, ‰ÈfiÙÈ ÔÈ ÂÈÛ΢¤˜ Ô˘
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÌË ÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· ÚfiÛˆ· ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó
ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÛÙÔÓ ¯Ú‹ÛÙË Î·È ÛÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˘˜. ∂ϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ ÊȘ ηÈ
ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ. ∞Ó ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› ÊıÔÚ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ·fi οÔÈ·
·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓË ÂÙ·ÈÚ›· ÂÈÛ΢ÒÓ. ∂ϤÁ¯ÂÙ Â›Û˘ Ù· ηÏ҉ȷ ÚÔ¤ÎÙ·Û˘.
¶ÚÔÛٷ٢ÙÈο ηχÌÌ·Ù· Î·È ‰È·ÎfiÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› ÊıÔÚ¿ ‹ ‚Ï¿‚Ë ı· Ú¤ÂÈ
Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Í·Ó¿ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·.
§›·ÓÛË
Δo Ì˯·Ó‹Ì· ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÚfiÛıÂÙË Ï›·ÓÛË.
μÏ¿‚˜
∂¿Ó ÚÔ·„ÂÈ Î¿ÔÈ· ‚Ï¿‚Ë .¯. ÏfiÁˆ Ù˘ ÊıÔÚ¿˜ οÔÈÔ˘ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜, ·Ú·Î·ÏÔ‡ÌÂ
ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÂÈÛ΢ÒÓ Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ Î¿ÚÙ· ÂÁÁ‡ËÛ˘. ™ÙÔ ›Ûˆ
̤ÚÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ·Ó·Ù˘Á̤ÓÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ·, ÛÙÔ ÔÔ›Ô
·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ú·ÁÁ›ÏÂÙÂ.
H
CZ
SI
PL
LV
LIT
RUS
UA
GR
Ferm
APRCD- vel ellátott berendezésnél: a berendezéssel együtt átadott PRCD nélkül ne
kapcsoljuk be azt,
Szigetelőtranszformátorral ellátott berendezésnél: a berendezést az azzal együtt
átadott szigetelőtranszformátor nélkül ne kapcsoljuk be,
Acsatlakozódugó vagy csatlakozóvezeték cseréjét kizárólag a berendezés
gyártócége vagyannak szervizcége végezheti el,
Agépi berendezés elektromos részeit a megfelelő távolságok betartásával védjük az
esetleges vízbejutástól és a gép munkaterében levő személyektől
3. ÖSSZEÁLLÍTÁS
Összeállítás
1. Ábra
Ahasítókés szerelése
Csavarozza ki a két kereszthornyos csavart (9. tétel), és hasítókés talpát (10. tétel)
helyezze az asztal alá.
Helyezze a kis lapot (2 menetes furattal) a hasítókés talpa alá.
Ahasítókést két csavar segítségével erősítse a laphoz.
Fűrésztárcsa szerelése
Az alsó védőburkolatból csavarozza ki a két csavart, majd vegye le a védőburkolatot.
Szerelje le az anyát (az óramutató járásával ellenkező irányba forgatva), és a külső
peremet.
Tegye fel a fűrészlapot a belső peremre.
Tegye fel a külső peremet és az anyát (az óramutató járásával egyező irányba forgatva).
Tegye vissza a helyére az alsó védőburkolatot, és erősítse fel a két csavar segítségével.
Afűrésztárcsa felső védőburkolatának szerelése (11. tétel).
Csúsztassa a védőburkolatot vízszintes helyzetben a hasítókésen át.
Erősítse a védőburkolatot a hasítókéshez a csavar (12. tétel), és a biztosító anya
segítségével.
Ügyeljen a védőburkolat szerelésére a csapos zár (13. tétel) alatt. Acsapos zár gátolja
meg a védőburkolat hátraesését.
Az állítható vezetőléc szerelése
Alapok segítségével (1 menetes furattal) erősítse a rögzítőgombot (7. tétel) a
vezetőléc (3. tétel) mindkét végére, de a rögzítőgombokat még ne húzza meg.
Tegye az így előszerelt vezetőlécet az asztalra, és a lapokat az asztallap lehajló széle
mögé, belülre helyezze el.
Állítsa be a kívánt méretet a vonalzók segítségével.
Arögzítőgombok elforgatásával (az óramutató járásával egyező irányba forgatva)
rögzítse a ezetőlécet.
Az asztal alatt helyezze el a víztartályt (4. tétel).
Acsempevágó üzembeállítása
Acsempevágót kizárólag rögzített állapotban szabad használni. Aszerszámgépet az
alapzat előfúrt lyukainál fogva egy lapos és vízszintes felületre kell csavarozni.
6
H
CZ
SI
PL
LV
LIT
RUS
UA
GR
Ferm 7
Az elektromos tápegységet egy 230 V-os földelt fali konnektorhoz kell csatlakoztatni és
egy megszakítót is be kell iktatni. Ahálózati feszültségnek meg kell egyeznie a
géptörzslapon feltüntetett értékkel.
Acsatlakozót ne a kábelnél fogva húzza ki a konnektorból. Óvja a kábelt a hőtől, olajtól,
illetve éles tárgyaktól.
Kizárólag a gyártó által előírt, javallott, illetve említett alkatrészeket és kiegészítő
berendezéseket használja. Egyéb alkatrészek, vagy kiegészítő berendezések
használata esetén veszélybe sodorhatja magát, illetve másokat is.
4. MŰKÖDTETÉS
Működtetés
1. Ábra
Amunka megkezdése előtt ellenőrizze, hogy van-e elegendő víz a hűtővíztartályban (4),
hiszen a gyémánt vágótárcsának bele kell érnie a vízbe. Amunka során, ha szükséges,
töltse fel a hűtővíztartályt.
Ne kezdjen bele a munkába, míg a vágótárcsa el nem érte a maximális forgási
sebességet.
Agyémánt vágótárcsára SOSE fejtsen ki oldalirányú nyomást; ellenkező esetben a
vágótárcsa eltörhet és a lövedékként szétrepülő darabok súlyos balesetet okozhatnak!
Ne próbáljon meg túlságosan kis csempedarabokat vágni. Ügyeljen rá, hogy a csempe
egésze a munkaasztalon legyen. Amellékelt gérvágóval a vágólap alá tolhatja a csempét.
Acsempének, főleg a vágás elején, teljesen vízszintesnek kell maradnia, különben
csempe felpattanhat.
Ne terhelje túl a szerszámgépet. Javallott és biztonságosabb, ha mindig a feltüntetett
teljesítmény tartományon belül marad. Csempén kívül ne vágjon egyéb anyagokat.
Akarbantartást lelkiismeretesen kell végezni. Amegfelelő és biztonságos munkavégzés
érdekében a szerszámgép mindig legyen tiszta, a vágótárcsa pedig éles. Karbantartáskor
és a gyémánt vágótárcsa cseréjekor mindig kövesse a vonatkozó előírásokat.
Biztosan álljon a szerszámgép mellett és ügyeljen az egyensúlyára. Ne tartsa magát
természetellenes szögben. Mindig koncentráljon a munkára. Ha éppen nem tud
koncentrálni, illetve túl fáradt, akkor ne használja a gépet.
Teljes hosszúságában állítható vezetőléc
1. Ábra
Avezetőléc (3) lehetővé teszi a vágótárcsával párhuzamos vágást. Beállítás: Lazítsa meg a
gombfogantyúkat (7) és állítsa be a kívánt távolságot. Húzza meg a gombfogantyúkat a
munkaasztal mindkét oldalán. Avonalzók segítenek a beállításban (8).
Gérvágó lap
1. Ábra
Agérvágó lap 0° és 45° között állítható be. Lazítsa meg a gombfogantyúkat (5), és az asztal (1)
megemelésével állítsa be az lap kívánt szögét. Húzza meg a gombfogantyúkat (5) a
munkaasztal mindkét oldalán.
H
CZ
SI
PL
LV
LIT
RUS
UA
GR
Ferm
ñ ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÒÛÙ ӷ ÛÙ¤ÎÂÛÙ ηϿ Î·È ‰È·ÙËÚ‹ÛÙ ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Û·˜. ∞ÔʇÁÂÙ ÙȘ
ÌË Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜. £· Ú¤ÂÈ ¿ÓÙÔÙ ӷ ‰›ÓÂÙ ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙȘ
ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ÂÎÙÂÏ›ÙÂ. ∞ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÏÔÁÈ΋. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ
Ì˯¿ÓËÌ· fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ›Ù ӷ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı›Ù ‹ fiÙ·Ó Â›ÛÙ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔÈ.
¶·Ú·ÏÏËÏÔÛ Ô‰ËÁÔÛ
∂ÈÎ. 1
ªÂ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi (3) ÌÔÚ›Ù ӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔț٠ÎÔ¤˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÚÔ˜ ÙÔÓ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜.
ƒ‡ıÌÈÛË: •ÂÛÊ›ÍÙ ٷ ÎÔ˘ÌÈ¿ (7) Î·È Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ·fiÛÙ·ÛË. ™Ê›ÍÙ ٷ ÎÔ˘ÌÈ¿ ÛÙȘ
‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ ÂÚÁ·Û›·˜. √È ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓ˜ ÂӉ›ÍÂȘ (8) ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ
‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ.
√‰ËÁÔÛ Ê·ÏÙÛÔÎÔËÛ
∂ÈÎ. 1
√ Ô‰ËÁfi˜ Ê·ÏÙÛÔÎÔ‹˜ ÌÔÚ› Ó· Ú˘ıÌÈÛÙ› ¯ˆÚ›˜ ÛοϘ ÌÂٷ͇ 0° Î·È 45°. •ÂÛÊ›ÍÙ ٷ
ÎÔ˘ÌÈ¿ (5), Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙË ÁˆÓ›· Ê·ÏÙÛÔÎÔ‹˜ Á¤ÚÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÂÚÁ·Û›·˜ (1) ÚÔ˜ Ù·
Â¿Óˆ ̤¯ÚÈ Ó· ÊÙ¿ÛÂÙ ÛÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÎÏ›ÛË. •·Ó·ÛÊ›ÍÙ ٷ ÎÔ˘ÌÈ¿ (5) ÛÙȘ ‰‡Ô
Ï¢ڤ˜ Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ ÂÚÁ·Û›·˜.
∂ÏÂÁ¯ÔÛ Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰È·Ì·ÓÙÔ‰ÈÛÎÔ˘
∂ÈÎ. 1 + 2
ñ £· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÙ ÙÔÓ ‰È·Ì·ÓÙfi‰ÈÛÎÔ fiÙ·Ó ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÚˆÁ̤˜ ‹
·Ú·ÌÔÚÊÒÛÂȘ.
ñ Δ‡Ô˜ ‰›ÛÎÔ˘: ‰È·Ì·ÓÙfi‰ÈÛÎÔ˜ Ì ‰È¿ÌÂÙÚÔ 180mm.
ñ ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‰È·Ì·ÓÙfi‰ÈÛÎÔ˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ÏËÚÔ‡Ó ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ Ô˘
·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜.
ñ μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰È·Ì·ÓÙfi‰ÈÛÎÔ˜ ¤¯ÂÈ ÛÙÂÚˆı› ηϿ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Î·È fiÙÈ
ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÚÔ˜ ÙË ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË.
ñ °È· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÂÓfi˜ Êı·Ṳ́ÓÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ٷ
·Ú·Î¿Ùˆ ‚‹Ì·Ù· (∂ÈÎ. 2):
μÁ¿ÏÙ ÙÔ ÊȘ ·fi ÙËÓ Ú›˙·.
ñ ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙË ÏÂοÓË ÓÂÚÔ‡ (4, ∂ÈÎ. 1) ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·.
ñ •ÂÛÊ›ÍÙ ÙÔ˘˜ Îԯϛ˜ ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÔ‡ ηχÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ
Î¿Ï˘ÌÌ·.
ñ •ÂÛÊ›ÍÙ ÙÔ ·ÍÈÌ¿‰È ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ (4, ∂ÈÎ. 2).
ñ ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË ÊÏ¿ÓÙ˙· (3, ∂ÈÎ. 2) Î·È ÙÔÓ ‰›ÛÎÔ (2, ∂ÈÎ. 2), Î·È ÂÚ¿ÛÙ ÙÔÓ Ó¤Ô
‰›ÛÎÔ ÛÙË ÊÏ¿ÓÙ˙· (1, ∂ÈÎ. 2). ¶ÚÔÛ¤ÍÙ ÙË ÊÔÚ¿ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔÓ
‰›ÛÎÔ. ™ÙÂÚÂÒÛÙ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË ÊÏ¿ÓÙ˙· (3, ∂ÈÎ. 2).
ñ ™Ê›ÍÙ ÙÔ ·ÍÈÌ¿‰È ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ (4, ∂ÈÎ. 2) Î·È ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi Î¿Ï˘ÌÌ·.
ñ ¶ÚÔÛ¤ÍÙ ÌËÓ Í¯¿ÛÂÙ οÔÈÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ›Ûˆ ·fi ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi Î¿Ï˘ÌÌ·.
70
H
CZ
SI
PL
LV
LIT
RUS
UA
GR
Ferm 69
(1 Ô‹ Ì Û›ڈ̷), ·ÏÏ¿ ÌËÓ ÛÊ›ÍÂÙ ·ÎfiÌ· ÙËÓ ÛÊ·ÈÚÈ΋ Ï·‚‹.
ñ √ÏÈÛı‹Û·Ù ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÎÈÁÎÏ›‰ˆÌ· Ì ÙȘ (¯·Ï·ÚˆÌ¤Ó˜) ÛÊ·ÈÚÈΤ˜ Ï·‚¤˜
Â¿Óˆ ÛÙÔ Â›‰Ô, Ì ٷ ÈÓ¿ÎÈ· ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘.
ñ ƒ˘ı̛۷Ù ÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ·fiÛÙ·ÛË.
ñ ™Ê›Í·Ù ÙȘ ÛÊ·ÈÚÈΤ˜ Ï·‚¤˜ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙȘ (ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿).
ñ ΔÔÔıÂÙ‹Û·Ù ÙÔ ÓÙÂfi˙ÈÙÔ ÓÂÚÔ‡ (4) οو ·fi ÙÔ Â›‰Ô.
∂Áηٷ˜Ù·˜Ë ÙÔ˘ ÎÔÊÙË Ï·ÎȉȈÓ
ñ √ ÎfiÊÙ˘ Ï·Îȉ›ˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÌfiÓÔ ˆ˜ ÛÙ·ıÂÚfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ı·
Ú¤ÂÈ Ó· ‚ȉˆı› ¿Óˆ Û ÌÈ· Â›‰Ë, ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙȘ
ÙÚ‡˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜.
ñ ΔÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Ú‡̷ÙÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó‰Âı› Û ÌÈ· ÁÂȈ̤ÓË Ú›˙· 230 V. ∏ Ù¿ÛË ÙÔ˘
ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙËÓ Ù¿ÛË ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È
Â¿Óˆ ÛÙËÓ ÂȉÈ΋ ϷΤٷ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ, Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛٷهÂÙ·È Ì¤Ûˆ
‰È·ÎfiÙË ·ÛÊ·Ï›·˜.
ñ ªËÓ ÙÚ·‚¿Ù ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Ú‡̷ÙÔ˜ ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ÙÔ ÊȘ ·fi ÙËÓ Ú›˙·. ¶ÚÔÛٷ٤„ÙÂ
ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·fi ıÂÚÌfiÙËÙ·, Ï¿‰È· Î·È ·È¯ÌËÚ¿ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·.
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÌfiÓÔ ·ÍÂÛÔ˘¿Ú Î·È ‚ÔËıËÙÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ‹ Ô˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡ÓÙ·È ‹ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙ‹. ∏
¯Ú‹ÛË ¿ÏÏˆÓ ·ÍÂÛÔ˘¿Ú ‹ ‚ÔËıËÙÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂÁ΢ÌÔÓ› ΛӉ˘ÓÔ
ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ‹ ¿ÏÏˆÓ ÚÔÛÒˆÓ.
4. Ã∂πƒπ™ª√™
ÃÂÈÚÈÛÌÔÛ
∂ÈÎ. 1
ñ ¶ÚÈÓ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›·, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÚÎÂÙfi ÓÂÚfi ÛÙË ÏÂοÓË ÓÂÚÔ‡
(4), ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ô ‰È·Ì·ÓÙfi‰ÈÛÎÔ˜ Ó· ÂÚÓ¿ ̤۷ ·fi ÙÔ ÓÂÚfi. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘
ÂÚÁ·Û›·˜, Ë ÏÂοÓË ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È Ì ÓÂÚfi.
ñ ªËÓ ÍÂÎÈÓ¿Ù ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÚÈÓ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ˘„ËÏfiÙÂÚË Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·.
ñ √ ‰È·Ì·ÓÙfi‰ÈÛÎÔ˜ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ ¶√Δ∂ Ó· ÂÎÙ›ıÂÙ·È Û Ï¿ÁÈ· ›ÂÛËØ ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜
Ó· Û¿ÛÂÈ Î·È Ó· ÂÎÛÊÂÓ‰ÔÓÈÛÙÔ‡Ó Ì ÌÂÁ¿ÏË Ù·¯‡ÙËÙ· Ù· ıÚ·‡ÛÌ·Ù·!
ñ ªËÓ ÂȯÂÈÚ›Ù ӷ Îfi„ÂÙ ¿Ú· Ôχ ÌÈÎÚ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·fi Ù· ϷοÎÈ·. £· Ú¤ÂÈ
¿ÓÙÔÙ ӷ ÊÚÔÓÙ›˙ÂÙ ÒÛÙ ÔÏfiÎÏËÚË Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ Ï·Îȉ›Ô˘ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ
Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÂÚÁ·Û›·˜. ªÔÚ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔÓ Û˘Ì·Ú·‰È‰fiÌÂÓÔ
Ô‰ËÁfi Ê·ÏÙÛÔÎÔ‹˜ ÁÈ· Ó· ÂÚÓ¿Ù ٷ ϷοÎÈ· ·fi ÙÔÓ ÎfiÊÙË. π‰È·›ÙÂÚ· ÛÙ· ·Ú¯Èο
ÛÙ¿‰È· Ù˘ ÎÔ‹˜. ÙÔ ϷοÎÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ̤ÓÂÈ Û ·Ôχو˜ Â›Â‰Ë ı¤ÛË, ÒÛÙ ӷ
ÌËÓ ÙÔ ÂÙ¿ÍÂÈ ÚÔ˜ Ù· Â¿Óˆ Ô ‰È·Ì·ÓÙfi‰ÈÛÎÔ˜.
ñ ∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ ˘ÂÚÊfiÚÙˆÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜. ∂›Ó·È ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ Î·È
·ÛʷϤÛÙÂÚÔ Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛÙ ̤۷ ÛÙËÓ ˘Ô‰ÂÈÎÓ˘fiÌÂÓË ÂÚÈÔ¯‹ ÈÛ¯‡Ô˜. ªËÓ Îfi‚ÂÙÂ
¿ÏÏ· ˘ÏÈο ÂÎÙfi˜ ·fi ϷοÎÈ·.
ñ ™˘ÓÙËÚ›Ù Ì ÂÈ̤ÏÂÈ· Ù· ÂÚÁ·Ï›· Û·˜. ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ·È¯ÌËÚ¿ Î·È Î·ı·Ú¿
ÁÈ· Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛÙ ۈÛÙ¿ Î·È Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ∞ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È ÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰È·Ì·ÓÙfi‰ÈÛÎÔ˘.
H
CZ
SI
PL
LV
LIT
RUS
UA
GR
Ferm
Gyémánt vágótárcsa ellenőrzése és cseréje
1 + 2. Ábra
Atörött vagy eldeformálódott gyémánt vágótárcsákat ki kell cserélni.
Vágótárcsa típusa: 180 mm átmérőjű gyémánt vágótárcsa.
Ne használjon olyan vágótárcsákat, amelyek nem felelnek meg az előírásoknak.
Ügyeljen rá, hogy a gyémánt vágótárcsa megfelelően legyen felerősítve, és hogy a
megfelelő irányban forogjon.
Az elhasznált vágótárcsa cseréjét az alábbiak szerint végezze el (2. Ábra):
Húzza ki a csatlakozót a dugóból.
Vegye le a hűtővíztartályt(4, 1. Ábra) a gépről.
Lazítsa meg a vízfogó lapot rögzítő csavarokat, és vegye le a vízfogó lapot.
Lazítsa meg a vágótárcsát rögzítő anyát (4, 2. Ábra).
Vegye le az ellenkarimát (3, 2. Ábra) és a vágólemezt (2, 2. Ábra), majd helyezze fel az új
vágótárcsát a karimára (1, 2. Ábra). Afelhelyezéskor vegye figyelembe a vágótárcsán
feltüntetett forgásirányt. Helyezze fel az ellenkarimát (3, 2. Ábra).
Húzza meg a rögzítő anyát (4, 2. Ábra), és helyezze vissza a vízfogó lapot.
Ügyeljen rá, hogy ne maradjanak szerszámok a vízfogó lapon.
5. SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS
Ügyeljen, hogy a motor karbantartása során a fúró mindig le legyen választva az
elektromos hálózatról.
Agépek megtervezésüknek és összeállításuknak köszönhetően hosszú ideig és minimális
karbantartással üzemeltethetők. Afolyamatos jó működés a gép helyes kezelésével és
rendszeres tisztításával biztosítható.
Tisztítás
Agép külső burkolatát puha kendővel rendszeresen – lehetőleg minden használat után –
törölje le. Ügyeljen arra, hogy a szellőzőnyílásokat ne zárja el por vagy egyéb szennyeződés!
Amennyiben a szennyeződés nem távolítható el azonnal, használjon szappanos vízbe mártott
puha kendőt! Soha ne használjon oldószereket, mint például benzint, alkoholt, szalmiákszeszt
stb. Ezek az oldószerek károsíthatják a műanyag részeket.
Használat után tisztítsa meg a gépet:
Húzza ki a csatlakozót a dugóból.
Vegye le a hűtővíztartályt és öntse ki a piszkos vizet.
•. Csavarja le a vízfogó lapot és tisztítsa meg.
8
H
CZ
SI
PL
LV
LIT
RUS
UA
GR
Ferm 9
Lazítsa meg a csillag alakú gombfogantyút, hajtsa fel a munkaasztalt, és tisztítsa le az
egész gépet.
Agép minden jelenleg érvényben lévő biztonsági előírásnak megfelel. Ajavításokat csak bejegyzett
cég végezheti el. Ha nem szakképzett személy próbálja elvégezni a javítási munkákat, akkor
veszélybe sodorhatja a felhasználót és a gép körül tartózkodókat. Rendszeresen ellenőrizze a
csatlakozót és a kábelt. Amennyiben megrongálódtak, cseréltesse ki őket egy bejegyzett céggel. A
hosszabbító kábeleket is ellenőrizze. Ha megrongálódtak a biztonsági berendezések, illetve a
kapcsolók, akkor azokat még a gép bekapcsolása előtt cserélje ki.
Olajozás
Agép külön olajozást nem igényel.
Meghibásodás
Ha meghibásodás fordulna elő, pl. egy alkatrész kopása után, kérjük, forduljon a
garanciajegyen feltüntetett szervizhez. Ennek a kézikönyvnek a hátulján talál egy
perspektivikus bontott részábrázolást, amely a rendelhető alkatrészeket mutatja.
Környezet
Aszállítás során bekövetkező esetleges sérülések elkerülése érdekében a gép meglehetősen erős
csomagolásban kerül leszállításra. Acsomagoláshoz felhasznált anyagok nagy része
újrafeldolgozható. Kérjük, hogy ezeket az anyagokat vigye a megfelelő szemétfeldolgozó telepekre.
Ameghibásodott vagy használhatatlanná vált elektromos berendezéseket adja le
újrafeldolgozásra.
Garancia
Agaranciális feltételeket a kézikönyvhöz csatolt garanciakártya tartalmazza.
H
CZ
SI
PL
LV
LIT
RUS
UA
GR
Ferm
¶ÚfiÛıÂÛË ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÓÂÚÔ‡
1) °È· ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ ÁÈ· ÚfiÛıÂÛË ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÓÂÚÔ‡ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÚfiÛıÂÛË
ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÓÂÚÔ‡, ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·Ú·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ·
ÙËÓ Û˘ÌÌfiÚʈÛË Ì ÙÔ 14.5, Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› Ë ÂÈÚÚÔ‹ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ·fi ÙÔ ÓÂÚfi, ¤ÏÂÁ¯Ô˜
ÙˆÓ Ï¿ÛÙȯˆÓ (ÂÏ·ÛÙÈÎÒÓ ÛˆÏ‹ÓˆÓ) Î·È ¿ÏÏˆÓ ÎÚ›ÛÈÌˆÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ, Ù· ÔÔ›· ı·
ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ¯ÂÈÚÔÙÂÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ Ì¤ÁÈÛÙÔ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓË ›ÂÛË ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡.
2) °È· ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ ÁÈ· ÚfiÛıÂÛË ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÓÂÚÔ‡ Ô˘Û›· ·ÎfiÏÔ˘ıˆÓ
Ô‰ËÁÈÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË:
ñ °È· ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ Ì PRCD: ¶ÔÙ¤ ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
‰›¯ˆ˜ ÙÔ PRCD, ÚÔÌËıÂ˘Ì¤ÓÔ Ì ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,
ñ °È· ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ Ì ·ÔÌÔӈ̤ÓÔ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹: ¶ÔÙ¤ ÌË
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰›¯ˆ˜ ÙÔÓ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹, ÚÔÌËıÂ˘Ì¤ÓÔ Ì ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ë Ì ÌÔÓÙ¤ÏÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ ÛÙȘ ·ÚfiÓ Ô‰ËÁ›Â˜,
ñ ΔËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÊȘ Ë ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ·ÚÔ¯‹˜ ÌÔÚ› Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ›
ÌfiÓÔÓ Ô Î·Ù·Û΢·ÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Ë ÙÔ ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÙÔ˘ ۤڂȘ,
ñ ΔËÚ›Ù ÙÔ ÓÂÚfi Û ÂÊÈÎÙ‹ ·fiÛÙ·ÛË ·fi Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ηÈ
·fi Ù· ¿ÙÔÌ· ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜.
3. ™À¡∞ƒª√§√°∏™∏
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË
∂ÈÎ. 1
ñ ™‡Ó‰ÂÛË Ï¿Ì·˜ ‰È¿Û·Û˘.
ñ •Â‚ȉÒÛ·Ù ÙȘ ‰‡Ô ‚›‰Â˜ (ÛÙ·˘Úfi-‚›‰Â˜) (9) Î·È ÙÔÔıÂÙ‹Û·Ù ÙËÓ ¤‰Ë Ù˘ Ï¿Ì·˜
‰È¿Û·Û˘ (10) οو ·fi ÙÔ Â›‰Ô.
ñ ΔÔÔıÂÙ‹Û·Ù ÙÔ ÌÈÎÚfi ÈÓ¿ÎÈÔ (2 Ô¤˜ Ì Û›ڈ̷) οو ·fi ÙËÓ ¤‰Ë Ù˘
Ï¿Ì·˜ ‰È¿Û·Û˘.
ñ ™˘Ó‰¤Û·Ù ÙËÓ Ï¿Ì· ‰È¿Û·Û˘ Ì ÙȘ ‰‡Ô ‚›‰Â˜ Î·È ÙÔ ÈÓ¿ÎÈÔ.
ñ ™‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ÏÂ›‰·˜ ÚÈÔÓÈÔ‡.
ñ •Â‚ȉÒÛ·Ù ÙȘ ‰‡Ô ‚›‰Â˜ ·fi ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi Ù˘ οو ÏÂ›‰·˜ Î·È ·Ê·ÈÚ¤Û·ÙÂ
ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi.
ñ ∞ÔÛ˘Ó‰¤Û·Ù ÙÔ ·ÍÈÌ¿‰È (ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿) Î·È ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÊÏ¿ÓÙ˙·.
ñ ΔÔÔıÂÙ‹Û·Ù ÙËÓ ÏÂ›‰· ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÊÏ¿ÓÙ˙·.
ñ ™˘Ó‰¤Û·Ù ͷӿ ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÊÏ¿ÓÙ˙· Î·È ÙÔ ·ÍÈÌ¿‰È (ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿).
ñ ΔÔÔıÂÙ‹Û·Ù ›Ûˆ ÛÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘ ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi Ù˘ οو ÏÂ›‰·˜ ηÈ
Û˘Ó‰¤Û·Ù ÙȘ ‰‡Ô ‚›‰Â˜.
ñ ™‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÔ‡ Ù˘ ¿Óˆ ÏÂ›‰·˜ (11).
ñ √ÏÈÛı‹Û·Ù Û ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ı¤ÛË ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰È· ̤ÛÔ˘ Ù˘ Ï¿Ì·˜ ‰È¿Û·Û˘.
ñ ™˘Ó‰¤Û·Ù ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÛÙËÓ Ï¿Ì· ‰È¿Û·Û˘ Ì ÙÔ ÌÔ˘ÏfiÓÈ (12) Î·È ÙÔ
·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÂÚÈÎfi¯ÏÈÔ.
ñ Œ¯ÂÙ ˘’ fi„ÈÓ Û·˜ fiÙÈ ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ
·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÚfiÓË (13). ∏ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÚfiÓË ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ·fi
ÙÔ Ó· ¤ÛÂÈ ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ.
ñ ™‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ˘ ÎÈÁÎÏȉÒÌ·ÙÔ˜.
ñ ™˘Ó‰¤Û·Ù ÙËÓ ÛÊ·ÈÚÈ΋ Ï·‚‹ (7) Ì ÙÔ ÎÈÁÎÏ›‰ˆÌ· (3) ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÈÓ¿ÎÈÔ
68
H
CZ
SI
PL
LV
LIT
RUS
UA
GR
Ferm 67
·ÂÓÂÚÁÔÔÈËıÔ‡Ó Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ‰È·ÎfiÙË.
ñ ΔÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi Î¿Ï˘ÌÌ· ÙÔ˘ ‰È·Ì·ÓÙfi‰ÈÛÎÔ˘ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÊËÓÒÓÂÈ ‹ Ó·
·Ê·ÈÚ›ٷÈ.
ñ ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÛÊËÓÒÓÂÈ ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi Î¿Ï˘ÌÌ·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛ΢¿˙ÂÙ·È
·Ì¤Ûˆ˜.
ñ ∏ ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈ΋ ÏÂ›‰· ·ÛÊ·Ï›·˜ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ê·ÈÚ›ٷÈ.
HÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·.
ŸÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ó· ÙËÚ›Ù ¿ÓÙ· ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘
ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜, ÁÈ· Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÙ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ˘ÚηÁÈ¿˜, ËÁÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜ ηÈ
ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡. ¢È·‚¿ÛÙ ÙȘ ÂÛˆÎÏÂÈfiÌÂÓ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. º˘Ï¿ÍÙ ·˘Ù¤˜ ÙȘ
Ô‰ËÁ›‰˜ Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜.
N· ÂϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙ· ·Ó Ë ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙËÓ
ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ÈӷΛ‰· Ù¯ÓÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘
Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜.
™˘Ó‰ÂÛË ÛÙËÓ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛÈ· ÚÂ˘Ì·ÙÔÛ
∂ϤÁÍÙ fiÙÈ ÙÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÈÎfi Ú‡̷ÙÔ˜ Î·È ÙÔ ÊȘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÁÈ·
ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜. ¢Â›Ù ÙËÓ ÈӷΛ‰· ÔÓÔÌ·ÙÈÎÒÓ ÙÈÌÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÎfiÙË.
Δ˘¯fiÓ ·ÏÏ·Á¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ¿ÓÙ· ·fi ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ.
™˘ÓÈÛÙԇ̠̠¤ÌÊ·ÛË ÙË ¯Ú‹ÛË ÌÈ·˜ Û˘Û΢‹˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·fi Ú‡̷
‰È·ÚÚÔ‹˜ (RCD [Residual Current Device]) fi¯È ¿Óˆ ÙˆÓ 30 mA, ÛÙËÓ Ú›˙· fiÙ·Ó
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ë Û˘Û΢‹ ·˘Ù‹.
¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË! ∞˘Ùfi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÁÂȈı›.
∂¿Ó ‰ÂÓ ÁÂȈı› ÛˆÛÙ¿, ·˘Ùfi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·.
μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë Ú›˙· ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ Ú‡̷ÙÔ˜ Â›Ó·È ÁÂȈ̤ÓË. ∞Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ
·ÌÊÈ‚ÔÏ›·, ·Ó·ı¤ÛÙ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Û ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ.
¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË! ∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ ·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÊȘ ηٿ ÙËÓ
ÙÔÔı¤ÙËÛË (·Ê·›ÚÂÛË) ÙÔ˘ ÊȘ ÛÙË (·fi ÙËÓ) Ú›˙· ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ Ú‡̷ÙÔ˜.
Δ˘¯fiÓ Â·Ê‹ ı· ÚÔηϤÛÂÈ ÛÔ‚·Ú‹ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·.
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ ‹ ÊȘ.
¶ÂÙ¿ÍÙ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ ÏÈfi ηÏÒ‰ÈÔ ‹ ÊȘ, ·ÊÔ‡ Ù· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÙ Ì ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ∂›Ó·È
ÂÈΛӉ˘ÓÔ Ó· ‚¿ÏÂÙ ÛÙËÓ Ú›˙· ÙÔ ÊȘ ÂÓfi˜ ÎÔÌ̤ÓÔ˘ ηψ‰›Ô˘.
ÃÚ‹ÛË Ì·Ï·ÓÙ¤˙·˜
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÌfiÓÔ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛ¯‡ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÙÔ˘
Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜. ΔÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ·ÁˆÁÔ‡ Â›Ó·È 1,5 mm
2
. ŸÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÙÔÈ›ÙÂ
Ì·Ï·ÓÙ¤˙· Û ηÚԇϷ, Ó· ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙËÓ Î·ÚԇϷ.
PRCD
ªÂÙ·ÊÂÚÙ‹ Û˘Û΢‹ Ì ˘fiÏÔÈÔ Ú‡̷
H
CZ
SI
PL
LV
LIT
RUS
UA
GR
Ferm
CE MEGFELELÖSÉG IGAZOLÁSA(H)
Saját kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy jelen
FZT-600
megfelel az alábbi szabványoknak vagy normatív dokumentumoknak:
EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61029-1
megegyezik a következő műszaki irányvonalak előírásaival:
98/37/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2002/95/EC, 2002/96/EC
dátum 2007-01-01
ZWOLLE NL
J.A. Bakker - van Ingen J. Lodewijk
CEO Ferm BV Quality Manager Ferm Global
Mivel arra törekszünk, hogy folyamatosan tökéletesítsük termékeinket, fenntartjuk a jogot,
hogy – előzetes bejelentés nélkül – megváltoztassuk a termékleírásokat.
Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle • Hollandia
10
H
CZ
SI
PL
LV
LIT
RUS
UA
GR
Ferm 11
ŘEZAČJADLAŽDIČEK
Čísla v textu se odvolávají na diagramy na stranách 2
Pro vaší vlastní bezpečnost a pro bezpečnost ostatních vám doporučujeme, aby
jste si před požitím pily pozorně přečetli tento návod k použití. Tento návod k použití
a dokumentaci k pile si odložte pro pozdější použití.
Úvod
Nářadí slouží k řezání dlaždic a obkládaček o maximálním rozměru 500 x 500 x 35 mm.
Diamantový kotouč si může zákazník sám vyměnit. Na jiné materiály se nářadí používat
nesmí.
Obsah
1. Informace o stroji
2. Bezpečnostní pokyny
3. Montáž
4. Práce s řezačkou
5. Servis a údržba
1. INFORMACE O STROJI
Technické údaje
*S2=Maximální doba činnosti s výkonností 600 W
Obsah balení
1 Řezačka dlaždiček
1 Nádržka na vodu
1 Paralelní zarážka
1 Nastavení pokosu
Napětí 230 V~
Frekvence 50 Hz
Příkon 600W/S2=30 min*, 500W/S1
Třída IP IP54
Rychlost bez zatížení 2950/min
Max. hloubka řezu 90° 35 mm
Max. hloubka řezu 45° 20 mm
Řezný úhel 0 - 45°
Rozměry řezného kotouče 180 x 22,2 x 2,2 mm
Rozměry pracovní desky 360 x 330 mm
Lpa (hladina akustického tlaku) 63 dB(A)
Lwa (hladina akustického výkonu) 76 dB(A)
Vibrace 1,134 m/s
2
H
CZ
SI
PL
LV
LIT
RUS
UA
GR
Ferm
1 §ÂοÓË ÓÂÚÔ‡
1 ¶·Ú¿ÏÏËÏÔ˜ Ô‰ËÁfi˜
1 √‰ËÁfi˜ Ê·ÏÙÛÔÎÔ‹˜
1 √‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
1 √‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
1 ∫¿ÚÙ· ÂÁÁ‡ËÛ˘
∂ϤÍÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·, ηıÒ˜ Î·È Ù· ÌÂÌÔӈ̤ӷ ̤ÚË Î·È ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·, ÁÈ· Ó· ‰Â›Ù ·Ó ¤¯Ô˘Ó
¿ıÂÈ ˙ËÌÈ¿ ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
2. √¢∏°ÿ∂™ °π∞ Δ∏¡ ∞™ºÕ§∂π∞
∂ÂÍ‹ÁËÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚fiψÓ
¢È·‚¿ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
CE ™˘ÌÌfiÚʈÛË Ì ٷ ÂÊ·ÚÌÔÛÙ¤· ∂˘Úˆ·˚ο ÚfiÙ˘· ·ÛÊ·Ï›·˜
∂ÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÚfiÎÏËÛ˘ ۈ̷ÙÈÎÒÓ ‚Ï·‚ÒÓ, ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‚Ï¿‚˘ ÛÙÔ
Ì˯¿ÓËÌ· Û ÂÚ›ÙˆÛË ÌË Ù‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ Ô‰ËÁÈÒÓ Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û ·˘Ùfi ÙÔ
ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ.
∂ÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜.
μÁ¿ÏÙ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ ÊȘ ·fi ÙËÓ Ú›˙· Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ˘ÔÛÙ› ‚Ï¿‚Ë ÙÔ
ηÏÒ‰ÈÔ Ú‡̷ÙÔ˜ Î·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘
ºÔÚ¿Ù Á˘·ÏÈ¿ ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ˆÙÔ·Û›‰Â˜
∂Ï·Ùو̷ÙÈο Î·È / ‹ ·ÔÚÚÈÌ̤ӷ ËÏÂÎÙÚÈο ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ú¤ÂÈ
Ó· Û˘ÏϤÁÔÓÙ·È ÛÙȘ ηٿÏÏËϘ ÙÔÔıÂۛ˜ ·Ó·Î˘ÎÏÒÛˆ˜.
∂ȉÈÎÂÛ Ô‰‹ÁÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ·ÏÂÈ·
ñ ¶ÚÈÓ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›·, ÂϤÁÍÙ ̋ˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ‚Ï¿‚Ë ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi
ÂÚÁ·Ï›Ô, Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ô ‰È·Ì·ÓÙfi‰ÈÛÎÔ˜. ŸÏ· Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó
ÌÔÓÙ·ÚÈÛÙ› Ì ÙÔÓ ÛˆÛÙfi ÙÚfiÔ Î·È Ó· ÏËÚÔ‡Ó fiϘ ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ
·ÚfiÛÎÔÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ. ∂ϤÁÍÙ ٷ ÚÔÛٷ٢ÙÈο ηχÌÌ·Ù· ‹ ¿ÏÏ·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› ÂÏ·ÊÚ¤˜ ÊıÔÚ¤˜ ÁÈ· Ó· ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÎfiÌË ÛˆÛÙ¿ ÚÈÓ Û˘Ó¯›ÛÂÙ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô. Δ·
ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË, Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi Î¿Ï˘ÌÌ· ÙÔ˘ ‰È·Ì·ÓÙfi‰ÈÛÎÔ˘, ı·
Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı› Ì ÙÔÓ ÛˆÛÙfi ÙÚfiÔ Î·È ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÊËÓÒÓÔ˘Ó.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÂÚÁ·Ï›· Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËıÔ‡Ó ‹ Ó·
66
H
CZ
SI
PL
LV
LIT
RUS
GR
Ferm 65
∫ŸºΔ∏™ ¶§∞∫π•ÿø¡
√È ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙ· ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙȘ
ÛÂÏ›‰Â˜ 2 - 3.
°È· ÙË ‰È΋ Û·˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ¿ÏψÓ, ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ӷ
‰È·‚¿ÛÂÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ·˘Ùfi ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘
ÚÈÔÓÈÔ‡. ¡· Ê˘Ï¿ÛÛÂÙ ·˘Ùfi ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ˘ÏÈÎfi
ÙÂÎÌËÚ›ˆÛ˘ Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙÔ ÚÈfiÓÈ ÁÈ· ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿.
∂ÈÛ·ÁˆÁ‹
∞˘Ùfi ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ‹ ‰È¿ÊÔÚˆÓ Ï·Îȉ›ˆÓ ÙÔ›¯Ô˘ Î·È ‰·¤‰Ô˘. √È
̤ÁÈÛÙ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ Ï·Îȉ›ˆÓ Â›Ó·È 500 x 500 x 35mm. √ ‰È·Ì·ÓÙfi‰ÈÛÎÔ˜ ÌÔÚ› Ó·
·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ·fi ÙÔÓ ¯Ú‹ÛÙË. ¢ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÁÈ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ
¿ÏÏÔ ˘ÏÈÎfi.
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
1. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·
2. √‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
3. ™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË
4. ÃÂÈÚÈÛÌÔÛ
5. ™¤Ú‚Ș Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË
1. ¶§∏ƒ√º√ÿ∂™ °π∞ Δ√ ª∏ÃÕ¡∏ª∞
T¯ÓÈΤ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜
*S2=∏ ̤ÁÈÛÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, Ì ÈÛ¯‡ 600 W.
¶ÂÚȯfiÌÂÓ· Û˘Û΢·Û›·˜
1 ∫fiÊÙ˘ Ï·Îȉ›ˆÓ
Δ¿ÛË Ú‡̷ÙÔ˜ 230 V~
™˘¯ÓfiÙËÙ· 50 Hz
∫·Ù·Ó¿ÏˆÛË Ú‡̷ÙÔ˜ 600W/S2=30 min*, 500W/S1
™ÂÈÚ¿ IP IP54
Δ·¯‡ÙËÙ· ¯ˆÚ›˜ ÊÔÚÙ›Ô 2950 Û.·.Ï.
ª¤ÁÈÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜ 90Æ 35 mm
ª¤ÁÈÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜ 45Æ 20 mm
°ˆÓ›· ÎÔ‹˜ 0 - 45Æ
¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜ 180 x 22,2 x 2,2 mm
¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ ¿ÁÎÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ 360 x 330 mm
Lpa (ÛÙ¿ıÌË Ë¯ËÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘) 63 dB(A)
Lwa (ÛÙ¿ıÌË Ë¯ËÙÈ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜) 76 dB(A)
¢fiÓËÛË 1,134 m/s
2
H
CZ
SI
PL
LV
LIT
RUS
UA
Ferm
1 Návod k použití
1 Bezpečnostní pokyny
1 Záruční list
Zkontrolujte, jestli při přepravě nedošlo k poškození přístroje, přiložených součástí nebo
příslušenství.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Vysvětlení symbolů
Pečlivě si přečtěte pokyny
V souladu se zásadními použitelnými bezpečnostními normami evropských
směrnic
Označuje riziko osobního zranění, ztráty života nebo poškození nástroje v případě
nedodržení pokynů v tomto návodu.
Označuje nebezpečí elektrického šoku.
Vyjměte zástrčku ze sítě
Noste bezpečnostní brýle a ušní ochranu
Vadný a nebo vyhozený elektrický či elektronický přístroj musí být dodán na
příslušné recyklační míst.
Speciální bezpečnostní předpisy
Než začnete pracovat, nářadí prohlédněte, zda není poškozené; to se týká hlavně
diamantového kotouče. Všechny součásti musejí být správně nasazeny a musejí splňovat
veškeré požadavky, aby nářadí šlo hladce. Před další prací je třeba zkontrolovat všechny
bezpečnostní kryty a případné lehce poškozené díly k posouzení, zda ještě správně
fungují. Pohyblivé součásti a zvláště kryt diamantového kotouče musejí být správně
nasazeny a nesmějí se dřít. Nepoužívejte žádné elektrické nářadí, které by se nedalo
zapínat a vypínat svým vypínačem.
Kryt diamantového kotouče se nesmí dřít a nesmí být sejmut.
Pokud by se kryt dřel, je třeba jej okamžitě opravit.
Rozvírací klín nesmí být sejmut.
12
H
CZ
SI
PL
LV
LIT
RUS
UA
GR
Ferm 13
Elektromos biztonság
Villamos gépek használatakor a tűzveszély illetve a személyi sérülések és az áramütés
veszélyének elkerülése érdekében mindig pontosan tartsa be az országában érvényben lévő
biztonsági rendszabályokat! Figyelmesen olvassa el az alábbiakban felsorolt illetve a
kézikönyvhöz csatolt biztonsági utasításokat!
Mindig ellenűrizze, hogy a gépre kapcsolt áram feszültsége megegyezik-e a
géptörzslapon feltüntetett adattal!
Elektrotechická bezpečnost
Při používání elektrických přístrojů je vždy třeba dodržovat bezpečnostní předpisy platné ve
vašem státě. Sníží se tím nebezpečí požáru, zasažení elektrickým proudem a zranní osob.
Pročtěte zde uvedené bezpečnostní pokyny a seznamte se i s bezpečnostními pokyny
přiloženými k nástroji. Uložte tyto pokyny na bezpečném místě.
Vždy kontrolujte, jestli napájení odpovídá napětí na typovém štítku.
Výměna kabelů a zástrček
Staré kabely nebo zástrčky po výměně za nové okamžitě vyhoďte. Je nebezpečné používat
zástrčky s uvolnnými kabely.
Avezetékek és a dugaszok cseréje
Alecserélt vezetékeket és dugaszokat azonnal dobja el! Nem csatlakoztatott illetve nem
szigetelt végű vezeték dugaszát fali konnektorba dugni rendkívül veszélyes!
Hosszabbítózsinór használata
Kizárólag jóváhagyott és a gép bemenőteljesítményének megfelelő hosszabbítózsinórt
használjon! Aminimális vezetékméret 1,5 mm
2
. Amennyiben kábeldobot használ, mindig
teljesen tekerje le.
PRCD
Přenosné zařízení se zbytkovým proudem
Připojení na přívod vody
1) U nářadí určeného k připojení na přívod vody, pokyny pro připojení k přívodu vody,
používání vody a používání příslušenství pro soulad se 14.5, aby se zamezilo ovlivnění
nástroje vodou, kontrola hadic a dalších kritických částí, které by se mohly zhoršit a
maximální povolený tlak na přívodu vody.
2) U nářadí určeného k připojení na přívod vody podstata následujících pokynů, podle
situace:
U nářadí opatřeného PRCD: Nikdy nepoužívejte nářadí bez PRCD, dodaného s
nářadím,
U nářadí opatřeného oddělovacím transformátorem: Nikdy nepoužívejte nářadí bez
transformátoru, dodaného s nářadím nebo typu jak konkrétně uvedeného v těchto
pokynech,
H
CZ
SI
PL
LV
LIT
RUS
UA
GR
Ferm
CE ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ (UA)
Під нашу виключну відповідальність засвідчуємо, що
FZT-600
виріб задовольняє наступні стандарти і нормативні документи ЄС:
EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61029-1
відповідно до наступних розпоряджень:
98/37/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2002/95/EC, 2002/96/EC
01-01-2007
ZWOLLE NL
J.A. Bakker - van Ingen J. Lodewijk
CEO Ferm BV Quality Manager Ferm Global
Постоянное улучшение нашей продукции является нашей политикой и, поэтому, мы
оставляем за собой право на изменение технических характеристик продукции без
предварительного уведомления.
Ferm BV Lingenstraat 6 8028 PM Zwolle Нідерланди
64
H
CZ
SI
PL
LV
LIT
RUS
UA
GR
Ferm 63
Вийміть вилку з мережної розетки.
Зніміть із верстата лоток для води й вилийте брудну воду.
Відгвинтите бризковик і очистіть його.
Послабте зіркоподібний маховик, змістіть робочий стіл і протріть весь верстат.
Верстат відповідає всім діючим нормам безпеки. Тільки вповноважена компанія
може робити ремонт, тому що спроби некваліфікованих осіб зробити ремонт можуть
заподіяти травми користувачеві й стороннім. Регулярно перевіряйте вилку й шнур
живлення, у випадку ушкодження їх необхідно замінити в уповноваженій компанії.
Перевіряйте також всі проводи-подовжувач. Захисні екрани, що вийшли з ладу, і
перемикачі повинні бути замінені перед наступним включенням верстата.
Змащення
Додаткове змащення інструменту не є необхідністю.
Неполадки
У разі несправності інструменту, причиною чого є знос деталей, звертайтеся у
торговельну точку, яка продала вам даний інструмент. На одній з останніх сторінок
керівництва показано частини і деталі, які можна замовити в обмін на несправні.
Захист оточуючого середовища
Для уникнення транспортних пошкоджень інструмент постачається у міцному пакуванні.
Значна частина матеріалів пакування підлягає утилізації, тому просимо передати у
найближчу спеціалізовану організацію.
Електроінструмент, що відпрацював, ви можете передати місцевому дистриб'юторові
Ferm на безпечну для навколишнього середовища утилізацію.
Несправний і/або бракований електричний чи електронний прилад
необхідно утилізувати належним чином.
Гарантія
Гарантійні умови описані на гарантійній картці, що додається окремо.
H
CZ
SI
PL
LV
LIT
RUS
UA
GR
Ferm
Náhradu vidlice nebo přívodní šňůry smí provádět jen výrobce nářadí nebo jeho
servisní organizace,
Udržujte vodu v dostatečné vzdálenosti od elektrických částí nářadí a od osob v
pracovním prostoru
3. MONTÁŽ
Montáž
Obr.1
Montáž dělicího nože.
Odšroubujte dva šrouby s křížovou hlavou (pozice 9) a umístěte patu dělicího nože
(pozice 10) pod stůl.
Umístěte malou desku (2 otvory se závitem) pod patu dělicího nože.
Dělicí nůž spojte pomocí dvou šroubů s deskou.
Montáž pilového listu.
Vyšroubujte dva šrouby z dolního chrániče listu a chránič vyjměte.
Odmontujte matici (doleva, proti směru otáčení hodinových ručiček) a vnější přírubu.
Umístěte list na vnitřní přírubu.
Opět namontujte vnější přírubu a matici (doprava, po směru otáčení hodinových
ručiček).
Umístěte dolní chránič listu do jeho polohy a přišroubujte dvěma šrouby.
Montáž horního chrániče listu (pozice 11).
Přesuňte chránič ve vodorovném směru podél dělicího nože.
Pomocí svorníku (pozice 12) a pojistné matice připojte chránič k dělicímu noži.
Dejte pozor na namontování chrániče pod zajišťovací kolík (pozice 13). Zajišťovací
kolík předchází zapadnutí chrániče směrem dozadu.
Montáž nastavitelné lišty.
S použitím desky (1 otvor se závitem) spojte knoflík (pozice 7) s lištou (pozice 3);
knoflík zatím neutahujte.
Přesuňte kompletní lištu s (uvolněným) knoflíkem na stůl; desky přitom budou na
vnitřní straně stolu.
Nastavte požadovanou vzdálenost.
Otáčením doprava (ve směru pohybu hodinových ručiček) knoflíky utáhněte.
Umístěte pod stůl vodní nádrž (pozice 4).
Instalace řezačky
Řezačka dlaždiček se smí používat pouze jako pevné nářadí; k tomu musí být
přišroubována na rovnou horizontální plochu. V podstavci nářadí jsou k tomuto účelu pro
šrouby otvory.
Nářadí se připojuje k síti o napětí 230 V zapojením do uzemněné zásuvky ve zdi. Napětí
sítě musí být v souladu s údaji na typovém štítku a musí být vybaveno proudovou
ochranou.
Zástrčku nikdy ze zásuvky nevypojujte tahem za přívodní kabel. Chraňte kabel před
horkem, oleji a ostrými hranami.
14
H
CZ
SI
PL
LV
LIT
RUS
UA
GR
Ferm 15
Používejte pouze to příslušenství a pomocné vybavení, o němž se hovoří v návodu
k použití nebo které doporučuje či uvádí výrobce. Používáním jiného příslušenství
či pomocného vybavení vystavujete sebe i jiné osoby nebezpečí úrazu.
4. PRÁCE S ŘEZAČKOU
Práce s řezačkou
Obr.1
Než začnete pracovat, zajistěte, aby bylo v nádržce na vodu (4) dost vody, tj. aby
diamantový kotouč probíhal vodou. Při práci musí být nádržka přikryta.
S prací nezačínejte, dokud zařízení neběží na plné otáčky.
NIKDY na diamantový kotouč netlačte z boku, mohl by se rozlomit a letící úlomky působí
jako střely!
Nepokoušejte se odřezávat z dlaždic drobné kousky. Vždy dbejte, aby dlaždice ležela
celou plochou na pracovní desce. K protlačení dlaždice řezačkou lze použít dodaný držák.
Hlavně ze začátku musí dlaždice při řezání ležet zcela rovně, aby se nevymrštila.
Zařízení nepřetěžujte. Lepší i bezpečnější je pracovat v udaném výkonnostním rozmezí.
Nepoužívejte řezačku na žádné jiné materiály než dlaždice a obkládačky.
Věnujte péči údržbě řezačky. Má-li správně fungovat, musí být vždy ostrá a čistá.
Dodržujte pokyny k údržbě a diamantový kotouč podle návodu vyměňujte.
Při práci bezpečně stůjte a dbejte, abyste udržovali rovnováhu. Nezaujímejte žádný postoj
v nepřirozeném úhlu. Udržujte bdělost a myslete na to, co právě děláte. Jednejte podle
zdravého rozumu. Pokud se na práci nedokážete soustředit nebo jste-li ospalí, s řezačkou
nepracujte.
Nastavitelná paralelní zarážka
Obr.1
Využitím zarážky (3) můžete řezat rovnoběžně s hranou. Nastavení: uvolněte šrouby (7) a
nastavte požadovanou vzdálenost. Šrouby na obou stranách pracovní desky opět utáhněte.
Využijte značky na měřítku (8).
Nastavení pokosu
Obr.1
Pokos se dá nastavit v rozmezí 0 až 45°. Uvolněte šrouby (5) a pokos nastavte nakloněním
pracovní desky (1). Šrouby (5) opět na obou stranách desky utáhněte.
Kontrola a výměna diamantového kotouče
Obr. 1 + 2
Je-li diamantový kotouč prasklý nebo deformovaný, je třeba jej vyměnit.
Typ kotouče: diamantový kotouč o průměru 180 mm.
Kotouče, které neodpovídají specifikacím uvedeným v tomto návodu, nepoužívejte.
Dbejte, aby byl diamantový kotouč řádně zajištěn a otáčel se správným směrem.
Při výměně opotřebeného kotouče postupujte takto (obr. 2):
H
CZ
SI
PL
LV
LIT
RUS
UA
GR
Ferm
Напрямний косинець
Мал. 1
Напрямний косинець може бути встановлений у діапазоні положень від 0° до 45°.
Послабте маховики (5), установіть косинець шляхом нахилу стола (1) до досягнення
необхідного нахилу. Знову затягніть маховики (5) по обидва боки робочого стола.
Перевірка й заміна алмазного ріжучого диска
Мал. 1 + 2
Тріснуті або деформовані алмазні диски повинні бути замінені.
Тип диска: алмазний ріжучий диск діаметром 180 мм.
Не використовуйте алмазні ріжучі диски, які не відповідають характеристикам,
зазначеним у даній інструкції.
Переконайтеся, що алмазний ріжучий диск надійно закріплений і обертається в
правильному напрямку.
Для заміни зношеного диска, виконайте, будь ласка, наступні кроки (Мал. 2)
Вийміть вилку з мережної розетки.
Зніміть із верстата лоток для води (4, Мал. 1).
Послабте кріпильні болти бризковика й зніміть бризковик.
Послабте кріпильну гайку ріжучого диска (4, Мал. 2).
Зніміть контр-фланець (3, Мал. 2) і ріжучий диск (2, Мал. 2), надягніть новий ріжучий
диск на фланець (1, Мал. 2). Зверніть увагу на напрямок обертання, позначений на
ріжучому диску. Надягніть контр-фланець (3, Мал. 2).
Затягніть кріпильну гайку (4, Мал. 2) і закріпить бризковик.
Переконайтеся, що ви не залишили ніяких інструментів на бризковику.
5. ДОГЛЯД І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Перед виконанням техобслуговування електромотору переконайтеся, що
інструмент не підключений до джерела живлення.
Продукція компанії конструктивно призначена для тривалої експлуатації з мінімумом
технічного обслуговування. Успішна експлуатація інструменту залежить від належного
догляду і регулярного чищення.
Чищення інструменту
Для уникнення перегріву електромотору вентиляційні отвори необхідно утримувати в чистоті.
Необхідно регулярно чистити корпус інструменту з використанням м’якої тканини і, бажано,
після кожного використання. За необхідності тканину, що використовується для чищення
інструменту, слід змочити мильним розчином. Для уникнення пошкодження пластмасових
деталей не допускається застосовувати розчинники: бензин, спирт, аміачні розчини тощо.
Очищайте, будь ласка, інструмент відразу ж після використання:
62
H
CZ
SI
PL
LV
LIT
RUS
UA
GR
Ferm 61
Установка ріжучоговерстатадля керамічної плитки
Ріжучий верстат для керамічної плитки може бути використаний тільки як
стаціонарний інструмент і повинен бути пригвинчений на рівну горизонтальну
поверхню. Використовуйте, будь ласка, різьбові отвори в основі верстата.
Шнур живлення повинен бути підключений до заземленої розетки з напругою 230В.
Напруга в мережі повинна відповідати інформації, зазначеній на маркувальній
пластині виробу, і повинна бути захищена автоматичним розмикачем ланцюга.
Не тягніть за електрошнур, щоб витягти вилку з розетки. Захищайте провід від
джерел тепла, масел і гострих предметів.
Використовуйте тільки ті приналежності й допоміжне устаткування, які
зазначені в інструкції для експлуатації, або рекомендовані чи зазначені
виробником. Застосування інших приладь, або допоміжного устаткування
може спричинити ризик травмування вас і інших людей.
4. ЕКСПЛУАТАЦІЯ
Эксплуатациія
Мал. 1
Перед початком роботи, будь ласка, переконайтеся, що в лотку для води (4) є
достатня кількість води, тобто алмазний ріжучий диск рухається у воді. Під час
роботи воду необхідно доливати.
Не починайте працювати доти, поки не досягнута максимальна швидкість.
НІКОЛИ не піддавайте алмазний ріжучий диск бічному тиску; частки, що
відламуються, будуть розлітатися в сторони з великою швидкістю!
Не намагайтеся відрізати дуже маленькі шматочки від керамічної плитки. Завжди
переконуйтеся, що вся поверхня керамічної плитки перебуває на робочому столі.
Прикладений напрямний косинець може бути використаний для проштовхування
плитки через різак. Плитка повинна залишатися в абсолютно горизонтальному
положенні, особливо на початку процесу розпилу, щоб уникнути її підняття.
Не перевантажуйте ваш інструмент. Краще й безпечніше працювати в межах позначеного
діапазону потужності. Не ріжте інші матеріали, відмінні від керамічної плитки.
Виконуйте обслуговування інструментів ретельно. Для забезпечення надійної й
безпечної роботи утримуйте інструменти гострими й чистими. Керуйтеся
інструкціями з обслуговування й інструкціями із заміни алмазного ріжучого диска.
Працюйте в безпечній позиції й зберігайте рівновагу. Уникайте надмірного нахилу
тіла. Будьте уважні й стежте за роботою. Керуйтеся здоровим глуздом. Не працюйте
на верстаті, якщо ви не можете зосередитися або почуваєте утому.
Регульована напрямна лінійка на всю довжину стола
Мал. 1
Напрямна лінійка (3) дозволяє вам розрізати в напрямку, паралельному ріжучому диску.
Регулювання: Послабте маховики (7) і встановіть необхідну відстань. Затягніть маховики
по обидва боки робочого стола. Розміри визначаються за допомогою розмітки (8).
H
CZ
SI
PL
LV
LIT
RUS
UA
GR
Ferm
Vypojte zástrčku ze zásuvky.
Vyjměte ze zařízení nádržku na vodu (4 na obr. 1).
Uvolněte upínací šrouby ochranného krytu a sejměte jej.
Uvolněte upínací matku kotouče (4 na obr. 2).
Vyjměte protipřírubu (3 na obr. 2) a kotouč (2 na obr. 2) a na přírubu zasuňte nový kotouč (1
na obr. 2). Dbejte, aby odpovídal směr otáčení znázorněný na kotouči. Připojte
protipřírubu (3 na obr. 2).
Utáhněte upínací matku (4 na obr. 2) a bezpečnostní kryt.
Dejte pozor, abyste na bezpečnostním krytu nenechali ležet žádné náčiní.
5. ÚDRŽBAASERVIS
Ujistěte se, že přístroj není zapnutý a je odpojen od sítě, jestliže provádíte údržbu
motoru.
Přístroje značky Ferm jsou konstruovány pro dlouhodobé používání při minimální údržbě.
Budou fungovat bez problémů, pokud se jim bude věnovat náležitá péče a pokud budou
pravidelně čištěny.
Iatní
Kryt přístroje pravidelně čistěte měkkým hadříkem (nejlépe po každém použití). Odstraňujte
prach a špínu z otvorů ventilace.
Pokud se apínu nepodaří odstranit, použijte měkký hadřík namočený v mýdlové vodě.
Zásadně nepoužívejte rozpouaštděla, jako jsou benzin, alkohol, čpavek apod. Tato
rozpouštědla by mohla poškodit umlěohmotné součásti přístroje.
Nářadí ihned po použití vyčistěte
Vypojte zástrčku ze zásuvky.
Vyjměte ze zařízení nádržku na vodu a znečištěnou vodu vylijte.
Odšroubujte a vyčistěte jímku.
Uvolněte hvězdicový šroub, pracovní desku složte a celou řezačku vyleštěte.
Zařízení splňuje požadavky platných bezpečnostních předpisů. Opravy smí provádět pouze
oprávněná organizace, protože pokouší-li se o opravu nekvalifikovaná osoba, hrozí jí nebo
okolním osobám nebezpečí úrazu. Pravidelně prohlížejte zástrčku a přívodní kabel a zjistíte-li
poškození, dejte je u oprávněné organizace opravit. Rovněž kontrolujte i prodlužovací kabely.
Jsou-li poškozeny bezpečnostní kryty nebo vypínače, je třeba je vyměnit dříve, než budete
řezačku opět používat.
Mazání
Přístroj nevyžaduje žádné dodatečné mazání.
16
H
CZ
SI
PL
LV
LIT
RUS
UA
GR
Ferm 17
Závady
Vznikne-li závada na některé součástce, například vlivem opotřebení, kontaktujte prosím
servisní adresu uvedenou na záruční kartě. Na zadní straně návodu naleznete schematický
nákres, které součástky lze objednat.
Životní prostředí
Přístroj je dodáván v odolném balení, které zabraňuje jeho poškození během přepravy.
Většinu z materiálů, které jsou na balení použity, lze recyklovat. Zbavujte se jich proto pouze na
místech určených pro odpad příslušných látek.
Vadný a nebo vyhozený elektrický či elektronický přístroj musí být dodán na
příslušné recyklační míst.
Záruka
Záruka je poskytována za podmínek, jež najdete na samostatném záručním listu, který je
přiložen k výrobku.
CE PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ NOREM (CZ)
Na vlastní odpovědnost vyhlašujeme, že tento
FZT-600
je ve shodě s následujícími normami a normovanými dokumenty:
EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61029-1
v souladu s nařízeními
98/37/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2002/95/EC, 2002/96/EC
od 01-01-2007
ZWOLLE NL
J.A. Bakker - van Ingen J. Lodewijk
CEO Ferm BV Quality Manager Ferm Global
Jelikož naší politikou je naše výrobky soustavně zlepšovat, vyhrazujeme si právo bez
předchozího upozornění specifikaci výrobku změnit.
Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle • Holanda
H
CZ
SI
PL
LV
LIT
RUS
UA
GR
Ferm
Підключення до подачі води
1) Вказівки щодо підключення до подачі води для інструментів, котрі призначено для
підключення до подачі води; воду та приладдя застосовувати згідно з 14.5., щоб
запобігти впливу води на інструмент, контроль шлангів та інших критичних частин, у
котрих існує загроза пошкодження та максимального дозволеного тиску у місці
подачі води.
2) Для інструментів, котрі призначено для підключення до подачі води, основний зміст
даних вказівок згідно з ситуацією:
у інструментів, обладнаних PRCD: Ніколи не застосовувати інструмент без
PRCD, який міститься у комплекті постачання разом з інструментом,
у інструментів з ізолюючим трансформатором: Ніколи не застосовувати
прилад без трансформатора, який міститься у комплекті постачання разом
з приладом або ж без типу, специфікованого у цій інструкції,
Заміну вилки або шнура живлення має право виконувати тільки виробник
інструменту або ж його сервісна організація,
Слідкуйте за тим, щоб вода знаходилася на достатній віддалі від
електричних частин інструменту та від осіб, присутніх на місці роботи.
3. ЗБОРКА
Зъорка
Мал. 1
Установка опорного ножа
Відгвинтіть два гвинти із хрестоподібним шліцом (9) і розмістіть педаль
опорного ножа (10) під столом.
Розмістіть невелику пластину (2 різьбові отвори) під педаллю опорного ножа.
З'єднайте опорний ніж двома гвинтами й пластиною.
Установка дискової пилки
Вигвинтіть два гвинти з нижнього захисного кожуха полотна й зніміть кожух
Відкрутіть гайку (проти годинникової стрілки) і зовнішній фланець
Помістіть полотно на внутрішній фланець
Установіть зовнішній фланець і гайку (по годинниковій стрілці)
Поставте на місце нижній захисний кожух полотна й загвинтіть два гвинти
Установка верхнього захисного кожуха полотна(11)
Засуньте захисний кожух по горизонталі поперек опорного ножа.
З'єднайте захисний кожух з опорним ножем за допомогою болта (12) і стопорної гайки
Переконайтеся, що кожух з'єднаний під шплінтом(13). Шплінт не дає кожуху
відкидатися назад.
Установка регульованого огородження
З'єднайте ручку (7) з огородженням (3) за допомогою пластини (1 різьбовий
отвір); поки не затягуйте ручку
Установіть все огородження цілком з (незатягнутими) ручками на стіл;
пластини на внутрішню сторону стола
Установіть необхідну відстань
Загвинтіть ручки, обертаючи їх (по годинниковій стрілці)
Розмістіть ємність для води (4) під столом
60
H
CZ
SI
PL
LV
LIT
RUS
UA
GR
Ferm 59
включення й відключення яких не використовується вимикач.
Захисний екран алмазного ріжучого диска не повинен бути затиснутий або знято.
Захисний екран, що заклинює, повинен бути негайно відремонтований.
Розклинюючий ніж не повинен бути знітий.
Електрична безпека
Увага! При використанні електроприладів завжди дотримуйтесь місцевих вимог з техніки
безпеки стосовно ризику виникнення пожеж, вра ження електрострумом і травмування.
Окрім наступних вказівок також прочитайте вимоги до техніки безпеки у відповідній
окремій частині. Дане керівництво необхідно надійно зберігати!
Завжди перевіряйте, щоб електроживлення відповідало напрузі на
табличці технічних даних.
Підключення до джерела живлення
Варто переконатися, що подаване електроживлення й штекерна вилка відповідають
параметрам вашого верстата. Для цього треба перевірити дані, зазначені на заводській
паспортній табличці машини. Будь-які зміни повинні здійснюватися тільки силами
кваліфікованого фахівця-електрика.
При використанні цього пристрою в мережній розетці ми наполегливо
рекомендуємо застосовувати RCD (пристрій струму залишкового
розряду) не більше З0 мА.
Увага! Даний верстат повинен бути заземлений.
При неправильному заземленні даний плиткорізний верстат може викликати ураження
струмом. Переконайтесь, що розетка живлення має належне заземлення. Якщо у вас
виникають сумніви, зверніться за консультацією до кваліфікованого фахівця-електрика.
Обережно! Вставляючи штекерну вилку в мережну розетку й виймаючи її з
розетки, будьте уважні й уникайте дотику контактам вилки, що може
призвести до серйозної ураження струмом.
Заміна мережевих шнурів і вилок штекера
Утилізуйте старі кабелі і вилки штекера безпосередньо після того, як вони замінюються
на нові. Підключення вилки штекера незакріпленого шнура до розетки небезпечне.
Використання подовжувачів
Використовуйте лише дозволений подовжувальний кабель, що відповідає потужності
машини. Необхідно, щоб жили мали мінімальний поперечний переріз 1,5 мм
2
.
Якщо кабель намотаний на котушку, його слід повністю розмотати.
PRCD
Портативний пристрій для контролю залишкового струму
H
CZ
SI
PL
LV
LIT
RUS
UA
GR
Ferm
REZALEC PLOŠČIC
Številke v besedilu ustrezajo diagramom na straneh 2
Za vašo varnost in varnost drugih vam priporočamo, da pred uporabo žage
natančno preberete ta navodila. Priročnik in priloženo dokumentacijo shranite za
nadaljnjo referenco.
Uporaba
To orodje je primerno za rezanje različnih stenskih in talnih ploščic največje velikosti 500 x 500 x
35mm. Diamantno kolo lahko zamenja uporabnik. Uporaba orodja za katerekoli druge
materiale ni dovoljena.
Vsebina
1. Informacije o stroju
2. Varnostna navodila
3. Montaža
4. Delovanje
5. Servis in vzdrževanje
1. INFORMACIJE O STROJU
Tehnični podatki
*S2=Najdaljše obdobje delovanja s kapaciteto 600 W
Vsebina paketa
1 Rezalec ploščic
1 Pladenj z vodo
1 V celoti prilagodljivo vzporedno vodilo
1 Držalo za ploščice
Napetost 230 V~
Frekvenca 50 Hz
Poraba energije 600W/S2=30 min*, 500W/S1
IPrazred IP54
Hitrost praznega teka 2950/min
Maks. globina reza 90° 35 mm
Maks. globina reza 45° 20 mm
Rezalni kot 0 - 45°
Į rezila 180 x 22,2 x 2,2 mm
Dimenzije delovne mize 360 x 330 mm
Stopnja pritiska zvoka 63 dB(A)
Stopnja moči zvoka 76 dB(A)
Vibriranje 1,134 m/s
2
18
H
CZ
SLO
PL
LV
LIT
RUS
UA
GR
Ferm 19
1 Navodila
1 Varnostna navodila
1 Garancijska kartica
Prepričajte se, da izdelek in njegovi nastavki niso bili poškodovani med transportom.
2. VARNOSTNANAVODILA
Pomen simbolov
Natančno preberite navodila
V skladu s temeljnimi varnostnimi standardi in evropskimi direktivami
Označuje nevarnost poškodb, smrti ali materialnih škod na napravi in predmetih
zaradi neupoštevanja navodil, ki so zajeta v tem priročniku.
Označuje nevarnost električnega udara.
Vtikač izvlecite iz vtičnice na zidu
Uporabljajte zaščitna očala in zaščito za sluh
Poškodovano ali neuporabno električno napravo odnesite na mesto, pristojno za
reciklažo tovrstnega materiala.
Bezpečnost při práci s elektřinou
Při používání elektrických přístrojů je vždy třeba dodržovat bezpečnostní předpisy platné ve
vašem státě. Sníží se tím nebezpečí požáru, zasažení elektrickým proudem a zranní osob.
Pročtěte zde uvedené bezpečnostní pokyny a seznamte se i s bezpečnostními pokyny
přiloženými k nástroji. Uložte tyto pokyny na bezpečném místě.
Vždy kontrolujte, jestli napájení odpovídá napětí na typovém štítku.
Posebne varnostna navodila
Uporabljajte zaščitna očala, maske proti prahu, zaščitnike za ušesa, delovne rokavice in
zaščitno obuvalo, ki ne drsi.
Miza mora biti ravna. Mizo ne razite in je ne potiskajte.
H
CZ
SLO
PL
LV
LIT
RUS
UA
GR
Ferm
1 Ріжучий верстат для керамічної плитки
1 Лоток для води
1 Регульована напрямна лінійка на всю довжину стола
1 Напрямний косинець
1 Комплект інструкцій
1 Інструкції з безпеки
1 Гарантійний талон
Перевірте машину, від’ємні частини і приладдя на наявність пошкоджень під час
транспортування.
2. ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Розшифровка позначень
Уважно читайте інструкції.
Відповідно до застосовних стандартів по безпеці директив ЄС.
Ризик ушкодження матеріалу й/або фізичних травм.
Указує на присутність напруги.
Витягніть вилку з розетки.
Надягайте засоби захисту органів слуху й зору.
Несправний і/або бракований електричний або електронний прилад
повинен бути утилізований належним чином.
Правила безпечного користування
Перед початком роботи перевірте, що ваш електроінструмент не ушкоджений,
особливу увагу зверніть на алмазний ріжучий диск. Для забезпечення правильної
роботи інструмента всі деталі повинні бути належним чином установлені й повинні
відповідати всім відповідним вимогам. Перед наступним застосуванням інструмента
всі захисні екрани й всі деталі, що мають незначні ушкодження, повинні бути
перевірені на предмет їхньої придатності для подальшого використання. деталі, що
рухаються, і, особливо захисний екран алмазного ріжучого диска, повинні бути
добре підігнані й не повинні заклинюватися. Не використовуйте інструменти, для
58
H
CZ
SI
PL
LV
LIT
RUS
UA
GR
Ferm 57
РІЖУЧИЙ ВЕРСТАТ ДЛЯ КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ
Числа у наступному тексті відносяться до креслень на сторінці 2
Перед початком експлуатації машини уважно прочитайте дане керівництво.
Ознайомтесь з принципом її роботи і керування. Здійснюйте технічне
обслуговування машини у відповідності до інструкцій для її подальшого
бездоганного функціонування. Керівництво з експлуатації і відповідну
документацію необхідно зберігати поблизу від машини.
Введення
Даний інструмент призначений для різання різних настінних і керамічних плиток для
підлоги, при максимальному розмірі плитки 500 x 500 x 35 мм. Алмазний ріжучий диск
може бути замінений клієнтом. Не дозволяється використовувати цей інструмент для
різання яких-небудь інших матеріалів.
Зміст
1. Інформація про виріб
2. Вказівки зтехнічні безпеки
3. Прладдя, яке монтується
4. Эксплуатациія
5. Технічні обслуговування
1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРІБ
Технічні характеристики
*S2 = Максимальна тривалість роботи з потужністю 600 ВТ.
Комплект иоставки
Мал. 1
Напруга 230 В~
Частота 50 Гц
Споживана потужність 600 Вт / S2 = 30 min, 500 Вт / S1
Клас IP IP54
Частота обертання холостого ходу 2950 /хв
Глибина пропила макс. 90° 35 мм
Глибина пропила макс. 45° 20 мм
Кут пропила 0 - 45°
Розміри ріжучого диска 180 x 22.2 x 2.2 мм
Розміри робочого стола 360 x 330 мм
Lpa (рівень шуму) 63 дБ (A)
Lwa (рівень тиску звуку) 76 дБ (A)
Вібрація 1,134 м/с
2
H
CZ
SI
PL
LV
LIT
RUS
UA
GR
Ferm
Ne izpostavljajte rok v neposredno bližino vrtečega se rezila.
Orodje vedno najprej izklopite oz. iztaknite vtič iz omrežne vtičnice in šele nato začnite
reševati rezilo, ki se je zaskočilo.
Orodja ne uporabljajte za rezanje majhnih obdelovancev in ne za naloge, ki niso v skladu s
prvotnim namenom orodja.
Med uporabo rezalnika dotakajte vodo v tank. V tanku naj bo vseskozi dovolj vode.
V orodje točite vodo. Natakanje topil je prepovedano.
Orodje skrbno vzdržujte. Redno brusite in čistite rezilo. Vsake toliko časa se prepričajte,
da so vtič, priključna vrvica in vodna cev nepoškodovani.
Če orodja ne uporabljajte oz. pred popravili, orodje izklopite iz omrežne napetosti.
Zamenjavo delov oz. dodatkov opravi za to usposobljeni serviser.
Najprej vedno blokirajte glavo (12, Fig.1) in šele nato orodje skladiščite.
Orodje, ki ne uporabljate, hranite v suhem prostoru.
Připojení na napájení
Zkontrolujte, zda je elektrické napájení a zástrčka v souladu s vaším strojem. Podívejte se na
výkonový štítek na řezači na dlaždice. Jakékoli změny by měl vždy provádět kvalifikovaný elektrikář.
Při používání nářadí se důrazně doporučuje mít na zásuvce proudový chránič na
max. 30 mA.
Upozornění! Tento stroj musí být uzemněný.
Pokud stroj není správně uzemněný, může způsobit elektrický šok. Ujistěte se, že napájecí
zásuvka je uzemněná. Pokud máte pochyby, nechte to zkontrolovat zkušeným elektrikářem.
Upozornění! Vyhněte se styku s koncovkami zástrčky při zasouvání (vyjímání)
zástrčky do (z) elektrické zásuvky. Kontakt způsobí vážný elektrický šok.
Výměna kabelů a zástrček
Staré kabely nebo zástrčky po výměně za nové okamžitě vyhoďte. Je nebezpečné používat
zástrčky s uvolnnými kabely.
Používání prodlužovacích kabelů
Používejte pouze schválené prodlužovací kabely odpovídající příkonu přístroje. Minimální
průřez vodiče je 1,5 mm
2
. Používáte-li kabelový naviják, vždy ho odviňte celý.
PRCD
Prenosno tokovno varovalo
Priključitev na vodovod
1) Za orodja, ki bodo priključena k vodovodu, morajo biti njihovi napotki za priključitev k
vodovodu, za uporabo vode in uporabo priključkov v skladu z 14.5. Tako se izognete
poškodbi orodja zaradi vode, kontroli gumijastih cevi in drugim nevarnim delom, ki se
lahko poškodujejo ter vplivajo na maksimalno dovoljen pritisk vodovoda.
20
H
CZ
SLO
PL
LV
LIT
RUS
UA
GR
/

w innych językach