Denver BTH-150BLUE Instrukcja obsługi

Marka
Denver
Kategoria
przenośne zestawy słuchawkowe
Model
BTH-150BLUE
Rodzaj
Instrukcja obsługi
27
POL
Gratulujemy zakupu i dziękujemy za korzystanie z zestawu słuchawkowego Bluetooth. Aby szybko rozpocząć,
przeczytaj uważnie tę instrukcję użytkownika.
Ostrożnie
1. Wyłącz zestaw słuchawkowy i włóż do pudełka, by uniknąć uszkodzeń, zadrapań lub zniekształce-
nia ramki, jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy okres czasu. Aby przedłużyć żywotność akumulatora,
należy ładować co 6 miesięcy.
2. Jeśli zestaw słuchawkowy nie był używany przez długi czas, należy go najpierw naładować.
3. Akumulator zestawu słuchawkowego jest oryginalny — nie zalecamy samodzielnej jego zamiany.
4. Zestaw słuchawkowy należy przechowywać w suchym miejscu.
5. Nie należy używać tego produktu w środowisku o temperaturze wyższej niż 60°C oraz należy unikać ognia.
6. Nie należy zaginać ani zakręcać ramki, by uniknąć zniekształcenia.
7. Nie należy zużywać poduszek usznych więcej niż poprzez codzienne użytkowanie.
8. Nie należy ustawiać bardzo wysokiego poziomu głośności i w dalszym ciągu odtwarzać. Jeśli pojawi się
dzwonienie w uszach, należy zmniejszyć poziom głośności lub zaprzestać odtwarzania, nie zwiększać nagle
poziomu głośności. Głośność należy zwiększać powoli, by uniknąć uszkodzenia słuchu przez jej wysoki
poziom.
9. Podczas korzystania z zestawu słuchawkowego należy pamiętać o otoczeniu i nie korzystać w
miejscach ruchu ulicznego.
W zestawie:
Zestaw słuchawkowy zawiera następujące elementy:
Zestaw słuchawkowy Bluetooth 1 szt.
Instrukcja 1 szt.
2,5 mm – kabel audio 3,5 mm 1 szt.
Kabel ładowania micro USB 1 szt.
Next Song / Volume +
Previous Song / Volume -
On & Off / Play & Pause
Line-in
Micro USB Charging Port
Indicator
Mic
EN
NEXT SONG/ VOLUME+
PREVIOUS SONG/ VOLUME-
On & Off / Play & Pause
Micro USB Charging Port
Line-in
MIC
Indicator
POL
Następny utwór/Głośność+
Poprzedni utwór/Głośność-
Włącznik/Odtwarzanie i pauza
Port ładowania micro USB
Wejście liniowe
Mikrofon
Wskaźnik
Włączenie: Należy wcisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk wielofunkcyjny MFB. Tryb parowania
Bluetooth włączy się automatycznie, a czerwona i niebieska dioda LED będzie migać na przemian.
Wyłączanie: Należy wcisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk wielofunkcyjny MFB.
Połączenia: Aby odebrać połączenie, należy szybko wcisnąć przycisk MFB. Aby odrzucić lub zakończyć
połączenie, należy wcisnąć i przytrzymać przycisk MFB. Aby ponownie wybrać ostatni numer, należy szybko
dwukrotnie wcisnąć przycisk MFB.
Wybór ścieżki: Należy szybko wcisnąć przycisk +/-.
Regulacja głośności: Należy wcisnąć i przytrzymać przycisk +/-. Osiągnięcie maksymalnego poziomu
głośności zostanie zakomunikowane za pomocą krótkiego sygnału.
Parowanie:
1.Upewnij się, że telefon lub urządzenie Bluetooth jest włączone.
2.Aby sparować zestaw słuchawkowy, który nie był jeszcze parowany z urządzeniem, włącz zestaw
słuchawkowy. Tryb parowania Bluetooth włączy się automatycznie, a czerwona i niebieska dioda LED będzie
migać na przemian. Aby sparować zestaw słuchawkowy, jeśli został poprzednio sparowany z innym
urządzeniem, upewnij się, że poprzednio sparowane urządzenie jest wyłączone.
3.Włącz funkcję Bluetooth w telefonie lub urządzeniu Bluetooth i ustaw je na wyszukiwanie urządzeń Bluetooth.
4. W telefonielub urządzeniu Bluetoothz listy znalezionych urządzeń należy wybrać Denver BTH-150.
5. Po nawiązaniu połączenia niebieska dioda LED przestanie migać.
Ładowanie akumulatora
Kabel Micro USB należy podłączyć do gniazda ładowania USB słuchawek oraz do wejścia USB komputera lub
innego urządzenia z funkcją ładowania za pomocą USB. Podczas ładowania dioda LED będzie świecić na
czerwono. Po zakończeniu ładowania dioda LED zmieni kolor na niebieski.
Ostrzeżenie o niskim stanie akumulatora:
Urządzenie wydaje sygnał dźwiękowy w odstępach 15-sekundowych, w przypadku gdy napięcie akumulatora
jest mniejsze niż 3,2 V.
Wyłączenie zestawu słuchawkowego z powodu zbyt niskiego stanu akumulatora:
W przypadku gdy napięcie akumulatora jest mniejsze niż 3,0 V, słuchawki wyłączą się automatycznie.
Aplikacja:
Zestaw słuchawkowy Denver BTH-150 posiada przycisk, który umożliwia odebranie połączenia gdy w pobliżu
znajduje się telefon komórkowy, a także umożliwia słuchanie muzyki z urządzenia Bluetooth. Należy jednak
pamiętać, że urządzenia nie powinny znajdować się w odległości przekraczającej 15 m od zestawu
słuchawkowego.
Słuchawki są zgodne ze specyfikacją Bluetooth 5.0 oraz obsługują następujące profile: Headset Profile (HSP),
Hands-free Profile (HFP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP).
28
29
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. PRAWA AUTORSKIE DENVER ELECTRONICS A/S
Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie zawierają materiały, komponenty i substancje, które
mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeżeli zużyte materiały (urządzenia elektryczne i
elektroniczne oraz baterie) nie są utylizowane prawidłowo.
Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są oznaczone symbolem przekreślonego pojemnika
na śmieci (zob. poniżej). Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie nie
powinny być utylizowane razem z odpadami komunalnymi.
Ważne jest, abyś jako użytkownik końcowy wyrzucał zużyte baterie w odpowiednich i przeznaczonych do
tego miejscach. W ten sposób można zapewnić prawidłowy recykling zużytych baterii zgodnie z
przepisami i bez zagrożenia środowiska.
We wszystkich miastach wyznaczono punkty zbiórki (np. recykling), w których można bezpłatnie oddać
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie, a nawet zapewniono możliwość ich odbioru w
miejscu zamieszkania użytkowników. Dodatkowe informacje można uzyskać w wydziale technicznym
urzędu miasta.
Inter Sales A/S niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego BTH-150 jest zgodny z dyrektywą
2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod następującym adresem
internetowym.
Wejdź na: www.denver-electronics.com, a następnie kliknij IKONĘ wyszukiwania na górze strony.
Wpisz number modelu: BTH-150. Teraz wejdź na stronę produktu. Czerwona dyrektywa znajduje się w
„do pobrania/inne do pobrania”.
Zakres częstotliwości pracy: 2402-2480MHz
Maks. moc wyjściowa: 14dBm
Ostrzeżenie: Bateria litowa w środku.
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften DK-8382
Hinnerup
facebook.com/denverelectronics
Zastrzegamy sobie prawo do zamian technicznych, błędów i braków w instrukcji obsługi.
/

Ten podręcznik jest również odpowiedni