iTEC BTHF-SOLAR instrukcja

Kategoria
Gry wideo
Typ
instrukcja
i-tec SOLAR – Bluetooth MULTIPOINT Handsfree CarKit
Dziękujemy za wybór naszego produktu i prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją.
i-tec SOLAR – Bluetooth MULTIPOINT Handsfree CarKit jest urządzeniem wyprodukowanym w technologii komunikacji bezprzewodowej.
Wyposażony jest w procesor sygnałowy DSP, który służy poprawie jakci sygnału poprzez eliminację zakłóceń i wzmocnienie jego
poziomu. i-tec SOLAR jest przenośnym, kompaktowym urządzeniem, w pełni bezprzewodowym. Umożliwia równoczesną komunikacz
dwoma różnymi telefonami obsługującymi prole HeadSet lub HensdFree protokołu Bluetooth.
W tylnej części urządzenia i-tec SOLAR zamontowano panel słoneczny, umożliwiający jego ładowanie bez konieczności podłączania się do
sieci elektrycznej.
Uwaga: samochodowego zestawu głośnomówiącego należy używać wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Zawartość opakowania
• Bluetooth
®
i-tec SOLAR
• ładowarka samochodowa (12 / 24 V)
• przewód ładowania (USB A-USB Mikro)
• uchwyt na urządzenie z elementami mocującymi do szyby
• instrukcja obsługi
Specyfikacja
• standard: Bluetooth v2.1+ EDR (BlueCore 5 chip)
• panel słoneczny ładowarki
• zakres częstotliwości: 2,4-2,480 GHz (pasmo ISM)
• maksymalny zasięg: do 10m (Bluetooth Class II)
• obsługiwane prole: HandsFree i HeadSet 1.5
• czas rozmowy: do 13
• czas czuwania: do 800 godzin
czas ładowania baterii:
poprzez USB: około 3 godziny (pierwsze ładowanie 3,5h);
panel słoneczny: około 18h
• typ baterii: Li-Ion 3,7V/550mAh
• ładowarka samochodowa: wejście =12-24V / wyjście =5V/400mA
• głośnik: 30 mm
• mikrofon: z funkcją tłumienia szumu i echa
• waga: 69 g
• wymiary: 98 x 55 x 17 mm
inne właściwości:
- pełny dupleks
- zgodne ze wszystkimi dostępnymi obecnie telefonami Bluetooth z prolem HeadSet i HandsFree
- inteligentny procesor sygnałowy DSP eliminujący echo i zakłócenia
- wybieranie głosowe numeru (o ile obsługuje telefon)
- ponowne wybieranie ostatniego numeru (Redial)
- możliwość sparowania nawet z 8 telefonami (współpracuje wyłącznie z 2 pierwszymi)
PL
19 - 20
- jeden klawisz do przyjęcia i zakończenia rozmowy
- klawisz do odrzucenia rozmowy
- regulacja głośności
Uwaga: Przed pierwszym użyciem należy ładowurządzenie przez co najmniej 3,5 godziny!
Ładowania urządzenia
Urządzenie można ładować za pomocą ładowarki samochodowej lub poprzez port USB komputera. Stan rozładowania baterii urządzenia
jest sygnalizowany za pomocą migania czerwonej diody LED (1 błysk co 3 sekundy). W przypadku umieszczenia urządzenia w odpowiedni
nasłonecznionym miejscu bateria nie zostanie rozładowana dzięki ładowaniu za pomocą panelu słonecznego.
1. Podłączyć ładowarkę do gniazda ładowania urządzenia (6).
Dioda sygnalizacyjna ładowania – czerwona (5):
a. świeci: niski stan baterii
b. nie świeci (po około 3 godzinach): bateria jest naładowana
2. Po zakończeniu ładowania odłączyć ładowarkę.
Dioda sygnalizacyjna Bluetooth – niebieska (5): miga (w przypadku sparowania z telefonem).
Uwaga:
1. Jeżeli urządzenie nie było używane przez kilka miesięcy, czerwona dioda może nieączsię przez pierwsze 15 – 35 minut
ładowania za pomocą przewodu.
2. Ładowanie urządzenia jest możliwe także za pomocą panelu słonecznego umieszczonego w tylnej części urządzenia. Po ładowaniu
przez około 2 godziny możliwa jest rozmowa przez około 1 godzinę. Pełne ładowanie baterii za pomocą panelu od stanu
całkowitego rozładowania trwa około 18 godzin.
SPOSÓB UŻYCIA
Opis urządzenia
1. Przycisk wyciszenia (Mute)
2. Pogłaśnienie (VOL+)
3. Uchwyt mocujący do szyby
4. mikrofon
5. Przycisk wielofunkcyjny wraz z diodami sygnalizacji ładowania i Bluetooth
6. Gniazdo ładowania microUSB
7. Ściszanie (VOL-)
8. Głośnik
Montaż w samochodzie
1. Wsunąć delikatnie Handsfree do przezroczystego uchwytu z przyssawkami wzdłuż prowadnic aż do pozycji końcowej. W celu wyjęcia
urządzenia z uchwytu należy operację wykonać w przeciwnym kierunku, również bez użycia nadmiernej siły.
2. PrzyczepHandsfree do płaskiej powierzchni samochodu (na szybę) za pomoprzyssawek. Urządzenie powinno być skierowane w
stronę użytkownika, żeby korzystanie z niego nie było utrudnione.
Uwaga:
zaleca się oczyścić przyssawki oraz powierzchnię szyby przed zamocowaniem Handsfree , żeby urządzenie nie odczepiło się podczas jazdy
uchwyt jest wyposażony w pionowe nóżki wykorzystywane podczas używania uchwytu bez przyssawek nóżki służą do ochrony
panelu słonecznego, nie należy ich więc usuwać.
Uruchomienie urządzenia
W celu uruchomienia wyłączonego urządzenia należy przycisnąć przycisk wielofunkcyjny (5) przez około 4 sekundy. Pojawi się 1
wnoszący się sygnałwiękowy i dioda LED 5x błyśnie niebiesko, a następnie będzie migać co 3 sekundyurządzenie znajduje się w
stanie gotowości.
Uwaga: Przed pierwszym użyciem należy urządzenie sparować z telefonem (patrz punkt Parowanie).
Wyłączenie urządzenia
W celu wyłączenia urządzenia należy przycisć przycisk wielofunkcyjny (5) przez około 4 sekundy. Pojawi się 1 opadający sygnał
dźwiękowy i dioda LED 5x błyśnie czerwono, po zwolnieniu przycisku wielofunkcyjnego po chwili urządzenie się wyłączy.
Uwaga: W trybie czuwania, jeżeli urządzenie nie jest połączone z żadnym telefonem, to po 10 minutach bezczynnci automatycznie
zostanie ono wyłączone w celu oszczędzana baterii.
PAROWANIE
Uwaga: Parowanie można wykonać także podczas ładowania i-tec SOLAR – Bluetooth MULTIPOINT Handsfree CarKit.
Proces parowania:
1. Umieścić telefon w pobliżu urządzenia (najlepiej do 1m).
2. Handsfree CarKit jest wyłączony.
3. Wcisnąć przycisk wielofunkcyjny (5) przez około 6 sekund. Pojawi się długi sygnał dźwiękowy i dioda LED zacznie migać naprzemiennie
czerwono i niebiesko. Przez 2 minuty Handsfree będzie w trybie parowania.
4. Za pomocą telefonu wyszukać urządzenie w otoczeniu Bluetooth i sparować (urządzenie przedstawia się jako SOLAR).
5. Hasło parowania to 0000.
6. Parowanie zakończyło się prawidłowo gdy dioda LED przestanie migać światłem naprzemiennym i zacznie migać tylko niebiesko co 3
sekundy. Na telefonie może także pojawić się informacja o połączeniu za pomocą odpowiednio prolu HandsFree lub HeadSet.
Uwaga:
1. Jeżeli parowanie nie zostało prawidłowo wykonane przed upływem 2 minut, należy powtórzyć cały proces od początku.ywanie
Handsfree jest możliwe dopiero po sparowaniu go z telefonem.
2. Telefon powinien znajdować się w odległości nie większej niż 10m od urządzenia, w przeciwnym przypadku może dojść d zerwania
połączenia. Po ponownym zmniejszeniu odległości poniżej 10m połączenie powinno zostać ponownie nawiązane.
3. Zerwanie połączenia jest sygnalizowane przez urządzenie za pomocą 3 krótkich sygnałów dźwiękowych co minutę przez okres 10 minut.
PRZYJĘCIE POŁĄCZENIA
Połączenie przychodzące jest zwykle sygnalizowana dzwonieniem telefonu oraz Handsfree (w zależności od modelu telefonu).
1. W celu przyjęcia rozmowy należy 1x krótko wcisnąć przycisk wielofunkcyjny (5).
2. W celu zakończenia rozmowy należy 1x krótko wcisnąć przycisk wielofunkcyjny (5).
PL
21 - 22
WYKONYWANIE POŁĄCZEŃ
Zwykłe wybieranie numeru
1. Wybrać numer za pomocą klawiatury telefonu ja w przypadku normalnego połączenia. Dźwięk zostanie przekierowany do urządzenia.
2. W celu zakończenia rozmowy należy 1x krótko wcisnąć przycisk wielofunkcyjny (5).
Głosowe wybieranie numeru
1. Aktywować funkcję wybierania głosowego w telefonie i nagrać odpowiednie znaki głosowe dla numerów.
Sposób obsługi tej funkcji powinien znajdować się w instrukcji telefonu.
Uwaga: W celu obsługi tej funkcji przez urządzenie musi obsługiwać ja telefon i w jego pamięci (nie na karcie SIM) musbyć
nagrane odpowiednie znaki głosowe.
2. Wcisnąć krótko przycisk wielofunkcyjny (5).
3. W głośniku pojawi się krótki sygnał dźwiękowy.
4. Wypowiedzieć znak głosowy. Urządzenie przekieruje znak do telefonu i spowoduje wybranie numeru.
5. W celu zakończenia rozmowy należy 1x krótko wcisnąć przycisk wielofunkcyjny (5).
Uwaga:
– w celu przerwania wybierania numeru należy 1x dłużej wcisnąć przycisk wielofunkcyjny (5).
Zakłócenia panujące w otoczeniu mogą przyczynić się do zniekształcenia znaku głosowego. Zaleca się nagrywać znaki w miejscach
wyciszonych.
Ponowne wybieranie ostatniego numeru (Redial)
W celu ponownego wybierania ostatniego numeru należy 2x wcisnąć krótko przycisk wielofunkcyjny (5). W głośniku pojawi się krótki
sygnał dźwiękowy.
PRZEŁĄCZANIE ROZMOWY MIĘDZY URZĄDZENIEM I TELEFONEM
Z urządzenie do telefonu
Przycisnąć jednocześnie klawisze pogłaśniania (2) i ściszania (7) przez około 3 sekundy lub wyłączyć urządzenie.
Rozmowa zostanie przekierowana do telefonu.
Z telefonu do urządzenia
Przycisnąć jednocześnie klawisze pogłaśniania (2) i ściszania (7) przez około 3 sekundy lub użyć odpowiedniej funkcji na telefonie.
Rozmowa zostanie przekierowana do urządzenia.
Odrzucenie połączenia
Wcisnąć przycisk wielofunkcyjny (5) przez około 2–3 sekundy po czasu pojawienia się krótkiego sygnału dźwiękowego.
Regulacja głośności
Regulacja poziomu głośności odbywa się za pomocą przycisków pogłaśniania (2) i ściszania (7) – regulacja możliwa jest zarówno w trybie
gotowości jak i podczas rozmowy .
Uwaga: przy ustawionym wysokim poziomie głośności może zmniejszyć się jakość rozmowy (echo, szumy z otoczenia).
Wyciszenie dźwięku (Mute)
W celu wyciszenia głosu rozmowy należy wcisnąć 1x przycisk wyciszenia (1). Dioda LED zaświeci się czerwono. W celu przywrócenia
urządzenia do normalnego trybu należy przycisk wyciszenia (1) wcisnąć przez około 3 sekundy aż dioda LED zacznie migać niebiesko.
Wstrzymanie rozmowy
W celu użycia funkcji wstrzymania rozmowy z współrozmównaly 2x krótko wcisć przycisk wielofunkcyjny (5). Powrót do rozmowy
możliwy jest po ponownym krótkim wciśnięciu 2x przycisku wielofunkcyjnego (5).
ZaAWANSOWANE FUNKCJE I-TEC SOLAR:
A: Wielodostępność
i-tec SOLAR – Bluetooth MULTIPOINT Handsfree CarKit może być sparowany z 8 telefonami obsługującymi technologię Bluetooth; aktywne
połączenie dzięki funkcji Multipoint urządzenie utrzymuje z dwoma sparowanymi telefonami.
Aktywacja i dezaktywacja funkcji Multipoint
Funkcja Multipoint w domyślnej konguracji jest wyłączona.
Aktywacja: W trybie gotowości wcisnąć przycisk pogłaśniania (2) przez około 3 sekundy. Pojawi się krótki sygnał dźwiękowy.
Dezaktywacja: W trybie gotowości wcisnąć przycisk ściszania (7) przez około 3 sekundy. Pojawi się krótki sygnał dźwiękowy i urządzenie
się wyłączy.
Parowanie z dwoma telefonami:
1. Handsfree jest wyłączone i aktywowana jest funkcja Multipoint.
2. Wcisnąć przez około 6 sekund przycisk wielofunkcyjny (5); sparować z pierwszym telefonem.
3. Wyłączyć urządzenie i ponownie wcisnąć przez około 6 sekund przycisk wielofunkcyjny (5); sparować z drugim telefonem.
4. Wyłącz urządzenie i po ponownym uruchomieniu (4 sekundy wcisnąć przycisk wielofunkcyjny (5) – tryb gotowości) urządzenie
automatycznie połączy się z dwoma sparowanymi telefonami.
UŻYCIE FUNKCJI MULTIPOINT
Połączenie przychodzące
A: Połączenie przychodzące na jeden telefon:
1. W celu przyjęcia rozmowy należy 1x krótko wcisnąć przycisk wielofunkcyjny (5).
2. W celu zakończenia rozmowy należy 1x krótko wcisnąć przycisk wielofunkcyjny (5).
3. Jeżeli nastąpi próba nawiązania połączenia przychodzącego podczas rozmowy za pomodrugiego telefonu, to powinien pojaw
się sygn informujący o drugim połączeniu oczekującym (niektóre modele telefonu); połączenie można przyjąć za pomocą aparatu
telefonicznego.
Uwaga: W przypadku niektórych modeli telefonów jeli rozmowa na pierwszym telefonie zostanie zakończona przed ukończeniem
nawiązywania połączenia przychodzącego na drugim telefonie, to po 2 sekundach od zakończenia pierwszej rozmowy możliwe jest
przyjęcie drugiej na urządzeniu za pomocą wciśnięcia przycisku wielofunkcyjnego (5).
Wybieranie głosowe
Dla pierwszego telefonu: Krótko wcisnąć przycisk pogłaśniania (2). Wypowiedzieć znak głosowy. Urządzenie przekieruje znak do telefonu
i spowoduje wybranie numeru.
Dla drugiego telefonu: Krótko wcisnąć przycisk wielofunkcyjny (5). Wypowiedzieć znak głosowy. Urządzenie przekieruje znak do telefonu
i spowoduje wybranie numeru.
PL
23 - 24
Ponowne wybieranie ostatniego numeru (Redial)
Dla pierwszego telefonu: W celu ponownego wybierania ostatniego numeru należy 2x wcisć krótko przycisk pogłaśniania (2). W
głośniku pojawi się krótki sygnał dźwiękowy.
Dla drugiego telefonu: W celu ponownego wybierania ostatniego numeru należy 2x wcisnąć krótko przycisk wielofunkcyjny (5). W
głośniku pojawi się krótki sygnał dźwiękowy.
B:Parowanie z wieloma telefonami i przełączanie między nimi
i-tec SOLAR – Bluetooth MULTIPOINT Handsfree CarKit może być sparowany z 8 telefonami obsługującymi technologię Bluetooth; aktywne
połączenie urządzenie utrzymuje z jednym telefonem (przy wyłączonej funkcji Multipoint). Parowanie z kolejnym telefonem spowoduje
usunięcie informacji o telefonie, który był najdawniej używany. i-tec SOLAR zawsze przechowuje informacje co najwyżej o 8 telefonach. W
celu przełączenia połączenia pomiędzy telefonami należy:
1. Wyłączyć aktywne połączenie Bluetooth z urządzeniem za pomocą aktualnie połączonego telefonu.
2. Uruchomić połączenie Bluetooth ze sparowanym urządzeniem za pomocą docelowego telefonu.
C:Ładowanie urządzenia
Zaleca się ładowanie urządzenia wyłącznie za pomocą ładowarki samochodowej dołączonej do opakowania.
Zasady bezpieczeństwa
- i-tec SOLAR – Bluetooth MULTIPOINT Handsfree CarKit nie posiada ochrony przed zalaniem, nie należy używgo w miejscach silnie
zawilgoconych.
- Uwaga: Nigdy nie należy zanurzać urządzenia w wodzie!!
- Nie rzucać urządzeniem, nie narażać na uszkodzenie.
- Nie narażać na działanie wysokich temperatur. Temperatura pracy 0–40ºC.
- Nie wrzucać do ognia.
- Nie należy otwierać urządzenia – w razie uszkodzenia oddać do serwisu.
- Chronić przed dziećmi – małe części mogą zostać połknięte stanowiąc zagrożenie.
- W samochodzie używ urządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego. Nie umieszcz w miejscu poduszki
powietrznej.
- Wyłączurządzenie w samolotach (jeżeli jest zakaz używania), w szpitalach itp.
- W przypadku nie używania urządzenia przez dłuższy czas należy umieścić je w miejscu suchym, niezbyt gorącym i niezbyt zapylonym.
Gwarancja
Urządzenie objęte 24 miesięczną gwarancją.
Gwarancja traci ważność w przypadku:
- zalania
- uszkodzenia mechanicznego wskutek upadku, uderzenia itp.
- uszkodzenia wskutek działania ognia
- innego widocznego uszkodzenia wynikającego z niepoprawnego lub nieodpowiedniego użycia
- uszkodzeń przewodów.
Note: Marking is in compliance with EU Directive 2002/96/EC and EN50419
English
This equipment is marked with the above recycling symbol. It means that at the end of the life
of the equipment you must dispose of it separately at an appropriate collection point and not
place it in the normal domestic unsorted waste stream. This wil benefit the environment for
all. (European Union only)
Deutsch
Dieses Produkt trägt das Recycling-Symbol gemäß der EU-Richtinie 2002/96/EC. Das
bedeutet, dass das Gerät am Ende der Nutzungszeit bei einer kommunalen Sammelstelle zum
recyceln abgegeben werden muss, (kostenloss). Eine Entsorgung űber den Haus-/Restműll ist
nicht gestattet. Dies ist ein aktiver Beitrag zum Umweltschutz. (Nur innerhalb der EU).
Čeština
Toto zařízení je označeno výše uvedeným recyklačním symbolem. To znamená, že na konci
doby života zařízení musíte zajistit, aby bylo uloženo odděleně na sběrném místě, zřízeném
pro tento účel a ne na místech určených pro ukládání běžného netříděného komunálního od-
padu. Přispěje to ke zlepšení stavu životního prostředí nás všech. (Pouze pro Evropskou unii).
Polski
To urządzenie oznakowane jest specjalnym symbolem odzysku. Pookresie użytkowania
trzeba je zwrócic do odpowiedniego punktu zbiörki i nie wolno umiestczać go razem z
nieposortowanymi odpadami. Takie dzialanie przyniese korzyść dla środowiska. (Tylko w
Unii Europejskiej).
European Union Only
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32

iTEC BTHF-SOLAR instrukcja

Kategoria
Gry wideo
Typ
instrukcja