Vivanco BTC 700 Instrukcja obsługi

Kategoria
Telefony
Typ
Instrukcja obsługi
55
Zestaw Głośnomówiący z Bluetooth
Instrukcja Obsługi
ModelVivanco BTC 700
56
Deklaracja:
Reprodukcja, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie części lub całości
poniższego dokumentu w dowolnej formie jest zabronione bez pisemnej zgody producenta.
Spółka zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i wprowadzania udoskonaleń w
produkcie opisanym w niniejszym dokumencie bez wcześniejszego uprzedzenia.
Uwaga
Prosimy o upewnienie się, czy Państwa telefon komórkowy obsługuje profil Bluetooth, a
sieć Państwa operatora oferuje funkcje opisane w niniejszej instrukcji, ponieważ w
przeciwnym wypadku odpowiednie funkcje zestawu głośnomówiącego nie będą dostępne.
Certyfikaty i Potwierdzenia Bezpieczeństwa
Produkt został przetestowany i jest zgodny z wymaganiami Bluetooth BQB, część 15
przepisów FCC, Dyrektywa R&TTE (99/5/EC) oraz z wymaganiami oznaczenia CE.
Uwaga: Użytkownik nie powinien dokonywać jakichkolwiek zmian w urządzeniu. Zmiany
lub modyfikacje dokonywane bez jednoznacznej zgody strony odpowiedzialnej za
zgodność mogą odebrać użytkownikowi prawo do obsługiwania urządzenia.
Bezpieczeństwo
z Używaj ładowarki dołączonej do opakowania.
z Sprawdź prawa i przepisy dotycz
ące używania telefonów komórkowych oraz
zestawów głośnomówiących w okolicach, w których jeździsz samochodem. Zawsze
poświęcaj uwagę przede wszystkim prowadzeniu samochodu i zatrzymaj samochód,
jeżeli musisz zadzwonić lub odebrać telefon, a warunki na drodze tego wymagają.
z Przechowuj Zestaw Głośnomówiący z Bluetooth z daleka od dzieci, ponieważ
zawiera on niewielkie elementy, które mogą zostać połknięte przez dziecko.
z To urządzenie zawiera baterię Li-polimerową. Przechowuj ją z daleka od ognia (a
także nie wyrzucaj do ognia po użyciu), ponieważ bateria może eksplodować.
z Zestaw Głośnomówiący, a zwłaszcza bateria, powinny zostać odpowiednio
zutylizowane. Skontaktuj się z podmiotem zajmującym się recyclingiem w Twojej
okolicy.
57
Spis treści
1. WPROWADZENIE ................................................................................................................
.
1.1 TECHNOLOGIA BLUETOOTH ..................................................................................................
.
1.2 ZESTAW GŁOŚNOMÓWIĄCY Z BLUETOOTH ...........................................................................
.
1.3 CECHY PRODUKTU ................................................................................................................
.
1.4 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA...................................................................................................
.
1.5 PRZEGLĄD.............................................................................................................................
.
1.6 OKREŚLENIE CZASU PRZYCISKANIA KLAWISZY ...................................................................
.
2. OBSŁUGA TWOJEGO ZESTAWU GŁOŚNOMÓWIĄCEGO .......................................
.
2.1 ŁADOWANIE BATERII I UŻYTKOWANIE..................................................................................
.
2.1.1 Ładowanie Baterii ....................................................................................................
.
2.1.2 Informacje o Baterii .................................................................................................
.
2.2 PODŁĄCZANIE ZESTAWU GŁOŚNOMÓWIĄCEGO ....................................................................
.
2.3 WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE ZESTAWU GŁOŚNOMÓWIĄCEGO ................................................
.
2.4 SYNCHRONIZACJA/PODŁĄCZANIE ZESTAWU GŁOŚNOMÓWIĄCEGO DO URZĄDZEŃ Z
BLUETOOTH ...........................................................................................................................................
.
2.4.1 Synchronizacja Zestawu Głośnomówiącego z telefonem z Bluetooth....................
.
2.4.2 Synchronizacja Zestawu Głośnomówiącego z innym wyposażeniem
Bluetooth 10
2.4.3 Usuwanie Zapamiętanych Ustawień........................................................................
.
2.4.4 Podłączanie/Odłączanie Zestawu Głośnomówiącego od Bluetooth........................
.
2.5 FUNKCJE TELEFONOWANIA ...................................................................................................
.
2.5.1 Telefonowanie..........................................................................................................
.
2.5.2 Regulacja głośności..................................................................................................
.
2.5.3 Wyciszenie ...............................................................................................................
.
2.5.4 Przekazywanie Rozmów z/do Zestawu Głośnomówiącego ....................................
.
2.5.5 Wybieranie Głosowe................................................................................................
.
2.5.6 Funkcje Zaawansowane ...........................................................................................
.
2.6 TRYB AV (AUDIO/VIDEO) .....................................................................................................
.
3. KONSERWACJA ...................................................................................................................
.
4. WAŻNE INFORMACJE I NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA (FAQ) ................
.
58
1. Wprowadzenie
1.1 Technologia Bluetooth
Bluetooth to międzynarodowa ustandaryzowana technologia umożliwiająca
bezprzewodową komunikację na krótkich dystansach. Dwa dowolne urządzenia
posiadające Bluetooth, na przykład telefon komórkowy, PDA, PC, zestaw słuchawkowy,
mysz, klawiatura, drukarka itp. mogą komunikować się ze sobą bezprzewodowo poprzez
połączenie Bluetooth. Aby zapewnić prawidłowe działanie na całym świecie, Bluetooth
wykorzystuje globalnie dostępną częstotliwość ISM (Industrial Scientific and Medical). W
zakresie od 2.4 GHz do 2.48 GHz Bluetooth przesyła dane w ograniczeniu do 10 metrów
(tryb CLASS II) lub 100 metrów (tryb CLASS I) wykorzystując 79 kanałów i zmieniając
częstotliwość.
Bluetooth nie wymaga położenia bezpośrednio na linii wzroku, lecz połączenia mogą był
zakłócane przez takie przeszkody jak ściany, osoby lub urządzenia elektroniczne.
Dodatkowo, ze względu na różne sposoby wdrażania produktów, urządzenia Bluetooth od
żnych producentów mogążnić się, jeżeli chodzi o interoperacyjność. W takim
przypadku należy skonsultować się z producentem, aby sprawdzić kompatybilność
produktu.
Należy pamiętać, że w niektórych krajach mogą istnieć ograniczenia dotyczące
korzystania z urządzeń Bluetooth. Prosimy skontaktować się w tej sprawie z lokalnymi
władzami.
1.2 Zestaw Głośnomówiący Bluetooth
Niniejszy zestaw głośnomówiący z Bluetooth pochodzi ze specjalnie zaprojektowanej serii
Vivanco umożliwiającej kierowcom wykonywanie telefonów i odbieranie rozmów bez
konieczności trzymania w ręku telefonu komórkowego. Zapewnia bezprzewodowe
połączenie audio z telefonem komórkowym z Bluetooth oraz PDA. Produkt może być
również wykorzystywany w domu lub w biurze.
Dodatkowo, oprócz środowiska samochodowego, ten przenośny zestaw zasilany
wewnętrzną bateri
ą litowo-jonową może być również wykorzystywany w biurze jako
zestaw głośnomówiący do odbierania i wykonywania telefonów bez potrzeby trzymania w
ręku telefonu. Zestaw można także podłączyć do komputera PC z Bluetooth, aby prowadzić
rozmowy głosowe przez Internet.
1.3 Cechy Produktu
z Zgodność z Bluetooth v1.2, nie interferuje z sieciami bezprzewodowymi
z Klasa II, zakres działania do 10 metrów
59
z Najlepsza jakość dźwięku zapewniona przez technikę usuwania szumów i
wygłuszanie echa
z Wybieranie głosowe oraz przyjazny interfejs idealny dla kierowców
z Obsługuje profile: zestaw słuchawkowy, technologia HF, A2DP i AVRCP
z Umożliwia zawieszanie połączeń i rozmowy konferencyjne
z Gwarantowane bezpieczeństwo dzięki 128-bitowemu szyfrowaniu
z Łatwiejsze przenoszenie umożliwia wewnętrzną bateria litowo-jonowa
z Czas rozmowy/ czuwania do 10/900 godzin z wewnętrzną baterią
z Łatwy montaż, płytka mocująca, klips do panelu przeciwsłonecznego, wieszaczek,
dwustronna naklejka
z Wyjątkowa czystość dźwięku, szybkie połączenie, dokładne wyszukiwanie urządzeń
dostępnych w zasięgu
z Stylowe, przeno
śne, lekkie, niewielkie urządzenie do wykorzystania w samochodzie
i biurze
1.4 Zawartość Opakowania
z Vivanco BTC 700
z Płytka mocująca (Opcja)
z Dwustronna naklejka
z Klips do panelu przeciwsłonecznego (Opcja)
z Ładowarka samochodowa 12/24V (lub Ładowarka Podróżna,
Opcja)
z Instrukcja obsługi
1
1
1
1
1
1
1.5 Przegląd
Rys. 1 Vivanco BTC 700
7. Mikrofon
5. Klawisz K3
6. Klawisz K4
4. Klawisz K2
3. Klawisz K1
1. Głośnik Mikrofon
2. Dioda Cz/Nieb
8. Port ładowarki
60
1. Głośnik
2. Dioda czerwona/niebieskawskazuje stan urządzenia
3. Przycisk K1włączanie/wyłączanie urządzenia
4. Przycisk K2 odbieranie/zakończenie rozmowy
5. Przycisk K3regulacja głośności– zwiększanie
6. Przycisk K4regulacja głośności– zmniejszanie
7. Mikrofonprzekazywanie twojego głosu
8. Port ładowarki do podłączania ładowarki samochodowej (lub podróżnej) do
urządzenia, aby naładować baterię
1.6 Określenie czasu przyciskania klawiszy
z
Krótkie przyciśnięcie (SP): szybko wciśnij i zwolnij przycisk
z Długie przyciśnięcie (LP): przyciśnij i przytrzymaj przycisk przez co najmniej 3
sekundy, następnie zwolnij przycisk
z Bardzo długie przyciśnięcie (VP): przyciśnij i przytrzymaj przycisk przez co
najmniej 6 sekund, następnie zwolnij przycisk
61
2. Obsługa Twojego Zestawu
2.1 Ładowanie i używanie baterii
2.1.1 Ładowanie Baterii
Twoje urządzenie jest zasilane baterią litowo-polimerową. Pierwsze ładowanie trwa około
4 godzin. Następnie czas ładowania zmniejsza się do około 2-3 godzin. Procedura
ładowania wygląda następująco:
1. Podłącz ładowarkę samochodową do gniazda zapalniczki.
2. Podłącz Kabel USB do PC.
3. Tak jak na rys. 2 podłącz końcówkę ładowarki do portu ładowarki na zestawie i
rozpocznij ładowanie. Podczas ładowania świecą się obie diody – czerwona i
niebieska. Kiedy czerwona dioda zgaśnie, bateria jest naładowana, a ładowarkę
należy odłączyć od zestawu oraz źród
ła zasilania.
Vivanco BTC 700
Rys. 2 Ładowanie baterii
Uwaga:
1. Zaleca się ładowanie urządzenia, kiedy nie jest ono używane.
2. Podłączenie końcówki ładowarki powoduje zresetowanie urządzenia. Kiedy
ładowarka jest podłączona do urządzenia, znajduje się ono w trybie normalnego
działania.
3. Podczas rozmowy istniejące połączenie pomiędzy urządzeniem a telefonem
komórkowym zostanie zresetowane po podłączeniu ładowarki. Rozmowa zostanie
natychmiast przekazana do telefonu komórkowego. Urządzenie ponownie
automatycznie nawiąże połączenie. Czasem konieczne jest krótkie przyciśnięcie
K2, aby ponownie nawiązać połączenie.
62
2.1.2 Informacja o baterii
1. Po zakończeniu ładowania bateria dla Vivanco
BTC 700 zapewnia nieprzerwany
czas rozmowy do 10 godzin oraz czas czuwania (tzn. urządzenie włączone, lecz
bez nawiązanych połączeń) przed około 900 godzin. Kiedy bateria jest
wyczerpana, urządzenie informuje o tym za pomocą sygnału dźwiękowego co 20
sekund, a czerwona i niebieska dioda migają co 3 sekundy. Baterię należy
naładować zgodnie z opisem powyżej.
Należy pamiętać, że zbyt częste ładowanie skraca żywotność baterii. Jeżeli naładowana
bateria nie będzie używana przez długi czas, traci ona moc. Bardzo wysokie lub bardzo
niskie temperatury również wpływają na skrócenie żywotności baterii.
2.2 Montowanie Zestawu Głośnomówiącego
Zestaw jest bardzo łatwy w montowaniu na tablicy rozdzielczej, przy pomocy płytki
mocującej, dwustronnej naklejki lub też klipsa do przymocowania urzą
dzenia do panelu
przeciwsłonecznego nad siedzeniem kierowcy. Zestawu można używać tylko w
samochodzie lub też przenosić go pomiędzy biurem i samochodem.
Montowanie Vivanco
BTC 700
1. Zerwij papier z dwustronnej naklejki, przyklej jedną stroną z tyłu płytki
mocującej, a następnie umocuj przed fotelem kierowcy. Wciśnij płytkę w otwór
znajdujący się na tylnej części urządzenia, a potem przekręć zgodnie z ruchem
wskazówek zegara, aż uchwyt będzie dobrze przymocowany. Aby zdjąć
urządzenie, przekręć je w odwrotnym kierunku (rys. 3 i 4).
Rys. 3 Tylna strona urządzenia Rys. 4 Mocowanie uchwytu
2. Jeżeli chcesz przymocować urządzenie do panelu przeciwsłonecznego, przekręć
Klips zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a następnie przypnij do panelu.
Pamiętaj, że mikrofon musi być skierowany w stronę źródła dźwięku. (Rys. 5)
Otwór
Dwustron
n
uchwy
t
63
Rys. 5 Mocowanie Klipsa
2.3 Włączanie/Wyłączanie Zestawu Głośnomówiącego
Włączanie Zestawu: Długo wciśnij K1; usłyszysz 2 sygnały dźwiękowe, a niebieska dioda
najpierw zamiga 3 razy, a potem będzie migać raz na 3 sekundy; czerwona dioda jest
wyłączona. Oznacza to, że urządzenie jest włączone.
Wyłączanie Zestawu: Długo wciśnij K1; usłyszysz 2 sygnały dźwiękowe, a czerwona
dioda najpierw zamiga 3 razy, a potem obie diody zgasną. Oznacza to, że urządzenie jest
wyłączone.
2.4 Synchronizacja/Podłączenie Zestawu Głośnomówiącego do urządzeń z Bluetooth
2.4.1 Synchronizacja Zestawu z telefonem z Bluetooth
Przed wykonywaniem i odbieraniem telefonów musisz zsynchronizować swój Zestaw
Głoś
nomówiący i telefon. Stworzy to unikalne połączenie pomiędzy Zestawem i telefonem.
Telefon zapamięta unikalny kod ID Zestawu (lub hasło). Oznacza to, że podczas
telefonowania pomiędzy telefonem a zestawem nawiązuje się bezpieczne, zaszyfrowane,
bezprzewodowe połączenie.
Procedura synchronizacji wygląda następująco:
1. Umieść zestaw w pobliżu telefonu z Bluetooth, wyłącz zestaw i upewnij się, że
telefon jest włączony.
2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk K1 przez co najmniej 6 sekund, aż czerwona i
niebieska dioda zaczną naprzemiennie migać. Usłyszysz 2 sygnały dźwiękowe, a
potem ton synchronizacji oznaczający, że zestaw pomyślnie rozpoczął procedurę.
3. Zgodnie z instrukcją użytkownika dla Twojego telefonu komórkowego, opisującą
jak uruchomić Bluetooth od strony telefonu, na wyświetlaczu telefonu powinna
pojawić się lista wyposażenia z Bluetooth, które telefon wykry
ł po zakończeniu
procesu poszukiwania.
Klips
Panel przeciwsłoneczny
64
4. Wybierz z listy ten zestaw Bluetooth (dla Vivanco BTC 700, na liście powinno
wyświetlić się ‘BTC 700’i rozpocznij synchronizację zgodnie z instrukcją na
wyświetlaczu.
5. Zgodnie ze wskazówkami na wyświetlaczu przejdź dalej do momentu wpisania
hasła „0000” i potwierdź synchronizację Twojego zestawu z telefonem. Po
zakończeniu procedury usłyszysz dźwięk połączenia, a następnie niebieska dioda
rozpocznie sygnalizowanie synchronizacji i połączenia zestawu i telefonu, przy
pomocy 3 szybkich błysków co 2 sekundy.
Uwaga
1. Jeżeli synchronizacja zakończyła się pomyślnie, czerwona dioda powinna być
wyłączona. Niebieska dioda nadaje 3 szybkie błyski co 2 sekundy. Jeżeli
synchronizacja nie powiodła się, obie diody migają naprzemiennie (przez około 2
minuty). Należy powtórzyć kroki 3-5, aby przeprowadzić proces synchronizacji.
2. Zestaw pozostaje w trybie synchronizacji przez około 2 minuty. Jeżeli
synchronizacja nie zakończy się w ciągu 2 minut, zestaw wejdzie w tryb czuwania
(w tym przypadku bez połączenia przez Bluetooth). Należy wtedy powtórzyć kroki 2-
5, aby zrestartować proces synchronizacji.
2.4.2 Synchronizacja Twojego zestawu z innym wyposażeniem Bluetooth
Oprócz telefonu z Bluetooth, Twój zestaw głośnomówiący można zsynchronizować z
innym wyposażeniem z Bluetooth, aby umożliwić krótkodystansową komunikację
bezprzewodową. Procedura synchronizacji wygląda podobnie jak w opisie powyżej.
Podczas synchronizacji z innym sprzętem należ
y postępować zgodnie z instrukcją dla
użytkownika dołączoną do tego sprzętu.
Ten zestaw można zsynchronizować z maksymalnie 8 urządzeniami z Bluetooth (łącznie z
telefonami komórkowymi). Odpowiednie 8 zestawów ustawień zostanie zapamiętane przez
Zestaw Głośnomówiący. Każde zsynchronizowane urządzenie może komunikować się
bezprzewodowo z zestawem po nawiązaniu połączenia przez Bluetooth. Prosimy o
postępowanie zgodnie z Sekcją 2.4.4. aby nawiązać połączenie.
2.4.3 Usuwanie Zapamiętanych Ustawień
Tez zestaw głośnomówiący można zsynchronizować z maksymalnie 8 urządzeniami. Kiedy
Zestaw jest w trybie synchronizacji, długo przyciśnij K4, aby usunąć wszystkie
wprowadzone profile i wyjść z trybu synchronizacji. Niebieska dioda będzie błyskać 1 raz
na 3 sekundy.
2.4.4 Podłączanie/Odłączanie Zestawu Głośnomówiącego od urządzenia z Bluetooth
Kiedy Zestaw Głośnomówiący komunikuje się z wyposażeniem Bluetooth z Profilem HF,
połączenie Bluetooth pomiędzy dwoma urządzeniami powinno zostać nawiązane z
wyprzedzeniem. Jeżeli obydwa urządzenia zostały niedawno zsynchronizowane, wystarczy
tylko je ponownie połączyć.
65
Połączenie Twojego Zestawu Głośnomówiącego z telefonem z Bluetooth
Zainicjowanie połączenia z zestawu lub telefonu umożliwia nawiązanie połączenia
Bluetooth. Procedura wygląda następująco:
1. Zainicjowanie połączenia z Zestawu: Umieść Zestaw Głośnomówiący niedaleko
telefonu z Bluetooth i krótko przyciśnij K2.
2. Zainicjowanie połączenia z telefonu z Bluetooth: Umieść Zestaw Głośnomówiący
niedaleko telefonu z Bluetooth i postępuj zgodnie z instrukcją użytkownika
dołączoną do telefonu, aby zainicjować połączenie.
Po połączeniu się usłyszysz sygnał połączenia, a niebieska dioda rozpocznie nadawanie 3
krótkich błysków co 2 sekundy.
Odłączanie Zestawu Głośnomówiącego od telefonu z Bluetooth:
Kiedy Zestaw jest podłączony do telefonu z Bluetooth, można go odłą
czyć w następujący
sposób:
1. Długie wciśnięcie K2.
2. Postępowanie zgodnie z instrukcją obsługi telefonu odnośnie podłączania i
odłączania od strony telefonu.
Po rozłączeniu usłyszysz sygnał rozłączenia, a niebieska dioda rozpocznie nadawanie 1
krótkiego błysku co 3 sekundy.
2.5 Funkcje telefonowania
2.5.1 Telefonowanie
Przed wybraniem numeru zarówno telefon jak i zestaw głośnomówiący powinny być
włączone. Upewnij się również, że nawiązane zostało połączenie przez Bluetooth.
Odbieranie telefonu: Krótkie wciśnięcie K2.
Odrzucanie rozmowy: Długie wciśnięcie K4.
Zakończenie rozmowy: Krótkie wciśnięcie K2.
Powtórne wybieranie: D
ługie wciśnięcie K3.
Niebieska dioda emituje 3 krótkie błyski raz na 2 sekundy; czerwona dioda jest wyłączona.
2.5.2 Regulacja głośności Zestawu Głośnomówiącego
W trybie rozmowy należy krótko przycisnąć K3/K4, aby pogłośnić/ściszyć dźwięk z
głośnika; niebieska dioda będzie emitować 3 krótkie błyski raz na 2 sekundy. Powyższą
operację można powtarzać aż do momentu uzyskania odpowiedniego natężenia dźwięku.
Uwaga: W przypadku większości zestawów słuchawkowych z Bluetooth, natężenie dźwięku
synchronizuje się z telefonem. Oznacza to, że dźwięk Twojego zestawu głoś
nomówiącego
może być kontrolowany przez telefon i odwrotnie. Jednakże, nie jest to zasadą, ze względu
na różnice w implementacji wybierane przez różnych producentów.
66
2.5.3 Wyciszenie
Aby wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie trwającej rozmowy, należy jednocześnie krótko
wcisnąć K3 i K4. Niebieska dioda będzie emitować 3 krótkie błyski raz na 2 sekundy;
czerwona dioda jest wyłączona.
2.5.4 Przekazywanie rozmów z/do Zestawu Głośnomówiącego
Przekazywanie rozmów do zestawu głośnomówiącego: długie wciśnięcie K2, niebieska
dioda miga raz na 3 sekundy, czerwona dioda jest wyłączona.
Przekazywanie rozmów z zestawu głośnomówiącego: krótkie wciśnięcie K2, niebieska
dioda emituje 3 krótkie raz błyski na 2 sekundy.
2.5.5 Wybieranie głosowe
Jeżeli Twój telefon komórkowy obsługuje wybieranie głosowe, możesz zatelefonować
wybierając numer głosowo poprzez swój Zestaw Głośnomówiący:
Wybieranie głosoweDł
ugie wciśnięcie K4, usłyszysz dźwięk klawisza, niebieska dioda
będzie emitować 3 krótkie błyski raz na 2 sekundy. Następnie postępuj zgodnie z instrukcją
obsługi telefonu, aby głosowo wybrać numer telefonu.
Anulowanie Wybierania Głosowego: Krótkie wciśnięcie K4. Niebieska dioda emituje 3
krótkie błyski na 2 sekundy, czerwona dioda jest wyłączona.
2.5.6 Funkcje zaawansowane
Jeżeli Twój telefon posiada funkcje rozmowy oczekującej/ konferencji, ten Zestaw
Głośnomówiący może obsługiwać takie funkcje przy pomocy następujących operacji:
1. Rozmowa przychodząca, podczas kiedy rozmawiasz:
1) Długie wciśnięcie K3, aby zawiesić trwającą rozmowę i odebrać rozmowę
przychodząc
ą.
2) Krótkie wciśnięcie K2, aby zakończyć trwającą rozmowę i odebrać
rozmowę przychodzącą.
2. Jeżeli trwają dwie rozmowy, jedna aktywna i jedna oczekująca:
1) Długie wciśnięcie K3, aby poruszać się pomiędzy rozmową aktywną i
oczekującą.
2) Krótkie wciśnięcie K2, aby zakończyć trwającą rozmowę i odebrać
rozmowę oczekującą.
3) Długie wciśnięcie K4, aby wybrać tryb konferencyjny.
Niebieska dioda emituje 3 krótkie bł
yski na 2 sekundy, czerwona dioda jest wyłączona.
67
2.6 Tryb AV (audio/video)
W trybie AV urządzenie należy obsługiwać w następujący sposób:
z Długie wciśnięcie K3 – funkcja do przodu.
z Długie wciśnięcie K4 – funkcja do tyłu.
z Długie wciśnięcie K2 – funkcja zatrzymania.
z Krótkie wciśnięcie K2 – funkcja odtwarzania/pauzy.
68
3. Konserwacja
Vivanco BTC 700 to doskonale zaprojektowane urządzenie komunikacyjne, odpowiednia
konserwacja i prawidłowe używanie przedłuży żywotność produktu i zapewni doskonałą
jakość dźwięku. Następujące procedury mogą być przydatne:
z Zawsze wyłączaj urządzenie i przechowuj je w bezpiecznym miejscu, kiedy nie jest
używane
z Chroń urządzenie przed wodą, przeciekaniem, opadami i innymi rodzajami wilgoci,
które mogą powodować korozję obwodów elektronicznych. Jeżeli urządzenie ulegnie
zamoczeniu, natychmiast je wyłącz i zaczekaj, aż dokładnie wyschnie zanim
ponownie go użyjesz.
z Chroń urządzenie przed kurzem i brudem. Mogą one zniszczyć elektroniczne
elementy urządzenia.
z Nie przechowuj urządzenia w wysokich temperaturach (Powyzej 85°C lub 185°F)
z ani bezpośrednio na słoń
cu. Wysokie temperatury mogą pogorszyć jakość dźwięku,
zmniejszyć żywotność baterii, powodować stopienie się lub zwijanie plastikowych
elementów.
z Nie przechowuj urządzenia w niskich temperaturach (Ponizej 40°C lub 40°F). Po
przeniesieniu urządzenia w cieplejsze miejsce wewnątrz może powstać wilgoć, co
ma negatywny wpływ na wewnętrzne obwody elektroniczne.
z Unikaj potrząsania, upuszczania i uderzania urządzeniem. Może to spowodować
przerwanie wewnętrznych obwodów elektronicznych lub elementów mechanicznych.
z Unikaj używania silnych chemikaliów, środków czyszczących i innych detergentów
do czyszczenia urządzenia. Urządzenie można czyścić przy pomocy czystej, lekko
wilgotnej szmatki.
z Jeżeli urządzenie funkcjonuje nieprawidłowo, zabierz je do najbliższego punktu
serwisowego. Rozmontowanie, modyfikacje i zamienianie elementów urządzenia na
własną rę
kę może spowodować dalsze uszkodzenia, zmniejszyć wydajność
urządzenia i spowodować unieważnienie gwarancji.
69
4. Ważne informacje i Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)
1) Z jakimi urządzeniami oprócz telefonów komórkowych, może komunikować się
zestaw głośnomówiący:
Oprócz połączenia z telefonem komórkowym, w celu dzwonienia i odbierania
rozmów, zestaw może również komunikować się z PDA i komputerem
wyposażonym w Bluetooth. Na przykład dzięki połączeniu z komputerem (przez
USB) użytkownik ma możliwość komunikować się przez chat lub słuchać muzyki
przez Internet.
2) Migająca czerwona dioda:
Bateria wyczerpana, konieczne ładowanie.
3) Nie można włączyć urządzenia po ładowaniu przez dłużej niż 20 minut:
Za pierwszym razem urządzenie należy ładować co najmniej 40 minut przed
włączeniem, zaleca si
ę pełne naładowanie baterii przed pierwszym użyciem.
4) Brak sygnału ładowania:
Kiedy bateria jest wyczerpana, lub urządzenie nie było przez pewien czas używane,
czerwona dioda może zapalić się chwilę po podłączeniu ładowarki.
5) Jeżeli zestaw głośnomówiący nie przekazuje dźwięków, należy sprawdzić
następujące rzeczy:
z czy zestaw jest włączony
z czy zestaw został zsynchronizowany z telefonem
z zestaw powinien być połączony z telefonem (chyba że telefon obsługuje tylko
Profil HF)
z czy zestaw i telefon znajdują się w odległości 10 metrów od siebie
z zestaw i telefon powinny być odpowiednio naładowane
6)
Do ilu urządzeń można podporządkować zestaw głośnomówiący:
Zestaw głośnomówiący można podporządkować do maksymalnie 8 urządzeń. Sekcja
2.4.2 zawiera dokładne informacje.
7) Nie można wykryć zestawu głośnomówiącego podczas próby synchronizacji:
Twój zestaw głośnomówiący może nie być w trybie dostosowania, sekcja 2.4.1
zawiera dokładne informacje.
8) Czy zsynchronizowany zestaw lub telefon muszą być wyłączone i ponownie
zsynchronizowane:
Nie. Prosimy pamiętać, że dla telefonu obsługującego profil HF obydwa urządzenia
powinny być zsynchronizowane wcześniej. Sekcja 2.4.4 zawiera dokładnie
informacje.
9) Nie działa wybieranie gł
osowe:
Sprawdź, czy telefon posiada funkcję wybierania głosowego, a następnie upewnij się,
że nagrałeś hasło dźwiękowe. Prosimy pamiętać, że głośne dźwięki w otoczeniu
mogą mieć wpływ na wybieranie głosowe.
10) Żadna z funkcji nie działa
Podczas użytkowania czasami zestaw głośnomówiący nie działa poprawnie ze
względu na nieprawidłowe operacje. W takim przypadku należy podłączyć
ładowarkę to zasilania, podłączyć złącze mini USB do portu ładowarki i rozpocząć
ładowanie na kilka sekund. Następnie należy odłączyć ładowark
ę od urządzenia i
zasilania, a potem włączyć ponownie zestaw głośnomówiący.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113

Vivanco BTC 700 Instrukcja obsługi

Kategoria
Telefony
Typ
Instrukcja obsługi