Mode ZeFit 4 HR Skrócona instrukcja obsługi

Kategoria
Trackery aktywności
Typ
Skrócona instrukcja obsługi

Ten podręcznik jest również odpowiedni dla

4
Cele / Przypomnienia
...........110
Powiadomienia...................111
Aplikacje..............................112
Ustawienia...........................113
Dane techniczne................114
Ładowanie .................. 103
Parowanie ................... 104
Noszenie ..................... 106
Wyświetlanie ............... 107
Aktywność ................... 108
Tryb snu ....................... 109
POLSKI
STYKI
ŁADOWANIA
EKRAN DOTYKOWY
PRZEGLĄD
BUDZENIE URZĄDZENIA
I
Dotknij dwukrotnie ekranu dotykowego.
I
Nieużywany zegarek ZeFit
4
wyłącza się.
ZAMKNIĘCIE MENU
I
Dotknij dwukrotnie ekranu
dotykowego.
PRZEŁĄCZANIE EKRANÓW
I
Przesunięcie palcem w lewo lub
w prawo (w ustawieniu poziomym); w górę
lub w dół (w ustawieniu pionowym).
i
Aby mieć pewność, że zegarek ZeFit
4
reaguje właściwie na dotknięcia, zaleca się dotykanie opuszkami
palców, a nie paznokciami.
102
1. ŁADOWANIE
Przed pierwszym użyciem należy ładować ZeFit
4
przez
półtorej godziny.
1. Umieść zegarek ZeFit
4
na magnetycznej podstawce
do ładowania.
2. Upewnij się, że styki podstawki do ładowania
zostały prawidłowo połączone ze stykami ładowania
polewej stronie zegarka ZeFit
4
.
3. Podłącz mniejszy koniec dostarczonego kabla USB
do portu USB podstawki do ładowania.
4. Podłącz większy koniec kabla USB do źródła
zasilania.
5. Wskaźnik baterii zacznie wskazywać tryb ładowania
wtoku. Gdy zegarek ZeFit
4
zostanie naładowany,
wskaźnik naładowania baterii będzie sygnalizować
w pełni naładowaną baterię.
i
Pełny cykl ładowania trwa ok. 1,5godziny. Kiedy
poziom naładowania baterii spadnie, pojawi się
wskaźnik poziomu baterii.
104
i
2. PAROWANIE
POBIERZ APLIKACJĘ ZeFit
4
Przy pierwszym użyciu zegarka
ZeFit
4
zostanie wyświetlony komunikat SET UP,
przypominający oskongurowaniu zegarka
ZeFit
4
za pomocą urządzenia mobilnego
lub urządzenia mobilnego.
Aby skongurować urządzenie
ZeFit
4
przy użyciu urządzenia mobilnego, musisz najpierw
pobrać aplikację
ZeFit
4
. Wyszukaj aplikację ZeFit
4
w sklepie App Store lub Google Play,
pobierz ją i zainstaluj na urządzeniu mobilnym.
iOS
Android
Wymagania systemowe
Na witrynie www.mykronoz.com można znaleźć najnowszą listę zgodnych urządzeń
Urządzenia zsystemem iOS 8+ zinterfejsem Bluetooth 4.0 BLE
Urządzenia iPhone 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus,7, 7 Plus, iPad (3., 4. i5.
generacji), iPad Mini, iPod touch (5.generacji)
Wybrane urządzenia zsystemem Android 5.0 +,
które obsługują standard Bluetooth 4.0 BLE
105
105
1. Włącz Bluetooth na urządzeniu mobilnym.
2. Uruchom aplikację ZeFit
4
na urządzeniu mobilnym. Zarejestruj się, jeśli jesteś nowym
członkiem lub Zaloguj na istniejące konto. Po wpisaniu informacji osobistych dotknij opcji
Konguracja.
3. Sprawdź, czy zegarek ZeFit
4
znajduje się wpobliżu iwybierz ZeFit
4
zlisty urządzeń.
4. Na urządzeniu mobilnym pojawi się żądanie parowania. Wybierz opcję Paruj,
aby zaakceptować.
5. Żądanie parowania pojawi się następnie na wyświetlaczu zegarka ZeFit
4
.
Dotknij ekranu zegarka ZeFit
4
, aby zaakceptować parowanie.
6. Po skutecznym sparowaniu zegarka ZeFit
4
informacja pojawi się na jego
ekranie i ekranie urządzenia mobilnego.
i
Jeśli sparowanie się nie powiedzie, należy powtórzyć powyższe czynności. Parowanie jest
procesem jednorazowym. Jeśli chcesz sparować zegarek ZeFit
4
z innym kontem, musisz
najpierw usunąć parowanie zaktualnym. W aplikacji ZeFit
4
przejdź do opcji Ustawienia > Połącz
ZeFit
4
> Anuluj sparowanie ZeFit
4
. Dotknij opcji Połącz ZeFit
4
, aby sparować nowe urządzenie.
i
Najbardziej precyzyjny odczyt danych zapewnia noszenie zegarka ZeFit
4
na ręce niedominującej, niezbyt luźno.
ZeFit4 ma wymienialne paski, co pozwala nosić każdego
dnia inny.
1. Przesuń teleskop (mocowanie paska) do środka, aby
odczepić pasek od koperty.
2. Przesuń teleskop do środka, aby zamocować
nowy pasek po obu stronach zegarka.
3. Zwolnij teleskop, kiedy oba bolce będą
umieszczone w pasku.
4. Upewnij się, że pasek jest zamocowany prawidłowo.
3. NOSZENIE
107
i
ZeFit
4
automatycznie zsynchronizuje godzinę idatę ze sparowanym urządzeniem mobilnym.
Preferowany format godziny idaty można wybrać ręcznie na karcie Ustawienia aplikacji ZeFit
4
.
Sprawdzaj, czy urządzenie jest naładowane, by uniknąć resetu godziny.
Rozładowana Połączenie przychodząceOstrzeżenie przed utratą
Pamięć pełnaTryb aktywnościTryb snu
AktualizacjaSynchronizacja
Powodzenie sparowania
Żądanie sparowaniaEkran główny — format Ekran główny — format
4. WYŚWIETLANIE
108
i
Zegarek ZeFit
4
wyświetla dane dzienne. Liczniki aktywności są
resetowane o północy. Aby przesłać najnowsze dane o aktywności,
otwórz kartę Aktywność i przesuń palcem w dół ekranu.
KALORIEODLEGŁOŚĆKROKI
Zegarek ZeFit
4
śledzi liczbę przemierzonych kroków, pokonaną odległość, kalorie
spalone w ciągu dnia oraz puls. Aktywność dzienną można przeglądać w czasie
rzeczywistym na wyświetlaczu zegarka ZeFit
4
poprzez przesunięcie palcem w lewo
lub w prawo (w ustawieniu poziomym); w górę lub w dół (w ustawieniu pionowym).
5. AKTYWNOŚĆ
109
i
Jeśli zapomnisz włączyć tryb snu, możesz ręcznie dodać rejestr snu w aplikacji ZeFit
4
.
Otwórz aplikację ZeFit
4
, dotknij dolnego, fioletowego paska snu i kliknij „…” na górze,
a następnie kliknij Dodaj sen.
Zegarek ZeFit
4
śledzi godziny snu ijego jakość (lekki sen, głęboki sen, przebudzenie).
I
URUCHOMIENIE/ZAKOŃCZENIE TRYBU
Otwórz menu aplikacji na urządzeniu i dotknij ikony trybu snu. Aby włączyć tryb snu
w interfejsie trybu snu naciśnij ekran i przytrzymaj, aż zegarek ZeFit
4
delikatnie zawibruje,
a na ekranie pojawi się ikona trybu snu. Aby zakończyć tryb snu i włączyć tryb aktywności,
powtórz te same kroki.
I
USTAWIONE GODZINY SNU
Uruchom aplikację ZeFit
4
> przejdź do opcji Ustawienia > Zaawansowane ustawienia >
kliknij opcję Ustawione godziny snu, aby wprowadzić wybrane godziny snu iwstawania.
Ustawienia domyślne przewidują, że zegarek ZeFit
4
śledzi sen od 23:00 do 7:00.
6. TRYB SNU
110
7. CELE
8. PRZYPOMNIENIA
Dotknij zakładki Cele waplikacji ZeFit
4
, aby ustawiać dzienne cele: liczbę pokonanych
kroków, pokonany dystans, spalone kalorie i godziny snu. Na ekranie Kroki zegarka
ZeFit
4
wyświetlany jest pasek wskazujący postęp zbliżania się do dziennego celu
aktywności.
Dotknij zakładki Przypomnienia w aplikacji ZeFit
4
, aby dodać codziennie
przypomnienia. Można ustawić maks. 6 przypomnień, a także wybrać ich typ oraz
preferowaną godzinę i dzień. Zegarek ZeFit
4
zacznie delikatnie wibrować i wyświetli
ikonę danego powiadomienia. Jednokrotne dotknięcie ekranu zegarka ZeFit
4
umożliwia wyciszenie przypomnienia. Jeśli go nie wyciszysz, ten sam alert pojawi
się ponownie po dwóch minutach.
Po osiągnięciu jednego z dziennych celów aktywności
zegarek ZeFit
4
zacznie delikatnie wibrować i wyświetli
ikonę „Cel osiągnięty”.
111
111
9. POWIADOMIENIA
Zegarek ZeFit
4
wyświetla powiadomienia o połączeniach przychodzących
i nieodebranych, wiadomościach SMS, wiadomościach e-mail, aktywności w mediach
społecznościowych, zdarzeniach z kalendarza oraz ostrzeżenie przed utratą*.
Uruchom aplikację ZeFit
4
, dotknij opcji Ustawienia > Powiadomienia, aby wybr
powiadomienia, które mają być wyświetlane na ekranie zegarka ZeFit
4
. Jeśli chcesz
wyłączyć pewne powiadomienia, przesuń przełącznik wyboru w lewo. Jednokrotne
dotknięcie ekranu zegarka ZeFit
4
umożliwia odrzucenie powiadomienia. Jeśli
powiadomienie nie zostanie wyłączone, pojawi się przy następnym włączeniu ekranu.
Konfigurowanie ustawień dla użytkowników systemu iOS:
I
Przejdź do opcji „Ustawienia” wurządzeniu iOS.
I
Dotknij opcji „Powiadomienia”.
I
Wybierz typ powiadomień, które chcesz wyświetlać na ekranie zegarka ZeFit
4
.
I
Włącz opcję „Pokazuj wcentrum powiadomień”, aby odbierać powiadomienia na ekranie
zegarka ZeFit
4
.
i
Funkcja identyfikacji dzwoniącego obsługuje jedynie znaki alfabetu łacińskiego. Aby uzyskać informacje
na temat obsługi innych języków, odwiedź stronę www.mykronoz.com/support/.
112
10. APLIKACJE
W tym menu znajduje się kilka aplikacji:
(1) Zdalna obsługa aparatu: aby skorzystać z tej funkcji, musisz połączyć zegarek ZeFit
4
ze smartfonem
przez interfejs Bluetooth. Następnie otwórz aplikację mobilną ZeFit
4
, dotknij karty Ustawienia i wybierz
opcję Aparat, by uruchomić aparat na smartfonie. Funkcja zdalnej obsługi aparatu umożliwia robienie
zdjęć za pomocą jednego dotknięcia ikony aparatu na zegarku ZeFit
4
.
(2) Sterowanie muzyką: aby skorzystać z tej funkcji, musisz połączyć zegarek ZeFit
4
ze smartfonem przez
interfejs Bluetooth. Funkcja sterowania muzyką umożliwia odtwarzanie i wstrzymywanie bieżącego
utworu na smartfonie oraz wybieranie poprzedniego lub następnego utworu.
(3) Sen: zobacz rozdział Tryb snu w podręczniku użytkownika.
(4) Prognoza pogody: ZeFit
4
wykrywa automatycznie swoją lokalizację za pomocą GPS telefonu i
wyświetla aktualną temperaturę i prognozę pogody. Możesz również ustawić ręcznie prognozę
pogody za pomocą aplikacji ZeFit
4
.
(5)
Znajdź mój telefon: aby skorzystać z tej funkcji, musisz połączyć zegarek ZeFit
4
ze smartfonem
przez interfejs Bluetooth. Po włączeniu funkcji Znajdź mój telefon smartfon zacznie dzwonić, co
umożliwi jego odszukanie.
(6)
Czasomierz; w interfejsie czasomierza naciśnij ekran jeden raz, aby uruchomić czasomierz, albo
dwa razy, aby go zatrzymać.
113
113
11. USTAWIENIA
W tym menu znajduje się kilka opcji:
(1) Orientacja ekranu: wybierz pionową albo poziomą.
(2) Ekrany zegarka.
(3) Jasność.
(4) Informacje o zegarku.
(5) Wibracje.
(6) Poziom naładowania baterii.
114
РУССКИЙ
12. DANE TECHNICZNE
Wymiary i obwód 45,5 x 18,6 x 9,3mm
Min.: 150 mm
Maks.: 222 mm
Waga 17 g
Bluetooth 4.0 BLE
Zasięg roboczy Bluetooth Do 5 metrów
Rodzaj baterii Litowo‑jonowa 80mAh
Czas pracy baterii Do 5 dni
Czas ładowania 1,5 godz.
Pamięć Aktywność7 dni
Ekran
Kolorowy ekran dotykowy TFT (przekątna 1,06 cala / 160 x 64 piksele)
Czujnik Akcelerometr 3‑osiowy
Temperatura pracy –20°C do +40°C
Wodoodporność IP67
Międzynarodowa gwarancja 1 rok
193
193
OSTRZEŻENIE
I Nieprawidłowe podłączenie przewodu ładującego może być przyczyną poważnego
uszkodzenia urządzenia. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, których przyczyną jest
nieprawidłowe użytkowanie. Gdy ZeFit
4
osiągnie poziom pełnego naładowania, odłącz przewód.
IUrządzenie ZeFit
4
i stacja ładująca zawierają silne magnesy, które mogą zakłócać działanie
rozruszników serca, kart kredytowych, zegarków i innych przedmiotów wrażliwych na działanie
pola magnetycznego. Jeśli używasz rozrusznika serca lub innego elektronicznego wyrobu
medycznego, przed noszeniem czy używaniem urządzenia ZeFit
4
skonsultuj się ze swoim
lekarzem.
IProdukt nie jest wyrobem medycznym i nie może być używany do diagnozowania ani leczenia
jakichkolwiek stanów medycznych.
IProdukt jest zgodny ze stopniem ochrony IP67. Klasa ochrony IP67 oznacza, że produkt jest
odporny na przedostawanie się kurzu i wody w przypadku zanurzenia do głębokości 1 metra
w wodzie nieruchomej w temperaturze pokojowej, maksymalnie przez 30 minut.
INFORMACJE O TYM PODRĘCZNIKU UŻYTKOWNIKA
Funkcje urządzenia ZeFit
4
i treści podręcznika użytkownika mogą ulec zmianie. Najnowsze
instrukcje dotyczące użytkowania tego produktu można znaleźć podręcznikach użytkownika
online w witrynie www.mykronoz.com
POMOC TECHNICZNA
W razie pytań lub konieczności uzyskania pomocy związanej z produktem zapraszamy na stronę
www.mykronoz.com/support/ lub prosimy o kontakt pod adresem [email protected]
205
205
https://www.mykronoz.com/support
SCAN FOR
MORE LANGUAGES
1 / 1

Mode ZeFit 4 HR Skrócona instrukcja obsługi

Kategoria
Trackery aktywności
Typ
Skrócona instrukcja obsługi
Ten podręcznik jest również odpowiedni dla