Russell Hobbs 24420-56 Instrukcja obsługi

Kategoria
Okowy
Typ
Instrukcja obsługi

Ten podręcznik jest również odpowiedni dla

59
GB
DE
FR
NL
IT
ES
PT
DK
SE
NO
FI
RU
CZ
SK
PL
HR
SI
GR
HU
TR
RO
BG
AE
Instrukcję należy przeczytać, zachować, przekazać kolejnemu użytkownikowi, jeśli odstępujemy
urządzenie innej osobie. Wyjmij z opakowania przed użyciem.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa, między innymi:
Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby ( w tym
dzieci) o ograniczonej zdolności zycznej, czuciowej lub psychicznej, lub
osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że
odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania
sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczstwo.
Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawy się sprtem.
Używaj i przemieszczaj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
Zawsze stawiaj żelazko w pozycji pionowej, na stabilnej, poziomej,
żaroodpornej powierzchni, najlepiej na desce do prasowania.
Nie należy pozostawiać żelazka bez nadzoru, gdy żelazko jest podłączone i
kiedy znajduje się na desce do prasowania.
Odłączaj przewód żelazka z gniazdka przed napełnianiem wodą, przed
czyszczeniem i po użyciu.
Nie używaj urządzenia, jeśli zostanie upuszczone lub uszkodzone, albo w
przypadku nieprawidłowego działania albo nieszczelności.
Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, powinien być wymieniony
przez producenta, jego serwis techniczny lub specjalistyczny zakład
naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia.
h Powierzchnia urządzenia jest goca – nie dotykaj jej.
B
Nie zanurzaj urządzenia w płynie, nie używaj go w łazience, w pobliżu wody, ani na zewnątrz budynku.
Nie prasuj ubrania, które jest na osobie - ryzyko poparzenia.
Nigdy nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem określonym w niniejszej instrukcji.
Nie porysuj stopy żelazka - omijaj guziki, zamki błyskawiczne, itp.
Urządzenie posiada bezpiecznik termiczny, który przepali się, jeśli żelazko ulegnie przegrzaniu. Jeśli
tak się stanie, urządzenie przestanie działać i musi zostać oddane do naprawy.
TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO
RYSUNKI
1. Regulator temperatury
2. Przycisk pary
3. Rurka pary
4. Znak
5. Lampka zasilania
6. Zbiornik
7. Zacisk rurki pary
8. Schowek na wtyczkę
9. Wkład chroniący przed tworzeniem osadów
(wewnątrz zbiornika)
10. Włącznik On/O
11. Lampka gotowej pary
60
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
Usuń wszystkie etykiety, naklejki i elementy opakowania z żelazka i z jego stopy.
Nie przejmuj się, jeśli początkowo z żelazka wydziela się trochę dymu, to ustanie wraz z jego
używaniem.
Aby oczyścić stopę żelazka, najpierw przeprasuj kawałek starej tkaniny bawełnianej.
NAPEŁNIANIE
Do żelazka można używać wody wodociągowej, ale jeśli woda w miejscu, w którym mieszasz jest twarda,
należy użyć wody destylowanej (nie usuwaj osadu chemicznie).
Przy zakupie wody destylowanej sprawdź, czy jest ona sprzedawana jako odpowiednia do żelazek.
1. Wyjmij zbiornik, wyciągając go ze stacji prasującej przy użyciu uchwytu znajdującego się z przodu
zbiornika.
2. Napełnij zbiornik do oznaczenia max . Nie przekraczaj oznaczenia max .
3. Włóż zbiornik w jednostkę bazową.
USTAWIENIA WSTĘPNE
1. Ustaw żelazko na wierzchu jednostki bazowej
2. Włóż wtyczkę w gniazdko sieciowe.
3. Włącz urządzenie ustawiając przycisk on/o na I.
4. Obracając regulatorem temperatury ustaw żelazko na wymaganą temperaturę przy oznaczeniu.
INSTRUKCJA USTAWIENIA TEMPERATURY
1. Sprawdź symbole na tkaninie (i j k l).
2. Najpierw prasuj tkaniny wymagające niskich temperatur , następnie wymagające średnich
temperatur i dopiero na końcu - tkaniny które wymagają wysokich temperatur .
3. Obracając regulatorem temperatury ustaw żelazko na wymaganą temperaturę przy oznaczeniu
Jeżeli oznaczenia na metce tkaniny różnią się od wskazanych w tej instrukcji, postępuj zgodnie z
oznaczeniami na metce.
oznaczenia na metkach ustawienia temperatury
j zimne żelazko - nylon, akryl, poliester
k ciepłe żelazko - wełna, mieszanki poliestru
l gorące żelazko - bawełna, len
/max
i nie prasow
Gdy stopa żelazka osiągnie temperaturę pracy, lampka termostatu świeci się ciągle.
PRASOWANIE PAROWE
1. Jeśli masz zamiar stosować parę, temperatura musi być ustawiona na
l
lub wyżej.
2. Naciśnij przycisk pary do wytwarzania pary, uwolnienia, zatrzymania pary.
UWAGA: Po pierwszym uruchomieniu stacji parowej i naciśnięciu przycisku pary do prasowania
parowego nastąpi opóźnienie, ponieważ stacja parowa musi przepompować wodę ze zbiornika,
aby zalać system. Jest to normalne i może zająć 20-30 sekund. Stanie się to również po napełnieniu
zbiornika.
61
GB
DE
FR
NL
IT
ES
PT
DK
SE
NO
FI
RU
CZ
SK
PL
HR
SI
GR
HU
TR
RO
BG
AE
LAMPKA GOTOWEJ PARY
Podczas nagrzewania się żelazka lampka gotowej pary będzie migać. Poczekaj, aż lampka gotowej pary
przestanie migać i dopiero zacznij prasować. Zwróć uwagę, że przycisk pary nie uwolni pary, dopóki nie
przestanie migać lampka gotowej pary.
PRASOWANIE NA SUCHO
Możesz prasować na sucho nie naciskając na przycisk pary, ale jeśli chcesz się upewnić, że nie naciśniesz
przycisku pary przypadkowo, należy prasować z pustym zbiornikiem wody. W pierwszej kolejności, prasuj
na sucho, potem wącz urządzenie, napełnij zbiornik wodą i wykonaj prasowanie parowe.
PIONOWE PRASOWANIE PAROWE
Usuwanie zagnieceń z ubrań na wieszakach, z zasłon i tkanin obiciowych.
Sprawdź, czy tkanina jest dobrze wentylowana, inaczej wilgoć może spowodować powstanie pleśni.
Sprawdź, czy w ubraniu lub za tkaniną nie ma czegoś, co może zostać uszkodzone przez parę.
Sprawdź, czy kieszenie, mankiety u spodni i bluzek są puste.
1. Ustaw regulator temperatury na max
2. Zdejmij żelazko z tkaniny.
Na mniejszych powierzchniach dla lepszej kontroli zalecamy użycie wyzwalacza wyrzutu pary.
POYCIU
1. Ustaw żelazko na wierzchu jednostki bazowej i przekręć regulator temperatury na .
2. Ustaw włącznik On/O na O i wyciągnij wtyczkę jednostki bazowej z gniazdka.
3. Opróżnij zbiornik.
4. Przed czyszczeniem, odstawieniem lub przechowaniem, pozwól żelazku ostygnąć.
5. Rurkę pary można zwinąć i umieścić w uchwycie węża.
6. Owiń przewód sieciowy wokół stacji prasującej w kierunku przeciwnym wskazówkom zegara, a
następnie wetknij wtyczkę do gniazda (Rys. B).
KONSERWACJA I OBSŁUGA
1. Wyciągnij wtyczkę zasilania z gniazdka i pozwól urządzeniu całkowicie ostygnąć.
2. Powierzchnie zewnętrzne czyść jedynie za pomocą miękkiej, wilgotnej szmatki.
3. Usuń plamy ze stopy żelazka odrobiną octu
4. Nie porysuj stopy żelazka
WKŁAD CHRONIĄCY PRZED TWORZENIEM OSADÓW
Aby przedłużyć żywotność urządzenia i uniknąć problemów z osadami kamienia, w parowniku
zastosowano wkład chroniący przed tworzeniem osadów. Żywotność wkładu chroniącego przed
tworzeniem osadów zależy od częstotliwości używania i twardości wody na danym obszarze. Dla wody
miękkiej żywotność powinna wynosić około 100 zastosowań. Lampka ostrzegawcza/reset będzie migać
przypominając o konieczności wymiany wkładu. Do zbiornika nie wolno wlewać żadnych odkamieniaczy
(w tym octu). Może to spowodować uszkodzenie urządzenia
Wymiana wkładu:
1. Wyłącz urządzenie i wyciągnij przewód stacji prasującej z gniazdka.
2. Pozwól stacji prasującej przez co najmniej 1 godzinę wystudzić się, aż stopa żelazka będzie zimna.
3. Wyjmij zbiornik na wodę z przodu urządzenia.
4. Wkład chroniący przed tworzeniem osadów wyciągnij pionowo ze zbiornika na wodę. Zwróć uwagę,
że w wyciągniętym wkładzie może znajdować się woda (Rys. A)
62
5. óż nowy wkład i mocno go wciśnij w zbiornik na wodę.
6. Napełnij i ponownie włóż zbiornik na wodę.
7. Podłącz do prądu stację prasującą
8. Gdy urządzenie jest gotowe, należy pociągnąć wyzwalacz wyrzutu pary do chwili, gdy zacznie się
tworzyć para wodna. To zainicjuje system.
Ważna uwaga: Eksploatowanie urządzenia bez wymiany wkładu może spowodować zmniejszenie
wydajności wytwarzania pary i uszkodzić urządzenie. Nie wolno resetować systemu chroniącego przed
tworzeniem osadów bez wymienionego wkładu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych
brakiem wymaganego wkładu chroniącego przed tworzeniem osadów.
WYMIANA WKŁADÓW CHRONIĄCYCH PRZED TWORZENIEM OSADÓW
Na temat zakupu wymiennych wkładów chroniących przed tworzeniem osadów, skontaktuj się z lokalnym
przedstawicielem serwisu podając numeru modelu urządzenia. Szczegóły znajdują się w załączonej karcie
gwarancyjnej.
RECYKLING
W
Aby uniknąć problemów środowiskowych i zdrowotnych spowodowanych
niebezpiecznymi substancjami, sprzętu, akumulatorów i baterii oznaczonych jednym
z tych symboli nie należy wyrzucać z nieposortowanymi odpadami komunalnymi.
Produkty elektryczne i elektroniczne, w tym, baterie jednorazowe i akumulatory,
należy zawsze utylizować w odpowiednim publicznym punkcie zbiórki odpadów/
recyklingu.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96

Russell Hobbs 24420-56 Instrukcja obsługi

Kategoria
Okowy
Typ
Instrukcja obsługi
Ten podręcznik jest również odpowiedni dla