Russell Hobbs 22190-56 Instrukcja obsługi

Kategoria
Okowy
Typ
Instrukcja obsługi
58
Instrukcję naly przeczytać, zachować, przekazać kolejnemu użytkownikowi, jeśli odstępujemy
urządzenie innej osobie.
A WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa, między innymi:
1 Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez
osoby ( w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej,
czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia
lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem
lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez
osoby odpowiadace za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać
uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem. Używaj i
przemieszczaj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
2 Ustaw jednostkę bazową na stabilnej, poziomej, żaroodpornej
powierzchni, najlepiej na desce do prasowania.
3 Żelazko może być ustawiane tylko na jednostce bazowej.
4 Używaj żelazka tylko na stabilnej powierzchni.
5 Nie należy pozostawiać żelazka bez nadzoru, gdy żelazko jest
podłączone i kiedy znajduje się na desce do prasowania.
6 Odłączaj przewód żelazka z gniazdka przed napełnianiem wodą,
przed czyszczeniem i po użyciu.
7 Nie używaj urządzenia, jeśli zostanie upuszczone lub uszkodzone,
albo w przypadku nieprawidłowego działania albo nieszczelności.
8 Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, powinien być
wymieniony przez producenta, jego serwis techniczny lub
specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia.
¬ Powierzchnia urządzenia jest gorąca – nie dotykaj jej.
H Nie zanurzaj urządzenia w płynie, nie używaj go w łazience, w pobliżu wody, ani na zewnątrz
budynku.
9 Nie prasuj ubrania, które jest na osobie - ryzyko poparzenia.
10 Nigdy nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem określonym w niniejszej
instrukcji.
11 Nie porysuj stopy żelazka - omijaj guziki, zamki błyskawiczne, itp.
12 Urządzenie posiada bezpiecznik termiczny, który przepali się, jeśli żelazko ulegnie
przegrzaniu. Jeśli tak się stanie, urdzenie przestanie działać i musi zostać oddane do
naprawy.
tylko do użytku domowego
59
instrukcja
U PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
•Usuń wszystkie etykiety, naklejki i elementy opakowania z żelazka i z jego stopy.
•Nie przejmuj się, jeśli początkowo z żelazka wydziela się trochę dymu, to ustanie wraz z jego
używaniem.
•Aby oczyścić stopę żelazka, najpierw przeprasuj kawałek starej tkaniny bawełnianej.
C PRZYGOTOWANIE DO PRACY
1 Sprawdź symbole na tkaninie (i j k l).
2 Najpierw prasuj tkaniny wymagające niskich temperatur j, następnie wymagające
średnich temperatur k i dopiero na końcu - tkaniny które wymagają wysokich temperatur
l.
instrukcja ustawienia temperatury
oznaczenia na metkach ustawienia temperatury
j zimne żelazko - nylon, akryl, poliester
k ciepłe żelazko - wełna, mieszanki poliestru ••
l gorące żelazko - bawełna, len •••/max
i nie prasować
, Jeżeli oznaczenia na metce tkaniny różnią się od wskazanych w tej instrukcji, postępuj
zgodnie z oznaczeniami na metce.
X NAPEŁNIANIE
3 Przesuń przełącznik p na 0.
4 Przesuń przełącznik r na 0..
5 Wyjąć wtyczkę z gniazdka.
6 Możesz wyjąć zbiornik i napełnić go wodą z kranu, albo nie wyjmować i napełnić wodą z
pojemniczka.
7 Chwyć na dole przedniej części zbiornika
8 Wyciągnij zbiornik z jednostki bazowej.
9 Otwórz pokrywkę otworu do napełniania wodą.
10 Napełnij zbiornik do znaku MAX.
11 Nie dodawaj niczego do wody - możesz uszkodzić żelazko.
12 Zamknij pokrywkę otworu do napełniania wodą.
13 Wsuń zbiornik w jednostkę bazową do kliknięcia zatrzasku.
C ĄCZENIE
14 Ustaw regulator temperatury na .
15 Włóż wtyczkę w gniazdko sieciowe.
16 Przesuń przełącznik p na 1.
17 Zaświeci się lampka.
18 Przesuń przełącznik r na 1..
19 Zaświeci się lampka.
20 Gdy parownik jest gotowy do wytwarzania pary (2-3 minuty), zaświeci się lampka ~.
rysunki
1 lampka termostatu
2 zamykanie
3 przycisk pary
4 przewód i rurka pary
5 stopa
6 otwory wylotu pary
7 regulator temperatury
8 jednostka bazowa
9 zbiornik
10 wkład chroniący przed
tworzeniem osadów
11 woda
12 pokrywka otworu
napełniania wodą
13 uchwyt
p wyłącznik żelazka
~ lampka gotowości pary
q lampka gotowości wody
r przącznik warnika
14 przełącznik pary
# duża para
S mała para
A
ostrożnie
gorąca powierzchnia
60
21 dzie to następować w cyklu włączony/wyłączony, gdy termostat pracuje, aby utrzymać
temperaturę.
22 Przekręć regulator temperatury obok lampki termostatu na żądaną temperaturę.
23 Zaświeci się lampka termostatu.
24 Kiedy żelazko osiągnie zadaną temperaturę, lampka termostatu zgaśnie.
25 Będzie to następować w cyklu włączony/wączony, gdy termostat pracuje, aby utrzymać
temperaturę.
h PRASOWANIE PAROWE
, Jeśli masz zamiar stosować parę, temperatura musi być ustawiona na S lub wyżej.
26 Ustaw przełącznik pary na żądane nastawienie (S = mała, # = duża).
27 Naciśnij przycisk pary do wytwarzania pary, uwolnienia, zatrzymania pary.
28 Aby uzyskać nieprzerwany strumień pary, naciśnij przycisk pary, a następnie przesuń zatrzask
(z tyłu przycisku) do tu, w kierunku tylnej części żelazka, aby zablokować przycisk.
29 Przesuń zatrzask do przodu, aby odblokować i powrócić do normalnego użytkowania.
C ODGŁOS POMPY
30 W miarę zużywania wody tworzącej parę, pompa wacza do warnika więcej wody.
31 Na początku odgłos będzie dość głośny, później stopniowo się wyciszy.
32 Nie trzeba przerywać prasowania – pompa jest dostatecznie wydajna.
n PRASOWANIE NA SUCHO
33 Możesz prasować na sucho nie naciskając na przycisk pary, ale jeśli chcesz się upewnić, że nie
naciśniesz przycisku pary przypadkowo, należy prasować z pustym zbiornikiem wody.
34 W pierwszej kolejności, prasuj na sucho, potem wyłącz urdzenie, napełnij zbiornik wodą i
wykonaj prasowanie parowe.
l PIONOWE PRASOWANIE PAROWE
35 Usuwanie zagnieceń z ubrań na wieszakach, z zasłon i tkanin obiciowych.
36 Sprawdź, czy tkanina jest dobrze wentylowana, inaczej wilgoć może spowodow
powstanie pleśni.
37 Sprawdź, czy w ubraniu lub za tkaniną nie ma czegoś, co może zostać uszkodzone przez parę.
38 Sprawdź, czy kieszenie, mankiety u spodni i bluzek są puste.
39 Ustaw regulator temperatury na max.
40 Zdejmij żelazko z tkaniny.
41 Naciśnij przycisk pary do wytwarzania pary, uwolnienia, zatrzymania pary.
q NISKI POZIOM WODY
42 Gdy już ubędzie wody, lampka q zgaśnie.
43 Wyłącz żelazko, wyjmij przewód zasilający i napełnij.
C PO UŻYCIU
44 Ustaw żelazko na jednostce bazowej.
45 Ustaw regulator temperatury na .
46 Przesuń przełącznik p na 0.
47 Przesuń przełącznik r na 0..
48 Wyjąć wtyczkę z gniazdka.
C CZYSZCZENIE
49 Przed czyszczeniem lub odstawieniem urządzenia wącz wtyczkę zasilania z gniazdka.
50 Wytrzyj powierzchnie zewnętrzne urządzenia wilgotną szmatką.
51 Usuń plamy ze stopy żelazka odrobiną octu.
61
C WKŁAD CHRONIĄCY PRZED TWORZENIEM OSADÓW
52 Regularnie wymieniaj wkłady.
53 Przeciętny użytkownik, prasujący przez 2 godziny w tygodniu powinien zmieniać wkład co 4
do 6 tygodni w przypadku miękkiej wody, lub 2 do 3 tygodni w przypadku twardej wody.
54 Sprawdź wydajność pary. Jeśli zmniejsza się znacząco, wymień wkład.
C WYMIANA WADU
55 Zdejmij zbiornik z jednostki bazowej, wyjmij stary wkład, załóż nowy i ponownie załóż
zbiornik.
C WKŁADY NA WYMIANĘ
56 W sprawie wadów wymiennych, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
W
OCHRONA ŚRODOWISKA
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w
urządzeniu niebezpieczne składniki elektryczne i elektroniczne mogą być zagrożeniem dla
środowiska. Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96

Russell Hobbs 22190-56 Instrukcja obsługi

Kategoria
Okowy
Typ
Instrukcja obsługi