Abus FUBW50020 Instrukcja obsługi

Marka
Abus
Kategoria
czujniki ruchu
Model
FUBW50020
Typ
Instrukcja obsługi
1
Funk-Außenbewegungsmelder PIR
[DE] Bedienungsanleitung ..................................... 1
Wireless PIR outdoor motion detector
[UK] User manual ................................................ 19
Détecteur de mouvement extérieur PIR sans fil
[FR] Notice d’utilisation ........................................ 37
Draadloze bewegingsmelder PIR
[NL] Handleiding .................................................. 56
Trådløs udendørs bevægelsesføler PIR
[DK] Betjeningsvejledning .................................... 74
Radiowa zewnętrzna czujka ruchu PIR
[PL] Instrukcja obsługi ......................................... 92
FUBW50020
19
Funk-Außenbewegungsmelder PIR
[DE] Bedienungsanleitung ..................................... 1
Wireless PIR outdoor motion detector
[UK] User manual ................................................ 19
Détecteur de mouvement extérieur PIR sans fil
[FR] Notice d’utilisation ........................................ 37
Draadloze bewegingsmelder PIR
[NL] Handleiding .................................................. 56
Trådløs udendørs bevægelsesføler PIR
[DK] Betjeningsvejledning .................................... 74
Radiowa zewnętrzna czujka ruchu PIR
[PL] Instrukcja obsługi ......................................... 92
FUBW50020
37
Funk-Außenbewegungsmelder PIR
[DE] Bedienungsanleitung ..................................... 1
Wireless PIR outdoor motion detector
[UK] User manual ................................................ 19
Détecteur de mouvement extérieur PIR sans fil
[FR] Notice d’utilisation ........................................ 37
Draadloze bewegingsmelder PIR
[NL] Handleiding .................................................. 56
Trådløs udendørs bevægelsesføler PIR
[DK] Betjeningsvejledning .................................... 74
Radiowa zewnętrzna czujka ruchu PIR
[PL] Instrukcja obsługi ......................................... 92
FUBW50020
56
Funk-Außenbewegungsmelder PIR
[DE] Bedienungsanleitung ..................................... 1
Wireless PIR outdoor motion detector
[UK] User manual ................................................ 19
Détecteur de mouvement extérieur PIR sans fil
[FR] Notice d’utilisation ........................................ 37
Draadloze bewegingsmelder PIR
[NL] Handleiding .................................................. 56
Trådløs udendørs bevægelsesføler PIR
[DK] Betjeningsvejledning .................................... 74
Radiowa zewnętrzna czujka ruchu PIR
[PL] Instrukcja obsługi ......................................... 92
FUBW50020
74
Funk-Außenbewegungsmelder PIR
[DE] Bedienungsanleitung ..................................... 1
Wireless PIR outdoor motion detector
[UK] User manual ................................................ 19
Détecteur de mouvement extérieur PIR sans fil
[FR] Notice d’utilisation ........................................ 37
Draadloze bewegingsmelder PIR
[NL] Handleiding .................................................. 56
Trådløs udendørs bevægelsesføler PIR
[DK] Betjeningsvejledning .................................... 74
Radiowa zewnętrzna czujka ruchu PIR
[PL] Instrukcja obsługi ......................................... 92
FUBW50020
92
Funk-Außenbewegungsmelder PIR
[DE] Bedienungsanleitung ..................................... 1
Wireless PIR outdoor motion detector
[UK] User manual ................................................ 19
Détecteur de mouvement extérieur PIR sans fil
[FR] Notice d’utilisation ........................................ 37
Draadloze bewegingsmelder PIR
[NL] Handleiding .................................................. 56
Trådløs udendørs bevægelsesføler PIR
[DK] Betjeningsvejledning .................................... 74
Radiowa zewnętrzna czujka ruchu PIR
[PL] Instrukcja obsługi ......................................... 92
FUBW50020
93
Wstęp
Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie,
Dziękujemy za zakup radiowej zewnętrznej czujki ruchu. Kupiłeś produkt wykonany
zgodnie z najnowszym stanem techniki. Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki
dotyczące uruchamiania i obsługi. Należy zachować instrukcję do wykorzystania w
przyszłości! Instrukcja stanowi część produktu pamiętaj o tym, przekazując produkt innej
osobie.
Zgodność
Produkt ten spełnia wymagania obowiązujących norm europejskich i krajowych. Zgodność
została udokumentowana. Odpowiednie deklaracje i dokumenty są dostępne u producenta.
Aby zachować ten stan i zapewnić bezpieczną eksploatację, użytkownik musi przestrzegać
niniejszej instrukcji obsługi! Z pytaniami proszę zwracać s do specjalistycznego
sprzedawcy.
To urządzenie spełnia odnośne wymagania dyrektywy WE: R&TTE 1999/5/WE des
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 1999 r. o instalacjach radiowych i
telekomunikacyjnych urządzeniach nadawczych oraz o wzajemnym uznawaniu ich
zgodności.
94
Użycie zgodne z przeznaczeniem
Przestrzegaj wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji! Nieprzestrzeganie
instrukcji pociąga za sobą utratę praw gwarancyjnych! Nie ponosimy
odpowiedzialności cywilnej za szkody następcze! Całego produktu nie wolno
zmieniać ani przebudowywać. Dołożyliśmy wszelkich stara, aby zapewnić
prawidłowość treści niniejszej instrukcji. Mimo to ani wydawca ani ABUS Security-Center
GmbH & Co. KG nie ponoszą odpowiedzialności cywilnej za straty lub szkody,
spowodowane nieprawidłową obsługą lub nieprzestrzeganiem zasad bezpieczeństwa oraz
ostrzeżeń. Treść niniejszej instrukcji może być zmieniana bez wcześniejszego
powiadomienia.
Zasady eksploatacji baterii
Urządzenie jest zasilane napięciem stałym przez dwie baterię 3 V CR123A. Aby zapewnić
ugą żywotność baterii i uniknąć pożarów oraz urazów, przestrzegaj następujących
wskazówek.
Nie wyrzucaj zużytych baterii razem z odpadami domowymi.
Baterie nie mogą być narażone na bezpośrednie działanie źródeł ciepła lub
światła słonecznego ani przechowywane w miejscach o bardzo wysokiej
temperaturze.
Baterii nie wolno spalać.
Baterie nie mogą kontaktować się z wodą.
95
Baterii nie wolno rozbierać, nakłuwać ani uszkadzać.
Nie wolno zwierać styków baterii.
Należy zabezpieczyć baterie przed dostępem małych dzieci.
Baterie nie mogą być ładowana.
Utylizacja
Utylizacja według normy WEEE 2002/96 WE
Produkt zawiera cenne surowce. Po wycofaniu z eksploatacji produkt należy
utylizow zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi. Produkt i
akcesoria muszą zostać zebrane i oddzielnie zutylizowane w UE. Tak
oznaczonych urządzeń nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi.
Zwróć s do sprzedawcy lub oddaj produkty w komunalnym punkcie zbiorczym złomu
elektrycznego.
Zakres dostawy
1 x radiowa zewnętrzna czujka ruchu PIR 1 x klucz imbusowy
2 x baterie litowe 3V CR123 / CR17345 1 x instrukcja obsługi
1 x naklejka (Long / Medium Beam Mask) 2 x maskownice (klapy przesuwne)
1 x adapter naścienny do zestyku oderwania od ściany
2 x zapasowe nóżki zaciskowe do zestyku oderwania od ściany
1 x narzędzie specjalne z tworzywa sztucznego
1 x materiały do montażu z szablonem do wiercenia otworów
96
Charakterystyka
Ta radiowa zewnętrzna czujka ruchu wykorzystuje dwa niezależne pasywne detektory
podczerwieni, umieszczone w obudowie przeznaczonej do zastosowań zewnętrznych. Oba
czujniki muszą zadziałać, zanim detektor wyzwoli sygnał alarmowy. Ta wysokoprecyzyjny i
niezawodna czujka jest przeznaczona do wykorzystania w systemach alarmowych.
Zliczanie impulsów oraz zasięg (od 10 do 30 metrów) można konfigurować. Dodatkowo
czujka jest wyposażona w zestyk sabotażowy pokrywy i zestyk oderwania od ściany.
Czujnik w obudowie może być obracany w zakresie 180° i przechylany w zakresie 90°.
Zwiększa to efektywność monitorowania zewnętrznego i zapewnia maksymalną
dokładność rejestracji czujnika. Płytka drukowana jest powlekana akrylem. Wysokiej
jakości odporna na uderzenia obudowa jest wykonana z polietylenu i ma przepuszczającą
światło, utwardzaną UV osłonę przednią, dzięki czemu czujnik jest wodoszczelny i
zabezpieczony przed działaniem czynników środowiskowych. Kombinacja elektroniki
precyzyjnej, cyfrowych filtrów białego światła i podwójnego ekranowania zapobiega
fałszywym alarmom pod wpływem światła słonecznego lub innych zakłócających
czynników.
Zewnętrzna czujka ruchu ma atrakcyjny, profesjonalny wygląd – nie jest widoczne, w którą
stronę jest skierowany czujnik.
97
opcjonalnie do zestyku
oderwania od ściany
Montaż
Podczas montażu nie dotykać i nie wyginać anteny!
Podczas montażu należy uważać, aby do wnętrza urządzenia nie dostała się wilgoć,
poniew mogłoby to spowodować trwałe uszkodzenie urządzenia. Za pomocą
dostarczonego w komplecie szablonu wywierć otwory na dwie śruby mocujące i zestyk
oderwania od ściany (jeżeli będzie wykorzystany). [Patrz rys. 1 i 2].
szablon
Rys. 1
98
Wskazówka Jeżeli ściany nierówne, radzimy zastosow adapter do zestyku
oderwania od ściany. Zdejmij przednią osłonę czujki, odkręcając śrubę imbusową
dostarczonym w komplecie kluczem imbusowym. [Rys. 3.1] Osłonę można następnie
wyjąć z rowka lub wypchnąć do góry. [Rys. 3.3] Jeżeli jest to niemożliwe, użyj
dostarczonego w komplecie specjalnego narzędzia plastikowego [rys. 3.4] do poluzowania
osłony przez delikatne podważanie (na prawym i lewym boku), uważając, aby jej przy tym
nie uszkodzić. [Rys. 3.2]
Rys. 3.4
Rys. 3.1
Rys. 3.3
Rys. 3.2
99
Przykręć urządzenie do ściany i upewnij się, czy zestyk
oderwania od ściany jest dobrze ustawiony a łącznik
zwarty. [Rys. 4]. Do montażu dostarczane w
komplecie dwie zapasowe nóżki zaciskowe. Jedna z
nich jest założona dalej o 1 mm a druga 2 mm dalej niż
pierwotne. To złącze wtykowe można zdjąć, ostrożnie
ściągając z kołka. [Rys. 2] W razie wymiany modułu
elektronicznego pamiętaj, aby dioda świecąca była
skierowana do przodu, aby zapewnić właściwe
ustawienie czujnika. [Patrz punkt "Ustawianie &
Pomijanie"]
Gdy detektor jest prawidłowo ustawiony i zainstalowany, załóż na miejsce przednią osłonę
I zarygluj według rysunku. [Rys. 5]
Rys. 2
Rys. 4
Rys. 5
100
Test chodzenia
Zasięg detektora zwiększa się, gdy jest zdjęta przednia osłona. Dlatego do ustawiania
czujnika i sprawdzania wyjść osłona musi być założona. Dopasuj zasięg na podstawie
poniższej tabeli a następnie obracaj i przechylaj moduł obiektywu w pełnym zakresie. Po
naciśnięciu przycisku Program zapala się czerwony wskaźnik i automatycznie ustalane jest
zliczanie impulsów „1”. Teraz można ustawić urządzenie. Czerwony wskaźnik na
zewnętrznej czujce ruchu zapala się przy każdym wykryciu ruchu. Tryb testowy jest
przerywany automatycznie po 5 minutach od momentu ostatniego wykrycia ruchu. W
przeciwnym razie przerwij zasilanie elektryczne i przywróć tryb testowy.
Ustawianie i ukrywanie
Obiektyw wielofunkcyjny wytwarza w zewnętrznej czujce ruchu 7 promieni o dużym
zasięgu oraz kurtynę z 7 promieni o średnim lub krótkim zasięgu. Ruchy poprzeczne
względem promieni dają najlepszą reakcję i największy zasięg wykrywania ruchu,
natomiast reakcja na ruchy w kierunku czujki jest słabsza. Urządzenie wykrywa zmiany
temperatury i ruchy w rastrze promieni; dlatego przy ustawianiu czujki należy wziąć pod
uwagę takie obiekty jak drzewa, krzewy, oczka wodne, wymienniki ciepła, urządz
klimatyzacyjnych oraz zwierzęta. Moduł czujki ma dwie klapki przesuwne umożliwiające
ograniczenie zakresu wykrywania. W komplecie dostarczane dodatkowe maskownice
umożliwiające dalsze ograniczenie rastra promieni (np. w celu uzyskania minimalnego kąta
odczytu 10 stopni).
101
Maskownice montuje się na module obrotowo-przechylnym, patrz rys. 7. Każdy odcinek
obiektywu czujki pokrywa raster o kącie ok. 10°. [Rys. 7]
Jeżeli założysz czujkę tak, że w jej zasięgu znajdą się także sąsiednie nieruchomości,
obróć moduł i zablokuj promienie w poziomie lub pionie tak, aby ograniczyć strefę
monitorowania do wasnego obiektu. Do tego celu użyj dostarczonych naklejek (Long /
Medium Beam Mask), umieszczając je odpowiednio na gładkim tyle obiektywu patrz
grafika na następnej stronie. Wymieniając obiektyw, zwróć uwagę na zachowanie jego
odpowiedniego ustawienia, aby zachować poprzedni zasięg wykrywania (góra soczewki
Fresnela jest oznaczona napisem TOP) patrz rys. 8.
102
Strefy wielokrotne optymalne
Wysokość 3 m
Zakres: maksymalny
Pochylenie:
Promienie wielokrotne
Wysokość 6 m
Zakres: maksymalny
Pochylenie:
Brak reakcji na małe zwierzęta
Wysokość 1,5 m
Zakres: maksymalny
Pochylenie: -
Strefa 30 m
Strefa 620 m
Zasłoń ten odcinek,
aby stworzyć korytarz
dla małych zwierząt o
długości do 30 m
103
Raster promieni ustawiony na
maksymalny zasięg. Zasłonięcie górnego
odcinka zmniejsza zasięg do 20 m.
Raster promieni ustawiony na minimalny
zasięg. Zasłonięcie górnego odcinka
zmniejsza zasięg do 6 m.
Kurtyna monitorowania
Wysokość 6 m
Zakres: maksymalny
Pochylenie: 45°
Zasłoń tę strefę, aby
uzyskać monitorowanie
kurtynowe
104
Programowanie
Programowanie
W celu zaprogramowania radiowej zewnętrznej czujki ruchu ustaw system alarmowy w na
tryb programowania i włącz zestyki sabotażowe radiowej zewnętrznej czujki ruchu.
(Szczegóły na ten temat są zawarte w instrukcjach obsługi poszczególnych zgodnych
komponentów.)
Wskazówka czujki nie można zaprogramować za pomocą diody IR-LED!
Rys. 8
105
Informacja o ostrzeżeniu obwodowym (Secvest 2WAY)
Jeżeli używasz strefy typu „Ostrzeżenie obwodowe“- szczegóły patrz instrukcja centrali
alarmowej „Secvest 2WAY“.
Konfiguracja
W czujce można skonfigurow szereg parametrów patrz tabela programowania.
Ustawienia fabryczne są zacienione. Wprowadzanie zmian jest proste. Aby odtworzyć
ustawienia fabryczne, wyłącz zasilanie elektryczne czujki; następnie przytrzymaj wciśnięty
przycisk Program [Rys. 9] i podłącz na chwilę zasilanie (wkładając baterię).
Tabela programowania
Opcje
1
Zasięg w m
10
20
30
2
Zliczanie
impulsów*
1
2
*ZLICZANIE IMPULSÓW
Liczba zdarzeń, jakie muszą wykryć oba czujniki, zanim zostanie wyprowadzony sygnał.
106
Zmiana ustawień fabrycznych
Aby zmienić ustawienia, wciśnij przycisk Program [Rys. 9]
dla zmienianej opcji tzn. 1 x dla zasięgu i 2 x dla
zliczania impulsów. Poczekaj 45 sekundy, aż zgaśnie
czerwona dioda LED. Na wskaźniku ukaże się aktualne
ustawienie. Aby zmienić ustawienie dla tej opcji, wciskaj
przycisk do uzyskania pożądanego ustawienia.
Wskaźnik zaświeci 2 x i zmiany zostaną zapisane.
(Wszystkie zmiany ustawień są zapisywane w pamięci
czujki i zachowywane także w razie przerwy w
zasilaniu.)
Przykład zmiana konfiguracji zliczania impulsów z ustawienia fabrycznego „1“ na „2“ …
Naciśnij przycisk Program 2 x a następnie puść go.
Poczekaj aż wskaźnik zgaśnie.
Wskaźnik mignie 1 x, sygnalizując aktualne ustawienie.
Naciśnij przycisk Program 2 x, aby przestawić na ustawienie „2“ a następnie puść go.
Wskaźnik mignie 2 x, sygnalizując zapisanie opcji i czujka powróci do normalnego
trybu pracy.
Rys. 9
Czerwona
dioda LED
Przycisk Program
(Back zarządu)
/