Evolveo EasyPhone AD Instrukcja obsługi

Marka
Evolveo
Kategoria
smartfony
Model
EasyPhone AD
Rodzaj
Instrukcja obsługi
-4-
1
Ekran wielodotykowy
2
Przedni aparat fotograficzny
3
Przyciski nawigacyjne
4 Prawy przycisk nawigacji
5 Lewy przycisk nawigacji
6
Przycisk Zadzwoń
7
Przycisk Rozłącz / Włączenie /
Wyłączenie telefonu
8 Klawisze numeryczne
9
Przycisk *
10
Przycisk #
11
Tylna kamera
12
Latarka
13
Przycisk SOS
14
Głośnik
15
Otwór na zamontowanie
paska
16
Wejście na słuchawki
17
Mikrofon
18
USB
19
Trzymaj lampę włączoną /
wyłączoną
-5-
Przycisk
Funkcja
Lewy
przycisk
nawigacji
Różne funkcje w zależności od
wybranej opcji.
Za pomocą tego przycisku
uruchomisz funkcję, która
zostanie natychmiast
wyświetlona w lewym dolnym
rogu ekranu.
Prawy
przycisk
nawigacji
Różne funkcje w zależności od
wybranej oferty.
Za pomocą tego przycisku
wrócisz do poprzedniej opcji.
Przycisk
Zadzwoń
Za pomocą tego przycisku
rozpoczniesz rozmowę z
wybranym numerem.
Naciskając odbierzesz
połączenie przychodzące.
Naciskając przycisk w trybie
czuwania przejdziesz do
historii połączeń.
Przycisk
Ukończenia
połączenia
Wyłączenie telefonu: Telefon
wyłączysz przytrzymując
dłużej przycisk w trybie
czuwania.
Włączenie telefonu:
Wyłączony telefon włączysz
ponownie przytrzymując
dłużej przycisk.
-6-
Za pomocą tego przycisku
wrócisz do trybu czuwania.
Za pomocą tego przycisku
wrócisz do opcji głównych.
Za pomocą tego przycisku
ukończysz rozmowę.
Przyciski
nawigacyjne
W celu poruszania się i
edytowania, użyj kursora
nawigacyjnego w lewo i w
prawo. Przeglądaj kontakty
/ numery telefonów/
wiadomości i wszystkie opcje.
W celu poruszania się i
edytowania, użyj kursora
nawigacyjnego w górę i w dół.
Przyciśnij kursor, aby włączyć
wybrane opcje.
W reżimie „FM radio” użyj
kursora nawigacyjnego, aby
ustawić częstotliwość.
Przycisk SOS
Przytrzymując dłużej przycisk
SOS dokonasz połączenia z
wcześniej ustawionymi
numerami alarmowymi.
Klawisze
numeryczne
W trybie czuwanie możesz
zapisać numer telefonu a
naspnie go wybrać, w trybie
edycji możesz zapisać litery i
cyfry.
-7-
Przycisk *
Podwójnym kliknięciem
przycisku "*” w trybie
czuwania mesz napisać
symbol "+".
W trybie radio FM,
Odtwarzacz wideo a także w
trakcie połączenia,
przyciskiem * zmniejszysz
głośność.
Przycisk #
Przyciskiem zmienisz sposób
wpisywanie tekstu.
Możesz zmienić profil
użytkownika, dłużej
przytrzymując przycisk w
trybie czuwania.
W trybie radio FM,
Odtwarzacz wideo a także w
trakcie połączenia,
przyciskiem „#” zwiększysz
głośność.
2
2
.
.
O
O
p
p
i
i
s
s
i
i
k
k
o
o
n
n
Uwaga: Obrazki ikon są ilustracyjne; w
Twoim urządzeniu mogą wyglądać inaczej.
-8-
Ikona Opis Ikona Opis
Wyświetla
siłę sygnału
telefonu.
Wyświetla
stan baterii
telefonu.
Nieodebran
e
połączenia.
Nieprzeczyt
ane
wiadomości
.
Wifi jest
włączone.
Bluetooth
jest
włączony.
Pamięć USB
jest
włączona.
Tryb
samoloto
wy.
3
3
.
.
K
K
a
a
r
r
t
t
y
y
S
S
I
I
M
M
.
.
K
K
a
a
r
r
t
t
a
a
T
T
-
-
F
F
l
l
a
a
s
s
h
h
i
i
b
b
a
a
t
t
e
e
r
r
i
i
a
a
.
.
Instalacja baterii
Otwórz osłonę baterii na tylnej stronie
telefonu. Wyrównaj kontakty baterii z
kontaktami telefonu i lekko wsuń baterię na
miejsce. Umieść z powrotem osłonę.
Wyjęcie baterii
Wyłącz telefon. Otwórz osłonę baterii.
Ostrożnie poluzuj osłonę i wyjmij. Wyjmij
baterię z telefonu.
Instalacja kart SIM
Urządzenie umożliwia używanie dwóch kart
SIM. Jeżeli w telefonie jest zainstalowana
bateria, wyjmij ją. Włóż kartę SIM do
odpowiedniego slotu tak, aby złote kontakty
karty były zwrócone w dół a obcięty róg b
-9-
skierowany na zewnątrz ze slotu. Wsuń
całą kartę SIM do slotu.
Instalacja kart T-Flash
Jeżeli chcesz rozszerzyć pamięć na zapis
obrazków, wideo, muzyki i innych plików,
możesz zakupić kartę pamięci i zainstalow
ją do Twojego urządzenia. Jeżeli w
telefonie jest zainstalowana bateria, wyjmij
ją. Włóż kartę pamięci do slotu, według
ikony. Jeżeli chcesz wyjąć kartę pamięci,
postępuj odwrotnie.
4
4
.
.
Ł
Ł
a
a
d
d
o
o
w
w
a
a
n
n
i
i
e
e
b
b
a
a
t
t
e
e
r
r
i
i
i
i
t
t
e
e
l
l
e
e
f
f
o
o
n
n
u
u
Li-lon do ładowania baterii jest dostarczany
z telefonem i przygotowany do użytkowania,
ale nie jest naładowany. Dokonaj
ładowania w trzech łatwych krokach:
Podłącz ładowarkę telefonu i włącz ją do
gniazdka elektrycznego.
Wskaźnik stanu baterii w rogu ekranu
będzie w ruchu, ukazuje w ten sposób, że
dochodzi do ładowania.
Po naładowaniu baterii, wskaźnik stanu
baterii będzie nieruchomy i będzie
wyświetlać pełne naładowanie.
Ładowarkę odłącz od telefonu i gniazdka
elektrycznego.
-10-
5
5
.
.
W
W
ł
ł
ą
ą
c
c
z
z
e
e
n
n
i
i
e
e
/
/
W
W
y
y
ł
ł
ą
ą
c
c
z
z
e
e
n
n
i
i
e
e
t
t
e
e
l
l
e
e
f
f
o
o
n
n
u
u
Przyciśnięciem odpowiedniego przycisku
włącz/wyłącz telefon. Po włączeniu
telefon automatycznie skontroluje
dostępność kart SIM i na ekranie wyświetli
naspujące informacje:
Wpisz kod PIN dla karty SIM1: Jeżeli kod PIN
dla karty SIM1 został ustawiony.
Wpisz kod PIN dla karty SIM2: Jeżeli kod PIN
dla karty SIM2 został ustawiony.
Pamiętaj: Kod PIN jest dostarczany wraz z
kartą SIM. Kod ten należy jak najszybciej
zastąpić własnym kodem PIN. Jeżeli
trzykrotnie wpiszesz błędy kod PIN, karta s
zablokuje. Jeżeli do tego dojdzie,
konieczne będzie zwrócenie się do Twojego
dostawcy sieci w celu otrzymania kodu PUK,
aby możliwe było odblokowanie karty.
Zasady te dotyczą obu kart SIM.
6
6
.
.
P
P
a
a
s
s
e
e
k
k
p
p
o
o
w
w
i
i
a
a
d
d
o
o
m
m
i
i
e
e
ń
ń
Kiedy na pasku powiadomień pojawi s
nowe powiadomienie, przesuń pasek
powiadomień na dół, aby wyświetlić
powiadomienie.
7
7
.
.
R
R
o
o
z
z
s
s
z
z
e
e
r
r
z
z
e
e
n
n
i
i
e
e
w
w
i
i
d
d
o
o
k
k
u
u
g
g
ł
ł
ó
ó
w
w
n
n
e
e
g
g
o
o
Widok główny może zostać rozszerzony,
-11-
dzięki czemu zyskasz więcej miejsca na
nowe skróty i narzędzia.
Przesuwaniem palca poziomo z lewej strony
na prawą na widoku głównym ekranu
poruszasz się w rozszerzonym widoku
telefonu.
8
8
.
.
Z
Z
a
a
i
i
n
n
s
s
t
t
a
a
l
l
u
u
j
j
A
A
P
P
K
K
z
z
a
a
p
p
o
o
m
m
o
o
c
c
ą
ą
M
M
e
e
n
n
e
e
d
d
ż
ż
e
e
r
r
a
a
p
p
l
l
i
i
k
k
ó
ó
w
w
APK jest formatem kompatybilnym z
mobilny system operacyjny Android. Skopiuj
ściągnięty plik APK na kartę SD a następnie
włóż kartę SD to telefonu. Wybierz opcje
główne poprzez kliknięcie na opcje główne
w trybie uśpienia. Klikając na „Menedżer
plików” wejdź do katalogu na karcie SD.
Kliknij na plik APK, który chcesz
zainstalować i postępuj według instrukcji
instalacji.
U
U
ż
ż
y
y
w
w
a
a
n
n
i
i
e
e
t
t
e
e
l
l
e
e
f
f
o
o
n
n
u
u
1
1
.
.
M
M
e
e
n
n
u
u
g
g
ł
ł
ó
ó
w
w
n
n
e
e
i
i
j
j
e
e
g
g
o
o
f
f
u
u
n
n
k
k
c
c
j
j
e
e
1) Dziennik połącz
Umożliwia szybkie połączenia.
2) Kontakty
Umożliwia wyświetlenie listy kontaktów.
Dostęp do listy zapisanych kontaktów
telefonicznych.
-12-
3) Wiadomości
Umożliwia wyświetlanie odesłanych i
odebranych wiadomości.
4) G-mail
Umożliwia ustawienie kont e-mailowych
POP/IFMAP.
5) Facebook Lite
6) WhatsApp
7) Mapy
8) Radio FM
Aby rozpocząć słuchanie, należy podłączyć
słuchawki.
9) SOS
Można ustawić numery telefonów dla SOS
połączeń.
Instrukcja: Jeżeli SOS jest ustawione,
dłuższym przytrzymaniem przycisku SOS na
tylnej stronie telefonu uruchomisz funkcję
SOS, która przebiegnie w następujący
sposób:
Zabrzmi głośny alarm,
naspnie rozpocznie się wybieranie
ustawionych numerów alarmowych, każdy
numer zostanie wybrany trzykrotnie.
SOS zostanie zatrzymane, jeżeli któraś z
osób odbierze połączenie lub, jeżeli żadna z
osób nie odbierze połączenia po trzecim
nieodebranym połączeniu.
-13-
W tym samym czasie na wszystkie trzy
numery alarmowe zostanie wysłany SMS z
tekstem: „Jestem w niebezpieczeństwie,
proszę o pomoc!”.
10) Przeglądarka
Umożliwia serfowanie po Internecie.
11) Muzyka
Przegląd listy utworów dostępnych w
telefonie. Umożliwia przeglądanie listy
artystów, albumów, utworów i innych.
12) Wideo
Umożliwia przeglądanie listy nagrań.
13) Kamera
Umożliwia robienie zdjęć, kiedykolwiek tego
zechcesz. Twój smartphone jest
wyposażony w aparat fotograficzny z
wysoką rozdzielczością, która zapewnia
wysoką jakość zdjęć. Są one automatycznie
zapisywanie w Galerii. W aplikacji Kamera
możesz także wybrać reżim Wideokamera i
nagrywać pliki wideo.
14) Galeria
Umożliwia zapis i przeglądanie Twoich zdjęć
i nagrań.
15) Rejestrator dźwięków
Umożliwia nagrywanie dźwięków.
16) Pliki
Umożliwia przeglądanie i instalowania
-14-
plików w formacie APK.
17) Zegarek
Umożliwia nastawienie czasu alarmu.
18) Kalkulator
Umożliwia dokonywanie szybkich oblicz
arytmetycznych.
19) Kalendarz
Umożliwia przeglądanie kalendarza i
dodawanie wydarzeń.
20) Sklep Play
Zaloguj się do swojego konta G-mail,
wyświetl wszystkie dostępne aplikacje i
wybierz z tysięcy aplikacji dostępnych na
Google Market zwanym Sklep Play.
Pamiętaj: Aby korzystać z tej aplikacji,
konieczne jest połączenie z Internetem.
21) Zainstalowane aplikacje
22) Ustawienia
2
2
.
.
W
W
i
i
f
f
i
i
Twój smartphone jest kompatybilny z
sieciami Wifi, które umożliwiają
bezprzewodowe połączenie z Internetem.
Dzięki temu możesz serfować w Internecie.
Przejdź do Ustawienia--Wifi, włącz Wifi.
Przejdź do trybu Wifi i wybierz do którego z
dostępnych aktywnych hotspotów chcesz
-15-
się podłączyć.
Jeżeli wybrany hotspot wymaga hasła,
musisz najpierw wpisać poprawne hasło,
następnie będzie możliwe połączenie.
3
3
.
.
P
P
i
i
s
s
a
a
n
n
i
i
e
e
t
t
e
e
k
k
s
s
t
t
u
u
1) Inteligenta klawiatura
Twój smartphone automatycznie poprawia i
proponuje słowa podczas pisania.
2) Wytnij, kopiuj i wklej
Przyciskając i przytrzymując zawartość
tekstową uruchom lupę i za pomocą palca
przesuń kursor. Naspnie wybierz funkcję
wytnij, kopiuj lub wklej. W ten sposób
możesz łatwo skopiować tekst ze stron
internetowych, e-mailu czy wiadomości.
Konserwacja
Zwykłe zabrudzenia wytrzyj suchą, miękką
szmatką.
Do czyszczenie telefonu nie używaj
twardych materiałów, benzyny lub
rozpuszczalnika, grozi to porysowaniem
powierzchni telefonu lub wyblaknięciem
kolorów.
Potrzebujesz rady pomimo zapoznania się z
niniejszą instrukcją?
Przeczytaj najpierw "Najczęściej zadawane
pytania" pod adresem www.evolveo.com
-16-
lub skontaktuj się z pomocą techniczną
firmy EVOLVEO.
Gwarancja NIE OBEJMUJE przypadków:
wykorzystania urządzenia w cela innych
niż zaprojektowano,
instalacji innego firmware niż ten, który
był oryginalnie zainstalowany w
urządzeniu lub który jest dostępny do
ściągnięcia ftp://ftp.evolveo.com
mechanicznego uszkodzenia telefonu
poprzez niewłaściwe użytkowanie;
uszkodzeń powstałych w wyniku sił
przyrody takich jak ogień, woda,
wyładowanie statyczne, przepięcie, itp.
uszkodzeń powstałych w wyniku
dokonywania napraw przez osobę
niewykwalifikowaną,
uszkodzeń plomby gwarancyjnej lub
nieczytelnego numeru seryjnego
urządzenia.
Likwidacja: Symbol przekreślonego
kontenera na urządzeniu, dokumentach lub
na opakowaniu oznacza, że na terenie Unii
Europejskiej wszystkie urządzenia
elektryczne i elektroniczne, baterie i
akumulatory po ukończeniu swej
żywotności muszą zostać oddane do
specjalnego miejsca zbiórki. Nie wolno
-17-
wyrzucać tych produktów wraz z
nieposortowanymi odpadami komunalnymi.
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Firma Abacus Electric, s.r.o. niniejszym
oświadcza, że telefon EVOLVEO EasyPhone
AD spełnia wymagania norm i przepisów,
obowiązujących dla danego rodzaju
urządzeń.
Pełen tekst Oświadczenia o zgodności jest
do dyspozycji na: ftp://ftp.evolveo.com/ce
Chronione prawem autorskim © Abacus
Electric, s.r.o.
www.evolveo.com
www.facebook.com/EvolveoCZ
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Konstrukcja oraz specyfikacja techniczna
produktu mogą ulec zmianie bez
uprzedniego powiadomienia.
/

Ten podręcznik jest również odpowiedni