Laserliner SensoLite 120 Set Instrukcja obsługi

Typ
Instrukcja obsługi

Ten podręcznik jest również odpowiedni dla

30
Przeczytać dokładnie instrukcję obsługi i załączoną broszurę „Informacje
gwarancyjne i dodatkowe”. Postępować zgodnie z zawartymi w
nich instrukcjami. Niniejszą instrukcję należy zachować i, w przypadku
przekazania urządzenia, wręczyć kolejnemu posiadaczowi.
!
PL
1
10
3
8
9
2
6
4
5
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Znacznik wysokości
Pole czujnika
promienia lasera
SpotLite Marking LED
Śruba mocująca
Uchwyt uniwersalny
Dźwignia mocująca
Regulacja głośności
Pokrywa baterii
Tryb odbiornika ręcznego
Diody wskaźnikowe LED
Odbiornik laserowy do czerwonego i zielonego lasera rotacyjnego
– Wbudowane mocne diody LED z przodu i z tyłu
Kilka melodii akustycznych, wspomagających sygnalizację na wyświetlaczu
– Bardzo głośny głośnik piezoelektryczny
– Wyposażony w magnetyczną górną krawędź
– Zasięg do 120 m dla laserów czerwonych i zielonych
– Solidne wykonanie
Cechy szczególne produktu i funkcje
Funkcja SpotLite- światło emitowane na poziomie promienia
lasera pozwala na łatwe oznakowanie, i zapobiega błędom paralaksy.
magnetic
Kluczem do optymalnej pracy w przypadku wielu narzędzi jest
zastosowanie mocowania magnetycznego. Dzięki temu ręce pozostają wolne,
więc użytkownik może w tym czasie wykonywać też inne zadania.
SensoLite 120
31
PL
34 mm
Laser
Odbiorniki laserowe mają dwa obszary tolerancji:
żółta dioda LED = obszar z ręki: wskazanie z większą
tolerancją, do ustawiania z grubsza z ręki.
zielona dioda LED = obszar precyzyjny: wskazanie z mniejszą
tolerancją, do ustawiania precyzyjnego (np. z łatami mierniczymi)
!
sygnał ciągły = proszę
oznaczyć wymiar
odniesienia
szybki sygnał
dźwiękowy
wolny sygnał
dźwiękowy
Praca z odbiornikiem laserowym
Ustawić laser rotacyjny na maksymalną prędkość obrotową i włączyć
odbiornik laserowy.
Teraz odbiornik lasera optymalnie rozpoznaje promień laserowy z dużej
odległości. Proszę poruszać odbiornik laserowy przez promień lasera w górę
i w dół, do pojawienia się środkowego wskazania. Zaznaczyć wysokość
pomiaru na wysokości okalającego rowka oznaczeniowego.
Wkładanie baterii
Aby przedłużyć żywotność
baterii, odbiornik wyłącza
się automatycznie po ok.
5 min nieużywania.
32
Zagrożenie spowodowane silnymi polami magnetycznymi
Silne pola magnetyczne mogą mieć szkodliwy wpływ na osoby zaktywnymi
implantami (np. rozrusznikami serca) oraz na urządzenia elektromechaniczne
(np. karty magnetyczne, zegarki mechaniczne, precyzyjne urządzenia
mechaniczne, twarde dyski).
Wodniesieniu do wpływu silnych pól magnetycznych na osoby należy
przestrzegać odpowiednich przepisów iregulacji krajowych, np. w
Niemczech regulacji BGV B11 §14 „Pola elektromagnetyczne”.
Aby uniknąć zakłóceń, należy zawsze trzymać magnesy wodległości co
najmniej 20 cm od zagrożonych implantów iurządzeń.
PL
Mocowanie uniwersalne
Odbiornik laserowy może być za pomocą
uniwersalnego uchwytu mocowany do łat
mierniczych. łata miernicza flexi (nr artykułu:
080.50 - czerwony / 080.51 - zielony) polecana
jest do wszystkich pomiarów wysokości
poziomów. Za jej pomocą bez obliczeń
można ustalić bezpośrednio różnice wysokości.
Dane Techniczne (Zmiany zastrzeżone. 04.17)
Zakres odbioru lasera
(Maksymalny zasięg zależy
od lasera rotacyjnego)
maks. 120 m
Wymagana prędkość obrotowa
rotacji
300 – 1100 obrotów/min
Zasilanie 2 x typu AAA
Temperatura pracy 0°C ... + 50°C
Temperatura składowania -10°C ... + 70°C
Masa (z baterią) 0,15 kg
Wymiary (szer. x wys. x gł.) 70 x 124 x 22 mm
SensoLite 120
33
Przepisy UE i usuwanie
Przyrząd spełnia wszystkie normy wymagane do
wolnego obrotu towarów w UE.
Produkt ten jest urządzeniem elektrycznym i zgodnie z
europejską dyrektywą dotyczącą złomu elektrycznego i
elektronicznego należy je zbierać i usuwać oddzielnie.
Dalsze wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i informacje
dodatkowe patrz: www.laserliner.com/info
PL
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56

Laserliner SensoLite 120 Set Instrukcja obsługi

Typ
Instrukcja obsługi
Ten podręcznik jest również odpowiedni dla