One For All URC 6420 Instrukcja obsługi

Typ
Instrukcja obsługi

Ten podręcznik jest również odpowiedni dla

.4
.9
. 14
. 19
. 24
. 29
. 34
. 39
. 44
. 49
. 54
English
Deutsch
Français
Español
Italiano
Português
Nederlands
Magyar
Polski
Česky
. 59
. 64
69
74
. 79
. 84
. 89
. 94
. 99
.104
Norsk
Svensk
Suomi
EÏÏËÓÈο
Русский
Türkçe
Български
Română
Slovenský
Hrvatski
Dansk
English
Direct Code Set Up
Deutsch
Direkte Codeeinrichtung
Français
Configuration par code
Español
Configuración por código directo
Italiano
Configurazione diretta del codice
Portugu
ê
s
Configuração de Código Directo
Nederlands
Direct codes instellen
Magyar
Změna přiřazení režimu
Polski
Konfiguracja za pomocą kodu
Český
Přímé nastavení kódů
Dansk
Direkte kodeopsætning
Norsk
Direkte kodekonfigurasjon
Svenska
Ställ in direktkod
Suomi
Määritys koodeilla
Ελληνική
Απευθεία ρύθιση κωδικού
Русский
Прямая настройка кода
Türkçe
Doğrudan Kod Ayarlama
Български
Директна настройка на код
Română
Configurarea directă a codului
Hrvatski
Izravno postavljanje šifre
Slovensk
ý
Nastavenie priameho kódu
Code List
http://www.oneforall.com/remotes/
urc6420-simple-2.html
URC-6420
URC-6420_21t_RDN-1240915_Simple_base_10x22 24-09-15 16:16 Pagina b
2 WWW.ONEFOR ALL.COM
Norsk
Svensk
Suomi
ÏËÓÈο
Русский
Türkçe
Български
Română
Slovenský
Hrvatski
English
Deutsch
Français
Español
Italiano
Português
Nederlands
Magyar
Polski
Česky
Dansk
Great Britain / Ireland
Italia
España
France
I
E
F
Deutschland
D
INT
GB
ALL OTHER COUNTRIES
Outside Great Britain / Ireland
Auserhalb Deutschland
En dehors de France
Fuera de España
Fuori d’Italia
Velg regionen din INT
Välj din region INT
Mikä on alueesi INT
Επιλέξτε περιοχή INT
Выбрать ваш регион INT
Bölgenizi seçtiniz mi INT
Изберете вашия регион INT
Selectaţi regiunea dvs INT
Vyberte región INT
Odaberite svoju regiju INT
Select your region
Wählen Sie Ihre Region
Sélectionnez votre région
Seleccione su región
Selezionare il paese
Seleccione a sua região INT
Selecteer uw regio INT
Válassza ki régióját INT
Wybierz swój region INT
Vybrat vaši oblast INT
Vælg region INT
1
GB
D
F
E
I
URC-6420_21t_RDN-1240915_Simple_base_10x22 24-09-15 16:16 Pagina c
WWW.ONEFORALL.COM 3
AAA
AAA
Is your device brand listed? (see page 4).
Ist Ihre Gerätemarke aufgelistet? (siehe Seite 9).
La marque de votre appareil gure-t-elle dans la liste? (voir page 14).
¿Aparece la marca de su dispositivo en la lista? (consulte la página 19).
La marca del dispositivo è presente nell'elenco? (vedere pagina 24).
A marca do seu dispositivo é apresentada na lista? (consulte a página 29).
Wordt uw merk apparaat vermeld? (Zie pagina 34).
Készülékének márkaneve szerepel a listán? (lásd: 39. oldal).
czy Twoje urządzenie znajduje się na liście marek? (patrz str. 44).
Nachází se značka vašeho zařízení v seznamu?(viz strana 49).
er din enheds mærke angivet? (se side 54).
Er enheten din på listen? (se side 59).
Finns din enhet med i listan? (se sidan 64).
Onko laitteesi luettelossa? (katso sivu 69).
Είναι η μάρκα της συσκευής σας καταχωρημένη; (βλ. σελίδα 74).
марка вашего устройства есть в списке? (см. стр. 79).
Cihazınızın markası listede yer alıyor mu? (bkz. sayfa 84).
Включено ли е вашето устройство в списъка на марките? (виж стр. 89).
Marca dispozitivului dvs. se regăseşte în listă? (consultaţi pagina 94).
nachádza sa značka vášho zariadenia v zozname? (pozrite si stranu 99).
Je li marka vašeg uređaja navedena? (pogledajte stranicu 104).
2
3
Norsk
Svensk
Suomi
ÏËÓÈο
Русский
Türkçe
Български
Română
Slovenský
Hrvatski
English
Deutsch
Français
Español
Italiano
Português
Nederlands
Magyar
Polski
Česky
Dansk
URC-6420_21t_RDN-1240915_Simple_base_10x22 24-09-15 16:16 Pagina 3
44 WWW.ONEFORA LL.COM
Polski
1) Wybierz swój region (patrz rysunek na str. 2).
Jeśli mieszkasz na innym terytorium (poza Wielką Brytanią/Irlandią, Niemcami,
Francją i Włochami), np. w Polska, ustaw przełącznik w położeniu „INT”.
2) Włóż baterie, aby aktywować wybrany region.
3) Czy Twoje urządzenie znajduje się na liście marek?
TAK zapamiętaj CYFRĘ przypisaną do Twojej
marki (np. Canal Digital = 1) i przeprowadź
procedurę ONE FOR ALL SimpleSet (str. 45).
NIE przeprowadź automatyczne wyszukiwanie
(str. 46).
Polska
Canal Digital
Foxtel
Humax
Meo/ZON
Multichoice
SKY
Topfield
UPC/Cablecom
Viasat
Ziggo
Cyfrowy odbiornik TV
Grundig
JVC
LG
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Sony
Thomson
Toshiba
Podstawowe funkcje TV
TV satelitarna, kablowa, Set-Top-Box, DVB-T i wszystkie systemy Sky
INT
URC-6420_21t_RDN-1240915_Simple_base_10x22 24-09-15 16:18 Pagina 44
Canal Digital
Acer
Acer
Acer
Acer
Canal Digital
WWW.ONEFORALL.COM 45
ONE FOR ALL SimpleSet
Umożliwia skongurowanie urządzeń najpopular-
niejszych marek w ciągu kilku minut.
Wystarczy odszukać przycisk z CYFRĄ przypisaną do
marki (str. 44) i wykonać czynności A-B.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk z CYFRĄ
przypisaną do Twojej marki,
np. Canal Digital = (patrz str.
44), do momentu wyłączenia się urządze-
nia! (Może to potrwać do 40 sekund)
GOTOWE !
A
B
Naciśnij i przytrzymaj przez 3
s żółty i zielony przycisk!
wyceluj
w urz
ą
dzenie!
ączone
Dioda LED
błyśnie
dwukrotnie.
Zwolnij przycisk z CYFRĄ
zaraz po wyłączeniu się
urządzenia.
Cyfrowy odbiornik TV
TV satelitarna,
kablowa, Set-
Top-Box, DVB-T
i wszystkie
systemy Sky
Urządzenie NIE wyłączyło się?
Przeprowadź procedurę automatycznego wyszukiwania opisaną na str. 46.
Urządzenia NIE można ponownie włączyć?
Włącz urządzenie ręcznie (lub za pomocą oryginalnego pilota) i powtórz procedurę
SimpleSet, upewniając się, że przycisk z CYFRĄ zostaje zwolniony natychmiast po
tym, jak urządzenie się wyłączy.
Pilot ONE FOR ALL nie działa prawidłowo?
Może być dostępna lepsza konguracja dla Twojego urządzenia. Powtórz procedurę
SimpleSet.
W przypadku dalszego niepowodzenia należy ponownie przeprowadzić procedurę
automatycznego wyszukiwania.
Upewnij się, że urządzenie jest włączone (nie jest w trybie gotowości).
Wyłączone
URC-6420_21t_RDN-1240915_Simple_base_10x22 24-09-15 16:18 Pagina 45
46 WWW.ONEFORA LL.COM
Acer
Acer
Acer
Acer
Naciśnij i przytrzymaj przez 3 s
żółty i zielony przycisk!
Naciśnij i zwolnij przycisk OK.
TERAZ pilot wyśle inny sygnał ZASILANIA
(AUTOMATYCZNIE CO 3 SEKUNDY), prze-
chodząc przez wszystkie marki zapisane
w pamięci!
Naciśnij i zwolnij przycisk
OK zaraz po wyłączeniu się
urządzenia (w ciągu 3
sekund)!
GOTOWE !
Wyłączone
ączone
Dioda LED
błyśnie
dwukrotnie.
Dioda LED
błyśnie
dwukrotnie.
Upewnij się, że urządzenie jest włączone
(nie jest w trybie gotowości).
Urządzenie wyłączyło się, ale nie można go ponownie włączyć?
Przycisk OK (zapisujący ustawienia) mógł zostać naciśnięty zbyt późno.
1) Włącz urządzenie ręcznie (lub za pomocą oryginalnego pilota).
2) Naciśnij i przytrzymaj przez 3 s żółty i zielony przycisk.
Dioda LED błyśnie dwukrotnie (TV podstawowe funkcje
= naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy czerwony i nie-
bieski przycisk).
3) Skieruj pilota ONE FOR ALL w stronę urządzenia i naciskaj
przycisk CH-do momentu wyłączenia s urządzenia.
4) Naciśnij i zwolnij przycisk OK zaraz po wyłączeniu się
urządzenia.
Jeśli nie przyniesie to rezultatów, powtórz procedurę
automatycznego wyszukiwania i naciśnij przycisk OK
zaraz po wyłączeniu się urządzenia, aby zapisać usta-
wienia!
Pilot ONE FOR ALL nie działa prawidłowo?
Może być dostępna lepsza konfiguracja dla Twojego urządzenia. Powtórz pro-
cedurę automatycznego wyszukiwania!
Automatyczne wyszukiwanie nie przyniosło rezultatów?
Przeprowadź operację KOPIOWANIA.
Automatyczne wyszukiwanie
To sposób kongurowania wszystkich marek nie
objętych trybem SimpleSet
Cyfrowy odbiornik TV
TV satelitarna, kablowa,
Set-Top-Box, DVB-T
i wszystkie systemy Sky
A
B
C
wyceluj
w urz
ą
dzenie!
URC-6420_21t_RDN-1240915_Simple_base_10x22 24-09-15 16:18 Pagina 46
WWW.ONEFORALL.COM 47
Powinny być na jednej wysokości
Oba piloty należy położyć na płaskiej powierzchni.
Upewnij się, że są skierowane do siebie końcami, które normalnie wycelowa-
ne są w stronę urządzeń.
2 - 5 cm
Przyuczanie (COPY)
Funkcja ta umożliwia przyuczenie (skopiowanie) jednej lub więcej funkcji z
oryginalnego (działającego) pilota i/lub cyfrowego odbiornika TV do pilota ONE
FOR ALL.
Przykład: Jak przyuczyć (skopiować) funkcję „I/II (mono/stereo)” z oryginalnego
pilota na „czerwony przycisk” pilota ONE FOR ALL.
Jeśli marka Twojego telewizora znajduje się na liście dla regionu (patrz str.
44), wykonaj te same czynności (A - B dla procedury SimpleSet na str. 45),
ale;
• podczas czynności A naciśnij i przytrzymaj
przez 3 sekundy czerwony i niebieski przycisk.
• Podczas czynności B naciśnij i przytrzymaj
przycisk z CYFRĄ przypisaną do marki
telewizora (np. 1 dla Grundig)
Jeśli marka Twojego telewizora NIE znajduje się na liście dla regionu
(patrz str. 44), wykonaj te same czynności (A - C dla procedury SimpleSet
na str. 46), ale;
• podczas czynności A naciśnij i przytrzymaj przez 3
sekundy czerwony i niebieski przycisk.
Podstawowe funkcje TV
Możliwe jest również wygodne zapro-
gramowanie pilota ONE FOR ALL do
kontrolowania głośności, zasilania i
wejść telewizora.
A
TV POWER
TV VOL+/- and MUTE
TV INPUT/AV
URC-6420_21t_RDN-1240915_Simple_base_10x22 24-09-15 16:18 Pagina 47
48 WWW.ONEFORA LL.COM
Acer
Acer
2 - 5 cm
• Aby skopiować inne funkcje, powtórz czynność C dla każdego przycisku, który
ma zostać skopiowany.
• W przypadku długiego błyśnięcia powtórz krok C.
• Funkcje można kopiować na każdy przycisk za wyjątkiem przycisku COPY.
Obie diody LED
zaczną szybko
błyskać.
następnie;
naciśnij i krótko
przytrzymaj przycisk
„I/II (mono/stereo)”.
Obie diody LED błysną dwu-
krotnie w celu potwierdzenia
udanego SKOPIOWANIA.
Usunięcie SKOPIOWANEJ funkcji:
1) Naciśnij i przytrzymaj przycisk COPY przez 3 sekundy, aż obie diody LED błysną
dwukrotnie.
2) Naciśnij odpowiedni przycisk (np. czerwony) do usunięcia przez 3 sekundy, aż
obie diody LED błysną dwukrotnie.
3) Naciśnij i przytrzymaj przez 3 s przycisk COPY. Obie diody LED błysną dwukrotnie.
Naciśnij i przytrzymaj przez 3
sekundy przycisk COPY, aby wyjść z
funkcji KOPIOWANIA.
GOTOWE !
C
Najpierw
naciśnij „czerwony” przycisk.
D
Obie diody
LED błysną
dwukrotnie.
B
Naciśnij i przytrzymaj przez
3 s przycisk COPY.
Obie diody
LED błysną
dwukrotnie.
URC-6420_21t_RDN-1240915_Simple_base_10x22 24-09-15 16:18 Pagina 48
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114

One For All URC 6420 Instrukcja obsługi

Typ
Instrukcja obsługi
Ten podręcznik jest również odpowiedni dla