G.B.S. Elettronica 1453 Instrukcja obsługi

Marka
G.B.S. Elettronica
Kategoria
zdalne sterowanie
Model
1453
Typ
Instrukcja obsługi
Nastawianie przelotoweGo
natĘŻEnia dŹWiĘKu (Default Volume
TV)
Wybrać stanowisko, na którym zamierza
się zastąpić funkcję głosu innego
aparatu (TV, Pay Tv); dioda
elektroluminescencyjna (DEL=LED)
zabłyśnie jeden raz.
Przytrzymać wciśnięte obydwa przyciski
+ MUTE dopóty, dopóki DEL nie
zapali się na stałe; zwolnić przyciski.
RYS.3
Wcisnąć przycisk 6 a następnie pozycję,
z której ma być regulowane natężenie
głosu (1 dla TV, 2 dla Pay Tv, 0 aby
SKASOWAĆ); DEL potwierdzi wykonanie
dwukrotnym błyśnięciem.
Po wciśnięciu VOL+ albo VOL- zapali
się DEL w odniesieniu do pozycji, z której
używana jest głośność (TV, Pay Tv).
NA PRZYKŁAD: jeśli zamierzamy korzystać
z głosu telewizji podczas używania funkcji
odbiornika satelitarnego:
1.wcisnąć przycisk Pay Tv,
2.wcisnąć obydwa przyciski + MUTE,
3. wcisnąć przycisk 6,
4.wcisnąć przycisk 1.
Po wciśnięciu VOL+ albo VOL- zabłyśnie
DEL aparatu TV.
Przygotowuje funkcje
drugorzędne klawiatury
SKY
SHIFT
MUTE
INFO
1 . . 0
OK
RETURN
HOME
MENU
DIGITAL
EXIT
DIGITAL/
ANALOG
MY
I-MANUAL
TOOLS
OPTION
INTERRATIVI
PRIMAFILA
TEXT
GUIDE
SERVICE
HELP
SCENE
SLEEP
Gniazdko scart- AV
Dla odbiornika SKY: funkcja SKY
Wyłączenie i włączenie ON/OFF
Przycisk funkcji zmieniaka rejestru
Niegotowość/gotowość dźwięku
INFO
Kanały od 0 do 9
Selekcja 1 / 2 Cyfry / Dziesiątki
Wcisnąć by wizualizować listę preferowanych
Menu góra/lewo/prawo/ dół
Regulacja natężenia dźwięku
Programy w kolejności
OK
Powrót do menu
Wizualizuje menu TV HOME
Ostatni wizualizowany kanał
Od cyfrowego na analogowy
Do odbiorników SKY: funkcja My
Czasomierz/zasypianie
Podręcznik użytkowania
Aktywuje i dezaktywuje szybki dostęp
Do odbiorników SKY: funkcja Interattivi
Powrót do ostatniego ogdanego kanu
Do odbiorników SKY: funkcja Primafila
Tryb telewideo
Wizualizuje przewodnik kanów EPG
Napisy
Do odbiorników SKY: funkcja Service
Wcisnąć by zmienić format ekranu
Utrzymuje wizualizowaną stro
Do odbiorników SKY: funkcje Help
Klawisze funkcji telewideo/fasttext - czerwone/zielone/żółte/niebieskie
+ VOL -
- PR+
www.jollyline.it/cf.html
Programowanie automatyczne
Włączyć aparat.
Wcisnąć klawisz odpowiadający pożądanemu
aparatowi ( ); dioda mignie krótko.
Wciskać oba przyciski i aż dioda nie
pozostanie zapalona i zwolnić przyciski. FIG.3
Wcisnąć klawisz 0 a potem rodzaj aparatu
wybranego (1 - telewizja, 4 - Pay tw) dioda będzie
migała co 3 sekundy. FIG.5
Jak tylko aparat się wyłączy wcisnąć jakikolwiek
klawisz na klawiaturze; na potwierdzenie dioda
mignie 2 razy.
Sprawdziń, czy działa poprawnie, w razie braku
niektórych funkcji powtórzyć
Programowanie Automatyczne.
lub
42
TV
SONY
codici TV
TV codes
codes TV
TV codes
códigos TV
códigos TV
Kωδikoί TV
TV codes
Koder TV
Kody TV
Kódok TV
КoдЫ TV
codului TV
/

Ta instrukcja jest również odpowiednia