One For All URC 6410 Instrukcja obsługi

Marka
One For All
Kategoria
zdalne sterowanie
Model
URC 6410
Typ
Instrukcja obsługi
109
page
Seite
page
.4
.9
. 14
. 19
. 24
. 29
. 34
. 39
. 44
. 49
. 54
. 59
. 64
. 69
. 74
. 79
. 84
. 89
. 94
. 99
.104
English
Deutsch
Français
Español
Italiano
Português
Nederlands
Magyar
Polski
Česky
Norsk
Svensk
Suomi
EÏÏËÓÈο
Русский
rkçe
Български
Română
Slovenský
Hrvatski
Dansk
URC-6410
URC-6410_21t_RDN-4300611_Simple_base_10x22 30-06-11 17:18 Pagina b
2 WWW.ONEFORALL.COM
Norsk
Svensk
Suomi
ÏËÓÈο
Русский
Türkçe
Български
Română
Slovenský
Hrvatski
English
Deutsch
Français
Español
Italiano
Português
Nederlands
Magyar
Polski
Česky
Dansk
Great Britain / Ireland
Italia
España
France
I
E
F
Deutschland
D
INT
GB
ALL OTHER COUNTRIES
Outside Great Britain / Ireland
Auserhalb Deutschland
En dehors de France
Fuera de España
Fuori d’Italia
Velg regionen din INT
Välj din region INT
Mikä on alueesi INT
Επιλέξτε περιοχή INT
Выбрать ваш регион INT
Bölgenizi seçtiniz mi INT
Изберете вашия регион INT
Selectaţi regiunea dvs INT
Vyberte región INT
Odaberite svoju regiju INT
Select your region
Wählen Sie Ihre Region
Sélectionnez votre région
Seleccione su región
Selezionare il paese
Seleccione a sua região INT
Selecteer uw regio INT
Válassza ki régióját INT
Wybierz swój region INT
Vybrat vaši oblast INT
Vælg region INT
1
GB
D
F
E
I
URC-6410_21t_RDN-4300611_Simple_base_10x22 30-06-11 17:18 Pagina c
AAA
AAA
WWW.ONEFORALL.COM 3
Is your device brand listed? (see page 4).
Ist Ihre Gerätemarke aufgelistet? (siehe Seite 9).
La marque de votre appareil figure-t-elle dans la liste? (voir page 14).
¿Aparece la marca de su dispositivo en la lista? (consulte la página 19).
La marca del dispositivo è presente nell'elenco? (vedere pagina 24).
A marca do seu dispositivo é apresentada na lista? (consulte a página 29).
Wordt uw merk apparaat vermeld? (Zie pagina 34).
Készülékének márkaneve szerepel a listán? (lásd: 39. oldal).
czy Twoje urządzenie znajduje się na liście marek? (patrz str. 44).
Nachází se značka vašeho zařízení v seznamu?(viz strana 49).
er din enheds mærke angivet? (se side 54).
Er enheten din på listen? (se side 59).
Finns din enhet med i listan? (se sidan 64).
Onko laitteesi luettelossa? (katso sivu 69).
Είναι η μάρκα της συσκευής σας καταχωρημένη; (βλ. σελίδα 74).
марка вашего устройства есть в списке? (см. стр. 79).
Cihazınızın markası listede yer alıyor mu? (bkz. sayfa 84).
Включено ли е вашето устройство в списъка на марките? (виж стр. 89).
Marca dispozitivului dvs. se regăseşte în listă? (consultaţi pagina 94).
nachádza sa značka vášho zariadenia v zozname? (pozrite si stranu 99).
Je li marka vašeg uređaja navedena? (pogledajte stranicu 104).
2
3
Norsk
Svensk
Suomi
ÏËÓÈο
Русский
Türkçe
Български
Română
Slovenský
Hrvatski
English
Deutsch
Français
Español
Italiano
Português
Nederlands
Magyar
Polski
Česky
Dansk
URC-6410_21t_RDN-4300611_Simple_base_10x22 30-06-11 17:18 Pagina 3
44 WWW.ONEFORALL.COM
Polski
1) Wybierz swój region (patrz rysunek na str. 2).
Jeśli mieszkasz na innym terytorium (poza Wielką Brytanią/Irlandią, Niemcami,
Francją i Włochami), np. w Polska, ustaw przełącznik w położeniu „INT”.
2) Włóż baterie, aby aktywować wybrany region.
3) Czy Twoje urządzenie znajduje się na liście marek?
TAK zapamiętaj CYFRĘ przypisaną do Twojej
marki (np. Grundig = 1) i przeprowadź
procedurę ONE FOR ALL SimpleSet (str. 45).
NIE przeprowadź automatyczne wyszukiwanie
(str. 46).
Polska
Grundig
JVC
LG
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Sony
Thomson
Toshiba
TV
INT
URC-6410_21t_RDN-4300611_Simple_base_10x22 30-06-11 17:24 Pagina 44
WWW.ONEFORALL.COM 45
ONE FOR ALL SimpleSet
Umożliwia skonfigurowanie urządzeń najpopularniejszych marek w ciągu
kilku minut. Wystarczy odszukać przycisk z CYFRĄ przypisaną do marki (str.
44) i wykonać czynności A-B.
Acer
Acer
Naciśnij i przytrzymaj przycisk z CYFRĄ
przypisaną do Twojej marki,
np.
Grundig = (patrz str. 44),
do momentu wyłączenia się urządzenia!
(Może to potrwać do 40 sekund)
GOTOWE !
A
B
Naciśnij i przytrzymaj przez 3 s
czerwony i niebieski przycisk!
wyceluj
w urz
ą
dzenie!
Dioda LED
błyśnie
dwukrotnie.
Zwolnij przycisk z CYFRĄ
zaraz po wyłączeniu się
urządzenia.
Urządzenie NIE wyłączyło się?
Przeprowadź procedurę automatycznego wyszukiwania opisaną na str. 46.
Urządzenia NIE można ponownie włączyć?
Włącz urządzenie ręcznie (lub za pomocą oryginalnego pilota) i powtórz procedurę
SimpleSet, upewniając się, że przycisk z CYFRĄ zostaje zwolniony natychmiast po
tym, jak urządzenie się wyłączy.
Pilot ONE FOR ALL nie działa prawidłowo?
Może być dostępna lepsza konfiguracja dla Twojego urządzenia. Powtórz procedurę
SimpleSet.
W przypadku dalszego niepowodzenia należy ponownie przeprowadzić procedurę
automatycznego wyszukiwania.
Upewnij się, że urządzenie jest włączone (nie jest w trybie gotowości).
Grundig
Grundig
Wyłączone
URC-6410_21t_RDN-4300611_Simple_base_10x22 30-06-11 17:24 Pagina 45
46 WWW.ONEFORALL.COM
Acer
Acer
Naciśnij i przytrzymaj przez 3 s
czerwony i niebieski przycisk!
Naciśnij i zwolnij przycisk OK.
o telecomando enviará um sinal de
ALIMENTAÇÃO diferente (AUTOMATICA-
MENTE A CADA 3 SEGUNDOS)
percorrendo todas as marcas guardadas
na memória!
Naciśnij i zwolnij przycisk
OK zaraz po wyłączeniu się
urządzenia (w ciągu 3
sekund)!
GOTOWE !
Dioda LED
błyśnie
dwukrotnie.
Dioda LED
błyśnie
dwukrotnie.
Upewnij się, że urządzenie jest włączone
(nie jest w trybie gotowości).
Urządzenie wyłączyło się, ale nie można go ponownie włączyć?
Przycisk OK (zapisujący ustawienia) mógł zostać naciśnięty zbyt późno.
1) Włącz urządzenie ręcznie (lub za pomocą oryginalnego pilota).
2) Naciśnij i przytrzymaj przez 3 s czerwony i niebieski
przycisk. Dioda LED błyśnie dwukrotnie.
3) Skieruj pilota ONE FOR ALL w stronę urządzenia i naciskaj
przycisk CH- do momentu wyłączenia s urządzenia.
4) Naciśnij i zwolnij przycisk OK zaraz po wyłączeniu się
urządzenia.
Jeśli nie przyniesie to rezultatów, powtórz procedurę
automatycznego wyszukiwania i naciśnij przycisk OK
zaraz po wyłączeniu się urządzenia, aby zapisać usta-
wienia!
Pilot ONE FOR ALL nie działa prawidłowo?
Może być dostępna lepsza konfiguracja dla Twojego urządzenia. Powtórz pro-
cedurę automatycznego wyszukiwania!
Automatyczne wyszukiwanie nie przyniosło rezultatów?
Przeprowadź operację KOPIOWANIA.
Automatyczne wyszukiwanie
To sposób konfigurowania wszystkich marek nie objętych trybem
SimpleSet
A
B
C
wyceluj
w urz
ą
dzenie!
Grundig
Grundig
Wyłączone
URC-6410_21t_RDN-4300611_Simple_base_10x22 30-06-11 17:25 Pagina 46
WWW.ONEFORALL.COM 47
Powinny być na jednej wysokości
Oba piloty należy położyć na płaskiej powierzchni.
Upewnij się, że są skierowane do siebie końcami, które normalnie
wycelowane są w stronę urządzeń.
2 - 5 cm
Przyuczanie (COPY)
Funkcja ta umożliwia przyuczenie (skopiowanie) jednej lub więcej funkcji z
oryginalnego (działającego) pilota TV do pilota ONE FOR ALL.
Przykład: Jak przyuczyć (skopiować) funkcję „I/II (mono/stereo)” z oryginalnego
pilota na „czerwony przycisk” pilota ONE FOR ALL.
A
B
Naciśnij i przytrzymaj przez
3 s przycisk COPY.
Dioda LED
błyśnie
dwukrotnie.
URC-6410_21t_RDN-4300611_Simple_base_10x22 30-06-11 17:25 Pagina 47
48 WWW.ONEFORALL.COM
Acer
Acer
2 - 5 cm
• Aby skopiować inne funkcje, powtórz czynność C dla każdego przycisku, który
ma zostać skopiowany.
• W przypadku długiego błyśnięcia powtórz krok C.
• Funkcje można kopiować na każdy przycisk za wyjątkiem przycisku COPY.
Dioda LED
błyśnie
szybko!
następnie;
naciśnij i krótko
przytrzymaj przycisk
„I/II (mono/stereo)”.
Dioda LED błyśnie dwukrotnie
w celu potwierdzenia udanego
SKOPIOWANIA.
Usunięcie SKOPIOWANEJ funkcji:
1) Naciśnij i przytrzymaj przycisk COPY przez 3 sekundy, aż dioda LED błyśnie dwu-
krotnie.
2) Naciśnij odpowiedni przycisk (np. czerwony) do usunięcia przez 3 sekundy, aż
dioda LED błyśnie dwukrotnie.
3) Naciśnij i przytrzymaj przez 3 s przycisk COPY. Dioda LED błyśnie dwukrotnie.
Naciśnij i przytrzymaj przez 3
sekundy przycisk COPY, aby wyjść z
funkcji KOPIOWANIA.
GOTOWE !
C
Najpierw
naciśnij „czerwony” przycisk.
D
Dioda LED
błyśnie
dwukrotnie.
URC-6410_21t_RDN-4300611_Simple_base_10x22 30-06-11 17:25 Pagina 48
WWW.ONEFORALL.COM 53
Acer
Acer
2 - 5 cm
• Aby skopiować inne funkcje, powtórz czynność C dla każdego przycisku, który
ma zostać skopiowany.
• W przypadku długiego błyśnięcia powtórz krok C.
• Funkcje można kopiować na każdy przycisk za wyjątkiem przycisku COPY.
Dioda LED
začne rychle
blikat!
poté;
Stiskněte a krátce
podržte tlačítko
„I/II (mono/stereo)“.
Úspěšné KOPÍROVÁNÍ
bude potvrzeno dvojím
rozsvícením diody LED.
Vymazání KOPÍROVANÉ funkce:
1) Na 3 sekundy stiskněte a podržte tlačítko COPY, dokud dioda LED dvakrát
neblikne.
2) Na 3 sekundy stiskněte tlačítko (např. červené tlačítko), které chcete smazat,
dokud dioda LED dvakrát neblikne.
3) Na 3 sekundy stiskněte a podržte tlačítko COPY. Dioda LED dvakrát blikne.
Chcete-li přestat používat funkci
KOPÍROVÁNÍ, pak na 3 sekundy
stiskněte a podržte tlačítko COPY.
PŘIPRAVENO !
C
Nejprve
stiskněte „červené“ tlačítko.
D
Dioda LED
dvakrát blikne.
URC-6410_21t_RDN-4300611_Simple_base_10x22 30-06-11 17:25 Pagina 53
/

Ta instrukcja jest również odpowiednia