SKODA Citigo (2014/11) Instrukcja obsługi

Marka
SKODA
Model
Citigo (2014/11)
Rodzaj
Instrukcja obsługi
SIMPLY CLEVER
ŠKODA Citigo
Instrukcja obsługi

1ST012711AH
Wstęp
Dziękujemy za okazane zaufanie i wybór samochodu marki ŠKODA.
Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące obsługi pojazdu, ważne wskazówki na temat bez-
pieczeństwa, pielęgnacji pojazdu, przeglądów i samodzielnych napraw, a także dane techniczne.
Zapraszamy do uważnego przeczytania tej instrukcji obsługi, ponieważ postępowanie zgodne z in-
strukcją jest warunkiem prawidłowego korzystania z pojazdu.
Życzymy Państwu zadowolenia z samochodu marki ŠKODA i szerokiej drogi.
Państwa ŠKODA AUTO a.s. (dalej nazywana ŠKODA lub producentem)

1ST012711AH
Spis treści
Dokumentacja samochodu 4
Objaśnienia 5
Układ instrukcji obsługi i pozostałe
informacje 6
Zastosowane skróty
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo bierne 8
Wskazówki ogólne 8
Właściwa i bezpieczna pozycja siedząca 9
Pasy bezpieczeństwa 12
Używanie pasów bezpieczeństwa 12
Zwijacze i napinacze pasów 14
Układ poduszek powietrznych 15
Opis układu poduszek powietrznych 15
Przegląd poduszek powietrznych 17
Wyłączanie poduszek powietrznych 19
Bezpieczne przewożenie dzieci 20
Fotelik dziecięcy 20
Systemy mocowania 23
Obsługa
Kokpit 27
Przegląd
26
Wskaźniki i lampki kontrolne
28
Tablica rozdzielcza
28
Komputer pokładowy (MFA)
31
Lampki kontrolne
34
Odryglowanie i otwieranie
40
Odryglowanie i zaryglowanie
40
Pokrywa bagażnika
44
Elektryczne podnośniki szyb 45
Mechaniczne podnośniki szyb 46
Panoramiczny dach przesuwno-uchylny 47
Światła i widoczność 49
Światła 49
Lampki wewnątrz pojazdu 52
Widoczność 53
Wycieraczki i spryskiwacze szyb 53
Lusterko wsteczne 55
Fotele i zagłówki 56
Ustawianie foteli i zagłówków 56
Funkcje foteli 58
Transport i wyposażenie praktyczne 61
Wyposażenie praktyczne 61
Bagażnik 66
Bagażnik dachowy 69
Ogrzewanie i klimatyzacja 71
Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja 71
Komunikacja i multimedia 74
Telefon i Move & fun 74
Jazda
Ruszanie i jazda 77
Uruchamianie i wyłączanie silnika
77
Hamowanie i parkowanie 79
Ręczna zmiana biegów i pedały 80
Zautomatyzowana skrzynia biegów 81
Docieranie i jazda ekonomiczna 83
Przejeżdżanie przez wodę i jazda po
nieutwardzonych drogach 84
Układy wspomagające 86
Systemy hamowania i stabilizacji 86
System czujników parkowania 87
Tempomat 89
START-STOP 90
City Safe Drive 92
Kontrola ciśnienia w oponach 94
Wskazówki eksploatacyjne
Pielęgnacja i konserwacja 95
Prace serwisowe, dostosowania i zmiany
techniczne 95
Mycie pojazdu 99
Pielęgnacja samochodu z zewnątrz 100
Pielęgnacja wnętrza 103
Sprawdzanie i dolewanie płynów 106
Paliwo 106
Komora silnika 110
Olej silnikowy 113
Płyn chłodzący 114
Płyn hamulcowy 116
Akumulator 117
Koła 121
Obręcze kół i opony 121
Dopuszczalne opony / obręcze kół 124
Eksploatacja zimą 125
Samodzielne naprawy
Wyposażenie awaryjne i samodzielne
naprawy
126
Wyposażenie awaryjne 126
Koło zapasowe i dojazdowe 127
Wymiana koła 128
Zestaw awaryjny 131
Rozruch awaryjny 134
Holowanie samochodu 135
Pilot zdalnego sterowania 137
2
Spis treści
Odryglowanie / zaryglowanie awaryjne 138
Wymiana piór wycieraczek 138
Bezpieczniki i żarówki 140
Bezpieczniki 140
Wymiana żarówek 143
Dane techniczne
Dane techniczne 147
Dane samochodu 147
Spis treści
3
Spis treści
Dokumentacja samochodu
W dokumentacji samochodu znajdą Państwo niniejszą Instrukcję obsługi oraz
Książkę serwisową.
W zależności od wyposażenia dokumentacja samochodu może zawierać rów-
nież instrukcję obsługi radioodtwarzacza, a w niektórych krajach również bro-
szurę W drodze.
Instrukcja obsługi
Niniejsza instrukcja dotyczy wszystkich wariantów nadwozia pojazdu, wszyst-
kich wariantów modeli oraz wszystkich wersji wyposażenia.
W niniejszej instrukcji obsługi zostały opisane wszystkie dostępne wersje wy-
posażenia samochodu, nie są jednak opisane jako wyposażenie specjalne, wa-
riant modelu lub wyposażenie przeznaczone na określony rynek. Dlatego w
Państwa samochodzie mogą nie występować wszystkie elementy wyposaże-
nia opisane w tej instrukcji obsługi.
Zakres wyposażenia pojazdu zależy od zawartej umowy kupna-sprzedaży po-
jazdu. W razie potrzeby wszelkie pytania dotyczące zakresu wyposażenia pro-
simy kierować do partnera handlowego ŠKODA.
Ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji mają wyłącznie charakter poglądowy.
Ilustracje mogą w pewnych szczegółach wyglądać inaczej niż w przypadku
Państwa samochodu, mają one wyłącznie ogólne znaczenie informacyjne.
ŠKODA AUTO a.s. stale pracuje nad udoskonalaniem wszystkich samochodów.
Dlatego w każdej chwili mogą wystąpić zmiany pod względem kształtu, wypo-
sażenia i rozwiązań technicznych. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji
obsługi odpowiadają stanowi wiedzy w chwili zamknięcia redakcji.
Dlatego też na podstawie danych technicznych, ilustracji i informacji zawartych
w niniejszej instrukcji obsługi nie mogą być zgłaszane żadne roszczenia.
Książka serwisowa
Książka serwisowa zawiera dokumentację przekazania samochodu, informacje
dotyczące gwarancji oraz przeglądów.
Instrukcja obsługi radioodtwarzacza
Instrukcja obsługi radioodtwarzacza zawiera opis obsługi radioodtwarzacza.
Broszura W drodze
Broszura "W drodze" zawiera numery telefonów importerów i dane dotyczące
miejsc obsługi klienta w poszczególnych krajach, a także numery alarmowe.
4
Dokumentacja samochodu
Objaśnienia
Zastosowane pojęcia
W dokumentacji samochodu zastosowano następujące pojęcia, dotyczące wy-
konywania prac serwisowych w pojeździe.
- warsztat, który wykonuje specjalistyczne
prace serwisowe dla samochodów marki ŠKODA Specjalistyczna stacja
obsługi może być zarówno partnerem handlowym ŠKODA, partnerem
serwisowym ŠKODA, jak i niezależnym warsztatem.
- stacja obsługi autoryzowana na podstawie
umowy przez producenta ŠKODA AUTO a.s. lub jego dystrybutora do wy-
konywania prac serwisowych samochodów marki ŠKODA oraz do sprze-
daży oryginalnych części ŠKODA.
- przedsiębiorstwo autoryzowane przez producen-
ta ŠKODA AUTO a.s. lub jego dystrybutorów do sprzedaży nowych samo-
chodów marki ŠKODA i, o ile dotyczy, obsługi serwisowej z zastosowa-
niem oryginalnych części ŠKODA oraz do sprzedaży oryginalnych części
ŠKODA.
Objaśnienia symboli
Przegląd symboli stosowanych w niniejszej instrukcji obsługi oraz krótkie ob-
jaśnienie ich znaczenia.
odnośnik do modułu wprowadzającego do danego podrozdziału zawiera-
jącego ważne informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.
kontynuacja modułu na następnej stronie.
sytuacje, w których należy jak najszybciej zatrzymać samochód.
® stosowane znaki ostrzegawcze.
UWAGA
tekst z tym symbolem wskazuje na ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń
lub zagrożenie życia.
OSTROŻNIE
tekst z tym symbolem wskazuje na ryzyko uszkodzenia pojazdu lub możliwą
usterkę funkcji niektórych systemów.
Informacja dotycząca środowiska
tekst z tym symbolem zawiera informacje na temat ochrony środowiska oraz
wskazówki dotyczące ekonomicznej eksploatacji.
„Specjalistyczna stacja obsługi“
„Partner serwisowy ŠKODA“
„Partner handlowy ŠKODA“
Informacja
tekst z tym symbolem zawiera dodatkowe informacje.
5
Objaśnienia
Układ instrukcji obsługi i pozostałe informacje
Układ instrukcji obsługi
Instrukcja obsługi podzielona jest na poszczególne obszary według hierarchii.
Część (np. Bezpieczeństwo) - tytuł części zawsze podany jest u dołu lewej
strony.
Rozdział (np. Układ poduszek powietrznych) - tytuł rozdziału zawsze pod-
any jest u dołu prawej strony.
Podrozdział (np. Przegląd poduszek powietrznych)
Wprowadzenie do tematu - przegląd modułów w obrębie podroz-
działu, informacje wprowadzające do podrozdziału, ewent. wskazówki
dotyczące całego podrozdziału.
Moduł (np. Czołowe poduszki powietrzne)
Wyszukiwanie informacji
Podczas wyszukiwania informacji zalecamy korzystanie z Indeksu haseł znaj-
dującego się na końcu instrukcji obsługi.
Informacje o kierunku
Wszelkie informacje o kierunku, jak „z lewej“, „z prawej“, „z przodu“, „z tyłu“ są
podane względem kierunku jazdy samochodu poruszającego się wprzód.
Jednostki
Dane dotyczące pojemności, wagi, prędkości i długości podane są w jednost-
kach metrycznych, o ile nie podano inaczej.
6
Układ instrukcji obsługi i pozostałe informacje
Zastosowane skróty
Skrót Znaczenie
obr./min. obroty silnika na minutę
ABS układ zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
AGM typ akumulatora
ASG półautomatyczna skrzynia biegów
CNG skompresowany gaz ziemny
CO
2
dwutlenek węgla
EDS elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
ECE Europejska Komisja Gospodarcza
EPC kontrola sterowania silnika
ESC układ stabilizacji toru jazdy
ET głębokość osadzenia obręczy koła
UE Unia Europejska
G-TEC
oznaczenie silnika w pojazdach napędzanych skompresowa-
nym gazem ziemnym
HBA wspomaganie nagłego hamowania
HHC wspomaganie podjazdu pod górę
kW kilowat, jednostka mocy silnika
MG ręczna skrzynia biegów
MFA komputer pokładowy
MPI silnik benzynowy z wielopunktowym wtryskiem paliwa
N1
skrzynia przeznaczona do wyłącznego lub przeważającego
transportu ładunków
Nm niutonometr, jednostka momentu obrotowego silnika
OPS optyczny układ parkowania
TC kontrola trakcji
TMC służy do przekazywania kierowcy informacji.
VIN numer identyfikacyjny pojazdu
7
Zastosowane skróty
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo bierne
Wskazówki ogólne
Wprowadzenie do tematu
W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących te-
matów:
Przed każdą jazdą
8
Bezpieczeństwo jazdy 8
Wyposażenie związane z bezpieczeństwem 9
W tym rozdziale podano ważne informacje, porady i wskazówki związane z za-
gadnieniem bezpieczeństwa biernego w Państwa samochodzie.
Zebraliśmy tu wszystko, co trzeba wiedzieć o pasach bezpieczeństwa, podusz-
kach powietrznych, fotelikach dziecięcych, bezpieczeństwie dzieci itp.
UWAGA
Ten podrozdział zawiera informacje na temat użytkowania samochodu
ważne dla kierowcy i pasażerów.
Dalsze informacje na temat bezpieczeństwa, dotyczące kierowcy i pasa-
żerów, znajdują się również w kolejnych podrozdziałach tej instrukcji obsłu-
gi.
Kompletna dokumentacja samochodu powinna zawsze znajdować się w
samochodzie. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy samochód jest pożyczany
lub sprzedawany.
Przed każdą jazdą
Przeczytać i przestrzegać najpierw na stronie 8.
Dla bezpieczeństwa własnego i innych osób jadących samochodem przed każ-
dą jazdą przestrzegać poniższych wskazówek.
Upewnić się, że prawidłowo działają światła i kierunkowskazy.
Upewnić się, że wycieraczki działają prawidłowo, a pióra wycieraczek są w
dobrym stanie.
Upewnić się, że wszystkie szyby zapewniają dobrą widoczność.
Ustawić lusterko wsteczne tak, by zapewnić widoczność z tyłu.
Upewnić się, że lusterka nie są zasłonięte.
Sprawdzić ciśnienie w oponach.
Sprawdzić poziom oleju silnikowego, płynu hamulcowego i chłodzącego.
Bezpiecznie umocować przewożony bagaż.
Nie przekraczać dopuszczalnego nacisku na osie i dopuszczalnej masy cał-
kowitej pojazdu.
Zamknąć wszystkie drzwi, jak również pokrywę komory silnika i pokrywę
bagażnika.
Upewnić się, że żadne przedmioty nie będą przeszkadzać w operowaniu
pedałami.
Zabezpieczyć dzieci za pomocą odpowiednich fotelików dziecięcych i pra-
widłowo założonych pasów bezpieczeństwa » strona 20, Bezpieczne
przewożenie dzieci.
Przyjąć właściwą pozycję siedzącą » strona 9, Właściwa i bezpieczna
pozycja siedząca. Zwrócić uwagę pozostałym osobom jadącym samocho-
dem, aby także usiadły we właściwej pozycji.
Bezpieczeństwo jazdy
Przeczytać i przestrzegać najpierw na stronie 8.
Kierowca ponosi odpowiedzialność za siebie i za jadące z nim osoby. Gdy kie-
rowca narusza bezpieczeństwo jazdy, zagraża nie tylko sobie, lecz także innym
uczestnikom ruchu drogowego.
Dlatego należy przestrzegać następujących wskazówek.
Nie pozwalać sobie na odwrócenie uwagi od obserwowania sytuacji w ru-
chu drogowym, np. przez pasażerów lub rozmowę telefoniczną.
Nigdy nie kierować pojazdem, gdy Państwa zdolność prowadzenia samo-
chodu jest ograniczona, np. przez leki, alkohol lub narkotyki.
Stosować się do zasad ruchu drogowego i dopuszczalnej prędkości jazdy.
Prędkość jazdy zawsze dostosowywać do stanu nawierzchni i warunków
ruchu drogowego oraz do warunków pogodowych.
Podczas długotrwałej jazdy regularnie robić przerwy - co najmniej co dwie
godziny.
8
Bezpieczeństwo
Wyposażenie związane z bezpieczeństwem
Przeczytać i przestrzegać najpierw na stronie 8.
Poniższa lista zawiera tylko część wyposażenia związanego z bezpieczeń-
stwem w Państwa samochodzie.
Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa przy wszystkich siedzeniach.
Ograniczniki siły napięcia pasów przy fotelach przednich.
Napinacze pasów przy fotelach przednich.
Czołowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera.
Head-thorax - boczna poduszka powietrzna kierowcy i pasażera z funkcją
ochrony głowy.
Punkty mocowania fotelików dziecięcych z systemem ISOFIX.
Punkty mocowania fotelików dziecięcych z systemem TOP TETHER.
Zagłówki z regulacją wysokości z tyłu.
Kierownica z regulacją wysokości.
Wymienione elementy wyposażenia związanego z bezpieczeństwem współ-
działają ze sobą, by w razie wypadku zapewnić kierowcy i pasażerom jak naj-
większe bezpieczeństwo.
Wyposażenie związane z bezpieczeństwem nie zapewni odpowiedniego bez-
pieczeństwa, jeśli osoby jadące samochodem przyjmą niewłaściwą pozycję sie-
dzącą bądź elementy tego wyposażenia będą niewłaściwie ustawione lub uży-
te.
W razie wypadku nieprawidłowe zapięcie pasów bezpieczeństwa grozi obraże-
niami ze strony rozwijającej się poduszki powietrznej.
Właściwa i bezpieczna pozycja siedząca
Wprowadzenie do tematu
W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących te-
matów:
Właściwa pozycja siedząca kierowcy 9
Regulacja położenia kierownicy
10
Właściwa pozycja siedząca pasażera
10
Właściwa pozycja siedząca pasażerów na tylnej kanapie
11
Przykłady niewłaściwej pozycji siedzącej
11
UWAGA
Fotele przednie oraz wszystkie zagłówki zawsze muszą być ustawione
odpowiednio do wzrostu osoby siedzącej, zaś pasy bezpieczeństwa prawid-
łowo założone, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo osób jadących
pojazdem.
Każda osoba jadąca samochodem musi mieć prawidłowo założony pas
bezpieczeństwa, należący do odpowiedniego miejsca. Dzieci muszą być
bezpiecznie przewożone w odpowiednim foteliku dziecięcym » strona 20,
Bezpieczne przewożenie dzieci.
Przyjmując niewłaściwą pozycję siedzącą jadący samochodem naraża się
na obrażenia zagrażające życiu, gdyż poduszka powietrzna może w niego
trafić podczas wyzwalania.
Jeśli pasażerowie na kanapie tylnej siedzą nieprawidłowo, wskutek nie-
właściwego przebiegu taśmy pasa bezpieczeństwa zwiększa się ryzyko ob-
rażeń.
Podczas jazdy oparcia foteli nie powinny być zbyt mocno odchylone do ty-
łu, ponieważ pogarsza się wtedy działanie ochronne pasów bezpieczeń-
stwa i poduszek powietrznych - ryzyko obrażeń!
Właściwa pozycja siedząca kierowcy
Rys. 1
Właściwa pozycja siedząca kie-
rowcy
Przeczytać i przestrzegać najpierw na stronie 9.
Dla własnego bezpieczeństwa i dla zmniejszenia ryzyka obrażeń w razie wy-
padku przestrzegać następujących wskazówek.
Fotel kierowcy powinien być tak ustawiony w płaszczyźnie przesuwu w
tył / przód, aby po całkowitym wciśnięciu pedałów nogi pozostawały lekko
zgięte w kolanach.
Oparcie fotela ustawić tak, aby kierownicę można było uchwycić w najwyż-
szym jej punkcie lekko zgiętymi rękoma.
9
Bezpieczeństwo bierne
Kierownicę ustawić tak, aby odstęp
A
między nią a mostkiem wynosił co
najmniej 25 cm » rys. 1.
Prawidłowo założyć i zapiąć pas bezpieczeństwa » strona 14.
Ustawianie fotela kierowcy » strona 57, Ustawianie foteli przednich.
UWAGA
Przed rozpoczęciem jazdy przyjąć właściwą pozycję siedzącą i nie zmie-
niać jej podczas jazdy. Zwrócić uwagę pozostałym osobom jadącym samo-
chodem, aby także usiadły we właściwej pozycji i nie zmieniały jej podczas
jazdy.
Zachowywać odległość co najmniej 25 cm od kierownicy. Jeżeli ten mini-
malny odstęp nie zostanie zachowany, poduszki powietrzne nie spełnią
swojej funkcji ochronnej - zagrożenie życia!
Podczas jazdy kierownicę pewnie trzymać obiema dłońmi po bokach, na
jej zewnętrznym obwodzie, w pozycji dłoni na godzinach „dziewiątej“ i
„trzeciej“. W żadnym razie nie trzymać kierownicy w pozycji rąk na godzinie
„dwunastej“ czy w inny sposób (np. za jej środek lub na wewnętrznym ob-
wodzie). W takich przypadkach, gdy nastąpi wyzwolenie poduszki powietrz-
nej kierowcy, można doznać ciężkich obrażeń dłoni, rąk i głowy.
Należy dopilnować, aby pod nogami nie leżały żadne przedmioty, które na
skutek gwałtownego manewru lub hamowania mogłyby wpaść pod pedały.
W takim przypadku nie dałoby się wcisnąć pedału sprzęgła, zahamować czy
dodać gazu.
Regulacja położenia kierownicy
Rys. 2
Regulacja położenia kierownicy
Przeczytać i przestrzegać najpierw na stronie 9.
Można regulować wysokość kierownicy.
Odchylić w dół dźwignię zabezpieczającą pod kierownicą » rys. 2.
Ustawić kierownicę w wybranej pozycji.
Dźwignię zabezpieczającą pociągnąć w górę do oporu.
UWAGA
Dźwignia zabezpieczająca musi być zawsze zablokowana, tak aby pod-
czas jazdy nieoczekiwanie nie zmieniła swojego położenia - ryzyko wypad-
ku!
Nigdy nie ustawiać kierownicy w czasie jazdy, ustawiać ją tylko podczas
postoju!
Właściwa pozycja siedząca pasażera
Przeczytać i przestrzegać najpierw na stronie 9.
Dla bezpieczeństwa pasażera i zmniejszenia ryzyka obrażeń w razie wypadku
należy przestrzegać następujących wskazówek.
Fotel pasażera przesunąć jak najdalej w tył. Aby zapewnić jak największe
bezpieczeństwo w przypadku wyzwolenia poduszki powietrznej, pasażer
nie może znajdować się w odległości mniejszej niż 25 cm od deski rozdziel-
czej.
Prawidłowo założyć i zapiąć pas bezpieczeństwa » strona 14.
Ustawianie fotela pasażera » strona 57, Ustawianie foteli przednich.
W wyjątkowych przypadkach można wyłączyć poduszkę powietrzną pasaże-
ra » strona 19, Wyłączanie poduszek powietrznych.
UWAGA
Zachować odległość co najmniej 25 cm od deski rozdzielczej. Jeżeli ten mi-
nimalny odstęp nie zostanie zachowany, poduszki powietrzne nie spełnią
swojej funkcji ochronnej - zagrożenie życia!
Podczas jazdy stopy zawsze trzymać na podłodze - nie wolno ich opierać
o deskę rozdzielczą, trzymać na siedzeniu czy wystawiać przez okno. Nie-
prawidłowa pozycja zwiększa ryzyko obrażeń w razie gwałtownego hamo-
wania lub wypadku. Gdy nastąpi wyzwolenie poduszek powietrznych,
wskutek niewłaściwej pozycji siedzącej można doznać śmiertelnych obra-
żeń!
10
Bezpieczeństwo
Właściwa pozycja siedząca pasażerów na tylnej kanapie
Przeczytać i przestrzegać najpierw na stronie 9.
Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń w przypadku gwałtownego hamowania albo
podczas wypadku, pasażerowie na siedzeniach z tyłu muszą przestrzegać na-
stępujących zasad.
Zagłówek tak ustawić, aby jego górna krawędź znajdowała się możliwie na
tej samej wysokości, co górna część głowy.
Prawidłowo założyć i zapiąć pas bezpieczeństwa » strona 14.
Jeśli samochodem przewożone jest dziecko, zastosować odpowiedni fote-
lik dziecięcy » strona 20, Bezpieczne przewożenie dzieci.
Odpowiednio ustawić zagłówki » strona 57.
Przykłady niewłaściwej pozycji siedzącej
Przeczytać i przestrzegać najpierw
na stronie 9.
Maksymalne działanie ochronne pasów zapewniają tylko prawidłowo założone
i zapięte pasy bezpieczeństwa.
Nieprawidłowa pozycja siedząca znacznie zmniejsza ochronne działanie pasów
bezpieczeństwa i zwiększa ryzyko obrażeń wskutek niewłaściwego przebiegu
taśmy pasa.
Kierowca ponosi odpowiedzialność za siebie i za jadące z nim osoby, a zwła-
szcza za przewożone dzieci. Nigdy nie pozwalać, aby pasażerowie przyjmowali
podczas jazdy niewłaściwą pozycję siedzącą.
Poniższa lista zawiera wskazówki, których nieprzestrzeganie może spowodo-
wać ciężkie obrażenia, a nawet prowadzić do śmierci. Lista ta jest niepełna,
jednakże chcielibyśmy uwrażliwić Państwa na kwestie związane z bezpieczeń-
stwem.
Podczas jazdy należy uwzględnić następujące wskazówki.
Nie stać.
Nie stać na siedzeniach.
Nie klęczeć na siedzeniach.
Oparcia nie pochylać za mocno do tyłu.
Nie opierać się o deskę rozdzielczą.
Nie leżeć na kanapie tylnej.
Nie siedzieć tylko na przedniej części siedzenia.
Nie siedzieć, będąc skierowanym w bok.
Nie wychylać się przez okno.
Nie wystawiać nóg przez okno.
Nie kłaść nóg na desce rozdzielczej.
Nie kłaść nóg na siedzeniach.
Nie siedzieć na podłodze.
Nie jeździć bez zapiętych pasów bezpieczeństwa.
Nie przebywać w bagażniku.
11
Bezpieczeństwo bierne
Pasy bezpieczeństwa
Używanie pasów bezpieczeństwa
Wprowadzenie do tematu
Rys. 3
Kierowca przypięty pasem
W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących te-
matów:
Zjawiska fizyczne zachodzące podczas zderzenia czołowego 13
Zapinanie i odpinanie pasów bezpieczeństwa 14
Prawidłowo założone pasy bezpieczeństwa zapewniają dobrą ochronę pod-
czas wypadku. Zmniejszają ryzyko obrażeń i zwiększają szansę przeżycia groź-
nego wypadku.
Prawidłowo zapięty pas utrzymuje jadącą osobę we właściwej pozycji siedzą-
cej » rys. 3.
Pasy bezpieczeństwa w znacznym stopniu pochłaniają energię kinetyczną. Po-
nadto zapobiegają niekontrolowanemu przemieszczaniu się ciała, co znacznie
zmniejsza ryzyko poważnych obrażeń.
Dla osób jadących samochodem prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa oz-
naczają optymalne wytłumienie energii kinetycznej.
Również budowa przedniej części nadwozia i inne cechy bezpieczeństwa bier-
nego samochodu, np. poduszki powietrzne, gwarantują optymalne pochłonię-
cie energii kinetycznej. Powstająca energia zostaje wytłumiona i ryzyko obra-
żeń jest mniejsze.
Przewożenie dzieci wymaga dodatkowych środków bezpieczeństwa » stro-
na 20, Bezpieczne przewożenie dzieci.
UWAGA
Pasy bezpieczeństwa należy zakładać przed każdą jazdą, nawet w mieś-
cie! Dotyczy to również pasażerów siedzących z tyłu - ryzyko obrażeń!
Również kobiety w ciąży powinny zawsze używać pasów bezpieczeń-
stwa. Tyko wtedy nienarodzone dziecko ma zapewnioną najlepszą ochro-
» strona 14, Zapinanie i odpinanie pasów bezpieczeństwa.
Właściwa pozycja siedząca jest niezbędna dla maksymalnego działania
ochronnego pasów » strona 9, Właściwa i bezpieczna pozycja siedząca.
Oparcia foteli przednich nie powinny być odchylone za daleko do tyłu, bo-
wiem wówczas pasy bezpieczeństwa mogą utracić skuteczność ochrony.
UWAGA
Wskazówki dotyczące właściwego ułożenia pasa
Należy zawsze zwracać uwagę na prawidłowe ułożenie pasa bezpieczeń-
stwa. Źle założone pasy bezpieczeństwa mogą spowodować obrażenia na-
wet podczas lekkiego wypadku.
Zbyt luźno założony pas bezpieczeństwa może prowadzić do obrażeń, po-
nieważ podczas wypadku ciało pod wpływem energii kinetycznej przemie-
szcza się dalej do przodu, po czym jest gwałtownie zatrzymywane przez
pas.
Pas nie może przyciskać do ciała żadnych twardych lub kruchych przed-
miotów (np. okularów, długopisu, pęku kluczy itp.), ponieważ mogą one
spowodować obrażenia.
UWAGA
Wskazówki dotyczące obsługi pasów bezpieczeństwa
Taśma pasa nie może być zaklinowana, skręcona ani ocierać się o ostre
krawędzie.
Zwrócić uwagę na to, aby podczas zamykania drzwi nie przytrzasnąć pasa
bezpieczeństwa.
UWAGA
Wskazówki dotyczące prawidłowego stosowania pasów bezpieczeństwa
Jednym pasem bezpieczeństwa nie wolno przypinać dwóch osób (w tym
dzieci), pasem bezpieczeństwa nie wolno także przypinać dziecka przewo-
żonego na kolanach pasażera.
12
Bezpieczeństwo
UWAGA (ciąg dalszy)
Pas bezpieczeństwa należy wpinać tylko w zamek należący do danego
siedzenia. Nieprawidłowe założenie pasa bezpieczeństwa zmniejsza działa-
nie ochronne pasa i zwiększa ryzyko obrażeń.
Gniazdo zamka pasa nie może być zatkane, ponieważ wówczas zaczep
pasa nie zaskoczy.
Noszenie wielu warstw odzieży i luźne ubranie (np. jazda w płaszczu i ma-
rynarce) utrudnia siedzenie w prawidłowej pozycji i ogranicza skuteczność
pasów bezpieczeństwa.
Nie używać sprzączek, ani podobnych przedmiotów, które mogłyby unie-
możliwić zapięcie pasa bezpieczeństwa. Zbyt luźno założony pas bezpie-
czeństwa może prowadzić do obrażeń, ponieważ podczas wypadku ciało
pod wpływem energii kinetycznej przemieszcza się dalej do przodu, po
czym jest gwałtownie zatrzymywane przez pas.
Pasy bezpieczeństwa na tylnej kanapie mogą prawidłowo spełniać swoją
funkcję tylko wtedy, gdy oparcia kanapy zostaną właściwie zablokowa-
ne » strona 60, Oparcia kanapy tylnej.
UWAGA
Wskazówki dotyczące pielęgnacji pasów bezpieczeństwa
Taśmę pasa trzeba utrzymywać w czystości. Brudna taśma może zakłócać
działanie zwijacza pasa » strona 105, Pasy bezpieczeństwa.
Pasów bezpieczeństwa nie wolno wymontowywać ani zmieniać w jakikol-
wiek inny sposób. Nie próbować samodzielnie naprawiać pasa.
Regularnie sprawdzać stan pasów bezpieczeństwa. W przypadku stwier-
dzenia uszkodzenia tkaniny lub połączeń pasa, automatycznego zwijacza
lub części z zamkiem, należy zlecić specjalistycznej stacji obsługi wymianę
odpowiedniego pasa bezpieczeństwa.
Pasy bezpieczeństwa uszkodzone podczas wypadku (rozciągnięte), mu-
szą zostać wymienione na nowe - najlepiej przez specjalistyczną stację ob-
sługi. Dodatkowo należy sprawdzić punkty mocowania pasów.
Informacja
Podczas użytkowania pasów bezpieczeństwa należy przestrzegać obowiązują-
cych w danym kraju przepisów.
Zjawiska fizyczne zachodzące podczas zderzenia czołowego
Rys. 4 Kierowca nieprzypięty pasem / pasażer nieprzypięty pasem na tyl-
nej kanapie
Przeczytać i przestrzegać najpierw na stronie 12.
Gdy samochód znajduje się w ruchu, zarówno on sam jak i jadące nim osoby
posiadają pewną energię ruchu, zwaną energią kinetyczną.
Wielkość energii kinetycznej zależy od prędkości jazdy oraz od masy samocho-
du i masy jadących nim osób. Większa prędkość jazdy lub większa masa ozna-
cza więcej energii, która podczas wypadku musi zostać pochłonięta.
Najważniejszym czynnikiem jest prędkość jazdy. Dwukrotne zwiększenie pręd-
kości - np. z 25 km/h do 50 km/h - powoduje czterokrotny wzrost energii kine-
tycznej.
Przekonanie, że podczas lekkiego wypadku można utrzymać ciało rękoma, jest
błędne. Już podczas zderzenia z niewielką prędkością na ciało działają siły, któ-
rym ręce nie mogą się przeciwstawić.
Nawet podczas uderzenia z prędkością 30-50 km/h siły działające na ciało mo-
gą łatwo przekroczyć jedną tonę (1000 kg).
Np. masa osoby ważącej 80 kg „rośnie“ przy prędkości 50 km/h do 4,8 tony
(4800 kg).
Podczas zderzenia czołowego osoby nieprzypięte pasem są wyrzucane w
przód i bezwładnie uderzają w różne części samochodu jak np. kierownicę, de-
skę rozdzielczą lub szybę czołową » rys. 4 -
. Osoby jadące samochodem mo-
gą nawet zostać wyrzucone z samochodu, co grozi poważnymi, a nawet śmier-
telnymi obrażeniami.
13
Pasy bezpieczeństwa
Zapinanie pasów bezpieczeństwa jest ważne także dla pasażerów siedzących
z tyłu, ponieważ podczas wypadku mogą oni zostać bezwładnie wyrzuceni do
przodu.
Osoba na tylnym siedzeniu, nieprzypięta pasem, zagraża więc nie tylko sobie
samej, ale i siedzącym z przodu » rys. 4 -
.
Zapinanie i odpinanie pasów bezpieczeństwa
Rys. 5 Zapinanie / odpinanie pasów bezpieczeństwa
Rys. 6 Ułożenie części piersiowej i biodrowej pasa / ułożenie pasa bezpie-
czeństwa u kobiet w ciąży
Przeczytać i przestrzegać najpierw na stronie 12.
Zapinanie
Przed zapięciem pasa należy prawidłowo ustawić fotel » strona 9, Właściwa i
bezpieczna pozycja siedząca.
Pas równomiernie i niezbyt szybko przeciągnąć za zaczep przez klatkę pier-
siową i biodra.
Klamrę pasa włożyć do zamka należącego do danego miejsca » rys. 5 - , tak
aby zapadka słyszalnie zaskoczyła.
Pociągnięciem za pas sprawdzić pewność zapięcia klamry.
Plastikowy ogranicznik na taśmie pasa utrzymuje klamrę pasa na takiej wyso-
kości, aby łatwo było ją chwycić.
Sposób zapięcia pasów bezpieczeństwa ma ogromny wpływ na skuteczność
ich działania.
Piersiowa część pasa nie może opinać szyi, lecz musi przebiegać przez środek
barku i dobrze przylegać do klatki piersiowej. Natomiast część biodrowa pasa
musi przebiegać przez biodra, a nie przez brzuch; powinna też być zawsze do-
brze (ciasno) zaciągnięta » rys. 6 -
.
Również kobiety w ciąży powinny zawsze używać pasów bezpieczeństwa. Ty-
ko wtedy nienarodzone dziecko ma zapewnioną najlepszą ochronę.
U kobiet ciężarnych część biodrowa pasa powinna przebiegać jak najniżej
przez biodra, tak aby nie uciskała podbrzusza » rys. 6 -
.
Odpinanie
Pas bezpieczeństwa odpinać dopiero po zatrzymaniu samochodu.
Nacisnąć czerwony przycisk w zamku pasa » rys. 5 -
, klamra pasa wysko-
czy.
Pas poprowadzić ręką, tak aby taśma pasa łatwiej całkowicie się zwinęła i nie
skręciła się.
OSTROŻNIE
Przy odpinaniu pasa bezpieczeństwa zwrócić uwagę na to, aby klamra pasa nie
uszkodziła obudowy drzwi ani innych części wnętrza samochodu.
Zwijacze i napinacze pasów
Wprowadzenie do tematu
W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących te-
matów:
Zwijacze pasów 14
Napinacze pasów bezpieczeństwa
15
Zwijacze pasów
Każdy pas bezpieczeństwa jest pasem bezwładnościowym (ze zwijaczem).
14
Bezpieczeństwo
Przy wolnym pociągnięciu pas bezpieczeństwa przesuwa się całkowicie swo-
bodnie. Gwałtowne pociągnięcie pasa powoduje zablokowanie go przez zwi-
jacz.
Zwijacz blokuje się też podczas pełnego hamowania, przyspieszania oraz jazdy
stromą drogą lub na zakrętach.
UWAGA
Jeżeli pas bezpieczeństwa nie blokuje się po gwałtownym pociągnięciu, na-
leży niezwłocznie zlecić jego sprawdzenie specjalistycznej stacji obsługi.
Napinacze pasów bezpieczeństwa
Napinacze w zwijaczach przednich pasów bezpieczeństwa zwiększają bezpie-
czeństwo kierowcy i pasażera siedzącego z przodu, o ile mają oni zapięte pasy.
Podczas zderzenia czołowego, którego energia przekroczyła pewną wartość,
pasy bezpieczeństwa są automatycznie napinane. Napinacze pasów bezpie-
czeństwa mogą zostać wyzwolone także, gdy pasy te nie są założone.
Podczas zderzenia bocznego, którego energia przekroczyła pewną wartość,
pasy bezpieczeństwa napinają się automatycznie po stronie zderzenia.
Wyzwolenie napinaczy pasów nie następuje przy lekkich zderzeniach czoło-
wych, przy zderzeniach bocznych i od tyłu, podczas wywrotki ani podczas in-
nych kolizji, podczas których siły działające od przodu nie przekroczą pewnej
granicy.
UWAGA
Wszelkie prace związane z napinaczami pasów, jak również wymontowa-
nie i zamontowanie ich elementów podczas innych napraw, mogą wykony-
wać wyłącznie specjalistyczne stacje obsługi.
Napinacze pasów zapewniają ochronę tylko w czasie jednego wypadku.
Gdy nastąpi wyzwolenie napinacza, cały układ należy wymienić.
Informacja
Podczas wyzwolenia napinaczy pasów pojawia się dym. Nie oznacza to jed-
nak, że w samochodzie wybuchł pożar.
W razie złomowania samochodu lub poszczególnych części napinaczy pasów
koniecznie należy przestrzegać obowiązujących przepisów. Partnerzy serwiso-
wi ŠKODA znają te przepisy i u nich można zasięgnąć szczegółowych informa-
cji.
Układ poduszek powietrznych
Opis układu poduszek powietrznych
Wprowadzenie do tematu
W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących te-
matów:
Opis układu 16
Wyzwalanie poduszek powietrznych 16
Poduszki powietrzne, jako uzupełnienie do pasów bezpieczeństwa, stanowią
dodatkową ochronę jadących podczas zderzenia czołowego i bocznego.
UWAGA
Najlepsze działanie ochronne układu poduszek powietrznych uzyskuje
się tylko wtedy, gdy pasy bezpieczeństwa są zapięte.
Poduszki nie zastępują pasów bezpieczeństwa, lecz są częścią systemu
bezpieczeństwa biernego samochodu.
Aby wyzwolone poduszki powietrzne zapewniały jak najskuteczniejszą
ochronę, fotele muszą być ustawione odpowiednio do wzrostu osób jadą-
cych » strona 9, Właściwa i bezpieczna pozycja siedząca.
Jeśli ktoś jedzie nieprzypięty pasem bezpieczeństwa, pochyla się za dale-
ko do przodu lub siedzi w innej niewłaściwej pozycji, naraża się na poważ-
niejsze urazy w razie wypadku.
UWAGA
Wskazówki dotyczące obsługi układu poduszek powietrznych
Jeżeli występuje usterka, niezwłocznie zlecić sprawdzenie układ pod-
uszek powietrznych specjalistycznej stacji obsługi. W przeciwnym razie ist-
nieje ryzyko, że poduszki powietrzne nie zostaną wyzwolone w czasie wy-
padku.
W częściach układu poduszek powietrznych nie wolno dokonywać żad-
nych zmian.
Wszelkie prace związane z układem poduszek powietrznych, jak też wy-
montowanie i zamontowanie elementów tego układu podczas innych na-
praw (np. wymontowanie kierownicy) mogą wykonywać wyłącznie specja-
listyczne stacje obsługi.
Nie dokonywać żadnych zmian przedniego zderzaka ani nadwozia.
15
Układ poduszek powietrznych
UWAGA (ciąg dalszy)
Zabrania się manipulacji jakimikolwiek częściami układu poduszek po-
wietrznych, ponieważ mogłoby dojść do wyzwolenia poduszek.
Poduszki powietrzne zapewniają ochronę tylko w czasie jednego wypad-
ku. Po wyzwoleniu poduszki powietrznej, układ poduszek powietrznych na-
leży wymienić.
Opis układu
Przeczytać i przestrzegać najpierw
na stronie 15.
Stan funkcjonowania układu poduszek powietrznych jest sygnalizowany zapa-
leniem się lampki kontrolnej
na tablicy rozdzielczej » strona 38.
W momencie wyzwolenia poduszki powietrzne napełniają się gazem i rozwija-
ją.
Podczas wyzwolenia poduszek powietrznych pojawia się szarobiały lub czer-
wony, nieszkodliwy gaz. Jest to całkowicie normalne i nie świadczy o pożarze w
samochodzie.
Układ poduszek powietrznych (w zależności od wyposażenia samochodu)
składa się z następujących modułów.
Sterownik elektroniczny.
Czołowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera » strona 17.
Boczne poduszki Head-thorax » strona 18.
Lampka kontrolna poduszek powietrznych na tablicy rozdzielczej » stro-
na 38,
Układ poduszek powietrznych.
Wyłącznik czołowej poduszki powietrznej pasażera » strona 19.
Lampka kontrolna włączonych / wyłączonych czołowych poduszek powietrz-
nych pasażera w środkowej części deski rozdzielczej » strona 19.
Informacja
Układ poduszek powietrznych jest bezobsługowy przez cały okres swojej
trwałości.
W przypadku sprzedaży samochodu prosimy przekazać nabywcy komplet do-
kumentów samochodu. Prosimy pamiętać, że do tego kompletu należy także
informacja o wyłączonej poduszce powietrznej pasażera (o ile dotyczy)!
W razie złomowania samochodu lub elementów układu poduszek powietrz-
nych koniecznie należy przestrzegać obowiązujących przepisów.
Wyzwalanie poduszek powietrznych
Przeczytać i przestrzegać najpierw na stronie 15.
Napełnienie poduszki powietrznej odbywa się w ułamku sekundy i z dużą
prędkością, tak aby w czasie zderzenia mogła ona zapewnić dodatkową ochro-
nę.
Układ poduszek powietrznych działa tylko przy włączonym zapłonie.
W wyjątkowych zdarzeniach wypadkowych może dojść do jednoczesnego wy-
zwolenia kilku poduszek powietrznych.
Podczas zderzenia czołowego lub bocznego o niewielkiej energii, zderzenia od
tyłu lub wywrócenia albo dachowania samochodu nie następuje wyzwolenie
poduszek powietrznych.
Warunki wyzwolenia
Nie można szczegółowo określić warunków wyzwolenia układu poduszek po-
wietrznych w każdej sytuacji. Ważną rolę odgrywają na przykład takie czynniki,
jak właściwości obiektów, z którymi zderza się samochód (obiekty twarde lub
miękkie), kąt zderzenia, prędkość jazdy itp.
Decydujące znaczenie dla wyzwolenia poduszek powietrznych ma przebieg
opóźnienia. Sterownik analizuje charakter kolizji i uaktywnia odpowiedni ele-
ment systemu bezpieczeństwa jadących.
Jeśli zmierzone opóźnienie ruchu samochodu w czasie zderzenia nie przekra-
cza wartości progowej zaprogramowanej w sterowniku, nie następuje wyzwo-
lenie poduszek powietrznych, chociaż samochód może zostać bardzo mocno
uszkodzony.
Przy silnych zderzeniach czołowych następuje wyzwolenie następujących
poduszek powietrznych:
czołowej poduszki powietrznej kierowcy;
czołowej poduszki powietrznej pasażera.
Przy silnych zderzeniach bocznych następuje wyzwolenie następującej
poduszki powietrznej:
bocznej poduszki bezpieczeństwa Head-thorax po stronie uderzenia.
Podczas wyzwolenia poduszek powietrznych:
Świeci lampka oświetlenia wnętrza (jeśli włącznik jest w położeniu sterowa-
nia włącznikiem drzwi).
Włączają się światła awaryjne.
16
Bezpieczeństwo
Wszystkie drzwi zostają odryglowane.
Następuje przerwanie dopływu paliwa do silnika.
Przegląd poduszek powietrznych
Wprowadzenie do tematu
W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących te-
matów:
Czołowe poduszki powietrzne 17
Boczne poduszki powietrzneHead-thorax 18
Czołowe poduszki powietrzne
Rys. 7 Czołowa poduszka powietrzna kierowcy w kierownicy / pasażera w
desce rozdzielczej
Rys. 8
Właściwy odstęp od kierownicy / poduszki powietrzne napełnione
gazem
Czołowe poduszki powietrzne zapewniają dodatkową ochronę głowy i górnej
części tułowia kierowcy i pasażera w czasie poważniejszego zderzenia czoło-
wego.
Czołowa poduszka powietrzna kierowcy jest umieszczona w kierownicy » rys. 7
-
.
Czołowa poduszka powietrzna pasażera znajduje się w desce rozdzielczej nad
schowkiem » rys. 7 -
.
Wyzwolenie poduszek powietrznych powoduje rozwinięcie ich przed kierowcą
i pasażerem » rys. 8 -
. Przez zanurzanie się kierowcy i pasażera w całkowicie
napełnione poduszki następuje łagodne wyhamowanie ich ruchu do przodu, co
zmniejsza ryzyko urazu głowy i górnej części tułowia.
UWAGA
Wskazówki dotyczące właściwej pozycji siedzącej
Dla kierowcy i pasażera ważne jest, aby zachowywać odstęp co najmniej
25 cm od kierownicy lub od deski rozdzielczej
A
» rys. 8. Jeżeli ten minimal-
ny odstęp nie zostanie zachowany, poduszki powietrzne nie spełnią swojej
funkcji ochronnej - zagrożenie życia! Ponadto fotele muszą być zawsze us-
tawione odpowiednio do wzrostu siedzącej osoby.
Podczas napełniania poduszek powietrznych działają duże siły i w przy-
padku niewłaściwej pozycji siedzącej lub złego ustawienia fotela może
dojść do obrażeń ciała.
Między osobami jadącymi z przodu a poduszkami powietrznymi nie mogą
się znajdować żadne inne osoby, zwierzęta czy przedmioty.
UWAGA
Czołowa poduszka powietrzna a przewożenie dzieci
W żadnym wypadku na przednim fotelu samochodu nie wolno przewozić
niezabezpieczonych dzieci. Gdyby wskutek wypadku nastąpiło wyzwolenie
poduszki powietrznej, dziecko mogłoby doznać poważnych, a nawet śmier-
telnych obrażeń!
Jeżeli na fotelu pasażera ma być zamocowany fotelik dziecięcy, w którym
dziecko przewożone jest tyłem do kierunku jazdy, należy koniecznie wyłą-
czyć czołową poduszkę powietrzną po stronie pasażera » strona 19, Wyłą-
czanie czołowej poduszki powietrznej pasażera. Jeśli się tego nie uczyni,
wyzwolenie czołowej poduszki powietrznej pasażera może spowodować u
dziecka poważne, a nawet śmiertelne obrażenia. Dzieci należy przewozić
na fotelu pasażera zgodnie z przepisami danego kraju, dotyczącymi używa-
nia fotelików dziecięcych.
17
Układ poduszek powietrznych
/