One For All HC-8000 Instrukcja obsługi

Marka
One For All
Kategoria
zdalne sterowanie
Model
HC-8000
Rodzaj
Instrukcja obsługi
WWW.ONEFORALL.COM 2
Instruction Manual
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Bedienungsanleitung
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
Mode d'emploi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
Guía del usario
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
Manual de instrões
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
Istruzioni per l'uso
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
Gebruiksaanwijzing
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
Brugsanvisning
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
Bruksanvisning
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
Bruksanvisning
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58
yttöohje
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
Ë
Ë
Á
Á
Â
Â
˜
˜
¯
¯
Ú
Ú
Û
Û
Â
Â
ˆ
ˆ
˜
˜
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70
Инструкция пользователя
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76
E
nglis
h
De
uts
c
h
F
r
a
a
is
E
s
pa
ño
l
Po
r
tuguê
s
Ita
lia
no
Ne
de
rl
ands
Da
ns
k
Norsk
Sve
ri
ge
Suomi
E
E
Ï
Ï
Ï
Ï
Ë
Ë
Ó
Ó
È
È
Î
Î
¿
¿
Р
усски
й
Kullanım kılavuzu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82
Instrukcja obsługi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88
Návod k použití
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94
Használati útmutató
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
T
T
ü
ü
r
r
k
k
ç
ç
e
e
P
P
o
o
l
l
s
s
k
k
i
i
Č
Č
e
e
s
s
k
k
y
y
M
M
a
a
g
g
y
y
a
a
r
r
.............
76
.............
82
.............
88
.............
94
...........
100
light Control_17_TALEN_2007:light Control 19-03-2007 14:27 Pagina c
ON
ON
WWW.ONEFORALL.COM 3
ON
1
2
3
light Control_17_TALEN_2007:light Control 19-03-2007 14:27 Pagina d
88 WWW.ONEFORALL.COM
Dziękujemy za zakup produktu ONE FOR ALL Light Control Instrukcja ta wyjaśni jak
zainstalować i posługiwać się następującymi produktami:
HC-8300 – Starters Kit*
HC-8000 – Zestaw rozszerzający Wł./Wył.
HC-8010 – Zestaw rozszerzający ściemniacz
Aby sterować zdalnie swoimi światłami, potrzebujesz następujących elementów:
Odbiornik Home Control (Wtyczka sieciowa)
Centrum sterowania Home Control (Nadajnik RF + zasilacz AC/DC)
Aby rozpocząć instalację, zobacz na odwrocie strony.
* Zestaw startowy (Starters Kit) potrzebny jest do rozpoczęcia korzystania z funkcji
ONE FOR ALL Light Control i dlatego powinien być zakupiony przed zakupem
zestawów rozszerzających.
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 89
Jak to działa? 89
Ustawianie odbiornika HC 90
Sterowanie oświetleniem 91
Sterowanie strefowe 92
Makra 92
Dane techniczne odbiornika HC 93
Centrum Obsługi Klienta 93
Pomocne wskazówki 93
Spis treści
Wstęp
Polski
light Control_17_TALEN_2007:light Control 19-03-2007 14:27 Pagina 88
WWW.ONEFORALL.COM 89
- Ten produkt nie powinien być wystawiony na działanie wysokich
temperatur.
- Ten produkt nie powinien być używany w wilgotnych miejscach lub w
pobliżu wody.
- The HC-8300 może być podłączony do zasilania sieciowego tylko 220-240
VAC / 50Hz.
- Maksymalne obciążenie, jakie może być podłączone do HC-8000 i HC-8300
wynosi 1000 W: prosimy o sprawdzenie obciążenia przed użyciem.
- Maksymalne obciążenie, jakie może być podłączone do HC-8010 wynosi
300 W: prosimy o sprawdzenie obciążenia przed użyciem.
- Ten produkt nie może być nakrywany.
- Ten produkt jest przeznaczony do użycia tylko w połączeniu z pilotami
zdalnego sterowania kompatybilnymi z ONE FOR ALL Light Control.
Wszystkie piloty kompatybilne mają logo pokazane tutaj...
Odbiornik HC wkłada się do gniazdka ściennego, pomiędzy twoją lampą, a źródłem
zasilania. Może być włączany i wyłączany ręcznie za pomocą przycisku znajdującego
się na przedzie lub za pomocą zdalnego sterowania korzystając z uniwersalnego
pilota ONE FOR ALL.
Jednostka HC-8010 pozwala również na przyciemnianie i rozjaśnianie twoich świateł.
Odbiornik HC sterowany jest częstotliwością radiową (RF), co pozwala na sterowanie
nim, nawet, jeśli nie jest bezpośrednio w zasięgu wzroku. Aby zmienić sygnał
podczerwieni (IR) twojego pilota na RF, wymagane jest Centrum sterowania.
Aby sterować swoim oświetleniem, po prostu skieruj na Centrum sterowania i
naciśnij żądaną funkcję.
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Jak to działa?
light Control_17_TALEN_2007:light Control 19-03-2007 14:27 Pagina 89
90 WWW.ONEFORALL.COM
Aby ustawić swój odbiornik HC, tak by mógł współpracować z twoim pilotem,
będziesz musiał przydzielić mu numer. Jest to jednorazowy proces, który pozwoli
ci na oddzielne sterowanie poszczególnymi światłami, jeśli zakupisz dodatkowe
odbiorniki HC w przyszłości. Aby przypisać numer do wtyczki, postępuj według
tych kroków:
Podłącz lampę do odbiornika HC i umieść odbiornik HC w gniazdku
ściennym. Jeśli twoja lampa ma wyłącznik, należy go ustawić w
pozycji Wł.
Włącz Centrum sterowania tak blisko jak to możliwe odbiornika HC,
aby były oddalone od siebie tylko o 10-20 cm (Centrum sterowania
może być przemieszczone po wstępnym ustawieniu).
Naciśnij przycisk Light Device na twoim pilocie, aby ustawić go na
tryb Light.
Naciśnij numer, jaki chcesz przydzielić odbiornikowi HC. Jeśli jest
to twoja pierwsza wtyczka, zalecany jest numer 1, numer 2 dla
drugiego urządzenia itd. Wskaźnik IR w górnej części pilota
powinien błysnąć dwukrotnie.
Naciśnij i przytrzymaj klawisz na odbiorniku HC do momentu,
kiedy czerwone światełko zacznie migać.
Skieruj swojego pilota w stronę Centrum sterowania i naciśnij
przycisk zmiany kanałów (+) . Czerwone światełko powinno
przerwać miganie.
Teraz pilot powinien sterować odbiornikiem HC. Aby przeprowadzić test, sprawdź
czy działają przyciski zmiany kanałów (+) i (-) odpowiednio włączając i wyłączając
światła, lub, jeśli masz jednostkę ściemniacza HC8010, sprawdź czy przyciski zmiany
głośności ( ) przyciemniają i rozjaśniają światła (naciśnij ponownie, aby
zatrzymać).
Ustawianie odbiornika HC
1
2
3
light Control_17_TALEN_2007:light Control 19-03-2007 14:27 Pagina 90
WWW.ONEFORALL.COM 91
Kiedy już odbiornik HC ma przydzielony numer, jest gotowy do użycia.
Pamiętaj, że musisz skierować swój pilot w stronę Centrum sterowania, aby
regulować światło, ale kiedy zostanie ustawiony odbiornik HC, Centrum sterowania
może być umieszczone w dowolnym miejscu w zasięgu pola widzenia pilota,
(Np. na telewizorze).
Aby korzystać z pilota do sterowania oświetleniem, wybierz tryb Light na pilocie
naciskając klawisz Light Device. Kiedy już zostanie ustawiony tryb Light, możesz
wybrać, którym odbiornikiem HC chcesz sterować naciskając numer odpowiedniej
wtyczki, a wskaźnik IR zabłyśnie dwukrotnie sygnalizując, że numer został wybrany.
Aby sterować tą wtyczką, użyj następujących przycisków:
Włączenie światła – naciśnij kanał (
+
)
Wyłączenie światła – naciśnij kanał (
-
)
Światło jaśniej/ciemniej* – naciśnij głośność ( )
Światło będzie zmieniać się na przemian na jaśniejsze i ciemniejsze. Aby zatrzymać
się na żądanej jasności, naciśnij ponownie zmianę głośności ( ).
* (wymaga jednostki ściemniacza HC8010)
Pilot zapamięta ostatnie światło, którym sterowałeś, więc jeśli nie chcesz zmieniać
świateł, nie ma potrzeby naciskania numeru przed wciśnięciem jednego z
powyższych klawiszy.
Sterowanie oświetleniem
light Control_17_TALEN_2007:light Control 19-03-2007 14:27 Pagina 91
92 WWW.ONEFORALL.COM
Jednostkom odbiorników HC może być przydzielony więcej niż jeden numer na raz.
Funkcja ta pozwala na stworzenie "stref” lub grup świateł, które mogą być sterowane
równocześnie.
Na przykład, wyobraź sobie, że masz 3 światła wokół w obszarze swojego kina
domowego, którym przypisałeś numery 1, 2 i 3. Jeśli wykonasz ponownie proces
ustawiania, a tym razem przydzielisz numer 0 każdemu odbiornikowi, 3 wtyczki
zapamiętają ten numer i swoje numery początkowe. Tak więc, aby sterować
poszczególnymi światłami, po prostu naciśnij 1,2 lub, 3 po których następuje +, -,
„vol +” lub „vol –”. Jednak, jeśli naciśniesz klawisz 0, a po nim + lub - , będziesz
mógł włączać lub wyłączać 3 światła w tym samym czasie.
Jeśli zażyczysz sobie zresetowania swoich odbiorników HC, zobacz Pomocne
wskazówki.
Kiedy już zostanie ustawiony, twój pilot traktuje twoje światła jako jeszcze jedno
urządzenie sterowane zdalnie. Dlatego też możesz włączyć swoje światła do makra,
szeregu komend wysyłanych za przyciśnięciem pojedynczego klawisza.
Wyobraź sobie, że naciskając jeden przycisk, wyłączasz całe swoje kino domowe i w
tym samym czasie włączasz światła. Lub włączasz DVD i wyłączasz światła w pobliżu
twojego telewizora!
Więcej szczegółów dotyczących programowania makr znajdziesz w rozdziale Makra
instrukcji obsługi uniwersalnego pilota ONE FOR ALL.
Sterowanie strefowe
Makra
light Control_17_TALEN_2007:light Control 19-03-2007 14:27 Pagina 92
WWW.ONEFORALL.COM 93
- Napięcie i obciążenie: 230V~
- Stopień zabezpieczenia: IP 20
- Częstotliwość radiowa: 433,92MHz
- Zasięg RF: Typowo 30m na otwartym obszarze.
- [email protected] (po prostu wyślij pustą wiadomość, a dostaniesz
automatyczną odpowiedź)
- www.oneforall.com
Jeśli chcesz sterować większą ilością świateł niż 10, możesz również stosować
przyciski czerwony, zielony, żółty i niebieski twojego pilota, aby sterować od
11-14 światłami.
Po prostu przydziel te przyciski do odbiorników HC, postępując tak jak z
numerami.
Jeśli pojawią się zakłócenia, możliwa jest zmiana kodu trybu Light na twoim
pilocie, aby tego uniknąć. Domyślnym kodem jest 1000, ale możliwa jest jego
zmiana na 1001, 1002 etc., do 1015. Aby zmienić kod, ustaw tryb Light, tak jak
dla normalnego urządzenia, używając kodów 1000-1015. Sprawdź w instrukcji
twojego uniwersalnego pilota ONE FOR ALL, dalsze szczegóły dotyczące
ustawiania urządzeń.
Jeśli chcesz sterować większą ilością świateł niż 14, możesz przydzielić inny tryb
na twoim pilocie jako drugi tryb Light, przy pomocy kodu (pomiędzy 1000 i
1015), a zyskasz kolejnych 14 możliwości.
Dalsze szczegóły znajdziesz w części dotyczącej zmiany przydziału trybu,
w instrukcji.
Jeśli chcesz zresetować odbiorniki HC do ustawień fabrycznych, abyś mógł
przydzielić nowy numer, przyciśnij i przytrzymaj przycisk na odbiorniku HC, do
momentu, kiedy zacznie migać czerwone światełko, zwolnij przycisk i następnie
przytrzymaj ponownie do momentu zgaśnięcia czerwonego światełka.
Dane techniczne odbiornika HC
Centrum obsługi klienta
Pomocne wskazówki
light Control_17_TALEN_2007:light Control 19-03-2007 14:27 Pagina 93
106 WWW.ONEFORALL.COM
light Control_17_TALEN_2007:light Control 19-03-2007 14:27 Pagina 106
WWW.ONEFORALL.COM 107
light Control_17_TALEN_2007:light Control 19-03-2007 14:27 Pagina 107
108 WWW.ONEFORALL.COM
light Control_17_TALEN_2007:light Control 19-03-2007 14:27 Pagina 108
Universal Electronics BV
Europe & International
P.O. Box 3332
7500 DH, Enschede
The Netherlands
Gwarancja
Polski
UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że w produk-
cie nie wystąpią żadne wady materiałowe ani produkcyjne podczas normalnego i prawidłowego użytkowania
przez okres jednego (1) roku od daty zakupu. Jeśli w ciągu rocznego (1 rok) okresu gwarancyjnego wystąpią
wady w produkcie, zostanie on odpowiednio naprawiony lub bezpłatnie wymieniony. Koszty przesyłki pokrywa
w
łaściciel; koszty odesłania produktu pokrywa firma UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL. Niniejsza gwa-
rancja nie obejmuje uszkodzeń ani usterek spowodowanych przez produkty lub usługi niedostarczane przez
UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, lub wynikłe z instalacji niezgodnej z instrukcją obsługi. Dotyczy to
także przypadków, kiedy produkt jest modyfikowany / naprawiany przez inne firmy, niż UNIVERSAL ELECTRO-
NICS / ONE FOR ALL, lub jeśli przyczyną usterki jest wypadek, niewłaściwe użycie, nadużycie, zaniedbanie, nie-
p
rawidłowa obsługa, niewłaściwe stosowanie, błędna instalacja, nieprawidłowa konserwacja, zmiana, modyfikac-
je, ogień, woda, błyskawica, klęski żywiołowe, nieprawidłowe użytkowanie lub niedbałość. Aby skorzystać z ser-
wisu gwarancyjnego w okresie gwarancyjnym, należy posiadać oryginalny dowód zakupu, co umożliwi nam
określenie uprawnień serwisowych.
W razie zakupienia tego produktu do celów niezwiązanych z pracą, działalnością lub zawodem należy pamiętać,
ż
e mogą przysługiwać prawa w ramach przepisów krajowych regulujących sprzedaż towarów konsumpcyjnych.
Niniejsza gwarancja nie narusza tych praw.
Záruka
Česky
Společnost UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL zaručuje původnímu zákazníkovi, který
výrobek zakoupí, že tento výrobek nebude při normálním a správném používání obsahovat vady materiálu a
zpracování po dobu jednoho (1) roku od data prodeje. Pokud výrobek vykáže vadu v průběhu záruční doby jed-
noho (1) roku, bude bezplatně opraven, nebo - v případě potřeby - vyměněn. Přepravní náklady hradí vlastník,
náklady na vrácení výrobku hradí společnost UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL. Záruka nepokrývá poško-
zení či poruchy způsobené výrobky či službami od jiných dodavatelů než společnosti UNIVERSAL ELECTRONICS /
ONE FOR ALL, nebo způsobené montáží výrobku, při které nebyly dodrženy pokyny v návodu k používání. Totéž
platí v případě, kdy byl výrobek upraven nebo opraven jiným subjektem než společností UNIVERSAL ELECTRO-
NICS / ONE FOR ALL, nebo pokud byla porucha způsobena nehodou, nesprávným použitím, zneužitím, nedbalo-
stí, hrubým zacházením, chybnou instalací, nesprávnou údržbou, změnou, úpravou, požárem, vodou, bleskem,
přírodní katastrofou, chybným použitím nebo neopatrností. Pokud požaduje zákazník záruční služby v průběhu
záruční doby, musí předložit originální doklad o prodeji, aby bylo možné ověřit jeho nárok na danou službu.
Pokud jste zakoupili tento výrobek pro účely, které nesouvisejí s vaší obchodní činností, podnikáním nebo profe-
sí, můžete mít zákonná práva vyplývající z národních právních předpisů upravujících prodej spotřebního zboží.
Tato práva nejsou touto zárukou nijak dotčena.
light Control_17_TALEN_2007:light Control 19-03-2007 14:27 Pagina 112
/

Ten podręcznik jest również odpowiedni