Danfoss CF-RS Standard Room Thermostat Instrukcja instalacji

Typ
Instrukcja instalacji
Instrukcja obsługi standardowego termostatu pomieszczenia CF-RS
VI.UH.L4.1C Wyprodukowane przez Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007 35
PL
PL
Spis treści
8. Rysunki .........................................................A1-A2-A3
1. Przegląd funkcji
...................................................... 36
2. Instalacja .................................................................... 37
3. Test transmisji ........................................................... 38
4. Mocowanie ............................................................... 39
5. Odinstalowanie ...................................................... 39
6. Specykacje .............................................................. 40
7. Usuwanie usterek ................................................... 40
Instrukcja obsługi standardowego termostatu pomieszczenia CF-RS
VI.UH.L4.1C Wyprodukowane przez Danfoss Floor Heating Hydronics 03.200736
1. Przegląd funkcji
Przód – rys. 1
Pokrętło i przycisk
Czerwona dioda (za pokrywą)
Tryby działania diody
• Świeci
WŁĄCZONA
• Nie świeci
WYŁĄCZONA
Wolno miga
Miga
• Szybko miga
Migocze
Tył – rys. 2
Tylna płyta
Zwolnienie pokrętła
Blokada/zwolnienie blokady tylnej pokrywy
(przekręcić o 90°)
Otwór do montażu ściennego
Miejsce na baterie
Śruba do montażu
Uwaga: Przed montażem baterii zdjąć z nich paski
ochronne.
Pokrętło - rys. 3
Zwolnienie pokrętła
Ograniczenie temperatury pomieszczenia
- rys. 4
Dolna granica (niebieski) (od 10°C)
Górna granica (czerwony) (do 30°C)
Instrukcja obsługi standardowego termostatu pomieszczenia CF-RS
VI.UH.L4.1C Wyprodukowane przez Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007 37
PL
2. Instalacja
Uwaga:
Aby zamontować baterie w termostacie, należy usunąć
z nich paski ochronne.
Przypisanie termostatu do regulatora powinno zostać
wykonane w odległości do 1½ m.
Aktywacja trybu instalacji w regulatorze – rys. 1
Za pomocą przycisku wyboru menu
wybrać
tryb instalacji. Miga dioda instalacji .
Aktywować tryb instalacji naciskając OK
.
Zapala się dioda instalacji .
Aktywacja trybu instalacji w termostacie
pomieszczenia
Nacisnąć przycisk
. Dioda i miga
podczas komunikacji urządzeń.
Wybór wyjścia regulatora
Wszystkie diody dostępnych wyjść regulatora
zapalają się – pierwsza z nich miga.
Nacisnąć przycisk wyboru wyjścia
, wybrać
dane wyjście (miga) i nacisnąć OK .
Wszystkie diody wyjścia
wyłączają się.
Wybrane wyjście pozostaje włączone przez
krótki czas.
Status instalacji termostatu pomieszczenia
• Poprawny – dioda wyłącza się.
• Niepoprawny – dioda miga 5 razy.
Instrukcja obsługi standardowego termostatu pomieszczenia CF-RS
VI.UH.L4.1C Wyprodukowane przez Danfoss Floor Heating Hydronics 03.200738
Uwaga: W miarę potrzeb, termostat można przypisać do
kilku wyjść powtarzając proces inftalacji.
3. Test transmisji
Rozpoczęcie testu transmisji z termostatu
pomieszczenia – rys. 1
Nacisnąć przycisk
.
Zapali się dioda
.
Poprawny test połączenia
Dioda wyłącza się.
Niepoprawny test połączenia
Dioda
miga 5 razy.
Brak połączenia z termostatem pomieszczenia
Zmienić położenie termostatu w pomieszczeniu.
Lub zamontować wzmacniacz sygnału (CF-RU)
między regulatorem a termostatem.
Uwaga: Diody wyjść regulatora podłączonych do ter-
mostatu migają podczas testu połączenia.
Instrukcja obsługi standardowego termostatu pomieszczenia CF-RS
VI.UH.L4.1C Wyprodukowane przez Danfoss Floor Heating Hydronics 03.2007 39
PL
4. Mocowanie
Usytuowanie termostatu pomieszczenia
- rys. 5
! Jeśli tylko jest to możliwe, termostat pomieszczenia
należy zamontować w miejscu niewystawionym na
działanie promieni słonecznych, wiatru lub innych źródeł
ciepła (np. odbiorników TV).
Montaż za pomocą śrub - rys. 2
Tylna płyta
Otwór do montażu ściennego
Śruba do montażu
5. Odinstalowanie
Aktywacja trybu odinstalowania w regulatorze
– rys. 1
Za pomocą przycisku wyboru menu
wybrać
tryb odinstalowania.
Miga dioda odinstalowania .
Aktywować tryb odinstalowania naciskac OK
.
Zapala się dioda odinstalowania .
Anulowanie wyboru wyjścia w regulatorze
Za pomocą przycisku wyboru wyjścia
wybrać
wyjście, które ma zostać anulowane.
Anulować migające wyjście
za pomocą
przycisku OK .
Instrukcja obsługi standardowego termostatu pomieszczenia CF-RS
VI.UH.L4.1C Wyprodukowane przez Danfoss Floor Heating Hydronics 03.200740
6. Specykacje
Zakres regulacji temperatury 5-35°C
Częstotliwość transmisji 868,42 MHz
Zakres transmisji w zwykłych
budynkach (maks.)
30 m
Moc transmisji <1 mW
Baterie Alkaliczna 2xAA, 1,5V
Czas działania baterii (maks.) 3-4 lata
Temperatura otoczenia 0-50°C
Klasa IP 21
7. Usuwanie usterek
Wskazanie błędu Możliwe przyczyny
Dioda miga co 5 minut Niski stan
naładowania baterii
Dioda miga Krytyczny stan
naładowania baterii
Dioda miga 5 razy Test montażu /
połączenia
niepoprawny
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57

Danfoss CF-RS Standard Room Thermostat Instrukcja instalacji

Typ
Instrukcja instalacji