LG HBS 850 lima Instrukcja obsługi

Kategoria
Telefony
Typ
Instrukcja obsługi

Ten podręcznik jest również odpowiedni dla

Polski
Wszelkie prawa zastrzeżone. LG Electronics Inc., 2015
Uwaga: w celu zapewnienia jak najlepszej pracy i zapobieżenia przypadkom uszkodzenia lub
nieodpowiedniego użycia urządzenia HBS-850 — przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy
zapoznać się z wszystkimi dotyczącymi go informacjami.
Jakiekolwiek modykacje lub zmiany w tym podręczniku, związane zbłędami typogracznymi lub
niedokładnymi informacjami, mogą zostać dokonane wyłącznie przez rmę LG Electronics Inc.
HBS-850 instrukcja obsługi
Zestaw słuchawkowy stereo Bluetooth®
2
POL
POL
Wprowadzenie
LG TONE Active
TM
(HBS-850) to lekki, bezprzewodowy zestaw słuchawkowy, który wykorzystuje technologię Bluetooth
®
.
Tego urządzenia można używać razem z urządzeniami obsługującymi profil Bluetooth
A2DP lub profil zestawu
głośnomówiącego.
Instrukcja obsługi
Zawartość zestawu
Dodatkowe żelowe
nakładki do uszu
(1 zestaw – małe)
Dodatkowe końcówki
stabilizujące
(1 komplet – małe)
*Przewód zasilający
USB
HBS-850
(ze średnimi
wkładkami
żelowymi do uszu
i końcówkami
stabilizującymi)
*Rzeczywisty wygląd produktu może różnić się od ilustracji przedstawionych w tej instrukcji.
Karta WEEE
(tylko Europa)
3
POL
POL
Opis urządzenia
Zestaw słuchawkowy
Port ładowania
Wskaźnik LED
Mikrofon
Przycisk
zasilania
Przycisk
wielofunkcyjny
(MFB)
Przycisk
zmniejszania
głośności / przejścia do
następnego utworu
Przycisk zwiększania
głośności / przejścia do
poprzedniego utworu
Końcówki
stabilizujące
Słuchawka
douszna (prawa)
Słuchawka
douszna (lewa)
4
POL
POL
Opis urządzenia
Wymiana końcówki stabilizującej
Zestaw zawiera dodatkową parę końcówek stabilizujących. Końcówki stabilizujące można wymieniać w zależności od
rozmiaru szyi w celu wygodnego dopasowania urządzenia.
1
2
3
1
3
2
4
Zdejmowanie końcówki stabilizującej
Zakładanie końcówki stabilizującej
5
POL
POL
Korzystanie z produktu
Włączanie/wyłączanie
Włączenie zasilania: naciśnij i przytrzymaj przez
2 sekundy przycisk zasilania (PWR).
Wyłączenie zasilania: naciśnij i przytrzymaj przez
3 sekundy przycisk zasilania (PWR).
Ładowanie
W momencie podłączenia ładowarki następuje
automatyczne wyłączenie zestawu słuchawkowego
(niezależnie od tego, czy ładowarka jest podłączona do
źródła zasilania).
Podczas ładowania zestawu wskaźnik LED świeci
ciągłym, czerwonym światłem. Gdy poziom naładowania
osiągnie 80% lub więcej, wskaźnik będzie świecić
fioletowym światłem.
Gdy urządzenie będzie w pełni naładowane, wskaźnik
LED będzie świecił ciągłym, niebieskim światłem.
Niski poziom naładowania
Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania
akumulatora będzie odtwarzane co 2 minuty.
Jeśli bateria nie zostanie naładowana, urządzenie
wyłączy się.
Informacja o stanie akumulatora
Naciśnięcie i przytrzymanie przez 3 sekundy przycisku
zmniejszenia głośności umożliwia sprawdzenie stanu
akumulatora zestawu słuchawkowego.
Stan baterii Wysoki Średni Niski
Komunikat
głosowy
Wysoki poziom
naładowania
Średni poziom
naładowania
Niski poziom
naładowania
Wskaźnik
LED
Wskaźnik LED
niebieski
Wskaźnik LED
oletowy
Wskaźnik LED
czerwony
UWAGA: po sparowaniu niektóre urządzenia przenośne
mogą wyświetlać poziom naładowania akumulatora
zestawu słuchawkowego w górnej części ekranu.
Wysuwane słuchawki douszne
Pociągnij słuchawki douszne, aby wysunąć je na
odpowiednią długość.
Aby wsunąć słuchawki douszne, delikatnie pociągnij
przewody, a słuchawki automatycznie wsuną się na miejsce.
Jeżeli słuchawki douszne nie wsuną się, wyciągnij je
całkowicie, a potem wsuń.
6
POL
POL
Korzystanie z produktu
Parowanie
Aby korzystać z zestawu słuchawkowego, należy
najpierw sparować go z urządzeniem przenośnym.
Po sparowaniu z urządzeniem zestaw słuchawkowy
automatycznie nawiąże połączenie.
1) Łatwe parowanie
1. Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk
zasilania (PWR), aby włączyć zestaw słuchawkowy.
2. Jeżeli parujesz urządzenie po raz pierwszy lub
urządzenie nie wykrywa sparowanego wcześniej
urządzenia, urządzenie przejdzie w tryb parowania.
Wskaźnik LED będzie świecił ciągłym, niebieskim
światłem.
3. W urządzeniu, które chcesz sparować, przejdź
do menu Bluetooth i wyszukaj lub dodaj nowe
urządzenia.
4. Wybierz LG HBS850 z listy urządzeń.
5. Po wyświetleniu monitu o podanie hasła/kodu PIN
wprowadź 0000 (4 zera).
6. Po sparowaniu urządzeń usłyszysz komunikat
„Your headset paired” (Zestaw słuchawkowy został
sparowany).
UWAGA: zestaw słuchawkowy wyłączy się
automatycznie, jeśli nie zostanie sparowany w ciągu
3 minut.
2) Parowanie ręczne (parowanie z kolejnym telefonem
lub ponowne parowanie)
1. Po wyłączeniu urządzenia naciśnij jednocześnie
przycisk wielofunkcyjny (MFB) oraz przycisk zasilania
(PWR) i przytrzymaj je przez 2 sekundy, aby włączyć
tryb ręcznego parowania.
2. Gdy zestaw słuchawkowy przejdzie w tryb
parowania, wskaźnik LED będzie świecił ciągłym,
niebieskim światłem. Powtórz czynności z punktów
3–6 instrukcji dotyczących łatwego parowania.
Zaawansowany tryb współpracy z wieloma urządzeniami
Zestaw słuchawkowy można połączyć z dwoma
urządzeniami jednocześnie. Umożliwia to korzystanie z
funkcji połączenia oczekującego w przypadku używania
obu podłączonych telefonów.
Parowanie z dwoma urządzeniami
Najpierw sparuj zestaw słuchawkowy z urządzeniem
przenośnym obsługującym standard Bluetooth, którego
chcesz używać jako urządzenia dodatkowego (zob.
instrukcje dotyczące parowania).
– Po sparowaniu wyłącz zestaw słuchawkowy.
Przy wyłączonym zasilaniu naciśnij jednocześnie
przycisk wielofunkcyjny (MFB) oraz przycisk zasilania
(PWR) i przytrzymaj je przez 2 sekundy. Spowoduje to
uruchomienie ręcznego trybu parowania.
7
POL
POL
Korzystanie z produktu
Sparuj zestaw słuchawkowy z drugim urządzeniem przenośnym
obsługującym standard Bluetooth. To urządzenie będzie
urządzeniem podstawowym.
Po sparowaniu i połączeniu z zestawem słuchawkowym
podstawowego urządzenia przenośnego ponownie połącz
zestaw słuchawkowy ze sparowanym początkowo urządzeniem
przenośnym.
UWAGA: gdy zestaw słuchawkowy jest połączony z dwoma
urządzeniami przenośnymi jednocześnie (tryb współpracy z
wieloma urządzeniami), jego funkcje nawiązywania połączenia
będą współpracować z podstawowym urządzeniem przenośnym.
UWAGA: jeżeli zestawowi słuchawkowemu nie uda się nawiązać
połączenia z telefonem podstawowym za pomocą funkcji Łatwe
parowanie, przejdzie w tryb parowania.
Funkcja nawiązywania połączeń
Funkcje wybierania głosowego i wybierania ostatniego numeru
współpracują z podstawowym urządzeniem przenośnym (lub
urządzeniem przenośnym, za pomocą którego wykonano
ostatnie połączenie wychodzące).
Połączenie oczekujące
Podczas połączenia naciśnij przycisk wielofunkcyjny (MFB)
i przytrzymaj przez 1 sekundę, aby odebrać połączenie
przychodzące.
Aby przełączyć między dwoma aktywnymi połączeniami, naciśnij
przycisk wielofunkcyjny (MFB) i przytrzymaj go przez 1 sekundę.
Aby zakończyć obydwa połączenia, naciśnij krótko przycisk
wielofunkcyjny (MFB).
Jeśli obydwa sparowane urządzenia przenośne odbierają
połączenie przychodzące, zestaw słuchawkowy domyślnie
odbierze połączenie z urządzenia podstawowego.
Automatyczne ponowne nawiązywanie połączenia
Jeśli w momencie włączenia zestawu słuchawkowego zestaw
słuchawkowy i podstawowe urządzenie przenośne znajdują
się w swoim zasięgu, automatycznie wznowią połączenie.
Dodatkowe urządzenie przenośne będzie trzeba podłączyć
ręcznie. Wybierz LG HBS850 z listy urządzeń w menu
Bluetooth i wykonaj parowanie.
Poza zasięgiem
Jeśli sparowane urządzenia znajdują się w odległości
10 metrów od siebie lub większej, nastąpi rozłączenie,
a sparowany zestaw słuchawkowy powiadomi o tym za
pomocą alarmu wibracyjnego.
UWAGA: aby wyłączyć tryb wibracji, naciśnij przycisk
zwiększania głośności i przytrzymaj go przez 3 sekundy.
Jeśli zestaw słuchawkowy i sparowane urządzenie
przenośne automatycznie nie wznowią połączenia po
ponownym znalezieniu się w swoim zasięgu, naciśnij krótko
przycisk wielofunkcyjny (MFB) na zestawie słuchawkowym,
aby wznowić połączenie ręcznie.
8
POL
POL
Korzystanie z produktu
Podczas pracy w trybie wielu połączeń i przesyłania
strumieniowego nieaktywne sparowane urządzenie zostanie
rozłączone, gdy znajdzie się poza zasięgiem. Zestaw
słuchawkowy powiadomi o przerwaniu połączenia raz i nie
podejmie próby odnowienia połączenia.
Połączenia
Odbieranie połączenia
W przypadku odbierania połączenia przychodzącego
zestaw słuchawkowy zasygnalizuje je dzwonkiem i wibracją.
Naciśnij krótko przycisk zmniejszania głośności, aby
wyłączyć wibrację.
UWAGA: zestaw słuchawkowy nie będzie wibrować, jeśli
wibracje zostaną wyłączone.
Naciśnij krótko przycisk wielofunkcyjny (MFB), aby odebrać
połączenie przychodzące.
Przekierowywanie połączenia
Można ręcznie przekierować połączenie do lub z zestawu
słuchawkowego, naciskając przycisk zwiększania głośności
na zestawie słuchawkowym i przytrzymując go przez
2 sekundy (urządzenie przenośne i zestaw słuchawkowy
muszą być sparowane).
Wybieranie głosowe
Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny (MFB) przez
1 sekundę, aby włączyć funkcję poleceń głosowych.
UWAGA: jeśli urządzenie przenośne nie obsługuje wybierania
głosowego, ta czynność może aktywować ponowne
wybieranie ostatniego numeru.
Funkcja ponownego wybierania ostatniego numeru
Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny (MFB) przez
2 sekundy, aby włączyć funkcję ponownego wybierania
ostatniego numeru. Urządzenie zainicjuje połączenie z
ostatnio wybranym numerem.
Kończenie połączenia
– Naciśnij krótko przycisk wielofunkcyjny (MFB).
Połączenie oczekujące
Odbierz drugie połączenie bez kończenia pierwszego,
naciskając i przytrzymując przycisk wielofunkcyjny
(MFB) przez 1 sekundę. Naciśnij i przytrzymaj przycisk
wielofunkcyjny (MFB) przez 1 sekundę, aby powrócić do
pierwszego połączenia.
Krótko naciśnij przycisk wielofunkcyjny (MFB), aby
zakończyć obydwa połączenia.
Odrzucanie połączenia
Aby odrzucić połączenie, naciśnij przycisk wielofunkcyjny
(MFB) i przytrzymaj go przez 2 sekundy, gdy urządzenie
przenośne zadzwoni.
9
POL
POL
Korzystanie z produktu
UWAGA: funkcje te mogą nie być dostępne na wszystkich
urządzeniach przenośnych. Więcej informacji dotyczących
korzystania z tych funkcji można znaleźć w instrukcji obsługi
urządzenia przenośnego.
Wyciszenie mikrofonu
Równocześnie naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę
przyciski zwiększania i zmniejszania głośności, aby wyciszyć
mikrofon lub wyłączyć wyciszenie podczas rozmowy.
Regulacja głośności
Naciskaj przyciski regulacji głośności, aby wyregulować
głośność głośnika.
Uwaga: długotrwałe słuchanie muzyki z wysokim poziomem
głośności może spowodować uszkodzenie lub utratę słuchu.
Aby temu zapobiec, zestaw słuchawkowy będzie emitował
ostrzegawczy sygnał dźwiękowy w przypadku korzystania z
sześciu najwyższych poziomów głośności.
Regulacja wibracji
Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie, naciśnij i
przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk zwiększania
głośności. Usłyszysz komunikat „Vibrate on”(Włączono
wibrację) lub „Vibrate off” (Wyłączono wibrację).
Po wyłączeniu wibracji zestaw słuchawkowy nie
będzie wibrował w przypadku nadejścia połączenia
przychodzącego ani znalezienia się poza zasięgiem
sparowanego urządzenia przenośnego.
Wibracje zostaną automatycznie ponownie włączone po
włączeniu urządzenia.
Przesyłanie dźwięku
Odtwarzaj
– Naciśnij krótko przycisk wielofunkcyjny (MFB).
Wstrzymywanie odtwarzania
Podczas odtwarzania muzyki naciśnij przycisk
wielofunkcyjny (MFB).
Następny utwór
Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę przycisk
zmniejszania głośności.
Poprzedni utwór
Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę przycisk
zwiększania głośności.
Korektor
Podczas odtwarzania muzyki naciśnij i przytrzymaj przez
2 sekundy przycisk wielofunkcyjny (MFB), aby przełączyć
pomiędzy wzmocnieniem tonów niskich (domyślne), trybem
normalnym i wzmocnieniem tonów wysokich.
UWAGA: rozmiar żelowej wkładki do uszu może wpływać na
poziom słyszalnych basów.
10
POL
POL
Korzystanie z produktu
aptX
Zestaw słuchawkowy jest wyposażony w technologię
aptX gwarantującą płynną transmisję krystalicznie
czystego dźwięku przez połączenie Bluetooth.
Funkcja aptX jest uruchamiana automatycznie, jeżeli jest
obsługiwana przez urządzenie źródłowe.
Tone & Talk
Zestaw słuchawkowy HBS-850 z technologią Bluetooth
obsługuje funkcję czytania wiadomości SMS w
urządzeniach z systemem Android
TM
.
Aby pobrać aplikację, wyszukaj pozycję „Tone & Talk”
w sklepie Google Play
TM
* lub zeskanuj kod QR. Aby ją
zainstalować, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
*Google Play jest znakiem towarowym firmy Google. Inc.
Funkcja Czynność
Informacja o
aktualnym czasie
Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę
przycisk zmniejszania głośności.
Odczyt
najnowszych
wiadomości SMS
lub MMS
Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę
przycisk zwiększania głośności.
Wyznaczanie
numeru
1. Wybierz wyznaczony numer w ustawieniach
połączeń zestawu słuchawkowego w aplikacji.
2. Aby zadzwonić pod wyznaczony numer,
naciśnij równocześnie i przytrzymaj
przez 1 sekundę przyciski zwiększania i
zmniejszania głośności.
Ulubione
kontakty
1. Wybierz funkcję ulubionych kontaktów w
ustawieniach połączeń zestawu słuchawkowego
w aplikacji.
2. Równocześnie naciśnij i przytrzymaj przez
1 sekundę przyciski zwiększania i zmniejszania
głośności na zestawie słuchawkowym.
3. Użyj przycisków regulacji głośności, aby wybrać
kontakt.
4. Aby zadzwonić pod numer z listy ulubionych,
naciśnij równocześnie i przytrzymaj przez 1 sekundę
przyciski zwiększania i zmniejszania głośności.
11
POL
POL
Korzystanie z produktu Wskaźnik LED
Funkcja Czynność
Rejestry
połączeń
1. Wybierz funkcję rejestrów połączeń
w ustawieniach połączeń zestawu
słuchawkowego w aplikacji.
2. Równocześnie naciśnij i przytrzymaj
przez 1 sekundę przyciski zwiększania
i zmniejszania głośności na zestawie
słuchawkowym.
3. Użyj przycisków regulacji głośności, aby
wybrać kontakt.
4. Aby zadzwonić pod dany numer,
naciśnij równocześnie i przytrzymaj
przez 1 sekundę przyciski zwiększania i
zmniejszania głośności.
Funkcja
Stan zestawu
słuchawkowego
Wskaźnik
Praca
Tryb parowania
Niebieska dioda LED
świeci ciągle.
Połączenie w trybie
prolu zestawu
słuchawkowego /
zestawu
głośnomówiącego
Niebieska dioda LED
miga 1 raz.
Trwające
połączenie
telefoniczne
Niebieska dioda LED
miga 1 raz.
Ładowanie
Ładowanie
Dioda LED świeci
czerwonym światłem
ciągłym, po czym
zmienia kolor na
oletowy po osiągnięciu
poziomu naładowania
80% lub więcej.
Ładowanie
zakończone
Niebieska dioda LED
świeci ciągle.
12
POL
POL
Rozwiązywanie problemów
Problem Możliwe przyczyny
Możliwe
rozwiązanie
Urządzenie
nie włącza się
Sprawdź, czy
akumulator zestawu
słuchawkowego jest
w pełni naładowany.
Naładuj akumulator.
Brak
komunikacji
z zestawem
słuchawkowym
LG Bluetooth
HBS-850
Sprawdź, czy
urządzenie
przenośne,
które próbujesz
sparować,
obsługuje prole
Bluetooth do
korzystania
z zestawu
słuchawkowego lub
głośnomówiącego.
Ustal, czy
urządzenie
przenośne, z
którego korzystasz,
obsługuje prole
Bluetooth do
korzystania
z zestawu
słuchawkowego lub
głośnomówiącego.
Sprawdź, czy
poziom naładowania
akumulatora
zestawu
słuchawkowego nie
jest niski.
Naładuj akumulator.
Problem Możliwe przyczyny
Możliwe
rozwiązanie
Nie można
sparować
zestawu
słuchawkowego
z urządzeniem
Bluetooth
Upewnij się,
że zestaw
słuchawkowy jest
włączony.
Naciśnij i
przytrzymaj przez
2 sekundy przycisk
zasilania (PWR),
aby włączyć zestaw
słuchawkowy.
Upewnij się,
że zestaw
słuchawkowy jest w
trybie parowania.
Po wyłączeniu
urządzenia naciśnij
równocześnie
przycisk
wielofunkcyjny
(MFB) oraz przycisk
zasilania (PWR)
i przytrzymaj je
przez 2 sekundy,
aby włączyć tryb
ręcznego parowania.
Niski poziom
dźwięku
głośnika
Sprawdź poziom
dźwięku głośnika.
Zwiększ głośność.
13
POL
POL
Specykacje
Pozycja Opis
Wersja Bluetooth
4.1 (prole zestawu słuchawkowego / zestawu głośnomówiącego / A2DP)
Bateria
Akumulator litowo-polimerowy 3,7 V / 180 mAh
Czas rozmów Do 13 godz.
Czas odtwarzania muzyki Do 9,5 godz.
Czas czuwania Do 430 godz.
Czas ładowania Mniej niż 2 godz.
Znamionowe napięcie wejściowe Prąd stały: 4,75–5,3 V, 400 mA
Temperatura eksploatacji -10°C – 60°C
Wymiary / waga 141 mm (szer.) × 140 mm (dł.) × 16,1 mm (wys.) / 51 g
14
POL
POL
Środki ostrożności
Nie wolno upuszczać urządzenia.
Urządzenia nie wolno modykować, samodzielnie naprawiać ani rozkładać na części.
Podczas czyszczenia urządzenia nie należy wystawiać go na bezpośrednie działanie wody, alkoholu, benzenu itp.
Produktu nie należy wystawiać na bezpośrednie działanie środków łatwopalnych.
Nie należy umieszczać ani przechowywać urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
Urządzenie należy chronić przed kontaktem z nadmierną wilgocią i kurzem.
Na urządzeniu nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów.
Zestaw słuchawkowy należy ładować wyłącznie za pomocą oryginalnej ładowarki rmy LG. Korzystanie z innych ładowarek
grozi uszkodzeniem urządzenia.
Zmiany lub modykacje, które nie zostały wyraźnie dozwolone przez stronę odpowiedzialną za przestrzeganie zgodności,
mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z tego urządzenia.
• Zastosowanie niewłaściwego akumulatora grozi uszkodzeniem lub wybuchem.
• Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z instrukcją.
Ten produkt składa się z małych części, takich jak wkładki żelowe do uszu, słuchawki douszne i przewody. Przechowywać
poza zasięgiem dzieci.
Osoby z wszczepionym urządzeniem medycznym powinny zasięgnąć porady lekarz zanim zaczną korzystać z tego
urządzenia.
Aby zapobiec ewentualnym przebarwieniom, nie należy wystawiać produktu na długotrwałe, bezpośrednie działanie promieni
słonecznych.
Należy zawsze odłączać ładowarkę od gniazdka zasilania po naładowaniu baterii urządzenia, aby uniknąć kosztów
związanych z dodatkowym zużyciem energii.
Bateria litowo-jonowa jest częścią niebezpieczną i może spowodować obrażenia ciała.
Wymiana baterii przez niewykwalikowane osoby może spowodować uszkodzenie urządzenia.
Nie wymieniaj baterii samodzielnie. Bateria może ulec uszkodzeniu. Takie uszkodzenie może prowadzić do przegrzania i
spowodować obrażenia. Baterię należy wymieniać w autoryzowanym serwisie. Bateria powinna zostać poddana recyklingowi.
Nie wolno jej utylizować razem ze zwykłymi odpadami.
15
POL
POL
Deklaracja zgodności
INFORMACJA FCC DLA UŻYTKOWNIKÓW:
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji
FCC.
Jego działanie spełnia następujące dwa warunki:
(1) urządzenie nie może być źródłem jakichkolwiek
szkodliwych zakłóceń;
(2) urządzenie musi pracować w warunkach występowania
zakłóceń, łącznie z zakłóceniami wywołującymi
niepożądane działanie.
WAŻNA INFORMACJA:
W celu zachowania zgodności z wymaganiami FCC
dotyczącymi ekspozycji na fale radiowe nie dopuszcza się
dokonywania zmian w antenie ani urządzeniu. Dokonanie
jakichkolwiek zmian w antenie lub urządzeniu może
spowodować niespełnienie przez urządzenie wymagań w
zakresie ekspozycji na fale radiowe oraz unieważnienie prawa
użytkownika do użytkowania tego urządzenia.
OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI:
Firma LG Electronics niniejszym oświadcza, że produkt
HBS-850 spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne
stosowne wytyczne dyrektywy 1999/5/EC. Kopię Oświadczenia
o zgodności można znaleźć pod adresem http://www.lg.com/
global/declaration
Bluetooth
®
to zastrzeżony znak towarowy rmy Bluetooth
SIG, Inc.
FCC ID: BEJHBS850
16
POL
POL
Informacje dodatkowe
1. Ekspozycja na fale radiowe
Zestaw słuchawkowy Bluetooth HBS-850 jest zarazem
nadajnikiem i odbiornikiem radiowym. Podczas pracy
komunikuje się z przenośnym urządzeniem wyposażonym
w technologię Bluetooth poprzez odbieranie i wysyłanie
elektromagnetycznych fal radiowych (mikrofal) o częstotliwości
w zakresie od 2,4 do 2,4835 GHz.
Zestaw słuchawkowy Bluetooth został zaprojektowany w taki
sposób, aby jego działanie podczas współpracy z dowolnym
kompatybilnym telefonem komórkowym rmy LG Electronics
było zgodne z wytycznymi i ograniczeniami dotyczącymi
ekspozycji na fale radiowe ustalanymi przez władze krajowe i
międzynarodowe agencje zdrowia.
2. Miejsca zagrożone wybuchem
W przypadku przebywania w miejscu zagrożonym wybuchem
należy wyłączyć wszelkie urządzenia elektroniczne. W
rzadkich przypadkach urządzenie elektroniczne może iskrzyć.
W tego rodzaju miejscach iskry mogą wywołać wybuch lub
pożar, co grozi obrażeniami ciała lub nawet śmiercią. Miejsca
zagrożone wybuchem są często, choć nie zawsze, wyraźnie
oznaczone.
3. Informacje o akumulatorze
Akumulator charakteryzuje się długim czasem eksploatacji,
pod warunkiem że jest odpowiednio użytkowany. Nowy
lub nieużywany przez dłuższy czas akumulator może mieć
nieco mniejszą pojemność po pierwszych kilku ładowaniach.
Nie wolno wystawiać akumulatora na działanie temperatur
powyżej +60°C i poniżej -10°C. Najwyższą możliwą pojemność
akumulatora uzyskać można w temperaturze pokojowej.
Użytkowanie akumulatora w niskich temperaturach spowoduje
zmniejszenie jego pojemności. Akumulator można ładować
wyłącznie w temperaturze z przedziału od +10°C do +45°C.
17
POL
POL
Informacje dodatkowe
Usuwanie zużytych baterii i akumulatorów
(Dotyczy TYLKO produktów z wbudowaną baterią)
- Jeśli ten produkt ma wbudowaną baterię, której konsument
nie powinien usuwać samodzielnie, LG zaleca, aby usunięcie
baterii (w celu jej wymiany lub recyklingu po zakończeniu cyklu
życia produktu) zlecić osobie wykwalikowanej. Aby uniknąć
uszkodzenia produktu i ewentualnego niebezpieczeństwa,
użytkownik nie powinien próbować usuwać baterii. Zamiast
tego, powinien skontaktować się z LG Service Helpline lub
innym niezależnym dostawcą usług w celu uzyskania porady.
- Proces usuwania baterii z urządzenia obejmuje zdjęcie
obudowy z urządzenia, odłączenie przewodów i styków
elektrycznych oraz ostrożne usunięcie ogniw baterii za
pomocą specjalistycznych narzędzi. Jeśli potrzebujesz
instrukcji bezpiecznego usuwania baterii przeznaczonej dla
wykwalikowanych pracowników, odwiedź stronę http://www.
lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.
4. Utylizacja akumulatora zestawu słuchawkowego
Bluetooth
Akumulator zestawu słuchawkowego Bluetooth musi zostać
odpowiednio zutylizowany i nie może być wyrzucany ze
zwykłymi odpadami komunalnymi.
Postępowanie ze zużytymi bateriami/
akumulatorami
1 Jeśli w skład baterii wchodzi powyżej 0,0005%
rtęci, 0,002% kadmu lub 0,004% ołowiu, symbol ten
może występować wraz z oznaczeniami symboli
chemicznych rtęci (Hg), kadmu (Cd) lub ołowiu (Pb).
2 Zabrania się wyrzucania zużytych baterii/
akumulatorów razem ze zwykłymi odpadami
komunalnymi. Powinny one zostać przekazane
do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez
władze lokalne.
3 Odpowiednie postępowanie ze zużytymi
bateriami/akumulatorami zapobiega potencjalnym
negatywnym konsekwencjom dla środowiska
naturalnego i zdrowia ludzi i zwierząt.
4 Szczegółowe informacje dotyczące sposobu
postępowania ze zużytymi bateriami/akumulatorami
można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim,
przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w
którym został nabyty produkt.
18
POL
POL
Informacje dodatkowe
5. Warunki
- Gwarancja zachowuje ważność tylko wtedy, gdy z produktem
przeznaczonym do naprawy lub wymiany zostanie
przedłożony oryginalny dowód zakupu wystawiony przez
sprzedawcę osobie dokonującej zakupu i zawierający datę
zakupu i numer seryjny. Firma LG Electronics zastrzega
sobie prawo odmowy wykonania usługi gwarancyjnej, jeśli
wspomniane informacje zostały usunięte lub zmienione od
czasu zakupu produktu.
- Jeśli rma LG Electronics dokona naprawy lub wymiany
produktu, zostanie on objęty gwarancją na czas pozostały
z pierwotnej gwarancji lub na okres 90 (słownie:
dziewięćdziesięciu) dni od daty naprawy, jeśli czas
obowiązywania pierwotnej gwarancji jest krótszy. Naprawa
lub wymiana może wiązać się z użyciem odnowionych
komponentów będących funkcjonalnym odpowiednikiem
komponentów zastosowanych w produkcie. Części lub
komponenty, które zostaną wymienione, stają się własnością
rmy LG Electronics.
- Niniejsza gwarancja nie obejmuje awarii urządzenia, które
wystąpiły na skutek normalnego zużycia urządzenia lub
niewłaściwego użytkowania, w tym również korzystania w
sposób inny niż ogólnie przyjęty lub w sposób niezgodny z
instrukcjami użytkowania i konserwacji produktu. Gwarancja
nie obejmuje również awarii urządzenia powstałych w wyniku
wypadku, modykacji, działania siły wyższej lub narażenia na
działanie płynów.
- Niniejsza gwarancja nie obejmuje awarii urządzenia
spowodowanych niewłaściwą naprawą, modykacjami
lub usługami serwisowymi wykonanymi przez osobę
nieautoryzowaną przez rmę LG Electronics. Usunięcie
którejkolwiek z plomb na produkcie spowoduje unieważnienie
gwarancji.
20
POL
POL
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
Zapobieganie uszkodzeniom słuchu
Używanie samochodowego zestawu przy wysokiej
głośności może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu.
Głośność należy ustawić na bezpiecznym poziomie.
Z upływem czasu słuch przystosowuje się do wyższej
głośności i poziom natężenia dźwięku może wydawać się
normalny, mimo iż będzie szkodliwy dla słuchu.
W przypadku wystąpienia dzwonienia w uszach lub
przytłumienia słyszanych dźwięków i mowy, należy
zaprzestać korzystania z urządzenia i poddać się badaniu
słuchu. Głośność o wyższym natężeniu szybciej wywiera
szkodliwy wpływ na słuch. Eksperci zalecają następujące
sposoby ochrony słuchu:
ograniczenie ilości czasu spędzonego na
korzystaniu z zestawu słuchawkowego przy
wysokiej głośności;
unikanie zwiększania głośności w celu
zagłuszenia odgłosów otoczenia;
zredukowanie głośności, jeśli rozmowy znajdujących się w
pobliżu osób nie są słyszalne.
Więcej informacji dotyczących regulacji poziomu głośności
telefonu można znaleźć w instrukcji obsługi telefonu.
Bezpieczne korzystanie z zestawu słuchawkowego
Używanie zestawu słuchawkowego do słuchania muzyki
podczas prowadzenia pojazdu nie jest zalecane, a na
niektórych obszarach jest zakazane. Podczas prowadzenia
pojazdu należy zachować ostrożność i czujność. Należy
przestać korzystać z tego urządzenia, jeśli zakłóca spokój
lub odwraca uwagę podczas prowadzenia dowolnego typu
pojazdu lub wykonywania jakiejkolwiek innej czynności,
która wymaga pełnej koncentracji.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215
 • Page 216 216
 • Page 217 217
 • Page 218 218
 • Page 219 219
 • Page 220 220
 • Page 221 221
 • Page 222 222
 • Page 223 223
 • Page 224 224
 • Page 225 225
 • Page 226 226
 • Page 227 227
 • Page 228 228
 • Page 229 229
 • Page 230 230
 • Page 231 231
 • Page 232 232
 • Page 233 233
 • Page 234 234
 • Page 235 235
 • Page 236 236
 • Page 237 237
 • Page 238 238
 • Page 239 239
 • Page 240 240
 • Page 241 241
 • Page 242 242
 • Page 243 243
 • Page 244 244
 • Page 245 245
 • Page 246 246
 • Page 247 247
 • Page 248 248
 • Page 249 249
 • Page 250 250
 • Page 251 251
 • Page 252 252
 • Page 253 253
 • Page 254 254
 • Page 255 255
 • Page 256 256
 • Page 257 257
 • Page 258 258
 • Page 259 259
 • Page 260 260
 • Page 261 261
 • Page 262 262
 • Page 263 263
 • Page 264 264
 • Page 265 265
 • Page 266 266
 • Page 267 267
 • Page 268 268
 • Page 269 269
 • Page 270 270
 • Page 271 271
 • Page 272 272
 • Page 273 273
 • Page 274 274
 • Page 275 275
 • Page 276 276
 • Page 277 277
 • Page 278 278
 • Page 279 279
 • Page 280 280
 • Page 281 281
 • Page 282 282
 • Page 283 283
 • Page 284 284
 • Page 285 285
 • Page 286 286
 • Page 287 287
 • Page 288 288
 • Page 289 289
 • Page 290 290
 • Page 291 291
 • Page 292 292
 • Page 293 293
 • Page 294 294
 • Page 295 295
 • Page 296 296
 • Page 297 297
 • Page 298 298
 • Page 299 299
 • Page 300 300
 • Page 301 301
 • Page 302 302
 • Page 303 303
 • Page 304 304
 • Page 305 305
 • Page 306 306
 • Page 307 307
 • Page 308 308
 • Page 309 309
 • Page 310 310
 • Page 311 311
 • Page 312 312
 • Page 313 313
 • Page 314 314
 • Page 315 315
 • Page 316 316
 • Page 317 317
 • Page 318 318
 • Page 319 319
 • Page 320 320
 • Page 321 321
 • Page 322 322
 • Page 323 323
 • Page 324 324
 • Page 325 325
 • Page 326 326
 • Page 327 327
 • Page 328 328
 • Page 329 329
 • Page 330 330
 • Page 331 331
 • Page 332 332
 • Page 333 333
 • Page 334 334
 • Page 335 335
 • Page 336 336
 • Page 337 337
 • Page 338 338
 • Page 339 339
 • Page 340 340
 • Page 341 341
 • Page 342 342
 • Page 343 343
 • Page 344 344
 • Page 345 345
 • Page 346 346
 • Page 347 347
 • Page 348 348
 • Page 349 349
 • Page 350 350
 • Page 351 351
 • Page 352 352
 • Page 353 353
 • Page 354 354
 • Page 355 355
 • Page 356 356
 • Page 357 357
 • Page 358 358
 • Page 359 359
 • Page 360 360
 • Page 361 361
 • Page 362 362
 • Page 363 363
 • Page 364 364
 • Page 365 365
 • Page 366 366
 • Page 367 367
 • Page 368 368
 • Page 369 369
 • Page 370 370

LG HBS 850 lima Instrukcja obsługi

Kategoria
Telefony
Typ
Instrukcja obsługi
Ten podręcznik jest również odpowiedni dla