SKODA Citigo (2012/05) Instrukcja obsługi

Marka
SKODA
Model
Citigo (2012/05)
Rodzaj
Instrukcja obsługi
SIMPLY CLEVER
ŠKODA Citigo
Instrukcja obsługi
Wstęp
Dziękujemy za okazane zaufanie przy wyborze samochodu marki ŠKODA
.
Kupując nowy samochód marki ŠKODA, nabyli Państwo samochód z najnowocześniejszą techniką i bogatym
wyposażeniem. Dlatego też zachęcamy Państwa do uważnego przeczytania tej instrukcji obsługi, co pozwoli
szybko i dokładnie poznać samochód.
W razie dalszych pytań należy zwrócić się do specjalistycznej stacji obsługi lub do importera.
Przepisy prawne obowiązujące w danym kraju mają pierwszeństwo przed informacjami podanymi w tej in-
strukcji obsługi.
Życzymy Państwu zadowolenia z samochodu marki ŠKODA i szerokiej drogi.
Państwa ŠKODA AUTO a.s. (dalej nazywany ŠKODA)
£
Dokumentacja samochodu
W dokumentacji samochodu znajdą Państwo – oprócz tej „Instrukcji obsługi“ –
również „Książkę obsługi“ i broszurę „W drodze“.
Ponadto mogą się tam znaleźć dodatkowe instrukcje obsługi (np. radioodtwarza-
cza), zależnie od wyposażenia samochodu.
W razie stwierdzenia braku któregoś z powyższych dokumentów należy zwrócić
się do specjalistycznej stacji obsługi.
Informacje w dokumentach technicznych pojazdu mają pierwszeństwo przed in-
formacjami opublikowanymi w tej instrukcji obsługi.
Instrukcja obsługi
W niniejszej instrukcji obsługi zostały opisane wszystkie dostępne wersje wypo-
sażenia samochodu, nie są jednak opisane jako wyposażenie specjalne, wariant
modelu lub wyposażenie przeznaczone dla określonego rynku.
Dlatego w samochodzie mogą nie występować wszystkie elementy wyposaże-
nia opisane w tej instrukcji obsługi.
Zakres wyposażenia samochodu jest opisany w dokumentach sprzedaży otrzyma-
nych przy jego zakupie. Dalsze informacje można otrzymać od właściwego dealera
ŠKODA.
Ilustracje mogą w pewnych szczegółach wyglądać inaczej niż w przypadku Pań-
stwa samochodu – mają one wyłącznie ogólne znaczenie informacyjne.
Książka obsługi
zawiera:
dane samochodu;
potwierdzenie wykonania przeglądu;
zatwierdzenie gwarancji mobilności (występuje tylko w niektórych krajach);
ważne informacje na temat gwarancji.
Potwierdzenia wykonanych przeglądów serwisowych są warunkiem uznania ro-
szczeń gwarancyjnych i wynikających z rękojmi.
Dlatego oddając samochód do fachowej stacji obsługi, należy zawsze mieć ze so-
bą Książkę obsługi.
W razie zagubienia lub zniszczenia Książki obsługi należy się zwrócić do specjalis-
tycznej stacji obsługi, która wykonywała obsługę techniczną samochodu. Stacja ta
wystawi duplikat, w którym będą potwierdzone wszystkie dotychczasowe czyn-
ności obsługowe.
Broszura „W drodze”
Zawiera ważne numery telefonów w poszczególnych krajach oraz adresy i numery
telefonów importerów ŠKODA.
Indeks
Układ niniejszej instrukcji obsługi (objaśnienia) 5
Zastosowane skróty
Obsługa
Kokpit 9
Przegląd 8
Wskaźniki i lampki kontrolne 10
Zestaw wskaźników 10
Wyświetlacz wielofunkcyjny (komputer
pokładowy) 12
Lampki kontrolne 16
Odryglowanie i zaryglowanie 23
Kluczyk samochodu 23
Centralne ryglowanie 24
Pilot zdalnego sterowania 27
Pokrywa bagażnika 28
Elektryczne podnośniki szyb 29
Tylne okna 30
Elektryczny panoramiczny dach przesuwno-
uchylny 30
Światła i widoczność 32
Światła 32
Oświetlenie wnętrza 35
Widoczność 36
Wycieraczki i spryskiwacze 37
Lusterko wsteczne 39
Siedzenia i schowki 41
Fotele przednie 41
Zagłówki 43
Siedzenie tylne 43
Bagażnik 44
Bagażnik dachowy 47
Uchwyt na napoje 48
Popielniczka 48
Zapalniczka, gniazdo 12 V 49
Schowki podręczne 50
Haczyk do ubrań 53
Uchwyt na bilet parkingowy 53
Ogrzewanie i klimatyzacja 54
Ogrzewanie i klimatyzacja 54
Kratki nawiewu powietrza 55
Ogrzewanie 55
Klimatyzacja 56
Przygotowanie do jazdy i jazda 59
Uruchamianie i wyłączanie silnika 59
Hamowanie i układy wspomagania hamowania 61
Zmiana biegów (ręczna skrzynia biegów) 64
Pedały 65
Pomoc w parkowaniu 65
Optyczny układ parkowania 66
Tempomat (GRA) 67
Układ START-STOP 68
Układ City Safe Drive 69
Automatyczna skrzynia biegów 73
Automatyczna skrzynia biegów ASG 73
Komunikacja 77
Telefony komórkowe i radiotelefony 77
Urządzenie wielofunkcyjne Move & Fun 77
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo bierne 79
Informacje ogólne 79
Właściwa pozycja siedząca 80
Pasy bezpieczeństwa 83
Pasy bezpieczeństwa 83
Układ poduszek bezpieczeństwa 87
Opis układu poduszek bezpieczeństwa 87
Czołowe poduszki bezpieczeństwa 88
Boczne poduszki bezpieczeństwaHead-Thorax 90
Wyłączanie poduszek bezpieczeństwa 91
Bezpieczne przewożenie dzieci 93
fotelik dziecięcy 93
Wskazówki na temat jazdy
Jazda a ochrona środowiska 97
Pierwsze 1 500 kilometrów i potem 97
Katalizator 97
Jazda ekonomiczna i przyjazna środowisku 98
Nieszkodliwość dla środowiska 100
Podróże zagraniczne 101
Unikanie uszkodzeń samochodu 101
Przejeżdżanie przez wodę na drodze 101
Wskazówki eksploatacyjne
Konserwacja i czyszczenie samochodu 103
konserwacja samochodu 103
Sprawdzanie i dolewanie 110
Paliwo 110
Komora silnika 112
Akumulator 118
Koła i opony 122
Koła 122
Akcesoria, zmiany i wymiana części 128
Wprowadzenie 128
Zmiany i pogorszenie działania układu poduszek
bezpieczeństwa 128
Jazda z przyczepą 129
3
Indeks
Samodzielne naprawy
Samodzielne naprawy 130
Apteczka i trójkąt ostrzegawczy 130
Gaśnica 130
Zestaw narzędzi 130
Wymiana kół 131
Zestaw awaryjny 135
Rozruch awaryjny 137
Holowanie pojazdu 139
Bezpieczniki i żarówki 141
Bezpieczniki 141
Żarówki 144
Dane techniczne
Dane techniczne 148
Wprowadzenie 148
Ciężary 148
Dane samochodu 148
Zużycie paliwa zgodnie z przepisami ECE i
dyrektywami UE 149
Wymiary 149
Specyfikacja i objętość silnika 149
Silnik 1,0 l/44 kW - EU5 150
Silnik 1,0 l/55 kW - EU5 151
Spis treści
4
Indeks
Układ niniejszej instrukcji obsługi
(objaśnienia)
Niniejsza instrukcja została ułożona według określonych reguł, aby ułatwić znaj-
dowanie i uzyskiwanie potrzebnych informacji.
Rozdział, spis treści i indeks haseł
Tekst niniejszej instrukcji obsługi jest podzielony na stosunkowo krótkie odcinki,
ujęte w przejrzyste rozdziały. Aktualny rozdział jest zawsze zaznaczony na pasku
u dołu prawej strony.
Podzielony na rozdziały spis treści oraz obszerny indeks haseł na końcu instrukcji
obsługi pomogą Państwu szybko znaleźć potrzebną informację.
Informacje o kierunku
Wszelkie informacje o kierunku, jak „z lewej“, „z prawej“, „z przodu“, „z tyłu“ są
podane względem kierunku jazdy samochodu.
Objaśnienia symboli
Koniec podrozdziału.
£ Podrozdział jest kontynuowany na następnej stronie.
Wskazówki
UWAGA
Najważniejsze wskazówki są oznaczone tytułem UWAGA. UWAGA wskazuje
na grożące niebezpieczeństwo wypadku lub zranienia. W tekście często zna-
leźć można podwójną strzałkę, za którą jest mały trójkąt z wykrzyknikiem.
Symbol ten daje znać o wskazówce UWAGA na końcu podrozdziału, która ko-
niecznie musi być przestrzegana.
OSTROŻNIE
Wskazówka Ostrożnie zwraca uwagę na możliwość uszkodzenia samochodu (np.
uszkodzenia skrzyni biegów) lub na groźbę spowodowania wypadku.
Informacja dotycząca środowiska
Wskazówka Środowisko zwraca uwagę na sprawy ekologii. Zawiera ona np. pora-
dy, jak osiągnąć mniejsze zużycie paliwa.
Informacja
Zwykła Wskazówka zwraca uwagę na ważne informacje na temat użytkowania
samochodu.
5
Układ niniejszej instrukcji obsługi (objaśnienia)
Zastosowane skróty
Skrót Znaczenie
obr./min. Obroty silnika na minutę
ABS Układ przeciwpoślizgowy hamulców
ASG Automatyczna skrzynia biegów
CO
2
w g/km Ilość tlenku węgla w gramach na przejechany kilometr
EDS Elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
EPC kontrola sterowania silnika
ESC Układ stabilizacji toru jazdy
kW Kilowatt, jednostka mocy silnika
MG Ręczna skrzynia biegów
MFD Komputer pokładowy
Nm Newtonmetr, jednostka momentu obrotowego silnika
TC Kontrola trakcji
6
Zastosowane skróty
7
Zastosowane skróty
Rys. 1 Kokpit
8
Obsługa
Obsługa
Kokpit
Przegląd
Elektryczne podnośniki szyb w drzwiach kierowcy 29
Przycisk centralnego ryglowania 26
Elektryczna regulacja położenia lusterek zewnętrznych 39
Kratki nawiewu powietrza 55
Przełącznik wielofunkcyjny:
Kierunkowskazy i światła drogowe, sygnał świetlny 35
Tempomat 67
Kierownica:
z sygnałem dźwiękowym
z czołową poduszką bezpieczeństwa kierowcy 88
Zestaw wskaźników: Wskaźniki i lampki kontrolne 10
Przełącznik wielofunkcyjny:
Komputera pokładowego, 12
wycieraczki i spryskiwacze szyb 37
Pokrętła regulacji ogrzewania lewego fotela 42
W zależności od wyposażenia:
Zespół obsługowy ogrzewania 55
Zespół obsługowy klimatyzacji 56
Gniazdo na uchwyt urządzenia wielofunkcyjnego Move & Fun 77
Lampka kontrolna wyłączenia czołowych poduszek bezpieczeń-
stwa pasażera 92
Włącznik świateł awaryjnych 34
Schowek podręczny po stronie pasażera 51
Czołowa poduszka bezpieczeństwa pasażera 88
Kratki nawiewu powietrza 55
Włącznik świateł 32
Dźwignia odryglowania pokrywy komory silnika 112
Pokrętła regulacji zasięgu świateł reflektorów głównych 34
Dźwignia do ustawiania kierownicy 60
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Wyłącznik zapłonu 61
Radio
Przycisk układu City Safe Drive 69
W zależności od wyposażenia:
Dźwignia zmiany biegów ręcznej skrzyni biegów 64
Dźwignia sterująca (automatyczna skrzynia biegów) 74
Schowek 52
Pokrętła regulacji ogrzewania prawego fotela 42
Informacja
W samochodach fabrycznie wyposażonych w radioodtwarzacz została dołączo-
na oddzielna instrukcja do obsługi tego urządzenia.
W samochodach z kierownicą z prawej strony rozmieszczenie elementów obsłu-
gi częściowo odbiega od układu pokazanego na ilustracji » rys. 1. Symbole po-
szczególnych elementów obsługi są jednak takie same.
21
22
23
24
25
26
9
Kokpit
Wskaźniki i lampki kontrolne
Zestaw wskaźników
ä Wprowadzenie do tematu
W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących tema-
tów:
Przegląd zestawu wskaźników 10
Prędkościomierz 11
Wskaźnik ilości paliwa 11
Obrotomierz 11
Licznik przebiegu kilometrów samochodu 11
Wskaźnik okresów międzyobsługowych 12
Zalecenia dotyczące zmiany biegów 12
UWAGA
Koncentruj się przede wszystkim na kierowaniu samochodem! Kierowca po-
nosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu.
Nigdy nie naciskać elementów obsługowych zestawu wskaźników, tylko
przy zatrzymanym samochodzie!
Przegląd zestawu wskaźników
Rys. 2 Zestaw wskaźników — wariant 1
Rys. 3 Zestaw wskaźników — wariant 2
Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa na stronie 10.
Prędkościomierz » Strona 11
Wyświetlacz:
z licznikiem przebiegu samochodu » Strona 11
ze wskaźnikiem temperatury zewnętrznej » Strona 14
£
ä
1
2
10
Obsługa
ze wskaźnikiem okresów międzyobsługowych » Strona 12
z komputerem pokładowym » Strona 12
Przycisk kasowania wskaźnika licznika przebiegu dziennego (trip) » Stro-
na 11
Wskaźnik ilości paliwa » Strona 11
Obrotomierz » Strona 11
Przycisk ustawiania zegara » Strona 14
Prędkościomierz
Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa na stronie 10.
W zależności od pojazdu prędkość jest wskazywana w km/h lub w mph i km/h.
Wskaźnik ilości paliwa
Rys. 4 Wskaźnik ilości paliwa
Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa na stronie 10.
Wskaźnik ilości paliwa działa tylko, gdy jest włączony zapłon.
Pojemność zbiornika paliwa wynosi około 35 litry. Gdy ilość paliwa w zbiorniku
spadnie do poziomu rezerwy, na wyświetlaczu zestawu wskaźników pojawia się
symbol ostrzegawczy » rys. 4 - lub przez 10 sekund miga symbol równo-
cześnie z pozostałymi segmentami na wyświetlaczu zestawu wskaźników » rys. 4
-
. Wtedy w zbiorniku paliwa jest jeszcze około 4 litrów paliwa. Symbol ten przy-
pomina kierowcy o konieczności zatankowania.
3
4
5
6
ä
ä
Dodatkowo słychać pojedynczy sygnał ostrzegawczy.
OSTROŻNIE
Nigdy nie dopuścić do całkowitego opróżnienia zbiornika paliwa! Nierównomierne
podawanie paliwa może być przyczyną nierównej pracy silnika. Niespalone paliwo
przedostaje się wtedy do układu wydechowego i może uszkodzić katalizator.
Obrotomierz
Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa na stronie 10.
Czerwony obszar na podziałce obrotomierza
5
» rys. 3 oznacza obszar, w którym
sterownik rozpoczyna ograniczanie prędkości obrotowej silnika. Sterownik silnika
ogranicza prędkość obrotową do bezpiecznej wartości granicznej.
Przed osiągnięciem czerwonego pola na obrotomierzu zmienić na wyższy bieg.
W celu zachowania optymalnej prędkości obrotowej silnika należy uwzględnić na-
stępujące zalecenia » strona 12, Zalecenia dotyczące zmiany biegów.
Unikać wystąpienia zbyt wysokiej prędkości obrotowej silnika w okresie dociera-
nia, a także na początku każdej jazdy, zanim silnik osiągnie temperaturę roboczą.
Informacja dotycząca środowiska
Wcześniejsza zmiana na wyższy bieg pomaga zaoszczędzić paliwo, zmniejsza ha-
łas i oszczędza środowisko, a także wydłuża trwałość i niezawodność silnika.
Licznik przebiegu kilometrów samochodu
Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa na stronie 10.
Informacja o przebytej odległości jest podawana w kilometrach (km). W niektórych
krajach jednostką miary jest „mila“.
Przycisk kasowania
Aby przełączyć się między licznikiem przebiegu łącznego a licznikiem przebiegu
dziennego, krótko nacisnąć przycisk
3
» rys. 2 lub » rys. 3.
W celu skasowania wskaźnika licznika przebiegu dziennego wcisnąć na dłużej
przycisk
3
.
£
ä
ä
11
Wskaźniki i lampki kontrolne
Licznik przebiegu dziennego (trip)
Licznik przebiegu dziennego pokazuje odległość, która została pokonana od os-
tatniego wyzerowania licznika – z dokładnością do 100 m lub do 1/10 mili.
Licznik przebiegu łącznego
Licznik przebiegu łącznego wskazuje całkowity przebieg samochodu w kilome-
trach lub w milach.
Wskaźnik okresów międzyobsługowych
Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa na stronie 10.
Przed osiągnięciem terminu wizyty w serwisie zawsze po włączeniu zapłonu na
wyświetlaczu pojawia się na kilka sekund napis  lub również wskaźnik pozos-
tałych kilometrów.
Jeżeli termin wizyty w serwisie został osiągnięty, po włączeniu zapłonu włącza
się sygnał akustyczny i na kilka sekund pojawia się napis .
Kasowanie wskaźnika okresów międzyobsługowych
Fachowa stacja obsługi:
po wykonaniu odpowiedniej obsługi serwisowej kasuje wskaźnik;
wpisuje wykonane czynności do Książki obsługi;
z boku tablicy rozdzielczej po stronie kierowcy nalepia naklejkę, na której jest
podany termin kolejnej obsługi serwisowej.
Informacja
Po odłączeniu akumulatora wartości wskaźnika okresów międzyobsługowych
pozostają zachowane.
Gdy po zakończeniu naprawy nastąpi wymiana zestawu wskaźników, w liczniku
wskaźnika okresów międzyobsługowych należy wprowadzić prawidłowe wartości.
Wykona to na Państwa zlecenie fachowa stacja obsługi.
Wyczerpujące informacje na temat okresów międzyobsługowych są podane w
Książce obsługi.
Zalecenia dotyczące zmiany biegów
Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa na stronie 10.
ä
ä
Na wyświetlaczu zestawu wskaźników wyświetla się informacja o włączonym
biegu.
W celu jak najmniejszego zużycia paliwa w czasie jazdy, na wyświetlaczu wy-
świetla się wskazanie optymalnej zmiany biegów.
widok Znaczenie
Optymalny bieg.
Zalecenie zmiany biegu na wyższy.
Zalecenie zmiany biegu na niższy.
OSTROŻNIE
Odpowiedzialność za wybór prawidłowego biegu w różnych sytuacjach drogo-
wych, na przykład podczas wyprzedzania, ponosi kierowca.
Wyświetlacz wielofunkcyjny (komputer pokładowy)
ä Wprowadzenie do tematu
W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących tema-
tów:
Pamięć 13
Obsługa 13
Zegar cyfrowy 14
Temperatura zewnętrzna 14
Czas jazdy 14
Chwilowe zużycie paliwa 15
Średnie zużycie paliwa 15
Zasięg jazdy 15
Odległość 15
Średnia prędkość jazdy 15
Bieżąca prędkość 16
Temperatura płynu chłodzącego 16
Ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości jazdy 16
£
12
Obsługa
Wyświetlacz wielofunkcyjny można włączyć tylko przy włączonym zapłonie. Po
włączeniu zapłonu wyświetla się ta funkcja, która była wybrana przed jego wyłą-
czeniem.
Funkcje komputera pokładowego wyświetlają się na wyświetlaczu » rys. 5.
UWAGA
Koncentruj się przede wszystkim na kierowaniu samochodem! Kierowca pono-
si pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu.
Informacja
W pewnych wersjach eksportowych wartości wyświetlają się w miarach angiel-
skich.
Pamięć
Rys. 5
Komputer pokładowy
Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa na stronie 12.
Komputer pokładowy ma dwa różne rodzaje pamięci. Wybrana pamięć jest wy-
świetlana na wyświetlaczu » rys. 5.
Dane pamięci pojedynczej jazdy (pamięć nr 1) są pokazywane, gdy na wyświetla-
czu jest widoczne 1. Gdy wyświetla się 2, dostępne są dane pamięci wszystkich
jazd (pamięć nr 2).
Przełączenie między rodzajami pamięci następuje przez naciśnięcie przycisku
B
» rys. 6 w dźwigni włącznika wycieraczek.
ä
Pamięć pojedynczej jazdy (pamięć 1)
Pamięć pojedynczej jazdy zbiera informacje o jeździe trwającej od włączenia do
wyłączenia zapłonu. Jeśli jazda będzie kontynuowana w ciągu 2 godzin od wyłą-
czenia zapłonu, nowo nadchodzące informacje zaktualizują dane dotychczasowej
jazdy. Gdy przerwa w jeździe jest dłuższa niż 2 godziny, pamięć jest automatycz-
nie zerowana.
Pamięć wszystkich jazd (pamięć 2)
Pamięć wszystkich jazd zbiera informacje o dowolnej liczbie pojedynczych jazd o
łącznym czasie trwania do 19 godzin i 59 minut lub przebiegu do 1 999 km. Gdy
następuje przekroczenie jednej z podanych wartości, pamięć jest zerowana i obli-
czenia zaczynają się od nowa.
Pamięć wszystkich jazd, inaczej niż pamięć pojedynczej jazdy, nie jest automa-
tycznie kasowana po przerwie dłuższej niż 2 godziny.
Informacja
Odłączenie akumulatora powoduje wyzerowanie wszystkich wartości pamięci nr 1
i nr 2.
Obsługa
Rys. 6
Komputer pokładowy: elementy
obsługowe
Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa na stronie 12.
Przycisk kołyskowy
A
i przycisk
B
są umieszczone w dźwigni włącznika wyciera-
czek » rys. 6.
Wybieranie pamięci
Krótkim naciśnięciem przycisku
B
» rys. 6 wybrać żądaną pamięć.
£
ä
13
Wskaźniki i lampki kontrolne
Wybieranie funkcji
Nacisnąć krótko górną lub dolną krawędź przycisku
A
» rys. 6. Spowoduje to
wyświetlenie kolejno poszczególnych funkcji komputera pokładowego.
Kasowanie
Wybrać żądaną pamięć.
Wcisnąć przycisk
B
» rys. 6 na co najmniej 1 sekundę.
Przyciskiem
B
zeruje się następujące wartości wybranej pamięci:
średnie zużycie paliwa;
przebyta odległość;
średnia prędkość jazdy;
czas jazdy.
Zegar cyfrowy
Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa na stronie 12.
Czas ustawia się w następujący sposób.
Przestawić przycisk kołyskowy
A
» rys. 6 w górę lub w dół w celu przejścia do
wyświetlania godziny.
Nacisnąć przycisk
6
» rys. 3 w celu zaznaczenia wskaźnika godzin, tak aby za-
czął migać.
W celu dalszego ustawiania wcisnąć przycisk
3
. W celu szybkiego przewinię-
cia przytrzymać przycisk wciśnięty.
Nacisnąć przycisk
6
w celu zaznaczenia wskaźnika minut, tak aby zaczął mi-
gać.
W celu dalszego ustawiania wcisnąć przycisk
3
. W celu szybkiego przewinię-
cia przytrzymać przycisk wciśnięty.
Potwierdzić ustawioną wartość przez ponowne wciśnięcie przycisku
6
lub za-
czekać ok. 5 sekund. Ustawienie zostanie zapisane automatycznie (wartość
przestaje migać).
ä
Temperatura zewnętrzna
Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa na stronie 12.
Temperatura zewnętrzna jest pokazywana na wyświetlaczu po włączeniu zapło-
nu.
W temperaturze poniżej +4 °C pojawia się wskazanie temperatury zewnętrznej i
symbol płatka śniegu (ostrzeżenie przed gołoledzią), który miga najpierw przez
kilka sekund, a następnie wyświetla się razem ze wskazaniem temperatury zew-
nętrznej.
UWAGA
Nigdy nie polegać wyłącznie na wskazaniach temperatury zewnętrznej, że
jezdnia na pewno nie jest oblodzona. Także w temperaturze około +4 °C może
wystąpić oblodzenie drogi – ostrzeżenie przed możliwością gołoledzi!
Czas jazdy
Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa na stronie 12.
Na wyświetlaczu pokazywany jest czas jazdy, jaki upłynął od ostatniego wyzero-
wania pamięci » Strona 13. Aby zmierzyć czas jazdy od określonego momentu, na-
leży w tym momencie wyzerować pamięć przez naciśnięcie przycisku
B
» rys. 6.
Maksymalna wyświetlana wartość dla obu rodzajów pamięci wynosi 19 godzin i 59
minut. Po przekroczeniu tej wartości ponownie wyświetla się zero.
ä
ä
14
Obsługa
Chwilowe zużycie paliwa
Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa na stronie 12.
Na wyświetlaczu wyświetla się chwilowe zużycie paliwa w l/100 km
1)
. Na podsta-
wie tej wartości można dopasować sposób jazdy do zakładanego zużycia paliwa.
Gdy samochód stoi lub jedzie wolno, wartość podawana jest w l/h
2)
.
Średnie zużycie paliwa
Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa na stronie 12.
Na wyświetlaczu wyświetla się średnie zużycie paliwa w l/100 km,
1 )
liczone od
czasu ostatniego wyzerowania pamięci » Strona 13. Na podstawie tej wartości
można dopasować sposób jazdy do zakładanego zużycia paliwa.
Aby ustalić średnie zużycie paliwa w określonym czasie, na początku nowego ok-
resu pomiarowego trzeba wyzerować pamięć przyciskiem
B
» rys. 6. Po wyzero-
waniu na wyświetlaczu przez pierwsze ok. 300 metrów wyświetlają się tylko kre-
ski.
Podczas jazdy podawana wartość jest regularnie aktualizowana.
Informacja
Nie wyświetla się całkowita ilość zużytego paliwa.
Zasięg jazdy
Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa na stronie 12.
Na wyświetlaczu jest podawany szacunkowy zasięg jazdy w kilometrach. Wartość
ta mówi, jaką odległość można jeszcze przebyć samochodem przy obecnej ilości
paliwa w zbiorniku i dotychczasowym sposobie jazdy.
ä
ä
ä
Wyświetlana wartość się zmienia skokowo co 10 km. Po zapaleniu się lampki kon-
trolnej rezerwy paliwa wskazanie będzie się zmieniało co 5 km.
Podstawą obliczenia zasięgu jazdy jest zużycie paliwa, jakie występowało w ciągu
ostatnich 50 km. Dzięki oszczędnemu jeżdżeniu zasięg jazdy wzrasta.
Odległość
Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa na stronie 12.
Na wyświetlaczu wyświetla się odległość, jaka została przebyta od ostatniego
wyzerowania pamięci » Strona 13. Aby zmierzyć odległość pokonaną od określo-
nego momentu, należy w tym momencie wyzerować pamięć przez naciśnięcie
przycisku
B
» rys. 6.
Maksymalna wartość dla obu rodzajów pamięci wynosi 1 999 km. Po przekrocze-
niu tej wartości ponownie wyświetla się zero.
Średnia prędkość jazdy
Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa na stronie 12.
Na wyświetlaczu wyświetla się średnia prędkość jazdy w km/h, liczona od czasu
ostatniego wyzerowania pamięci » Strona 13. Aby zmierzyć średnią prędkość w
określonym przedziale czasu, należy na początku pomiaru wyzerować pamięć za
pomocą przycisku
B
» rys. 6.
Po wyzerowaniu na wyświetlaczu przez pierwsze ok. 300 metrów wyświetlają się
tylko kreski.
Podczas jazdy podawana wartość jest regularnie aktualizowana.
ä
ä
1)
W modelach przeznaczonych dla niektórych krajów zużycie paliwa jest wskazywane w km/l.
2)
W modelach przeznaczonych dla niektórych krajów przy stojącym pojeździe jest wyświetlane wska-
zanie --,- km/l.
15
Wskaźniki i lampki kontrolne
Bieżąca prędkość
Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa na stronie 12.
Na wyświetlaczu wyświetla się bieżąca prędkość, która jest taka sama, jak pręd-
kość pokazywana na prędkościomierzu
1
» rys. 3.
Temperatura płynu chłodzącego
Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa na stronie 12.
Na wyświetlaczu jest wskazywana aktualna temperatura płynu chłodzącego.
Ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości jazdy
Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa na stronie 12.
Ustawianie limitu prędkości przy stojącym pojeździe
Przy użyciu przycisku
A
» rys. 6 w dźwigni włącznika wycieraczek wybrać pozy-
cję menu Ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości jazdy.
Włączyć ustawianie limitu prędkości przez wciśnięcie przycisku
B
(wartość mi-
ga).
Przy użyciu przycisku
A
ustawić wybrany limit prędkości, np 50 km/h.
Przy użyciu przycisku
B
potwierdzić wybrany limit prędkości lub zaczekać ok. 5
sekund, aż ustawienie zostanie zapisane automatycznie (wartość przestaje mi-
gać).
W ten sposób można ustawiać limit w odstępach co 5 km/h.
Ustawianie limitu prędkości przy jadącym pojeździe
Przy użyciu przycisku
A
» rys. 6 wybrać pozycję menu Ostrzeżenie o przekro-
czeniu prędkości jazdy.
Jechać z określoną prędkością, np. 50 km/h.
Przez wciśnięcie przycisku
B
przejąć aktualną prędkość jako limit prędkości
(wartość miga).
Limit prędkości można zmieniać w odstępach co 5 km/h (np. przejęta prędkość 47
km/h zostaje zwiększona do 50 km/h lub spada do 45 km/h).
ä
ä
ä
Ponownie naciskając przycisk
B
, potwierdzić wybrany limit prędkości lub za-
czekać ok. 5 sekund, aż ustawienie zostanie zapisane automatycznie (wartość
przestaje migać).
Zmienianie i zerowanie limitu prędkości
Przy użyciu przycisku
A
» rys. 6 wybrać pozycję menu Ostrzeżenie o przekro-
czeniu prędkości jazdy.
Naciskając przycisk
B
, można skasować limit prędkości.
Ponownie naciskając przycisk
B
, można włączyć ustawianie limitu prędkości.
Przy przekroczeniu ustawionej prędkości włącza się sygnał dźwiękowy. Jedno-
cześnie na wyświetlaczu pojawia się komunikat Ostrzeżenie o przekroczeniu
prędkości jazdy z ustawioną wartością graniczną.
Ustawiona granica prędkości pozostanie zapisana także po wyłączeniu zapłonu.
Lampki kontrolne
Przegląd
Lampki kontrolne sygnalizują określone funkcje lub zakłócenia i może im towarzy-
szyć pojawienie się sygnału akustycznego.
Lampki kontrolne na zestawie wskaźników
kierunkowskaz (lewy) » Strona 17
kierunkowskaz (prawy) » Strona 17
Światła drogowe » Strona 17
Tylne światło przeciwmgłowe » Strona 18
Tempomat » Strona 18
Układ poduszek bezpieczeństwa » Strona 18
system kontroli spalin » Strona 18
£
16
Obsługa
Elektromechaniczny układ wspomagania
kierownicy
» Strona 18
Ciśnienie oleju silnikowego » Strona 18

Kontrola sterownika silnika (silniki benzyno-
we)
» Strona 19
Temperatura silnika i poziom płynu chłodzą-
cego
» Strona 19
Układ stabilizacji toru jazdy (ESC) » Strona 19
Kontrola trakcji (TC) » Strona 20
Układ przeciwpoślizgowy hamulców (układ
ABS)
» Strona 20
Lampka niezapiętego pasa bezpieczeństwa » Strona 20
Układ hamulcowy » Strona 20
Hamulec ręczny » Strona 21
Alternator » Strona 21
Rezerwa paliwa » Strona 11
Automatyczna skrzynia biegów » Strona 21
Lampki kontrolne na wyświetlaczu zestawu wskaźników
Zapięty pas bezpieczeństwa – tylne siedze-
nie
» Strona 22
Nie zapięty pas bezpieczeństwa – tylne sie-
dzenie
Układ City Safe Drive » Strona 22
Układ START-STOP » Strona 22
Wskaźnik ilości paliwa i wskaźnik rezerwy
paliwa
» Strona 11
UWAGA
W przypadku braku reakcji na włączenie się lampki kontrolnej oraz ignoro-
wania odpowiednich opisów i wskazówek ostrzegawczych może dojść do po-
ważnych obrażeń ciała lub uszkodzeń samochodu.
Komora silnika samochodu jest obszarem niebezpiecznym. Podczas prac w
komorze silnika, np. sprawdzania i dolewania płynów, można się skaleczyć lub
oparzyć; występuje też niebezpieczeństwo wypadku lub pożaru. Koniecznie
stosować się do ostrzeżeń »
strona 112, Komora silnika.
Informacja
Rozmieszczenie lampek kontrolnych zależy od rodzaju silnika. Symbole przed-
stawione w zamieszczonym dalej opisie funkcji są także symbolami lampek kon-
trolnych w zestawie wskaźników.
Usterki wyświetlają się w zestawie wskaźników jako symbole czerwone (priory-
tet 1 – niebezpieczeństwo) lub żółte (priorytet 2 – ostrzeżenie).
Kierunkowskazy
W zależności od położenia dźwigni kierunkowskazów miga lewa lub prawa
lampka kontrolna.
W razie uszkodzenia kierunkowskazu lampka kontrolna miga mniej więcej dwa
razy szybciej.
Po włączeniu świateł awaryjnych migają równocześnie wszystkie kierunkowskazy
i obie lampki kontrolne.
Dalsze informacje » strona 35, Dźwignia kierunkowskazów i świateł drogowych.
Światła drogowe
Lampka kontrolna włącza się, gdy są włączone światła drogowe lub sygnał
świetlny » Strona 32.
17
Wskaźniki i lampki kontrolne
Tylne światło przeciwmgłowe
Lampka kontrolna włącza się, gdy jest włączone tylne światło przeciwmgło-
we » Strona 33.
Tempomat
Lampka kontrolna włącza się, jeśli tempomat jest uruchomiony » Strona 67.
Układ poduszek bezpieczeństwa
Nadzorowanie układu poduszek bezpieczeństwa
Lampka kontrolna włącza się na kilka sekund po włączeniu zapłonu.
Jeśli lampka kontrolna nie wyłączy się albo włączy się lub zacznie migać podczas
jazdy, w układzie jest usterka » . Dotyczy to także przypadku, gdy po włączeniu
zapłonu lampka kontrolna w ogóle się nie włącza.
Gotowość poduszek bezpieczeństwa do działania jest nadzorowana elektronicz-
nie także wtedy, gdy któraś z poduszek jest wyłączona.
Poduszka bezpieczeństwa czołowa lub boczna lub napinacze pasów wyłączone
za pomocą testera samochodowego:
Lampka kontrolna świeci po włączeniu zapłonu przez ok. 4 sekundy, po czym
miga jeszcze przez około 12 sekund w interwałach 2-sekundowych.
Po wyłączeniu poduszek bezpieczeństwa za pomocą wyłącznika kluczykowego
poduszek bezpieczeństwa umieszczonego w schowku podręcznym po stronie
pasażera:
Lampka kontrolna włącza się na kilka sekund po włączeniu zapłonu.
Wyłączenie poduszki bezpieczeństwa jest sygnalizowane włączeniem lampki
kontrolnej     w środkowej części tablicy rozdzielczej » stro-
na 92, Wyłącznik kluczykowy czołowej poduszki bezpieczeństwa pasażera.
UWAGA
Jeżeli występuje usterka, układ poduszek bezpieczeństwa należy sprawdzić w
fachowej stacji obsługi. W przeciwnym razie istnieje możliwość, że poduszki
bezpieczeństwa nie zostaną uaktywnione w czasie wypadku.
System kontroli spalin
Lampka kontrolna włącza się po włączeniu zapłonu.
Jeżeli lampka kontrolna nie wyłączy się po uruchomieniu silnika lub włączy się
podczas jazdy, w samochodzie jest usterka, mająca wpływ na skład spalin. Wybra-
ny przez układ sterowania silnika program awaryjny umożliwi dojechanie do naj-
bliższej fachowej stacji obsługi z ograniczoną mocą silnika.
Elektromechaniczny układ wspomagania kierownicy
Lampka kontrolna włącza się na kilka sekund po włączeniu zapłonu.
Jeżeli lampka kontrolna nie zgaśnie po 2 sekundach od włączenia zapłonu lub za-
świeci się podczas jazdy, w elektromechanicznym układzie wspomagania kierow-
nicy jest usterka.
Gdy świeci żółta lampka kontrolna , oznacza to, że doszło do częściowej us-
terki układu wspomagania – siła potrzebna do kierowania może być większa.
Gdy świeci czerwona lampka kontrolna , oznacza to, że doszło do całkowitego
uszkodzenia układu – brak wspomagania, siła potrzebna do kierowania jest
znacznie większa.
Dalsze informacje » Strona 60.
Informacja
Jeśli po ponownym uruchomieniu silnika i krótkiej jeździe żółta lampka kontrol-
na wyłączy się, nie trzeba jechać do stacji obsługi.
Jeżeli akumulator był odłączany i ponownie podłączany, po włączeniu zapłonu
włącza się żółta lampka kontrolna . Po przejechaniu krótkiego odcinka lampka
kontrolna musi się wyłączyć.
Ciśnienie oleju silnikowego
Lampka kontrolna włącza się na kilka sekund po włączeniu zapłonu.
Jeżeli lampka kontrolna nie zgaśnie po uruchomieniu silnika lub zaczyna migać
podczas jazdy, należy zatrzymać samochód i wyłączyć silnik. Sprawdzić poziom
oleju w silniku i w razie potrzeby dolać oleju » strona 114, Sprawdzanie poziomu
oleju.
Dodatkowo słychać pojedynczy sygnał ostrzegawczy.
£
18
Obsługa
Jeżeli z jakichś przyczyn nie można dolać oleju, nie wolno jechać dalej. Może dojść
do poważnych uszkodzeń silnika, dlatego należy wyłączyć silnik i zwrócić się po
pomoc do specjalistycznej stacji obsługi.
Gdy lampka kontrolna miga, nie wolno jechać dalej, nawet jeśli poziom oleju jest
prawidłowy. Silnik nie może pracować nawet na biegu jałowym. Skorzystać z po-
mocy fachowej stacji obsługi.
UWAGA
Jeśli konieczne jest zatrzymanie się z powodów technicznych, wówczas samo-
chód należy ustawić w bezpiecznej odległości od ruchu ulicznego, wyłączyć
silnik i włączyć światła awaryjne » strona 34, Włącznik świateł awaryjnych.
OSTROŻNIE
Czerwona lampka kontrolna ciśnienia oleju nie sygnalizuje niskiego poziomu
oleju! Dlatego poziom oleju trzeba regularnie sprawdzać, najlepiej przy każdym
tankowaniu.
Kontrola sterowania silnika 
Lampka kontrolna  (Electronic Power Control) włącza się na kilka sekund po
włączeniu zapłonu.
Jeżeli lampka kontrolna  nie wyłączy się po uruchomieniu silnika lub włączy się
podczas jazdy, w sterowniku silnika jest usterka. Wybrany przez układ sterowania
silnika program awaryjny umożliwi dojechanie do najbliższej fachowej stacji ob-
sługi z ograniczoną mocą silnika.
Temperatura silnika i poziom płynu chłodzącego
Lampka kontrolna włącza się na kilka sekund po włączeniu zapłonu.
Jeżeli lampka kontrolna nie zgaśnie lub zaczyna migać podczas jazdy, oznacza
to za wysoką temperaturę silnika lub za niski poziom płynu chłodzącego.
Słychać pojedynczy sygnał ostrzegawczy.
W takim przypadku należy zatrzymać samochód, wyłączyć silnik i sprawdzić po-
ziom płynu chłodzącego, w razie potrzeby dolać.
Jeżeli z jakichś przyczyn nie można dolać płynu, nie wolno jechać dalej. Może
dojść do poważnych uszkodzeń silnika, dlatego należy wyłączyć silnik i zwrócić
się po pomoc do specjalistycznej stacji obsługi.
Jeżeli poziom płynu chłodzącego jest prawidłowy, podwyższenie temperatury mo-
że być spowodowane usterką w obwodzie wentylatora chłodnicy. Sprawdzić bez-
piecznik wentylatora chłodnicy i w razie potrzeby wymienić » strona 143, Bez-
pieczniki w komorze silnika.
Jeżeli lampka kontrolna nie wyłącza się mimo prawidłowego poziomu płynu chło-
dzącego i prawidłowego stanu bezpiecznika, nie wolno kontynuować jazdy. Sko-
rzystać z pomocy fachowej stacji obsługi.
Dalsze informacje » strona 115, Płyn chłodzący.
UWAGA
Jeśli konieczne jest zatrzymanie się z powodów technicznych, wówczas sa-
mochód należy ustawić w bezpiecznej odległości od ruchu ulicznego, wyłączyć
silnik i włączyć światła awaryjne » Strona 34.
Układ stabilizacji toru jazdy (ESC)
Lampka kontrolna włącza się na kilka sekund po włączeniu zapłonu.
W przypadku ingerencji układu ESC i pomocy w stabilizacji toru jazdy samochodu
miga lampka kontrolna w zestawie wskaźników.
Gdy w układzie ESC pojawi się błąd, lampka kontrolna włączy się na stałe .
Ponieważ układ ESC współpracuje z układem ABS, lampka kontrolna ESC włącza
się również przy uszkodzeniu układu ABS.
Jeżeli lampka kontrolna świeci od razu po uruchomieniu silnika, układ ESC może
być wyłączony z przyczyn technicznych. W tym przypadku ESC można ponownie
włączyć, wyłączając i włączając zapłon. Gdy lampka kontrolna zgaśnie, układ ESC
jest znowu w pełni gotowy do pracy.
Dalsze informacje » strona 63, Układ stabilizacji toru jazdy (ESC).
Informacja
Jeżeli akumulator był odłączany i ponownie podłączany, po włączeniu zapłonu
włącza się lampka kontrolna . Po przejechaniu krótkiego odcinka lampka kon-
trolna musi się wyłączyć.
19
Wskaźniki i lampki kontrolne
/