Wolfcraft LC 300 Instrukcja obsługi

Marka
Wolfcraft
Model
LC 300
Rodzaj
Instrukcja obsługi
N
Gilotyna do cięcia paneli z laminatu
Gilotyna do cięcia paneli laminowanych przeznaczona jest do ręcznego cięcia paneli laminowanych o
maksymalnej szerokość do 40,0 cm i grubości MDF/HDF do 11 mm + izolacja akustyczna.
Nóż tnący gilotyny do cięcia paneli z laminatu wykonany jest z trwałego, odpornego na zużycie materiału.
Z uwagi na specjalny kształt ostrza noża, nie jest konieczne a wręcz jest niedozwolone jego szlifowanie lub
ostrzenie.
Połączenie śrubowe uchwytu noża należy w razie potrzeby dociągnąć.
Podczas montażu i obsługi urządzenia prosimy przestrzegać informacji zawartych na ilustracjach
zamieszczonych na stronach 2 - 9.
Wskazówka: W przypadku cięcia grubszego laminatu, przyrząd można przykręcić do drewnianej płyty używając
w tym celu dołączonych wkrętów. Dzięki temu zwiększy się stabilność gilotyny.
Wskazówki użytkowania:
1. Trzymając za rękojeść otworzyć całkowicie nóż tnący.
2. Położyć panel z laminatu i docisnąć go do krawędzi prowadnicy - w ten sposób powstanie dokładny kąt cięcia
90 stopni.
Wskazówka: drugi koniec panela z laminatu podeprzeć tak, aby leżał on poziomo na krawędzi prowadnicy.
3. Poprzez równomierne naciskanie noża tnącego w dół wykonane zostanie czyste cięcie. Celem osiągnięcia
optymalnego rezultatu prosimy zwrócić uwagę aby nóż tnący był dociskany równo, prostopadle w dół.
4. Uwaga: podczas cięcia pod kątem oraz przy cięciu wzdłużnym (np. przy wykonywaniu paneli kończących)
należy przed cięciem usunąć ogranicznik kąta.
Wskazówki bezpieczeństwa:
• Urządzenie należy obsługiwać wyłącznie trzymając za rękojeść, palce bezwarunkowo trzymać poza obszarem
cięcia.
• Urządzenie należy obsługiwać zawsze samemu!
•Jeżeli nie używacie Państwo tego urządzenia to nóż tnący musi pozostać złożony. Jeżeli chcecie Państwo
otworzyć nóż tnący to należy poruszać nim w tył aż do oporu.
• Nie przeprowadzać żadnych modyfikacji ani zmian w urządzeniu.
• W żadnym wypadku nie wolno ostrzyć noża!
• Należy zawsze zwrócić uwagę na to, aby zarówno użytkownik jak i samo urządzenie stali na stabilnym
podłożu.
• Przed rozpoczęciem pracy zawsze sprawdzić prawidłowy montaż używanego urządzenia
(np. połączenia śrubowe).
• Należy zadbać o to, aby Państwa odzież przylegała do ciała (zwłaszcza rękawy) a oczy były należycie
zabezpieczone okularami ochronnymi.
• Dzieci trzymać z daleka od Państwa warsztatu, a swoje urządzenia i narzędzia przechowywać z należytym
zabezpieczeniem.
•Nigdy nie dopuszczać osób niedoświadczonych do pracy z Państwa urządzeniami i narzędziami bez
przyuczenia lub nadzoru.
• Należy pracować zawsze według założonego planu, w skupieniu i przy odpowiednim oświetleniu.
Gwarancja
Droga majsterkowiczko, drogi majsterkowiczu, na nabyty produkt wolfcraft
®
udzielamy
5 lat gwarancji.
O ile w okresie gwarancji wystąpią szkody, spowodowane wadami materiałowymi, wolfcraft
®
dokonuje
nieodpłatnej wymiany. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia zakupu. Proszę dopilnować bezwzględnie
prawidłowego wypełnienia karty gwarancyjnej i dobrze przechować rachunek. Warunkiem dotrzymania
udzielonej gwarancji jest wyłączne użytkowanie zakupionych urządzeń w domu dla potrzeb własnych,
prawidłowa obsługa oraz stosowanie oryginalnych części zamiennych wolfcraft
®
. Roszczenia gwarancyjne
mogą być dochodzone wyłącznie po przedłożeniu kompletnie wypełnionej karty gwarancyjnej.
21
Bdal 6936.000 06.04.2010 15:49 Uhr Seite 21
D Gekauft bei: Kaufdatum:
G Purchased from: Date of purchase:
F Revendeur: Date de l' achat:
E Establecimiento de compra:
Fecha de compra:
n Gekocht bij: Koopdatum:
I Acquistato presso: Data d‘ acquisto:
P Comprado em: Data de compra:
K Købt hos: Købsdato:
S Försäljare: Köpdatum:
f Ostopaikka: Ostopäivä:
N Kjøpt hos: kjøpsdato:
l Nazwa i adres sklepu: data sprzedaży:
q Αγρστηκε στ:
Ημερμηνα αγρς:
T Satın alınan yer: Satın alım tarihi:
k Zakoupeno u: Datum nákupu:
w Vásárlás helye: Vásárlás időpontja:
P Cumpărat de la: Data cumpărării:
e Закупен от: Дата на закупуване:
x Kupljeno kod: Datum kupnje:
r Место покупки: Дата покупки:
wolfcraft
®
GmbH
D-56746 Kempenich
Germany
www.wolfcraft.de
D wolfcraft
®
Gerät:
G wolfcraft
®
equipment:
F Appareil wolfcraft
®
:
E Equipo wolfcraft
®
:
n wolfcraft
®
apparaat:
I Apparecchio wolfcraft
®
:
P Aparelhos wolfcraft
®
:
K wolfcraft
®
apparat:
S wolfcraft
®
maskin:
f wolfcraft
®
laite:
N wolfcraft
®
apparat:
l Wyrób wolfcraft
®
:
q Μηνημα wolfcraft
®
:
T wolfcraft
®
Alet:
k Zařízení wolfcraft
®
:
w wolfcraft
®
készülék:
P Produs wolfcraft
®
:
e Уред wolfcraft®:
x wolfcraft
®
uređaj:
r Устройство wolfcraft®:
D Reklamationsgrund:
G Reason for claim:
F Objet de la réclamation:
E Motivo de la reclamación:
n Reden voor de reclamatie:
I Motivo del reclamo:
P Razão de reclamação:
K Reklamationsgrund:
S Reklamationsskäl:
f Syv valitukseen:
N Reklamasjonsgrunn:
l Powód reklamacji:
q Αιτα παραπνων:
T Talep sebebi:
k Důvod reklamace:
w A reklamáció alapja:
P Motivul reclamaţiei:
e Причина за рекламация:
x Razlog za reklamaciju:
r Причина рекламации:
116306936 / 04.10
Bdal 6936.000 06.04.2010 15:49 Uhr Seite 32
/