Beurer AS80 Skrócona instrukcja obsługi

Typ
Skrócona instrukcja obsługi
I
TR
RUS
PL
13
I Al primo utilizzo T İlk kullanımdan önce r Перед первым
применением Q Przed pierwszym użyciem
1
I Caricare completamente il sensore di attività. Il tempo di ricarica è
di circa 3 ore.
T Etkinlik sensörünü tamamen şarj edin; şarj süresi yakl. 3 saattir.
r Полностью зарядите датчик активности. Зарядка займет
около 3 часов.
Q Naładować do pełna czujnik aktywności. Czas ładowania wynosi
ok. 3 godzin.
2
I Attivare il Bluetooth
®
nelle impostazioni dello smartphone.
T Akıllı telefon ayarlarında Bluetooth
®
‘u etkinleştirin.
r Активируйте в настройках смартфона функцию Bluetooth
®
.
Q Uruchomić funkcję Bluetooth
®
w ustawieniach smartfonu.
14
3
I Scaricare l‘app gratuita HealthManager di Beurer dall‘App Store o da
Google Play Store.
T Ücretsiz Beurer HealthManager uygulamasını App Store veya Google
Play Store’dan indirin.
r Загрузите бесплатное приложение Beurer HealthManager в App
Store или Google Play Store.
Q Pobrać bezpłatną aplikację HealthManager w sklepie App Store lub
Google Play.
4
I Avviare l‘app e seguire le istruzioni.
T Uygulamayı başlatın ve talimatlara izleyin.
r Запустите приложение и следуйте указаниям.
Q Uruchomić aplikację i postępować zgodnie ze wskazówkami.
I
TR
RUS
PL
15
5
I Selezionare AS80 nell‘app.
T Uygulamada AS80 cihazını seçin.
r Выберите в приложении AS80.
Q Wybrać w aplikacji AS80.
6
I Attivare il sensore di attività tenendo premuto il pulsante.
T Etkinlik sensörünü tuşa uzun süre basarak etkinleştirin.
r Активируйте датчик активности долгим нажатием на кнопку.
Q Włączyć czujnik aktywności, przyciskając dłużej przycisk.
16
7
I Per sincronizzare i dati con il proprio smartphone, tenere premuto il
pulsante per 5 secondi.
Diventate attivi!
T Verileri akıllı telefonunuzla senkronize etmek için tuşu 5 saniye basılı
tutun.
Harekete geçin!
r Для синхронизации с Вашим смартфоном удерживайте кнопку
нажатой в течение 5 секунд.
Будьте активны!
Q Aby przeprowadzić synchronizację danych ze smartfonem, należy
trzymać przycisk wciśnięty przez 5 sekund.
Bądź aktywny!
I Trasmissione dei dati T Veri aktarma r Передача данных
Q Przenoszenie danych
I Tenere premuto il pulsante per 5 secondi.
T Tuşu 5 saniye basılı tutun.
r Держите кнопку нажатой в течение 5 секунд.
Q Przytrzymać przycisk wciśnięty przez 5 sekund.
20
указанному адресу для получения подробных сведений— например,
о соответствии директивам ЕС.
Словесный товарный знак Bluetooth
®
и соответствующий логотип являются зарегистрированными
товарными знаками Bluetooth
®
SIG, Inc. Любое использование данных знаков компанией Beurer GmbH
осуществляется по лицензии. Прочие торговые знаки и наименования являются собственностью
соответствующих обладателей.
Q Ważne wskazówki
Urządzenie należy chronić przed wilgocią. Urządzenia nie wolno zanurzać
w wodzie. Unikać kontaktu z kremami do opalania itp., ponieważ mogłyby
one uszkodzić elementy urządzenia wykonane z tworzywa sztucznego.
W przypadku odkręcenia śrub lub nieprawidłowego użytkowania nastąpi
wygaśnięcie gwarancji.
Urządzenie należy zutylizować zgodnie z dyrektywą o zużytych
urządzeniach elektrycznych i elektronicznych – WEEE (Waste Elec-
trical and Electronic Equipment). W razie pytań należy zwrócić się
do odpowiedniej instytucji odpowiedzialnej za utylizację.
Gwarantujemy, że ten produkt jest zgodny z dyrektywą europejską R&TTE
1999/5/WE. Aby uzyskać szczegółowe dane, np. dot. certyfikatu zgod-
ności CE, należy skontaktować się z punktem serwisowym pod podanym
adresem.
Nazwa i logo Bluetooth
®
są zarejestrowanymi znakami marki Bluetooth
®
SIG, Inc. Jakiekolwiek korzystanie
z nich przez fi rmę Beurer GmbH jest objęte licencją. Inne marki handlowe i nazwy marek należą do danych
właścicieli.
I
TR
RUS
PL
21
I Domande
Per ulteriori informazioni consultare il sito
http://www.beurer.com/web/de/service/service.php
T Sorular
Ayrıntılı bilgiler için bkz.
http://www.beurer.com/web/de/service/service.php
r Вопросы
Дополнительная информация:
http://www.beurer.com/web/de/service/service.php
Q Pytania
Więcej informacji
http://www.beurer.com/web/de/service/service.php
I
Ai fi ni dell‘aggiornamento i dati tecnici sono soggetti a modifi che senza preavviso.
T Güncelleme sebebiyle önceden haber verilmeksizin teknik bilgilerde değişiklik yapılabilir.
r В связи с усовершенствованием продукта компания оставляет за собой право на изменение
технических характеристик без предварительного уведомления.
Q Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych z powodu aktualizacji bez
konieczności powiadamiania.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24

Beurer AS80 Skrócona instrukcja obsługi

Typ
Skrócona instrukcja obsługi