Beurer AS80 Instrukcja obsługi

Typ
Instrukcja obsługi

Ten podręcznik jest również odpowiedni dla

18
Q
Serdecznie gratulujemy zakupu nowego czujnika aktywności AS 80
firmy Beurer!
Przed pierwszym użyciem należy aktywować czujnik aktywności, przyciskając dłu-
żej przycisk.
Przed pierwszym użyciem należy zsynchronizować czujnik aktywności ze smartfonem
w celu przeniesienia ustawień podstawowych (np. godziny) na czujnik aktywności.
Czujnik aktywności w sposób nieprzerwany rejestruje aktywność fizyczną użytkow-
nika.
Wszystkie ruchy ciała są przy tym przeliczane na kroki.
W związku z tym dane dotyczące pokonanej trasy mogą odbiegać od rzeczywi-
stych.
Czujnik aktywności jest bryzgoszczelny.
NIE wolno używać czujnika aktywności podczas brania prysznica lub pływania!
Więcej informacji
http://www.beurer.com/web/en/service/faq/faq.php
I Fornitura T Teslimat kapsamı r Комплект поставки
Q Zawartość opakowania
I Bracciale con sensore di attività, cavo di caricamento USB
T Etkinlik sensörlü bileklik, USB şarj kablosu
r Браслет с датчиком активности, USB-кабель для зарядки
Q Pasek na nadgarstek do czujnika aktywności, przewód USB do
ładowania
22
6
I Selezionare AS 80 nell‘app.
T Uygulamada AS 80 cihazını seçin.
r Выберите в приложении AS 80.
Q Wybrać w aplikacji AS 80.
7
I Per sincronizzare i dati con il proprio smartphone, tenere premuto il
pulsante per 5 secondi.
Diventate attivi!
T Verileri akıllı telefonunuzla senkronize etmek için tuşu 5 saniye basılı
tutun.
Harekete geçin!
r Для синхронизации с Вашим смартфоном удерживайте кнопку
нажатой в течение 5 секунд.
Будьте активны!
Q Aby przeprowadzić synchronizację danych ze smartfonem, należy
trzymać przycisk wciśnięty przez 5 sekund.
Bądź aktywny!
I
TR
RUS
PL
23
I Trasmissione dei dati T Veri aktarma r Передача данных
Q Przenoszenie danych
I Tenere premuto il pulsante per 5 secondi.
T Tuşu 5 saniye basılı tutun.
r Держите кнопку нажатой в течение 5 секунд.
Q Przytrzymać przycisk wciśnięty przez 5 sekund.
I Modalità sonno T Uyku modu r Спящий режим
Q Tryb uśpienia
I 1. Premere il pulsante fi nché sul display non compare
.
2. Per attivare o disattivare la modalità sonno, tenere premuto il
pulsante per 3 secondi.
T 1. Ekranda
gösterilene kadar tuşa basın.
2. Uyku modunu etkinleştirmek / kapatmak için tuşu 3 saniye basılı
tutun.
r 1. Нажмите кнопку несколько раз, пока на дисплее не
появится надпись
.
2.
Для активации или деактивации спящего режима
удерживайте кнопку нажатой в течение 3 секунд.
Q 1.
Nacisnąć przycisk tyle razy, aż na wyświetlaczu pojawi się .
2. Aby włączyć lub wyłączyć tryb uśpienia, należy trzymać przycisk
wciśnięty przez 3 sekundy.
26
Настоящим мы гарантируем, что данное изделие соответствует
европейской директиве R&TTE (Директива ЕС по средствам радиосвязи
и телекоммуникационному оконечному оборудованию) 1999/5/EC.
Обратитесь в сервисный центр по указанному адресу для получения
подробных сведений— например, о соответствии директивам ЕС.
Словесный товарный знак Bluetooth
®
и соответствующий логотип являются зарегистрированными
товарными знаками Bluetooth
®
SIG, Inc. Любое использование данных знаков компанией Beurer GmbH
осуществляется по лицензии. Прочие торговые знаки и наименования являются собственностью
соответствующих обладателей.
Q Ważne wskazówki
Urządzenie należy chronić przed wilgocią. Urządzenia nie wolno zanurzać
w wodzie. Unikać kontaktu z kremami do opalania itp., ponieważ mogłyby
one uszkodzić elementy urządzenia wykonane z tworzywa sztucznego.
W przypadku odkręcenia śrub lub nieprawidłowego użytkowania nastąpi
wygaśnięcie gwarancji.
Urządzenie należy zutylizować zgodnie z dyrektywą o zużytych
urządzeniach elektrycznych i elektronicznych – WEEE (Waste Elec-
trical and Electronic Equipment). W razie pytań należy zwrócić się
do odpowiedniej instytucji odpowiedzialnej za utylizację.
Gwarantujemy, że ten produkt jest zgodny z dyrektywą europejską R&TTE
1999/5/WE. Aby uzyskać szczegółowe dane, np. dot. certyfikatu zgodności
CE, należy skontaktować się z punktem serwisowym pod podanym adresem.
I
TR
RUS
PL
27
Nazwa i logo Bluetooth
®
są zarejestrowanymi znakami marki Bluetooth
®
SIG, Inc. Jakiekolwiek korzystanie
z nich przez firmę Beurer GmbH jest objęte licencją. Inne marki handlowe i nazwy marek należą do danych
właścicieli.
I Domande
Per ulteriori informazioni consultare il sito
http://www.beurer.com/web/it/service/faq/faq.php
T Sorular
Ayrıntılı bilgiler için bkz.
http://www.beurer.com/web/en/service/faq/faq.php
r Вопросы
Дополнительная информация:
http://www.beurer.com/web/ru/service/faq/faq.php
Q Pytania
Więcej informacji
http://www.beurer.com/web/en/service/faq/faq.php
I
Ai fini dell‘aggiornamento i dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso.
T Güncelleme sebebiyle önceden haber verilmeksizin teknik bilgilerde değişiklik yapılabilir.
r В связи с усовершенствованием продукта компания оставляет за собой право на изменение
технических характеристик без предварительного уведомления.
Q Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych z powodu aktualizacji bez
konieczności powiadamiania.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28

Beurer AS80 Instrukcja obsługi

Typ
Instrukcja obsługi
Ten podręcznik jest również odpowiedni dla