Matrix MG-A86 Instrukcja obsługi

Marka
Matrix
Kategoria
fitness, gimnastyka
Model
MG-A86
Typ
Instrukcja obsługi
27
PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE
1. Nie należy przekraczać ograniczeń wagowych sprzętu do ćwiczeń.
2. Ustawić ogranicznik bezpieczeństwa na odpowiedniej wysokości, jeśli dotyczy.
3. Jeśli dotyczy, przed rozpoczęciem korzystania należy ustawić siedzenie,
podkładki pod nogi, podkładki pod stopy, regulator zakresu ruchu lub
każdy inny regulowany element do wygodnej pozycji startowej. Należy
się upewnić, że mechanizm regulacji został wpełni zabezpieczony.
Pozwoli to uniknąć kontuzji iobrażeń oraz niekontrolowanych ruchów.
4. Usiąść na ławce (jeśli dotyczy) wwygodnej pozycji do ćwiczeń.
5. Ćwiczenia należy wykonywać, stosując ciężar, który
można bezpiecznie podnieść ikontrolować.
6. Ćwiczenia należy wykonywać wkontrolowany sposób.
7. Wrócić zciężarem do zabezpieczonej pozycji początkowej.
DANE TECHNICZNE PRODUKTU
Maks. waga użytkownika 159 kg / 350 funtów
Maks. obciążenie treningowe 136 kg / 300 funtów
Masa produktu 62 kg / 137 funtów
Wymiary całkowite
(dł. xszer. xwys.)*
166 x 60,5 x 53,5 cm /
65,3 x 23,8 x 21 cala
* Wokół maszyny marki MATRIX należy zapewnić wolną przestrzeń ominimalnej
szerokości 0,6m (24cale), która zapewni dostęp do sprzętu imożliwość
swobodnego przejścia obok niego. Zalecany wustawie ADA odstęp dla
osób poruszających się na wózku inwalidzkim wynosi 0,91m (36 cali).
LISTA PRAC KONSERWACYJNYCH
CZYNNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ
Czyszczenie tapicerki
1
Codziennie
Sprawdzanie linek
2
Codziennie
Czyszczenie drążków prowadzących Co miesiąc
Sprawdzanie komponentów Co miesiąc
Sprawdzanie ramy Co pół roku
Czyszczenie maszyny W razie potrzeby
Czyszczenie uchwytów
1
W razie potrzeby
Smarowanie drążków prowadzących
3
W razie potrzeby
1
Tapicerkę iuchwyty należy czyścić szmatką nasączoną niewielką ilością wody
złagodnym mydłem lub detergentem niezawierającym amoniaku.
2
Przewody należy sprawdzać pod kątem załamań oraz pęknięć. Wrazie stwierdzenia
takich usterek natychmiast wymienić przewody. Jeśli przewód jest zbyt luźny, należy
go naciągnąć bez podnoszenia ciężaru podstawowego.
3
Drążki prowadzące powinny być konserwowane smarem na bazie teflonu. Smar
należy nałożyć na bawełnianą szmatkę, anastępnie rozsmarować na drążkach
prowadzących.
TORQUE VALUES
Śruba M12 (nakrętka Nyloc iFlowdrill) 135 Nm / 100 stopofuntów
Śruba M10 (nakrętka Nyloc iFlowdrill) 77 Nm / 57 stopofuntów
Śruby M8 25 Nm / 18 stopofuntów
M8 ztworzywa sztucznego 15 Nm / 11 stopofuntów
Śruby M6 15 Nm / 11 stopofuntów
Śruby zpodkładką 10 Nm / 7 stopofuntów
STREFA ĆWICZEŃ MASZYNY
60,3 cm
(23,8 cala)
165,8 cm
(65,3 cala)
OBSZAR WOLNY
0,6m (2stopy)
SZEROKIE PRZEJŚCIE
POLSKI
28
GWARANCJA
Informacje dotyczące gwarancji, wtym wyłączenia iograniczenia gwarancji
dotyczące Ameryki Północnej, znajdują się wwitrynie www.matrixfitness.com.
WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
Za udzielenie wskazówek dotyczących prawidłowego
użytkowania sprzętu, zarówno użytkownikom, jak iosobom
nadzorującym, odpowiedzialny jest wyłącznie nabywca
produktów marki MATRIX.
Zaleca się, aby przed rozpoczęciem użytkowania poinformować
użytkowników sprzętu do ćwiczeń marki MATRIX
onastępujących kwestiach.
Sprzętu nie należy używać winny sposób niż zostało to określone
iwskazane przez producenta. Sprzętu marki MATRIX należy
używać wsposób prawidłowy, aby uniknąć kontuzji.
MONTAŻ
1. STABILNOŚĆ IPOZIOMOWANIE PODŁOŻA: Sprzęt do
ćwiczeń MATRIX trzeba zamontować na stabilnym podłożu
iprawidłowo wypoziomować.
2. ZABEZPIECZANIE SPRZĘTU: Producent zaleca, aby wszystkie
stacjonarne maszyny siłowe marki MATRIX przymocować do
podłogi wcelu ustabilizowania iwyeliminowania możliwości
kołysania lub przewrócenia. Czynności te musi przeprowadzić
licencjonowany wykonawca.
Wszystkie punkty zakotwiczenia muszą wytrzymać siłę
zrywającą owartości 340kg (750funtów; 3,3kN).
KONSERWACJA
1. NIE NALEŻY używać sprzętu, który jest uszkodzony lub
zawiera uszkodzone lub zużyte elementy. Należy stosować
wyłącznie części zamienne dostarczane przez krajowy
autoryzowany serwis marki MATRIX.
2. NALEŻY ZACHOWAĆ ETYKIETY ITABLICZKI ZNAMIONOWE:
Nie należy pod żadnym pozorem usuwać etykiet. Zawierają
one ważne informacje. Jeśli etykieta lub tabliczka
znamionowa jest nieczytelna lub została zerwana, należy
skontaktować się zserwisem marki MATRIX wcelu uzyskania
zamienników.
3. KONSERWACJA CAŁEGO SPRZĘTU: Konserwacja
zapobiegawcza odgrywa kluczową rolę wbezproblemowym
działaniu sprzętu oraz zmniejsza do minimum
odpowiedzialność użytkownika za ewentualne usterki. Należy
regularnie kontrolować stan sprzętu.
4. Należy dopilnować, aby każda osoba, która dokonuje
jakichkolwiek regulacji, prac konserwacyjnych lub napraw,
miała odpowiednie kwalifikacje. Na życzenie, serwis
marki MATRIX zapewni szkolenie dotyczące serwisowania
ikonserwacji wsiedzibie firmy.
UWAGA
1000363762
NIESTOSOWANIE SIĘ DO TYCH ZALECEŃ MOŻE
DOPROWADZIĆ DO POWAŻNYCH URAW!
1. Trzymać dzieci w wieku poniżej 14 lat z dala od tego
sprzętu do treningu siłowego. Młodzież musi być
nadzorowana przez cały czas podczas korzystania z
tego urządzenia.
2. Urdzenie to nie jest przeznaczone do
ytkowania przez osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, czuciowych czy
psychicznych lub bez doświadczenia i wiedzy,
chyba że będą one nadzorowane lub zosta
poinstruowane na temat korzystania z urządzenia
przez osobę odpowiedzialną za ich
bezpieczeństwo.
3. Należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia i
instrukcje oraz uzyskać właściwe wskazówki przed
rozpocciem korzystania. Sprzęt ten należy
stosować WYŁĄCZNIE do celu, do jakiego jest
przeznaczony.
4. Sprawdzić urządzenie przed użyciem. NIE stosować
urdzenia, jeżeli wydaje się, że jest ono
uszkodzone lub niesprawne.
5. Nie przekraczać udźwigu tego sprzętu.
6. ZAWSZE pracować z osobą asekurującą przy
stosowaniu sztang lub hantli.
7. Zrównoważyć ciężar wykorzystywany do ćwicz
na tym urdzeniu. W razie koniecznci
zastosować akcesoria przytrzymujące obcżenie.
8. Wynikiem nieprawiowego lub nadmiernego
treningu mogą być urazy zdrowotne. Należy
zaprzestać ćwiczeń w razie wyspienia złego
samopoczucia lub zawrotów głowy. Należy
wykonać badania lekarskie przed rozpoczęciem
programu ćwiczeń.
9. Ręce, palce, włosy i ubrania naly utrzymywać z
dala od ruchomych części.
10. Naly przez cały czas stosować regulowane
ograniczniki, o ile występują.
11. Przed treningiem sprawdzić ustawienie wszelkich
regulowanych mechanizmów (ograniczniki,
siedzenie, podadki drążki itd.) aby zapobiec ich
rzypadkowemu przemieszczeniu.
12. Producent zaleca, aby przymocować ten sprzęt do
podłogi w celu ustabilizowania i wyeliminowania
możliwości kołysania lub przewrócenia. Naly
skorzystać z usług licencjonowanego wykonawcy.
13. Jeśli sprt NIE jest przymocowany do podłogi:
NIGDY nie pozwalać na mocowanie pasków
oporowych, lin lub innych środków do tego
urdzenia, ponieważ może to spowodow
poważne obrażenia. NIGDY nie używać tego
urdzenia w charakterze wsparcia podczas
rozciągania, gdyż może to spowodować poważne
obrażenia.
14. NIE NALY USUWAĆ TEJ ETYKIETY. WYMIENIĆ W
RAZIE USZKODZENIA LUB BRAKU CZYTELNOŚCI.
UWAGI DODATKOWE
Sprzęt powinien być używany wyłącznie wmiejscach, które objęte są kontrolą
inadzorem właściciela. Odpowiedzialność za udzielanie dostępu do sprzętu spoczywa
na właścicielu produktu. Właściciel powinien wziąć pod uwagę: odpowiedzialność,
wiek, doświadczenie itp. użytkownika.
Sprzęt do ćwiczeń spełnia normy branżowe dotyczące wytrzymałości, jeśli jest
stosowany zgodnie zprzeznaczeniem oraz zgodnie zinstrukcjami dostarczonymi
przez producenta.
Sprzęt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wpomieszczeniach.Ten sprzęt to
produkt klasy S(zaprojektowany do użytkowania wcelach komercyjnych, np.
wcentrum fitness). Sprzęt spełnia wymogi norm EN ISO 20957-1 oraz EN 957-2.
ROZPAKOWYWANIE
Dziękujemy za zakup produktu MATRIX Fitness. Przed zapakowaniem produkt
jest kontrolowany. Na czas transportu maszyna rozłożona jest na części, aby
ułatwić kompaktowe pakowanie sprzętu. Przed rozpoczęciem montażu należy
sprawdzić, czy wzestawie znajdują się wszystkie elementy wyszczególnione na
rysunkach. Zestaw należy ostrożnie rozpakować, aopakowanie zutylizować zgodnie
zlokalnymi przepisami prawa. Urządzenie do ćwiczeń musi zostać zmontowane
przez przeszkolony zespół montażowy lub wstępnie zmontowane przed dostawą.
PRZESTROGA
Aby uniknąć skaleczeń izapobiec uszkodzeniom części maszyny, należy
skorzystać zpomocy innych osób podczas rozpakowywania sprzętu. Maszynę
należy zamontować na stabilnym podłożu iprawidłowo wypoziomować.
Wokół maszyny marki MATRIX należy zapewnić wolną przestrzeń ominimalnej
szerokości 0,6m (24cale), która zapewni dostęp do sprzętu imożliwość
swobodnego przejścia obok niego. Zalecany wustawie ADA odstęp dla
osób poruszających się na wózku inwalidzkim wynosi 0,91m (36 cali).
POLSKI
29
A
B
C
1
Osprzęt
Liczba
szt.
A Śruba (M10x25L) 4
2
Osprzęt
Liczba
szt.
B
C
Śruba (M10x75L)
Podkładka płaska (M10)
3
3
D
E
3
Osprzęt
Liczba
szt.
D
E
Śruba sześciokątna (M10x35L)
Podkładka płaska (M10)
4
4
MONTAŻ ZAKOŃCZONY
POLSKI
/