Matrix MD-FW52 Instrukcja obsługi

Marka
Matrix
Model
MD-FW52
Rodzaj
Instrukcja obsługi
35
PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE
1. Nie należy przekraczać ograniczeń wagowych sprzętu do ćwiczeń.
2. W stosownych przypadkach należy ustawić ogranicznik bezpieczeństwa
na odpowiedniej wysokości.
3. Jeśli dotyczy, przed rozpoczęciem korzystania należy ustawić siedzenie,
podkładki pod nogi, podkładki pod stopy, regulator zakresu ruchu lub każdy
inny regulowany element do wygodnej pozycji startowej. Należy się upewnić,
że mechanizm regulacji został w pełni zabezpieczony. Pozwoli to uniknąć kontuzji
i obrażeń oraz niekontrolowanych ruchów.
4. Usiąść na ławce (jeśli dotyczy) w wygodnej pozycji do ćwiczeń.
5. Ćwiczenia należy wykonywać, stosując ciężar, który jesteś w stanie bezpiecznie
podnieść i kontrolować.
6. Ćwiczenia należy wykonywać w kontrolowany sposób.
7. Należy wrócić z ciężarem do zabezpieczonej pozycji początkowej.
GWARANCJA
Informacje dotyczące gwarancji, w tym wyłączenia i ograniczenia gwarancji
dotyczące Ameryki Północnej, znajdują się w witrynie www.matrixtness.com.
DANE TECHNICZNE PRODUKTU
Maks. waga użytkownika 182 kg / 400 funtów
Maks. obciążenie treningowe 45.4 kg / 100 funtów
Masa produktu 58 kg / 128 funtów
Wymiary całkowite
(dł. x szer. x wys.)*
135,5 x 73,1 x 100,1 cm /
53,4” x 28,8” x 39,4”
* Wokół maszyny marki MATRIX należy zapewnić wolną przestrzeń
o minimalnej szerokości 0,6 m (24 cale), która zapewni dostęp do sprzętu
i możliwość swobodnego przejścia obok niego. Zalecany w ustawie ADA
odstęp dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim wynosi 0,91 m.
LISTA KONTROLNA PRAC KONSERWACYJNYCH
CZYNNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ
Czyszczenie tapicerki
1
Codziennie
Sprawdzanie linek
2
Codziennie
Czyszczenie drążków prowadzących Co miesiąc
Sprawdzanie komponentów Co miesiąc
Sprawdzanie ramy Co pół roku
Czyszczenie maszyny W razie potrzeby
Czyszczenie uchwytów
1
W razie potrzeby
Smarowanie drążków prowadzących
3
W razie potrzeby
1
Tapicerkę i uchwyty należy czyścić szmatką nasączoną niewielką ilością wody
z łagodnym mydłem lub detergentem niezawierającym amoniaku.
2
Przewody należy sprawdzać pod kątem załamań oraz pęknięć. W razie stwierdzenia
takich usterek natychmiast wymienić przewody. Jeśli przewód jest zbyt luźny, należy
go naciągnąć bez podnoszenia ciężaru podstawowego.
3
Drążki prowadzące powinny być konserwowane smarem na bazie teonu. Smar
należy nałożyć na bawełnianą szmatkę, a następnie rozsmarować na drążkach
prowadzących.
POLSKI
WARTOŚCI MOMENTU OBROTOWEGO
Śruba M12 (nakrętka Nyloc i Flow-
drill)
135 Nm / 100 stopofuntów
Śruba M10 (nakrętka Nyloc i Flow-
drill)
77 Nm / 57 stopofuntów
Śruby M8 25 Nm / 18 stopofuntów
M8 z tworzywa sztucznego 15 Nm / 11 stopofuntów
Śruby M6 15 Nm / 11 stopofuntów
Śruby z podkładką 10 Nm / 7 stopofuntów
36
UWAGA
1000363762
NIESTOSOWANIE SIĘ DO TYCH ZALECEŃ MOŻE
DOPROWADZIĆ DO POWAŻNYCH URAW!
1. Trzymać dzieci w wieku poniżej 14 lat z dala od tego
sprzętu do treningu sowego. Młodzież musi być
nadzorowana przez cały czas podczas korzystania z
tego urządzenia.
2. Urządzenie to nie jest przeznaczone do
ytkowania przez osoby o ograniczonych
zdolnciach fizycznych, czuciowych czy
psychicznych lub bez doświadczenia i wiedzy,
chyba że będą one nadzorowane lub zostaną
poinstruowane na temat korzystania z urządzenia
przez osobę odpowiedzialną za ich
bezpieczeństwo.
3. Należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia i
instrukcje oraz uzyskać włciwe wskazówki przed
rozpoczęciem korzystania. Sprzęt ten naly
stosować WYŁĄCZNIE do celu, do jakiego jest
przeznaczony.
4. Sprawdzić urządzenie przed użyciem. NIE stosow
urządzenia, jeżeli wydaje się, że jest ono
uszkodzone lub niesprawne.
5. Nie przekraczać uwigu tego sprzętu.
6. ZAWSZE pracować z osobą asekurującą przy
stosowaniu sztang lub hantli.
7. Zrównowyć cżar wykorzystywany do ćwicz
na tym urządzeniu. W razie konieczności
zastosować akcesoria przytrzymujące obcżenie.
8. Wynikiem nieprawidłowego lub nadmiernego
treningu mogą być urazy zdrowotne. Należy
zaprzestać ćwiczeń w razie wyspienia złego
samopoczucia lub zawrotów głowy. Naly
wykonać badania lekarskie przed rozpoczęciem
programu ćwiczeń.
9. Ręce, palce, włosy i ubrania należy utrzymywać z
dala od ruchomych części.
10. Naly przez cały czas stosować regulowane
ograniczniki, o ile wyspują.
11. Przed treningiem sprawdzić ustawienie wszelkich
regulowanych mechanizmów (ograniczniki,
siedzenie, podkładki drążki itd.) aby zapobiec ich
rzypadkowemu przemieszczeniu.
12. Producent zaleca, aby przymocować ten sprzęt do
podłogi w celu ustabilizowania i wyeliminowania
możliwości kołysania lub przewrócenia. Należy
skorzystać z usług licencjonowanego wykonawcy.
13. Jeśli sprt NIE jest przymocowany do podłogi:
NIGDY nie pozwalać na mocowanie pasków
oporowych, lin lub innych środków do tego
urządzenia, ponieważ może to spowodow
poważne obrażenia. NIGDY nie używać tego
urządzenia w charakterze wsparcia podczas
rozciągania, gdyż może to spowodować poważne
obrażenia.
14. NIE NALEŻY USUWAĆ TEJ ETYKIETY. WYMIENIĆ W
RAZIE USZKODZENIA LUB BRAKU CZYTELNCI.
WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Za udzielenie wskazówek dotyczących prawidłowego użytkowania sprzętu, zarówno użytkownikom, jak i
osobom nadzorującym, odpowiedzialny jest wyłącznie nabywca produktów marki MATRIX.
Zaleca się, aby przed rozpoczęciem użytkowania poinformować użytkowników sprzętu do ćwiczeń marki
MATRIX o następujących kwestiach.
Sprzętu nie należy używać w inny sposób niż zostało to określone i wskazane przez producenta. Sprzętu
marki MATRIX należy używać w sposób prawidłowy, aby uniknąć kontuzji.
MONTAŻ
1. STABILNOŚĆ I POZIOMOWANIE PODŁOŻA: Sprzęt do ćwiczeń MATRIX trzeba
zamontować na stabilnym podłożu i prawidłowo wypoziomować.
2. ZABEZPIECZANIE SPRZĘTU: Producent zaleca, aby wszystkie stacjonarne maszyny siłowe
marki MATRIX przymocować do podłogi w celu ustabilizowania i wyeliminowania możliwości
kołysania lub przewrócenia. Czynności te musi przeprowadzić licencjonowany wykonawca.
3. W żadnym przypadku sprzętu nie należy ciągnąć po podłożu, ponieważ takie postępowanie grozi
przewróceniem sprzętu. Należy stosować właściwe techniki przenoszenia i odpowiednie narzędzia
zalecane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPPS).
Wszystkie punkty zakotwiczenia muszą wytrzymać siłę zrywającą
o wartości 340 kg (750 funtów; 3,3 kN).
KONSERWACJA
1. NIE NALEŻY używać sprzętu, który jest uszkodzony lub zawiera uszkodzone lub zużyte elementy.
Należy stosować wyłącznie części zamienne dostarczane przez krajowy autoryzowany serwis marki
MATRIX.
2. NALEŻY ZACHOWAĆ ETYKIETY I TABLICZKI ZNAMIONOWE: Nie należy pod żadnym pozorem usuwać
etykiet. Zawierają one ważne informacje. Jeśli etykieta lub tabliczka znamionowa jest nieczytelna lub
została zerwana, należy skontaktować się z serwisem marki MATRIX w celu uzyskania zamienników.
3. KONSERWACJA CAŁEGO SPRZĘTU: Konserwacja zapobiegawcza odgrywa kluczową rolę
w bezproblemowym działaniu sprzętu oraz zmniejsza do minimum odpowiedzialność użytkownika za
ewentualne usterki. Należy regularnie kontrolować stan sprzętu.
4. Należy dopilnować, aby każda osoba, która dokonuje jakichkolwiek regulacji, prac konserwacyjnych
lub napraw, miała odpowiednie kwalikacje. Na życzenie, serwis marki MATRIX zapewni szkolenie
dotyczące serwisowania i konserwacji w siedzibie rmy.
UWAGI DODATKOWE
Sprzęt powinien być używany wyłącznie w miejscach, które objęte są kontrolą i nadzorem właściciela.
Odpowiedzialność za udzielanie dostępu do sprzętu spoczywa na właścicielu produktu. Właściciel
powinien wziąć pod uwagę: odpowiedzialność, wiek, doświadczenie itp. użytkownika.
Sprzęt do ćwiczeń spełnia normy branżowe dotyczące wytrzymałości, jeśli jest stosowany zgodnie
z przeznaczeniem oraz zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producenta.
Sprzęt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Ten sprzęt to produkt klasy
S (zaprojektowany do użytkowania w celach komercyjnych, np. w centrum tness). Sprzęt spełnia wymogi
norm EN ISO 20957-1 oraz EN 957-2.
POLSKIPOLSKI
37
STREFA ĆWICZEŃ MASZYNY
1,36 m
(53,4”)
0,73 m
(28,8”)
OBSZAR WOLNY
0,6 m (2 stopy)
SZEROKIE PRZEJŚCIE
NARZĘDZIA POTRZEBNE DO MONTAŻU (nie znajdują się w zestawie)
Klucz imbusowy 3 mm w kształcie litery L Klucz imbusowy 10 mm w kształcie litery L
Klucz imbusowy 4 mm w kształcie litery L Wkrętak krzyżakowy
Klucz imbusowy 5 mm w kształcie litery L Klucz płaski 8 mm
Klucz imbusowy 6 mm w kształcie litery L Klucz płaski 17 mm
Klucz imbusowy 8 mm w kształcie litery L Smarowanie drążków prowadzących
Jeśli brakuje któregokolwiek elementu, należy skontaktować się z lokalnym dealerem marki MATRIX w kraju klienta w celu uzyskania pomocy.
0 mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
ROZPAKOWYWANIE
Dziękujemy za zakup produktu MATRIX Fitness. Przed zapakowaniem produkt jest
poddawany kontroli. Na czas transportu maszyna rozłożona jest na części, aby
ułatwić kompaktowe pakowanie sprzętu. Przed rozpoczęciem montażu należy
sprawdzić, czy w zestawie znajdują się wszystkie elementy wyszczególnione na
rysunkach. Zestaw należy ostrożnie rozpakować, a opakowanie zutylizować zgodnie
z lokalnymi przepisami prawa. Urządzenie do ćwiczeń musi zostać zmontowane przez
przeszkolony zespół montażowy lub wstępnie zmontowane przed dostawą.
PRZESTROGA
Aby uniknąć skaleczeń i zapobiec uszkodzeniom elementów ramy maszyny, podczas
rozpakowywania sprzętu należy skorzystać z pomocy innych osób. Maszynę należy
zamontować na stabilnym podłożu i prawidłowo wypoziomować. Wokół maszyny
marki MATRIX należy zapewnić wolną przestrzeń o minimalnej szerokości 0,6 m
(24 cale), która zapewni dostęp do sprzętu i możliwość swobodnego przejścia
obok niego. Zalecany w ustawie ADA odstęp dla osób poruszających się na wózku
inwalidzkim wynosi 0,91 m (36").
POLSKI
38
A
B
B
C
G
D
C
F
F
1 3
2
Krok 4 — Osprzęt
Opis Liczba
szt.
G Śruba (M10x25L) 12
4
Krok 1 — Osprzęt
Opis Liczba
szt.
A
B
C
Śruba (M10x125L-35L)
Podkładka łukowa (M10)
Nakrętka Nyloc (M10)
4
8
4
Krok 2 — Osprzęt
Opis Liczba
szt.
C
D
E
F
Nakrętka Nyloc (M10)
Śruba (M10x20L)
Śruba (M10x75L)
Podkładka (M10)
2
2
2
4
MONTZAKOŃCZONY!
Wyposażenie zainstalowane wcześniej
POLSKI
/