Worx WG259E.5 Karta katalogowa

Marka
Worx
Kategoria
kosiarki
Model
WG259E.5
Rodzaj
Karta katalogowa
WG259E WG259E.5 WG259E.9
P06
P14
P23
P32
P41
P50
P59
P68
P77
P86
P95
Cordless Hedge Trimmer
Akku-Heckenschere
Taille-haie sans cordon
Tagliasiepi senza filo
Cortasetos Inalámbrico
Draadloze heggenschaar
Bezprzewodowa przycinarka do żywopłotów
Vezeték nélküli sövényegyengető
Maşină de tuns gard viu fără cordon
Bezkabelový plotostřih
Akumulátorový krovinorez
EN
D
F
I
ES
NL
PL
HU
RO
CZ
SK
Original instructions EN
Originalbetriebsanleitung D
Notice originale F
Istruzioni originali I
Manual original ES
Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing NL
Instrukcja oryginalna PL
Eredeti használati utasítás HU
Instrucţiuni originale RO
Překlad CZ
Preklad SK
Bezprzewodowa przycinarka do żywopłotów PL
595958
DANE TECHNICZNE
Typ WG259E WG259E.5 WG259E.9(230-269- oznaczenie urządzenia, reprezentuje
Bezprzewodowa przycinarka do żywopłotów)
WG259E WG259E.5 WG259E.9
Napięcie znamionowe 20V
Max** Lithium
Prędkość robocza bez obciążenia 2200/min
Maks. Długość cięcia 52cm
Maks. średnica cięcia 14mm
Czas ładowania 3hr approx. 1hr /
Waga urządzenia 2.5kg 2.5kg 2.1kg
**Napięcie mierzone bez obciążenia. Początkowe napięcie akumulatora osiąga wartość maksymalną
20V. Napięcie nominalne wynosi 18V.
1. POJEMNIK BATERYJNY
2. UCHWYT TYLNY
3. UCHWYT PRZEDNI
4. OSŁONA OCHRONNA
5. RZEDNIA DŹWIGNIA PRZEŁĄCZNIKA (PRZEŁĄCZNIK GŁÓWNY)
6. DŹWIGNIA PRZEŁĄCZNIKA
7. ZATRZASK POJEMNIKA BATERYJNEGO
8. OSTRZE
9. OSŁONA OSTRZA *
* Nie wszystkie pokazane na ilustracji akcesoria są dostarczane standardowo.
Bezprzewodowa przycinarka do żywopłotów PL
60
DANE DOTYCZĄCE HAŁASU I WIBRACJI
OSTRZEŻENIE: Wartość emisji wibracji w czasie rzeczywistego używania elektronarzędzia
może się różnić od zadeklarowanej, w zależności od sposobu używania narzędzia w
następujących przykładach i innych sposobach używania narzędzia:
Jak używane jest narzędzie oraz, czy materiał jest cięty czy wiercony.
Czy narzędzie jest w dobrym stanie i czy jest prawidłowo konserwowane.
Czy używane są prawidłowe akcesoria narzędzia i czy narzędzie jest właściwie naostrzone oraz w
dobrym stanie.
Czy dokręcone są szczęki na uchwycie i czy używane są jakiekolwiek akcesoria antybiracyjne.
Oraz, czy narzędzie jest używane zgodnie z przeznaczeniem i według instrukcji.
Niepawidłowe prowadzenie tego narzędzia może spowodować syndrom wibracji rąk
OSTRZEŻENIE: W szczególności, oszacowanie poziomu ekspozycji w rzeczywistych
warunkach używania powinno brać także pod uwagę wszystkie elementy cyklu działania, takie
jak czasy wyłączenia narzędzia i czas bezczynności, ale nie rzeczywiście wykonywaną pracę. Może to
znacznie zmniejszyć poziom ekspozycji w całym okresie pracy.
Pomoc w minimalizacji narażenia na wibracje.
Narzędzie należy konserwować z godnie z instrukcjami i prawidłowo smarować (w odpowiednich miejscach)
Jeśli narzędzie jest używane regularnie należy zakupić akcesoria antywibracyjne.
Należy unikać używania narzędzi w temperaturach 10
0
C lub niższych
Należy zaplanować harmonogram pracy w celu rozłożenia używania narzędzi wytwarzających wysoki
poziom drgań na kilka dni.
AKCESORIA
WG259E WG259E.5 WG259E.9
Osłona ostrza 1 1 1
Osłona ochronna 1 1 1
Ładowarki 1 (WA3759) 1 (WA3860) /
Pojemnik Bateryjny 1 (WA3551.1) 1 (WA3551.1) /
Zaleca się zakup wszystkich akcesoriów w sklepie, gdzie zakupiono narzędzie. Używać dobrej jakości
akcesoriów oznaczonych dobrze znanymi markami. Wybierać wiertła według rodzaju pracy, która ma
być wykonana. Więcej szczegółów można znaleźć w dodatkowym opakowaniu. Personel sklepu może
również udzielić pomocy i porad.
Ważone ciśnienie akustyczne 77dB(A)
Ważona moc akustyczna 90dB(A)
K
pA
3.0dB(A)
Gdy ciśnienie akustyczne przekracza 80dB(A)
Standardowy poziom drgań a
h
=2.2m/с²
Niepewność K=1.5m/с²
Bezprzewodowa przycinarka do żywopłotów PL
61
OGÓLNE OSTRZEŻENIA
DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
PODCZAS PRACY Z
ELEKTRONARZĘDZIAMI
UWAGA: Należy przeczytać
wszystkie przepisy.
Błędy w
przestrzeganiu następujących przepisów mogą
spowodować porażenie prądem, pożar i/lub
ciężkie obrażenia ciała.
Należy dobrze przechowywać te
przepisy.
Użyte w dalszej części pojęcie „elektronarzędzie”
odnosi się do elektronarzędzi napędzanych
prądem (z kablem zasilającym) i do
elektronarzędzi napędzanych akumulatorami (bez
kabla zasilającego).
1) MIEJSCE PRACY
a) Miejsce pracy należy utrzymyw
w czystości i dobrze oświetlone.
Nieporządek i nie oświetlane zakresy pracy
mogą doprowadzić do wypadków.
b) Nie należy pracować tym
narzędziem w otoczeniu zagrożonym
wybuchem, w którym znajdują się
np. łatwopalne ciecze, gazy lub pyły.
Elektronarzędzia wywołują iskry, które mogą
podpalić ten pyt lub pary.
c) Elektronarzędzie trzymać podczas
pracy z daleka od dzieci i innych
osób. Przy odwróceniu uwagi można stracić
kontrole nad narzędziem.
2) BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
a) Wtyczka urządzenia musi pasować
do gniazda. Nie wolno zmieniać
wtyczki w jakikolwiek sposób.
Nie należy używać wtyczek
adapterowych razem z uziemionymi
narzędziami. Niezmienione wtyczki
i pasujące gniazda zmniejszają ryzyko
porażenia prądem.
b) Należy unikać kontaktu z
uziemionymi powierzchniami jak
rury, grzejniki, piece i lodówki. Istnieje
zwiększone ryzyko porażenia prądem, gdy
Państwa ciało jest uziemione.
c) Urządzenie natęży trzymać
zabezpieczone przed deszczem
i wilgocią. Wniknięcie wody do
elektronarzędzia podwyższa ryzyko
porażenia prądem.
d) Nigdy nie należy używać kabla do
innych czynności. Nigdy nie używać
kabla do noszenia urządzenia
za kabel, zawieszenia lub do
wyciągania wtyczki z gniazda.
Kabel należy trzymać z daleka od
wysokich temperatur, oleju; ostrych
krawędzi lub ruchomych części
urządzenia. Uszkodzone lub poplątane
kable zwiększają ryzyka porażenia prądem.
e) W przypadku, że elektronarzędziem
pracuje się na świeżym
powietrzu należy używać kabla
przedłużającego, który dopuszczony
jest do używania na zewnątrz. Użycie
dopuszczonego do używania na zewnątrz
kabla przedłużającego zmniejsza ryzyko
porażenia prądem.
f) Jeśli nie można uniknąć
posługiwania się elektronarzędziem
w miejscu o dużej wilgotności
należy użyć zabezpieczonego
zasilacza domowego (RCD).
Stosowanie RCD zmniejsza ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
3) BEZPIECZEŃSTWO OSÓB
a) Należy być uważnym, zważać
na to co się robi i pracę
elektronarzędziem rozpoczynać
z rozsądkiem. Nie należy używać
urządzenia gdy jest się zmęczonym
lub pod wpływem narkotyków,
alkoholu lub lekarstw. Moment nieuwagi
przy użyciu urządzenia może doprowadzić do
poważnych obrażeń ciała,
b) Należy nosić osobiste wyposażenie
ochronne i zawsze okulary
ochronne. Noszenie osobistego
wyposażenia ochronnego jak maska
przeciwpyłowa, nie ślizgające się buty
robocze, hełm ochronny lub ochrona
słuchu, w zależności od rodzaju i użycia
elektronarzędzia zmniejsza ryzyko obrażeń
ciała.
c) Należy zapobiec przypadkowemu
uruchomieniu. Przed podłączeniem
do sieci zasilającej i/lub zestawu
baterii, podniesieniem urządzenia
Bezprzewodowa przycinarka do żywopłotów PL
62
i przenoszeniem urządzenia należy
sprawdzić, czy przełącznik znajduje
się w pozycji wyłączenia.W przypadku,
że przy noszeniu urządzenia trzyma się
palec na włączniku/wyłączniku lub włączone
urządzenie podłączone zostanie do prądu, to
może to doprowadzić do wypadków.
d) Zanim urządzenie zostanie włączone
należy usunąć narzędzia nastawcze
lub klucze. Narzędzie lub klucz, które
znajdują się w ruchomych częściach
urządzenia mogą doprowadzić do obrażeń
ciała.“
e) Nie należy przeceniać swoich
możliwości. Należy dbać o
bezpieczną pozycję pracy i zawsze
utrzymywać równowagę. Przez to
możliwa jest lepsza kontrola urządzenia w
nieprzewidzianych sytuacjach.
f) Należy nosić odpowiednie ubranie.
Nie natęży nosić luźnego ubrania lub
biżuterii. Włosy, ubranie i rękawice należy
trzymać z daleka od ruchomych części.
Luźne ubranie, biżuteria lub długie włosy
mogą zostać ujęte przez poruszające się
części.
g) W przypadku, że możliwe
jest zamontowanie urządzeń
odsysających lub podchwytujących
należy upewnić się, czy są one
właściwie podłączone i prawidłowo
użyte. Użycie tych urządzeń zmniejsza
zagrożenie spowodowane pyłami.
4) STARANNE OBCOWANIE ORAZ
UŻYCIE ELEKTRONARZĘDZI
a) Nie należy przeciążać urządzenia.
Do pracy używać należy
elektronarzędzia, które jest do tego
przewidziane. Odpowiednim narzędziem
pracuje się lepiej i bezpieczniej w podanym
zakresie sprawności.
b) Nie należy używać elektronarzędzia,
którego włącznik/wyłącznik jest
uszkodzony.Elektronarzędzie, którego
nie można włączyć lub wyłączyć jest
niebezpieczne i musi zostać naprawione.
c) Należy odłączyć wtykę od źródła
zasilania i/lub zestawu baterii,
przed wykonaniem jakichkolwiek
regulacji, zmiany akcesoriów
lub podczas przechowywania
elektronarzędzi. Ten środek ostrożności
zapobiega niezamierzonemu włączeniu się
urządzenia.
d) Nie używane elektronarzędzia należy
przechowywać poza zasięgiem
dzieci. Nie należy dać narzędzia do
użytku osobom, które jego nie znają
lub nie przeczytały tych przepisów.
Używane przez niedoświadczone osoby
elektronarzędzia są niebezpieczne.
e) Urządzenie należy pieczołowicie
pielęgnować. Należy kontrolować,
czy ruchome części urządzenia
funkcjonują bez zarzutu i nie
są zablokowane, czy części nie
są pęknięte lub uszkodzone, co
mogłoby mieć wpływ na prawidłowe
funkcjonowanie urządzenia.
Uszkodzone części należy przed użyciem
urządzenia oddać do naprawy. Wiele
wypadków spowodowanych jest przez
niewłaściwą konserwację elektronarzędzi.
f) Narzędzia tnące należy utrzymyw
ostre i czyste. Starannie pielęgnowane
narzędzia tnące z ostrymi krawędziami
tnącymi zablokowują się rzadziej i łatwiej się
je prowadzi.
g) Elektronarzędzia, osprzęt, narzędzia
itd. należy używać odpowiednio
do tych przepisów i tak, jak jest to
przewidziane dla tego specjalnego
typu urządzenia. Uwzględnić należy przy
tym warunki pracy i czynność do wykonania.
Użycie elektronarzędzi do innych niż
przewidziane prace może doprowadzić do
niebezpiecznych sytuacji.
5) STARANNE UŻYTKOWANIE
ELEKTRONARZĘDZI NAPĘDZANYCH
AKUMULATORAMI
a) Akumulatory należy ładować tylko
w ładowarkach, które poleci)
producent. Dla ładowarki, która nadaje
się do ładowania określonych akumulatorów
istnieje niebezpieczeństwo pożaru, gdy użyte
zostaną inne akumulatory.
b) Do elektronarzędzi należy używać
jedynie przewidzianych do tego
akumulatorów. Użycie innych
akumulatorów może doprowadzić do obrażeń
ciała i niebezpieczeństwa pożaru.
c) Nie używany akumulator należy
trzymać z daleka od spinaczy,
monet, kluczy, gwoździ, śrub
Bezprzewodowa przycinarka do żywopłotów PL
63
lub innych małych przedmiotów
metalowych, które mogłyby
spowodować zmostkowanie
kontaktów. Zwarcie pomiędzy kontaktami
akumulatora może spowodować oparzenia
lub pożar.
d) Przy niewłaściwym użyciu możliwe
jest wydostanie się cieczy z
akumulatora. Należy unikać
kontaktu z nią. Przy przypadkowym
kontakcie spłukać wodą. W
przypadku, że ciecz dostała
się do oczu należy dodatkowo
skonsultować się z lekarzem. Ciecz
akumulatorowa może doprowadzić do
podrażnienia skóry lub oparzeń,
6) SERWIS
a) Naprawę urządzenia należy
zlecić jedynie kwalikowanemu
fachowcowi i przy użyciu
oryginalnych części zamiennych. To
gwarantuje, że bezpieczeństwo urządzenia
zostanie zachowane.
OSTRZENIA PRZY
YTKOWANIU NOŻYC
DO ŻYWOPŁOTU:
1. Nie zbliżać żadnej części ciała
do ostrzy. Gdy ostrza są ruchu
nie należy usuwać obciętych
kawałakow krzaków ani też
ich przytrzymyw. Upewnić się,
że urządzenie jest wyłączone, przed
przystąpieniem do odblokowywania. Chwila
nieuwagi podczas używania nyc do
żywopłotu może spowodować poważne
obrażenia.
2. Przenosić nożyce trzymając za
uchwyt, i z zatrzymanymi ostrzami.
Zawsze zaadać pokrowiec do
transportu lub przechowywania.
ciwe obchodzenie się z nożycami do
żywopłotu zredukuje ryzyko pokaleczeniem
się ostrzami.
3. Jli narzędzie tnące może mieć
kontakt z ukrytym okablowaniem,
podczas działania narzędzie naly
trzymać za izolowane powierzchnie.
Kontakt z ‘aktywnym’ okablowaniem może
także spowodować obnażenie metalowych
elementów i porażenie operatora prądem
elektrycznym.
INSTRUKCJA
BEZPIECZEŃSTWA
DOTYCZĄCA MODUŁU
AKUMULATORA
a) Nie demontuj, nie otwieraj lub nie
niszcz ogniw pomocniczych lub
modułu akumulatora.
b) Nie zwieraj ogniwa lub modułu
akumulatora. Nie przechowuj ogniw
lub modułu akumulatora w sposób
bezładny w pudle lub szuadzie,
gdzie mogą się wzajemnie zewrzeć
lub ulec zwarciu przez inne
metalowe przedmioty. Nie używany
akumulator należy trzymać z daleka od
spinaczy, monet, kluczy, gwoździ, śrub lub
innych małych przedmiotów metalowych,
które mogłyby spowodować zmostkowanie
kontaktów. Zwarcie pomiędzy kontaktami
akumulatora może spowodować oparzenia
lub pożar.
c) Nie narażaj ogniw lub modułu
akumulatora na działanie ciepła
lub ognia. Unikaj składowania
w miejscach pod bezpośrednim
działaniem światła słonecznego.
d) Nie narażaj ogniw lub modułu
akumulatora na uderzenia
mechaniczne.
e) W razie wycieku z ogniwa, nie
dopuść, aby płyn zetknął się ze
skórą lub dostał się do oczu. Jeśli
już nastąpił kontakt z płynem,
przemyj skażoną powierzchnię dużą
ilością wody i zwróć się o pomoc
medyczną.
f) Nie używaj ogniwa lub modułu
akumulatora nie przeznaczonego do
pracy z danym urządzeniem.
g) Utrzymuj ogniwa i moduł
akumulatora w czystości i w stanie
suchym.
h) Jeśli zaciski ogniwa lub akumulatora
zostały zanieczyszczone, oczyść je
Bezprzewodowa przycinarka do żywopłotów PL
64
czystą i suchą szmatką.
i) Ogniwa pomocnicze i moduł
akumulatora należy przed użyciem
naładować. Zawsze używaj
właściwej ładowarki i przestrzegaj
instrukcji ładowania zawartej w
instrukcji obsługi dostarczonej przez
producenta urządzenia.
j) Nie pozostawiaj modułu
akumulatora na długie ładowanie,
jeśli go nie używasz.
k) Po dłuższym okresie składowania
może być niezbędne kilkukrotne
naładowanie i rozładowanie ogniw
lub modułu akumulatora, aby
uzyskać optymalną wydajność.
l) Ogniwa pomocnicze oraz moduł
akumulatora osiągają największą
wydajność podczas pracy w
normalnej temperaturze pokojowej
(20
o
C ± 5
o
C).
m) Podczas utylizacji akumulatorów
należy oddzielić od siebie
akumulatory o różnych systemach
elektromechanicznych.
n) Akumulatory należy ładować tylko
w ładowarkach, które poleci)
producent. Dla ładowarki, która nadaje
się do ładowania określonych akumulatorów
istnieje niebezpieczeństwo pożaru, gdy użyte
zostaną inne akumulatory.
o) Nie używaj ogniwa lub modułu
akumulatora nie przeznaczonego do
pracy z danym urządzeniem.
p) Trzymaj ogniwa i moduł akumulatora
poza zasięgiem dzieci.
q) Zachowaj oryginalne instrukcje
produktu do wglądu.
r) Kiedy to możliwe, wyjmuj moduł
akumulatora, jeśli urządzenia się nie
używa.
s) Zużyte ogniwa i akumulatory utylizuj
zgodnie z zasadami gospodarki
odpadami.
SYMBOLE
Aby zmniejszyć niebezpieczeństwo
odniesienia obrażeń, użytkownik
powinien przeczytać podręcznik z
instrukcjami
Używać ochrony słuchu
Używać ochrony wzroku
Używać maski przeciwpyłowej
Nie narażać na kontakt z wilgocią.
Nie wystawiać na działanie deszczu
lub wody
Nie wrzucać do ognia
Nie wyrzucać akumulatorków,
Oddawać zużyte baterie do
odpowiednich punktów zbierania lub
recyklingu.
Ten produkt jest oznaczony symbolem
dotyczącym usuwania zużytych produktów
elektrycznych i elektronicznych. Oznacza to,
że tego produktu nie można wyrzucać do
domowych śmieci, lecz należy go zwrócić do
sieci zbiórki odpadów spełniającej wymogi
Europejskiej Dyrektywy 2002/96/CE.
Zostanie wówczas poddany recyklingowi
lub rozmontowany w celu ograniczenia
niekorzystnego wpływu na środowisko.
Sprzęt elektryczny i elektroniczny może być
niebezpieczny dla środowiska i ludzi, gdyż
zawiera szkodliwe substancje.
Bezprzewodowa przycinarka do żywopłotów PL
65
INSTRUKCJE OBSŁUGI
OSTRZEŻENIE! Nie wolno używać
nożyc bez zamontowanej osłony
ochronnej i uchwytu przedniego.
YTKOWANIE ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM
Urzådzenie przeznaczone jest do cięcia
przycinania żywopłotów iżkrzewów
wżogrodach przydomowych iżdzikowych.
1. MONTAŻ OSŁONY OCHRONNEJ
Wsunąć osłonę w szczelinę zgodnie z rys. A.
Następnie przykcić osłonę za pomocą dwóch
śrub.
UWAGA: Upewnić się, że osłona jest
bezpiecznie umieszczona w swoim miejscu.
2. PRZEDNI UCHWYT
Przed użyciem naly zamocować przedni
uchwyt (3):
1) Wyć śrubę z przedniego uchwytu.
2) Przymocować przedni uchwyt do obudowy.
Upewnić się, że wystające oznaczenia
na przednim uchwycie idealnie pasuję do
wgłębień w obudowie. (Zob. Rys. B i C)
3) Umieścić śrubę blokującą w uchwycie i
dokcić. (Zob. Rys. D)
4) Upewnić się, że uchwyt jest w pełni
zabezpieczony; jesli nie, dokręcić śrubę
blokującą.
UWAGA: Upewnić się, że uchwyt jest
bezpiecznie umieszczony w swoim
miejscu.
3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO
KORZYSTANIA Z BEZPRZEWODOWEJ
PRZYCINARKI DO ŻYWOPŁOTU
OSTRZEŻENIE! Ładowarka i akumulator
zostały specjalnie zaprojektowane, aby
były ze sobą kompatybilne, dlatego nie naly
korzystać z jakichkolwiek innych narzędzi. Nigdy
nie należy umieszczać przedmiotów metalowych
między powierzchnie stykowe ładowarki lub
akumulatora, ponieważ może to doprowadzić do
spięcia i niebezpieczeństwa.
UWAGA: Akumulator jest NIENAŁADOWANY i
naly go naładować przed użyciem.
Załączona ładowarka jest kompatybilna z
akumulatorem litowo-jonowym zainstalowanym
w urdzeniu. Nie naly używać innej
ładowarki.
4. ŁADOWANIE AKUMULATORA
Akumulator litowo-jonowy posiada
zabezpieczenie przed ckowitym
rozładowaniem. W momencie, gdy akumulator
dzie rozładowany, urządzenie zostanie
wyłączone dzięki obwodowi zabezpieczającemu.
W ciepłym otoczeniu lub po intensywnym
ytkowaniu akumulator może zbytnio się
nagrz, co uniemożliwi ładowanie. Przed
przystąpieniem do ładowania należy odczekać
aż akumulator ulegnie schłodzeniu.
5. USUNCIE LUB WŁOŻENIE
AKUMULATORA (Zob. Rys. E)
Wcisnąć przycisk zwolnienia akumulatora (7),
aby odłączyć akumulator (3) od przycinarki
żywopłotu. Po naładowaniu umieścić akumulator
w porcie przycinarki (Zob. Rys. E). Wystarczy
zwye pchnięcie przy użyciu niewielkiego
nacisku do momentu usłyszenia klikncia.
Upewnić się, że akumulator jest w pełni
zabezpieczony.
6. ROZRUCH I ZATRZYMYWANIE
PRZED URUCHOMIENIEM NOŻYC
NALEŻY
Usunąć osłonę ostrza (9).
PRZED URUCHOMIENIEM NOŻYC
NALEŻY
Przycinarka do żywopłotów jest wyposona
w tylną i przednią dźwignię przełączenia. Aby
uruchomić urdzenie, należy nacisnąć obie
wignie. Nacisnąć i przytrzymać przednią
wignię przełącznika (5), a następnie nacisnąć
wignię (6) (Zob. Rys. F1).
ABY ZATRZYMAĆ PRZYCINAR,
NALEŻY
Przed wączeniem odsunąć ją od miejsca
cięcia.
Następnie, aby zatrzymać urdzenie, naly
puścić jedną z wigni przełącznika (Zob. Rys. F2).
OSTRZEŻENIE: W przypadku
zagubienia, uszkodzenia lub złamania
jakichkolwiek części, nie należy uruchamiać
nożyc przed wymianą lub naprawą tychże
części. W przeciwnym razie może dojść do
poważnych obrażeń ciała. NIEUZYWAĆ BEZ
UCHWYTU I OSŁONY.
Bezprzewodowa przycinarka do żywopłotów PL
66
7. UŻYTKOWANIE NOŻYC
Przednią dźwignię można aktywować z trzech
stron, co daje więcej możliwości wygodniejszego
chwycenia. Przed prystąpieniem do przycinania
naly sprawdzić obszar i usunąć wszelkie obce
przedmioty, które mogłyby zostać zaplątane w
ostrza.
Przed włączeniem nożyc należy zawsze ująć
oburącz, z ostrzem skierowanym od siebie.
Podczas cięcia młodych roślin należy
przykładać nożyce szerokim, zamaszystym
ruchem, aby gałęzie natray bezpośrednio na
ostrze.
Przed rozpocciem cięcia naly poczekać, aż
ostrza rozpędzą się do maksymalnej prędkości
roboczej.
Podczas pracy należy zawsze oddalać się od
osób postronnych i twardych przedmiotów,
takich jak ściany, duże kamienie, drzewa,
pojazdy, itp.
Jeżeli ostrze zakleszczy się, należy natychmiast
zatrzymać nożyce. Następnie naly odłącz
ją od sieci zasilającej i oczcić ostrze z
zakleszczonych pozostości materiału ciętego.
Podczas cięcia kolczastych lub ciernistych roślin
naly nosić rękawice ochronne.
Nożyce należy prowadzić tak, aby gałęzie
traały bezpośrednio na krawędź tnącą.
Nie wolno próbować ciąć zbyt grubych gałęzi.
PRZYCINANIE GÓRNYCH GAŁĘZI
Nożyce należy prowadzić szerokim,
zamaszystym ruchem (Zob. Rys. G1). Lekkie
pochylenie ostrza w dół zgodnie z kierunkiem
cięcia daje najlepsze wyniki.
PRZYCINANIE BOKÓW
Podczas przycinania boków żywootu należy
zacząć cięcie od dołu i posuwać się w górę
(Zob. Rys. G2), zwężając żywopłot ku górze. Taki
kształt odoni więcej gałęzi i zapewni bardziej
równomierny wzrost żywopłotu.
8. CZYSZCZENIE
USUWANIE AKUMULATORA (3). Usunąć
zanieczyszczenia ze wszystkich wlotów
powietrza oraz z ostrza za pomocą miękkiej
szczotki.
Następnie przetrzeć nożyce suchą szmatką.
OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia
nożyc nie wolno używać wody. Nie wolno
też stosować żadnych środków chemicznych,
ącznie z benzyną lub rozpuszczalnikami, które
mogą uszkodzić nardzie.
SMAROWANIE OSTRZA
Aby zapewnić skuteczniejsze działanie i
wydłyć okres sprawności użytkowej, ostrze
naly smarować przed i po każdym użyciu.
Przed smarowaniem upewnić się, że akumulator
jest odłączony od przycinarki. Regularnie
nakładać smar między dwoma ostrzami
(Zob. Rys. H).
POD KONIEC SEZONU PRAC
OGRODNICZYCH NALEŻY
Doadnie wyczyścić nyce.
Sprawdzić dokcenie wszystkich pokręteł i
śrub.
Obejrzeć nardzie pod kątem zużytych bądź
uszkodzonych części.
KONSERWACJA
Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek
regulacji, serwisowania lub
konserwacji należy odłącz
akumulator od przycinarki
żywopłotów.
Narzędzie to nie wymaga żadnego dodatkowego
smarowania czy konserwacji.
W nardziu nie ma żadnych części, które
wymagałyby serwisowania przez użytkownika.
Nigdy nie należy używać wody czy środków
czyszczących do czyszczenia nardzia z
napędem elektrycznym. Czyścić suchą szmatką.
Zawsze naly przechowywać nardzie w
suchym miejscu. Utrzymywać w czystci
otwory wentylacyjne silnika. Utrzymywać
wszystkie urządzenia sterujące w czystości.
W otworach wentylacyjnych mogą pojawi
się iskry, jest to normalne i nie spowoduje
uszkodzenia narzędzia.
OCHRONA
ŚRODOWISKA
Ten produkt jest oznaczony symbolem
dotyczącym usuwania zużytych produktów
elektrycznych i elektronicznych. Oznacza
to, że tego produktu nie można wyrzucać do
domowych śmieci, lecz naly go zwcić
do sieci zbiórki odpadów spełniającej
Bezprzewodowa przycinarka do żywopłotów PL
67
wymogi Europejskiej Dyrektywy 2002/96/
CE. Zostanie wówczas poddany recyklingowi
lub rozmontowany w celu ograniczenia
niekorzystnego wpływu na środowisko.
Sprzęt elektryczny i elektroniczny może być
niebezpieczny dla środowiska i ludzi, gdyż
zawiera szkodliwe substancje.
DEKLARACJA
ZGODNCI
My,
POSITEC Germany GmbH
Konrad-Adenauer-Ufer 37
50668 Köln
Deklarujemy, że produkt,
Opis Bezprzewodowa przycinarka do
żywopłotów WORX
Typ WG259E WG259E.5 WG259E.9
(230-269- oznaczenie urządzenia,
reprezentuje Bezprzewodowa
przycinarka do żywopłotów)
Funkcja Przycinanie żywopłotów i
krzaków
Jest zgodny z następującymi dyrektywami,
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU,
2000/14/EC amended by 2005/88/EC
2000/14/EC amended by 2005/88/EC
- Procedura oceny zgodności zgodna z
Aneksem V Dyrektywy
- Moc dźwku 87.1dB(A)
- Deklarowana gwarantowana moc dźwięku
90dB(A)
Normy są zgodne z:
EN 60745-1 EN 60745-2-15
EN ISO 3744 EN 55014-1
EN 55014-2
Osoba upoważniona do kompilacji pliku
technicznego,
Nazwa Russell Nicholson
Adres Positec Power Tools (Europe)Ltd,
PO Box 152,Leeds,LS10 9DS,UK
2013/12/25
Leo Yue
Menedżer jakości POSITEC
/