Ferm AGM1017 Instrukcja obsługi

Marka
Ferm
Kategoria
akcesoria do miksera / robota kuchennego
Model
AGM1017
Rodzaj
Instrukcja obsługi
Ferm BV • P.O. Box 30159 • 8003 CD Zwolle • NL • www.ferm.com 0505-17.2
H Változtatás jogát fenntartjuk
CZ Změny vyhrazeny
SL Predmet sprememb
PL temat do zmiany
RU äÓÏ·ÌËfl Ferm ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Û
ÂÚ ‚˚ÔÛÒ͇ÂÏÛ ˛ ² ÔÓ‰ÛÍˆË˛.
èÓÁÚÓÏÛ ‚ ÚÂıÌ˘ÂÒË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË
ÏÓ„ÛÚ ‚ÌÓÒËÚ¸Òfl ·ÂÁ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ„Ó
ۂ‰ÓÏÎÂÌËfl.
GR H   
www.ferm.com
Art.nr. AGM1017
FAG-125/880K
H
CZ
SL
PL
RU
GR
HASZNÁLATI UTASÍTÁS 03
NÁVOD K POUŽITÍ 06
NOVODILA ZA UPORABO 10
INSTRUKSJĘ OBSŁUGI 13
êìäéÇéÑëíÇé èé ùäëèãìÄíÄñàà 17
O  21
2 Ferm
Ferm 27
EXPLODED VIEW
Fig.1
Fig.2
Fig.3
Fig.4
Fig.5
Fig.6
Fig.7
30 - 40
o
8
7
12
2
6
2
1
5
4
3
26 Ferm
SAROKCSISZOLÓ
AZ ALÁBBI SZÖVEGBEN SZEREPLŐ SZÁMOK
MEGFELELNEK A 2. OLDAL KÉPEINEK
A gép használata előtt gondosan olvassa át a
kezelési útmutatót. Tisztában kell lenni a gép
működési elvével és a működtetés módszereivel. A gép
karbantartását az utasításoknak megfelelően kell végezni,
biztosítva, hogy az szabályosan működjön. A kezelői
útmutatót és a mellékelt dokumentációt a gép közelében kell
őrizni.
TARTALOM:
1. Gépadatok
2. Biztonsági utasítások
3. Szerelés
4. Használat
5. Szerviz és karbantartás
1. GÉPADATOK
BEVEZETÉS
A készülék fém- és kőfelületeket csiszolására
alkalmazható. Megfelelő tárcsa alkalmazásával a gépet
vágáshoz, drótkefézéshez és polírozáshoz is fel lehet
használni.
MŰSZAKI ADATOK
A CSOMAG TARTALMA
1 Sarokcsiszoló
1 Kulcs
1 Oldalfogantyú
1 Védőszemüveg
3 Db porvédő maszk
12 Méteres acél mérőszalag
1 Vízmérték
2 Db vágótárcsa, kőhöz: 125 mm x 3,2 x 22,2 mm
2 Db vágótárcsa, fémhez: 125 mm x 3,2 x 22,2 mm
1 Db gyémántszemcsés vágótárcsa, 125 mm, fogazott
1 db gyémántszemcsés vágótárcsa, 125 mm, zárt
1 Használati utasítás
1 Biztonsági utasítások
1 Garancialevél
A GÉP FŐ EGYSÉGEI
1. Ábra
1. Kapcsoló
2. Védőburkolat
3. Oldalfogantyú
4. Csiszolótárcsa
5. Orsórögzítő
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
JELÖLÉSEK MAGYARÁZATA
A használati utasításban, vagy a gépen a következő
jelölésekkel találkozhat:
Gondosan olvassa el az utasításokat.
Megfelel az Európai Unió biztonsági szabványai
előírásainak.
II. osztályú gép – kettős szigetelésű – földelés
nélküli konnektorhoz csatlakoztatható.
A jelen használati utasításban leírtak be nem
tartása esetén sérülés, életveszély, és gépsérülés
következhet be.
Áramütés veszélye.
A csatlakozódugót húzza ki a konnektorból.
Az illetéktelen személyeket tartsa távol a
munkahelytől.
Tűzveszély.
Használjon védőszemüveget és hallásvédő
eszközt.
Használjon védőkesztyűt.
A meghibásodott vagy használhatatlanná vált
elektromos berendezéseket adja le
újrafeldolgozásra.
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
Villamos gépek használatakor a tűzveszély illetve a
személyi sérülések és az áramütés veszélyének
elkerülése érdekében mindig pontosan tartsa be az
országában érvényben lévő biztonsági
rendszabályokat! Figyelmesen olvassa el az
alábbiakban felsorolt illetve a kézikönyvhöz csatolt
biztonsági utasításokat! Tárolja ezeket az
utasításokat biztonságos helyen!
Ellenőrizze, hogy a csiszolókorongon feltüntetett
Feszültség | 230 V~
Frekvencia | 50 Hz
Teljesítményfelvétel | 880 W
Üresjárati fordulatszám | 11.000/min
Tárcsaátmérő | 125 mm
Orsó mérete | M 14
Súly | 2,15 kg
Lpa (hangnyomásszint) | 93,3 dB (A)
Lwa (hangteljesítmény) | 106,3 dB (A)
Rezgésgyorsulás értéke | 0,482 m/s
2
Ferm 3
SPARE PARTS LIST FAG-125/880K
FERM NR DESCRIPTION REF NR
406847 OUTER FLANGE 1
406846 INNER FLANGE 3
407008 PROTECTIVE GUARD 7
406999 SPINDLE GEAR 15
406952 AUXILIARY HANDLE 22
407000 PINION GEAR 24
407004 ROTOR 26
407007 STATOR 32
407002 CARBON BRUSH (SET) 35
406814 SPANNER 49
406955 SWITCH 51
406956 SWITCH SLIDE 52
406957 SWITCH BUTTON 54
maximumsebesség megfelel-e a gép
maximumsebességének! A gép sebessége nem lehet
nagyobb, mint a csiszolókorongon feltültetett érték.
Mindig ügyeljen arra, hogy a csiszolókorong mérete a
gép specifikációjának megfelelő legyen!
Ellenőrizze, hogy a csiszolókorong elhelyezése és
rögzítése megfelelően történt-e! Soha ne próbálja
szűkítőgyűrűvel vagy egyéb illesztődarabbal
biztosítani a korong megfelelő illeszkedését!
•A csiszolókorongokat mindig a gyártó cég
utasításainak megfelelően kezelje és tárolja!
Ne használja a gépet olyan munkadarabok
csiszolására, melyek maximális vastagsága
meghaladja a csiszolókorong maximális csiszolási
mélységét!
Ne használja a csiszolókorongokat sorjázásra!
Mielőtt a csiszolókorongot felhelyezné az orsó
menetére, ellenőrizze, hogy az orsón megfelelő
nagyságú menet van-e! Ugyancsak ügyeljen arra, hogy
az orsó megfelelően védett legyen, s hogy ne
érintkezzen a csiszolófelülettel!
Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a
csiszolókorong nem sérült-e! Soha ne használjon
repedt, vagy más módon sérült csiszolókorongot!
Használat előtt járassa a gépet 30 másodpercig
üresjáratban! Amennyiben bármilyen abnormális
rezgést vagy egyéb rendellenességet észlel, azonnal
kapcsolja ki a gépet! Újrabekapcsolás előtt gondosan
ellenőrizze a gépet és a csiszolókorongot!
Ügyeljen arra, hogy a kipattanó szikrák a testi épséget
ne veszélyeztessék, s hogy semmiképpen se
kerüljenek kapcsolatba erősen gyúlékony
anyagokkal!
Győződjön meg róla, hogy munkadarab megfelelően
alátámasztott illetve rögzített-e! Ne tartsa kezét a
megmunkált felület közelében!
Mindig viseljen védőszemüveget és fülvédőt! Szükség
esetén használjon más védőeszközöket, például
kötényt vagy sisakot!
Ügyeljünk arra, hogy a tárcsák és csúcsok pontosan a
gyártó cég útmutatója szerint legyenek felszerelve.
Ha a ragasztott csiszolótárcsát itatós párnával
szállítják, akkor azt feltétlenül használjuk is vele.
Ha a szerszámot védőeszközzel szállítják, soha ne
használjuk azt anélkül.
Ha menetes furatú tárcsát használunk mindig
ellenőrizzük, hogy abban a menet elég hosszú•e hogy
az orsóra rögzítsük.
Poros körülmények között a gép szellőzőnyílásait
gyakorta ellenőrizzük. Ha szükségessé válik a gépet
leporolni, mindenek előtt a gép csatlakozóját húzzuk
ki a konnektorból. A belső részek sérülésének
elkerülése végett a tisztításhoz ne használjunk
fémeszközöket.
•A gép indításakor a hálózati feszültség rövid időre
leeshet. Ez más elektromos eszközök működését is
zavarhatja (pl. a lámpák fénye elhalványul). Ha a
hálózat Zmax impedanciája 0.348 Ohmnál kisebb,
akkor ilyen hálózati zavarra nem kell számítani.
(Szükség esetén további információért a helyi
elektromos felügyelethez kell fordulni).
3. SZERELÉS
Tartozékok felszerelése előtt a készülék
csatlakozódugóját húzza ki a konnektorból.
OLDALFOGANTYÚ FELSZERELÉSE
Az oldalfogantyú a gép jobb és bal oldalára egyaránt
felszerelhető.
Baloldali munkákhoz az oldalfogantyút a gép jobb
oldalára szerelje fel.
Jobboldali munkákhoz az oldalfogantyút a gép bal
oldalára szerelje fel.
VÉDŐBURKOLAT SZERELÉSE
2. Ábra
A gép használatba vétele előtt szerelje fel a
védőburkolatot.
Felszerelés
Helyezze a védőburkolatot (2) a gépre. Ügyeljen
arra, hogy a védőburkolat megfelelően illeszkedjék a
géphez.
•A védőburkolatra helyezze fel a rögzítőgyűrűt
(7+12): a rögzítőgyűrű furatait forgassa a menetes
furatok fölé.
•A védőburkolatot és a rögzítőgyűrűt 4 db csavar és
alátét (8) segítségével rögzítse
•A védőburkolat zárt részének mindig a gépkezelő
felé kell állnia.
Ügyeljen arra, hogy a csavarok kellően meg
legyenek húzva. Meglazult védőburkolatú géppel
ne dolgozzon!
Leszerelés
Lazítsa meg a tárcsarögzítő anyát, és vegye le a
tárcsával együtt a gép orsójáról.
Csavarozza ki a 4 csavart, majd (az alátétekkel
együtt) vegye ki, és vegye le a rögzítőgyűrűt.
Ezt követően leveheti a védőburkolatot.
CSISZOLÓTÁRCSA FELSZERELÉSE
3. Ábra
Csak a gép műszaki adatainak megfelelő, és szálerősítésű
csiszolótárcsákat használjon. Ügyeljen arra, hogy a
csiszolótárcsa a védőburkolathoz munka közben nem
érhet hozzá.
A csatlakozódugót húzza ki a konnektorból.
Nyomja be az orsórögzítőt (5) és forgassa el az orsót
egészen addig, amíg az nem rögzül le. Az
orsórögzítőt engedje el.
Lazítsa meg a kulccsal (11) a tárcsarögzítő anyát (10),
majd vegye le.
Helyezze a csiszolótárcsát a peremre (9).
Tegye fel a tárcsarögzítő anyát az orsóra, és a kulcs
segítségével húzza meg.
Oldja fel az orsó rögzítését, és ellenőrizze le, hogy a
tárcsa szabadon forog-e.
4 Ferm
    ,   
       
.
EN50144-1, EN50144-2-3, EN55014-1,
EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3
   .
98/37/EEC
73/23/EEC
89/336/EEC
  01-08-2004
ZWOLLE NL
W. Kamphof
 

CE
ı
 
(
GR
)
Ferm 25
KÜLÖNBÖZŐ CSISZOLÓTÁRCSÁK
FELSZERELÉSE
A 4. és 5. ábra mutatja, hogy miként kell a peremet (10)
felszerelni, vastag (4 – 8 mm), és vékony (2,5 – 4 mm)
csiszolótárcsák esetében.
4. HASZNÁLAT
KÜLÖN INTÉZKEDÉSEK A GÉP
HASZNÁLATÁHOZ
•A munkadarabot megfelelően rögzítse le, hogy az
vágás, vagy csiszolás közben ne tudjon elmozdulni.
•A gépet munka közben két kézzel fogja meg, és
gondoskodjon arról, hogy stabilan álljon.
•A hálózati kábelt mindig a gép mögött helyezze el.
•A csatlakozódugót csak kikapcsolt gép esetén dugja a
konnektorba.
•A munkadarabhoz csak bekapcsolt géppel
közelítsen.
Magnéziumból készült munkadarabok
köszörülése és vágása tilos!
BEKAPCSOLÁS
Tolja előre a kapcsolót.
•A gép elindul, és a kapcsoló oldásáig működni fog.
KIKAPCSOLÁS
Nyomja meg a kapcsolót: a kapcsoló alaphelyzetbe
ugrik.
A gépet ne tegye le, amíg a tárcsa forog.
HASZNÁLAT
Tartsa jó erősen a gépet, és így mozgassa a
munkadarabon. A csiszolótárcsát egyenletes erővel
nyomja a munkadarabra.
Csiszoláskor a tárcsa és a munkadarab közötti szög
30° - 40° legyen (6. ábra).
Vágótárcsát csiszoláshoz ne használjon!
•A gépet csak a forgásirány figyelembe vételével
alkalmazza. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a
gépet a vágóerő ellenőrizhetetlen módon kilöki a
vágási résből (7. ábra).
Gyakran ellenőrizze le a csiszolótárcsa állapotát. A
kopott csiszolótárcsa csökkenti a gép hatékonyságát,
ezért időben cserélje újra az elkopott tárcsát.
•A gépet ne tegye le, amíg a tárcsa forog. A gépet
poros helyre ne tegye le. A por a gép
mechanizmusába kerülve meghibásodásokat
okozhat.
Mielőtt a gép csatlakozódugóját kihúzná a
konnektorból, a gépet kapcsolja ki.
A tárcsarögzítő anyát ne használja a forgó tárcsa
lefékezéséhez.
PROBLÉMAMEGOLDÁS
1. A gép nem működik:
Nincs áram
•A (hosszabbító) hálózati vezeték sérült.
2. A villanymotor nem éri el az üresjárati
maximális fordulatszámot:
•A hosszabbító kábel túl hosszú, vagy a
keresztmetszete túl kicsi.
•A hálózati feszültség nem éri a 230 V-ot.
3. A gép túlmelegszik:
•A szellőző nyílások eltömődtek. Száraz ruhával
törölje ki.
•A gép túlterhelt. A gépet csak a teljesítményének
megfelelő munkákhoz használja.
4. A villanymotor szikrázik, vagy szaggatottan
üzemel:
•A motortérbe szennyeződés került, vagy elkoptak a
szénkefék. A kettős szigetelőrendszer valamennyi
része fontos, azokat csak az engedélyezett
szervizközpontokban szabad javíttatni.
Ferm 5
      
      
. ,    
    !
     
     (. 8).
     . 
    
  . 
    .
       
   . 
     
.    
     .
     
     
.
    
     
   .
 
1.    :
    
    
()
2.    
    :
      /
 
•     
  230 V
3.   :
    .
     .
   .
      
 .
4.   
   
    
.
      
   .   
    
      
   .
5. 

        
     . 
  Ferm   
     
 .     
      
   .

     
   ,     
.     ,
   .    
    
,    
  .   
,  , , 
 ..     
     
.

     .

    ..   
 ,  
      
 .     
    ,
     
  .

       
  ,  
     . 
   
.     
  .  
      ,
      Ferm.
      
     
 .

    ,   
   .
24 Ferm
3. 
    
,    
     .
   
      
 ,     
.
     ,  
     
.
     ,  
     
.
  

E.2
    
 .

    (2)
  .    
       
.
    (7+12)
  :     
        .
     4
    (8).
•       
      
.
     . 
       
.

       
        
.
  4  (  ) 
   .
     
.
  
E.3
      
.   
    .  
         
 .
   ()  

      (5)
   (6)   .
    
’     .
     (10)  
    (11).
     
 (9).
     
      .
    
      
.
   

  4  5   
   (10)  
 (4 – 8 mm)   (2,5 – 4 mm) .
4. 
   
  
      
      
       .
      ,  
         
      .
•     
        
  .
    ()  
     .
        
     
.
     
   .
 (ON)
    (ON/OFF) 
 .
      
     
 
 (OFF)
    (ON/OFF): 
    
 (OFF).
       
   .

      
  .   
    .
  ,    
  30 - 40_      
 (. 7).
     
!
Ferm 23
5. SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS
KARBANTARTÁS
Ügyeljen, hogy a motor karbantartása során a fúró
mindig le legyen választva az elektromos hálózatról. A
Ferm gépeket úgy tervezték, hogy azok hosszú időn
keresztül üzemelnek minimális karbantartás mellett. A
folyamatos kielégítő üzemelés a megfelelő és rendszeres
tisztításon múlik.
TISZTÍTÁS
Rendszeresen tisztítsa a gépházat egy finom
textilanyaggal, lehetőleg minden használat után. Tartsa a
szellőzőnyílásokat portól és szennyeződésektől
mentesen. Ha a szennyeződések nem távolíthatóak el,
használjon szappanos vízzel átitatott finom
textilanyagot. Ne használjon oldószereket, mint például
benzint, alkoholt, ammóniás vizet, stb. Ezek az
oldószerek károsíthatják a műanyagból készült
alkatrészeket.
OLAJOZÁS
A gépet nem szükséges kenni.
MEGHIBÁSODÁSOK
Ha meghibásodás fordulna elő, pl. egy alkatrész kopása
után, kérjük, forduljon a garanciajegyen feltüntetett
szervizhez. Ennek a kézikönyvnek a hátulján talál egy
perspektivikus bontott részábrázolást, amely a
rendelhető alkatrészeket mutatja.
KÖRNYEZET
Annak érdekében, hogy megelőzhető legyen a gép
szállítás közbeni károsodása, erős csomagolással van
ellátva. A csomagolóanyagok többsége újra
felhasználható. Ezeket az anyagokat szállítsa a megfelelő
újrahasznosító állomásokra. A használni nem kívánt
gépeket vigye a Ferm helyi képviseletére. Ott
környezetvédelmi szempontból biztonságos módon
fogják elhelyezni azt.
GARANCIA
A garancia-feltételeket megtalálja egy külön mellékelt
garancialevélben.
Saját kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük,
hogy jelen termék megfelel az alábbi szabványoknak vagy
normatív dokumentumoknak
EN 50144-1, EN50144-2-3, EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
összhangban az alábbi előírásokkal.
98/37/EEC, 73/23/EEC, 89/336/EEC
Dátum: 01-08-2004
ZWOLLE,
HOLLANDIA
W. Kamphof
Minőségügyi osztály
ÚHLOVÁ BRUSKA
ČÍSLA V NÁSLEDUJÍCÍM TEXTU SE VZTAHUJÍ
K OBRÁZKŮM NA STRANĒ 2
Před použitím stroje si pozorně přečtěte tento
návod. Přesvědčete se, že víte, jak stroj funguje a
jak jej správně ovládat. Údržbu stroje provádějte v souladu s
instrukcemi a ujistěte se, že stroj funguje správně. Uschovejte
tento návod k obsluze a přiloženou dokumentaci ke stroji.
OBSAH:
1. Údaje o stroji
2. Bezpečnostní pokyny
3. Montáž
4. Použití
5. Servis a údržba
1. ÚDAJE O STROJI
ÚVOD
Tento stroj je určen k broušení a zdrsňování kovu a
kamene. Pomocí správného příslušenství jej lze také
použít ke kartáčování a pískování.
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
OBSAH BALENÍ
1 Úhlová bruska
1 Klíč
1 Boční rukojeť
1 Bezpečnostní brýle
3 Prachové masky
1 Pružné ocelové měřidlo 2 metry
1 Vodováha
2 Řezací kotouče na kámen: 125 mm x 3,2 x 22,2 mm
2 Řezací kotouče na kov: 125 mm x 3,2 x 22,2 mm
1 Diamantový řezací kotouč 125 mm otevřený
1 Diamantový řezací kotouč 125 mm uzavřený
1 Uživatelský návod
1 Bezpečnostní pokyny
1 Záruční list
VLASTNOSTI
Obr. 1
1. Vypínač
2. Chránič
3. Boční rukojeť
Napětí | 230 V~
Kmitočet | 50 Hz
Příkon | 880 W
Nezatížená rychlost | 11.000/min
Průměr kotouče | 125 mm
Rozměr vřetene | M 14
Hmotnost | 2,15 kg
Lpa (tlak zvuku) | 93,3 dB (A)
Lwa (výkon zvuku) | 106,3 dB (A)
Hodnota vibrace | 0,482 m/s
2
CE
ı
MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSA
(
H
)
6 Ferm
4. Brusný kotouč
5. Zámek vřetene
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ
V tomto návodu a nebo na stroji jsou použity následující
symboly:
Pečlivě si přečtěte pokyny
Vsouladu se zásadními použitelnými
bezpečnostními normami evropských směrnic
Stroj třídy II – dvojitá izolace – Nepotřebujete
žádnou uzemněnou zástrčku.
Označuje riziko osobního zranění, ztráty života
nebo poškození nástroje v případě nedodržení
pokynů v tomto návodu.
Označuje nebezpečí elektrického šoku.
Vyjměte zástrčku ze sítě
Udržujte okolo stojící osoby v dostatečné
vzdálenosti
Riziko požáru
Noste bezpečnostní brýle a ušní ochranu
Noste ochranné rukavice
Vadný a nebo vyhozený elektrický či elektronický
přístroj musí být dodán na příslušné recyklační
míst.
BEZPEČNOSTNĺ POKYNY
Při používání elektrických přístrojů je vždy třeba
dodržovat bezpečnostní předpisy platné ve vašem
státě. Sníží se tím nebezpečí požáru, zasažení
elektrickým proudem a zranní osob. Pročtěte zde
uvedené bezpečnostní pokyny a seznamte se i s
bezpečnostními pokyny přiloženými k nástroji.
Uložte tyto pokyny na bezpečném místě.
Zkontrolujte, zda maximální rychlost uvedená na
brusném kotouči odpovídá maximální rychlosti
přístroje. Rychlost přístroje nesmí přesáhnout
hodnotu uvedenou na brusném kotouči.
Zkontrolujte, zda jsou rozměry brusného kotouče v
souladu s technickými údaji přístroje.
Zkontrolujte, zda byl brusný kotouč správně nasazen
a upevněn. K dosažení pevného nasazení kotouče
nepoužívejte redukční kroužky či adaptéry.
Zacházejte s brusnými kotouči podle pokynů
dodavatele a v souladu s nimi je také skladujte.
Přístroj nepoužívejte k broušení obrobků, jejichž
maximální tloušťka je větší než maximální brusná
hloubka brusného kotouče.
Brusný kotouč nepoužívejte k odstraňování ostřin.
Jestliže je třeba brusný kotouč nasadit na závit
vřetena, zkontrolujte, zda vřeteno má dostatečný
závit. Zkontrolujte, jestli je vřeteno dostatečně
chráněno a nedotýká se broušeného povrchu.
Před použitím zkontrolujte, jestli brusný kotouč není
poškozen. Nepoužívejte poakozené brusné
kotouče, ae už mají praskliny, trhliny nebo jsou
poškozené jakýmkoli jiným způsobem.
Před použitím nechte přístroj běžet v nezatíženém
stavu po dobu třiceti sekund. Pokud docházelo k
abnormálním vibracím anebo při výskytu jiné závady,
okamžitě přístroj vypněte. Než pak přístroj znovu
zapojíte, pečlivě ho přezkoušejte, a to včetně
brusného kotouče.
Dohlédněte na to, aby jiskry nikoho neohrožovaly a
aby se nedostaly do styku s vysoce hořlavými látkami.
Postarejte se o to, aby obrobky byly dostatečně
podepřeny nebo upnuty. Nepřibližujte se rukama k
řezné ploše.
Vždy používejte bezpečnostní ochranné brýle a
ochranu sluchu. Pokud je to nutné nebo žádoucí,
používejte i jiné ochranné prostředky, jako například
ochrannou zástěru nebo přilbu.
Ujistěte se, že instalace kotoučů a nastavovací body
odpovídají pokynům výrobce.
Zabezpečte, že kotouče jsou upevněny pomocí
těsnících vložek, jsou•li dodány s přiloženým
brusným výrobkem a jsou•li vyžadovány.
Je•li s přístrojem současně dodána ochrana, nikdy
nepoužívejte přístroj bez této ochrany.
•U přístrojů vybavených kotoučem s vnitřním závitem
se přesvědčete, že závit je dostatečně hluboký, aby se
do něj vešla celá délka vřetena.
Ujistěte se, že ventilační otvory jsou čisté při práci v
prašném prostředí. Je•li nutné prach odstranit,
odpojte nejprve přístroj od sítě (použijte nekovové
předměty) a vyhněte se poškození vnitřních částí
přístroje.
Při kolísavém síťovém napojení se mohou objevit
drobné výpadky napětí při startování přístroje. Tyto
výpadky mohou ovlivnit i funkci dalších přístrojů
(například může začít blikat lampa). Je•li impedance
sítě v hodnotě Zmax < 0.348 Ohm, takové výpadky
se nedají očekávat. (V případě potřeby můžete
kontaktovat vašeho místního dodavatele, aby vám
sdělil další informace).
Ferm 7
  ,   
  .  
       
   .
     
    .
     
   .  
     
   .
     
     
.
      
     
      .
      
  .
      
  ,   
     .
     
       
 .
   , 
          
     
      .
   ,   
    30 .
    
  ,   
.     
 ,     .
      
 ,      
 .
      
   .    
 .
    
.     
,      
,     
.
      
    
 .
   
    
    
.
     
,    
  .
     
    
,      
        
.
     
    .
     ,
      
  (  
)    
   .
     ,
   
     . 
      (..
 ).    
   Zmax <0,348 Ohm, 
  . ( 
,     
   ).
22 Ferm
 
     
     2
     , 
    .
     
      . 
       
   .    
 ,      
  .
:
1.  
2.    
3. 
4. 
5.   
1.  

      
    .   
    
     .
T 
 
1  
1 
1  
1  
3 M   
1    2 
1 
2     125 mm x 3,2 x 22,2 mm
2     125 mm x 3,2 x 22,2 mm
1    125 mm 
1    125 mm 
1  
1    
1  

E.1
1.   (ON/OFF)
2.  
3.  
4.  
5.   
2.    
 
    /  
   :
   
     
  
  II –   – 
   .
    
,      
     
    .
   .
   ()  

    
 
    
  
  /    
    
   .
O 
 ! "# $"! 
! # %& '& ("!& %
)%  * &, $  ! 
!+% %$#&, $":!& 
%). ;# & <"'&
+$!& ("!&. =%"#: %>& & +$!+& 
(">& >&.
      
  | 230 V~
  | 50 Hz
  | 880 W
   | 11000/
  | 125 mm
  | M 14
 | 2,15 kg
Lpa (  ) | 93,3 dB (A)
Lwa (  ) | 106,3 dB (A)
  | 0,482 m/s
2
Ferm 21
3. MONTÁŽ
Před montáží příslušenství vždy odpojte nástroj od
sítě.
MONTÁŽ BOČNÍ RUKOJETI
Boční rukojeť lze použít pro provoz vlevo i vpravo.
Upevněte boční rukojeť pro provoz vlevo na pravou
stranu stroje.
Upevněte boční rukojeť pro provoz vpravo na levou
stranu stroje.
MONTÁŽ CHRÁNIČE
Obr. 2
Před použitím stroje namontujte chránič.
Montáž
Umístěte chránič (2) na kryt. Pamatujte, že zářez
chrániče prochází přes hranu krytu.
Umístěte na chránič upevňovací kroužek (7+12):
otvory kroužku musí být na otvorech pro šrouby.
Namontujte chránič a upevňovací kroužek pomocí 4
šroubů a podložek (8).
Uzavřená strana chrániče musí vždy směřovat k
uživateli.
Pamatujte, aby byly šrouby dostatečně dotaženy.
Pravidelně kontrolujte, zda jsou šrouby stále pevně
dotaženy.
Demontáž
Odstraňte přírubovou matici a brusný kotouč s dolní
přírubou z vřetene.
Vyšroubujte 4 šrouby (s podložkami) a odstraňte
upevňovací kroužek.
Odstraňte chránič ze stroje.
MONTÁŽ BRUSNÉHO KOTOUČE
Obr. 3
Používejte brusné kotouče správných rozměrů.
Používejte pouze vlákny vyztužené brusné kotouče.
Brusný kotouč se nesmí dotýkat kraje chránič.
Vyjměte zástrčku ze sítě.
Stiskněte uzávěr vřetene (5) a otočte vřetenem (6),
dokud nezapadne do uzávěru. Během tohoto
postupu držte uzávěr vřetene stisknutý.
Sejměte z vřetene přírubovou matici (10) pomocí
klíče (11).
Umístěte brusný kotouč na přírubu (9).
Umístěte přírubovou maticí na vřeteno a dotáhněte
ji pomocí klíče.
Uvolněte uzávěr vřetene a otočením zkontrolujte,
že je vřeteno uvolněné.
MONTÁŽ BRUSNÝCH KOTOUČŮ A
ZDRSŇOVACÍCH KOTOUČŮ
Obr. 4 a 5 znázorňují, jak namontovat přírubu (10) při
použití silných (4 – 8 mm) a tenkých (2,5 – 4 mm) kotoučů.
4. POUŽITÍ
ZVLÁŠTNÍ POZORNOST PŘI SPOUŠTĚNÍ
STROJE
Upněte obrobek a zajistěte, aby se nemohl posunout
z pod stroje během řezacích činností.
Při práci se strojem jej vždy držte pevně oběma
rukama a zajistěte bezpečný postoj.
Vždy směřujte kabel dozadu směrem od stroje.
Vložte zástrčku do sítě pouze při vypnutém stroji.
Přikládejte stroj k obrobku pouze v zapnutém stavu.
Nikdy nepoužívejte stroj pro broušení
magnéziových obrobků.
ZAPNUTÍ
Posuňte vypínač vpřed.
Stroj se spustí a bude zapnutý do uvolnění spínače.
VYPNUTÍ
Stiskněte vypínač: ten poté přeskočí do polohy
vypnuto.
Nepokládejte stroj, když motor ještě běží.
OBSLUHA
Držte stroj pevně a pohybujte jím proti obrobku.
Pohybujte brusným kotoučem po obrobku
rovnoměrně.
Pohybujte strojem po obrobku během zdrsňování
pod úhlem 30° - 40° (obr. 6).
Nikdy nepoužívejte brusné kotouče pro
zdrsňování!
Stroj musí vždy pracovat proti směru otáčení. Proto
nikdy nepohybujte strojem opačným směrem! Jinak
existuje nebezpečí, že bude nekontrolovatelně
vytlačen z řezu (obr. 7).
Pravidelně prohlížejte brusný kotouč. Opotřebené
kotouče mají záporný vliv na účinnost stroje. Včas
vyměňujte brusný kotouč.
Nepokládejte stroj, když motor ještě běží.
Neumisťujte stroj na prašný povrch. Prachové
částice mohou proniknout do mechanismu.
Vždy nejprve stroj vypněte před vyjmutím zástrčky
ze síťové zásuvky.
Nikdy nepoužívejte uzávěr vřetene k zastavení
motoru.
ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ
1. Stroj nefunguje:
Vypnutý proud
(Prodlužovací) kabel poškozený
2. Elektromotor stěží dosáhne maximální
rychlosti:
Prodlužovací kabel je příliš tenký a nebo příliš dlouhý
Napětí v síti je nižší než 230 V
3. Stroj se přehřívá:
Ventilační otvory jsou zablokovány. Vyčistěte je
suchým hadříkem.
8 Ferm
Stroj by přetížen. Používejte stroj pro účel, ke
kterému je vyroben.
4. Přílišné jiskření nebo nepravidelný běh
elektromotoru:
Uvnitř motoru je špína nebo jsou opotřebené
uhlíkové kartáče. Všechny součástky jsou důležitými
částmi systému s dvojitou izolací a opravovat je smí
pouze autorizovaná servisní střediska.
5. ÚDRŽBA A SERVIS
ÚDRŽBA
Dbejte, aby při údržbových činnostech na motoru byla
zástrčka odpojena od sítě. Nářadí firmy Ferm je
konstruováno tak, že dokáže fungovat dlouho při
minimálních nárocích na údržbu. Aby fungovalo stále
dobře, je třeba mu věnovat příslušnou péči a pravidelně
je čistit.
ČIŠTĚNÍ
Pravidelně, nejlépe po každém použití, čistěte měkkou
tkaninou kryt nářadí. Zvláště dbejte, aby se ve větracích
otvorech nehromadil prach a nečistoty. Pokud nečistoty
příliš lpí, použijte měkkou tkaninu smočenou v mýdlové
vodě. Rozpouštědla, jako je benzin, alkohol, čpavková
voda apod., nikdy nepoužívejte; mohla by naleptat
plastové díly.
MAZÁNÍ
Nářadí žádné další mazání nevyžaduje.
ZÁVADY
Vznikne-li závada na některé součástce, například vlivem
opotřebení, kontaktujte prosím servisní adresu
uvedenou na záruční kartě. Na zadní straně návodu
naleznete schematický nákres, které součástky lze
objednat.
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Aby se výrobek nepoškodil při přepravě, dodává se
v pevném obalu, přičemž většinu materiálů tohoto obalu
je možno recyklovat. Odevzdejte proto laskavě tyto
materiály do příslušného sběrného střediska k recyklaci.
Pokud nářadí vyřadíte natrvalo z používání, odevzdejte
je místnímu dealerovi firmy Ferm; tam výrobek zlikvidují
ekologicky šetrným způsobem.
ZÁRUKA
Záruční podmínky jsou uvedeny na záručním listě, který
je přiložen zvlášť.
Na vlastní odpovědnost vyhlašujeme, že tento výrobek
je ve shodě s následujícími normami a normovanými
dokumenty.
EN50144-1, EN50144-2-3, EN55014-1,
EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3
v souladu se směrnicemi.
98/37/EEC
73/23/EEC,
89/336/EEC
dne 01-08-2004
ZWOLLE NL
W. Kamphof
Oddělení kvality
CE
ı
PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ NOREM
(
CZ
)
Ferm 9
ç ‰ÓÔÛÒ͇ÂÚÒfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ Á‡ÊËÏ
¯ÔË̉ÂÎfl ‰Îfl ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl.
èéàëä àìëíêÄçÖçàÖ
çÖàëèêÄÇçéëíÖâ
1. 凯ËÌ͇ Ì ‡·ÓÚ‡ÂÚ:
éÚÍβ˜ÂÌÓ ÔËÚ‡ÌËÂ
èÓ‚ÂʉÂÌ (Û‰ÎËÌËÚÂθ) ¯ÌÛ
2. ùÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂθ Ì ‰ÓÒÚË„‡ÂÚ
χÍÒËχθÌÓÈ ÒÍÓÓÒÚË:
ì‰ÎËÌËÚÂθ ÒÎ˯ÍÓÏ ÚÓÌÍËÈ Ë/ËÎË ÒÎ˯ÍÓÏ
‰ÎËÌÌ˚È
ç‡ÔflÊÂÌË ‚ ÒÂÚË ÌËÊ 230 Ç
3. 凯ËÌ͇ ÔÂ„‚‡ÂÚÒfl:
ᇷËÚ˚ ‚ÂÌÚËÎflˆËÓÌÌ˚ ÓÚ‚ÂÒÚËfl. èÓ˜ËÒÚËÚÂ
Ëı ÒÛıÓÈ ‚ÂÚÓ¯¸˛.
òÎËÙχ¯ËÌ͇ ‡·Óڇ· Ò ÔÂ„ÛÁÍÓÈ.
àÒÔÓθÁÛÈÚ χ¯ËÌÍÛ ÚÓθÍÓ ÔÓ Ì‡Á̇˜ÂÌ˲.
4. óÂÁÏÂÌÓ ËÒÍÓÓ·‡ÁÓ‚‡ÌË ËÎË
˝ÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂθ ‡·ÓÚ‡ÂÚ Ò ÔÂ·ÓflÏË.
ÇÌÛÚË ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl ÒÍÓÔË·Ҹ „flÁ¸ ËÎË ËÁÌÓÒËÎËÒ¸
Û„ÓθÌ˚ ˘ÂÚÍË. ÇÒ ˜‡ÒÚË Ó‰Ë̇ÍÓ‚Ó ‚‡ÊÌ˚ ‰Îfl
ÒËÒÚÂÏ˚ ‰‚ÓÈÌÓÈ ËÁÓÎflˆËË Ë ‰ÓÎÊÌ˚
Ó·ÒÎÛÊË‚‡Ú¸Òfl ÚÓθÍÓ ‡‚ÚÓËÁÓ‚‡ÌÌ˚ÏË
ÒÂ‚ËÒÌ˚ÏË ˆÂÌÚ‡ÏË.
5. ùäëèãìÄíÄñàü à
éÅëãìÜàÇÄçàÖ
éÅëãìÜàÇÄçàÖ
èÂ‰ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂÏ ‡·ÓÚ, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚ı Ò
Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂÏ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl, ۷‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ‚ËÎ͇
¯ÌÛ‡ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ Ì ÔÓ‰Íβ˜Â̇ Í ÒÂÚ‚ÓÈ ÓÁÂÚÍÂ.
é·ÓÛ‰Ó‚‡ÌË ÍÓÏÔ‡ÌËË Ferm Ô‰̇Á̇˜ÂÌÓ ‰Îfl
̇‰fiÊÌÓÈ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ‚ Ú˜ÂÌË ‰ÎËÚÂθÌ˚ı
ÒÓÍÓ‚ Ò ÏËÌËχθÌ˚ÏË Á‡Ú‡Ú‡ÏË Ì‡ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ.
ìÒÔ¯̇fl ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËfl ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ
‰ÓÎÊÌÓ„Ó ÛıÓ‰‡ Ë „ÛÎflÌÓÈ ˜ËÒÚÍË.
óàëíäÄ
ê„ÛÎflÌÓ ÔÓÚË‡ÈÚ ÍÓÔÛÒ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ Ïfl„ÍÓÈ
Ú̸͇˛, Ô‰ÔÓ˜ÚËÚÂθÌÓ, ÔÓÒΠ͇ʉӄÓ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl. ÇÂÌÚËÎflˆËÓÌÌ˚ ÓÚ‚ÂÒÚËfl ‰ÓÎÊÌ˚
ÒÓ‰ÂʇڸÒfl ‚ ˜ËÒÚÓÚÂ. ÑÎfl Û‰‡ÎÂÌËfl ÛÒÚÓȘ˂˚ı
Á‡„flÁÌÂÌËÈ ‚ÓÒÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ Ïfl„ÍÓÈ Ú̸͇˛,
ÒÏÓ˜ÂÌÌÓÈ ‚ Ï˚θÌÓÏ ‡ÒÚ‚ÓÂ. çËÍÓ„‰‡ ÌÂ
ÔËÏÂÌflÈÚ ڇÍË ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎË, Í‡Í ·ÂÌÁËÌ, ÒÔËÚ,
‡ÏÏˇ˜Ì˚È ‡ÒÚ‚Ó Ë Ú.‰. ùÚË ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎË ÏÓ„ÛÚ
ÔÓ‚‰ËÚ¸ Ô·ÒÚËÍÓ‚˚ ‰ÂÚ‡ÎË.
ëåÄáäÄ
àÌÒÚÛÏÂÌÚ Ì Ú·ÛÂÚ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓÈ ÒχÁÍË.
çÖàëèêÄÇçOëíà
Ç ÒÎÛ˜‡Â ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË, ̇Ô., ÔÓÒΠËÁÌÓÒ‡ ͇ÍÓÈ-
ÎË·Ó ˜‡ÒÚË, Ó·‡ÚËÚÂÒ¸ ÔÓ ‡‰ÂÒÛ ÔÛÌÍÚ‡
Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl, Û͇Á‡ÌÌÓÏÛ ‚ „‡‡ÌÚËÈÌÓÏ Ú‡ÎÓÌÂ.
èÓÍÓÏÔÓÌÂÌÚÌÓ Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌË ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl
˜‡ÒÚÂÈ, ÍÓÚÓ˚ ÏÓÊÂÚ Á‡Í‡Á‡Ú¸, ‚˚ ̇ȉÂÚ ̇
ÔÓÒΉÌÂÈ ÒÚ‡Ìˈ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡.
áÄôàíÄ éäêìÜÄûôÖâ ëêÖÑõ
ÇÓ ËÁ·ÂʇÌË ÔÓ‚ÂʉÂÌËfl ÔË Ú‡ÌÒÔÓÚËÓ‚ÍÂ,
ÒÚ‡ÌÓÍ ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ‚ ÔÓ˜ÌÓÈ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍÂ. ÅÓθ¯‡fl
˜‡ÒÚ¸ ÛÔ‡ÍÓ‚Ó˜Ì˚ı χÚÂˇÎÓ‚ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
ÔÂÂ‡·Óڇ̇ ‰Îfl ÔÓ‚ÚÓÌÓ„Ó ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl.
ÑÓÒÚ‡‚¸Ú ÛÔ‡ÍÓ‚Ó˜Ì˚È Ï‡ÚÂˇΠ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ
ÏÂÒÚÌ˚È ˆÂÌÚ ÔÓ ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ÓÚıÓ‰Ó‚. ÑÓÒÚ‡‚¸ÚÂ
ÌÂÌÛÊÌÓ ӷÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ Í Ç‡¯ÂÏÛ ÏÂÒÚÌÓÏÛ ‰ËÎÂÛ
ÍÓÏÔ‡ÌËË Ferm. éÌÓ ·Û‰ÂÚ ÛÚËÎËÁËÓ‚‡ÌÓ ·ÂÁ
̇ÌÂÒÂÌËfl ‚‰‡ ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ Ò‰Â.
ÉÄêÄçíàü
ìÒÎÓ‚Ëfl „‡‡ÌÚËË ËÁÎÓÊÂÌ˚ ̇ ÓÚ‰ÂθÌÓÏ,
ÔË·„‡ÂÏÓÏ „‡‡ÌÚËÈÌÓÏ Ú‡ÎÓÌÂ.
èÓ‰ ̇¯Û ËÒÍβ˜ËÚÂθÌÛ˛ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸
Û‰ÓÒÚÓ‚ÂflÂÏ, ˜ÚÓ ‰‡ÌÌÓ ËÁ‰ÂÎË ۉӂÎÂÚ‚ÓflÂÚ
ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ Òڇ̉‡Ú‡Ï Ë ÌÓχÚË‚Ì˚Ï ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡Ï
EN 50144-1, EN50144-2-3, EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Òӄ·ÒÌÓ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ Ô‰ÔËÒ‡ÌËflÏ:
98/37/EEC, 73/23/EEC, 89/336/EEC
01-08-2004
ZWOLLE NL
Ç. ä‡ÔÏıÓÙ
éÚ‰ÂÎ ÍÓÌÚÓÎfl ͇˜ÂÒÚ‚‡
CE
ı
ÑÖäãÄêÄñàü é ëééíÇÖíëíÇàà ÇÖãàäéÅêàíÄçàü
(
RU
)
20 Ferm
3. ëÅéêäÄ
èÂ‰ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËÂÏ ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚÂÈ
Ó·flÁ‡ÚÂθÌÓ ÓÚÍβ˜‡ÈÚ ¯ÎËÙχ¯ËÌÍÛ ÓÚ
ÔËÚ‡ÌËfl.
ìëíÄçéÇäÄ ÅéäéÇéâ êìäéüíäà
ÅÓÍÓ‚‡fl ÛÍÓflÚ͇ ÏÓÊÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl Í‡Í ‰Îfl
΂ÓÒÚÓÓÌÌ„Ó, Ú‡Í Ë ‰Îfl Ô‡‚ÓÒÚÓÓÌÌ„Ó
ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl.
ÑÎfl ΂ÓÒÚÓÓÌÌÂÈ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ¯ÎËÙχ¯ËÌÍË
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ·ÓÍÓ‚Û˛ ÛÍÓflÚÍÛ Ì‡ Ô‡‚Û˛ ÒÚÓÓÌÛ
χ¯ËÌÍË.
ÑÎfl Ô‡‚ÓÒÚÓÓÌÌÂÈ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË
¯ÎËÙχ¯ËÌÍË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ·ÓÍÓ‚Û˛ ÛÍÓflÚÍÛ Ì‡
ÎÂ‚Û˛ ÒÚÓÓÌÛ Ï‡¯ËÌÍË.
ìëíÄçéÇäÄ èêÖÑéïêÄçàíÖãúçéÉé
ìëíêéâëíÇÄ
êËÒ.2
ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ Ô‰Óı‡ÌËÚÂθÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‰Ó
̇˜‡Î‡ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ¯ÎËÙχ¯ËÌÍË.
ë·Ó͇
ê‡ÒÔÓÎÓÊËÚ Ô‰Óı‡ÌËÚÂθÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó (2)
̇ ÍÓÔÛÒÂ. èÓ‚Â¸ÚÂ, ˜ÚÓ·˚ Í‡È ÍÓÔÛÒ‡
Á‡ıÓ‰ËÎ ‚ Ô‡Á ̇ Ô‰Óı‡ÌËÚÂθÌÓÏ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â.
ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÙËÍÒËÛ˛˘Â ÍÓθˆÓ (7+12) ̇
Ô‰Óı‡ÌËÚÂθÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó: ÓÚ‚ÂÒÚËfl ‚
ÍÓθˆÂ ‰ÓÎÊÌ˚ ÒÓ‚Ô‡ÒÚ¸ Ò ÓÚ‚ÂÒÚËflÏË ‰Îfl
·ÓÎÚÓ‚.
á‡ÍÂÔËÚ Ô‰Óı‡ÌËÚÂθÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ì‡
ÙËÍÒËÛ˛˘ÂÏ ÍÓθˆÂ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ 4 ·ÓÎÚÓ‚ Ò
¯‡È·‡ÏË (8).
á‡Í˚Ú‡fl ÒÚÓÓ̇ Ô‰Óı‡ÌËÚÂθÌÓ„Ó
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ‰ÓÎÊ̇ ·˚Ú¸ ‚Ò„‰‡ ̇Ô‡‚ÎÂ̇ ‚
ÒÚÓÓÌÛ ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl.
ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ·ÓÎÚ˚ Á‡ÚflÌÛÚ˚ ‚
‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌË. ê„ÛÎflÌÓ
ÔÓ‚ÂflÈÚ Á‡ÚflÊÍÛ ·ÓÎÚÓ‚.
ê‡Á·Ó͇
ëÌËÏËÚ ÒÓ ¯ÔË̉ÂÎfl ÒÓ‰ËÌËÚÂθÌÛ˛ „‡ÈÍÛ Ë
¯ÎËÙÓ‚‡Î¸Ì˚È ÍÛ„ Ò ÌËÊÌËÏ Ù·̈ÂÏ.
éÚ‚ËÌÚËÚ 4 ·ÓÎÚ‡ (Ò ¯‡È·‡ÏË) Ë ÒÌËÏËÚÂ
ÙËÍÒËÛ˛˘Â ÍÓθˆÓ.
ëÌËÏËÚ Ô‰Óı‡ÌËÚÂθÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÒÓ
¯ÎËÙχ¯ËÌÍË.
ìëíÄçéÇäÄ òãàîéÇÄãúçéÉé äêìÉÄ
êËÒ.3
àÒÔÓθÁÛÈÚ ¯ÎËÙÓ‚‡Î¸Ì˚ ÍÛ„Ë
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ‡ÁÏÂ‡. àÒÔÓθÁÛÈÚ ÚÓθÍÓ
¯ÎËÙÓ‚‡Î¸Ì˚ ÍÛ„Ë Ò ‡ÏËÓ‚‡ÌÌ˚Ï ‚ÓÎÓÍÌÓÏ.
òÎËÙÓ‚‡Î¸Ì˚È ÍÛ„ Ì ‰ÓÎÊÂÌ Í‡Ò‡Ú¸Òfl ·ÓÚË͇
Ô‰Óı‡ÌËÚÂθÌÓ„Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.
Ç˚̸Ú ‚ËÎÍÛ ËÁ ÓÁÂÚÍË
ç‡ÊÏËÚ ̇ Á‡ÊËÏ ¯ÔË̉ÂÎfl (5) Ë ÔÓ‚ÂÌËÚÂ
¯ÔË̉Âθ (6) ‰Ó Â„Ó Á‡Ê‡ÚËfl ‚ Á‡ÊËÏÂ. ÇÓ ‚ÂÏfl
˝ÚÓÈ ÓÔÂ‡ˆËË ‰ÂÊËÚ Á‡ÊËÏ ¯ÔË̉ÂÎfl ‚
̇ʇÚÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË.
ëÌËÏËÚ ÒÓ ¯ÔË̉ÂÎfl ÒÓ‰ËÌËÚÂθÌÛ˛ „‡ÈÍÛ
(10) ÔË ÔÓÏÓ˘Ë „‡Â˜ÌÓ„Ó Íβ˜‡ (11).
èÓÏÂÒÚËÚ ¯ÎËÙÓ‚‡Î¸Ì˚È ‰ËÒÍ Ì‡ Ù·̈ (9).
ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÒÓ‰ËÌËÚÂθÌÛ˛ „‡ÈÍÛ Ì‡ ¯ÔË̉ÂÎÂ
Ë Á‡ÚflÌËÚ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë „‡Â˜ÌÓ„Ó Íβ˜‡.
éÒ‚Ó·Ó‰ËÚ Á‡ÊËÏ ¯ÔË̉ÂÎfl Ë, ‚‡˘‡fl
¯ÔË̉Âθ, ÔÓ‚Â¸ÚÂ, ˜ÚÓ ÓÌ Ì Á‡·ÎÓÍËÓ‚‡Ì.
ìëíÄçéÇäÄ òãàîéÇÄãúçõï äêìÉéÇ
à äêìÉéÇ Ñãü óÖêçéÇéâ éÅêÄÅéíäà
ç‡ ËÒ. 4 Ë 5 ÔÓ͇Á‡ÌÓ, Í‡Í ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Ù·̈ (10)
ÔË ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËË ÚÓÎÒÚ˚ı (4 – 8 ÏÏ) Ë ÚÓÌÍËı (2,5 –
4 ÏÏ) ÍÛ„Ó‚.
4. èêàåÖçÖçàÖ
éëéÅéÖ ÇçàåÄçàÖ èêà çÄóÄãÖ
àëèéãúáéÇÄçàü òãàîåÄòËÌÍË
á‡ÊÏËÚ ӷ‡·‡Ú˚‚‡ÂÏÛ˛ ‰Âڇθ Ë ÔÓ‚Â¸ÚÂ,
˜ÚÓ Ó̇ Ì ÏÓÊÂÚ ‚˚ÒÍÓ˜ËÚ¸ ËÁ-ÔÓ‰ χ¯ËÌÍË ‚Ó
‚ÂÏfl ÂÁÍË.
èË ‡·ÓÚÂ Ò Ï‡¯ËÌÍÓÈ Ó·flÁ‡ÚÂθÌÓ ‰ÂÊËÚ ÂÂ
ÍÂÔÍÓ ‰‚ÛÏfl Û͇ÏË, Ó·ÂÒÔ˜˂ Ò· ÛÒÚÓȘ˂ÓÂ
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ.
òÌÛ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ‚Ò„‰‡ ̇Ô‡‚ÎÂÌ ‚ ÒÚÓÓÌÛ ÓÚ
χ¯ËÌÍË ‚Ó ËÁ·ÂʇÌË ÔÓÔ‡‰‡ÌËfl ÔÓ‰ ÂÊÛ˘Û˛
˜‡ÒÚ¸.
ÇÒÚ‡‚ÎflÈÚ ‚ËÎÍÛ ‚ ÓÁÂÚÍÛ ÚÓθÍÓ ÔË
‚˚Íβ˜ÂÌÌÓÈ ¯ÎËÙχ¯ËÌÍÂ.
èËÏÂÌflÈÚ χ¯ËÌÍÛ Í Ó·‡·‡Ú˚‚‡ÂÏÓÈ ‰ÂÚ‡ÎË
ÚÓθÍÓ ‚Ó ‚Íβ˜ÂÌÌÓÏ ÒÓÒÚÓflÌËË
ç ‰ÓÔÛÒ͇ÂÚÒfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ χ¯ËÌÍÛ ‰Îfl
¯ÎËÙÓ‚‡ÌËfl ‰ÂÚ‡ÎÂÈ ËÁ χ„ÌËfl.
ÇäãûóÖçàÖ
èÂ‰‚Ë̸Ú ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ Çäã./Çõäã.
‚ÔÂ‰.
凯ËÌ͇ ‚Íβ˜ËÚÒfl Ë ÓÒÚ‡ÌÂÚÒfl ‚Ó ‚Íβ˜ÂÌÌÓÏ
ÒÓÒÚÓflÌËË ÔË ÓÚÔÛÒ͇ÌËË ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂÎfl
ÇõäãûóÖçàÖ
ç‡ÊÏËÚ ̇ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ Çäã./Çõäã.: ÓÌ
ÔÂÂȉÂÚ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË Çõäã.
ç Í·‰ËÚ χ¯ËÌÍÛ ÔË Â˘Â ‡·ÓÚ‡˛˘ÂÏ
‰‚Ë„‡ÚÂÎÂ.
ùäëèãìÄíÄñàü
äÂÔÍÓ ‰ÂÊËÚ χ¯ËÌÍÛ Ë ‚Ó‰ËÚ ÔÓ
Ó·‡·‡Ú˚‚‡ÂÏÓÈ ‰ÂÚ‡ÎË. ÇÓ‰ËÚ χ¯ËÌÍÓÈ ÔÓ
Ó·‡·‡Ú˚‚‡ÂÏÓÈ ‰ÂÚ‡ÎË ‡‚ÌÓÏÂÌÓ.
èË ˜ÂÌÓ‚ÓÈ Ó·‡·ÓÚÍ ‚Ó‰ËÚ χ¯ËÌÍÓÈ ÔÓ
Ó·‡·‡Ú˚‚‡ÂÏÓÈ ‰ÂÚ‡ÎË ÔÓ‰ Û„ÎÓÏ 30° - 40° (ËÒ.
7).
çËÍÓ„‰‡ Ì ËÒÔÓθÁÛÈÚ ¯ÎËÙÓ‚‡Î¸Ì˚ ÍÛ„Ë
‰Îfl ˜ÂÌÓ‚ÓÈ Ó·‡·ÓÚÍË!
凯ËÌ͇ ‰ÓÎÊ̇ ‡·ÓÚ‡Ú¸ ‚ ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÓÏ
̇Ô‡‚ÎÂÌËË ÓÚ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËfl ‚‡˘ÂÌËfl. èÓ˝ÚÓÏÛ
‰‚ËÊÂÌË χ¯ËÌÍË ‚ ‰Û„ÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË ÌÂ
‰ÓÔÛÒ͇ÂÚÒfl! à̇˜Â ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸
ÌÂÍÓÌÚÓÎËÛÂÏÓ„Ó ‚˚Ò͇ÍË‚‡ÌËfl χ¯ËÌÍË ËÁ
‡ÁÂÁ‡ (ËÒ. 8).
ê„ÛÎflÌÓ ÓÒχÚË‚‡ÈÚ ¯ÎËÙÓ‚‡Î¸Ì˚È ÍÛ„.
àÁÌÓ¯ÂÌÌ˚ ÍÛ„Ë Ó͇Á˚‚‡˛Ú Ì„‡ÚË‚ÌÓÂ
‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ë ̇ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ χ¯ËÌÍË.
ë‚Ó‚ÂÏÂÌÌÓ Á‡ÏÂÌflÈÚ ¯ÎËÙÓ‚‡Î¸Ì˚ ÍÛ„Ë.
ç Í·‰ËÚ χ¯ËÌÍÛ ÔË Â˘Â ‡·ÓÚ‡˛˘ÂÏ
‰‚Ë„‡ÚÂÎÂ. ç Í·‰ËÚ χ¯ËÌÍÛ Ì‡ Ô˚θÌ˚Â
ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË. ó‡ÒÚˈ˚ Ô˚ÎË ÏÓ„ÛÚ ÔÓÔ‡ÒÚ¸ ‚
ÏÂı‡ÌËÁÏ.
èÂʉ ˜ÂÏ ‚˚ÌÛÚ¸ ‚ËÎÍÛ ËÁ ÒÂÚ‚ÓÈ ÓÁÂÚÍË,
Ó·flÁ‡ÚÂθÌÓ ‚˚Íβ˜‡ÈÚ ¯ÎËÙχ¯ËÌÍÛ.
Ferm 19
KOTNI BRUSILNIK
ŠTEVILKE SPODAJ USTREZAJO SLIKAM NA
STRANI 2
Pred uporabo stroja pozorno preberite priročnik
za uporabnika. Spoznajte orodje, njegovo
delovanje in se naučite z orodjem pravilno ravnati. Orodje
vzdržujte v skladu z navodili in zagotovite pravilno delovanje.
Priročnik za uporabnika in ostalo dokumentacijo hranite
skupaj z orodjem.
KAZALO:
1. Podatki o napravi
2. Varnostna navodila
3. Montaža
4. Uporaba
5. Servisiranje in vzdrževanje
1. PODATKI O NAPRAVI
Uvod
Ta naprava je namenjena za brušenje kovin in kamna. S
primernim nastavkom jo je mogoče uporabljati tudi za
ščetkanje in peskanje.
TEHNIČNA SPECIFIKACIJA
VSEBINA POŠILJKE
1 Kotni brusilnik
1 Ključ
1 Stranski ročaj
1 Varnostna očala
3 Protiprašne maske za obraz
1 Prožni jekleni merilni trak 2 metra
1 Libela
2 Krožnika za rezanje kamna: 125 mm x 3,2 x 22,2 mm
2 Krožnika za rezanje kovin: 125 mm x 3,2 x 22,2 mm
1 Diamantni krožnik za rezanje 125 mm odprt
1 Diamantni krožnik za rezanje 125 mm zaprt
1 Navodilo za uporabnika
1 Varnostna navodila
1 Garancijski list
LASTNOSTI
Slika 1
1. Stikalo za izklop
2. Ščitnik
3. Stranski ročaj
4. Brusni krožnik
5. Patent vretena
2. VARNOSTNA NAVODILA
LEGENDA SIMBOLOV
V tem navodilu za uporabo ali na stroju se nahajajo
sledeči simboli:
Natančno preberite navodila
V skladu s temeljnimi varnostnimi standardi in
evropskimi direktivami
Naprava II. razreda – dvojna izolacija – Ne
potrebujete vtikača z ozemljitvijo.
Označuje nevarnost poškodb, smrti ali materialnih
škod na napravi in predmetih zaradi neupošte-
vanja navodil, ki so zajeta v tem priročniku.
Označuje nevarnost električnega udara.
Vtikač izvlecite iz vtičnice na zidu
Druge osebe v bližini morajo stati v varni razdalji
Nevarnost požara
Uporabljajte zaščitna očala in zaščito za sluh
Uporabljajte zaščitne rokavice
Poškodovano ali neuporabno električno napravo
odnesite na mesto, pristojno za reciklažo
tovrstnega materiala.
NAVODILA ZA VAŠO VARNOST
Ko uporabljate električna orodja vedno upoštevajte
varnostna pravila, ki veljajo v vaši državi za
zmanjšanje nevarnosti požara, električnega udara
ali osebne poškodbe. Preberite naslednja navodila
za vašo varnost, kot tudi priložena varnostna
navodila. Hranite ta navodila na varnem kraju.
Preveri najvišjo dovoljeno hitrost označeno na
brusilnega diska. Hitrost stroja ne sme preseči
dovoljene hitrosti omenjenega koluta.
Dimenzije koluta naj ustrezajo zahtevam stroja.
Brusilni kolut naj bo pravilno montiran in pričvrščen.
•Z njim ravnaj kot predpiše izdelovalec.
Napetost | 230 V~
Frekvenca | 50 Hz
Vstopna zmogljivost | 880 W
Hitrost brez obremenitve | 11000/min
Premer krožnika | 125 mm
Dimenzije vretena | M 14
Teža | 2,15 kg
Lpa (akustični tlak) | 93,3 dB (A)
Lwa (akustična zmogljivost) | 106,3 dB (A)
Vrednost vibracij | 0,482 m/s
2
10 Ferm
Ne obdeluj materiala, ki je debelejši od globine reza.
Pred uporabo preveri če je kolut poškodovan. Ne
uporabljaj poškodovanih kolutov.
Pred uporabo naj stroj prosto teče 30 sekund. Takoj
izključi stroj v primeru nenormalnih vibracij ali drugih
defektov.
Zagotovi, da iskre ne bodo ogrožale ljudi ali prišle v
stik z vnetljivimi snovmi.
Obdelovanec naj bo fiksiran. Ne približuj rok mestu
dela.
Med brušenjem vedno nosi zaščitna očala in glušnike,
po možnosti tudi predpasnik in čelado.
Uporabljaj pivnik pri delu z lepljenimi materiali.
Če je orodju priložen ščit ga obvezno uporabljaj.
Odprtine za zračenje naj bodo vedno proste. Če jih je
treba očistiti, stori to z nekovinskim predmetom,
potem ko si stroj izklopil. Ne poškoduj notranjih
delov.
3. MONTAŽA
Pred montažo opreme vedno izvlecite vtikač iz
vtičnice na zidu.
MONTAŽA STRANSKEGA ROČAJA
Stranski ročaj je mogoče uporabiti pri levem in desnem
delovanju.
Za delovanje v levo smer pritrdite stranski ročaj na
desno stran naprave.
Za delovanje v desno smer pritrdite stranski ročaj na
levo stran naprave.
MONTAŽA ŠČITNIKA
Slika 2
Pred uporabo naprave namestite ščitnik.
Montaža
Ščitnik (2) namestite na ohišje. Ne pozabite: Utor
ščitnika mora biti napeljan skozi rob ohišja.
Ščitnik namestite na pritrdilni obroček (7+12):
odprtine obročka se morajo ujemati z odprtinami za
vijake.
Ščitnik in pritrdilni obroček montirajte s 4 vijaki in
podložkami (8).
Zaprta stran ščitnika mora biti vedno obrnjena proti
uporabniku.
Ne pozabite: vijaki morajo biti dobro priviti. Redno
kontrolirajte, če so vijaki vedno dobro priviti.
Demontaža
Odvijte matico prirobnice, brusilni krožnik s spodnjo
prirobnico pa snemite z vretena.
Odvijte 4 vijake (s podložkami) in snemite pritrdilni
obroček.
Odstranite ščitnik s stroja.
MONTAŽA BRUSNEGA KROŽNIKA
Slika 3
Uporabljajte le krožnike pravilnih dimenzij. Uporabljate
samo brusilne krožnike z vlakni. Brusilni krožnik se ne
sme dotikati roba ščitnika.
Vtikač izvlecite iz vtičnice na zidu.
Pritisnite na pokrov vretena (5) in vreteno (6)
obračajte, dokler se ne zagozdi v pokrov Medtem ko
obračate, pritisnite na pokrov in ga držite.
•Z vretena snemite matico (10) prirobnice, pomagajte
si s ključem (11).
Brusilni krožnik namestite na prirobnico (9).
Matico prirobnice namestite na vreteno in jo privijte
s ključem.
Pokrov vretena odvijte in preverite, če je vreteno
zrahljano.
MONTAŽA FINIH IN GROBIH BRUSILNIH
KROŽNIKOV
Slika 4 in 5 prikazuje način montaže prirobnice (10) pri
uporabi debelejših (4 – 8 mm) in tanjših (2,5 – 4 mm)
krožnikov.
Ferm 11
Á‡Í˚Ú˚È
1 àÌÒÚÛ͈Ëfl ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË
1 àÌÒÚÛ͈ËË ÔÓ ÚÂıÌËÍ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
1 ɇ‡ÌÚËÈÌ˚È Ú‡ÎÓÌ
ëÇéâëíÇÄ
êËÒ.1
1. èÂÂÍβ˜‡ÚÂθ Çäã./Çõäã.
2. è‰Óı‡ÌËÚÂθÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
3. ÅÓÍÓ‚‡fl ÛÍÓflÚ͇
4. òÎËÙÓ‚‡Î¸Ì˚È ÍÛ„
5. á‡ÊËÏ ¯ÔË̉ÂÎfl
2. àçëíêìäñàà èé íÖïçàäÖ
ÅÖáéèÄëçéëíà
ëàåÇéãõ à àï áçÄóÖçàÖ
Ç ‰‡ÌÌÓÈ ËÌÒÚÛ͈ËË ÔÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˲ Ë/ËÎË Ì‡
¯ÎËÙχ¯ËÌÍ ÔËÏÂÌfl˛ÚÒfl ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ÒËÏ‚ÓÎ˚:
ÇÌËχÚÂθÌÓ ˜ËÚ‡ÈÚ ËÌÒÚÛ͈ËË
Ç ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÓÒÌÓ‚Ì˚ÏË ÔËÏÂÌflÂÏ˚ÏË
ÌÓχÏË Â‚ÓÔÂÈÒÍËı ‰ËÂÍÚË‚
ëÚ‡ÌÓÍ II Í·ÒÒ‡ – Ñ‚ÓÈ̇fl ËÁÓÎflˆËfl – ÇËÎ͇ Ò
Á‡ÁÂÏÎÂÌËÂÏ Ì Ú·ÛÂÚÒfl.
êËÒÍ ÔÓ‚ÂʉÂÌËfl ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ Ë/ËÎË
Ú‡‚Ï, ÒÏÂÚË ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂÒӷβ‰ÂÌËfl
ËÌÒÚÛ͈ËÈ ‰‡ÌÌÓ„Ó ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡
èÓ͇Á˚‚‡ÂÚ Ì‡Î˘Ë ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Û‰‡‡
˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ
Ç˚̸Ú ‚ËÎÍÛ ËÁ ÓÁÂÚÍË
èÓÒÚÓÓÌÌËÏ ‚ıÓ‰ Á‡Ô¢ÂÌ
êËÒÍ ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl ÔÓʇ‡
çÓÒËÚ Á‡˘ËÚÌ˚ ӘÍË Ë ¯ÛÏÓÁ‡˘ËÚÌ˚Â
̇ۯÌËÍË
çÓÒËÚ Á‡˘ËÚÌ˚ ÔÂ˜‡ÚÍË
çÂËÒÔ‡‚Ì˚È Ë/ËÎË ·‡ÍÓ‚‡ÌÌ˚È
˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÈ ËÎË ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚È ÔË·Ó
‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÛÚËÎËÁËÓ‚‡Ì ‰ÓÎÊÌ˚Ï
Ó·‡ÁÓÏ.
àçëíêìäñàà èé ÅÖáéèÄëçéëíà
ÑÎ fl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÒÌËÁËÚ¸ ËÒÍ ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌË fl
ÔÓʇ‡, ÔÓ‡ÊÂÌË fl ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ Ë
΢ÌÓÈ Ú‡‚Ï˚, Òӷ≇ÈÚ ÔË ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËË
ÁÎÂÍÚ˘ÂÒÍËı χ¯ËÌ Ô‡‚Ë· ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË,
ÔËÏÂÌ fl ÂÏ˚ ‚ ‚‡¯ÂÈ ÒÚ‡ÌÂ. èÓ˜ÚËÚÂ
ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ËÌÒÚÛ͈ËË ÔÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÌ, ‡
Ú‡ÍÊ ÔË·„‡ÂÏ˚ ËÌÒÚÛ͈ËË ÔÓ
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË. ï‡ÌËÚ ˝ÚË ËÌÒÚÛ͈ËË ‚
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÏ ÏÂÒÚÂ!
èÓ‚Â¸ÚÂ, ˜ÚÓ·˚ χÍÒËχθ̇ fl ÒÍÓÓÒÚ¸,
ÔÓ͇Á‡Ì̇ fl ̇ ¯ÎËÙÓ‚‡Î¸ÌÓÏ ÍÛ„Û,
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Î‡ χÍÒËχθÌÓÈ ÒÍÓÓÒÚË
χ¯ËÌ˚. ëÍÓÓÒÚ¸ χ¯ËÌ˚ Ì ‰ÓÎÊ̇
Ô‚˚¯‡Ú¸ ‚Â΢ËÌÛ Ì‡ ¯ÎËÙÓ‚‡Î¸ÌÓÏ ÍÛ„Û.
ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ‡ÁÏÂ˚ ¯ÎËÙÓ‚‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÛ„‡
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛Ú ÚÂıÌ˘ÂÒÍËÏ ı‡‡ÍÚÂËÒÚË͇Ï
χ¯ËÌ˚.
ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ¯ÎËÙÓ‚‡Î¸Ì˚È ÍÛ„ ·˚Î
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ Ë Á‡ÍÂÔÎfiÌ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ
Ó·‡ÁÓÏ. ç ËÒÔÓθÁÛÈÚ ‰ۈËÛ˛˘Ë ÍÓθˆ‡
ËÎË ÓÔ‡‚ÍË ‰Î fl Ó·ÂÒÔ˜ÂÌË fl Ô‡‚ËθÌÓÈ
ÔÓÒ‡‰ÍË ¯ÎËÙÓ‚‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÛ„‡.
é·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ ÒÓ ¯ÎËÙÓ‚‡Î¸Ì˚ÏÌ ÍÛ„‡ÏË Ë
ı‡ÌËÚ Ëı ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ËÌÒÚÛÍˆË fl ÏË
ÔÓÒÚ‡‚˘Ë͇.
ç ËÒÔÓθÁÛÈÚ χ¯ËÌÛ ‰Î fl ¯ÎËÙÓ‚‡ÌË fl
Á‡„ÓÚÓ‚ÓÍ, χÍÒËχθ̇ fl ¯ËË̇ ÍÓÚÓ˚ı
Ô‚˚¯‡ÂÚ Ï‡ÍÒËχθÌÛ˛ ¯ÎËÙÓ‚‡Î¸ÌÛ˛
„ÎÛ·ËÌÛ ¯ÎËÙÓ‚‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÛ„‡.
ç ËÒÔÓθÁÛÈÚ ¯ÎËÙÓ‚‡Î¸Ì˚ ÍÛ„Ë ‰Î fl ÒÌ fl ÚÌ fl
Á‡ÛÒÂ̈‚.
ÖÒÎË Ú·ÛÂÚÒ fl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ¯ÎËÙÓ‚‡Î¸Ì˚ ÍÛ„Ë
̇ ÂÁ¸·Â ¯ÔË̉ÂÎ fl, ۷‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ¯ÔË̉Âθ
ËÏÂÂÚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Û˛ ÂÁ¸·Û. ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ
¯ÔË̉Âθ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ Á‡˘Ë˘fiÌ Ë Ì ͇҇ÂÚÒ fl
¯ÎËÙÓ‚‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË.
èÂ‰ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÔÓ‚Â¸ÚÂ
¯ÎËÙÓ‚‡Î¸Ì˚È ÍÛ„ ̇ ̇΢ˠ͇ÍËı-ÎË·Ó
ÔÓ‚ÂʉÂÌËÈ. ç ËÒÔÓθÁÛÈÚ ¯ÎËÙÓ‚‡Î¸Ì˚Â
ÍÛ„Ë, ÂÒÎË ÓÌË ÚÂÒÌÛÚ˚, ‡ÁÂÁ‡Ì˚ ËÎË ËϲÚ
‰Û„Ë ÔÓ‚ÂʉÂÌË fl.
èÂ‰ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ Á‡ÔÛÒÚËÚ χ¯ËÌÛ Ì‡
ıÓÎÓÒÚÓÏ ıÓ‰Û Ì‡ 30 ÒÂÍÛ̉. èË Ì‡Î˘ËË
ÌÂÌÓχθÌ˚ı ‚Ë·‡ˆËÈ ËÎË ËÌÓ„Ó ÔÓ‚ÂʉÂÌË fl
Ò‡ÁÛ Ê ‚˚Íβ˜ËÚ χ¯ËÌÛ. èÂ‰ ÚÂÏ, ͇Í
ÒÌÓ‚‡ ‚Íβ˜ËÚ¸ χ¯ËÌÛ, ‚ÌËχÚÂθÌÓ ÓÒÏÓÚËÚÂ
χ¯ËÌÛ Ë ¯ÎËÙÓ‚‡Î¸Ì˚È ‰ËÒÍ.
ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ËÒÍ˚ Ì ÓÔ‡ÒÌ˚ ‰Î fl ˜ÂÎÓ‚Â͇,
ËÎË ˜ÚÓ ÓÌË Ì ͇҇˛ÚÒ fl ΄ÍÓ ‚ÓÒÔ·ÏÂÌ fl Â Ï ˚ı
‚¢ÂÒÚ‚.
ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ Á‡„ÓÚӂ͇ ÔÓ‰‰Âʇ̇ ËÎË
Á‡ÍÂÔÎÂ̇ ‰ÓÎÊÌ˚Ï Ó·‡ÁÓÏ. çÂ
‰ÓÚ‡„Ë‚‡ÈÚÂÒ¸ Û͇ÏË ‰Ó Ó·‡·‡Ú˚‚‡ÂÏÓÈ
ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË.
ÇÒ„‰‡ ÌÓÒËÚ Á‡˘ËÚÌ˚ ӘÍÌ Ë ÔËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌË fl
ÒÎÛıÓ‚ÓÈ Á‡˘ËÚ˚. èÓ Ê·Ì˲ ËÎË ÔË
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ËÒÔÓθÁÛÈÚ ڇÍÊ ‰Û„Ë ‚ˉ˚
Á‡˘ËÚ˚, Í‡Í Ì‡ÔËÏÂ, Ù‡ÚÛÍ ËÎË ¯ÎÂÏ.
18 Ferm
Niniejszym oświadczamy, że produkt, którego dotyczy
instrukcja, jest zgodny z następującymi standardami i
normami:
EN50144-1, EN50144-2-3, EN55014-1,
EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3
w zgodności z przepisami.
98/37/EEC, 73/23/EEC, 89/336/EEC
dnia 01-08-2004
ZWOLLE NL
W. Kamphof
Dział Jakości
ìÉãéÇÄü òãàîéÇÄãúçÄü
åÄòàçäÄ
ñàîêõ, èêàÇÖÑÖççõÖ çàÜÖ Ç íÖäëíÖ,
éíçéëüíëü ä êàëìçäÄå çÄ ëíê.2
èÂ‰ ̇˜‡ÎÓÏ ‡·ÓÚ˚ Ò Ï‡¯ËÌÓÈ
‚ÌËχÚÂθÌÓ ÔÓ˜ÚËÚ ‰‡ÌÌÓ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó
ÓÔÂ‡ÚÓ‡. ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ Á̇ÂÚÂ, Í‡Í ‡·ÓÚ‡ÂÚ
χ¯Ë̇ Ë Í‡Í Ò ÌÂÈ ÒΉÛÂÚ ‡·ÓÚ‡Ú¸. O·ÒÎÛÊË‚‡ÈÚÂ
χ¯ËÌÛ Òӄ·ÒÌÓ ËÌÒÚÛ͈ËË Ë Û·Âʉ‡ÈÚÂÒ¸, ˜ÚÓ Ó̇
‡·ÓÚ‡ÂÚ Ô‡‚ËθÌÓ. ï‡ÌËÚ ˝ÚÓ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó
ÓÔÂ‡ÚÓ‡ Ë ÓÒڇθÌÛ˛ ÔË·„‡ÂÏÛ˛ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆË˛
̉‡ÎÂÍÓ ÓÚ Ï‡¯ËÌ˚
ëéÑÖêÜÄçàÖ:
1. íÂıÌ˘ÂÒÍË ‰‡ÌÌ˚ ¯ÎËÙχ¯ËÌÍË
2. àÌÒÚÛ͈ËË ÔÓ ÚÂıÌËÍ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
3. ë·Ó͇
4. èËÏÂÌÂÌËÂ
5. ëÂ‚ËÒÌÓÂ Ë ÚÂıÌ˘ÂÒÍÓ ӷÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ
1. íÖïçàóÖëäàÖ ÑÄççõÖ
òãàîåÄòàçäà
ÇÇÖÑÖçàÖ
òÎËÙÓ‚‡Î¸Ì‡fl χ¯ËÌ͇ ÒÍÓÌÒÚÛËÓ‚‡Ì‡ ‰Îfl
¯ÎËÙÓ‚‡ÌËfl Ë ˜ÂÌÓ‚ÓÈ Ó·‡·ÓÚÍË ÏÂڇη Ë Í‡ÏÌfl.
ë ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı
ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚÂÈ ¯ÎËÙχ¯ËÌÍÛ ÏÓÊÌÓ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ Ú‡ÍÊÂ Ë ‰Îfl Ó˜ËÒÚÍË ˘fiÚ͇ÏË Ë
Á‡˜ËÒÚÍË ¯ÍÛÍÓÈ.
íÖïçàóÖëäàÖ ÑÄççõÖ
ëéÑÖêÜàåéÖ ìèÄäéÇäà
1 ì„ÎÓ‚‡fl ¯ÎËÙÓ‚‡Î¸Ì‡fl χ¯ËÌ͇
1 ɇ˜Ì˚È Íβ˜
1 ÑÓÔÓÎÌËÚÂθ̇fl ͇ۘ
13 a˘ËÚÌ˚ ӘÍË
3 PÂÒÔË‡ÚÓ‡
1 É˷͇fl Òڇθ̇fl ÛÎÂÚ͇ 2 ÏÂÚ‡
1 ëÔËÚÓ‚ÓÈ ÛÓ‚Â̸ Ò ‚ÓÁ‰Û¯Ì˚Ï ÔÛÁ˚¸ÍÓÏ
2 oÚÂÁÌ˚ı ‡·‡ÁË‚Ì˚ı ÍÛ„‡ ‰Îfl ͇ÏÌfl
125ÏÏx3.2x22.2ÏÏ
2 OÚÂÁÌ˚ı ‡·‡ÁË‚Ì˚ı ÍÛ„‡ ‰Îfl ÏÂڇη:
125ÏÏx3.2x22.2ÏÏ
1 AÎχÁÌ˚È ÓÚÂÁÌÓÈ ‡·‡ÁË‚Ì˚È ÍÛ„: 125ÏÏ
ÓÚÍ˚Ú˚È
1 AÎχÁÌ˚È ÓÚÂÁÌÓÈ ‡·‡ÁË‚Ì˚È ÍÛ„: 125ÏÏ
ç‡ÔflÊÂÌË | 230 Ç~
ó‡ÒÚÓÚ‡ | 50 Ɉ
åÓ˘ÌÓÒÚ¸ ̇ ‚ıӉ | 880 ÇÚ
ëÍÓÓÒÚ¸ ·ÂÁ ̇„ÛÁÍË | 11000/ÏËÌ
ÑˇÏÂÚ ‰ËÒ͇ | 125 ÏÏ
ê‡ÁÏÂ ¯ÔË̉ÂÎfl | M 14
å‡ÒÒ‡ | 2.15 Í„
Lpa (Á‚ÛÍÓ‚Ó ‰‡‚ÎÂÌËÂ) | 93,3 ‰Å (A)
Lwa (ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ Á‚Û͇) | 106,3 ‰Å (A)
ÇÂ΢Ë̇ ‚Ë·‡ˆËË | 0,482 Ï/Ò
2
CE
ı
OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI
(
PL
)
Ferm 17
4. UPORABA
POSEBNO POZORNOST POSVETITE
ZAGONU STROJA
Obdelovani material vpnite in pritrdite, da se med
rezanjem ne premika.
Pri delu držite napravo vedno z obema rokama in
stojte v ravnotežju.
Kabel mora biti napeljan nazaj, za napravo.
Vtikač vstavite v vtičnico na zidu, ko je naprava
izklopljena.
Napravo priložite na obdelovani material le, če
deluje.
Nikoli ne uporabljajte stroja za brušenje izdelkov
izdelanih iz magnezija.
VKLOP
Stikalo pomaknite naprej.
Stroj steče in deluje, dokler ne spustite stikalo.
IZKLOP
Pritisnite na gumb: stikalo se samodejno vrne v
položaj za izklop.
Naprave ne odlagajte, ãe ‰e motor deluje.
ROKOVANJE
Stroj držite trdno in ga potiskajte proti materialu, ki
ga obdelujete. Brusilni krožnik mora po površini
drseti enakomerno.
Stroj premikajte po površini pod kotom 30° - 40°,
kadar ga brusite na grobo (slika 6).
Nikoli ne uporabljajte finih brusnih krožnikov za
grobo brušenje!
Stroj mora vedno drseti proti smeri, v kateri se
krožnik vrti. Zato nikoli stroja ne premikajte v
nasprotni smeri! Obstaja nevarnost
nekontroliranega izrivanja iz smeri v kateri reže (slika
7).
Brusni krožnik redno pregledujte. Obrabljeni brusni
krožniki po nepotrebnem obremenjujejo stroj.
Brusilni krožnik redno menjavajte z novim.
Naprave ne odlagajte, če še motor deluje. Naprave
ne odlagajte na prašno površino. Prašni delci lahko
vdrejo v notranjost naprave in jo poškodujejo.
Preden izvlečete vtikač iz vtičnice na zidu, napravo
vedno izklopite.
Nikoli ne uporabljate pokrova za zaustavljanje
naprave.
ODSTRANJEVANJE TEŽAV
1. Stroj ne deluje:
Zmanjkalo je toka
Podaljševalni kabel je poškodovan
2. Elektromotor ne dosega maksimalne
obratovalne hitrosti:
Podaljševalni kabel je pretanek ali predolg.
Napetost v omrežju je manjša od 230 V
3. Stroj se pregreva:
Zračne odprtine so zamašene Očistite jih s suho
krpo.
Stroj je preobremenjen. Uporabljajte stroj samo v
namen, kateremu služi.
4. Elektromotor preveč iskri ali nepravilno ali
neenakomerno deluje:
•V motorju je umazanija ali pa so obrabljene ogljikove
ščetke. V primeru okvare, t.j. obrabe posameznega
dela, pokličite servisno službo. Naslov je označen na
garancijskem listu. Na zadnji strani tega priročnika je
povečan prikaz posameznih delov, ki jih lahko
naročite.
12 Ferm
5. SERVIS & VZDRŽEVANJE
VZDRŽEVANJE
Pred izvajanjem vzdrževalnih del na motorju, zagotovite,
da je vtič odstranjen iz električne vtičnice. Naprave Ferm
so izdelane tako, da delujejo daljše obdobje z minimalnim
vzdrževanjem. Neprekinjeno zadovoljivo delovanje je
odvisno od primerne skrbi za napravo in rednega
čiščenja.
ČIŠČENJE
Ohišje naprave redno čistite z mehko krpo. Najbolje po
vsaki uporabi. Prezračevalne odprtine naj bodo brez
prahu in umazanije. Če umazanije ne morete odstraniti,
uporabite mehko krpo, ki ste jo namočili v milni vodi.
Nikoli ne uporabljajte topil kot so bencin, alkohol,
amoniakova voda, itd. Takšna topila lahko poškodujejo
plastične dele.
MAZANJE
Naprava ne potrebuje dodatnega mazanja.
OKVARE
V primeru okvare, t.j. obrabe posameznega dela,
pokličite servisno službo. Naslov je označen na
garancijskem listu. Na zadnji strani tega priročnika je
povečan prikaz posameznih delov, ki jih lahko naročite.
OKOLJE
Da bi med prevozom preprečili poškodbe naprave, je le-
ta dostavljena v čvrstem pakiranju. Večino pakirnih
materialov je moč reciklirati. Te materiale nesite na
primerno reciklirno lokacijo. Vaše nepotrebne naprave
nesite k vašemu lokalnemu prodajalcu Ferm. Tu jih bodo
odvrgli na okolju varen način.
GARANCIJA
Garancijske pogoje lahko najdete na priloženem
garancijskem listu.
Na lastno odgovornost izjavljamo, da naveden izdelek
ustreza naslednjim standardom in standardnim
dokumentom
EN50144-1, EN50144-2-3, EN55014-1,
EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3
v skladu s predpisi.
98/37/EEC
73/23/EEC, 89/336/EEC
z dne 01-08-2004
ZWOLLE NL
W. Kamphof
Oddelek za nadzor
kvalitete
SZLIFIERKA KĄTOWA
NUMERY W PONIŻSZYM TEKŚCIE ODNOSZĄ SIĘ
DO RYSUNKÓW NA STRONIE 2
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia
należy dokładnie zapoznać się z niniejszą
instrukcją obsługi. Należy upewnić się, że operatorowi znana
jest zasada pracy urządzenia oraz sposób jego obsługi.
Konserwacja urządzenia powinna być prowadzona zgodnie
z zaleceniami - zapewni to prawidłową pracę maszyny.
Niniejsza instrukcja obsługi wraz z załączoną dokumentacją
powinny być przechowywane wraz z urządzeniem.
SPIS TREŚCI:
1. Parametry szlifierki
2. Przepisy bezpieczeństwa
3. Montaż
4. Zastosowanie
5. Serwis & obsługa
1. PARAMETRY SZLIFIERKI
WSTĘP
Ta szlifierka jest stworzona do szlifowania i obróbki
wstępnej metala oraz kamenia. Przy pomocy
odpowiednich akcesoriów ta szlifierka też może być
wykorzystywana jako szczotka do usunięcia
zanieczyszczeń lub dmuchawa piaskowa.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
PAKOWANIE ZAWIERA
1 Szlifierka kątowa
1 Klucz mutrowy
1 Uchwyt zapasowy
1 Okulary ochronne
3 Respiratorzy
1 Elastyczny 2 metrowy liniał stalowy
1 Waterpas
2 Tarcze do obróbki kamienia: 125mmx3.2x22.2mm
2 Tarcze do obróbki metalu: 125mmx3.2x22.2mm
1 Diamentowa tarcza tnąca 125mm otwarta
1 Diamentowa tarcza tnąca 125mm zamknięta
1 Instrukcja obsługi
1 Przepisy bezpieczeństwa
1 Karta gwarancyjna
Napięcie | 230 V~
Częstotliwość | 50 Hz
Moc wejściowa | 880 W
Prędkość bez obciężenia | 11000/min
Średnica tarczy | 125 mm
Rozmiar wrzeciona | M 14
Waga | 2.15 kg
Lpa (ciśninie dźwiękowe) | 93,3 dB (A)
Lwa (moc dźwiękowa) | 106,3 dB (A)
Wielkość drgań | 0,482 m/s
2
CE
ı
IZJAVA O SKLADNOSTI
(
SL
)
Ferm 13
Najpierw trzeba wyłączyć szlifierkę a potem
wydostać wtyczkę z gniazda wtyczkowego.
Nigdy nie używajcie zatrzasku wrzeciona do
zatrzymania silnika.
USUNIĘCIE USTEREK
1. Szlifierka przestała pracować:
Energia elektryczna została odłączona
(Wydłużnik) kabel został uszkodzony
2. Silnik elektryczny z trudem osiąga
maksymalną prądkość:
Wydłużny kabel jest bardzo cienki oraz/lub bardzo
długi
Napięcie przewodu głównego jest mniejsze niż 230 V
3. Szlifierka się przegrzewa:
Otwory wentylacyjne są zatkane. Trzeba ich
oczyścić przy pomocy suchej ścierki.
Szlifierka została przeciążona. Szlifierka powinna być
wykorzystywana tylko w celu do którego została
wyprodukowana.
4. Zbyt wielkie iskrzenie lub pod czas pracy
silnika elektrycznego powstają zakłócenia.
Wewnątz silnika są zanieczyszczenia lub szczotki z
diamentu technicznego są zużyte. Wszystkie
elementy systemu podwójnej izolacji mogą być
naprawiane jedynie przez autoryzowany punkt
serwisowy.
5. SERWIS I KONSERWACJA
KONSERWACJA
Przed przystąpieniem do konserwacji silnika, sprawdź
czy wtyczka jest odłączona od sieci. Urządzenia Ferm
zaprojektowano tak, aby działały bezproblemowo przez
długi czas i wymagały konserwacji jedynie w niewielkim
zakresie. Stałe poprawne działanie urządzenia zależy od
jego właściwej konserwacji i regularnego czyszczenia.
CZYSZCZENIE
Czyść obudowę urządzenia regularnie przy użyciu
miękkiej tkaniny, najlepiej po każdym użyciu. Utrzymuj
szczeliny wentylacyjne wolne od kurzu i brudu. W
przypadku wyjątkowo uciążliwych zabrudzeń użyj
miękkiej szmatki zwilżonej wodą z mydłem. Pod żadnym
pozorem nie używaj rozpuszczalników, takich jak
benzyna, alkohol, woda z amoniakiem itp., gdyż takie
substancje mogą uszkodzić elementy plastikowe.
SMAROWANIE
Urządzenie nie wymaga dodatkowego smarowania.
AWARIE
W przypadku wystąpienia awarii (n.p. zużycie części)
należy skontaktować się z punktem serwisowym –
adresy punktów serwisowych znajdują się na karcie
gwarancyjnej. Na końcu niniejszej instrukcji
zamieszczony został schemat części zamiennych, które
mogą być zamawiane.
OCHRONA ŚRODOWISKA
Aby zapobiec uszkodzeniom w czasie transportu,
urządzenie jest dostarczane w sztywnym opakowaniu.
Opakowanie składa się głównie z materiałów nadających
się do ponownego przetworzenia. Prosimy o
dostarczenie takich materiałów do odpowiednich
punktów utylizacji.
W przypadku dokonywania wymiany urządzeń, prosimy
o ich dostarczenie do lokalnego punktu sprzedaży Ferm,
gdzie dokonana zostanie ich utylizacja w sposób
bezpieczny dla środowiska.
GWARANCJA
Warunki gwarancji przedstawione są na załączonej,
oddzielnej karcie gwarancyjnej.
16 Ferm
3. MONTAŹ
Przed instalacją akcesoriów zawsze odłączajcie
narzędzie.
INSTALACJA UCHWYTU BOCZNEGO
Uchwyt boczny jest używany do pracy oraz kontroli
narzędzia zarówno prawą jak lewą ręką.
Przy pracy prawą ręką uchwyt boczny należy
przymocować z lewego boku szlifierki.
Przy pracy lewą ręką uchwyt boczny należy
przymocować z prawego boku szlifierki.
INSTALACJA BEZPIECZNIKA
Rys.2
Bezpiecznik powinien być zainstalowany przed
początkiem wykorzystywania szlifierki.
Montaż
Bezpiecznik (2) trzeba umieścić do gniazda
obudowy. Pilnie uważajcie na to, żeby nacięcie
bezpiecznika zapadało do krawędzi obudowy.
Umieście pierścień zabezpieczający (7+12) na
bezpiecznik: otwory pierścienia powinny się nałożyć
na otwory śruby.
Bezpiecznik należy zainstalować na pierścień
zabezpieczający przy pomocy 4 śrub oraz uszczelek
(8).
Zamknięty bok bezpiecznika zawsze powinien
znajdować się ze strony użytkownika.
Przekonajcie się, że śruby są zaciśnięte należycie.
Należy regularnie sprawdzać czy zaciągnięcie
śrub odpowiada normie.
Demontaż
Należy wyjąć nakrętkę kołnieża oraz tarczę
szlifierską z dolnym kołnierzem z wrzeciona.
Odkręcić 4 śruby (z uszczelkami) I wyjąć pierścień
zabezpieczający.
Bezpiecznik wydostać ze szlifierki.
INSTALACJA TARCZY SZLIFIERSKIEJ
Rys.3
Używajcie tarcze szlifierskie odpowiednich rozmiarów.
Należy używać tylko tarcze szlifierskie ze wzmocnioną
fibrą. Tarcza szlifierska nie powinna dotykać krawędzi
bezpiecznika.
Kontakt stykowy trzeba wydostać z przewodu
głównego.
Nacisnąć zatrzask wrzeciona (5) oraz obrócić
wrzeciono (6) do jego zazębienia w zatrzasku. Pod
czas tej procedury zatrzask wrzeciona powinien być
w stanie naciśniętym.
Nakrętkę kołnierza (10) trzeba wydostać ze
wrzeciona przy pomocy klucza do nakrętek (11).
Tarczę szlifierską trzeba umieścić na kołnierz (9).
Nakrętkę kołnierza należy umieścić na wrzeciono i
przy pomocy klucza do nakrętek zaciągnąć.
Należy uwolnić zatrzask wrzeciona oraz srawdzić
przez jego obracanie czy wrzeciono nie jest w stanie
zamkniętym.
INSTALACJA TARCZ SZLIFIERSKICH ORAZ
TARCZ DO OBRÓBKI WSTĘPNEJ
Na rys. 4 i 5 jest pokazane jak trzeba instalować kołnierz
(10) przy użyciu grubych (4 – 8 mm) oraz cienkich (2,5 –
4 mm) tarcz.
4. ZASTOSOWANIE
SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NALEŻY
ZACHOWYWAĆ POD CZAS
URUCHOMIENIA SZLIFIERKI
Przymocować przeznaczony do obróbki detal oraz
przekonać się, że ten detal nie będzie się posuwał
pod szlifierką pod czas obróbki.
Pod czas pracy ze szlifierkę zawsze mocno
trzymajcie ją dwoma rękami oraz w bezpiecznej
pozycji.
Kabel zawsze należy kierować do tyłu, jak najdalej od
szlifierki.
Główny kontakt można podłączyć tylko wtedy, kiedy
szlifierka jest wyłączona.
Szlifierkę dla obróbki detali należy stosować tylko
wtedy, kiedy ona jest włączona.
Nigdy nie używajcie szlifierkę do szlifowania detali
z magnesu.
WŁĄCZENIE ON
Przełącznik ON/OFF trzeba przesunuć do przodu.
Szlifierka zostanie uruchomiona i będzie włączona
do chwili rozłączenia przełącznika.
WŁĄCZENIE OFF
Nacisnąć przełącznik ON/OFF: on się przesunie do
pozycji OFF.
Nie odkładywać szlifierkę kiedy silnik wciąż
jeszcze pracuje.
PRACA
Mocno trzymajcie szlifierkę i posuwajcie ją do detalu.
Posuwajcie tarczę szlifierską po powierzchni detalu
równomiernie.
Pod czas obróbki wstępnej posuwajcie szlifierkę pod
kąntem 30° - 40° odnośnie powierzchni detalu (rys.
7).
Nigdy nie używajcie tarcze szlifierskie do obróbki
wstępnej!
Szlifierka zawsze powinna pracować przeciw
kierunkowi obracania. Dlatego nigdy nie posuwajcie
szlifierkę w innym kierunku! W przeciwnym razie
istnieje niebezpieczeństwo niekontrolowanego
wypchnięcia lub wyrwania szlifierki pod czas obróbki
(rys. 8).
Regularnie sprawdzajcie tarcze szlifierskie. Zużyte
tarcze niegatywnie wpływają na wydajność pracy
szlifierki. Tarcze szlifireskie trzeba zamieniać na czas.
Nie odkładywać szlifierkę kiedy silnik wciąż jeszcze
pracuje. Nie kłaść szlifierkę na zakurzone
powierzchnie. Drobiny kurzu mogą się dostać do
mechanizmu.
Ferm 15
WŁAŚCIWOŚCI
Rys.1
1. ON/OFF- przełącznik
2. Bezpiecznik
3. Uchwyt boczny
4. Tarcza szlifierska
5. Zatrzask wrzeciona
2. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
OBJAŚNIENIE SYMBOŁÓW
W tej instrukcji i/lub szlifierce są używane następne
symbole:
Dokładnie przetyczać instrukcję.
Zgodnie z odpowiednimi podstawowymi
standardami bezpieczeństwa z Dyrektyw
Europejskich.
Szlifierka II klasy – Izolacja podwójna – Wasze
gniazdo nie potrzebuje uziemenia.
W razie nie przestzegania danej instrukcji obsługi
może powstać ryzyko zranienia oraz zginięcia
personelu lub uszkodzenia narzędzia.
Wskazuje na niebezpieczeństwo porażenia
prądem elektrycznym.
Styk (wtyczkę) odłączyć od głównego przewodu.
Obserwatorzy powinny się znajdować w
oddaleniu.
Ryzyko pożaru.
Nosić okulary ochronne oraz ochraniać uszy.
Nosić rękawiczki ochronne.
Uszkodzone oraz /lub wybrakowane urządzenie
elektryczne lub elektroniczne musi być
utylizowane w odpowiedni sposób.
SPECYFICZNE PRZEPISY
BEZPIECZEŃSTWA
Pod czas wykorzystania urządzenia elektrycznego
należy zawsze przestrzegać odpowiednie przepisy
bezpieczeństwa, które są ważne w Waszym kraju w
celu zmniejszenia ryzyka pożaru, porażenia prądem
elektrcznym oraz zranienia personelu.
Sprawdzcie czy prędkość maksymalna oznaczona na
tarczy szlifierskiej odpowiada prędkości
maksymalnej szlifierki. Prędkość szlifierki nie
powinna przekraczać wielkość oznaczoną na tarczy
szlifierskiej.
Przekonajcie się o tym, że rozmiary tarczy
szlifierskiej odpowiadają specyfikacjom szlifierki.
Przekonajcie się o tym, że tarcza szlifierska została
zainstalowana oraz przymocowana w należyty
sposób. Nie używajcie pierścieni redukcyjnych lub
adapterów do dopasowania tarczy szlifierskiej.
Traktować oraz przechowywać tarcze szlifierskie
zgodnie z przepisami dostawcy.
Nie używajcie szlifierki do szlifowania półfabrikatów
maksymalnej grubości przekraczającej maksymalną
głębokość tarczy szlifierskiej.
Nie używajcie tarcz szlifierskich do usunięcia
zadziorów.
Kiedy tarcze szlifierskie powinny być zainstalowane
na gwint wrzeciona należy przekonać się czy
wrzeciono ma dostateczny gwint. Przekonajcie się,
że wrzeciono jest dość zabezpieczone oraz nie ma
kontaktu z tarczą szlifierską.
Przed użyciem należy sprawdzić tarczę szlifierską czy
nie ma jakiś uszkodzeń. Nie należy używać tarcze
szlifierskie z pęknięciami, wyłomami lub innymi
uszkodzeniami.
Przed użyciem szlifierki jej trzeba pozwolić
popracować w ciągu 30 sekund na biegu jałowym. W
razie powstania nienormalnych drgań lub innych
defektów szlifierka powinna być natychmiast
wyłączona. Przed ponownym włączeniem szlifierki
trzeba dokładnie sprawdzić szlifierkę oraz tarczę
szlifierską.
Należy się przekonać, że iskry nie narażają ludzi na
niebezpieczeństwo lub nie mają kontaktu z
substancjami łatwopalnymi.
Przekonajcie się, że półfabrykat jest dość mocno
podtrzymywany lub zaciśnięty. Ręce należy trzymać
w oddaleniu od powierzchni, żeby uniknąć
skaleczenia.
Zawsze należy nosić okulary ochronne oraz używać
ochronę organów słuchu. Jeżeli macie życzenie lub
też jest taka konieczność możecie wykorzystywać
ochronę innego rodzają na przykład respirator,
rękawiczki ochronne, fartuch lub hełm.
Trzeba zapewnić, żeby zainstalowane koła oraz znaki
zostały dopasowane zgodnie z przepisami wytwórcy.
Zapewnicie, żeby suszka została wykorzystywana
kiedy ona jest zaopatrzona w sklejony product
ścierny oraz kiedy jest potrzebna.
Jeżeli razem z narzędziem jest dostarczany
bezpiecznik nigdy nie używajcie to narzędzie bez
tego bezpiecznika.
Co sią tyczy narzędzia przeznaczonego do
dopasowania z otworem gwintowym koła,
przekonajcie się czy gwint w kole jest dość długi żeby
odpowiadał długości wrzeciona.
Przekonajcie się, że pod czas pracy w warunkach
zakurzenia otwory wentylacyjne są utrzmywane w
stanie czystym. Jeżeli powstanie potrzeba
oczyszczenia kurzu, najpierw jest niezbęne odłączyć
narzędzie od głównego przewodu zasilającego (w
tym celu nie używajcie rzeczy metalicznych) oraz
unikajcie uszkodzenia części wewnętrznych.
Pod czas pracy ze szlifierkę zawsze mocno
trzymajcie ją dwoma rękami oraz trzymajcie
szlifierkę w bezpiecznej pozycji.
14 Ferm
/