GBC ThermaBind T400 Instrukcja obsługi

Marka
GBC
Kategoria
bindownice termiczne
Model
ThermaBind T400
Typ
Instrukcja obsługi
30
Parametrytechniczne
GBC ThermaBind T400
DIN A4
310 x 41mm
40mm
4 minutes
Variable – 40, 60, 80, 100, 120 seconds
Yes – after 15 minutes non-use
100W
300W
230V 50 Hz
1.8kg
370 x 220 x 95mm
CE
Format
Binding
channel size
Maximumbindingthickness
Warm up
Bindingcycle
Safetyshutoff
Energyconsumption–standby
Energyconsumption–binding
Powersupply
Net weight
Dimensions
Approvals
Serwis
W okresie gwarancji 2 lat od zakupu, firma ACCO Brands
Europe, o ile uzna to za uzasadnione, dokona naprawy
lub wymiany części wadliwych. Gwarancja nie obejmuje
uszkodzeń lub awarii powstałych z powodu przypadkowego lub
zamierzonego niewłaściwego użytkowania lub też wynikających z
zaniedbania zasad obsługi i konserwacji urządzenia zalecanych
przez producenta.
Okres gwarancji
2 lata (części i robocizna)
Model
GBC ThermaBind T400
Opcjegwarancyjne
Jeżeli pragną Państwo przedłużyć okres gwarancji ponad ten
wstępnie ustalony przez producenta, prosimy skontaktować
się z miejscowym punktem sprzedaży urządzeń marki ACCO
Brands Europe.
Przygotowaniebindownicy
1
Wyjąć termobindownicę T400 z opakowania. Sprawdzić,
czy dane na tabliczce znamionowej bindownicy są zgodne z
parametrami zasilania elektrycznego.
2
Bindownica powinna być ustawiona na płaskiej powierzchni.
3
Przed włączeniem bindownicy podnieść pokrywę do pozycji
pionowej (rys. 1).
4
Nacisnąć szary przycisk włączania/wyłączania (on/off symbol
I) na panelu sterowniczym bindownicy. Zapali się czerwona
dioda, co oznacza, że bindownica jest włączona oraz że element
grzewczy nagrzewa się.
Dziękujemy za wybranie bindownicy marki GBC. Naszym celem
jest produkowanie wysokiej jakości urządzeń po przystępnych
cenach, posiadających wiele zaawansowanych funkcji,
umożliwiających każdorazowe osiąganie doskonałych rezultatów.
Przed rozpoczęciem pracy, prosimy o poświęcenie kilku minut na
przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Nadzwyczajnewydanie
gazetyzawiadomienie
Ważneinformacjedotyczące
bezpieczeństwa
BEZPIECZEŃSTWO, ZARÓWNO TWOJE JAK I INNYCH OSÓB,
JEST DLA FIRMY ACCO BRANDS EUROPE BARDZO ISTOTNE.
W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI, JAK I NA SAMYM
URZĄDZENIU, UMIESZCZONE SĄ WAŻNE INFORMACJE
DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA. PROSIMY O ICH UWAŻNE
PRZECZYTANIE.
m
Ogólnezasadybezpiecznej
obsługiurządzenia
Prosimy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i odłożyć i
zachowanie jej na później.
Podczas oprawiania urządzenie zawsze powinno znajdować się
na płaskim, stabilnym podłożu.
Nie dotykać elementu grzewczego bindownicy, gdyż moęe on
być gorący.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
W żadnym wypadku nie dotykać wewnętrznych elementów
urządzenia.
W trakcie oprawiania nie należy zamykać pokrywy urządzenia.
Nie zanurzać w cieczach.
31
Q
Zgrzewanie dokumentu
1
Po 4 minutach nagrzewania zapali się zielona dioda a
czerwona zgaśnie. Oznacza to, że element grzewczy osiągnął
odpowiednią temperaturę.
2
Wybrać odpowiednią rozmiarem Okładkę Termiczną. W celu
wybrania odpowiedniego rozmiaru okładki należy włożyć
dokument do wskaźnika grubości dokumentu, oznaczonego na
rysunku literą (A) (rys. 1). Pozwoli to na wybranie najbardziej
odpowiedniego rozmiaru okładki. Włożyć dokument do okładki
tak, aby grzbiet okładki z warstwą kleju przylegał do lewej
krawędzi dokumentu.
Chłodzeniedokumentui
utwardzanie kleju
1
Dokument należy teraz wyjąć z komory grzejnej i ułożyć na tacy
chłodzącej (F) znajdującej się z tyłu bindownicy (rys. 4). Po
kilku minutach chłodzenia oprawiony dokument będzie gotowy
do prezentacji. Można teraz powtórzyć procedurę, w celu
oprawienia następnego dokumentu.
Oprawianie kilku dokumentów
jednocześnie
1
Możliwe jest oprawianie kilku egzemplarzy dokumentu
jednocześnie. Komora grzejna mieści kilka dokumentów o
maksymalnej łącznej grubości 40mm. Np. 6 oprawek o grubości
6mm każda lub 4 oprawki o grubości 9mm każda. Oprawianie
kilku dokumentów jednocześnie znacznie przyspiesza proces
oprawiania.
Popracy
1
Po zakończeniu oprawiania bindownicę można wyłączyć
poprzez ponowne naciśnięcie przycisku włączania/wyłączania
(O), co powoduje wyłączenie urządzenia. Bindownica T400
jest wyposażona w układ oszczędzania energii, który wyłącza
urządzenie po 15 minutach bezczynności.
2
Należy pamiętać o odłączeniu wtyczki z gniazda zasilającego,
gdy bindownica nie jest w użyciu.
Wybieraniewłaściwegoczasu
zgrzewania
1
Czas zgrzewania zależy od grubości okładki. Czasomierz
można ustawić za pomocą przycisku nastawiania czasomierza
(B). Świecąca żółta dioda na wskaźniku czasu zgrzewania (C)
normalnie znajduje się w pozycji centralnej. W celu ustawienia
odpowiedniego czasu zgrzewania, należy przytrzymać przycisk
nastawiania czasomierza aż do uzyskania odpowiedniego
odczytu na wskaźniku czasu zgrzewania. Czas zgrzewania
powinien odpowiadać rozmiarowi używanej okładki termicznej.
Np. Ustawienie ‘1’ (40 sekund) dla jednego dokumentu o
grubości 1,5mm, ustawienie ‘3’ (80 sekund) dla jednego
dokumentu o grubości 6mm. Przy oprawianiu kilku dokumentów
jednocześnie czas zgrzewania należy ustawić tak, aby
odpowiadał łącznej grubości oprawianych dokumentów. Dla
dokumentów o grubości 12mm i powyżej, należy wybrać
maksymalny czas zgrzewania, tzn. ustawienie ‘5’ (120 sekund).
1,5 mm 3 mm 6 mm 9 mm 12 mm
1/16” 1/8” 1/4” 3/8” 1/2”
Proces zgrzewania
1
Włożyć dokument do wlotu zgrzewania (D) tak, aby grzbiet z
warstwą kleju przylegał do elementu grzewczego. Zabezpieczyć
dokument ustawiając szynę podpierającą dokument w
pozycji pionowej. Nacisnąć zielony włącznik zgrzewania
(E). Rozpoczyna to proces zgrzewania. Żółty wskaźnik
czasu zgrzewania mruga podczas pracy czasomierza. Czas
zgrzewania wynosi od 40 do 120 sekund, w zależności od
ustawienia. (rys. 3).
2
Po zakończeniu procesu zgrzewania rozbrzmiewa sygnalizator
akustyczny oraz ponownie włącza się zielona dioda.
Gwarancja
Urządzenie objęte jest dwuletnią gwarancją eksploatacyjną. Okres
gwarancyjny liczy się od daty zakupu. W okresie gwarancyjnym
producent (ACCO Brands Europe) zobowiązuje się za darmo
naprawić lub wymienić uszkodzone urządzenie. Gwarancja
nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym
użytkowaniem bindownicy lub wykorzystywaniem jej do celów, do
których nie jest przeznaczona. Aby skorzystać z gwarancji należy
przedstawić dowód zakupu. Dokonanie napraw i modyfikacji
urządzenia przez osoby nie upoważnione do tego przez firmę
ACCO Brands Europe powoduje unieważnienie gwarancji. Chcemy,
aby nasze produkty działały zgodnie ze specyfikacją. Niniejsza
gwarancja nie narusza praw konsumentów wynikających z
przepisów obowiązujących w danym kraju i dotyczących warunków
sprzedaży towarów.
Prosimy o zarejestrowanie produktu na stronie internetowej www.accoeurope.com
/