MY KRONOZ MyKronoz® ZeFit4HR Instrukcja obsługi

Kategoria
Trackery aktywności
Typ
Instrukcja obsługi

Ten podręcznik jest również odpowiedni dla

ZeFit
4HR
Cele / Przypomnienia
...........124
Powiadomienia...................124
Aplikacje..............................125
Ustawienia...........................126
Dane techniczne................127
Ładowanie .................. 117
Parowanie ................... 118
Noszenie ..................... 119
Wyświetlanie ............... 120
Aktywność ................... 121
Rytm serca ................... 122
Tryb snu ....................... 123
POLSKI
STYKI
ŁADOWANIA
EKRAN DOTYKOWY
PRZEGLĄD
BUDZENIE URZĄDZENIA
I
Dotknij dwukrotnie ekranu dotykowego.
I
Nieużywany zegarek ZeFit
4HR
wyłącza się.
ZAMKNIĘCIE MENU
I
Dotknij dwukrotnie ekranu
dotykowego.
PRZEŁĄCZANIE EKRANÓW
I
Przesunięcie palcem w lewo lub
w prawo (w ustawieniu poziomym);
w górę lub w dół (w ustawieniu pionowym).
i
Aby mieć pewność, że zegarek ZeFit
4HR
reaguje właściwie na dotknięcia, zaleca się dotykanie opuszkami
palców, a nie paznokciami.
116
117
117
1. ŁADOWANIE
Przed pierwszym użyciem należy ładować ZeFit
4HR
przez półtorej godziny.
1. Umieść zegarek ZeFit
4HR
na magnetycznej
podstawce do ładowania.
2. Upewnij się, że styki podstawki do ładowania
zostały prawidłowo połączone ze stykami
ładowania polewej stronie zegarka ZeFit
4HR
.
3. Podłącz mniejszy koniec dostarczonego kabla
USB do portu USB podstawki do ładowania.
4.
Podłącz większy koniec kabla USB do źródła zasilania.
5. Wskaźnik baterii zacznie wskazywać tryb
ładowania wtoku. Gdy zegarek ZeFit
4HR
zostanie
naładowany, wskaźnik naładowania baterii będzie
sygnalizować w pełni naładowaną baterię.
i
Pełny cykl ładowania trwa ok. 1,5godziny. Kiedy
poziom naładowania baterii spadnie, pojawi się
wskaźnik poziomu baterii.
118
i
2. PAROWANIE
POBIERZ APLIKACJĘ ZeFit
4
Przy pierwszym użyciu zegarka
ZeFit
4HR
zostanie wyświetlony komunikat SET UP,
przypominający oskongurowaniu zegarka
ZeFit
4HR
za pomocą urządzenia mobilnego.
Aby skongurować urządzenie
ZeFit
4HR
przy użyciu urządzenia mobilnego, musisz najpierw
pobrać aplikację
ZeFit
4
. Wyszukaj aplikację ZeFit
4
w sklepie App Store lub Google Play,
pobierz ją i zainstaluj na urządzeniu mobilnym.
iOS
Android
Wymagania systemowe
Na witrynie www.mykronoz.com można znaleźć najnowszą listę zgodnych urządzeń
Urządzenia zsystemem iOS 8+ zinterfejsem Bluetooth 4.0 BLE
Urządzenia iPhone 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus,7, 7 Plus, iPad (3., 4. i5.
generacji), iPad Mini, iPod touch (5.generacji)
Wybrane urządzenia zsystemem Android 5.0 +,
które obsługują standard Bluetooth 4.0 BLE
119
119
1. Włącz Bluetooth na urządzeniu mobilnym.
2. Uruchom aplikację ZeFit
4
na urządzeniu mobilnym. Zarejestruj się, jeśli jesteś nowym
członkiem lub Zaloguj na istniejące konto. Po wpisaniu informacji osobistych dotknij opcji
Konguracja.
3. Sprawdź, czy zegarek ZeFit
4HR
znajduje się wpobliżu iwybierz ZeFit
4HR
zlisty urządzeń.
4. Na urządzeniu mobilnym pojawi się żądanie parowania. Wybierz opcję Paruj, aby
zaakceptować.
5. Żądanie parowania pojawi się następnie na wyświetlaczu zegarka ZeFit
4HR
.
Dotknij ekranu zegarka ZeFit
4HR
, aby zaakceptować parowanie.
6. Po skutecznym sparowaniu zegarka ZeFit
4HR
informacja pojawi się na jego
ekranie i ekranie urządzenia mobilnego.
i
Jeśli sparowanie się nie powiedzie, należy powtórzyć powyższe czynności. Parowanie jest
procesem jednorazowym. Jeśli chcesz sparować zegarek ZeFit
4HR
z innym kontem, musisz
najpierw usunąć parowanie zaktualnym. W aplikacji ZeFit
4
przejdź do opcji Ustawienia >
Połącz ZeFit
4HR
> Anuluj sparowanie ZeFit
4HR
. Dotknij opcji Połącz ZeFit
4HR
, aby sparować
nowe urządzenie.
120
i
Najbardziej precyzyjny odczyt danych zapewnia noszenie zegarka ZeFit
4HR
na ręce
niedominującej, niezbyt luźno.
ZeFit
4HR
ma wymienialne paski, co pozwala nosić
każdego dnia inny.
1. Przesuń teleskop (mocowanie paska) do środka, aby
odczepić pasek od koperty.
2. Przesuń teleskop do środka, aby zamocować
nowy pasek po obu stronach zegarka.
3. Zwolnij teleskop, kiedy oba bolce będą
umieszczone w pasku.
4. Upewnij się, że pasek jest zamocowany prawidłowo.
3. NOSZENIE
121
i
ZeFit
4HR
automatycznie zsynchronizuje godzinę idatę ze sparowanym urządzeniem
mobilnym. Preferowany format godziny idaty można wybrać ręcznie na karcie Ustawienia
aplikacji ZeFit
4
. Sprawdzaj, czy urządzenie jest naładowane, by uniknąć resetu godziny.
Rozładowana Połączenie przychodząceOstrzeżenie przed utratą
Pamięć pełnaTryb aktywnościTryb snu
AktualizacjaSynchronizacja
Powodzenie sparowania
Żądanie sparowaniaEkran główny — format Ekran główny — format
4. WYŚWIETLANIE
122
i
Zegarek ZeFit
4HR
wyświetla dane dzienne. Liczniki aktywności są resetowane
opółnocy. Aby przesłać najnowsze dane o aktywności, otwórz kartę Aktywność
i przesuń palcem w dół ekranu.
KALORIEODLEGŁOŚĆKROKI
Zegarek ZeFit
4HR
śledzi liczbę przemierzonych kroków, pokonaną odległość, kalorie
spalone w ciągu dnia oraz puls. Aktywność dzienną można przeglądać w czasie
rzeczywistym na wyświetlaczu zegarka ZeFit
4HR
poprzez przesunięcie palcem w lewo
lub w prawo (w ustawieniu poziomym); w górę lub w dół (w ustawieniu pionowym).
5. AKTYWNOŚĆ
123
123
6. RYTM SERCA
Aby aktywować pomiar pulsu, proszę wybrać ikonę pulsometru na urządzeniu.
I
Następnie, proszę uderzyć w ekran, aby rozpocząć pomiar.
I
Można także aktywować automatyczny pomiar w Ustawieniach mobilnej
aplikacji, następnie kliknąć na sekcję Puls i wybrać automatyczny pomiar.
I
Po aktywacji, 2 zielone światełka LED zaczną świecić z tyłu zegarka.
124
i
Jeśli zapomnisz włączyć tryb snu, możesz ręcznie dodać rejestr snu waplikacji ZeFit
4
Otwórz aplikację
ZeFit
4
, dotknij dolnego, fioletowego paska snu i kliknij „…” na górze, a następnie kliknij Dodaj sen.
Zegarek ZeFit
4HR
śledzi godziny snu ijego jakość (lekki sen, głęboki sen,
przebudzenie).
I
URUCHOMIENIE/ZAKOŃCZENIE TRYBU
Otwórz menu aplikacji na urządzeniu i dotknij ikony trybu snu. Aby włączyć tryb snu
w interfejsie trybu snu naciśnij ekran i przytrzymaj, aż zegarek ZeFit
4HR
delikatnie zawibruje,
a na ekranie pojawi się ikona trybu snu. Aby zakończyć tryb snu i włączyć tryb aktywności,
powtórz te same kroki.
I
USTAWIONE GODZINY SNU
Uruchom aplikację ZeFit
4
> przejdź do opcji Ustawienia > Zaawansowane ustawienia >
kliknij opcję Ustawione godziny snu, aby wprowadzić wybrane godziny snu iwstawania.
Ustawienia domyślne przewidują, że zegarek ZeFit
4HR
śledzi sen od 23:00 do 7:00.
7. TRYB SNU
125
125
8. CELE
9. PRZYPOMNIENIA
Dotknij zakładki Cele waplikacji ZeFit
4
, aby ustawiać dzienne cele: liczbę pokonanych kroków,
pokonany dystans, spalone kalorie igodziny snu. Na ekranie Kroki zegarka ZeFit
4HR
wyświetlany
jest pasek wskazujący postęp zbliżania się do dziennego celu aktywności.
Dotknij zakładki Przypomnienia waplikacji ZeFit
4
, aby dodać codziennie przypomnienia. Można
ustawić maks. 6 przypomnień, atakże wybrać ich typ oraz preferowaną godzinę idzień. Zegarek
ZeFit
4HR
zacznie delikatnie wibrować iwyświetli ikonę danego powiadomienia. Jednokrotne
dotknięcie ekranu zegarka ZeFit
4HR
umożliwia wyciszenie przypomnienia. Jeśli go nie wyciszysz,
ten sam alert pojawi się ponownie po dwóch minutach.
Po osiągnięciu jednego zdziennych celów aktywności zegarek
ZeFit
4HR
zacznie delikatnie wibrować iwyświetli ikonę „Cel
osiągnięty”.
126
10. POWIADOMIENIA
Zegarek ZeFit
4HR
wyświetla powiadomienia opołączeniach przychodzących inieodebranych,
wiadomościach SMS, wiadomościach e-mail, aktywności wmediach społecznościowych,
zdarzeniach zkalendarza oraz ostrzeżenie przed utratą*. Uruchom aplikację ZeFit
4
, dotknij
opcji Ustawienia > Powiadomienia, aby wybrać powiadomienia, które mają być wyświetlane na
ekranie zegarka ZeFit
4HR
. Jeśli chcesz wyłączyć pewne powiadomienia, przesuń przełącznik wyboru
wlewo. Jednokrotne dotknięcie ekranu zegarka ZeFit
4HR
umożliwia odrzucenie powiadomienia.
Jeśli powiadomienie nie zostanie wyłączone, pojawi się przy następnym włączeniu ekranu.
Konfigurowanie ustawień dla użytkowników systemu iOS:
I
Przejdź do opcji „Ustawienia” wurządzeniu iOS.
I
Dotknij opcji „Powiadomienia”.
I
Wybierz typ powiadomień, które chcesz wyświetlać na ekranie zegarka ZeFit
4HR
.
I
Włącz opcję „Pokazuj wcentrum powiadomień”, aby odbierać powiadomienia na ekranie
zegarka ZeFit
4HR
.
i
Funkcja identyfikacji dzwoniącego obsługuje jedynie znaki alfabetu łacińskiego. Aby uzyskać informacje
na temat obsługi innych języków, odwiedź stronę www.mykronoz.com/support/.
127
127
11. APLIKACJE
W tym menu znajduje się kilka aplikacji:
(1) Zdalna obsługa aparatu: aby skorzystać z tej funkcji, musisz połączyć zegarek ZeFit
4HR
ze smartfonem
przez interfejs Bluetooth. Następnie otwórz aplikację mobilną ZeFit
4
, dotknij karty Ustawienia i wybierz
opcję Aparat, by uruchomić aparat na smartfonie. Funkcja zdalnej obsługi aparatu umożliwia robienie
zdjęć za pomocą jednego dotknięcia ikony aparatu na zegarku ZeFit
4HR
.
(2) Sterowanie muzyką: aby skorzystać z tej funkcji, musisz połączyć zegarek ZeFit
4HR
ze smartfonem przez
interfejs Bluetooth. Funkcja sterowania muzyką umożliwia odtwarzanie i wstrzymywanie bieżącego
utworu na smartfonie oraz wybieranie poprzedniego lub następnego utworu.
(3) Sen: zobacz rozdział Tryb snu w podręczniku użytkownika.
(4) Prognoza pogody: ZeFit
4HR
wykrywa automatycznie swoją lokalizację za pomocą GPS telefonu i
wyświetla aktualną temperaturę i prognozę pogody. Możesz również ustawić ręcznie prognozę
pogody za pomocą aplikacji ZeFit
4
.
(5)
Znajdź mój telefon: aby skorzystać z tej funkcji, musisz połączyć zegarek ZeFit
4HR
ze smartfonem
przez interfejs Bluetooth. Po włączeniu funkcji Znajdź mój telefon smartfon zacznie dzwonić, co
umożliwi jego odszukanie.
(6)
Czasomierz; w interfejsie czasomierza naciśnij ekran jeden raz, aby uruchomić czasomierz, albo
dwa razy, aby go zatrzymać.
128
12. USTAWIENIA
W tym menu znajduje się kilka opcji:
(1) Orientacja ekranu: wybierz pionową albo poziomą.
(2) Ekrany zegarka.
(3) Jasność.
(4) Informacje o zegarku.
(5) Wibracje.
(6) Poziom naładowania baterii.
129
129
13. DANE TECHNICZNE
Wymiary i obwód 45,5 x 18,6 x 9,8mm
Min.: 150 mm
Maks.: 222 mm
Waga 18 g
Bluetooth 4.0 BLE
Zasięg roboczy Bluetooth Do 5 metrów
Rodzaj baterii Litowo‑jonowa 80mAh
Czas pracy baterii Do 5 dni
Czas ładowania 1,5 godz.
Pamięć Aktywność 7 dni
Ekran
Kolorowy ekran dotykowy TFT (przekątna 1,06 cala / 160 x 64 piksele)
Czujnik Akcelerometr 3‑osiowy, optyczny czujnik HR
Temperatura pracy –20°C do +40°C
Wodoodporność IP67
Międzynarodowa gwarancja 1 rok
150
i
2. 配對中
下載ZeFit
4
APP
首次使用
ZeFit
4HR
時,SET UP訊息將提醒您使用行動裝置或電腦來進行與
ZeFit
4HR
的配對。
要用行動裝置設定
ZeFit
4HR
,必須先下載
ZeFit
4
App。App Store或Google Play商
店中,搜尋ZeFit
4
,然後將App下載並安裝至行動裝置。
iOS
安卓
系統要求
請訪問www.mykronoz.com,獲取最新的相容性列表。
支援藍牙4.0 BLE的iOS 8以上版本裝置
iPhone 4s、5、5c、5s、6、6 Plus、7、7 Plus、iPad
(第3、4和5代)iPad Mini、iPod touch(第5代)
選取支援藍芽4.0 BLE的Android 5.0 +裝置
217
217
OSTRZEŻENIE
I Nieprawidłowe podłączenie przewodu ładującego może być przyczyną poważnego
uszkodzenia urządzenia. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, których przyczyną jest
nieprawidłowe użytkowanie. Gdy ZeFit
4HR
osiągnie poziom pełnego naładowania,
odłącz przewód.
IUrządzenie ZeFit
4HR
i stacja ładująca zawierają silne magnesy, które mogą zakłócać działanie
rozruszników serca, kart kredytowych, zegarków i innych przedmiotów wrażliwych na
działanie pola magnetycznego. Jeśli używasz rozrusznika serca lub innego elektronicznego
wyrobu medycznego, przed noszeniem czy używaniem urządzenia ZeFit
4HR
skonsultuj się
ze swoim lekarzem.
I Produkt nie jest wyrobem medycznym i nie może być używany do diagnozowania ani
leczenia jakichkolwiek stanów medycznych.
I Produkt jest zgodny ze stopniem ochrony IP67. Klasa ochrony IP67 oznacza, że produkt
jest odporny na przedostawanie się kurzu i wody w przypadku zanurzenia do głębokości
1 metra w wodzie nieruchomej w temperaturze pokojowej, maksymalnie przez 30 minut.
INFORMACJE O TYM PODRĘCZNIKU UŻYTKOWNIKA
Funkcje urządzenia ZeFit
4HR
i treści podręcznika użytkownika mogą ulec zmianie. Najnowsze
instrukcje dotyczące użytkowania tego produktu można znaleźć podręcznikach użytkownika
online w witrynie www.mykronoz.com
POMOC TECHNICZNA
W razie pytań lub konieczności uzyskania pomocy związanej z produktem zapraszamy na stronę
www.mykronoz.com/support/ lub prosimy o kontakt pod adresem [email protected]
229
229
https://www.mykronoz.com/support
SCAN FOR
MORE LANGUAGES
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215
 • Page 216 216
 • Page 217 217
 • Page 218 218
 • Page 219 219
 • Page 220 220
 • Page 221 221
 • Page 222 222
 • Page 223 223
 • Page 224 224
 • Page 225 225
 • Page 226 226
 • Page 227 227
 • Page 228 228
 • Page 229 229
 • Page 230 230

MY KRONOZ MyKronoz® ZeFit4HR Instrukcja obsługi

Kategoria
Trackery aktywności
Typ
Instrukcja obsługi
Ten podręcznik jest również odpowiedni dla