Evolveo 4000HDv2 Instrukcja obsługi

Marka
Evolveo
Model
4000HDv2
Rodzaj
Instrukcja obsługi
Dziękujemy za zakup kamery EVOLVE 4000HD v2 Sport.
- Zapoznaj się uważnie z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem pracy z kamerą, aby zapewnić jej właściwe
użytkowanie.
- Przechowuj niniejszą instrukcję w bezpiecznym miejscu.
- Gwarancja nie obejmuje szkód wynikających z użycia produktu podczas aktywności sportowej.
- Odpowiedzialność za zapewnienie stabilności kamery leży po stronie użytkownika.
Zawartość opakowania
1. Kamera z nakładką
poprawiającą jakość
dźwięku
2. Uchwyt kamery
3. Uchwyt uniwersalny
4. Uchwyt ramowy
5. Uchwyt do powierzchni
płaskich
6. Bateria
7. Kabel USB
8. Płatki klejące (3M) - 6 sztuk
9. Magic tape 2 sztuki
10. Pasek bezpieczeństwa
11. Instrukcja użytkownika
12. Kaptur wodoszczelny
13. Gumowe uszczelki typu O (6
sztuk)
14. Zel silikonowy
SPOSÓB UŻYCIA
1.Na kierownicy
Uchwyt ramowy Uchwyt kamery
2. Na kasku wentylowanym
Taśma mocująca Uchwyt uniwersalny Uchwyt kamery
3. Na górze kasku
Platki klejące 4szt. Uchwyt do powplaskich Uchwyt kamery
4. Na kasku niewentylowanym
Platek klejący Uchwyt uniwersalny Uchwyt kamery
Kamery EVOLVE 4000HD v2 Sport a sporty wodne
Pamiętaj o regularnym smarowaniu uszczelki typu "O" olejem silikonowym, szczególnie
przéed użyciem kamery pod wodą. Uwaga! Upewnij się, że kaptur tylny jest szczelnie
zamknięty.
UPOZORNĚNÍ
Uszczelka typu "O" Smar Kaptur sllokonowy
wodszczelny
WIDOK OGÓLNY
1. Dioda LED
2. Włącznik/wyłącznik
3. Kaptur tylny
4. Przełącznik trybu
5. USB
6. Gniazdo kart microSD
7. Bateria
8. Mikrofon
USTAWIENIA POCZĄTKOWE
1. Przed włożeniem lub wyjęciem karty pamięci upewnij się, że kamera jest wyłączona!
2. Odkręć kaptur tylny znajdujący się w tylnej części kamery EVOLVE 4000HD v2 Sport (3)
3. Zamontuj kartę microSD (do 32GB) w gnieździe z tyłu urządzenia. Kartę wsuń do gniazda z tyłu kamery,
stroną z etykietą skierowaną do dołu. Po prawidłowym wsunciu karty usłyszysz kliknięcie. Do
wciśnięcia karty możesz użyć paznokcia. Po włożeniu karty załóż kaptur tylny.
4. Jeśli w gnieździe kart pamięci kamery EVOLVE 4000HD v2 Sport nie ma karty microSD, dioda w górnej
części kamery zacznie migać na czem/ono i zielono.
5. Na karcie zainstalowanej w kamerze nie powinny znajdować się dane zapisane z innych urządzeń. Jeśli
karta, którą chcesz zainstalować w kamerze, jest nowa, sformatuj ją wcześniej w komputerze.
Ładowanie baterii
Odkręć tylną pokrywę w tylnej części kamery iŻŹLŚĹLI i podłącz ładowarkę do kamery przez złącze USB. Podczas
ładowania świeci się niebieska dioda, a gdy bateria jest w pełni naładowana, dioda zgaśnie. Przed pierwszym
użyciem baterię należy ładować przez 10 godzin! Po jednym ładowaniu baterii można nagrać do 125 minut
filmu.
Włączanie/wyłączanie EVOLVE 4000HD v2 Sport
Włączanie
Włącz kamerę EVOLVE 4000HD v2 Sport, przytrzymując przycisk włącznika przez
minimum 3 sekundy do momentu, aż zapali się zielona dioda. Po zwolnieniu
przycisku czerwona dioda zamruga dwukrotnie, a kamera raz zawibruje,
sygnalizując, że jest w trybie gotowości.
Wyłączanie
Wyłącz kamerę EVOLVE 4000HD v2 Sport, przytrzymując w trybie gotowości
przycisk wyłącznika (2) do momentu, aż zapali się czerwona dioda. Kamera
EVOLVE 4000HD v2 Sport zawibruje dwukrotnie, sygnalizując wyłączenie
urządzenia
Ustawianie daty i czasu
Datę i czas można ustawić na dwa sposoby:
1. Za pomocą aplikacji "DateSet.exe" z dołączonej płyty CD (tylko dla systemu Windows). Uruchom aplikację i
postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera,
aplikacja skopiuje plik "timetxt" zawierający aktualną datę i czas na kar pamięci.
2. Za pomocą pliku tekstowego "time.txt"- W pliku "time.txt" (przykładowy plik znajduje się na dołączonej
płycie CD) wpisz dane w następującym formacie:
YYYY.MM.DD hh:mm:ss Y/N
Y = rok
M = miesiąc
D = dni
h = godzina
m = minuty
s = sekundy
POZNÁMKA:
YYYY.MM.DD hh:mm:ss Y (aktywna funkcja wyświetlania daty i godziny)
YYYY.MM.DD hh:mm:ss N (nieaktywna funkcja wyświetlania daty i godziny)
Skopiuj plik "timetxt" do katalogu głównego na karcie pamięci i umieść kartę wkamerze.
Po włączeniu kamery data i czas urządzenia ustawione są zgodnie z wartościami w pliku "timetxt", a plik
zostanie usunięty.
Pamiętaj, aby przed rozpoczęciem nagrywania filmów i robieniem zdjęć włożyćkartę microSD!
ILOŚĆ DANYCH DO ZAPISU
ZDJĘCIA CYFROWE
VIDEO HD
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
3636
7272
14545
29090
40 min
80 min
160 min
320 min
Nagrywanie wideo
Przed rozpoczęciem nagrania video upewnij się, że przełącznik trybu (4) znajduje się z prawej strony w pozycji
wideo. Za pomocą przycisku włącznika (2) uruchom kamerę. Przyciśnij krótko przycisk włącznika (2), aby
rozpocząć nagrywanie. Podczas nagrania czerwona dioda LED będzie mig- Aby zatrzymać nagrywanie,
ponownie naciśnij przycisk włącznika (2)
Wykonywanie zdjęć
Przed rozpoczęciem wykonywania zdjęć upewnij się, że przełącznik trybu (4) znajduje się z lewej strony w
pozycji foto. Za pomocą przycisku włącznika uruchom kamerę. Naciśnij przycisk (2), aby rozpocząć
wykonywanie zdjęć; czerwona dioda LED zacznie migać. Naciśnij przycisk (2) ponownie, aby zatrzymać
wykonywanie zdjęć i powrócić do trybu gotowości. W trybie foto kamera EVOLVE 4000HD v2 Sport wykonuje
kolejno zdjęcia co 3 sekundy. Proces zakończy się automatycznie w przypadku rozładowania baterii
Odtwarzanie na komputerze PC
Odkręć tylną pokrywę (3) włącz kame Bullet HD, a następnie podłącz urządzenie do komputera za pomocą
kabla USB podłączonego do gniazda USB (5). Kamera zostanie automatycznie rozpoznana jako urządzenie USB.
Możesz także wyjąć karpamci microSD z kamery, umicić ją w czytniku kart i następnie podłączyć do
komputera.
W celu pobrania danych urządzenie musi być włączone po podłączeniu do komputera.
Nie wyjmuj baterii! Jeśli usuniesz baterię podczas odtwarzania pliku wideo, dane
mogą zostać uszkodzone!
UPOZORNĚNÍ
Komputery Macintosh
Podłącz kamerę BuIIetHD za pomocą kabla USB do komputera Mac, włącz urządzenie, a komputer rozpozna je
jako zewnętrzny nośnik pamięci.
WAŻNE INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW MAC
Jeśli usuwasz pliki z karty microSD, opróżnij kosz przed odłączeniem karty lub kamery od komputera. Jeśli nie
opróżnisz kosza, pliki nie zostaną całkowicie usunięte z karty pamięci.
Stan
Dioda zielona
Dioda czerwona
Stan gotowosci
Wł
Wył.
Ladovanie baterii
Wył.
Wył.
Nagrywanie wideo
Wł
Miganie
Tryb foto
Wł
Miganie
Rozladowana bateria
Miganie
Wył.
Brak karty pamieci
Miganie asynchroniczne
Karta SD je pl
Szybkie miganie asynchroniczne
Přenos dat
Wł
Bliká
UWAGA! SPECYFIKACJA MOZE ULEC ZMIANIE BEZ UPRZEDZENIA.
Funkcja kamery internetowej
1. Systemy operacyjne: Windows XP (SP 2), Windows Vista lub Windows 7.
2. Zainstaluj sterowniki kamery internetowej z dołączonej płyty CD.
3. Wyłącz urządzenie EVOLVE 4000HD v2 Sport i podłącz je do komputera za pomocą kabla USB.
4. Włącz kamerę za pomocą przycisku włącznika (2)
5. Jeśli urządzenie EVOLVE 4000HD v2 Sport nie zainstaluje się automatycznie, przejdź do menedżera
urządzeń w Panelu sterowania i ręcznie zaktualizuj oprogramowanie sterownika dla urządzenia
„standardowa kamera", używając sterownika „STK03N" z listy sterowniw systemowych.
Technicúdaje kamery
Optyka:
- Tryb rybie oko
- Obiektyw szerokokątny o stałej ogniskowej f=2.4
Wideo:
- Ustawienia rozdzielczości HD: 720p: 1280x720 @30fps
- Typ czujnika: 1 / 2.5" HD CMOS
- Światłoczość: 1,4 V/Iux-sec (550nm)
- Formaty wideo: MJPG codec, .AVI
- Kontrola ekspozycji: automatyczna
- Balans bieli: automatyczny
Audio:
- Wbudowany mikrofon
Zdjęcia:
- Rozdzielczość: 4032x3024
- Aparat fotograficzny: 12-0 megapikseli
- Format: JPEG
- Tryb ujęć: automatyczne zdjęcie co 3 sekundy
Pamięć:
- Karta pamięci: karta microSD o pojemności maks. 32 GB (zalecana klasa 6 lub wyższa)
- Średni czas zapisu: 10~15 min/GB
Znamionowe napięcie wejściowe: AC 110~240V
Temperatura: -10° ~ 60°
Wilgotność: 30% ~ 80%
Wymiary produktu: 92 x 30 x 30 mm
Waga: 99 g
System operacyjny (dla napędu USB): Windows ME, 2000, XP, Vista, 7; Mac OS X 10.6+
/