One For All SV 1620 Instrukcja obsługi

Marka
One For All
Model
SV 1620
Rodzaj
Instrukcja obsługi
(np. jak wybrać cyfrowy odbiornik telewizyjny podłączony do portu )
1. Upewnić się, że urządzenie podłączone do portu WYJŚCIOWEGO (np. telewizor HD) jest
WŁĄCZONE.
2. Naciskać przycisk „(ON/OFF)/INPUT Select” ((WŁ./WYŁ)/Wybór sygnału WEJŚCIOWEGO) do
momentu wyboru odpowiedniego portu WEJŚCIOWEGO.
• Jeśli pod wybranym portem nie ma sygnału wideo, urządzenie ONE FOR ALL Smart HDMI Switch
przełączy się na automatyczny tryb pracy.
20
Urządzenie ONE FOR ALL Smart HDMI Switch wykorzystuje inteligentną technologię przełączania, która
automatycznie wybiera odpowiednie źródło i współpracuje z dowolnym certyfikowanym urządzeniem HDMI.
(np. jak wybrać cyfrowy odbiornik telewizyjny podłączony do portu )
1. Upewnić się, że urządzenie podłączone do portu WYJŚCIOWEGO (np. telewizor HD) jest
WŁĄCZONE.
2. Upewnić się, że urządzenia podłączone do portów WEJŚCIOWYCH (np. dekodera HD STB,
odtwarzacza DVD itp.) są WYŁĄCZONE (są w trybie czuwania).
3. WŁĄCZYĆ żądane urządzenie (np. cyfrowy odbiornik telewizyjny, który jest podłączony do
portu ) a urządzenie ONE FOR ALL Smart HDMI Switch automatycznie wybierze
odpowiedni port WEJŚCIOWY, np. .
• Aby skorzystać z innego źródła (np. z odtwarzacza DVD, który jest podłączony do portu ), należy
WYŁĄCZYĆ poprzednie urządzenie (np. cyfrowy odbiornik telewizyjny) i WŁĄCZYĆ żądane urządzenie
(np. odtwarzacz DVD).
Dodatkowo, każde urządzenie z funkcją CEC (Consumer Electronic Control) (jak np. dekoder HD STB,
odtwarzacz DVD itp.) może automatycznie włączyć urządzenie ONE FOR ALL Smart HDMI Switch.
1
. Podłączyć kable HDMI urządzeń źródłowych (np. dekodera HD STB, odtwarzacza DVD itp.) do
odpowiednich portów WEJŚCIOWYCH urządzenia ONE FOR ALL Smart HDMI Switch.
2. Podłączyć kabel HDMI telewizora (np. telewizora HD) do portu wyjściowego urządzenia ONE
F
OR ALL Smart HDMI Switch.
3
. Podłączyć zasilacz do urządzenia oraz sieci zasilającej.
Urządzenie ONE FOR ALL Smart HDMI Switch jest teraz GOTOWE do użycia.
Sposób użycia
Instalacja
P
o
ls
k
i
AUTOMATYCZNE przełączanie sygnału WEJŚCIOWEGO
RĘCZNE przełączanie sygnału WEJŚCIOWEGO
*
708774_HDMI_switch_RDN-1090312_INT.PAG.:SV-1620 09-03-12 10:21 Pagina 20
21
Ogólne
Należy używać tylko certyfikowanych urządzeń HDMI, które zostały przetestowane przez autoryzowane ośrodki testowe.
• Należy używać tylko kabli HDMI, które obsługują wymaganą prędkość transmisji. Zaleca się użycie kabli HDMI o dużej prędkości
przesyłu danych.
Zła jakość lub bark obrazu/dźwięku
Upewnić się, że przewód zasilający urządzenia ONE FOR ALL Smart HDMI Switch jest odpowiednio podłączony i że świeci się dioda
LED zasilania.
• Upewnić się, że kable HDMI zostały prawidłowo podłączone.
• Upewnić się, że źródła i ekran obsługują wymagane rozdzielczości.
• Upewnić się, że źródła HDMI i ekran obsługują technologię HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection).
• Jeśli nie pojawia się treść 3D, upewnić się, że źródło 3D i ekran w pełni wspierają ten sam format 3D.
• Podłączyć urządzenia źródłowe bezpośrednio do urządzenia wyświetlającego (np. telewizora HD) bez urządzenia ONE FOR ALL Smart
H
DMI Switch. Pozwoli to określić, które urządzenie sprawia problemy.
Nie działa automatyczne przełączanie
Urządzenie ONE FOR ALL Smart HDMI Switch korzysta z różnych metod wykrywania podczas automatycznego przełączania. Od
urządzenia źródłowego zależy to, która metoda zostanie wykorzystana. Najbezpieczniejszym sposobem, aby upewnić się, że funkcja
a
utomatycznego przełączania urządzenia ONE FOR ALL Smart HDMI Switch działa, jest wyłączenie wszystkich urządzeń źródłowych.
N
astępnie należy włączyć żądane urządzenie źródłowe i upewnić się, że obraz z tego urządzenia jest wyświetlany. Urządzenie
ONE FOR ALL Smart HDMI Switch automatycznie wybierze urządzenie źródłowe.
Jeśli urządzenie obsługuje funkcję HDMI-CEC, upewnić się, że jest ona włączona. Informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji
obsługi urządzenia.
UWAGA: funkcja HDMI-CEC jest nazywana inaczej w zależności od firmy, np. Anynet+ (Samsung), SimpLink (LG), Easylink (Philips),
BRAVIA Theatre Sync (Sony), VIERA Link (Panasonic) itp.
• Można spróbować ręcznie wybrać żądane urządzenie źródłowe, naciskając przycisk Input (Sygnał wejściowy). Jeśli urządzenie działa
prawidłowo, wyłączyć urządzenie źródłowe, odczekać kilka sekund i włączyć je ponownie, żeby sprawdzić, czy zostanie ono wybrane
automatycznie.
Wykrywanie i usuwanie usterek
My, Universal Electronics Inc., 6101 Gateway Drive, Cypress, CA 90630, U.S.A. i spółki zależne
Universal Electronics BV, Institutenweg 21, 7521 PH Enschede, Netherlands, ONE FOR ALL GmbH, Fabrikstraβe 3, 48599 Gronau,
Germany, ONE FOR ALL UK Ltd, Institutenweg 21, 7521 PH Enschede, Netherlands, ONE FOR ALL IBERIA S.L., Gran Via, Carlos III, no 84, 3a
planta, Barcelona, Spain, ONE FOR ALL ARGENTINA S.R.L., AV. Las Heras 2126, 5th Floor (Suite “C”) ZC 1111, Recoleta, Buenos Aires,
Argentina, Universal Electronics Italia S.r.l., Via Cerva, 18, 20122 Milano, Italia
Deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że ONE FOR ALL Smart HDMI Switch (SV 1620), do którego odnosi się niniejsza deklaracja jest
zgodny z:
Council Directive 2004/108/EC (EMC Directive)
EN 55022:2006+A1:2007: Class B
IEC61000-3-2:2005+A1:2008+A2:2009
IEC61000-3-3:2008
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
IEC61000-4-2:2008
IEC61000-4-3:2006+A1:2007
IEC61000-4-4:2004
IEC61000-4-5:2005
IEC61000-4-6:2008
IEC61000-4-8:1993+A1:2000
IEC61000-4-11:2004
Council Directive 2006/95/EC (Low Voltage Directive)
EN 60950-1:2006+A11:2009 + A1:2010
Enschede, 6th of January 2012
Paul J. Bennett
As Managing Director Europe, Executive Vice President International
CE
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
708774_HDMI_switch_RDN-1090312_INT.PAG.:SV-1620 09-03-12 10:21 Pagina 21
/