Graco Evo Luxury Carrycot Instrukcja obsługi

Marka
Graco
Kategoria
meble dziecięce
Model
Evo Luxury Carrycot
Rodzaj
Instrukcja obsługi
35
{PL OSTRZEŻENIA}
WAŻNE: Przed użytkowaniem
dokładnie przeczytać niniejszą
instrukcję i zachować ją na
przyszłość
.
Nieprzestrzeganie zasad
przedstawionych w instrukcji może
zagrozić bezpieczeństwu dziecka.
OSTRZEŻENIE!
Gondoli wolno używać wyłącznie
z wózkami GRACO Evo Click
Connect™, Evo Avant Click Connect™
i Evo XT Click Connect™.
Ten produkt przeznaczony jest wyłącznie dla
dzieci, które nie potrafią samodzielnie usiąść,
przewrócić się na brzuszek ani podciągnąć się
na rączkach i kolankach.
Maksymalny ciężar dziecka: 9 kg.
Nie umieszczać gondoli w stojaku.
Nie używać gondoli, jeśli jakakolwiek jej część
jest uszkodzona, zużyta lub zaginęła.
Stosować tylko części zamienne i akcesoria
zatwierdzone przez producenta.
Używanie innych akcesoriów może nie być
bezpieczne.
Nie umieszczać nosiłek w pobliżu otwartego
ognia ani innych silnych źródeł ciepła, takich
jak piecyki elektryczne i gazowe.
Stawiać wyłącznie na stabilnej, pozoiomej i
suchej powierzchni.
Przed włożeniem nosiłek do wózka trzeba,
sprawdzić, hamulec jest WŁĄCZONY.
Nie wolno zostawiać dziecka bez opieki, gdy
nosiłki są umieszczone na ramie wózka
spacerowego.
Nosiłek NIE NALEŻY używać do długotrwałego
snu, gdy są umieszczone na ramie wózka spa-
cerowego.
Do nosiłek nie należy używać materacyka inne-
go niż dostarczony ani dokładać drugiego.
Nie wolno mocować nosiłek do ramy innej niż
sprzedawana i zatwierdzona przez producenta.
Wkładając dziecko do nosiłek i wyjmując je
trzeba zawsze sprawdzić, czy hamulec jest
włączony.
Aby uniknąć ryzyka uduszenia, plastikowe
torby, w które produkt został zapakowany
muszą się znajdować poza zasięgiem
niemowląt i małych dzieci.
Okresowo należy sprawdzać stan zużycia
nosiłek, zwracając szczególną uwagę na punk
-
ty mocowania. Uchwyty i dolną część należy
regularnie sprawdzać, szukając uszkodzeń i
oznak zużycia.
Przed użyciem sprawdzić, czy wszystkie
mechanism y blokujące sa należycie
zabezpieczone.
Nie wolno używać nosiłek, jeżeli nie są
przymocowane do wózka zgodnie z tą
instrukcją.
Nie wolno niczego doczepiać do nosiłek ani ich
przerabiać. Może to spowodować, że nosiłki
przestaną być bezpieczne.
Nie wolno umieszczać nosiłek na wysokich
meblach, takich jak stoły, biurka, łóżka itp., ze
względu na ryzyko upadku.
Nie dopuszczać do zabawy dzieci w pobliżu
gondoli bez opieki.
Przed podniesieniem nosiłek sprawdź, czy
uchwyt jest we właściwej pozycji.
Główka dziecka w nosiłkach nie powinna być
nigdy umieszczona niżej niż tułów.
36
{PL Utrzymanie czystości i konserwacja}
Wyjąć materacyk z nosiłek.
CZYSZCZENIE: Wyjąć materacyk z nosiłek i zdjąć z niego powłoczkę. Oczyścić powłoczkę i
materacyk wilgotną ściereczką i wysuszyć na płask. Po wyjęciu materacyka z powłoczki uprać go
r
ęcznie i wysuszyć na powietrzu. NIE WYBIELAĆ. Materacyk czyścić tylko wilgotną ściereczką. Nie
wolno prasować.
{PL Instrukcja}
Montaż – patrz strona 3, rysunki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12
Mocowanie fartucha – patrz strona 4, rysunki 13, 14 i 15
Mocowanie do wózka spacerowego – patrz strona 4, rysunki 16 i 17
Ocieplana Wkładka (dotyczy niektórych modeli) – patrz strona 5, rysunki 18 i 19
Utrzymanie czystości i konserwacja – patrz strona 5, rysunki 20 i 21
{PL Spis części}
{Oznaczenia}
A
Budka
B
Rama wózka spacerowego
C
Przycisk obracania daszka
D
Fartuch
E
Zwalniacz ramy
F
Materacyk
G
Prześcieradło
H
Ocieplana Wkładka (dotyczy niektórych modeli)
/