Denver BFH-150 Instrukcja obsługi

Marka
Denver
Model
BFH-150
Rodzaj
Instrukcja obsługi
PULSOMETR BFH-150
Instrukcja użytkownika
www.denver-electronics.com
www.facebook.com/denverelectronics
POL-1
1. Funkcje
Wyświetlacz OLED 0,42 "
Wbudowany czujnik tętna do monitorowania tętna
Monitorowanie codziennej aktywności i snu
Wbudowane przypomnienie o pozycji siedzącej
Przypomnienie SMS, e-maili, wydarzeń w kalendarzu i aktywności
w mediach społecznościowych
Inteligentne włączanie; podniesienie lub potrząśnięcie ręką
włącza urządzenie
Wbudowany akumulator litowo-polimerowy 55 mAh do 7 dni w
trybie gotowości
Kompatybilny z iOS8 i wyższym oraz Androidem 5.0 i wyższym
2. Pobierz aplikację Denver Smart Life
Pulsometr musi być sparowany ze smartfonem poprzez aplikację.
Wyszukaj aplikację Denver Smart Life w sklepie Apple App Store
lub Google Play dla wersji na Androida lub przeskanuj poniższy
kod, by zainstalować aplikację Denver Smart Life.
Android
iOS
Niniejsze urządzenie obsługuje Bluetooth 4.2, telefon z systemem
Android 5.0 / iOS 8 lub wszym
3. Parowanie urządzenia
Upewnij się, że w ustawieniach smartfona Bluetooth jest
POL-2
WŁĄCZONY, a następnie otwórz aplikację „Denver Smart Life.
Stuknij „Podłącz urządzenie” w Ustawieniach --> Wybierz obraz
BH-150, by połączyć.
Podczas wyszukiwania i parowania urządzenia naciśnij panel
dotykowy urządzenia i je włącz (włączy się ekran). Aplikacja
automatycznie wyszuka urządzenie, wybierze jego nazwę z listy
wyszukiwania smartfona i połączy urządzenie z aplikacją.
Po pomyślnym zakończeniu połączenia, wszystkie dane z
urządzenia zsynchronizują się z aplikacją włącznie z godziną,
krokami, tętnem i przypomnieniami.
4. Włączanie i ładowanie urządzenia
Przed pierwszym użyciem upewnij się, że urządzenie jest
naładowane. Jeśli stan naładowania akumulatora jest niski,
podłącz urządzenie do zacisku ładowarki i podłącz kablem USB do
komputera. Urządzenie automatycznie się włączy (podłącz zacisk
ładowarki do 2-stykowego gniazda z tyłu pulsometru, jak
pokazano poniżej).
EN
PL
Charging point
Punkt ładowania
Charging thimbles
Styki ładowania
POL-3
5. Użytkowanie
Po pomyślnym podłączeniu urządzenia do aplikacji,
automatycznie zsynchronizuje ono dane aktywności i snu. Naciśnij
panel dotykowy na urządzeniu, by przełączyć na inny tryb
wyświetlania, jak pokazano poniżej:
Tryb godziny
Kroki
Odległość
Kalorie
Monitor snu
Zespół fitness może nagrywać sen od
22:00 do 9:00. Dane dotyczące snu
można znaleźć w „Denver Smart Life”.
Miejsce dotyku
Krótkie naciśnięcie: przełączenie
funkcji
Naciśnięcie na długo: Włącz /
wyłącz, zresetuj
POL-4
Monitor tętna
Bluetooth włączony
Uwaga: Naciśnij na długo obszar dotykowy:
Włącz
Nastawić
Wyłączyć
POL-5
Zastrzegamy sobie prawo do zamian technicznych, błędów i
braków w instrukcji obsługi.
WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, PRAWA AUTORSKIE DENVER
ELECTRONICS A/S
Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie zawierają
materiały, komponenty i substancje, które mogą być
niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytymi
materiałami (wyrzucanymi urządzenia elektrycznymi i
elektronicznymi oraz bateriami) nie postępuje się właściwie.
Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są zaznaczone
przekreślonym symbolem pojemnika na śmieci, patrz poniżej. Ten
symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz
baterie nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami
domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie.
Użytkownicy powinni przekazywać zużyte baterie
do odpowiednich, wyznaczonych punktów. W ten sposób
zapewniasz, że baterie podlegają procesowi recyklingu zgodnie z
rozporządzeniami władz i nie będą szkodzić środowisku.
We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki, gdzie można
oddać bezpłatnie urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz
baterie do stanowisk recyklingu bądź innych miejsc zbiorki, albo
urządzenia i baterie mogą być odebrane z domu. Dodatkowe
informacje znajdują się w wydziale technicznym urzędu miasta.
POL-6
Inter Sales A/S niniejszym oświadcza, że typ urządzenia
radiowego BFH-150 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny
tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod następującym
adresem internetowym:
Wejdź na: www.denver-electronics.com, a następnie kliknij IKONĘ
wyszukiwania na górze strony. Wpisz number modelu: BFH-150
Teraz wejdź na stronę produktu. Czerwona dyrektywa znajduje się
w „do pobrania/inne do pobrania”.
Zakres częstotliwości pracy: 2,402 GHz — 2,480 GHz
Maks. moc wyjściowa: 4,0 dBm
Ostrzeżenie: Bateria litowa w środku
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dania
www.facebook.com/denverelectronics
/

Ten podręcznik jest również odpowiedni