Volvo 2021 Late Instrukcja obsługi

Marka
Volvo
Model
2021 Late
Rodzaj
Instrukcja obsługi
V90
INSTRUKCJA OBSŁUGI
VÄLKOMMEN!
Mamy nadzieję, że samochód ten przez długie lata będzie dostar-
czał wielu powodów do radości. Został on zaprojektowany z myślą
o bezpiecznej i komfortowej jeździe. Firma Volvo dokłada starań,
aby projektować jedne z najbezpieczniejszych samochodów na
świecie. Również i ten model spełnia wszystkie aktualne wymaga-
nia w zakresie bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska.
W trosce o zapewnienie maksimum przyjemności z korzystania z
samochodu Volvo zalecamy zapoznanie się z instrukcjami i wska-
zówkami dotyczącymi zasad eksploatacji zawartymi w niniejszej
instrukcji obsługi. Instrukcja obsługi jest również dostępna jako apli-
kacja mobilna (Volvo Manual), a także na stronie wsparcia technicz-
nego Volvo Cars (support.volvocars.com).
Zalecamy wszystkim użytkownikom zapinanie pasów bezpieczeń-
stwa zawsze podczas jazdy tym lub innym samochodem. Nie należy
prowadzić pojazdu, gdy jest się pod wpływem alkoholu lub leków —
lub z innej przyczyny ma się ograniczoną zdolność do prowadzenia
pojazdów.
2
INFORMACJE DLA
WŁAŚCICIELI
Informacje dla właściciela
20
Instrukcja obsługi na wyświetla-
czu centralnym
21
Poruszanie się w obrębie instruk-
cji obsługi na wyświetlaczu cen-
tralnym
23
Instrukcja obsługi do urządzeń
przenośnych
25
Strona wsparcia technicznego
Volvo Cars
25
Czytanie instrukcji obsługi
26
Instrukcja obsługi a środowisko
28
TWOJE VOLVO
Volvo ID
30
Generowanie i rejestracja identyfi-
katora Volvo ID
30
Drive-E – czystsza przyjemność jazdy
32
IntelliSafe – układy wspomaga-
jące kierowcę i bezpieczeństwo
35
Sensus – centrum łączności i rozrywki
36
Aktualizacje oprogramowania
39
Rejestr danych dotyczących eks-
ploatacji samochodu
39
Zasady i warunki świadczenia usług
40
Polityka prywatności klienta
41
Ważne informacje na temat akce-
soriów i wyposażenia dodatkowego
41
Instalacja akcesoriów
42
Podłączanie wyposażenia do
gniazda diagnostycznego samochodu
42
Wyświetlanie numeru identyfika-
cyjnego samochodu
43
Zmiana rynku w przypadku
importu lub zmiany miejsca pobytu
44
Czynniki rozpraszające uwagę kie-
rowcy
44
BEZPIECZEŃSTWO
Bezpieczeństwo
48
Bezpieczeństwo kobiet w ciąży
49
Whiplash Protection System
49
Pedestrian Protection System
51
Pasy bezpieczeństwa
52
Zakładanie i zdejmowanie pasów
bezpieczeństwa
52
Napinacze pasów bezpieczeństwa
54
Resetowanie elektrycznego napi-
nacza pasa bezpieczeństwa
55
Przypomnienie o niezamkniętych
drzwiach i niezapiętych pasach
bezpieczeństwa
56
Poduszki powietrzne
57
Poduszki powietrzne kierowcy
58
Poduszka powietrzna pasażera
59
Włączanie i wyłączanie poduszki
powietrznej pasażera*
61
Boczne poduszki powietrzne
63
Kurtyny powietrzne
64
Tryb powypadkowy
65
Uruchomienie i przemieszczenie
samochodu po włączeniu trybu
powypadkowego
66
Bezpieczeństwo dzieci
67
Foteliki dziecięce
68
SPIS TREŚCI
3
Górne zaczepy mocujące foteli-
ków dla dzieci
69
Dolne zaczepy mocujące foteli-
ków dla dzieci
70
Zaczepy mocujące i-Size/ISOFIX
do fotelików dziecięcych
70
Lokalizacja fotelika dziecięcego
71
Mocowanie zabezpieczeń dla dzieci
72
Tabela lokalizacji fotelików dzie-
cięcych z użyciem pasów bezpie-
czeństwa
74
Tabela z informacją o rozmie-
szczeniu fotelików dziecięcych i-Size
76
Tabela z informacją o rozmie-
szczeniu fotelików dziecięcych
ISOFIX
77
Zintegrowany fotelik dziecięcy*
81
Składanie siedziska zintegrowa-
nego fotelika dziecięcego*
82
Rozkładanie siedziska zintegro-
wanego fotelika dziecięcego*
83
WYŚWIETLACZE I
STEROWANIE GŁOSOWE
Wyświetlacze i elementy sterowa-
nia w otoczeniu kierowcy w
samochodzie z lewostronnym
układem kierowniczym
86
Wyświetlacze i elementy sterowa-
nia w otoczeniu kierowcy w
samochodzie z prawostronnym
układem kierowniczym
88
Wyświetlacz kierowcy
90
Ustawienia wyświetlacza kierowcy
94
Wskaźnik poziomu paliwa
95
Komputer pokładowy
95
Wyświetlanie danych podróży na
wyświetlaczu kierowcy
97
Zerowanie licznika przebiegu
dziennego
98
Wyświetlanie danych statystycz-
nych podróży na wyświetlaczu
centralnym
98
Ustawienia danych statystycz-
nych podróży
99
Data i czas
100
Wskaźnik temperatury zewnętrznej
101
Lampki kontrolne i ostrzegawcze
101
Umowa licencyjna wyświetlacza
kierowcy
104
Manu aplikacji na wyświetlaczu
kierowcy
111
Obsługa menu aplikacji na
wyświetlaczu kierowcy
112
Komunikaty na wyświetlaczu kie-
rowcy
113
Zarządzanie komunikatami na
wyświetlaczu kierowcy
115
Obsługa komunikatów zapisanych
z wyświetlacza kierowcy
116
Prezentacja wyświetlacza centralnego
118
Obsługa wyświetlacza centralnego
122
Włączanie i wyłączanie wyświet-
lacza centralnego
125
Nawigacja w obrębie widoków na
wyświetlaczu centralnym
125
Zarządzanie widokami składo-
wymi na wyświetlaczu centralnym
129
Widok funkcji na wyświetlaczu
centralnym
132
Przenoszenie aplikacji i przycis-
ków na wyświetlaczu centralnym
134
Symbole na pasku stanu wyświet-
lacza centralnego
134
Klawiatura na wyświetlaczu cen-
tralnym
136
Zmiana wersji językowej klawia-
tury na wyświetlaczu centralnym
140
Ręczne wprowadzanie znaków,
liter i słów na wyświetlaczu cen-
tralnym
140
4
Zmiana wyglądu wyświetlacza
centralnego
142
Wyłączanie i zmiana głośności
dźwięków systemowych na
wyświetlaczu centralnym
143
Zmiana jednostek systemowych
143
Zmiana wersji językowej systemu
143
Inne ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego
144
Otwieranie ustawień konteksto-
wych na wyświetlaczu centralnym
145
Resetowanie danych użytkownika
w przypadku zmiany właściciela
146
Resetowanie ustawień na
wyświetlaczu centralnym
146
Tabela prezentująca ustawienia
wyświetlacza centralnego
147
Profile kierowcy
148
Wybór profilu kierowcy
149
Zmiana nazwy profilu kierowcy
150
Zabezpieczenie profilu kierowcy
150
Przypisywanie kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania do profilu
kierowcy
151
Zerowanie ustawień w profilach
kierowcy
152
Komunikat na wyświetlaczu cen-
tralnym
153
Zarządzanie komunikatami na
wyświetlaczu centralnym
153
Obsługa komunikatów zapisanych
z wyświetlacza centralnego
154
Wyświetlacz przezierny na szybie
przedniej*
155
Włączanie i wyłączanie wyświet-
lacza przeziernego*
156
Ustawienia wyświetlacza prze-
ziernego na szybie przedniej*
157
Rozpoznawanie poleceń głosowych
158
Używanie funkcji rozpoznawania
poleceń głosowych
159
Sterowanie telefonem za pomocą
poleceń głosowych
161
Sterowanie głosowe funkcjami
radia i multimediów
162
Ustawienia rozpoznawania pole-
ceń głosowych
163
OŚWIETLENIE
Przełączniki świateł
166
Nastawianie funkcji świateł za
pośrednictwem wyświetlacza
centralnego
168
Przystosowanie reflektorów do
ruchu lewo- i prawostronnego
168
Regulacja zasięgu reflektorów
168
Światła pozycyjne
169
Światła do jazdy dziennej
170
Światła mijania
171
Używanie świateł drogowych
171
Aktywne światła drogowe
172
Używanie kierunkowskazów
174
Aktywne reflektory skrętne*
174
Przednie światła przeciwmgielne/
światła doświetlające zakręty*
175
Tylne światło przeciwmgielne
176
Światło hamowania
177
Światła hamowania awaryjnego
177
Światła awaryjne
178
Korzystanie z bezpiecznego
oświetlenia drogi do domu
178
Oświetlenie otoczenia samo-
chodu, przed wejściem do samo-
chodu
179
Oświetlenie wnętrza
179
Regulacja oświetlenia wnętrza kabiny
181
5
OKNA, SZYBY I LUSTERKA
Szyby, szkło i lusterka
184
Zabezpieczenie przed przytrzaś-
nięciem przez szyby i zasłony
przeciwsłoneczne
184
Sekwencja resetowania zabezpie-
czenia przed przytrzaśnięciem
185
Elektryczne sterowanie szyb
186
Obsługa sterowanych elektrycznie
szyb
186
Używanie zasłony przeciwsłonecznej*
188
Wewnętrzne i zewnętrzne lus-
terka wsteczne
189
Regulacja przyciemnienia lusterek
wstecznych
189
Zmiana kąta ustawienia lusterek
zewnętrznych
191
Panoramiczne okno dachowe*
192
Obsługa panoramicznego okna
dachowego*
194
Automatycznie zamknięcie
zasłony przeciwsłonecznej pano-
ramicznego okna dachowego*
196
Pióra wycieraczek i płyn do sprys-
kiwaczy
197
Używanie wycieraczek szyby
przedniej
198
Korzystanie z czujnika deszczu
199
Włączanie i wyłączanie funkcji
pamięci czujnika deszczu
200
Używanie spryskiwaczy szyby
przedniej i świateł przednich
201
Używanie wycieraczki i spryski-
wacza tylnej szyby
202
Korzystanie z automatycznego
trybu pracy wycieraczki tylnej
szyby podczas cofania
203
FOTELE I KIEROWNICA
Fotel przedni regulowany ręcznie
206
Fotel przedni regulowany elek-
trycznie*
207
Ustawianie fotela przedniego
regulowanego elektrycznie*
207
Zapisywanie w pamięci pozycji
fotela, lusterek zewnętrznych i
wyświetlacza przeziernego na
szybie przedniej*
208
Korzystanie z zapisanej w pamięci
pozycji fotela, lusterek zewnętrz-
nych i wyświetlacza przeziernego
na szybie przedniej*
209
Ustawienia funkcji masażu* w
przednim fotelu
211
Regulacja ustawień masażu* w
fotelu przednim
212
Regulacja* długości siedziska
przedniego fotela
213
Regulacja podparcia bocznego*
przedniego fotela
214
Regulacja podparcia lędźwio-
wego* przedniego fotela
215
Regulacja fotela pasażera z fotela
kierowcy*
216
Opuszczanie oparć tylnych siedzeń
217
Regulacja zagłówków na tylnym
siedzeniu
219
Przyciski na kierownicy i sygnał
dźwiękowy
220
6
Blokada kierownicy
221
Regulacja kierownicy
221
KLIMATYZACJA
Klimatyzacja
224
Strefy klimatyzacji
224
Klimatyzacja – czujniki
225
Temperatura odczuwalna
226
Sterowanie regulacją temperatury
za pomocą poleceń głosowych
226
Jakość powietrza
227
CleanZone*
228
Clean Zone Interior Package*
229
Interior Air Quality System*
229
Włączanie i wyłączanie czujnika
jakości powietrza*
230
Filtr powietrza w przedziale pasa-
żerskim
230
Advanced Air Cleaner*
230
Dystrybucja powietrza
231
Zmiana sposobu dystrybucji
powietrza
231
Otwieranie, zamykanie i regulacja
nawiewów
232
Tabela opcji dystrybucji powietrza
234
Elementy sterowania klimatyzacją
237
Włączanie i wyłączanie podgrze-
wania przedniego fotela*
239
Aktywacja i dezaktywacja auto-
matycznego włączenia podgrze-
wania przedniego fotela*
240
Włączanie i wyłączanie podgrze-
wania tylnych siedzeń*
241
Włączanie i wyłączanie wentylacji
fotela przedniego*
242
Włączanie i wyłączanie ogrzewa-
nia kierownicy*
243
Aktywacja i dezaktywacja auto-
matycznego włączenia podgrze-
wania kierownicy*
243
Włączanie automatycznej regula-
cji temperatury
244
Włączanie i wyłączanie recyrkula-
cji powietrza
244
Aktywacja i dezaktywacja usta-
wienia czasu recyrkulacji powietrza
245
Włączanie i wyłączanie maksy-
malnej skuteczności odparowania
i odszraniania szyb
245
Włączanie i wyłączanie ogrzewa-
nia przedniej szyby*
247
Włączanie i wyłączanie automa-
tycznego włączenia ogrzewania
przedniej szyby*
248
Włączanie i wyłączanie ogrzewa-
nia szyby tylnej i lusterek zew-
nętrznych
248
Aktywacja i dezaktywacja auto-
matycznego włączenia podgrze-
wania tylnej szyby i lusterek zew-
nętrznych
249
7
Regulacja prędkości wentylatora
dla przednich siedzeń
249
Regulacja prędkości wentylatora
dla tylnych siedzeń*
250
Regulacja temperatury dla przed-
nich siedzeń
251
Regulacja temperatury dla tylnych
siedzeń*
252
Synchronizacja temperatury
253
Włączanie i wyłączanie klimatyzacji
254
Klimatyzacja na postoju*
255
Przygotowanie do jazdy*
255
Włączanie i wyłączanie funkcji
przygotowania do jazdy*
256
Nastawianie czasu przygotowania
do jazdy*
257
Dodawanie i zmienianie ustawie-
nia godziny rozpoczęcia przygoto-
wania do jazdy*
257
Aktywacja i dezaktywacja godziny
rozpoczęcia przygotowania do jazdy*
259
Usuwanie godziny rozpoczęcia
przygotowania do jazdy*
260
Wstępne oczyszczanie*
260
Włączanie i wyłączanie funkcji
wstępnego oczyszczania*
261
Utrzymanie komfortowej tempe-
ratury podczas parkowania*
261
Włączanie i wyłączanie funkcji
utrzymania komfortowej tempera-
tury podczas parkowania*
262
Symbole i komunikaty klimatyzacji
na postoju*
263
Nagrzewnica*
264
Nagrzewnica postojowa*
265
Nagrzewnica dodatkowa*
266
Aktywacja i dezaktywacja auto-
matycznego włączenia nagrzew-
nicy dodatkowej*
267
KLUCZYK, ZAMKI I
AUTOALARM
Blokowanie i odblokowywanie
zamków
270
Potwierdzenie zablokowania
270
Ustawienie sygnalizacji zabloko-
wania zamków
272
Kluczyk z pilotem zdalnego stero-
wania
273
Zablokowanie i odblokowanie
zamków przy użyciu kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania
276
Ustawienia zdalnego odblokowa-
nia zamków i odblokowania
zamków od wewnątrz
277
Odblokowanie drzwi bagażnika
przy użyciu kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania
278
Zasięg kluczyka z pilotem zdal-
nego sterowania
279
Wymiana baterii w kluczyku z
pilotem zdalnego sterowania
280
Zamawianie dodatkowych kluczy-
ków z pilotem zdalnego sterowania
284
Care Key – kluczyk z pilotem zdal-
nego sterowania z ograniczeniami
284
Ustawienia kluczyka nadzorowa-
nego (Care Key)
285
Dodatkowy kluczyk mechaniczny
286
8
Zablokowanie i odblokowanie
zamków za pomocą kluczyka
mechanicznego
287
Immobilizer
288
Homologacja typu dla systemu
kluczyka z pilotem zdalnego stero-
wania
289
System bezkluczykowy i powierz-
chnie czułe na dotyk*
304
Zablokowanie i odblokowanie
zamków bez użycia kluczyka*
305
Ustawienia bezkluczykowego
odblokowania zamków*
306
Bezkluczykowe odblokowanie
drzwi bagażnika*
307
Umiejscowienie anten układów
uruchamiania silnika i sterowania
zamkami
308
Zablokowanie i odblokowanie
zamków z wnętrza samochodu
308
Odblokowanie drzwi bagażnika z
wnętrza samochodu
310
Włączanie i wyłączanie blokady
tylnych drzwi
310
Automatyczne blokowanie
zamków podczas jazdy
311
Zamykanie i blokowanie drzwi
bagażnika przyciskiem*
312
Nastawianie maksymalnego
otwarcia uruchamianych elek-
trycznie drzwi bagażnika*
314
Obsługa drzwi bagażnika ruchem
stopy*
314
Blokada dostępu
316
Włączanie i wyłączanie blokady
dostępu
316
Alarm*
318
Włączanie i wyłączanie autoalarmu*
319
Obniżony poziom autoalarmu*
320
Całkowita blokada zamków*
320
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Układy wspomagające kierowcę
322
Wspomaganie kierownicy z siłą
zależną od prędkości
322
Elektroniczny układ stabilizacji
toru jazdy
323
Elektroniczny układ stabilizacji
toru jazdy w trybie sportowym
324
Włączanie i wyłączanie trybu
sportowego układu elektronicznej
stabilizacji toru jazdy
325
Symbole i komunikaty elektro-
nicznego układu stabilizacji toru jazdy
326
Connected Safety
328
Włączanie i wyłączanie funkcji
Connected Safety
329
Ograniczenia funkcjonalne układu
Connected Safety
330
System informacji o znakach dro-
gowych*
330
Aktywacja i dezaktywacja funkcji
informacji o znakach drogowych*
332
Tryb wyświetlania funkcji informa-
cji o znakach drogowych*
333
Informacja o znakach drogowych i
system Sensus Navigation*
335
Ostrzeżenie o ograniczeniach
prędkości i fotoradarach z sys-
temu informacji o znakach drogo-
wych*
335
9
Aktywacja i dezaktywacja ostrze-
żeń funkcji informacji o znakach
drogowych*
336
Ograniczenia funkcjonalne sys-
temu informacji o znakach drogo-
wych*
337
Ogranicznik prędkości
338
Wybieranie i aktywacja funkcji
ogranicznika prędkości
339
Dezaktywacja funkcji ogranicz-
nika prędkości
340
Tymczasowa dezaktywacja ogra-
nicznika prędkości
341
Ograniczenia funkcjonalne ogra-
nicznika prędkości
341
Automatyczny ogranicznik prędkości
342
Aktywacja i dezaktywacja auto-
matycznego ogranicznika prędkości
343
Zmiana tolerancji automatycz-
nego ogranicznika prędkości
344
Ograniczenia funkcjonalne auto-
matycznego ogranicznika prędkości
345
Przyciski sterujące automatycznej
kontroli prędkości jazdy
345
Wybieranie i aktywacja automa-
tycznej kontroli prędkości jazdy
347
Dezaktywacja automatycznej kon-
troli prędkości
348
Tryb gotowości automatycznej
kontroli prędkości jazdy
349
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
349
Elementy sterowania układu
aktywnej kontroli prędkości jazdy*
351
Tryb wyświetlania układu aktyw-
nej kontroli prędkości jazdy*
351
Wybieranie i aktywacja aktywnej
kontroli prędkości jazdy*
352
Dezaktywacja aktywnej kontroli
prędkości jazdy*
354
Tryb gotowości układu aktywnej
kontroli prędkości jazdy*
355
Ograniczenia funkcjonalne układu
aktywnej kontroli prędkości jazdy*
356
Przełączanie między automa-
tyczną kontrolą prędkości a
aktywną kontrolą prędkości* na
wyświetlaczu centralnym
357
Symbole i komunikaty układu
aktywnej kontroli prędkości jazdy*
358
Pilot Assist*
361
Elementy sterowania funkcji Pilot
Assist*
363
Tryb wyświetlania funkcji Pilot Assist*
364
Wybieranie i aktywacja funkcji
Pilot Assist*
366
Dezaktywacja funkcji Pilot Assist*
367
Tryb gotowości funkcji Pilot Assist*
368
Tymczasowe wyłączanie wspo-
magania kierowania Pilot Assist*
369
Ograniczenia funkcjonalne układu
Pilot Assist*
370
Symbole i komunikaty funkcji
Pilot Assist*
373
Wspomaganie pokonywania
zakrętów*
374
Aktywacja i dezaktywacja funkcji
wspomagania pokonywania
zakrętów*
375
Ograniczenia funkcjonalne wspo-
magania pokonywania zakrętów*
375
Wspomaganie wyprzedzania*
376
Korzystanie z funkcji wspomaga-
nia wyprzedzania
377
Ostrzeżenia o ryzyku kolizji gene-
rowane przez układy wspomaga-
jące kierowcę
378
Zmiana celu w układach wspoma-
gających kierowcę
379
Ustawianie prędkości dla układów
wspomagających kierowcę
380
Nastawianie odstępu czasowego
od poprzedzającego pojazdu
381
Tryby jazdy podczas używania
odstępu czasowego od poprzed-
zającego pojazdu
383
Automatyczne hamowanie z
wykorzystaniem układów wspo-
magających kierowcę
384
Funkcja monitorowania pasa ruchu
385
10
Aktywacja i dezaktywacja funkcji
monitorowania pasa ruchu
387
Wybór opcji wspomagania kie-
rowcy przez funkcję monitorowa-
nia pasa ruchu
387
Ograniczenia funkcjonalne funkcji
monitorowania pasa ruchu
388
Symbole i komunikaty układu
monitorowania pasa ruchu
389
Tryb wyświetlania funkcji monito-
rowania pasa ruchu
391
City Safety
392
Funkcje składowe układu City Safety
393
Ustawianie odległości reakcji dla
City Safety
395
Wykrywanie przeszkód przez
układ City Safety
397
City Safety w ruchu odbywającym
się w kierunku poprzecznym
399
Ograniczenia funkcjonalne układu
City Safety dotyczące ruchu
poprzecznego
400
City Safety – wspomaganie kiero-
wania przy wykonywaniu
manewru omijania
400
Ograniczenia wspomagania kiero-
wania przez układ City Safety
podczas wykonywania manewru
mającego na celu uniknięcie kolizji
401
Automatyczne hamowanie przez
układ City Safety w przypadku
nagłego manewru wymijającego
402
Hamowanie przez układ City
Safety w reakcji na pojazd nadjeż-
dżający z przeciwka
402
Ograniczenia funkcjonalne układu
City Safety
403
Komunikaty układu City Safety
407
Wspomaganie kierowania w przy-
padku ryzyka kolizji
408
Aktywacja i dezaktywacja funkcji
wspomagania kierowania w przy-
padku ryzyka kolizji
409
Wspomaganie kierowania w przy-
padku ryzyka zjechania z pasa ruchu
409
Wspomaganie kierowania w przy-
padku ryzyka zderzenia czołowego
410
Wspomaganie kierowania w przy-
padku ryzyka uderzenia od tyłu*
411
Ograniczenia wspomagania kiero-
wania w przypadku ryzyka kolizji
412
Symbole i komunikaty wspoma-
gania kierowania w przypadku
ryzyka kolizji
413
Rear Collision Warning*
414
Ograniczenia funkcjonalne układu
Rear Collision Warning*
415
BLIS*
415
Włączanie i wyłączanie funkcji BLIS
417
Ograniczenia funkcjonalne układu
BLIS
417
Komunikaty układu BLIS
419
Driver Alert Control
420
Włączanie i wyłączanie funkcji
Driver Alert Control
421
Wybór nawigacji do miejsca odpo-
czynku w razie ostrzeżenia przeka-
zanego przez funkcję Driver Alert
Control
422
Ograniczenia funkcjonalne układu
Driver Alert Control
422
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej
odległości od poprzedzającego
pojazdu*
423
Aktywacja i dezaktywacja funkcji
ostrzeżenia o zbyt małej odległości
od poprzedzającego pojazdu
424
Ograniczenia funkcjonalne funkcji
ostrzeżenia o zbyt małej odległości
od poprzedzającego pojazdu
425
Cross Traffic Alert*
426
Aktywacja i dezaktywacja funkcji
Cross Traffic Alert*
427
Ograniczenia funkcjonalne układu
Cross Traffic Alert*
428
Komunikaty układu Cross Traffic Alert*
430
Wspomaganie parkowania*
431
Układ wspomagania parkowania z
przodu, z tyłu i po bokach*
432
11
Aktywacja i dezaktywacja układu
wspomagania parkowania*
434
Ograniczenia funkcjonalne układu
wspomagania parkowania
434
Symbole i komunikaty układu
wspomagania parkowania
436
Kamera wspomagania parkowania*
437
Umiejscowienie kamer wspomaga-
nia parkowania i monitorowane
obszary*
438
Linie pomocnicze kamery układu
wspomagania parkowania*
440
Pola czujników układu wspomaga-
nia parkowania
442
Włączanie kamery wspomagania
parkowania
444
Symbole i komunikaty kamery
wspomagania parkowania
445
Układ wspomagania parkowania*
447
Warianty parkowania z wykorzys-
taniem funkcji Park Assist Pilot*
448
Korzystanie z układu wspomagania
parkowania*
449
Wyjeżdżanie z równoległego
miejsca postojowego z aktywnym
wspomaganiem parkowania*
452
Ograniczenia funkcjonalne układu
aktywnego wspomagania parkowania*
453
Komunikaty układu aktywnego
wspomagania parkowania*
455
Moduł radarowy
456
Homologacja typu modułu radarowego
457
Moduł kamery
465
Ograniczenia modułu kamery i radaru
465
Zalecana konserwacja modułu
kamery i radaru
468
Symbole i komunikaty modułu
kamery i radaru
470
URUCHAMIANIE SILNIKA I
JAZDA
Uruchomienie samochodu
474
Wyłączanie samochodu
475
Położenia wyłącznika zapłonu
476
Wybór pozycji wyłącznika zapłonu
477
Blokada antyalkoholowa*
478
Obejście blokady antyalkoholowej*
479
Przed uruchomieniem silnika w
samochodzie z blokadą antyalko-
holową*
479
Funkcje hamulców
480
Hamulec zasadniczy
480
Funkcja wzmocnienia siły hamo-
wania (BFA)
482
Hamowanie na mokrej nawierzchni
482
Hamowanie na nawierzchni solonej
483
Obsługa techniczna układu hamul-
cowego
483
Hamulec postojowy
483
Włączanie i wyłączanie hamulca
postojowego
484
Ustawienie automatycznego włą-
czenia hamulca postojowego
485
Parkowanie na pochyłości
486
W razie usterki hamulca postojowego
486
Automatyczne hamowanie pod-
czas postoju
487
12
Włączanie i wyłączanie automa-
tycznego hamowania podczas postoju
488
Wspomaganie ruszania pod górę
488
Automatyczne hamowanie po kolizji
489
Hamowanie odzyskowe*
489
Skrzynia biegów
490
Manualna skrzynia biegów
490
Automatyczna skrzynia biegów
491
Zmiana biegów w automatycznej
skrzyni biegów
492
Zmiana biegów za pomocą mane-
tek przy kierownicy*
494
Blokada dźwigni skrzyni biegów
496
Wyłączanie automatycznej blokady
dźwigni skrzyni biegów
497
Funkcja wymuszonej redukcji
biegu przy przyspieszaniu (kick-down)
498
Funkcja Launch*
498
Symbole i komunikaty automatycz-
nej skrzyni biegów
499
Wskaźnik zmiany biegu
500
Napęd na wszystkie koła*
501
Tryby jazdy*
501
Zmiana trybu jazdy*
503
Położenie jazdy Eco
504
Włączanie i wyłączanie trybu jazdy
Eco za pomocą przycisku funkcji
506
Funkcja Start/Stop
507
Jazda z wykorzystaniem funkcji
Start/Stop
507
Wyłączanie funkcji Start/Stop
509
Warunki działania funkcji Start/Stop
509
Regulacja wysokości zawieszenia*
i poziom amortyzacji
511
Ustawienia regulacji wysokości
zawieszenia*
514
Zasady ekonomicznej jazdy
514
Przygotowanie do dłuższej podróży
515
Jazda zimą
516
Jazda przez wodę
517
Otwieranie i zamykanie klapki
wlewu paliwa
518
Tankowanie paliwa
518
Obsługa paliwa
519
Benzyna
520
Filtr cząstek stałych
521
Olej napędowy
522
Pusty zbiornik a silnik wysokoprężny
523
Filtr cząstek stałych
524
Redukcja emisji za pomocą płynu
AdBlue
®
525
Postępowanie z płynem AdBlue
®
526
Sprawdzanie poziomu i uzupełnia-
nie płynu AdBlue
®
527
Symbole i komunikaty dotyczące
płynu AdBlue
®
529
Przegrzanie silnika i układu napę-
dowego
531
Przeciążenie akumulatora rozru-
chowego
532
Awaryjny rozruch silnika z innego
akumulatora
532
Hak holowniczy*
535
Dane techniczne haka holowniczego*
535
Składane haki holownicze*
536
Jazda z przyczepą
539
Stabilizacja samochodu podczas
holowania przyczepy*
541
Kontrola świateł przyczepy
542
Bagażnik rowerowy montowany na
haku holowniczym*
543
Awaryjne holowanie samochodu
544
Zakładanie i zdejmowanie zaczepu
holowniczego
546
Holowanie unieruchomionego
samochodu
548
HomeLink
®
*
548
Programowanie sterownika
HomeLink
®
*
549
Korzystanie z HomeLink
®
*
551